Timmy møtte den berømte veggen – Timmy met the famous wall

I dag ville jeg finne ut hvordan reaksjonen til Timmy ble når han fikk møte en stor svart vegg. Han er usikker når han møter valper til å begynne med, men det har gått raskt over da han har skjønt at det ikke var greit å gjøre utfall og ikke fikk noe støtte av meg. Da gikk han raskt over i lekemodus. 

– Today I wanted to find out how Timmy´s reaction would be when we met a hugh black wall. He is uncertain in the beginning when he meet puppies, but when he realizes that it is not okay to be afraid and he doesn´t get any support from me he quickly falls in to play mode. 

Den store svarte veggen - The big black wall
Den store svarte veggen – The big black wall

Da vi ankom var vel dette det eneste Timmy så. En stor svart, hårete vegg, som det rant noe vått ut av kjeften på og hadde lysende hvite tenner. Når man blir sulten og man lukter mat har jo de fleste en tendens til å få vann i munnen. Jeg vet ikke om det var dette Timmy tenkte på da han så denne kolossen stå innenfor gjerdet. Uansett så skrek Timmy ende rett ut og mente at det fjellet der av en hund ikke var aktuelt og hilse på i det hele tatt.

– When we arrived was this the only Timmy saw. A big, black, hairy wall with a mouth that it ran something wet out of and with big white lightning teeth. When you get hungry and you smell good food has most of us a tendency to get water in our mouth. I don’t know if that was the thought that Timmy had in his mind when he saw this colossus standing inside the fence. Anyway, Timmy screamed straight out and was determent that this mountain of a dog wasn´t something he wanted to meet at all. 

Det jeg gjorde siden Timmy protesterte så sterkt da han så kolossen Emil var å bære ham med meg. Jeg sa ingen ting til Timmy bare løftet ham opp, lukket opp grinda og lot Emil lukte på ham imens han satt på armen. Timmy ville helst hatt vinger i det øyeblikket, men med en gang Emil var ferdig med å lukte satte jeg Timmy ned og da var det ikke mer støtte i fra min side. Emil prøvde å hilse, men Timmy ville ikke. Jeg sa i fra til Timmy at hans oppførsel ikke var akseptabel fordi han gjorde et utfall mot Emil. Emil gikk unna Timmy og meg. Så begynte Timmy og jeg vandringen rundt i hagen. Etter hvert kom halen til Timmy frem igjen og han begynte å følge etter Emil på avstand. Nå var Timmy istand til å begynne å bruke nesen sin og bli kjent med Emil. Det var det jeg ventet på.

– What I did since Timmy protested so strongly when he saw the colossus Emil was to carry him with me. I said nothing to Timmy just lifted him up, opened the gate and let Emil smell Timmy meanwhile he sat on my arm. I believe Timmy wanted wings at the moment, but once Emil was finished to smell I put Timmy down and then there was no more support from my side. Emil tried to say hello, but Timmy wouldn`t let him. I told Timmy that his behavior was not acceptable because he tried to attack Emil. Emil just walked away from Timmy and me. No I began to walk Timmy around the garden. Timmy´s tail began to rice and Timmy started to follow Emil on a little bit of distance. Now Timmy started to use his nose to get to know Emil. That was the behavior I waited for.

Timmy and Emil
Timmy and Emil

Det med lukting skulle nok helst gått bare en vei syntes Timmy. Da Emil prøvde å lukte på ham igjen gikk Timmy unna. I det Timmy gikk unna snudde Emil hodet vekk som om han ville fortelle Timmy at han ikke var farlig.

– Timmy did not agreed in that Emil was going to smell him. When Emil tried Timmy walked away. When Timmy walked away Emil turned his head as if he told Timmy that he was not dangerous. 

Emil and Timmy
Emil and Timmy

Nå fikk Bolonkavalpene komme inn etter tur. De måtte igjennom samme seance som Timmy, men var ikke like redde. Det hadde jo Timmy i hagen fra før så de hadde støtte i fra ham. Den tøffeste av dem var Emma.

– Now the Bolonkapuppies’s could come and greet Emil. They had to get through the same seance as Timmy, but they were not so afraid as Timmy had been. They had Timmy in the garden when they got in so that was a comfort for them. The toughest one of them was Emma.

Emma and Emil
Emma and Emil
Emmas og Emils størrelsesforskjell - Emma´s and Emil´s size difference
Emmas og Emils størrelsesforskjell – Emma´s and Emil´s size difference

Jeg måtte le da Emil ville kose med eieren sin. Teo satt ved siden av henne og ble klappet. Jeg tror nesten at han besvimte da Emil kom bort. 

– I had to laugh when Emil wanted to cuddle with his owner. Teo sat next to her and Emil´s owner petted him. I think that he almost fainted when Emil came. 

Teo and Emil
Teo and Emil
Skal du lukte på meg? - Are you going to smell me?
Skal du lukte på meg? – Are you going to smell me?

Så slapp vi ut Brigg. Da trodde jeg valpegjengen skulle kavere. At det fantes flere slike stor kolosser val vel ikke helt med i deres beregninger. Brigg var bare kjempeglad han også for alle gjestene selv om ikke gjestene var kjempeglade for å se ham. Jeg måtte stoppe valpegjengen fra å angripe ham selv om det angrepet foregikk på fire millinoer meters avstand.

– Now we let Brigg out in the garden. When they saw him I thought all of the puppies was going to faint. That it was more of these colossus´I do not think they have thought about. Brigg was just so happy to meet all of the guests even though the guests was not very happy to see him. I had to stop the puppygang from attacking him even though it was on a distance of four million meters.

Brigg, Nico and Emil
Brigg, Nico and Emil

«Å nei,» tenkte Timmy da Brigg kom ut. «Ikke en slik en til!» Brigg stakkars skjønte ikke hvorfor i alle verden valpene ikke ville hilse på ham med en gang, de fleste av dem var jo bare sinna. Det gikk heldigvis over.

– «Oh no,» thought Timmy when Brigg came out. «Not another one!»  Poor Brigg, he did not understand why all the puppies was angry with him when he came, most of them was just mad. Glad most dogs can adapt to a new situation pretty fast.

Timmy and Brigg
Timmy and Brigg

Timmys nesebruk kom raskere igang nå. – Timmy started to use his nose faster this time.

Timmy, Brigg and Nico
Timmy, Brigg and Nico
Emil, Balder, Emma and Nico
Emil, Balder, Emma and Nico

Redselen for disse to stooooore karene har for det meste gått over og nå begynte lek og moro for valpegjengen. Emil og Brigg vandret i mellom dem og det fungerte bra. Naboen har to hunder til Colin og Alvin. For denne valpegjengen var det nok for i dag med fremmede hunder. Da valpene begynte å bli trøtte satte jeg dem inn i bilen og det var ikke mange minuttene før det ble stille. Hele gjengen sov godt. Tusen takk kjære nabo for at valpene fikk møte de to vennlige «onklene».

– The fear of these two biiiiiiiig guys was for the most part over and the puppies started to play and have fun. Emil and Brigg walked in between them and it worked well. The neighbor has two more dogs Colin and Alvin. For these puppies  it was enough strange dogs for them today. When the pups started to get tired, I put them in the car and it didn´t get long before they were quiet and fell asleep. The whole gang slept well. Thank you very much neighbor for that the puppies got to meet the two friendly «uncles».

Alvin fikk komme ut da valpene var i bilen og jammen brukte han tungen godt til å få inn lukten ordentlig. Han gikk lenge og smattet på tunga.

– Alvin came out when the puppies were in the car. He used his tongue to get in the smell properly after the puppies. He sucked his tongue for a long time.

Alvin

Hjemme i hagen hos meg fikk de hilse på noen nye hunder. De var inne i en slik glassflate. Den interessen gikk raskt over da de var veldig slitne etter dagens molosser treff.

– At home in the garden they greet some new dogs. These new dogs were in in such a glass surface. The interest went quickly over since they were very tired after today’s doggathering.

Emma gjorde som de fleste damene, speilet seg lenge - Emma did as ladies do, looked in the mirror for a long time.
Emma gjorde som de fleste damene, speilet seg lenge – Emma did as ladies do, looked in the mirror for a long time.
Å nei, "tenkte Eva", hvem er det?" "Er det Pinokio?" - Eva thought: "Oh no,who is this?" "Is it Pinocchio?"
Å nei, «tenkte Eva», hvem er det?» «Er det Pinokio?» – Eva thought: «Oh no,who is this, is it Pinocchio?»
Luktetiden var på agendaen - The smelltime was on the agenda
Luktetiden var på agendaen – The smelltime was on the agenda

Jeg måtte hente mere mat til kyllingene og da holdt jeg på å få meg en ekstra katt. Dette er katten Mango.

– I had to get more food for the chicks and when I was getting that I almost got a new cat. This is the cat Mango.

Katten Mango - Mango the cat
Katten Mango – Mango the cat

Etter kveldsmaten var det lufting av hunder. Min gamle hund Lotta var glad i å grave i hagen og det er fortsatt noen hull igjen etter hene. Disse små syntes de hullene var veldig spennende. Jeg fikk nesten hetta da jeg oppdaget dette. 😉

– After supper, the dogs had to go out again. My old dog Lotta loved to dig in the garden and some of the holes are still there. I got a little freaked out when I discovered this. 😉

Emma kan forsvinne ned i det - Emma can disappear in to it
Emma kan forsvinne ned i det – Emma can disappear in to it

God natt! – Good night!

 

Timmys (Bjørn) fiende ble en venn. – Timmy´s (Bjørn) enemy become a friend.

Siden Timmy ikke liker valper har jeg aliert meg med andre som har valper. En ting skal være sikkert og det er at Timmy får bo sammen med valper og å møte valper. I dag dro vi til Astrid Krog som har fem valper.

– Since Timmy doesn’t like puppies I have allied myself with others who have puppies. One thing I´m sure about and that is that Timmy will live together with puppies and meet puppies these days he stays with me. Today we went to Astrid Krog which has five puppies.

Alle tolv hundene ble lastet inn i bilen og så satte vi snuten sørvover mot Mjøndalen. Jeg lot Bolonkavalpene få låne burene til mine hunder. En av dem blir bilsyk og jeg tenkte det var smart at de andre slapp å prøve og rømme unna når den bilsyke kastet opp. Da vi ankom Astrid hadde Teo, Emma og Nico kastet opp.

– All twelve dogs were loaded into the car and then we put our noses to the south toward Mjøndalen. I let the Bolonkapuppies borrow the cages of my dogs. One of them gets car sick and I thought it was smart that the other ones didn’t have to try and get away from what the car sick threw up. When we arrived at Astrid´s place Teo, Emma and Nico had pucked. 

De fem Bolonkavalpene - The five Bolonkapuppies
De fem Bolonkavalpene – The five Bolonkapuppies

Astrid har ei på 4,5 måneder som heter Piraya og fire på syv uker. Her skal det valpetrenes. Timmy har møtt Piraya tre ganger før, men han har ikke likt henne og vist det veldig tydelig. Nesten samme rutine som sist. I dag måtte han møte Piraya og hennes gjeng alene. Han fikk ingen støtte i fra meg. Jeg lot han ha sele og bånd på slik at jeg hadde mulighet til å få tak i ham om det trengtes. 

– Astrid has a 4.5 months female called Piraya and four seven weeks old. Timmy has to be trained to be more secure towards other puppies. Grown dogs are not a problem. Timmy have met Piraya three times before, but he has not liked her and displayed it very clearly. So I used almost the same routine as last time. Today, he had to meet Piraya and her gang alone in the beginning of the visit. He got no support from me. I let him have his harness and leash on so that I had the opportunity to get a hold of him if it was needed. 

I denne videoen får man se hvordan en hund er fra den er usikker til den er klar for det den blir utsatt for. Med dette mener jeg at her vises det godt hundespråk. Fra halen mellom beina, slikking, bøyd rygg til at halen kommer opp og hunden tør å tisse. Da Timmy turte å tisse kunne jeg fjerne selen for da var hans usikkerhet og angrepsmodus over.

– In this video you get to see how a dog is from it is insecure until it is ready for that it is exposed to. By this I mean that you are shown good dog language. From the tail between his legs, licking, bent back to the tail comes up and the dog dares to pee. When Timmy dared to pee, I removed his harness now his insecurity and attack mode was over.

Jeg må innrømme at jeg ble både stolt og glad over Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) i dag. Nok en gang skjønte han at han faktisk måtte klare bragden alene. Jeg var der, men det var ikke for å støtte ham, kun rettlede ham om det ble nødvendig. Kun en gang behøvde jeg så shhh på ham og da ga han seg. Istedenfor å prøve og jage de andre hundene vekk endte det som du kan se i videoen nedenfor.

– I have to admit that I was both proud and happy over Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) today. Once again, he realized that he actually had to do the feat alone. I was there, but it was not to support him, just guide him if it became necessary. Only once I had to say shhh at him and then he gave in. Instead of trying to scare the others dogs away it ended it as you can see in the video below.

Det var nemlig en ting Timmy ikke hadde forstått da han møtte Piraya tidligere og det var at de to leker veldig likt. De er ganske hardhente i leken og løper omtrent like raskt. Første gang Timmy møte Piraya var vel hun rundt fem til seks uker og Timmy rundt syv til åtte uker. Det var hjemme hos meg. Han satte ikke pris på besøket hennes da hun prøvde å stjele lekene hans, hun labbet inn i bingen hans og storkoste midt i blandt alle de andre griffen og Eva. Det var da det var griffetreff hos meg.

– It was one thing Timmy had not understood when he met Piraya previously that and it was that Piraya and him plays in a very similar way. They are quite rough in their playfulness and runs fast. The first time Timmy met Piraya was when she was around five to six weeks and Timmy around seven to eight weeks. It was at my place. He had never seen another puppy before and he didn’t appreciate the visit because she was steeling his toys, she went into his bin. She was playful in a way Timmy wasn´t use to. He had only been playing with grown dogs and not other puppies.

Timmy and Piraya
Timmy and Piraya

Nå hadde vi nådd punktet hvor jeg kunne slippe inn Bolonkavalpene. Wow, jammen var det en vill gjeng som nå var nødt til å bli kjent med hverandre. De fem hadde aldri møtt Priaya og hennes gjeng. Det var så morsomt. Det er nesten så jeg har lyst til å starte dagpass av valper, men man vet jo ikke om en ville fått kunder nok. Alt måtte undersøkes.

– Now we had reached the point where I could get the Bolonkapuppies. Wow, it was life a wild bunch that had to get to know each other. Those five had never met Priaya and her gang. It was so funny. It’s almost so I want to start a dogcare senter for puppies while their owner is at work, but I don’t know if I would get enough customers. Everything had to be examined. 

Noen av Bolonkaene - Some of the Bolonkas
Noen av Bolonkaene – Some of the Bolonkas

Astrid satte ut bassenget. Det likte Emma veldig godt. Hun elsker nemlig å grave i vannkoppen om hun får sjansen.

– Astrid sat the pool out for the dogs. Emma loved it. She loves to dig into the water cup if she gets the chance.

Emma
Emma

Så hoppet Teo broren til Emma og Berit opp i bassenget. – Teo, brother of Emma and Berit jumped in too.

Emma, Berit and Teo
Emma, Berit and Teo
Berit, Teo, Hilde, Emma og Linnea. Balder i bakgrunnen. - Berit, Teo, Hilde, Emma and Linnea.
Berit, Teo, Hilde, Emma og Linnea. Balder i bakgrunnen. – Berit, Teo, Hilde, Emma and Linnea. Balder in the back.

Det er ikke alle som liker å bli våte på beina og Mango er en av dem. Da er det bedre å lage giraffhals slik at man når ned til vannet når man er tørst. Hilde synes vel egentlig at Mango bare er tåpelig som ikke gidder å være med ut i vannet.

– It’s not all that like to get their feet wet and Mango is one of them. It si better to create a giraffe neck so that one reach down to the water when one are thirsty. Hilde seems that Mango is just silly that she can’t be bothered to be out in the water with her.

Mango and Hilde
Mango and Hilde

Eva ville også gjerne bade, men det var liksom litt lite vann der til at hun fikk svømt skikkelig. Det var nesten bare tærne hennes som ble våte.

– Eva wanted to take a bath too, but it was too little water in the poos so she got to swim properly. IT was almost as her toes didn´t get wet.

Hilde and Eva
Hilde and Eva

Gin jumpet inn i bassenget med en gang han oppdaget det. Timmy derimot syntes at dette ikke var en helt sikker gesjeft å drive med. 

– Gin jumpet into the pool when he discovered it. Timmy on the other hand thought it wasn´t a completely safe thing to do.

Gin and Timmy
Gin and Timmy

Jeg så interessen til Timmy, men han hoppet ikke opp i så jeg satte ham rett og slett opp i bassenget til stor overraskelse for Timmy. Han hadde nok ikke regnet med å bli våt på beina. Litt høye kneløft var det til og begynne med, men det gikk raskt over. Timmy trengte forresten ikke å være engstelig for å drukne for barnepiken hans Eva var der hele tiden og passet på ham.

– I saw that Timmy was very nosy, but he didn’t jump up in so I put him simply up in the pool of great surprise to Timmy. He had probably not counted on to get your feet wet. It was a little high and deep knee bends to begin with, but it went over. Timmy didn´t had to be anxious that he would drown his nanny Eva was there all the time and looked after him.

Selv Timmy begynte å bli sliten slik at han tok seg en liten hvil imens han prøvde nyy typer skjegg.

– Even Timmy started to be tired so he took a little rest while he tried new types of beards.

Timmy med skjegg - Timmy with a beard
Timmy med skjegg – Timmy with a beard

Astrid hentet mer vann og da var det noen som fikk seg en overraskelse. Emma tok det på strak pote og syntes egentlig det var ganske så morsomt. Spesielt da hun skulle ut av bassenget. Da drypp det vann av pelsen hennes og hun ble hengede over kanten og kikke på det som dalte ned. Da hun hoppet ut av bassenget var det borte til stor overraskelse for den lille frøkna.

– Astrid put more water in to the pool and then someone who got a surprise. For Emma the surprise was fun when she jumped in the pool again. Especially when she was trying to leave the pool it dripped water of her coat and she was hanging over the edge and looked at it. When she jumped out of the pool it was gone to big surprise of the small Miss.

Så kom det besøk. Tre flotte damer som ville hilse på hundene til Astrid. Stor var deres overraskelse da det var litt flere hunder der enn vanlig. Til sammen var det 22 hunder i hagen hos Astrid den dagen.

– Astrid got some visitors. Three great ladies that wanted to see Astrid´s dogs. It was a big surprise for them when it was few more dogs there than it usual is. It was a total of 22 dogs in the garden at Astrid today.

Merkelig, men er det valper et sted så har besøkende en tendens til å havne på bakken eller gulvet. Det skjedde nå også.

– Strange, but it is there a place where there are puppies the visitors has a tendency  to end up on the ground or the floor. It happened now, too.

Gjestene på gulvet - Guests on the floor.
Gjestene på gulvet – Guests on the floor.

Teo syntes det var veldig greit å bli kjent med denne lille frøkna. – Teo thought it was very nice to get to know this little girl.

Disse to fant hverandre - These to found each other
Disse to fant hverandre – These to found each other

Da gjestene ble for umulige satt Astrid og jeg dem i valpebingen. Det fire små på syv uker turte vi ikke slippe løs i hagen da de kunne forsvinne under uthuset, verandaen, gjennom gjerdet etc. 

– When the guests became too impossible Astrid and I put them in the puppy pen. The four small puppies at seven weeks we did not dare let loose in the garden because they could disappear under the outbuilding, porch, through the fence etc. 

Tre damer i bingen - Three ladies in the bin
Tre damer i bingen – Three ladies in the bin

Valpen Blå gutt blir kalt det fordi den har et blått halsbånd. De andre blir kalt Grønn gutt, Svart gutt, Rosa jente. Eva hadde veldig lyst til å leke med de små, men bingen ville blitt for liten til henne og de fire små valpene slik at hun kun fikk hilst på dem slik du ser på bildet.

– Blue boy is called that because it has a blue dog collar. The other is called Green boy, Black boy, Pink girl. Eva wanted to play with the little ones, but the bin would av been too small for her and the four puppies so that she only got to meet them as you see in the picture.

Eva og den blå gutten - Eva and the blue boy
Eva og den blå gutten – Eva and the blue boy

Damen som skal ha Svart gutt kom på besøk. Hun fikk med seg Svart gutt på et par timers visit hjemme hos seg. Siden de kan gjøre det på denne måten er Svart gutt ekstra heldig for den dagen han flytter på ordentlig kjenner han hjemmet han skal bo i.

– The lady who is going to buy black boy came to visit. She took him home for a couple of hours. Since they can do it this way is Black boy extra lucky because he will know his new home before he moves permanently.

Svart gutt og eieren hans - Black boy and his new owner
Svart gutt og eieren hans – Black boy and his new owner
Berit og Hilde er slitne - Berit and Hilde is tired
Berit og Hilde er slitne – Berit and Hilde is tired
Emma sovnet - Emma fell asleep
Emma sovnet – Emma fell asleep

Maggie var litt sur i dag, men da sola forsvant fra hagen var hun klar for lek. Da hjalp det ikke å være trøtt valp eller at Timmy hadde fått litt respekt for henne. De hadde deg gøy i hvert fall.

– Maggie was a bit grumpy today, but when the sun disappeared from the garden, she was ready to play. It did not count that some of them was puppies that was tired or that Timmy had gotten a little respect for her. Those who dares to play with her had a lot of fun.

Leker - Playing
Leker – Playing

Muffin syntes at Sala kunne gi henne litt bedre plass på teppet. Siden Sala ikke flyttet seg satte Muffin seg like godt opp på Sala. Sala var vel fornøyd for hun fikk jo en varm rompe til å varme seg.

– Muffin thought that Sala could give her some space on the blanket. Since Sala didn´t move Muffin sat herself down on Sala. Sala was satisfied with that I think because she got a hot arse to warm her.

Muffin and Sala
Muffin and Sala

Der var tiden kommet hvor gjengen og jeg måtte forlate Astrid og hennes gjeng for i dag. Jeg hadde fått vasket teppene som valpen hadde spydd på så de hadde engt til tørk og var klare for bruk igjen. Akkurat da vi kjørte over brua i Mjøndalen oppdaget jeg noen damer som foret svaner. Jeg klarte ikke å la være og stoppe. Jeg bare måtte ta bilder av svanene. 

– There was come where the gang and I had to leave Astrid and her gang for today. I had washed the blankets that the puppies had puked on so they was clean and dry again. Just as we drove over the bridge in Mjøndalen, I discovered some ladies that fed the swans. I had to stop and take some pictures of the swans. 

Damene og svanene - The ladies and the swans
Damene og svanene – The ladies and the swans

Jeg måtte le, da damene begynte å gå tomme for mat og begynte å gå mot bilen fulgte svanene etter. Hadde damene åpnet bildørene er jeg sikker på at svanene hadde blitt med inn i bilen. Damen ble litt redde og måtte søke ly bak bilene for å slippe unna.

 I had to laugh, when the ladies almost had now food left the swans started to follow them. Had the ladies opened their car doors I am sure that the swans had gotten in to their car. The ladies was a little scared and had to seek shelter behind the cars to escape.

Svanene fulgte på - The swans followed
Svanene fulgte på – The swans followed

Da vi kom hjem var det ingen av valpene som hadde spydd i bilen. Nico hadde bare siklet fælt. Så var det foringstid og sengetid for alle de firbeinte og meg.

– When we got home there was none of the puppies who had vomited in the car. Nico had only drooled a lot. Then it was feeding time and bedtime for all the fourlegged ones and me.

Det er noen matkopper - There some food cups
Det er noen matkopper – There some food cups
Tømte ble de og nå er de rene - They were emptied and now they are clean
Tømte ble de og nå er de rene – They were emptied and now they are clean

God natt! – Good night!

 

Lekedag – Playday

Timmy (Bjørn) stortrives sammen med valpegjengen jeg tok med meg hjem igår. Det lekes, løpes, gnages, kjeftes og soves akkurat slik det skal gjøre når man har valper sammen. Det var ekstra stas å få leke med mamma Hilde igjen.

– Timmy I enjoys being together with the puppy gang I took home with me yesterday. They play, runs, gnaws, bark and sleeps exactly as they should do when one has puppies  in the house. It was extra fun to see Timmy playing with his mom Hilde again.

Alle virker litt slitne i dag, samt at det har vært litt varmere i dag. For å gi alle valpene en liten overraskelse satte jeg kyllingene ut i en liten binge. Både kyllingene og valpene syntes det var spennende.

– All of the dogs both puppies and grown pus seems a little tired today, as well as that it has been a little bit warmer. I surprised the puppies a little by I putting the chickens out in a little pen. Both the chickens and the puppies thought it was exciting. 

Dette likte dem - They loved this
Dette likte dem – They loved this

Jeg måtte en tur på et sted som alle må innimellom. Da jeg var ferdig hørte skjærene skrek ute og at Berit bjeffet. Det var nesten så jeg løp med buksa nede for å komme meg ut og sjekke. Selvfølgelig var Fru Ville Fart oppe på gjerdet. Jeg skjønte at hun hadde vært og jaktet på kyllingene. Berit hadde nok jagd henne, men jeg vet ikke hvorfor skjærene skrek så fælt, men de ble stille da jeg kom ut. To av kyllingene var utenfor bingen. Det har hatt flaks. Så neste gang jeg ikke kan se etter de små i et par minutter blir de stengt inn i buret før jeg må inn. Jeg må takke både skjærene og Berit for at alle kyllingene lever.

– I had to go to a place that all need to once in a while. When I was done I heard two Magpies screaming and Berit barked. It was almost so I ran with my pants down to get out and check. Of course, Mrs. Ville Fart sat up on the fence. I realized that she had been chasing the chickens. Berit had probably chased her, but I do not know why the Magpies screamed so bad, but they went quiet when I came out. Two of the chickens were outside the pen. They was lucky. So the next time I leave the small once for a few minutes they will be closed into the cage before I leave them. I have to thank the Magpies and Berit that the chickens live.

Hva? - What?
Hva? – What?
Balder satt lenge og studerte dem - Balder sat there for a long time and studied them
Balder satt lenge og studerte dem – Balder sat there for a long time and studied them

Godt med en gnagevenninne. Tusen takk Ingunn for beina. Hundene elsket dem. – Nice with a gnawfriend. Thank you Ingunn for the bones. The dogs loved it.

Gnage sammen - Gnawed together
Gnage sammen – Gnawed together
Eva elsket dette hun også - Eva loved it too
Eva elsket dette hun også – Eva loved it too
Alle fikk smake etter tur - All got to taste
Alle fikk smake etter tur – All got to taste

Foran: Balder i trappa, fra venstre: Timmy, Linnea. Over hodet på Timmy er Hilde, Gudny synes så vidt over hodet på Linnea. Gin i midten og Eva bakerst gnagende.

– Front: Balder in the stairs, from the left: Timmy, Linnea. Over the heads of Timmy is Hilde, Gudny is over the head of Linnea. Gin in the middle and in the back is Eva.

Solbading - Sun bath
Solbading – Sun bath

Dette var siste turen ut for i kveld før kveldsmaten ble servert. For en fart det er på disse små. Jeg rakk nesten ikke å få dem med i filmen der de løp. Timmy var i dette øyeblikket lykkelig uvitende om at det finnes flere valper her i verden han skal møte disse dagene.

– This was the last time out for tonight before the eveningmeal was served. What a speed these little once have. I almost did not get in the movie because they ran so fast. Timmy was in this moment blissfully unaware that there are more puppies here in the world he’s going to face these days.

Det er ikke lett å holde følge med Timmy - It is not easy to keep up with Timmy
Det er ikke lett å holde følge med Timmy – It is not easy to keep up with Timmy
Jeg prøvde å ta et ordentlig bilde imens de lekte, men... - I tried to get a nice photo of them while they was playing, but...
Jeg prøvde å ta et ordentlig bilde imens de lekte, men… – I tried to get a nice photo of them while they was playing, but…

God natt! – Good night!

Timmy (Bjørn) har valpeproblemer. – Timmy (Bjørn) has puppy trouble.

Har pratet litt med «bestemoren» til Timmy (Bjørn). Timmy hater valper. Han angriper om han får sjansen. Han er rett og slett usikker. Han var alene i kullet og møtte valp kun en gang da han var hos meg. Timmy er fem måneder og det å kunne leke sammen med andre valper er gull for en rønner som selv er valp. Hva gjør man som oppdretter når man får en slik beskjed? Jo, man tilbyr seg å hjelpe. Så tilbudet mitt var som følger:

Jeg tilbød meg å ha Timmy en periode og hjelpe ham inn i valpenes verden. 

– Have had a talk with Timmy´s (Bjørn) «grandmother». Timmy hate puppies. He attacks them if he gets the chance. He is simply unsure of puppies. He was alone in the litter and met only one puppy when he was with me. Timmy is five months and being able to play with other puppies are a golden thing since he is a puppy himself. What do you do when you are a breeder and you got to know this? Of course one offers to help. So my offer was as follows:

I offered to have Timmy a period of time and help him into the puppyworld. 

Mandag 12. juni ankom Timmy. – Monday 12. of June did Timmy arrived.

Berit syntes det var veldig greit å få kos av de som leverte Timmy.

– Berit thought it was really nice to get some cuddling from those you delivered Timmy.

Berit
Berit

Timmy måtte bli med gjengen og meg på en to timers kjøretur. Han var veldig fornøyd og hadde ingen aning om hva som ville møte ham.

– Timmy had to go on a two hours drive with my gang and I. He had no clue on what he was going to meet.

Da vi ankom bestemmelsesstedet stod denne gjengen ved porten og ventet.

– When we arrived at the destination stood this gang and waited for us.

Bolonkagjengen - The Bolonkagang
Bolonkagjengen – The Bolonkagang

 Alle min gjenge kjenner de fleste av disse unntagen Timmy og Gin. I denne gjengen befinner det seg fem valper. To er tre måneder, en er fem måneder og de to siste er ti måneder. Denne gangen brukte jeg gjengen min for å hjelpe Timmy. Hilde måtte sitte i bilen en stund fordi hun har løpetid.

– All of my gang except Timmy and Gin knows this gang. In this gang are there five puppies. Two are three months, one is five months and the last two are ten months. This time I used my gang to help Timmy. Hilde had to stay in the car because she is in heat.

Jeg visste at ingen ville angripe ham og han fikk ikke angripe noen han heller. Jeg måtte sette pekefingeren i nakken på ham et par/tre ganger før han skjønte at jeg mente alvor når det gjaldt hans oppførsel. Jeg lot ham gå med bånd til å begynne med. Dette for å være sikker på at jeg ville få tak i ham om han skulle prøve seg. Jeg ga ham ingen støtte. Hver gang han hoppet opp på meg for å få hjelp gikk jeg unna. Må innrømme at jeg ble helt varm om hjertet da jeg så hvor raskt han skjønte hva jeg mente. 

– I knew that no one would attack Timmy and he was not allowed to attack any of them either. I had to point one of my fingers in his neck a couple of times before he understood that I was serious when it came to his behavior. I let him have his leash on in the beginning. This so I could be sure to get a hold of him if it was needed if he was to try to attack one of the dogs he did not knew. I did not support him either when he jumped up in me to get some help. Every time he jumped I walked away. My heart felt warm when I saw how fast he understood what I meant.

Dette er en liten video av de første minuttene. – This is a little video of the first minutes.

Dette er flokken til Ingunn (oppdretteren til Berit). De fikk sjokk da de så igjen Eva. De syntes nok at hun var blitt veldig stor. Hun var bare valpen sist hun var på besøk hos dem.

– This is Ingunn´s (the breeder of Berit) pack. They got the shock when they saw Eva now. They thought that she was becoming very large. She was just a puppy last she was visiting with them.

Eva fikk kjeft - Eva got it for growing too much
Eva fikk kjeft – Eva got it for growing too much

Da vi kom inn satte Timmy igang med å by de andre valpene opp til lek. Han ble litt vel hardhendt i leken sin slik at Gin prøvde å roe ham ned litt.

– When we came in Timmy tried to get the other puppies up to play. He was a little rough so Gin was trying to calm him down a bit.

Nå kom overraskelsen for Timmy. Denne lille karen og fire andre valper ble med oss hjem slik at Timmy får erfare andre valper på heltid en liten periode.

– Now came the surprise for Timmy. This little fella and four other puppies joined us home so that Timmy will live with other puppies full time a small period of time.

Teo, tre mnd. - Teo, three months
Teo, tre mnd. – Teo, three months

Her er valpegjengen på fem som skal hjelpe Timmy i noen dager. – Here is the puppygang that is going to help Timmy.

Bolonka valpene - Bolonka puppies
Bolonka valpene – Bolonka puppies

Da vi kom hjem oppdaget Emma seg selv i speilen. Det var nok den peneste Bolonkaen hun hadde sett. – When we got home Emma discovered herself in the mirror. The Bolonka in the mirror was the prettiest Bolonka Emma had ever seen.

Emma
Emma

For første gang så Linnea kyllinger. Hun ble veldig lang i halsen. – For the first time in her life, Linnea saw live chickens. Her neck got very long.

Balder og kyllingene - Balder and the chickens
Balder og kyllingene – Balder and the chickens

Selv kyllingene ble litt lange i nakken da de så alle de nye hundene. – Even the chickens got a bit long in their neck when they saw all the new dogs.

Kyllingene - The chickens
Kyllingene – The chickens

God natt! – Good night!

En liten kjenning – A small acquaintance

Etter at jeg glemte Gin ute her om natten har jeg prøvd å ha hele gjengen i senga, men det er liksom som om jeg har får for liten seng når de er der alle sammen. Hvis jeg går ut at soverommet vil de ikke være der. Legger jeg meg på sofaen blir den også for liten!

– After that I forgot Gin outside some nights ago have I tried to let the whole gang stay in my bed, but it’s seems as I have a bed that is too small when they all are in it! If I leave the bedroom they follow me and if I lie down on the sofa then the sofa is too small!

Hva med meg da? - What about me?
Hva med meg da? – What about me?

Hilde, Mango og jeg har vært og besøkt Heidi (mor til Hedda) og da var Hedda (eieren til Timmy (Bjørn)) og Timmy der også.

– Hilde, Mango and I have been visited Heidi (mother to Hedda) and Hedda (owner to Timmy (Bjørn)) and Timmy was there as well.

Tenk på gutter når de utvikler seg fra nettopp gutter og er i ferd med å bli voksne. Mange av disse guttene er bare armer og bein i en periode. Jeg må innrømme at jeg måtte le da jeg så Timmy igjen. Han har kommet i en alder hvor ikke så mange av kroppsdelene passer helt sammen. Elsker valper i den alderen. Jeg kaller den for ræklealdren. 😀

– Think of the boys when they evolve from just boys and are about to become adults. Many of these boys are just arms and legs in a period. I have to admit that I had to laugh when I saw Timmy again. He is in an age where i almost looks like that. None of the body parts fits together. Long legs, too big ears etc. Love the puppies at that age. 😀

Det første Hilde gjorde var å gi Timmy fem sekunder med kjeft. Da løp Timmy bort til Mango istedenfor og ville leke med henne. Mango var mest interessert i få gitt Timmy litt pupp, men det var ikke interessert i. Han ville bare leke. Mango ble til slutt med å lekte da hun skjønte at han ikke vile suge av henne. Så kom Hilde og overtok og der sto stakkars Mango igjen. Timmy var litt forsiktig i noen sekunder, men Hilde ga seg ikke og det endte med et race. Godt at det ikke er størrelse Grand Danois vi prater om for da hadde ikke Heidi hatt igjen møblement.

– The first Hilde did was to give Timmy five seconds of «spank» to tell Timmy that he had to calm down before she wanted to play. Timmy turned to Mango instead and wanted to play with her. Mango was more interested in feeding Timmy some milk but TImmy was not interested, he just wanted to play. Mango loved to play with him until Hilde came and took over. Timmy was a little cautious in some seconds when Hilde tride to get him to play, but Hilde didn’t stop trying and it ended with a race. Is´t good that Timmy doesn´t have the size of a Grand Danois then Heidi wouldn´t have had any furniture left.

"Ligg stille, jeg vil lukte på deg." sier Hilde til Timmy - "Lie still, I want to smell you", says Hilde to TImmy.
«Ligg stille, jeg vil lukte på deg.» sier Hilde til Timmy – «Lie still, I want to smell you», says Hilde to TImmy.
Mango prøvde å die Timmy. men det gadd ikke han. - Mango tried to feed Timmy.
Mango prøvde å die Timmy. men det gadd ikke han. – Mango tried to feed Timmy.
Timmy trengte en liten lekepause - Timmy needed a little break.
Timmy trengte en liten lekepause – Timmy needed a little break.

Astrid Krog (oppdretteren til Mango), Muffin (Mangos helsøster) og deres niese Piraya kom også en tur. Timmy syntes det var veldig greit med Muffin, men Piraya likte han ikke. Piraya derimot hadde veldig lyst til å hilse. Dessverre måtte Hedda og Timmy reise før Timmy rakk å bli husvarm sammen med Piraya. Piraya var vel den første valpen Timmy møtte hjemme hos meg da vi hadde et lite Griffontreff der  tidligere i år. 

– Astrid Krog (the breeder to Mango), Muffin (Mango’s sister) and their niece Piraya came for a visit too. Timmy liked Muffin, but he did not like Piraya. Piraya wanted to say hello. Unfortunately Hedda and Timmy had to leave before Timmy and Piraya got to know each other. Piraya was the first puppy Timmy met at my place. Timmy is two week older than Piraya. 

Jammen hadde Chanell og Gabriella dreisen på UFO-leken som det kommer godbiter ut av. Det gikk jo så den flakset rundt. Piraya stakkars skjønner ikke helt hva de voksne dreiv å bråkte så fælt for. 

– Both Chanell and Gabriella had played with this UFO-toy before. It comes treats out of it. They made it flap around. Piraya didn’t understood what those two adult females were doing and why they made so much noise.

Mango stakkars ble oversett av Piraya og da hun prøvde å gi melk til Piraya. – Poor Mango! Piraya didn´t want the milk Mango offered her.

Mango er sliten etter å ha lekt med Timmy - Mango is tired after the playing with Timmy
Mango er sliten etter å ha lekt med Timmy og ingen av barna vil ha pupp. – Mango is tired after the playing with Timmy and none of the children wanted the milk she offered them.
En sliten, men lykkelig Hilde. Hun har jo sett igjen sønnen sin - A tired but happy Hilde. She got to see her son again.
En sliten, men lykkelig Hilde. Hun har jo sett igjen sønnen sin – A tired but happy Hilde. She got to see her son again.
Piraya måtte også ta seg en hvil. Slitsomt å være på besøk. - Even Piraya needed to rest for a while. It´s hard to be on a visit.
Piraya måtte også ta seg en hvil. Slitsomt å være på besøk. – Even Piraya needed to rest for a while. It´s hard to be on a visit.

Så var tiden kommer for å forlate Heidi, Gabriella og Chanell. Piraya fikk på sen en flott genser. Det måtte være noe galt med den genseren, for da Piraya fikk den på seg fikk hun problemer med å gå.

– Then it was time to say goodbye to Heidi, Gabriella and Chanell for now. Piraya needed a sweater. It had to be something wrong with the sweater. Piraya could nearly walk after she was dressed.

Piraya er ferdig kledt - Piraya er ferdig kledd
Piraya er ferdig kledt – Piraya er ferdig kledd

Det er en del trær hos meg som må ned og jammen i meg har det kommet en ny mann som hadde modnet i et av trærne mine. Lurer på om det vil komme flere slike menn som henger i trærne jeg. Som sagt det er bare komme og høste. Husk: Bare en per person. Om det modnes flere menn i de trærne vet jeg ikke. Ikke vet jeg om de faller ned selv heller, men jeg gir beskjed om det modnes flere slike der. 

– Wonder if there will be more mature men hanging in the trees. As I said it’s you may come and harvest if you want to. I do not know if it will mature more men in my trees.  If you need you, you can come and harvest one. Remember: Only one per person. 

Mannen ser da moden ut der han henger - The man seems to be mature
Mannen ser da moden ut der han henger – The man seems to be mature

At huset mitt er like helt er et under etter dagens hogst. Det ene treet med dobbeltstamme spjæla og en del falt mot huset. Jorunn (min søster) påsto hun filmet det, men det å vite hva hun hadde filmet stemte ikke helt med det jeg trodde hun hadde filmet. Treet falt ca 40 centimeter fra trappa foran huset. Det holdt det så lenge huset mitt fortsatt er helt. Utrykket til Hege Maries uttrykk og kommentar er ubetalelig. 

– My house is still intact and that is a miracle after today’s lumbering. One tree with a double tree trunk split in two and one part fell toward the house. Jorunn (my sister) claimed she filmed it, but what she «knew» she had filmed and did film is two different things. The tree fell about 40 centimeters from the stairs in front of the House. Hege Marie´s expression and comment is priceless.

Tvillingtreet sto igjen, men det måtte vi få ned raskt. Tre av oss klarte faktisk å dra det ned med bare et tau.

– We needed to get down rest of the twin tree fast. We pulled it down with a rope.

Resten av tvillingteet dro vi ned med et tau - The rest of the twin tree we pulled down with a rope
Resten av tvillingteet dro vi ned med et tau – The rest of the twin tree we pulled down with a rope

Verandadøra stop åpen hele dagen og hundene hadde fått madrassen sin. De var kun på verandaen da jeg var der. Hver gang jeg kom inn så lå de foran inngangsdøra.

– The veranda door was open throughout the day and the dogs had gotten their mattress. They were only on the veranda when I was there. Every time I came in they lay in front of the front door.

Hele gjengen var utslitt av å passe på inngangsdøra i kveld. De hadde jo hørt mange mennesker utenfor uten å fått hilse på dem. 

– The whole gang was worn out by watching the front door. They had heard a lot of people outside without meeting them. 

Slitne - Tired
Slitne – Tired
Jeg tror Gin besvimte. - I think Gin fainted.
Jeg tror Gin besvimte. – I think Gin fainted.

Jeg så den første Hestehoven i hagen i dag. Verdens vakreste blomst med lovnad om sommer og varme.

– I saw the first Horsehoof in the garden today. The world’s most beautiful flower with the promise of summer and heat.

Hestehov - Horsehoof
Hestehov – Horsehoof

God natt! – Good night!

Så dro Timmy (Bjørn) – Timmy (Bjørn) left

Prat om å være glemsk. Det ble så sent i natt at jeg klarte å glemme og stenge Timmy inne i valpebingen. Han gikk løs sammen med hele gjengen i natt. Det ble da ca 4 834 4271,25 tissedammer og 4 4412 000,000001 bæsjer utover gulvet. Syntes han var flink jeg. Det verste var at en eller annen av de voksne hadde brukt valpebingen som toalett og den dammen kalte jeg bare en badedam. Timmy kunne i hvert fall svømme der! 

– Talk about being forgetful. It was so late in the night that I managed to forget to close the Timmy in the puppy pen. He was loose along with the whole gang this night. It was circa 4 834 4271.25 peeplaces and 4 4412 000.000001 poops on the floor. I thought he was good. The worst was that one of the adults had used the puppy pen as a toilet and the pond I will call a lake for bathing. Timmy could swim there!

I det jeg skulle slukke lyset våknet Gudny. Hun var litt søt syntes jeg med en fantastisk hårsveis. Omtrent slik ser vel jeg ut om morningen når jeg våkner også.

– I was going to turn off the light when Gudny woke up. She was so sweet, really tired and with a wonderful hairdo. I believe she looks like me when I wake up in the morning too.

Gudnys dårlige hårnatt - Gudny´s bad hairnight
Gudnys dårlige hårnatt – Gudny´s bad hairnight

Siden Timmy skulle reise i dag ble han loset inn til Catharina for en hundevask sammen med sin mor. Når man skal reise må man være rein. Ikke noe mokkel på det området. Alt var greit før jeg satte på vannet.

– Since Timmy was leaving us today he was at Catharina´s job for a dog wash along with his mother. He is not leaving this house smelling like a toilet. Everything was alright before I let the water come.

Før vi startet - Before we started
Før vi startet – Before we started

Nå begynte moroa syntes Timmy, NOT! Fikk skikkelig vondt i hjertet av det her. 

– Now the fun began thought Timmy, NOT! My heart ached for him. 

Våt! - Wet!
Våt! – Wet!

Plutselig ble Timmy tynn når pelsen lå klistret til kroppen.

– All of a sudden was Timmy thin when the fur looked as if it was glued to his body.

Timmy
Timmy
Timmy trist - Timmy sad
Timmy trist – Timmy sad

Hilde fikk seg et bad hun også. Det var første gangen begge gikk frivillig inn i buret da jeg ba dem om det. Det var tydelig at de var ferdig med bad for denne gangen.

– Hilde got a bath too. This was the first time both went voluntarily into the cage when I asked them to. It was obvious that they were done with the bath for this time.

Trøtt liten Timmy - Tired little Timmy.
Trøtt liten Timmy – Tired little Timmy.

Da vi kom hjem ville Timmy sove. Han virket litt kald så jeg stengte Hilde i bingen sammen med ham. Der sovnet de begge to.

– When we got home was Timmy sleepy. He seemed a little cold so I closed Hilde with him in puppy pen where they both fell asleep.

Timmy and Hilde
Timmy and Hilde

Endelig var Timmy ferdig med å pakke og klar for å reise ut i den store verden. De nye eierne har fått beskjed om å bruke flyttebil i dag.

– And then Timmy was finished packing and ready to leave for the big world. The new owners got a message from Timmy that said they needed to use a big car today.

Timmy har pakket - Timmy has packed
Timmy har pakket – Timmy has packed

Den nye eieren kom sammen med mor og kjæresten. De havnet nok en gang på gulvet. Den størte griffen jeg har, Eva, hun var veldig i slaget som vanlig. Eva forelsket seg helt i Christian.

– The new owner came together with her mother and boyfriend. The just fell down on to the floor. The biggest griff Eva tried everything to get their attention. Eva did fall in love with Christian.

Stolene og sofaen er ikke bra nok - The chairs and sofa is not good enough
Stolene og sofaen er ikke bra nok – The chairs and sofa is not good enough

Hedda (Timmys eier) fikk god kontakt. – Hedda (Timmy´s owner) and Timmy got a good connection.

Timmy and Hedda
Timmy and Hedda

Heidi var fotografen i kveld. Ikke alltid like lett når motivet forsvinner raskere enn man rekker å knipse.

– Heidi was the photographer this evening. Not always easy when your subject disappears faster than you have time to take the picture.

Heidi
Heidi

Gin fant en jakke og var storfornøyd med deg. – Gin found a jacket and was happy about that.

Gin
Gin

Hilde kjenner denne røde saken og var veldig glad for at den ble plukket frem. Hedda skal få låne den en stund slik at det er lettere å få med seg Timmy på tur. Dette for at han ikke skal gå så langt enda.

– Hilde knows this red backpack and was very happy that it was there. Hedda is going to borrow it for a while so that it is easier to take Timmy for a walk. Timmy should not walk long distances yet.

Hedda, Timmy, Hilde and Eva
Hedda, Timmy, Hilde and Eva

Timmy likte jakka han også og det var veldig greit å ligge på den og tygge på okseøre.

– Timmy liked the jacket also and it was very nice to lie on it and chew on an oxear.

Timmy and a oxear
Timmy and a oxear

Før valpekjøperne forlater huset her må de gjennom en seanse med kloklipp. Jeg viser dem først ved å klippe det ene beinet og så får de klippe de tre andre beina. De var imponert over hvor flink Timmy var til å ligge stille imens de klippet. Jeg syntes de var flinke til å klare kloklipperprøven.

–  Before the puppy buyers leave the house, they have to go through a seance with nailcutting. I show them first by cutting one leg and they cut the other three. They were impressed with how good Timmy was to lie still while the cut his nails. They passed the nailcuttingtest.

Kloklipp - Nailcutting
Kloklipp – Nailcutting

Nå var stunden kommet for avreise. Kontraktene var undertegnet, bagasjen til Timmy var båret ut. Jeg er litt trist, men jeg vet han kommer til et godt hjem. Lykke til til Timmy og hans eier.

– And now has the moment come for departure. The contracts were signed, Timmy´s luggage were carried out. I´m a bit sad but I know he is going to a great home. Good luck to Timmy and his owner.

Klar for avreise - Ready to leave
Klar for avreise – Ready to leave

God natt! – Good night!

Timmys (Bjørn) vektskala – Timmy (Bjørn) weightscale
03.03.2017
16:25  2037 gr.
23.02.2017
16:20  1838 gr.
20.02.2017
20:55  1796 gr.
15.02.2017
23:15  1673 gr.
11.02.2017
23:30  1520 gr.
09.02.2017
21:10  1481 gr.
07.02.2017
21:20  1440 gr.
05.02.2017
23:57  1388 gr.
03.02.2017
23:56  1335 gr.
01.02.2017
23:45  1329 gr.
30.01.2017
22:15  1268 gr.
28.01.2017
 23:55  1232 gr.
26.01.2017
 21:45  1183 gr.
24.01.2017
 23:50  1146 gr.
14:25  1162 gr.
23.01.2017
11:15  1122 gr.
22.01.2017
 23:59  1102 gr.
14:25  1066 gr.
21.01.2017
22:42  1042 gr.
11:15  1047 gr.
20.01.2017
23:56 1027 gr.
12:56 1012 gr.
19.01.2017
21:56 1005 gr.
03:50 1005 gr.
18.01.2017
 17:22  980 gr.
 13:06  971 gr.
 01:36  964 gr.
17.01.2017
23:03  938 gr.
 16:36  929 gr.
 12:30  924 gr.
16.01.2017
23:56  924 gr.
12:45 894 gr.
15.01.2017
23:50 872 gr.
10:40 849 gr.
14.01.2017
23:35 826 gr.
12:45 811 gr.
13.01.2017
23:45 783 gr.
09:45 754 gr.
12.01.2017
23:32 726 gr.
14:44 726 gr.
11.01.2017
21:45 694 gr.
11:50 681 gr.
10.01.2017
23:40 666 gr.
13:50 661 gr.
09.01.2017
23:55 606 gr.
13:59 598 gr.
08.01.2017
23:28 580 gr.
10:20 551 gr.
07.01.2017
19:06 535 gr.
11:30 531 gr.
06.01.2017
23:50 492 gr.
10:35 481 gr.
05.01.2017
23:40 460 gr.
11:40 440 gr.
04.01.2017
23:40 411 gr.
10:20 393 gr.
03.01.2017
23:30 386 gr.
12:55 355 gr.
02.01.2017
21:40 326 gr.
14:48 315 gr.
01.01.2017
20:00 283 gr.
13:54 278 gr.
31.12.2016
18:45 253 gr.
12:20 252 gr.
30.12.2016
23:13 244 gr.
17:05 230 gr.
13:18 230 gr.
Bjørns fødselsvektBjørn´s birth weight 226 gr.

Siste kveld med Timmy (Bjørn) – Last night with Timmy (Bjørn)

Siden Timmy (Bjørn) har sovet alene har Hilde fått sove på soverommet. Det syntes hun var helt greit, men da morgenkvisten kom måtte hun ut i stua og sjekke hvordan Timmy hadde det.

– Since Timmy (Bjørn) has slept alone Hilde got to sleep in my bed. It seemed as she was perfectly fine it, but when morning came she had to hurry out in the living room and check how Timmy was.

Hilde
Hilde

Siden Timmy reiser imorgen ble han med alene for å besøke mamma i dag. Han pep et par minutter da vi startet å kjøre og så sovnet han og sov hele veien opp til mamma. Han hadde selskap av geita til Gin og et okseøre.

– Since Timmy is leaving us tomorrow I let him go with me alone to visit my mother today. He made some noise for a couple minutes when we started to drive and then he fell asleep and slept all the way to my mom. His company was Gin´s goat and an oxear.

Timmy i buret - Timmy in the cage
Timmy i buret – Timmy in the cage

Flott være, ikke sant? Jeg bare måtte stoppe og ta dette bildet. Man kan se grensen for hvor de store snømengdene startet.

– Great weather, isn´t it? I had to stop and take this picture. I just had to stop and take this picture. One can see the line for where there is much snow and less snow.

Love it
Love it

Min mor var på et dagsenter så Timmy fikk være med dit. På grunn av at mange av de eldre ikke kan godkjenne at jeg legger ut bilder av dem var det bare aktivitøren jeg tok bilda av sammen med Timmy. Vi møtte en blind man i dag og da han kjente Timmys myke valpepels skinte mannen opp som en sol. Det var den beste lønnen jeg noen gang har fått.

– My mother was at a day centre for elders and Timmy was aloud to visit there today. Many of the elderly can not approve that I put pictures of them on to my blog thats why I only have a picture of the occupational therapist and Timmy. We met a blind man and he loved Timmy´s soft puppyfur and the smile on that mans face was the best salary I have ever received.

Mamma og noen andre damer stekte vafler. Timmy fikk også smake.

– My mother and some other ladies made waffles. Timmy got to taste some too.

Aktvitøren og Timmy - The occupational therapist and Timmy
Aktvitøren og Timmy – The occupational therapist and Timmy

Da vi skulle reise hjem kom jeg på at jeg hadde glemt mat til Timmy. Det endte med at jeg måtte lete etter en på Dokka. Jammen fant jeg den. Timmy og jeg labbet inn døra og for en oppvartning. Jeg kjøpte frossenmat til Timmy som en kjempekoselig ung dame hjalp oss å få tint i microen. Timmy fikk hilste på flere kunder og han ble kjempeglad vær gang han fant et par bein. Da tok han det som en selvfølge at det ville komme to hender også som ville klappe ham. Noe som stemte hver gang. 

– When we were going home, I remembered that I had forgotten food for Timmy. I had to look for one in Dokka. I found a pet store and Timmy and I went in. I bought frozen food for Timmy and a wonderful young lady helped us heat in the micro. Timmy greeted the customers and he was so happy every time he found a two legs. Then he took it for granted that it would come two hands as well and pet him. And it did every time. 

Tusen takk for hjelpen i dag. Det var virkelig snilt gjort av deg. Koselig å se deg igjen Lise. 😀

– Thank you for the help today. It was very nice of you. Nice to see you again Lise. 😀

En koselig ung dame - A nice young lady
En koselig ung dame – A nice young lady

Da Jorunn (min søster) kom hjem måtte Timmy og Eva hilse ordentlig på henne. Til slutt brukte Eva nesa og dyttet vekk Timmy slik at hun fikk ha Jorunn for seg selv og fortsette hilsingen alene.

– When Jorunn (my sister) came home greeted Timmy and Eva Jorunn in a proper way. Eva used her nose to push Timmy away so that she could continue greet Jorunn alone.

Jorunn, Eva and Timmy
Jorunn, Eva and Timmy

Hilde var kjempeglad da Timmy og jeg kom hjem. Hilde ble ikke helt fornøyd da Timmy valgte puppen til Mango og ikke henne.

– Hilde was very happy when Timmy and I came home. Hilde was not entirely pleased when Timmy selected Mango´s breast instead of her´s.

Hilde, Timmy and Mango
Hilde, Timmy and Mango

Jeg frøys litt da jeg kom hjem og fant et pledd å ha rundt meg. Timmy ville også ha en bit av det.

I felt a bit cold so I got myself a blanket I could put around me. Timmy wanted a bit of it too.

Dette var ikke pent Timmy - This isn´t nice Timmy
Dette var ikke pent Timmy – This isn´t nice Timmy

Jeg har sammenlignet størrelsen på Timmy tidligere med en klikker. Vel her er Timmy og samme klikker i dag. Kan vel si at Timmy har vokst, eller så har klikkeren krympa.

– I have compared the size of Timmy earlier with a clicker. Well here is Timmy and the same clicker today. Might say that Timmy has grown, or the has clicker shrunk.

Timmy og klikkeren - Timmy and the clicker
Timmy og klikkeren – Timmy and the clicker

God natt! – Good night!

 

Sove og lytte – Sleep and listen

Gin synes det er helt på sin plass å fortelle at det er på tide med litt kos. Armene er hans kløpinner og de skal brukes når han bestemmer seg for det. Hvis ikke blir jeg som i dette tilfellet her tråkket på. Det finnes også mange andre varianter som Gin kan bruke sine bein på for å bli klødd og kost når han vil.

– Gin think it is completely inappropriate not to pet him so he tells me that it’s time for a little cuddle. My arms are his scratchsticks and they should be used whenever he decides it to. If not he will here step on me. There are also many other varieties as Gin can use his paws to make me scratch or pet him when he wants.

Gin ønsker oppmerksomhet - Gin wants some attention
Gin ønsker oppmerksomhet – Gin wants some attention

For omtrent et år siden drepte hun nissen. Kanskje hun angrer!

– In about a year ago Berit killed Santa. Maybe she regrets it!

Berit med hvitt skjegg - Berit with white beard
Berit med hvitt skjegg – Berit with white beard

Jeg vasker imens Timmy (Bjørn) rydder. Eller så bare må han fikse på den jobben jeg har gjort. Det er ikke noe som er bra nok når jeg er ferdig med bingen hans.

– I clean while Timmy (Bjørn) straighten up the newpaper and the pillows I gave him. There is nothing that is good enough of what I have done with his playpen.

Timmy

Noen ganger kan man lure på om det er virkelig det man hører. Vær så god å gjett hva/hvem som lager denne lyden. 

– Somtimes one can wonder if what one hear is real. Be my guest and guess what/who makes this sound.

Siden en liker seg i kofferten kan jo kanskje neste mann få plass også. Alltid like morsomt, for man vet jo aldri om dette vil være trening i å være med på reiser.

– Since one likes it in the briefcase maybe next guy can fit. Always funny, it might be a training in how to be included on the next travel.

Collin
Collin

Hilde og Timmy leker ganske så hardhendt, men de ser visst ut til å tåle det begge to. Vil bare legge til at det gjorde ikke leken de lekte med. Restene ligger utover gulvet som du ser.

– Hilde and Timmy plays quite so rough, but they looks as if they can manage it both of them. Just want to add that it didn’t go so well with the toy they used. The remains of it is located all over the floor as you can see.

Hilde and Timmy
Hilde and Timmy

Fra igår til i dag sov Timmy helt alene i valpegrinda. Han sov hele tiden så det var visst ikke noe farlig. Da jeg våknet 03:00 i natt våknet Timmy også. Da slapp jeg Hilde inn til ham igjen. Kommende natt skal han også få ligge alene i valpebingen. Han er snart ni uker og skal bli alenehund så det er greit å øve på det er hvor han er kjent først.

– From yesterday to today was Timmy sleeping all alone in the puppypen. He slept and all went well. I woke up at 03:00 in the night and when I got put of bed Timmy woke up as well. I let Hilde in to him in the puppy pen. Upcoming night, he will also get to sleep alone in the puppy pen. He is soon going to be nine weeks old and it’s okay to practice on sleeping alone. He will be the only dog in the household he moves to. 

God natt!  Good night!  

Utvekster og ukomfortabel aking – Growths and uncomfortable slipping

Det er ikke lett for Eva å skjønne at porten er åpen. Flott da går hun i hvert fall ikke igjennom den. 

– It isn´t easy to understand that the gate is open. Great, she wont go through it. 

Eva og porten - Eva and the gate
Eva og porten – Eva and the gate

Man skulle tro at jeg samlet på snø, men jeg gjør ikke det. Det lavet ned igår og dette vble resultatet.

– You’d think that I gathered snow, but I do not. It snowed down yesterday and this was the result.

Snøsamlingen - Accumulation of snow
Snøsamlingen – Accumulation of snow

Timmy (Bjørn) fikk nok for lite mat i dag. Da han var ferdig med å spise prøvde han å spise matkoppen. Vet ikke om han ble mett av det!

– Timmy (Bjørn) did not get enough food today. When he was finished eating, he tried to eat his food bowl. Do not know if he was full after trying that!

Timmy og matkoppen - Timmy and the foodbowl
Timmy og matkoppen – Timmy and the food bowl

Snø er gøy. Når man prøver å dytte litt triller det små biter avgårde. Dette syntes Timmy var spennende. 

– Snow is fun. When you try to push it a little does small pieces wheel away. Timmy thought was exciting.

 Jeg fulgte Timmy ut i morgenkåpa og crocks. Da han gikk bortover langs verandaen var planen å ta et bilde av den lille kroppen, men der tok jeg gruelig feil. Jeg bøyde meg frem med tekoppen i den ene handa og mobilen i den andre. I det jeg skulle knipse sklei beina mine og jeg endte opp med å skli nedover og for å være ærlig så hadde jeg ikke så mye under den morgenkåpa. Det vil si at jeg sklei barræva nedover et lite stykke og jeg kan opplyse deg om at en slik måte å ake på ikke anbefales. Jeg ble rein der sola ikke skinner tror jeg uten frostskader. Jeg er sikker på at jeg kommer til å prumpe snøballer i fjorten dager fremover. Ny erfaring må jeg også opplyse om at det var. Bør faktisk få satt et par vinterstøvler like innenfor verandadøra slik at jeg kan tre dem på beina istedenfor crocks. Jeg er på nåværende tidspunkt veldig glad for at jeg kun har et jorde som nærmeste nabo. Jeg måtte krabbe opp igjen da det ikke var mulig å sette bein under seg fordi det var så glatt. Jeg fikk da et bilde av Timmy og Hilde på vei opp igjen da. Ikke spør om teen.

I followed Timmy out only dressed in my bathrobe and crocks. When Timmy went next to the veranda was the plan to take a picture of the little body, but was I wrong!?! I bent forward with my tea mug in one hand and my cell phone in the other. Then I was ready to take a photo, but my legs slipped and I ended up slipping down the slope, and to be honest I did not have anything under my bathrobe. It will say that I was heeding down the slope on my naked arse and I can tell you that is not recommended. I’m certain that I will fart snowballs for about fourteen days now. I think I´m clean were the sun don´t shine without getting a frostbite. New experience I must say. I have to put a couple of winter boots just inside the veranda door so that I can take them on my feet instead of crocks. I am very happy that I only have field as a next door neighbor.  I had to crawl back up because it was too slippery to walk. I got a picture though of Timmy and Hilde on the way back up again. Do not ask about the tea.

Jeg fikk det - I got it
Jeg fikk det – I got it

Timmy var utrolig glad for å komme opp igjen på verandaen. Jeg var bare kald.

– Timmy was very happy that he was back up on the veranda again. I was only cold.

For mange år siden hadde jeg en Shetland Sheepdog som het Debbie. Hun hilste en kamerat velkommen på denne måten. Han kalte Debbie for gal. Så da er vel Timmy gal da!

– Many years ago I had a Shetland Sheepdog named Debbie. She greeted a friend welcome in this way. He called Debbie for crazy. So I guess Timmy is crazy too!

Man skal passe på at gjesten ikke drar - One has to be aware so that the guests don´t leave
Man skal passe på at gjesten ikke drar – One has to be aware so that the guests don´t leave

Jeg lurer på om Mango overlevde angrepet til Timmy. Det så ikke slik ut. Kanskje hun leker død. – I´m wondering if Mango survived Timmy´s attack. It does not look like it. Maybe she play dead.

Lever Mango? - Does Mango live?
Lever Mango? – Does Mango live?

Timmy tar seg noen powernapper innimellom. Det er jammen bra ellers hadde gjengen og jeg blitt gale. 

– Timmy need to take some power naps. That is a good thing for my gang and me or we would be crazy.

Liten og sliten - Small and tired
Liten og sliten – Small and tired

Synd at dette været ikke var igår også for da kunne griffegjengen fått gått tur sammen også. Men det været som var igår satte en stopper for det. Man kunne jo blåst bort. I dag var det ikke noe fare for det da været var helt fantastisk. Ut på tur var i hvert fall på agendaen, og slik ble det.

– A pity that this weather wasn´t here yesterday then the griffgang and I could have been on a nice walk together. But the weather that was here yesterday put a stop to that. One could be blown away. Today there was no danger of that because the weather was absolutely amazing. Out for a walk was on the agenda, and so Hege Marie and I did.

Hilde lurte nok på om hun kunne få sitte i sekken istedenfor Timmy. Mango hadde fine sokker så hun klarte seg bra. 

– Hilde wondered if she could sit in the bag instead of Timmy. Mango had nice socks so she did very well. 

Hilde, Timmy and Mango
Hilde, Timmy and Mango

Timmy fant stadig vekk noe å lukte på. Snø er alltid spennende for det kan jo gjemme seg noe under den.

– Timmy always find something to smell. Snow is always exciting because it could hide something under it.

Timmy
Timmy

Til Hege Maries og min forundring så har Teddy på en måte forelsket seg i Timmy. Kjenner du ikke til Teddys historie skal jeg kort gjenfortelle den. Teddy var hos min flokk og meg i nesten en måned. Han likte ikke andre hunder. De første dagene han var hos meg gikk han med munnkurv da han gikk sammen med gjengen min. Etter hvert ble han tryggere på hundene mine og kunne slippe munnkurven. Nå har altså Teddy lagt sin elsk på Timmy. Teddy prøver stadig vekk å få med seg Timmy på lek når vi er hjemme hos flokken og meg.

– To Hege Marie’s and my surprise has Teddy in a way fell in love with Timmy. If you don’t know why, I’m going to rewrite the history of Teddy. Teddy was with my flock and me for almost a month in November 2016. He did not like other dogs. The first few days he was with me, he had a muzzle on when he was together with the gang. When he got was safer together with my dogs he could drop the muzzle. Now Teddy has fallen in love with Timmy. Teddy is trying to get Timmy to  play when we are home.

Timmy and Teddy
Timmy and Teddy

Snøbarten er ikke så stor, men det er sikkert fordi Timmy ikke har kommet i puberteten enda. 😉

– The snowmustache is not that big yet, but might be because Timmy hasn´t reach the puberty yet. 😉

Timmy med snøbart - Timmy with snowmustache
Timmy med snøbart – Timmy with snowmustache

Hilde var ikke snill mot Timmy i dag da vi var på tur. Jeg syntes hun var hardhendt, men jeg lot henne drive på da hun er mamman og vet nok bedre hva hun gjør enn jeg tror at hun gjør.

– Hilde was not kind to Timmy today when we were out on our walk. I thought she was tough on him, but I let her do wat she was doing because she is the mother and know more about what she does than I think that she does.

Merkelig, men noen av hundene ser ut til å få utvekster formet som kuler da de var ute. Alle utvekstene har samme farge, men forskjellige størrelse.

– Strange, but some of the dogs seems to get growths on their legs when they were outside. All of the growths has the same color but different sizes.

Gudnys utvekster på beina - Gudny´s growths on her feet
Gudnys utvekster på beina – Gudny´s growths on her feet
Teddys utvekster -Teddy´s growths
Teddys utvekster -Teddy´s growths

Noe som var enda mer merkelig var at genseren til Berit fikk utvekster også.

– Something that was even more strange was that Berit´s sweater got growths also.

Berits utvekster -Berit´s growths
Berits utvekster -Berit´s growths

Til og med Gin som er korthåret fikk utvekster i dag.

– Even Gin got the growths.

Gin
Gin
En mors kyss - A mothers kiss
En mors kyss – A mothers kiss
Mor og sønn - Mother and son
Mor og sønn – Mother and son

Jeg må innrømme at jeg er veldig glad i disse to. Like søte er de også synes jeg. (Ikke fortell at jeg er inhabil angående den saken)

– I have to admit that I am very fond of these two. They are both sweet. (Do not tell that I am incompetent regarding the case)

Hilde and Timmy
Hilde and Timmy

Når barn er ute og leker skal de ikke være rene når de kommer inn igjen.

– When children are outside playing should they not be clean when they come in again.

Timmy, Hilde and Berit
Timmy, Hilde and Berit
Hege Marie fotograferer - Hege Marie is taking photos
Hege Marie fotograferer – Hege Marie is taking photos.

Gin har ikke helt forstått dette med gjemsel. Det nytter liksom ikke å bare stille seg bak en busk, eller bør jeg si kvister? Det hjelper liksom litt hvis man ikke synes.

– Gin has not quite understood the reason why its called hide and seek. You can not just stand behind a bush, or should I say twigs? It helps if you don´t show.

Gin gjemmer seg - Gin is hiding
Gin gjemmer seg – Gin is hiding

Ja da, jeg vet at Gudny burde ha vært strippet for lenge siden. Synes hun er vakker allikevel jeg. 

– Yes, I know that Gudny should have been stripped long time ago. I think she is beautiful anyway. 

Gudny
Gudny
I sola - In the sun
I sola – In the sun
Hvem har gått her lurer Eva på - Who has walked here wondered Eva
Hvem har gått her lurer Eva på – Who has walked here wondered Eva
Gå i kø - Walk in a line
Gå i kø – Walk in a line

Hva i all verden har skjedd med Mango. Jeg har aldri hørt at en hund lager slike lyder når den er ute og går.

– What in the world happened to Mango. I have never heard that a dog makes sounds like this when it is out and running.

Timmy vil bestemme hva som skal skje og denne gangen vil han opp i sofaen. Man skal ikke gi en hund oppmerksomhet på det man ikke ønsker at hunden skal gjøre. Problemet er bare at hvis jeg ikke gir Timmy oppmerksomhet når dette skjer vil jeg ikke komme til å ha noe sofa igjen i det hele tatt innen uka er omme og han skal reise.

– Timmy want to decide what is going to happen and this time he will up in to the sofa. One should not give a dog attention when it do something it shouldn´t do. The problem is that if I do not give Timmy attention when this happens I will not have sofa after Timmy leaves. 

ÅH, TIMMYYYYyyyyy - OH, TIMMYYYYyyyy
ÅH, TIMMYYYYyyyyy – OH, TIMMYYYYyyyy

Hvis han fortsatt ikke får det som han vil vet han hvordan han skal plage oss slik at han i hvert fall får oppmerksomhet.

– If he still doesn’t get what he wants he knows how he’s going to torment us so that he at least gets attention.

God natt! – Goog night!

7 gale damer og deres hunder – 7 crazy ladies and their dogs

Da frokosten ble servert i dag tidlig hadde ikke Timmy tid til å vente på at hans matkopp ble satt ned. Han rakk i hvert fall å drikke vannet som var i maten til Eva.

– When breakfast was served this morning didn´t Timmy (Bjørn) have time to wait for his food. He managed at least to drink some of the water that was in Eva´s food.

Spise sammen - Eat together
Spise sammen – Eat together

Når man skal ha gjester på besøk gjør man jo siste rest av husarbeidet like før de dukker opp utenfor døra. Med god hjelp av Timmy (Bjørn) så gikk det bra.

– We were expecting guests today and the rest of the housecleaning was done just before they showed up outside the door. I had good help from Timmy (Bjørn) so it went well.

Timmy støvsuger - Timmy is vacuuming
Timmy støvsuger – Timmy is vacuuming

Etter støvsugingen fant Timmy ut at madrassen til Eva trengte å ristes. Den var nok støvfri da han var ferdig.

– After vacuuming found Timmy that the mattress to Eva needed to tumble. It was probably dust-free when he was finished.

Timmy rister Eva´s madrass - Timmy cleaning Eva´s matress
Timmy rister Eva´s madrass – Timmy cleaning Eva´s matress

Timmy fant seg selv. Det var nok en stor overraskelse tror jeg over at han kunne. 😉

– Timmy found himself. That was a big surprise I think that he could. 😉

Timmy fant en Timmy - Timmy found a Timmy
Timmy fant en Timmy – Timmy found a Timmy

Da Timmy var ferdig med husarbeide var det hviletid. Da er det godt å ha en stor tante å ligge inntil.

– When Timmy was finished with the housework it was time to rest for a while. It is good to have a big aunt to lie next to.

Hvile - Rest
Hvile – Rest

Endelig kom gjestene. Først lot jeg Eva hilse slik at hun fikk stillet sin nysjerrighet og så slapp jeg resten av gjengen ut i gangen til gjestene. Gjengen mottok dem på sin sedvanlige rolige måte ved å løpe bjeffende og hyldende ut i gangen som om de skulle drepe alle som var der. 😉 Hilde har nå fortalt hele nabolaget at vi har besøk i dag.

– Finally the guests arrived. First, I let Eva greet them so she could still her curiosity and then I let the rest of the gang out in the hallway to greet the guests. The gang received them in their usual calm way by running and barking, out into the hall as if they were going to kill everyone who was there. 😉 Hilde has told the whole neighborhood that we had guests today. 

Endelig kom gjestene - At last the guests came.
Endelig kom gjestene – At last the guests came.

Menneskene til gjestene fikk komme inn de også. Lett er det ikke å prøve å få av bånd og seletøy når det er en haug med andre hunder som også vil ha oppmerksomhet.

– The dog´s humans was let in too. It´s not easy to try to get the leashes of the dogs when there are a bunch of other dogs who also want attention.

Ikke lett - Not easy
Ikke lett – Not easy

Når man ankommer til et sted med mange hunder og har med seg mange hunder lønner det seg å slippe dem ut slik at de kan få tatt resten av hilsningssermonien ute. Noen av damene hadde løpetid så gutta boys (Teddy og Gin) ble plassert i bur da vi ikke var sikre på hvem av dem som ville bli far til et eventuelt kull. Damene savnet ikke gutta da de prøvde å klare jobben selv.

– When one arrives to a place with many dogs and have many dogs, it smart to get them out so that they can get the rest of the greetingsceremony outside. Some of the ladies was in heat so the boys (Teddy and Gin) was placed in cages because we were not sure of which one of them would be the father of a litter. The ladies did not miss the boys, they tried to fix it themselves.

Damene ordnet opp - The ladies fixed it
Damene ordnet opp – The ladies fixed it (Lilli, Tirill and Eden)
Gunn og Timmy
Gunn og Timmy
Pia, Gunn and me
Pia, Gunn and me

Eva måtte forte seg å undersøke hva den ene gjesten gjorde i hagen hennes. Gjesten syntes det var uhøflig å forstyrre i en sådan stund.

– Eva had to hurry to investigate what one guest did in her garden. The guest thought it was rude to interrupt at that time.

Hva gjør du? - What are you doing?
Hva gjør du? – What are you doing?

Jeg tror dette er Spicy og Eden som har en skikkelig «løpetid». 

– I believe this is Spicy and Eden that runs like h….

Full sprangkonkurranse - A running competition
Full sprangkonkurranse – A running competition

Stella, Muffin og Sala var glade for å være på biltur. De endte jo opp hos kaoset i huset her.

– Stella, Muffin and Sala were happy to be on the road trip. They ended up with the chaos in this house.

Stella, Muffin and Sala
Stella, Muffin and Sala

Jeg tror velkomstkomiteen bestod av 14 hunder og seks damer da Astrid, Luna, Sala, Muffin, Stella og valpen kom inn døra. Det er ikke lett å få plassert alt da, det kan jeg love det.

– I think the Welcoming Committee consisted of 14 dogs and six ladies when Astrid, Luna, Sala, Muffin, Stella and the puppy came in the door. It is not easy to get it all placed, that I can promise you.

Astrid, valpen og litt baggasje - Astrid, puppy and a bit of luggage
Astrid, valpen og litt baggasje – Astrid, puppy and a bit of luggage

Berit syntes det var meget uhøflig å legge i fra seg trusa på ganggulvet så hun bar den like godt inn i stua. Hun tok godt vare på den!

 – Berit thought it was very rude to leave the panties on the floor so she carried it in to the living room. She took good care of it!

Berit og trusa - Berit and the panty
Berit og trusa – Berit and the panty

Berit startet på sitt overfall av første gjest da de endelig fikk satt seg. Første offer var Gunn. – Berit started on her assault of the first guest when they finally sat down. First victim was Gunn.

Overfall - Assult
Overfall – Assult

Eva fant ut at Berit ikke gjorde en god nok jobb så hun hjalp til. Jeg håper ikke Gunn ble altfor redd over overfallene. Det er flaut å ha så «rolige» hunder.

– Eva found out that Berit did not do a good enough job so she helped. I hope not Gunn was too scared of assaults. This is very embarrassing to have so «calm» dogs. 

Hjelp til overfall - Helping to assult
Hjelp til overfall – Helping to assult

Jeg har en hund her i huset med et identitetsproblem og det er Eva. Stakkars hun tror hun er en griffe, og det gjelder størrelse også. Eva elsker å ligge på fanget og kose og dette fanget var hun spesielt glad for at kom. Hippie syntes det var dårlig gjor da det ikke var igjen noe plass for henne.

 – I have a dog in my house with an identity problem and that it is Eva. Poor Eva she thinks she’s a Griffon, and it comes to size, too. Eva loves to cuddle and a lap and she was happy with that this lap came. Hippie thought it was a bad idea since there were now room for her.

Gunn, Hippie and Eva
Gunn, Hippie and Eva

«Griffene sitter slik, så hvorfor kan ikke jeg?» tenkte Eva. – «The Griffons sits like this so why cant I?» thought Eva.

Eva, Gunn, Gudny and Berit
Eva, Gunn, Gudny and Berit
Berit er veldig glad i nærbilder! - Berit loves closeups!
Berit er veldig glad i nærbilder! – Berit loves closeups!

Kristin var litt smartere enn Gunn da hun «valgte» kosehund. Kun Berit er litt lettere å håndtere enn både Eva og Berit. 😉

– Kristin was a little smarter than Gunn when she «selected» a dog to cuddle. Just a little easier to handle just Berit than both Eva and Berit.

Berit and Kristin
Berit and Kristin

Kristin hadde stadig noen små i hendene. – Kristin had some small once in her hands.

Kristin and Hippie
Kristin and Hippie

Den minste av dem alle sovnet og ble i Kristins hender over lengre tid til stor misunnelse for oss andre. Jeg tror Eden også syntes det var det var dårlig gjort for nå var fanget hun eide opptatt.

– The smallest one of all fell asleep and stayed in Kristin´s hands for a long time to the envy of the rest of us. I believe Eden thought it was a bad idea too since the lap she owned was taken.

Eden, Kristin and the little one
Eden, Kristin and the little one

Pia slapp ikke unna hun heller. Er man i nærheten av firbeinte får man alltid noen i fanget eller på nakken.

– Pia did not get away either. If one is in the vicinity of fourlegged ones do one always get someone in their lap or on the neck.

Spicy, Pia, Chablis and Rosin
Spicy, Pia, Chablis and Rosin

Astrid og Pia hadde en prat om pelsstell. Astrid er en god lærer slik at Pia fikk god utdannelse innenfor dette området.

– Astrid and Pia had a conversation about grooming. Astrid is a good teacher so Pia gets an good education.

Astrid, Spicy, Luna and Pia
Astrid, Spicy, Luna and Pia

Pia, jeg kan fortelle deg at det ikke nytter å gjemme seg bak Muffin, for du blir med på bildene uansett. 😉

– Pia, I can tell you that it is no use to hide behind Muffin, for you are in the photos anyway.

Luna, Astrid, Stella Pia and Muffin
Luna, Astrid, Stella Pia and Muffin
Luna og hennes lille pike - Luna and her little girl
Luna og hennes lille pike – Luna and her little girl

Tre triste damer, kanskje bordet var for langt unna! –Three sad ladies, maybe the table was too far away!

Tre tiste damer?!?!?! - Three sad ladies?!?!?!
Tre tiste damer?!?!?! – Three sad ladies?!?!?!

Jeg lurer litt på hva disse to drømmer om her. – I wonder what these two dreams about in this photo.

Et flott bilde av to snille damer. - A lovely photo of to kind ladies
Et flott bilde av to snille damer. – A lovely photo of to kind ladies.

Følg alltid med på hva som foregår bak ryggen din. Da har du den klar.

– Always have an eye on what’s going on behind your back. Then you are safe.

Hege Marie, Tirill, Lilli, and Tina
Hege Marie, Tirill, Lilli, and Tina
Hundedamene - The dogladies
Hundedamene – The dogladies

Hippie fant seg selv også.– Hippie found herself too.

Hippie
Hippie

Hippie og Timmy fikset skikkelig slik at man kunne være sikker på å ha avispapir alle steder. Da kunne man være sikker på å treffe om man måtte tisse.

– Hippie and Timmy fixed it properly so that one could be sure to have newspaper at all locations. Then, one could be sure to hit it if one had to pee.

Timmy ordner opp - Timmy fixing things
Timmy ordner opp – Timmy fixing things
En ny liten! - A new little one
En ny liten! – A new little one!

To enebarn møtes for første gang. Timmy var som alle andre enebarn ikke fornøyd med å låne ut lekene sine.

– Two singletons that meet for the first time. Timmy was as all singletons not happy about others playing with his toys.

Gunn var så snill og fikk tatt noen fine portrettbilder av de firbeinte. Håper jeg har klart å sette riktig navn på hundene i dagens innlegg.

– Gunn was so nice and had taken some nice portrait photos of the dogs. Hope I’ve managed to put the correct name of dogs in today’s post.

Spicy and Berit
Spicy and Berit
Hilde
Hilde
Timmy (Bjørn)
Timmy (Bjørn)
Stella
Stella
Eden
Eden
Luna´s daughter
Luna´s daughter
Eva
Eva
Rosin
Rosin
Sala
Sala
Berit
Berit
Hippie
Hippie
Lilli
Lilli

Det eneste bildet jeg klarte å få av Muffin. – The only picture I got of Muffin.

Muffin and Bjørn
Muffin and Bjørn

Hege Marie prøvde å få laget Fastelavnsboller, men de rakk dessverre ikke å bli ferdig før gjestene dro. Så vi endte opp med et spise et par til kveldsmat.

– Hege Marie tried to make Fastelavns buns , but they did unfortunately not to be ready to eat before the guests left. So we ended up with a a couple to eat en the evening. (Fastelavn is the name for Carnival in the historically Lutheran nations of  Denmark, Sweden, Norway, Iceland and the Faroeislands which is either the Sunday or Monday before Ash Wednesday.)

Hege Marie
Hege Marie

Alle gjestene har forlatt oss og kvelden sank inn i alle som var i huset. 

– All the guests has left and the evening got in to all of us that was left in the house.

Gin, Eva, Mango, Gudny and Berit
Gin, Eva, Mango, Gudny and Berit

Nå la jeg meg her, ikke forstyrr! – Now I lied down here, do not disturb!

Berit
Berit

Må innrømme at det vil ta noen år før jeg blir slank! Jeg er altfor glad i god mat og andre gode spiselige ting.

– Have to admit that it will take a few years before I get slim! I am too fond of good food and other good edible things.

Fastelavnsboller - Fastelavnsbuns
Fastelavnsboller – Fastelavnsbuns
Zelda and Hege Marie
Zelda and Hege Marie

Those who was the photographers today was Tina Strømsmoen, Gunn Johanne Auset-Jacobsen, Astrid Krog, Hege Marie and me.

God natt! – Good night!