Veeeeenter – Waaaaiiiiting

08.04.2019

Nok en nydelig aprildag med mye sol. Dette er Norges frigjøringsdag for da kapitulerte de tyske soldatene. Her merkes det ikke noen form for frigjøring når det kommer til valper. De er i tønna si og trives med det. Skal jeg være ærlig så er jeg glad for hver da de er i magen frem til 14. april.

Another lovely April day with lots of sun. This is Norway’s liberation day from the second World War because the German soldiers surrendered this day in 1945. There is no form of liberation when it comes to the puppies. They are in the barrel and are happy with it. To be honest I am happy that they are in their place until April 14th.

Ikke lett å holde opp - Not easy to keep it up
Ikke lett å holde opp – Not easy to keep it up

Jeg måtte en tur til Gran og Hege Marie fant ut at vi skulle kjøre Flågenveien. Gudny var med. Det sies at om man ønsker å starte en fødsel skal man kjøre humpete veier. Det fikk da være grenser! Fikk dessverre bare filmet noen sekunder.

– I had to go to Gran and Hege Marie found out that we should drive the Flågenveien. Gudny was with us. It is said that if you want to start a birth you should drive bumpy roads. It should have had some limits! Unfortunately, I only got to filmed for a few seconds.

09.04.2019

Det å gå en liten tur når man er høydrektig slik som Gudny er bare fint. Man må passe på at tempoet ikke blir for høyt og at slike som Gudny klarer å henge med.

– Going for a little walk when you are pregnant and are going to give birth in the near future such as Gudny is just fine. One has to make sure that the pace isn’t too high and that Gudny are able to keep up.

Den røde baron og de røde baronessene hans - The red baron and his red baronesses
Den røde baron og de røde baronessene hans – The red baron and his red baronesses

Colin trengte også å få komme ut. Derfor var målet for turen vår å få luftet Colin. Han ble kjempeglad da gjengen hans kom på besøk.

– Colin needed to get out. Therfor our goal for this walk was to let him out. He was really happy to see the red gang again.

Colin og de røde - Colin and the red ones
Colin og de røde – Colin and the red ones

Det så ut som om Hippie hadde fått kuppert halen. Den er hverken kupert eller mellom beina. Den ligger pent plantet under dekkenet.

– It looked as if Hippie had got his tail cut off. It is neither cut off nor between her legs. It is nicely planted under her jacket.

Hippie and Colin
Hippie and Colin

Hege Marie er her nå for hun vil være med på fødselen. De andre hundene synes det var greit med flere sengekamerater.

– Hege Marie is here now because she wants to be part of the birth. The other dogs think it was okay with several bed maits.

Sengekamerat - Bedmates
Sengekamerat – Bedmates

Gudny har fått sin helt egne seng som hun kan ligge i om hun vil. Tror hun la seg der nå slik at jeg fikk et bilde av henne i den.

– Gudny has got her own bed now that she can lie in if she wants too. I believe she just lied in it now so that I could get a picture of her in it.

Lå der - Lie there
Lå der – Lie there

09.04.2019

Her trengs det valpekasse og jeg bruker en helt vanlig banankasse. Denne gangen måtte jeg forstørre den da Gudny er litt større enn sin mor Mango og Hilde. Jeg skar en vegg på hvert gjørne og brettet denne ned. SÅ gjorde jeg det samme med lokket. Tapet så sammen delene og veggene ble brukt som forsterkere i bunnen. Jeg tapet hullene både på innsiden og utsiden.

-We need a bed for Gudny and her puppies that is soon to come. I used a plain banana box. This time I had to enlarge it because Gudny is a bit bigger than her mother Mango and Hilde. I cut a wall on each corner and folded it down. Then I did the same with the lid. I bent the parts down and the walls were used as reinforcements at the bottom. I closed the holes both inside and outside with tape.

En banankasse med topp - A banana box with the top
En banankasse med topp – A banana box with the top
Ferdig - Finished
Ferdig – Finished

10.04.2019

Alvin syntes senga var helt perfekt til ham og krokodillen han hadde stjålet i fra Theo.

– Alvin thought the bed was perfect for him and the crocodile he had stolen from Theo.

Alvin
Alvin

11.04.2019

Når jeg nå sitter her og skriver dette innlegget kan kan jeg fortelle at magen faktisk er full. Veldig full. Lurer på hvor mange denne magaen gjemmer.

– When I sit here and write this post I can tell that the stomach is actually full. Very full. Wonder how many puppies this stomach is hiding.

Magen - The stomach
Magen – The stomach

God natt! – Good night!

Ble lurt, men fikk gave – Got fooled, but got a gift

04.04.2019

Det å stå som sild i tønne på toget eller i kø er noe jeg ikke kan fordra. Akkurat på nåværende tidspunkt ser det ut som om Gudny er tønna og innholdet er sild. For der er det trangt. Jeg tror ikke hun holder seg helt frem til søndag med å føde. Fra onsdag av er det i hvert fall veldig liten sjanse for at valpene ikke skal kunne klare seg om de blir født da.

-Standing as a herring in a barrel on the train or in line is something I cannot demand. Right now, it looks like Gudny is a barrel and the content is herring. Because there it is cramped. Her due date is the 14.th of April. I do not believe that Gudny will wait until next Sunday. I hope she will wait at least until Wednesday because then the puppies are developed enough, at least that is what I hope for.

Bulk - Bump
Bulk – Bump

06.04.2019

Gudny ser nesten litt lei seg ut om dagen. Merker at hun ar blitt mer kortpustet og at hun henger litt mer etter på turer. Det er ikke lange turene hun får nå da hun helst vil bruke opp og ned av sofaen som treningsapparat. Godt hun har et trapperinn opp.

– Gudny looks almost a bit tired during the day. Notices that she has become more short of breath and that she hangs a bit more on trips. It is not a long walk she gets now when she would rather use up and down the sofa as a training apparatus. Well, she has a staircase up into the sofa.

Magen henger - The stomach is hanging
Magen henger – The stomach is hanging

Godt det er sol og mulighet for å kose seg ute selv om det ikke blir lange så lange turer. Det er fortsatt litt snøe ute i hagen slik at hundene kan gå over gjerdet om de ønsker. Derfor stenger jeg verandaen om jeg er inne. Må jo holde et øye med dem slik at ingen forsvinner.

– Well, there is sun and the gang has the opportunity to enjoy themselves even though we do not take long long walks these days. There is still some snow out in the garden so the dogs can go over the fence if they want. That’s why I close the porch with a gate. Have to keep an eye on them so that no one disappears when they are outside.

Kosestund på verandaen - Nice time on the veranda
Kosestund på verandaen – Nice time on the veranda

Igår var jeg og trente hund og var borte en del timer. Jorunn kom hjem før meg. Da travet Gudny i hælene hennes hele tiden og ga seg ikke før hun fikk være med inn p Jorunn sitt rom. Da satt hun og stirret på Jorunn hele tiden. Jeg var hos Catharina Engebretsen og spiste på daværende tidspunkt. Til slutt kom det en melding fra Jorunn hvor det sto: «Gudny oppfører seg rart.»

– Yesterday I was training and walked some dogs and was away for some hours. Jorunn came home before me. When Jorunn came home Gudny started toact strange. She walked behind Jorunn’s heels all the time and did not give in until she got into Jorunn’s room. Then she sat and stared at Jorunn all time. I was with Catharina Engebretsen and ate at that time. Finally, Jorunn sendt me a messages that said: «Gudny behaves strange

Jeg kastet meg i bilen imens jeg ringte Jorunn og spurte hva som stod på. Jeg var redd for at Gudny hadde begynte å føde, men nei da. Da jeg kom hjem ble Gudny veldig fornøyd og fotfulgte meg istedenfor. Da vi skulle legge oss fikk Gudny ligge i senga. Hun fikk kasse i dag, men den var ikke bra nok. Gudny kom til og med, med en gave til meg da vi la oss. En Dentastix! Må bare få informere om at jeg aldri har smakt på og har ikke tenkt å smake på en slik gnageting. Det var akkurat som hun takket meg for at jeg endelig kom hjem igjen. Dette var siste dagen jeg kommer til å forlate henne hjemme alene. Valpene kan komme når som helst nå og da får hun heller være med meg de turene jeg må ut av huset. Litt må kjøpes inn slik at vi er klare for ankomsten av de små.

– I literally threw myself into the car while I called Jorunn and asked what was going on. I was afraid that Gudny had begun to give birth, but no. When I got home Gudny was very pleased and followed me instead. When we were to go to bed, Gudny got to lie there with me. She got a box today, but it wasn’t good enough. Gudny even came, with a gift for me when we were going to bed. A Dentastix! I just want you to know that I have never tasted and do not intend to taste such a gnaw thing. It was just as she thanked me for finally coming home again. This was the last day I will leave her at home alone before she gives birth. The puppies can come anytime now and therefore I rather have her with me if I have to leave the house. I need to buy some things so that we are ready for the arrival of the little ones.

Klar til å gi meg gaven - Ready to give me the gift
Klar til å gi meg gaven – Ready to give me the gift

Må innrømme at både Jorunn og jeg følte oss litt snytt. Når jeg tenker på det i skrivende stund kan det virke som om Gudny ba henne om å be meg komme hjem. Mulig jeg menneskeliggjør, men de firbeinte har overrasket meg mer enn en gang.

– Must admit that both Jorunn and I felt a bit cheated. When I think about it now while I’m writing, it might seem that Godny asked Jorunn to ask me to come home.Possibly I am humanizing, but the four-legged have surprised me more than once.

God natt! – Good night!

4 pinner og en tønne – 4 sticks and a barrow

10.03.2019

Det er dag 28 siden vi paret Gudny med Fredrik. Jeg får stadig spørsmål fra Ingelill (eieren til Fredrik) med flere om Gudny er drektig eller ikke. Det jeg har sagt til nå er at Gudny ikke har gått helt ned bak. Altså vulvaen hennes er litt større enn vanlig. Hun er mer kosete og Mango er stadig der Gudny er. Denne gangen lå faktisk, Hilde og Tutta der også. Men størrelsen på magen tilsier at det ikke er noen valper der.

– It’s day 28 since we mated Gudny with Fredrik. I always get questions from Ingelill (the owner of Fredrik) and other whether Gudny is pregnant or not. What I have said until now is that Gudny’s vulva is slightly larger than usual. She is more cuddly and Mango is where Godny is. This time, Hilde and Tutta were actually there too. When I look at Gudny’s tummy it looks empty.

Ta vare på - Care
Ta vare på – Care

19.03.2019

Det er 37 dagen siden Gudny paret seg første gang. I dag hadde jeg en lang samtale med Astrid Krog, oppdretteren til Mango. Fortsatt kan jeg ikke si at Gudny er drektig og det fortalte jeg Astrid. Jeg tenkte at det var på tide å sende Ingelill Lanto (Eieren Fredrik) en melding og fortelle at Gudy dessverre er tom.

– It is 37 days since I mated Gudny. Today I had a long conversation with Astrid Krog, the breeder of Mango. Still, I cannot say that Gudny is pregnant and I told Astrid. I thought it was time to send Ingelill Lanto (Owner of Fredrik) a message and tell that Gudny, unfortunately, isn’t pregnant.

20.03.2019

Da jeg sto opp i dag fikk jeg midlt sagt litt sjokk. Jeg lurer på om Fredrik har vært her i natt og blåst opp magen til Gudny. Den hadde bare eksplodert! Dag 38 skulle altså være avjørende for om jeg kunne si at Gudny var drektig eller ikke. Jeg måtta faktisk ta ut selen til Gudne med over 300 meter tror jeg det var.

– When I got up today I got a little shock. I wonder if Fredrik has been here tonight and blew up Gudny’s stomach. It had exploded! Today is day 38, and now I can tell that Gudny is pregnant. I had to make Gudny’s harness bigger today. I think it was around three hundred meters.

Jeg sendte Ingelill en melding og spurte om hun hadde savnet Fredrik i natt, men hun hadde ikke det. Gudny begynner nå å se ut som ei tønne på fire pinner.

– I sent Ingelill a message and asked if she had missed Fredrik during the night. She had not missed him. Gudny is now starting to look like a barrow on four sticks.

Stor mage - Big stomach
Stor mage – Big stomach

22.03.2019

I dag hadde ikke Gudy lyst til å bli med ut og gå. Det er ikke lange turene vi tar om dagen, men litt går det jo an å gå ut av døra selv om man har rundt tre uker igjen. Meldingen var i hvert fall helt klar.

– Today, Gudny didn’t want to go for a walk. We do not take long walks these days, but it will not harm her to walk a little even though she has around three weeks left. Her message to me was not something one could misunderstand.

Klar melding - A clear message
Klar melding – A clear message

29.03.2019

Som jeg skreiv tidligere i dette innlegget så er det godt å ha en mor og støtte seg på. Mango er enda mer klengete på Gudny nå og det er helt tydelig at Gudny syntes at det var greit å ha mamma der. Hjertet smelter heltav å se hvor godt Mango passer på datteren sin i disse dag. <3

– As I wrote earlier in this blog post is it nice and comfy to have one’s mother nearby when one is pregnant. Mango guards Gudny even more now and Gudny thinks that’s nice to have her mother close. My hearts melt to see how Mango looks after her daughter these days. <3

Gudny and Mango
Gudny and Mango

God natt! – Good night!

Det må skje noe snart! – Something has to happen soon!

10.02.2019

Som jeg skrev igår som er ikke tålmodighet min sterke side. Denne gangen hadde jeg ikke noe annet valg enn å være tålmodig. Det heter jo noe slikt som at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

– As I wrote yesterday isn’t patience my strongest side. This time, I had no choice but to be patient. It is called something like that «that someone who is waiting for something good, does not wait in vain.»

De daglige turene våre måtte vi ha og det var de ikke lei seg for.

– We had to have our daily walks and they weren’t sorry for that.

Gudny and Fredrik
Gudny and Fredrik

Da vi kom hjem lot jeg de gå sammen. Gudny stakkars prøvde å flørte så godt hun kunne, men Fredrik gadd ikke å reise seg en gang.

When we got home I let them stay together. Poor Gudny she tried as best as she could to flirt, but Fredrik didn’t bother to even get up.

Gudny prøvde å flørte – Gudny tried to flirt.

Det bor noe her som Fredrik ikke er vant med og det er katter. Rufsen er en nyinnflyttet hannkatt her i huset. Fredrik fikk da hilst på den bakre enden.

– There is something here that Fredrik is not used to and that is cats. Rufsen is a has just moved in. Fredrik was lucky and got to greet the rear end.

Alle hunder må ut på do og dette måtte Gudny og Fredrik også. Vel denne gangen var ikke det å pisse det viktigste. Dermed var første paring over. Jeg liker å pare to dager etter hverandre. Grunnen til det er at jeg da har en god oversikt over når tispen skal føde. Nå er D-dagen 14 april 2019 om hun tar seg. Valpene kan komme både før og etter denne datoen altså.

– All dogs have to go to the bathroom and Gudny and Fredrik had to go outside too. Well, this time it wasn’t peeing the most important thing. Now their first mating was over. I like to mate my females two days on a row. The reason I do that is that I now know when they are supposed to give birth. The due date will be the 14.th of april if she gets any puppies. The puppies might arrive both before and after this date.

Det ble litt kaldt å stå ute så jeg bar dem inn.It was a little cold outside so I had to carry them inside.

11.02.2019

Dagen startet som vanlig med litt foring og lufting. I dag ble det ingen tur. De rakk å spise frokost ogble de luftet hver for seg. Det var godt jeg gjorde det for jeg hadde ikke før sluppet dem inn og vært innom kjøkkenet med matskålene deres før dette skjedde.

-The day started as usual with breakfast and a tour out into the garden. Today there was no walk. They managed to have breakfast and then they went out aired separately. It was good I did it because I hadn’t almost when I went into the kitchen with their food bowls. When I got back into the livingroom they were standing like this.

«Hva, ikke nå igjen!» sa Gudny – «What, Not again!» said Gudny

Gudny hadde ikke lyst til å stå stille denne gangen så jeg måtte strekke ut en hjelpende hånd. To paringer på to dager var ikke dårlig så nå kunne jeg puste litt igjen.

– Gudny didn’t want to stand still så I had to give a helping hand. Two matings in two days were good so now I could breathe again.

Hjelpende hånd - Helping hand
Hjelpende hånd – Helping hand

Dermed reiste Fredrik hjem igjen. Tusen takk til Iingelill Lanto for lånet av en fantastisk liten gutt. Nå får vi håpe at ve får noen fine resultater rundt 14 april.

– And now Frederik traveled home again. Many thanks to Ingelill Lanto for the loan of a wonderful little boy. Now we hope that we get some nice results around April 14th.

God natt! – Good night!

Ventetid – Waiting time

06.02.2019

Når man venter på noe godt blir tiden lang. Jeg har ventet i fem år og nå syntes jeg det var på tide å få gjort noe med det.

-When one waits for something good, the time is long. I have been waiting for five years and now I thought it was time to do something about it.

Dermed ble der herrebesøk her i huset. Og min lille frøken Gudny var klar. Den unge gentlemannen ankom den 05.02.2019.

-And now we got a visit from a nice young gentleman and my little miss Gudny was ready. The young gentleman arrived 05.th of February 2019.

Må jeg få presentere Fredrik (It's Me Fredrik Unlimited). - May I introduce Fredrik (It's Me Fredrik Unlimited).
Må jeg få presentere Fredrik (It’s Me Fredrik Unlimited). – May I introduce Fredrik (It’s Me Fredrik Unlimited).

06.02.2019

Fredrik hadde aldri paret en tispe før og for min del sto spenningen i taket. Gudny var ikke så dreven hun heller. Tenk om de ikke ville få det til? Jeg lånte bort alle de andre hundene til Hege-Marie slik at det ikke skulle være noen forstyrrelser for disse to uerfarne individene.

-Fredrik had never mated a bitch before and for my part, the tension was high up in the ceiling. Gudny hadn’t much experience either. What if they didn’t know what to do? I let Hege-Marie babysit the other dogs so that there would be no disturbance for these two inexperienced individuals.

Og der lå de da! - And there they lied!
Og der lå de da! – And there they lied!

«Tålmodighet» er jeg ikke helt sikker på om jeg vet hva er. Fredrik var stadig bortpå og sjekket Gudny. Så red han litt på henne, hoppet av og gikk ut for å markere i hagen. Det var visst viktigere. For en suksess dette var da!

-I am not quite sure if I know what «patience» is. Fredrik checked Gudny several times and then he tried to mate her, not with the biggest compassion. When he thought he was done he went out to mark the garden. It was more important to mark than mate Gudny. What a success this was, not!

Markere er viktigere! - To mark the garden is more important!
Markere er hagen var viktigere! – To mark the garden is more important!

08.02.2019

Selv turene ble merkeligere og merkeligere. Det var veldig viktig å gå i tog. Jeg var ikke redd for at Fredrik skulle stikke av.

– Even the walks got stranger and stranger. It was very important to walk as Gudny was a locomotive and Fredik was a train carriage. I was not scared that Fredrik would walk away.

Gå som et tog - Walk as if they were a train
Gå som et tog – Walk as if they were a train

For at ikke Fredrik skulle kjede seg ble det litt triksetrening. Karen-Marie Stordals datter Emilie fikk prøve seg på litt slalåm mellom beina med Fredrik. Dette var noe han satte stror pris på.

-In order for Fredrik not to get bored, we did some trick training. Karen-Marie Stordal’s daughter Emilie got to try some slalom between her legs with Fredrik. This was something he greatly appreciated.

Slalåm - Slalom
Slalåm – Slalom

Så var det atter en kveld og det unge paret var klare for senga. Jeg ville ikke at de skulle være klare for senga, men de var det.

– Then the evening came and they were ready for bed. I didn’t wanted them to be ready for bed, but they were.

Gudny (N DK UCH Faith av Jarobas)

Fredrik (It’s Me Fredrik Unlimited).

Ja, ja, dette er det visst ikke noe jeg kan styre skjønner jeg. –I understand that this is certainly not something I can control.

God natt! – Good night!