En ny dag for flodhesten – A new day for little hippo

Siden han er en uke i dag er det vel på tide å begynne å trene inn noen øvelser. Så jeg tenkte at «sitt» var en fint å begynne med. Han var for smart til å lære det, men han skjønte raskt «bli liggende». Han var utrolig god til det. Han ble der han ble plassert helt til han fant ut at han ville ha pupp.

– Since he is a week old today I thought it was time to train him to sit. He was too smart to learn it, but he was really good at «lie and stay». He was incredibly good at it until he found out that he needed some food.

Den lille flodhesten kan "bli liggende" ;) - The little hippo can lie and stay ;)
Den lille flodhesten kan «bli liggende» 😉 – The little hippo can lie and stay 😉

Denne gangen fikk han lov til å sove  nå. Hilde mente at han var mett.

– He was aloud to sleep this time. Hilde thought he was full.

Hilde og flodhesten - Hilde and the little hippo
Hilde og flodhesten – Hilde and the little hippo

Jeg fant ut at det var på tide å fortelle en god natt historie for ham. Det satte han utrolig stor pris på. Jeg fortalte om presidenvalget i USA. Han holdt på å le seg ihjel da han skjønte at Trump hadde vunnet valget.

I found out that it was time to tell a good night story for him. He appreciated that. So I told him about the presidential election in the USA. He was about to laugh himself to death when he realized that the Trump had won the election.

Flodhesten - The little hippo
Flodhesten – The little hippo

Hilde lo også godt. –Hilde also

Hilde
Hilde

Flodhesten sovnet til slutt og da lurte jeg på hva det var han drømte om. 

– The little hippo did fall asleep and I´m wondering what he is dreaming about.

Hilde prøvde seg på et Duckfacebilde - Hilde tried to take a duckface picture
Hilde prøvde seg på et duckfacebilde – Hilde tried to take a duckface portrait

Jeg tror han begynte å bli lei av og bli sammenlignet med en klikker.

– I believe he is getting tired of being compared with a clicker.

Så stor har han blitt - So big is he now
Så stor har han blitt – So big is he now

Grethe var innom med Tyra og Bolt i dag og det var koselig. Hilde og flodhesten bor jo på soverommet så de merket ikke noe til det besøket. Tyra fikk kloklipp sammen med resten av gjengen min. Selv den lille flodhesten har fått stusset klørne sine for første gang i sitt liv. De begynte nemlig å bli litt lange.

– Grethe was a visit with Tyra and Bolt today and and we had a nice time. I cut Tyra´s nails along with the rest of my gang. Even the little hippo got his nails cut for the first time in his life. His nails began to be a bit long.

Innimellom trenger gjestene noe å spise. Som sagt så tigger ikke mine hunder ved bordet de bare ber pent. Noen ganger kan man bli ekstra lang når man ber.

– Sometimes the guest needs something to eat. As I have said before my dogs do not beg by the table, the only ask nicely. 

Grethe and Berit
Grethe and Berit

Tyra syntes det var dårlig gjort at Berit fikk være i nærheten av matbollen til mellommatmoren hennes Grethe. Da ga hun Berit The evil eye. Bolt var mest opptatt av å passe på nede på gulvet. Det kunne jo komme noe dalende.

– Tyra thought it was poorly done by Berit to be that close to the plate Grethe had. Tyra gave Berit The evil eye. Bolt was most keen to guard the floor in case something came down from above. 

Tyra og hennes onde øyet - Tyra and her evil eye
Tyra og hennes onde øyet – Tyra and her evil eye

Jorunn er den gavemilde når det gjelder godbiter her i huset. Hunden syntes ikke at det var så dumt.

– Jorunn is the generous one when it comes to goodies here in the house. The dogs thought that it was good idea.

Godbitsamling - Treatgathering
Godbitsamling – Treatgathering

Det pleier å bli litt slik «fikk du og ikke jeg» opplegg når godbitene ble fordelt. Ingen av dem har jo spist på tre år så det er klart de er sultne. 😉

– It tends to be a bit like this: «Did you get one and not I» scheme when the goodies were distributed. None of them had eaten anything for the last three years so they were really hungry. 😉

Godbitslukning - Treateating
Gudny, Gin, Berit, Tyra og Mango var den heldige denne gangen. – Gudny, Gin, Berit, Tyra and Mango was the lucky one this time.

Ja, det er faktisk plass til to i sofaen. Det er ikke alltid at plassen deles helt likt mellom de som ligger der.

Yes, it is room for two in the sofa. It isn´t always they split it in the middle.

Brage and Eva
Brage and Eva

God natt! – Good night!

Vekt på valpenPuppy´s weight
06.01.2017
23:50 492 gr.
10:35 481 gr.
05.01.2017
23:40 460 gr.
11:40 440 gr.
04.01.2017
23:40 411 gr.
10:20 393 gr.
03.01.2017
23:30 386 gr.
12:55 355 gr.
02.01.2017
21:40 326 gr.
14:48 315 gr.
01.01.2017
20:00 283 gr.
13:54 278 gr.
31.12.2016
18:45 253 gr.
12:20 252 gr.
30.12.2016
23:13 244 gr.
17:05 230 gr.
13:18 230 gr.
FødselsvektBirth weight 226 gr.

 

Hilde føder – Hilde giving birth

Nå startet endelig fødselen. Hilde er på dag 59 og hadde egentlig ikke termin før på tirsdag den andre januar. 

– Hilde started to give birth to the puppies today. She is only on day 59 and did not have term until Tuesday second of Januray.

Hilde med rier - Hilde with contractions
Hilde med rier – Hilde with contractions
Hege Marie og jeg prøvde oss på strikking - Hege Marie and I tried to knit
Hege Marie og jeg prøvde oss på strikking – Hege Marie and I tried to knit
Hilde valgte og ligge sammen med Mango og Gudny da riene startet - Hilde chosed to lie together with Mango and Gudny when the contractions started
Hilde valgte å ligge sammen med Mango og Gudny da riene startet – Hilde chosed to lie together with Mango and Gudny when the contractions started
Mango og Gudny venter - Mango and Gudny waiting
Mango og Gudny venter imens Hilde passet på hvor jeg var – Mango and Gudny waiting while Hilde is watching where I am.
Eva var også rolig en stund - Eva was also quiet for a while
Eva var også rolig en stund – Eva was also quiet for a while
GIn sov seg igjennom - Gin slept thorugh it
Gin sov seg igjennom – Gin slept through it
Berit var trøtt også - Berit was tired too.
Berit var trøtt også – Berit was tired too.
Hilde måtte prøve seg i en annen posisjon - Hilde had to try another position.
Hilde måtte prøve seg i en annen posisjon – Hilde had to try another position.
Vi måtte stenge vekk Eva og Berit - We had to remove Eva and Berit
Både Eva og Berit ville leke slik at vi måtte stenge dem vekk – Both Eva and Berit wanted to play and we had to remove them.
Hilde har vondt nå - Hilde in pain
Hilde har vondt nå – Hilde in pain
Hilde ville bare ligge på ryggen og kose - Hilde wanted to lie on her back and cuddle
Hilde ville bare ligge på ryggen og kose – Hilde wanted to lie on her back and cuddle
Hege Marie og Mango følger med - Hege Marie and Mango looked after Hilde
Hege Marie og Mango følger med – Hege Marie and Mango looked after Hilde

Nå kunne vi se første mann - And now we can see the first one.
Nå kunne vi se første mann – And now we could see the first one.
Her kommer den - Here it comes
Her kommer den – Here it comes

Dermed startet det. Hilde fikk rier som ikke var sterke nok til å få presset ut valpen. Etter rundt en time ringte jeg veterinæren. Da fikk jeg beskjed om å ta hull på fostersekken. Det gjorde jeg. Da jeg kjente etter lå valpen så langt inn at jeg kun kjente en pote. Da ringte jeg tilbake til veterinæren og sa vi kom. Noe både Hege Marie og jeg reagerte på var at vi ikke så noen valp da vi så fostersekken i åpningen. Kun vann. Det var nesten så jeg lurte på om Hilde bare skulle føde vannballonger.

And now it started. Hilde got contractions that was not strong enough to get the puppy out. After about an hour, I called the vet. She told me to make a hole on the amnion sac. I did. I put one of my fingers in to Hilde and realized that the puppy was too far inside of her. I could only feel a little paw. I called the vet again and said that we would prefer to come to her with Hilde. I couldn´t see any puppy in the amnion sac and that worried me and Hege Marie. It was only water. It was almost so I wondered if Hilde would give birth to a water balloon. 

Hilde og jeg var heldige da valpen ikke hadde kommet seg ordentlig ut i fødselskanalen. Da var det ikke fare for at navlestrengen var presset sammen. Det som kunne vært en fare var om morkaka ikke var hel og kunne gi valpen oksygen. Hege Marie og jeg kastet oss i bilen sammen med Hilde.

Hilde and I was lucky that the puppy had not got far in to the birth canal. Then it wouldn´t be any danger that the umbilical cord was pressed together. It could have been a danger if the placenta wasn´t whole and couldn´t give the puppy oxygen. Hege Marie and I threw us selves in the car together with Hilde.

Veterinæren prøvde med kalk og vesprøyte. Hun prøvde også gjøre Hilde litt videre slik at valpen kunne komme ut. Da veterinæren gjorde det stimulerte hun samtidig Hildes livmormunn slik at pressriene ble sterkere. Veterinæren kjente kun et valpebein slik som jeg hadde gjort.

– The vet gave Hilde some syringes so that the contractions would be stronger . She also tried to make the birth canal a bit bigger so that the puppy could get out. When the vet did that she stimulated Hilde so that the contractions got stronger. The veterinary couldn´t find more than on paw either.

Nå var vi kommet til det punktet jeg hadde vært redd for hele tiden. Valpen var for stor til at Hilde ville klare å føde den på egenhånd. Vi ble enige om å ta keisersnitt. Som sagt så gjort.

– Now we come to the point I had been afraid of the whole time. The puppy was too large for Hilde to give birth to on her own. We agreed to take cesarean section. As said so done.

Hilde fikk epidural slik at valpen ikke skulle være sløv når den ble plukket ut. Min oppgave var å passe på at Hilde lå rolig under inngrepet. For ei jente jeg har. Hun stolte fullt og fast på meg og lå helt stille. Hun lukket til og med øynene innimellom. Jeg er utrolig stolt av henne nå altså.

– Hilde got epidural so that the puppy should not be lethargic when it came out. My task was to make sure that Hilde lied still during the procedure. What a girl I have. She has to have a hugh trust in me, and laid absolutely still. She even closed her eyes occasionally. I am incredibly proud of her.

Hilde fikk epidural - Hilde got epidural
Hilde fikk epidural – Hilde got epidural
Da startet vi da - And then we started
Da startet vi da – And then we started

Dypere og dypere skar veterinæren . Det var nesten så jeg trodde vi ville ser ryggraden snart.

– Deeper and deeper the vet cut. It was so I believed that we would see the spinal cord.

Dypere og dypere skar hun - Deeper and deeper she cut
Dypere og dypere skar hun – Deeper and deeper she cut
Hvor er valpen? - Where is the puppy?
Hvor er valpen? – Where is the puppy?
Der er den - And there it is
Der er den – And there it is
En liten pote - A little paw
En liten pote – A little paw
Og her er den lille pøbelen - And here is the little troublemaker.
Og her er den lille pøbelen, fødselsvekt 226 gr. – And here is the little troublemaker, birth weight 226 gr.

Hilde var lam i bakparten etter epiduralen. Hun var ikke begeistret for valpen da vi la den i kassa til henne. Hilde prøvde faktisk å stikke av. Det var akkurat som om hun ventet på at den sinte valpemoren skulle komme. 

– Hilde was paralysed because of the epidural. She was not excited about the puppy when we gave it to her. Hilde tried to climb out of the box. It was just as if she waited for the angry puppymother to come.

Hilde prøver å rømme - Hilde tries to get away
Hilde prøvde å rømme – Hilde tried to get away

Jeg tvang Hilde til å legge seg og la valpen inntil henne. Hun var ikke helt komfortabel med situasjonen, men hun lot den suge. Man kunne se på holdningen hennes at dette ikke var kult.

 I forced Hilde to lie down so I could let the puppy try to eat. She was not quite comfortable with the situation, but she agreed to let it stay.

Jeg tvang Hilde - I forced Hilde to lie down
Jeg tvang Hilde – I forced Hilde to lie down

Plutselig var det som om morsinnstintet våknet. Da ble det rundvask.

In an instant Hilde became a mother. And now the pour puppy had to agree in a hugh cleaning session.

Hilde ble mor - Hilde became a mother
Hilde ble mor – Hilde became a mother
Mango måtte ta en titt - Mango had to take a peek.
Mango måtte ta en titt – Mango had to take a peek.
Hilde spiste i dag. - Hilde ate today.
Hilde spiste i dag. – Hilde ate today.

Valpen spiser og har lagt på seg , så nå klokke 17:05 veier han 230 gr. Han har lagt på seg 4 gr.

– The puppy is eating and his weight at 17:05 Norwegian time is 230 gr. He has gained 4 gr.

Gudny trenger litt pelsstell - Gudny needs grooming
Gudny trenger litt pelsstell – Gudny needs grooming

Og med dette sier vi god natt fra Hadeland. – And with this we say good night from Hadeland.