Vokste og vokser – Grew and grow

Jeg er veldig glad for at vi har to små valper i huset som er livskraftige og sterke. Ingen av dem har fått noe tillegg siden tirsdag 13. om kvelden. Dette stoppet jeg å gi da Hilde hadde begynt å få melk for alvor og ingen av valpene hadde gått ned i vekt.

– I am very happy now that we have two puppies in the house that is vigorous and strong. None of them have received no addition since Tuesday 13. in the evening. This I stopped to give since Hilde now had begun to get milk to feed her puppies and they hadn’t lost any weight during the night.

Jenta og gutten - The Girl and Boy
Jenta og gutten – The Girl and Boy

Alvin syntes det var hans rett å få smake hva valpene fikk da de fikk morsmelktillegg. Det var nok ikke det beste han hadde smakt.

– Alvin thought it was his right to get a taste of what the puppies got when they got milk from me. It was probably not the best he had tasted.

Alvin
Alvin

Berit var veldig enig med Alvin at dette hvite ikke smakte godt, men drikke det skulle de.

– Berit agrees with Alvin that this white liquid didn’t taste good, but drink it, they did.

Alvin and Berit
Alvin and Berit

Det er ikke så lett for de andre å forstå at de ikke får være med inn i bingen til Hilde og valpene. Ingen skal si at ikke de utenfor er nysjerrige i hvert fall.

– It isn’t easy for the others in the gang to understand why they can’t join min in the bin with Hilde and her puppies. Nobody can’t say they aren’t curious.

Elsa and Berit
Elsa and Berit

Det å finne igjen tøffelen min var ikke så lett, men jeg fant den da til slutt. Som vanlig passet Berit godt på den. 

– It isn’t always easy to find my slippers but I found it in the end. As usual, Berit guards it with her life.

Berit Skovakten - Berit the Shoe guard
Berit Skovakten – Berit the Shoe guard

Det er godt at alle tre kan spise samtidig, selv med publikum på utsiden.

– It good all three of them can eat at the same time even though there is an audience.

Det skjer mye på utsiden av bingen hvor Hilde og valpene er som vi ikke ser. Det ventes også mye. Alle de andre ønsker at disse s må skal komme ute og leke tror jeg. Gudny er en av de som venter og venter.

– It happens a lot on the outside of the bin where Hilde and the puppies are. All the others of the gang wish that these two small once has to come out and play, I think. Gudny is one of those who is waiting and waiting.

Gudny
Gudny
Deres vektskala – Their weightscale Female Boy
 16.03.2018
 09:00  221  gr  209  gr
 21:30  238 gr 216 gr
 15.03.2018
 09:30  199  gr  179  gr
 20:00  210  gr  189  gr
 14.03.2018
 10:40  169  gr  158  gr
 16:00  176  gr  163  gr
 21:45  185  gr  168  gr
 13.03.2018
 10:00 162  gr  147  gr
 21:30  163  gr  149  gr
12.03.2018 
19:30 163 gr. 149 gr.
Deres fødselsvekt – Their birth weight 11.03.2018 170 gr. 150 gr.

God natt! – Good night!

Hildes mage ble tom- Hilde’s tummy became empty

Noen ganger gleder man seg til noe og blir sittende med en emmen smak i munnen etterpå. Det er slik nå. Kanskje fordi jeg er litt redd.

– Sometimes one look forward to something and it ends with a bad taste in the mouth. It is like that now. Maybe it is because I’m scared.

10.03.2018.

Lørdag kveld gikk jeg og la meg rundt kl. 23. Klokken to ble jeg vekket av Rune. «Det er noe rart med Hilde,» forklarte han. Jeg kastet meg ned trappa og så at Hilde sto i kassa si. Jeg trodde hun måtte på do og bar henne bort til døra. Akkurat da jeg satte henne ned ute oppdaget jeg en blære bak og dermed ble det ingen luftetur på den frøkna. Jeg ringte Hege Marie slik at hun kom. Hun ville være med på fødselen til Hilde.

– Saturaday night I got in to bed araound 23:00 hours. Around two Rune woke me and told me that it was something strange with Hilde. I ran down the stairs and saw Hilde standing in her crate. I thought she had to go to the toilet so I carried her to the door and was just about to put her down when a saw a bladder haning out. Hilde did not get out. I called Hege Marie because she wanted to join me when Hilde was giving birth.

Sunday, 11.03.2018

Lykken sto ikke i taket akkurat da jeg så blæren. Hilde har termin neste lørdag og det vil si at dette blir prematurvalper. Jeg kjente at jeg ble trist. Skulle Hilde miste valpene sine? Fargen på vannet i den blær var ikke lys og fin som den burde være. Valpen så ut til å komme av seg selv så det var bare å vente.

– I was not happy when I saw the color in this foster bag. Hilde is suppose to give birth next Saturday. I felt sad. Would Hilde lose her puppies? The color of the water in this foster bag was not light green as it should be. The puppy seemed to come out by itself so it was just to wait.

Ingen god farge - Not a good color
Ingen god farge – Not a good color

Nå skjedde det noe rart. Plutselig gikk det hull på den posen og en annen pose dukket opp. Jeg kødder ikke, det var faktisk en ny pose der med en gang og den hadde en fin lys og grønn farge som jeg liker og det bør være. Dette hadde jeg ikke opplevd før.

– Now something strange happened. All of a sudden the foster bag burst and another bag showed. I’m not kidding, it was actually a new bag there with a nice light and green color that I like and it should be. This I had not experienced before.

Fin farge - Nice color
Fin farge – Nice color

Rune gikk og la seg til slutt og Hege Marie og jeg ventet og ventet. Som vanlig skrev jeg opp klokkeslett på når Hilde hadde rier og om det var trykkveer eller ikke.

– Rune went to bed and Hege Marie and I waited and waited. As usual I write down when Hilde had a labor and if she had to push or not.

Skriver alltid opp hva som skjer - I always write whats happen
Skriver alltid opp hva som skjer – I always write whats happen

Jeg liker banankassene godt til å bruke som fødekasse da Hilde får spenntak både med for- og bakbein. Ikke kommer valpene langt unna henne og blir kalde heller. Jeg har sette mange valpekasser som er altfor store for valpene og tispa og valpene kan komme seg for langt unna tispa og bli kalde. Husk at dette er min mening og at jeg ikke er noen veterinær eller profesjonell.

– I like the crates that we get bananas in when Hilde is giving birth. It has a nice size and she can get a good foothold for both her front and back legs. I have seen too many too big crates for the female dog and her puppies. The puppies can get too far away from its mum and get too cold. Remember that I’m not a vet or a profesional.

Fin størrelse - Nice size
Fin størrelse – Nice size

03:16 så vi to tjukke bein utenfor skjeden til Hilde. Da klokka var 03:25 trodde jeg at jeg kjente hodet også, men jammen kan man bli lurt. 03:28 prøvde jeg å trekke forsiktig i valpen, men den satt godt fast. Jeg lirket inn en finger og prøvde å kjenne etter om jeg kunne finne igjen hodet. Det var da jeg skjønte at jeg burde funnet en hale i stedenfor. Jeg sa til Hege Marie at når var jeg jammen ikke sikker på om det var hodet eller halen jeg burde ha kjent. Nå gikk det hull på fosterposen.

– 03:16 we saw two fat legs outside the vagina to Hilde. At 03:25 I thought that I felt and saw the head too, but really, one can be foled. 03:28 I tried to pull gently in the puppyies legs, but it was stuck. I gently put a finger in Hilede and tried to find find the head. It was then I realized that I should have found a tail instead. I said to Hege Marie that when I wasn’t really sure if it was the head or the tail I should have found. When I pulled the legs the foster the bag burst.

03:40 ringte jeg vet. Veterinæren kunne ikke møte på kontoret før 04:30. Fra fosterposen var sprekt og til valpen bør være ute bør det ikke gå mer enn 20 minutter. Dermed visste jeg at denne valpen ville dø.

– 03:40 I had to call the vet. The vet could not be at her office before 04:30. Since the foster bag had burst this puppy would die since it has to be out in about 20 mintues after the forster bag bursts.

Hege Marie, Hilde og jeg satte oss i bilen. Siden jeg bruker banankasse behøvde jeg ikke røre Hilde i det hele tatt og stresse henne mer. Hun ble båret ut i kassa si.

Hege Marie and I put Hilde in the car. Since I use the bananacrate I did not have to move Hilde han stress her more because I could carry her into the car while she was in it.

Hilde hos vet - Hilde at the vet's office
Hilde hos vet – Hilde at the vet’s office

Det ble tatt røntgen for å stadfeste hvor mange valper det var. I dette bildet kan du faktisk se at beina til valpen stikker ut av skjeden til Hilde.

– An X-ray was taken to see how many puppies there were. In this picture, you can see that the puppies legs are stuck in the birth canal. 

Hildes valper - Hildes puppies
Hildes valper – Hildes puppies

Girl 2 var valpen i den sorte fosterposen som kom først. Girl 1 syntes nok det var viktigere at hun skulle få komme ut først slik at hun prøvde å snike i køen. Boy var vel den som var mest høflig av dem alle og ventet pent på at damene som hadde rangen skulle bli ferdige med kranglingen.

– Girl 2 was the puppy in the black foster the bag that came first. Girl 1 seemed it was more important that she should come out first, so she tried to sneak in the queue. The boy was the most polite of all of them and waited nicely on that the ladies were to be done with all the fighting.

Tre stk - Three of them
Tre stk – Three of them

Veterinæren og jeg hadde en liten krangel på grunn av at jeg syntes dette tok altfor lang tid. Halvannen time tok det før Hilde ble båret inn på operasjonsbordet. Vi måtte vente på en dyrelpleier også. Jeg ble utrolig glad da det det viste seg å være ei jeg kjente. Man føler seg litt tryggere da.

The vet and I had an arguing because I thought this was taking too long. it took 1.5 hours before Hilde was carried in to the operatingroom. We had to wait for a vet tech also. I was exeptionally relived when it was a person I knew. I felt a bit safer then.

Rundt halvåtte kom dyrepleieren stormende med en liten rød klump. Jeg satte igang med massasje for å stimulere valpen best mulig og å holde den varm. Det var en liten jente. Så kom dyrepleieren stormende med en liten gutt som Hege Marie satte i gang å massere. Han pustet ikke så godt, men hjertet slo. Siden frøkna jeg hadde var mer livatt overtok jeg gutten og Hege Marie fikk jenta. Den siste valpen var også en jente, men hun overlevde ikke. Det var valpen i den sorte fostersekken.

– Around half eight came vet tech with a small red lump. I started massage to stimulate the puppy the best possible way I could and to keep it warm. It was a little girl. Then came the vet tech rushing with a little boy that Hege Marie started to massage. He did not breath but his heart was biting. Since the miss I had was more lively I let Hege Marie take her and I took the boy. The last puppy was also a girl, but she did not survive. It was the puppy in the black foster bag.

Den lille gutten og jeg - The little boy and I
Den lille gutten og jeg – The little boy and I
Hege Marie og den lille jenta - Hege Marie and the little girl
Hege Marie og den lille jenta – Hege Marie and the little girl

Etter hvert kom Hilde også. Hun var litt i ørska, men våknet til etter hvert. Denne gangen prøvde hun ikke å stikke i fra valpene da vi la dem ned til henne slik hun gjorde sist da Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) ble født.

– Then Hilde came. She was not properly awake yet, but started to getting there. She did not try to get away from her puppies this time as she did the last time when Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) was born.

Hilde
Hilde
Hilde og valpene - Hilde and her puppies
Hilde og valpene – Hilde and her puppies

Siden Hilde startet å føde en uke for tidlig hadde hun ikke startet melkeproduksjonen enda dermed måtte vi gi litt tillegg. Valpene nektet å suge i fra den flaska så vi endte omm med å gi melk i fra en sprøyte.

– Hilde startet at week to early to give birth and didn’t had any milk så we had to feed the puppies from a bottle. They refused to eat from it and we ende up giving hem milk from a syringe in their mouth.

Ikke noe melk - No milk
Ikke noe melk – No milk
En trøtt Hilde - A tired Hilde
En trøtt Hilde – A tired Hilde

Priselappen ble 29 000 NOK. Hilde lever og to av valpene hennes overlevde. Jeg får være glad for det selv om prisen var stiv. 

– The cost was 29 000 NOK. Hilde is alive and two of her puppies live. I have to be glad for that even thoug this was expensive.

Mandag 12.03.2018

Frokosten er i ferd med å skli ned på denne lille frøkna. – The brekfast is starting to be consumed by this little miss.

Frokost – Brekfast

Brigg syntes det var veldig kjedelig at jeg ga de små mat. Han ville ut og strikke.

– Brigg thought it was very boring while I fed the babies. He wanted to go out and knit.

Brigg med strikkeposen min Brigg with my knitting
Brigg med strikkeposen min Brigg with my knitting

I dag begynte Hilde å få melk. – Today Hilde started to have milk.

Hilde har melk - Hilde got milk
Hilde har melk – Hilde got milk

Nå kan jeg si at valpene har fått sitt første virkelige måltid. – Now I can say that the puppies got their first real meal.

Første virkelige måltid - Firt real meal
Første virkelige måltid – Firt real meal

God natt! – Good night!

Hilde, drektig, eller ikke drektig – Hilde, pregnant, or not pregnant

Som du kanskje vet så har Hilde vært i Danmark for å finne kjærligheten. Jeg har ventet og ventet på tegn på at damen skulle være drektig.

– As you might know Hilde has been in Denmark and had two find love. I have waited and waited for a sign that she could be pregnant.

Den 03.02.2018, dag 21 etter første paring kunne jeg ane at magen hennes var begynt å bli litt rundere. Det var akkurat som om den falt ned i løpet av et døgn. Men jeg stolte ikke helt på det jeg så.

– The 03 of February 2018, day 21 after she mated the first time I could see that Hilde’s tummy was a bit larger. I was as it exploded in 24 hours. But I did not trust what I saw.

Hilde and Alvin, 03.02.2018
Hilde and Alvin, 03.02.2018

Dag 28 så magen slik ut og fortsatt så innbilte jeg meg at det var synsbedrag.

– Day 28 did her tummy look like this. Still I told my self that I was imagine what I saw.

Hilde 10.02.2018
Hilde 10.02.2018

Nå først syntes jeg at puppene hennes begynte å skifte farge. Ble litt mer sikker nå.

– Now I thought her breasts had changed color. I’m a little bit mor sure now.

Hilde 16.02.2018
Hilde 16.02.2018

I dag 19.02.2018, dag 37 tør jeg å opplyse deg om følgende: Hilde er drektig. Ingen tvil. Dag 63 etter første paring vil være 17 mars om jeg har regnet riktig.

– Today 19.02.2018, day 37 do I dare to enlighten you: Hilde is pregnant. No doubt. Day 63 after the first mating will be the 17.th of March if I have done the math right.

Hilde 19.02.2018
Hilde 19.02.2018

Dette er faren til Hilde’s valper Kjærsgaard Felix. Eiere er Pia og Gitte Willumsen Berg.

– This is the father to Hilde’s puppies Kjærgaardens Felix. Owned by Pia and Gitte Willumsen Berg.

Han er en flott kar - He is a handsome guy
Han er en flott kar – He is a handsome guy

Får håpe ingen stjeler Hilde sine valper. – I hope noone steels Hilde’s puppies.

God natt! – Good night!

Endelig kommer Hilde hjem – At last Hilde is coming home

Nå har Hilde vært i Danmark hos Sus og Kim Høpfner siden 26 november 2017. Som jeg har skrevet før så har jeg savnet frøkna selv om jeg har flere hunder. I dag skal jeg endelig få se henne igjen. Så skal den lille damen hjem igjen.

– Hilde has been in Denmark with Sus and Kim Høpfner since the 26.th of November. Even though I have several dogs do I miss that little miss. To day has the day come when I will see her again. And then she is coming home with me.

Grunnen til at hun har vært i Danmark er at det der bak må hovne opp slik at den kan lages valper.

– The reason she has been in Denmark is this thing in her rear end has to get larger and be ready to make puppies.

Hilde's vulva
Hilde’s vulva

Første Januar 2018 starter frøkna å blø. Nå kjente jeg at nervene startet. Skal den lille frøkna mi bli mamma igjen tro? Det å ha kull er både morsomt og skremmende. Hildes første kull endte med keisersnitt da det kun ble en stor gutt, så jeg håper at det blir noen flere valper denne gang og at de ikke blir så store som Gromgutten Bjørn av Jarobas i dag kalt Timmy slik at vi slipper keisersnitt denne gangen.

– The first January 2018 start the little miss to bleed. Now my nerves started. Is my little miss going to be a mom again? To have a litter is both funny and frightening. Hilde’s first litter ended with cesarean section as it only was a big boy, so I hope that there will be more puppies this time and that they wont be as large as the Gromgutten Bjørn of Jarobas today called Timmy so that we don’t have to have c-section this time.

Stakkars Sus H. hun har reist frem og tilbake til Gitte og Pia Willumsen Berg som eier Felix, hannen Hilde skal pares med. Lørdag 13 januar fikk jeg dette bildet og det taler vel for seg selv. Hvis du ikke er sikker på hva du ser kan jeg fortelle at paringen ble gjennomført. Jeg ønsket to paringer, to dager etter hverandre. Grunnen til det er at det da er lettere å vite når Hilde skal føde om det blir noen resultater. All ære til deg Sus H. for det du nå har gjort for meg. KJEMPEKLEMTILDEG

– Poor Sus H. she has traveled back and forth to Gitte and PiaWillumsen Berg the owner of Felix, the male Hilde to be mated with. Saturday the 13 I got this picture and it speaks well for itself. If you are not sure what you see I can tell that mating was carried out. I wanted this done two days after each other. The reason for that is that it is easier to know when Hilde will give birth if there will be any results. All honor to you Sus H. for what you have done for me. BIGHUGTOYOU

 Felix and Hilde, Saturday 13.th
Felix og Hilde lørdag 13. –
Felix and Hilde, Saturday 13.th

Så var det over og da var det tid for litt lek på kjæresteparet.

– And then it was over and now it was time to play.

Hund er gøy – Dogs are fun

Funny And Cute Baby Goats Videos! 🤣 😂 🐐

Funny And Cute Baby Goats Videos! 🐐 😂 💕

Posted by NTD Funniest on 3. januar 2018

God natt! – Good night!

Timmy møtte den berømte veggen – Timmy met the famous wall

I dag ville jeg finne ut hvordan reaksjonen til Timmy ble når han fikk møte en stor svart vegg. Han er usikker når han møter valper til å begynne med, men det har gått raskt over da han har skjønt at det ikke var greit å gjøre utfall og ikke fikk noe støtte av meg. Da gikk han raskt over i lekemodus. 

– Today I wanted to find out how Timmy´s reaction would be when we met a hugh black wall. He is uncertain in the beginning when he meet puppies, but when he realizes that it is not okay to be afraid and he doesn´t get any support from me he quickly falls in to play mode. 

Den store svarte veggen - The big black wall
Den store svarte veggen – The big black wall

Da vi ankom var vel dette det eneste Timmy så. En stor svart, hårete vegg, som det rant noe vått ut av kjeften på og hadde lysende hvite tenner. Når man blir sulten og man lukter mat har jo de fleste en tendens til å få vann i munnen. Jeg vet ikke om det var dette Timmy tenkte på da han så denne kolossen stå innenfor gjerdet. Uansett så skrek Timmy ende rett ut og mente at det fjellet der av en hund ikke var aktuelt og hilse på i det hele tatt.

– When we arrived was this the only Timmy saw. A big, black, hairy wall with a mouth that it ran something wet out of and with big white lightning teeth. When you get hungry and you smell good food has most of us a tendency to get water in our mouth. I don’t know if that was the thought that Timmy had in his mind when he saw this colossus standing inside the fence. Anyway, Timmy screamed straight out and was determent that this mountain of a dog wasn´t something he wanted to meet at all. 

Det jeg gjorde siden Timmy protesterte så sterkt da han så kolossen Emil var å bære ham med meg. Jeg sa ingen ting til Timmy bare løftet ham opp, lukket opp grinda og lot Emil lukte på ham imens han satt på armen. Timmy ville helst hatt vinger i det øyeblikket, men med en gang Emil var ferdig med å lukte satte jeg Timmy ned og da var det ikke mer støtte i fra min side. Emil prøvde å hilse, men Timmy ville ikke. Jeg sa i fra til Timmy at hans oppførsel ikke var akseptabel fordi han gjorde et utfall mot Emil. Emil gikk unna Timmy og meg. Så begynte Timmy og jeg vandringen rundt i hagen. Etter hvert kom halen til Timmy frem igjen og han begynte å følge etter Emil på avstand. Nå var Timmy istand til å begynne å bruke nesen sin og bli kjent med Emil. Det var det jeg ventet på.

– What I did since Timmy protested so strongly when he saw the colossus Emil was to carry him with me. I said nothing to Timmy just lifted him up, opened the gate and let Emil smell Timmy meanwhile he sat on my arm. I believe Timmy wanted wings at the moment, but once Emil was finished to smell I put Timmy down and then there was no more support from my side. Emil tried to say hello, but Timmy wouldn`t let him. I told Timmy that his behavior was not acceptable because he tried to attack Emil. Emil just walked away from Timmy and me. No I began to walk Timmy around the garden. Timmy´s tail began to rice and Timmy started to follow Emil on a little bit of distance. Now Timmy started to use his nose to get to know Emil. That was the behavior I waited for.

Timmy and Emil
Timmy and Emil

Det med lukting skulle nok helst gått bare en vei syntes Timmy. Da Emil prøvde å lukte på ham igjen gikk Timmy unna. I det Timmy gikk unna snudde Emil hodet vekk som om han ville fortelle Timmy at han ikke var farlig.

– Timmy did not agreed in that Emil was going to smell him. When Emil tried Timmy walked away. When Timmy walked away Emil turned his head as if he told Timmy that he was not dangerous. 

Emil and Timmy
Emil and Timmy

Nå fikk Bolonkavalpene komme inn etter tur. De måtte igjennom samme seance som Timmy, men var ikke like redde. Det hadde jo Timmy i hagen fra før så de hadde støtte i fra ham. Den tøffeste av dem var Emma.

– Now the Bolonkapuppies’s could come and greet Emil. They had to get through the same seance as Timmy, but they were not so afraid as Timmy had been. They had Timmy in the garden when they got in so that was a comfort for them. The toughest one of them was Emma.

Emma and Emil
Emma and Emil
Emmas og Emils størrelsesforskjell - Emma´s and Emil´s size difference
Emmas og Emils størrelsesforskjell – Emma´s and Emil´s size difference

Jeg måtte le da Emil ville kose med eieren sin. Teo satt ved siden av henne og ble klappet. Jeg tror nesten at han besvimte da Emil kom bort. 

– I had to laugh when Emil wanted to cuddle with his owner. Teo sat next to her and Emil´s owner petted him. I think that he almost fainted when Emil came. 

Teo and Emil
Teo and Emil
Skal du lukte på meg? - Are you going to smell me?
Skal du lukte på meg? – Are you going to smell me?

Så slapp vi ut Brigg. Da trodde jeg valpegjengen skulle kavere. At det fantes flere slike stor kolosser val vel ikke helt med i deres beregninger. Brigg var bare kjempeglad han også for alle gjestene selv om ikke gjestene var kjempeglade for å se ham. Jeg måtte stoppe valpegjengen fra å angripe ham selv om det angrepet foregikk på fire millinoer meters avstand.

– Now we let Brigg out in the garden. When they saw him I thought all of the puppies was going to faint. That it was more of these colossus´I do not think they have thought about. Brigg was just so happy to meet all of the guests even though the guests was not very happy to see him. I had to stop the puppygang from attacking him even though it was on a distance of four million meters.

Brigg, Nico and Emil
Brigg, Nico and Emil

«Å nei,» tenkte Timmy da Brigg kom ut. «Ikke en slik en til!» Brigg stakkars skjønte ikke hvorfor i alle verden valpene ikke ville hilse på ham med en gang, de fleste av dem var jo bare sinna. Det gikk heldigvis over.

– «Oh no,» thought Timmy when Brigg came out. «Not another one!»  Poor Brigg, he did not understand why all the puppies was angry with him when he came, most of them was just mad. Glad most dogs can adapt to a new situation pretty fast.

Timmy and Brigg
Timmy and Brigg

Timmys nesebruk kom raskere igang nå. – Timmy started to use his nose faster this time.

Timmy, Brigg and Nico
Timmy, Brigg and Nico
Emil, Balder, Emma and Nico
Emil, Balder, Emma and Nico

Redselen for disse to stooooore karene har for det meste gått over og nå begynte lek og moro for valpegjengen. Emil og Brigg vandret i mellom dem og det fungerte bra. Naboen har to hunder til Colin og Alvin. For denne valpegjengen var det nok for i dag med fremmede hunder. Da valpene begynte å bli trøtte satte jeg dem inn i bilen og det var ikke mange minuttene før det ble stille. Hele gjengen sov godt. Tusen takk kjære nabo for at valpene fikk møte de to vennlige «onklene».

– The fear of these two biiiiiiiig guys was for the most part over and the puppies started to play and have fun. Emil and Brigg walked in between them and it worked well. The neighbor has two more dogs Colin and Alvin. For these puppies  it was enough strange dogs for them today. When the pups started to get tired, I put them in the car and it didn´t get long before they were quiet and fell asleep. The whole gang slept well. Thank you very much neighbor for that the puppies got to meet the two friendly «uncles».

Alvin fikk komme ut da valpene var i bilen og jammen brukte han tungen godt til å få inn lukten ordentlig. Han gikk lenge og smattet på tunga.

– Alvin came out when the puppies were in the car. He used his tongue to get in the smell properly after the puppies. He sucked his tongue for a long time.

Alvin

Hjemme i hagen hos meg fikk de hilse på noen nye hunder. De var inne i en slik glassflate. Den interessen gikk raskt over da de var veldig slitne etter dagens molosser treff.

– At home in the garden they greet some new dogs. These new dogs were in in such a glass surface. The interest went quickly over since they were very tired after today’s doggathering.

Emma gjorde som de fleste damene, speilet seg lenge - Emma did as ladies do, looked in the mirror for a long time.
Emma gjorde som de fleste damene, speilet seg lenge – Emma did as ladies do, looked in the mirror for a long time.
Å nei, "tenkte Eva", hvem er det?" "Er det Pinokio?" - Eva thought: "Oh no,who is this?" "Is it Pinocchio?"
Å nei, «tenkte Eva», hvem er det?» «Er det Pinokio?» – Eva thought: «Oh no,who is this, is it Pinocchio?»
Luktetiden var på agendaen - The smelltime was on the agenda
Luktetiden var på agendaen – The smelltime was on the agenda

Jeg måtte hente mere mat til kyllingene og da holdt jeg på å få meg en ekstra katt. Dette er katten Mango.

– I had to get more food for the chicks and when I was getting that I almost got a new cat. This is the cat Mango.

Katten Mango - Mango the cat
Katten Mango – Mango the cat

Etter kveldsmaten var det lufting av hunder. Min gamle hund Lotta var glad i å grave i hagen og det er fortsatt noen hull igjen etter hene. Disse små syntes de hullene var veldig spennende. Jeg fikk nesten hetta da jeg oppdaget dette. 😉

– After supper, the dogs had to go out again. My old dog Lotta loved to dig in the garden and some of the holes are still there. I got a little freaked out when I discovered this. 😉

Emma kan forsvinne ned i det - Emma can disappear in to it
Emma kan forsvinne ned i det – Emma can disappear in to it

God natt! – Good night!

 

Timmys (Bjørn) fiende ble en venn. – Timmy´s (Bjørn) enemy become a friend.

Siden Timmy ikke liker valper har jeg aliert meg med andre som har valper. En ting skal være sikkert og det er at Timmy får bo sammen med valper og å møte valper. I dag dro vi til Astrid Krog som har fem valper.

– Since Timmy doesn’t like puppies I have allied myself with others who have puppies. One thing I´m sure about and that is that Timmy will live together with puppies and meet puppies these days he stays with me. Today we went to Astrid Krog which has five puppies.

Alle tolv hundene ble lastet inn i bilen og så satte vi snuten sørvover mot Mjøndalen. Jeg lot Bolonkavalpene få låne burene til mine hunder. En av dem blir bilsyk og jeg tenkte det var smart at de andre slapp å prøve og rømme unna når den bilsyke kastet opp. Da vi ankom Astrid hadde Teo, Emma og Nico kastet opp.

– All twelve dogs were loaded into the car and then we put our noses to the south toward Mjøndalen. I let the Bolonkapuppies borrow the cages of my dogs. One of them gets car sick and I thought it was smart that the other ones didn’t have to try and get away from what the car sick threw up. When we arrived at Astrid´s place Teo, Emma and Nico had pucked. 

De fem Bolonkavalpene - The five Bolonkapuppies
De fem Bolonkavalpene – The five Bolonkapuppies

Astrid har ei på 4,5 måneder som heter Piraya og fire på syv uker. Her skal det valpetrenes. Timmy har møtt Piraya tre ganger før, men han har ikke likt henne og vist det veldig tydelig. Nesten samme rutine som sist. I dag måtte han møte Piraya og hennes gjeng alene. Han fikk ingen støtte i fra meg. Jeg lot han ha sele og bånd på slik at jeg hadde mulighet til å få tak i ham om det trengtes. 

– Astrid has a 4.5 months female called Piraya and four seven weeks old. Timmy has to be trained to be more secure towards other puppies. Grown dogs are not a problem. Timmy have met Piraya three times before, but he has not liked her and displayed it very clearly. So I used almost the same routine as last time. Today, he had to meet Piraya and her gang alone in the beginning of the visit. He got no support from me. I let him have his harness and leash on so that I had the opportunity to get a hold of him if it was needed. 

I denne videoen får man se hvordan en hund er fra den er usikker til den er klar for det den blir utsatt for. Med dette mener jeg at her vises det godt hundespråk. Fra halen mellom beina, slikking, bøyd rygg til at halen kommer opp og hunden tør å tisse. Da Timmy turte å tisse kunne jeg fjerne selen for da var hans usikkerhet og angrepsmodus over.

– In this video you get to see how a dog is from it is insecure until it is ready for that it is exposed to. By this I mean that you are shown good dog language. From the tail between his legs, licking, bent back to the tail comes up and the dog dares to pee. When Timmy dared to pee, I removed his harness now his insecurity and attack mode was over.

Jeg må innrømme at jeg ble både stolt og glad over Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) i dag. Nok en gang skjønte han at han faktisk måtte klare bragden alene. Jeg var der, men det var ikke for å støtte ham, kun rettlede ham om det ble nødvendig. Kun en gang behøvde jeg så shhh på ham og da ga han seg. Istedenfor å prøve og jage de andre hundene vekk endte det som du kan se i videoen nedenfor.

– I have to admit that I was both proud and happy over Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) today. Once again, he realized that he actually had to do the feat alone. I was there, but it was not to support him, just guide him if it became necessary. Only once I had to say shhh at him and then he gave in. Instead of trying to scare the others dogs away it ended it as you can see in the video below.

Det var nemlig en ting Timmy ikke hadde forstått da han møtte Piraya tidligere og det var at de to leker veldig likt. De er ganske hardhente i leken og løper omtrent like raskt. Første gang Timmy møte Piraya var vel hun rundt fem til seks uker og Timmy rundt syv til åtte uker. Det var hjemme hos meg. Han satte ikke pris på besøket hennes da hun prøvde å stjele lekene hans, hun labbet inn i bingen hans og storkoste midt i blandt alle de andre griffen og Eva. Det var da det var griffetreff hos meg.

– It was one thing Timmy had not understood when he met Piraya previously that and it was that Piraya and him plays in a very similar way. They are quite rough in their playfulness and runs fast. The first time Timmy met Piraya was when she was around five to six weeks and Timmy around seven to eight weeks. It was at my place. He had never seen another puppy before and he didn’t appreciate the visit because she was steeling his toys, she went into his bin. She was playful in a way Timmy wasn´t use to. He had only been playing with grown dogs and not other puppies.

Timmy and Piraya
Timmy and Piraya

Nå hadde vi nådd punktet hvor jeg kunne slippe inn Bolonkavalpene. Wow, jammen var det en vill gjeng som nå var nødt til å bli kjent med hverandre. De fem hadde aldri møtt Priaya og hennes gjeng. Det var så morsomt. Det er nesten så jeg har lyst til å starte dagpass av valper, men man vet jo ikke om en ville fått kunder nok. Alt måtte undersøkes.

– Now we had reached the point where I could get the Bolonkapuppies. Wow, it was life a wild bunch that had to get to know each other. Those five had never met Priaya and her gang. It was so funny. It’s almost so I want to start a dogcare senter for puppies while their owner is at work, but I don’t know if I would get enough customers. Everything had to be examined. 

Noen av Bolonkaene - Some of the Bolonkas
Noen av Bolonkaene – Some of the Bolonkas

Astrid satte ut bassenget. Det likte Emma veldig godt. Hun elsker nemlig å grave i vannkoppen om hun får sjansen.

– Astrid sat the pool out for the dogs. Emma loved it. She loves to dig into the water cup if she gets the chance.

Emma
Emma

Så hoppet Teo broren til Emma og Berit opp i bassenget. – Teo, brother of Emma and Berit jumped in too.

Emma, Berit and Teo
Emma, Berit and Teo
Berit, Teo, Hilde, Emma og Linnea. Balder i bakgrunnen. - Berit, Teo, Hilde, Emma and Linnea.
Berit, Teo, Hilde, Emma og Linnea. Balder i bakgrunnen. – Berit, Teo, Hilde, Emma and Linnea. Balder in the back.

Det er ikke alle som liker å bli våte på beina og Mango er en av dem. Da er det bedre å lage giraffhals slik at man når ned til vannet når man er tørst. Hilde synes vel egentlig at Mango bare er tåpelig som ikke gidder å være med ut i vannet.

– It’s not all that like to get their feet wet and Mango is one of them. It si better to create a giraffe neck so that one reach down to the water when one are thirsty. Hilde seems that Mango is just silly that she can’t be bothered to be out in the water with her.

Mango and Hilde
Mango and Hilde

Eva ville også gjerne bade, men det var liksom litt lite vann der til at hun fikk svømt skikkelig. Det var nesten bare tærne hennes som ble våte.

– Eva wanted to take a bath too, but it was too little water in the poos so she got to swim properly. IT was almost as her toes didn´t get wet.

Hilde and Eva
Hilde and Eva

Gin jumpet inn i bassenget med en gang han oppdaget det. Timmy derimot syntes at dette ikke var en helt sikker gesjeft å drive med. 

– Gin jumpet into the pool when he discovered it. Timmy on the other hand thought it wasn´t a completely safe thing to do.

Gin and Timmy
Gin and Timmy

Jeg så interessen til Timmy, men han hoppet ikke opp i så jeg satte ham rett og slett opp i bassenget til stor overraskelse for Timmy. Han hadde nok ikke regnet med å bli våt på beina. Litt høye kneløft var det til og begynne med, men det gikk raskt over. Timmy trengte forresten ikke å være engstelig for å drukne for barnepiken hans Eva var der hele tiden og passet på ham.

– I saw that Timmy was very nosy, but he didn’t jump up in so I put him simply up in the pool of great surprise to Timmy. He had probably not counted on to get your feet wet. It was a little high and deep knee bends to begin with, but it went over. Timmy didn´t had to be anxious that he would drown his nanny Eva was there all the time and looked after him.

Selv Timmy begynte å bli sliten slik at han tok seg en liten hvil imens han prøvde nyy typer skjegg.

– Even Timmy started to be tired so he took a little rest while he tried new types of beards.

Timmy med skjegg - Timmy with a beard
Timmy med skjegg – Timmy with a beard

Astrid hentet mer vann og da var det noen som fikk seg en overraskelse. Emma tok det på strak pote og syntes egentlig det var ganske så morsomt. Spesielt da hun skulle ut av bassenget. Da drypp det vann av pelsen hennes og hun ble hengede over kanten og kikke på det som dalte ned. Da hun hoppet ut av bassenget var det borte til stor overraskelse for den lille frøkna.

– Astrid put more water in to the pool and then someone who got a surprise. For Emma the surprise was fun when she jumped in the pool again. Especially when she was trying to leave the pool it dripped water of her coat and she was hanging over the edge and looked at it. When she jumped out of the pool it was gone to big surprise of the small Miss.

Så kom det besøk. Tre flotte damer som ville hilse på hundene til Astrid. Stor var deres overraskelse da det var litt flere hunder der enn vanlig. Til sammen var det 22 hunder i hagen hos Astrid den dagen.

– Astrid got some visitors. Three great ladies that wanted to see Astrid´s dogs. It was a big surprise for them when it was few more dogs there than it usual is. It was a total of 22 dogs in the garden at Astrid today.

Merkelig, men er det valper et sted så har besøkende en tendens til å havne på bakken eller gulvet. Det skjedde nå også.

– Strange, but it is there a place where there are puppies the visitors has a tendency  to end up on the ground or the floor. It happened now, too.

Gjestene på gulvet - Guests on the floor.
Gjestene på gulvet – Guests on the floor.

Teo syntes det var veldig greit å bli kjent med denne lille frøkna. – Teo thought it was very nice to get to know this little girl.

Disse to fant hverandre - These to found each other
Disse to fant hverandre – These to found each other

Da gjestene ble for umulige satt Astrid og jeg dem i valpebingen. Det fire små på syv uker turte vi ikke slippe løs i hagen da de kunne forsvinne under uthuset, verandaen, gjennom gjerdet etc. 

– When the guests became too impossible Astrid and I put them in the puppy pen. The four small puppies at seven weeks we did not dare let loose in the garden because they could disappear under the outbuilding, porch, through the fence etc. 

Tre damer i bingen - Three ladies in the bin
Tre damer i bingen – Three ladies in the bin

Valpen Blå gutt blir kalt det fordi den har et blått halsbånd. De andre blir kalt Grønn gutt, Svart gutt, Rosa jente. Eva hadde veldig lyst til å leke med de små, men bingen ville blitt for liten til henne og de fire små valpene slik at hun kun fikk hilst på dem slik du ser på bildet.

– Blue boy is called that because it has a blue dog collar. The other is called Green boy, Black boy, Pink girl. Eva wanted to play with the little ones, but the bin would av been too small for her and the four puppies so that she only got to meet them as you see in the picture.

Eva og den blå gutten - Eva and the blue boy
Eva og den blå gutten – Eva and the blue boy

Damen som skal ha Svart gutt kom på besøk. Hun fikk med seg Svart gutt på et par timers visit hjemme hos seg. Siden de kan gjøre det på denne måten er Svart gutt ekstra heldig for den dagen han flytter på ordentlig kjenner han hjemmet han skal bo i.

– The lady who is going to buy black boy came to visit. She took him home for a couple of hours. Since they can do it this way is Black boy extra lucky because he will know his new home before he moves permanently.

Svart gutt og eieren hans - Black boy and his new owner
Svart gutt og eieren hans – Black boy and his new owner
Berit og Hilde er slitne - Berit and Hilde is tired
Berit og Hilde er slitne – Berit and Hilde is tired
Emma sovnet - Emma fell asleep
Emma sovnet – Emma fell asleep

Maggie var litt sur i dag, men da sola forsvant fra hagen var hun klar for lek. Da hjalp det ikke å være trøtt valp eller at Timmy hadde fått litt respekt for henne. De hadde deg gøy i hvert fall.

– Maggie was a bit grumpy today, but when the sun disappeared from the garden, she was ready to play. It did not count that some of them was puppies that was tired or that Timmy had gotten a little respect for her. Those who dares to play with her had a lot of fun.

Leker - Playing
Leker – Playing

Muffin syntes at Sala kunne gi henne litt bedre plass på teppet. Siden Sala ikke flyttet seg satte Muffin seg like godt opp på Sala. Sala var vel fornøyd for hun fikk jo en varm rompe til å varme seg.

– Muffin thought that Sala could give her some space on the blanket. Since Sala didn´t move Muffin sat herself down on Sala. Sala was satisfied with that I think because she got a hot arse to warm her.

Muffin and Sala
Muffin and Sala

Der var tiden kommet hvor gjengen og jeg måtte forlate Astrid og hennes gjeng for i dag. Jeg hadde fått vasket teppene som valpen hadde spydd på så de hadde engt til tørk og var klare for bruk igjen. Akkurat da vi kjørte over brua i Mjøndalen oppdaget jeg noen damer som foret svaner. Jeg klarte ikke å la være og stoppe. Jeg bare måtte ta bilder av svanene. 

– There was come where the gang and I had to leave Astrid and her gang for today. I had washed the blankets that the puppies had puked on so they was clean and dry again. Just as we drove over the bridge in Mjøndalen, I discovered some ladies that fed the swans. I had to stop and take some pictures of the swans. 

Damene og svanene - The ladies and the swans
Damene og svanene – The ladies and the swans

Jeg måtte le, da damene begynte å gå tomme for mat og begynte å gå mot bilen fulgte svanene etter. Hadde damene åpnet bildørene er jeg sikker på at svanene hadde blitt med inn i bilen. Damen ble litt redde og måtte søke ly bak bilene for å slippe unna.

 I had to laugh, when the ladies almost had now food left the swans started to follow them. Had the ladies opened their car doors I am sure that the swans had gotten in to their car. The ladies was a little scared and had to seek shelter behind the cars to escape.

Svanene fulgte på - The swans followed
Svanene fulgte på – The swans followed

Da vi kom hjem var det ingen av valpene som hadde spydd i bilen. Nico hadde bare siklet fælt. Så var det foringstid og sengetid for alle de firbeinte og meg.

– When we got home there was none of the puppies who had vomited in the car. Nico had only drooled a lot. Then it was feeding time and bedtime for all the fourlegged ones and me.

Det er noen matkopper - There some food cups
Det er noen matkopper – There some food cups
Tømte ble de og nå er de rene - They were emptied and now they are clean
Tømte ble de og nå er de rene – They were emptied and now they are clean

God natt! – Good night!

 

Lekedag – Playday

Timmy (Bjørn) stortrives sammen med valpegjengen jeg tok med meg hjem igår. Det lekes, løpes, gnages, kjeftes og soves akkurat slik det skal gjøre når man har valper sammen. Det var ekstra stas å få leke med mamma Hilde igjen.

– Timmy I enjoys being together with the puppy gang I took home with me yesterday. They play, runs, gnaws, bark and sleeps exactly as they should do when one has puppies  in the house. It was extra fun to see Timmy playing with his mom Hilde again.

Alle virker litt slitne i dag, samt at det har vært litt varmere i dag. For å gi alle valpene en liten overraskelse satte jeg kyllingene ut i en liten binge. Både kyllingene og valpene syntes det var spennende.

– All of the dogs both puppies and grown pus seems a little tired today, as well as that it has been a little bit warmer. I surprised the puppies a little by I putting the chickens out in a little pen. Both the chickens and the puppies thought it was exciting. 

Dette likte dem - They loved this
Dette likte dem – They loved this

Jeg måtte en tur på et sted som alle må innimellom. Da jeg var ferdig hørte skjærene skrek ute og at Berit bjeffet. Det var nesten så jeg løp med buksa nede for å komme meg ut og sjekke. Selvfølgelig var Fru Ville Fart oppe på gjerdet. Jeg skjønte at hun hadde vært og jaktet på kyllingene. Berit hadde nok jagd henne, men jeg vet ikke hvorfor skjærene skrek så fælt, men de ble stille da jeg kom ut. To av kyllingene var utenfor bingen. Det har hatt flaks. Så neste gang jeg ikke kan se etter de små i et par minutter blir de stengt inn i buret før jeg må inn. Jeg må takke både skjærene og Berit for at alle kyllingene lever.

– I had to go to a place that all need to once in a while. When I was done I heard two Magpies screaming and Berit barked. It was almost so I ran with my pants down to get out and check. Of course, Mrs. Ville Fart sat up on the fence. I realized that she had been chasing the chickens. Berit had probably chased her, but I do not know why the Magpies screamed so bad, but they went quiet when I came out. Two of the chickens were outside the pen. They was lucky. So the next time I leave the small once for a few minutes they will be closed into the cage before I leave them. I have to thank the Magpies and Berit that the chickens live.

Hva? - What?
Hva? – What?
Balder satt lenge og studerte dem - Balder sat there for a long time and studied them
Balder satt lenge og studerte dem – Balder sat there for a long time and studied them

Godt med en gnagevenninne. Tusen takk Ingunn for beina. Hundene elsket dem. – Nice with a gnawfriend. Thank you Ingunn for the bones. The dogs loved it.

Gnage sammen - Gnawed together
Gnage sammen – Gnawed together
Eva elsket dette hun også - Eva loved it too
Eva elsket dette hun også – Eva loved it too
Alle fikk smake etter tur - All got to taste
Alle fikk smake etter tur – All got to taste

Foran: Balder i trappa, fra venstre: Timmy, Linnea. Over hodet på Timmy er Hilde, Gudny synes så vidt over hodet på Linnea. Gin i midten og Eva bakerst gnagende.

– Front: Balder in the stairs, from the left: Timmy, Linnea. Over the heads of Timmy is Hilde, Gudny is over the head of Linnea. Gin in the middle and in the back is Eva.

Solbading - Sun bath
Solbading – Sun bath

Dette var siste turen ut for i kveld før kveldsmaten ble servert. For en fart det er på disse små. Jeg rakk nesten ikke å få dem med i filmen der de løp. Timmy var i dette øyeblikket lykkelig uvitende om at det finnes flere valper her i verden han skal møte disse dagene.

– This was the last time out for tonight before the eveningmeal was served. What a speed these little once have. I almost did not get in the movie because they ran so fast. Timmy was in this moment blissfully unaware that there are more puppies here in the world he’s going to face these days.

Det er ikke lett å holde følge med Timmy - It is not easy to keep up with Timmy
Det er ikke lett å holde følge med Timmy – It is not easy to keep up with Timmy
Jeg prøvde å ta et ordentlig bilde imens de lekte, men... - I tried to get a nice photo of them while they was playing, but...
Jeg prøvde å ta et ordentlig bilde imens de lekte, men… – I tried to get a nice photo of them while they was playing, but…

God natt! – Good night!

Timmy (Bjørn) har valpeproblemer. – Timmy (Bjørn) has puppy trouble.

Har pratet litt med «bestemoren» til Timmy (Bjørn). Timmy hater valper. Han angriper om han får sjansen. Han er rett og slett usikker. Han var alene i kullet og møtte valp kun en gang da han var hos meg. Timmy er fem måneder og det å kunne leke sammen med andre valper er gull for en rønner som selv er valp. Hva gjør man som oppdretter når man får en slik beskjed? Jo, man tilbyr seg å hjelpe. Så tilbudet mitt var som følger:

Jeg tilbød meg å ha Timmy en periode og hjelpe ham inn i valpenes verden. 

– Have had a talk with Timmy´s (Bjørn) «grandmother». Timmy hate puppies. He attacks them if he gets the chance. He is simply unsure of puppies. He was alone in the litter and met only one puppy when he was with me. Timmy is five months and being able to play with other puppies are a golden thing since he is a puppy himself. What do you do when you are a breeder and you got to know this? Of course one offers to help. So my offer was as follows:

I offered to have Timmy a period of time and help him into the puppyworld. 

Mandag 12. juni ankom Timmy. – Monday 12. of June did Timmy arrived.

Berit syntes det var veldig greit å få kos av de som leverte Timmy.

– Berit thought it was really nice to get some cuddling from those you delivered Timmy.

Berit
Berit

Timmy måtte bli med gjengen og meg på en to timers kjøretur. Han var veldig fornøyd og hadde ingen aning om hva som ville møte ham.

– Timmy had to go on a two hours drive with my gang and I. He had no clue on what he was going to meet.

Da vi ankom bestemmelsesstedet stod denne gjengen ved porten og ventet.

– When we arrived at the destination stood this gang and waited for us.

Bolonkagjengen - The Bolonkagang
Bolonkagjengen – The Bolonkagang

 Alle min gjenge kjenner de fleste av disse unntagen Timmy og Gin. I denne gjengen befinner det seg fem valper. To er tre måneder, en er fem måneder og de to siste er ti måneder. Denne gangen brukte jeg gjengen min for å hjelpe Timmy. Hilde måtte sitte i bilen en stund fordi hun har løpetid.

– All of my gang except Timmy and Gin knows this gang. In this gang are there five puppies. Two are three months, one is five months and the last two are ten months. This time I used my gang to help Timmy. Hilde had to stay in the car because she is in heat.

Jeg visste at ingen ville angripe ham og han fikk ikke angripe noen han heller. Jeg måtte sette pekefingeren i nakken på ham et par/tre ganger før han skjønte at jeg mente alvor når det gjaldt hans oppførsel. Jeg lot ham gå med bånd til å begynne med. Dette for å være sikker på at jeg ville få tak i ham om han skulle prøve seg. Jeg ga ham ingen støtte. Hver gang han hoppet opp på meg for å få hjelp gikk jeg unna. Må innrømme at jeg ble helt varm om hjertet da jeg så hvor raskt han skjønte hva jeg mente. 

– I knew that no one would attack Timmy and he was not allowed to attack any of them either. I had to point one of my fingers in his neck a couple of times before he understood that I was serious when it came to his behavior. I let him have his leash on in the beginning. This so I could be sure to get a hold of him if it was needed if he was to try to attack one of the dogs he did not knew. I did not support him either when he jumped up in me to get some help. Every time he jumped I walked away. My heart felt warm when I saw how fast he understood what I meant.

Dette er en liten video av de første minuttene. – This is a little video of the first minutes.

Dette er flokken til Ingunn (oppdretteren til Berit). De fikk sjokk da de så igjen Eva. De syntes nok at hun var blitt veldig stor. Hun var bare valpen sist hun var på besøk hos dem.

– This is Ingunn´s (the breeder of Berit) pack. They got the shock when they saw Eva now. They thought that she was becoming very large. She was just a puppy last she was visiting with them.

Eva fikk kjeft - Eva got it for growing too much
Eva fikk kjeft – Eva got it for growing too much

Da vi kom inn satte Timmy igang med å by de andre valpene opp til lek. Han ble litt vel hardhendt i leken sin slik at Gin prøvde å roe ham ned litt.

– When we came in Timmy tried to get the other puppies up to play. He was a little rough so Gin was trying to calm him down a bit.

Nå kom overraskelsen for Timmy. Denne lille karen og fire andre valper ble med oss hjem slik at Timmy får erfare andre valper på heltid en liten periode.

– Now came the surprise for Timmy. This little fella and four other puppies joined us home so that Timmy will live with other puppies full time a small period of time.

Teo, tre mnd. - Teo, three months
Teo, tre mnd. – Teo, three months

Her er valpegjengen på fem som skal hjelpe Timmy i noen dager. – Here is the puppygang that is going to help Timmy.

Bolonka valpene - Bolonka puppies
Bolonka valpene – Bolonka puppies

Da vi kom hjem oppdaget Emma seg selv i speilen. Det var nok den peneste Bolonkaen hun hadde sett. – When we got home Emma discovered herself in the mirror. The Bolonka in the mirror was the prettiest Bolonka Emma had ever seen.

Emma
Emma

For første gang så Linnea kyllinger. Hun ble veldig lang i halsen. – For the first time in her life, Linnea saw live chickens. Her neck got very long.

Balder og kyllingene - Balder and the chickens
Balder og kyllingene – Balder and the chickens

Selv kyllingene ble litt lange i nakken da de så alle de nye hundene. – Even the chickens got a bit long in their neck when they saw all the new dogs.

Kyllingene - The chickens
Kyllingene – The chickens

God natt! – Good night!

En liten kjenning – A small acquaintance

Etter at jeg glemte Gin ute her om natten har jeg prøvd å ha hele gjengen i senga, men det er liksom som om jeg har får for liten seng når de er der alle sammen. Hvis jeg går ut at soverommet vil de ikke være der. Legger jeg meg på sofaen blir den også for liten!

– After that I forgot Gin outside some nights ago have I tried to let the whole gang stay in my bed, but it’s seems as I have a bed that is too small when they all are in it! If I leave the bedroom they follow me and if I lie down on the sofa then the sofa is too small!

Hva med meg da? - What about me?
Hva med meg da? – What about me?

Hilde, Mango og jeg har vært og besøkt Heidi (mor til Hedda) og da var Hedda (eieren til Timmy (Bjørn)) og Timmy der også.

– Hilde, Mango and I have been visited Heidi (mother to Hedda) and Hedda (owner to Timmy (Bjørn)) and Timmy was there as well.

Tenk på gutter når de utvikler seg fra nettopp gutter og er i ferd med å bli voksne. Mange av disse guttene er bare armer og bein i en periode. Jeg må innrømme at jeg måtte le da jeg så Timmy igjen. Han har kommet i en alder hvor ikke så mange av kroppsdelene passer helt sammen. Elsker valper i den alderen. Jeg kaller den for ræklealdren. 😀

– Think of the boys when they evolve from just boys and are about to become adults. Many of these boys are just arms and legs in a period. I have to admit that I had to laugh when I saw Timmy again. He is in an age where i almost looks like that. None of the body parts fits together. Long legs, too big ears etc. Love the puppies at that age. 😀

Det første Hilde gjorde var å gi Timmy fem sekunder med kjeft. Da løp Timmy bort til Mango istedenfor og ville leke med henne. Mango var mest interessert i få gitt Timmy litt pupp, men det var ikke interessert i. Han ville bare leke. Mango ble til slutt med å lekte da hun skjønte at han ikke vile suge av henne. Så kom Hilde og overtok og der sto stakkars Mango igjen. Timmy var litt forsiktig i noen sekunder, men Hilde ga seg ikke og det endte med et race. Godt at det ikke er størrelse Grand Danois vi prater om for da hadde ikke Heidi hatt igjen møblement.

– The first Hilde did was to give Timmy five seconds of «spank» to tell Timmy that he had to calm down before she wanted to play. Timmy turned to Mango instead and wanted to play with her. Mango was more interested in feeding Timmy some milk but TImmy was not interested, he just wanted to play. Mango loved to play with him until Hilde came and took over. Timmy was a little cautious in some seconds when Hilde tride to get him to play, but Hilde didn’t stop trying and it ended with a race. Is´t good that Timmy doesn´t have the size of a Grand Danois then Heidi wouldn´t have had any furniture left.

"Ligg stille, jeg vil lukte på deg." sier Hilde til Timmy - "Lie still, I want to smell you", says Hilde to TImmy.
«Ligg stille, jeg vil lukte på deg.» sier Hilde til Timmy – «Lie still, I want to smell you», says Hilde to TImmy.
Mango prøvde å die Timmy. men det gadd ikke han. - Mango tried to feed Timmy.
Mango prøvde å die Timmy. men det gadd ikke han. – Mango tried to feed Timmy.
Timmy trengte en liten lekepause - Timmy needed a little break.
Timmy trengte en liten lekepause – Timmy needed a little break.

Astrid Krog (oppdretteren til Mango), Muffin (Mangos helsøster) og deres niese Piraya kom også en tur. Timmy syntes det var veldig greit med Muffin, men Piraya likte han ikke. Piraya derimot hadde veldig lyst til å hilse. Dessverre måtte Hedda og Timmy reise før Timmy rakk å bli husvarm sammen med Piraya. Piraya var vel den første valpen Timmy møtte hjemme hos meg da vi hadde et lite Griffontreff der  tidligere i år. 

– Astrid Krog (the breeder to Mango), Muffin (Mango’s sister) and their niece Piraya came for a visit too. Timmy liked Muffin, but he did not like Piraya. Piraya wanted to say hello. Unfortunately Hedda and Timmy had to leave before Timmy and Piraya got to know each other. Piraya was the first puppy Timmy met at my place. Timmy is two week older than Piraya. 

Jammen hadde Chanell og Gabriella dreisen på UFO-leken som det kommer godbiter ut av. Det gikk jo så den flakset rundt. Piraya stakkars skjønner ikke helt hva de voksne dreiv å bråkte så fælt for. 

– Both Chanell and Gabriella had played with this UFO-toy before. It comes treats out of it. They made it flap around. Piraya didn’t understood what those two adult females were doing and why they made so much noise.

Mango stakkars ble oversett av Piraya og da hun prøvde å gi melk til Piraya. – Poor Mango! Piraya didn´t want the milk Mango offered her.

Mango er sliten etter å ha lekt med Timmy - Mango is tired after the playing with Timmy
Mango er sliten etter å ha lekt med Timmy og ingen av barna vil ha pupp. – Mango is tired after the playing with Timmy and none of the children wanted the milk she offered them.
En sliten, men lykkelig Hilde. Hun har jo sett igjen sønnen sin - A tired but happy Hilde. She got to see her son again.
En sliten, men lykkelig Hilde. Hun har jo sett igjen sønnen sin – A tired but happy Hilde. She got to see her son again.
Piraya måtte også ta seg en hvil. Slitsomt å være på besøk. - Even Piraya needed to rest for a while. It´s hard to be on a visit.
Piraya måtte også ta seg en hvil. Slitsomt å være på besøk. – Even Piraya needed to rest for a while. It´s hard to be on a visit.

Så var tiden kommer for å forlate Heidi, Gabriella og Chanell. Piraya fikk på sen en flott genser. Det måtte være noe galt med den genseren, for da Piraya fikk den på seg fikk hun problemer med å gå.

– Then it was time to say goodbye to Heidi, Gabriella and Chanell for now. Piraya needed a sweater. It had to be something wrong with the sweater. Piraya could nearly walk after she was dressed.

Piraya er ferdig kledt - Piraya er ferdig kledd
Piraya er ferdig kledt – Piraya er ferdig kledd

Det er en del trær hos meg som må ned og jammen i meg har det kommet en ny mann som hadde modnet i et av trærne mine. Lurer på om det vil komme flere slike menn som henger i trærne jeg. Som sagt det er bare komme og høste. Husk: Bare en per person. Om det modnes flere menn i de trærne vet jeg ikke. Ikke vet jeg om de faller ned selv heller, men jeg gir beskjed om det modnes flere slike der. 

– Wonder if there will be more mature men hanging in the trees. As I said it’s you may come and harvest if you want to. I do not know if it will mature more men in my trees.  If you need you, you can come and harvest one. Remember: Only one per person. 

Mannen ser da moden ut der han henger - The man seems to be mature
Mannen ser da moden ut der han henger – The man seems to be mature

At huset mitt er like helt er et under etter dagens hogst. Det ene treet med dobbeltstamme spjæla og en del falt mot huset. Jorunn (min søster) påsto hun filmet det, men det å vite hva hun hadde filmet stemte ikke helt med det jeg trodde hun hadde filmet. Treet falt ca 40 centimeter fra trappa foran huset. Det holdt det så lenge huset mitt fortsatt er helt. Utrykket til Hege Maries uttrykk og kommentar er ubetalelig. 

– My house is still intact and that is a miracle after today’s lumbering. One tree with a double tree trunk split in two and one part fell toward the house. Jorunn (my sister) claimed she filmed it, but what she «knew» she had filmed and did film is two different things. The tree fell about 40 centimeters from the stairs in front of the House. Hege Marie´s expression and comment is priceless.

Tvillingtreet sto igjen, men det måtte vi få ned raskt. Tre av oss klarte faktisk å dra det ned med bare et tau.

– We needed to get down rest of the twin tree fast. We pulled it down with a rope.

Resten av tvillingteet dro vi ned med et tau - The rest of the twin tree we pulled down with a rope
Resten av tvillingteet dro vi ned med et tau – The rest of the twin tree we pulled down with a rope

Verandadøra stop åpen hele dagen og hundene hadde fått madrassen sin. De var kun på verandaen da jeg var der. Hver gang jeg kom inn så lå de foran inngangsdøra.

– The veranda door was open throughout the day and the dogs had gotten their mattress. They were only on the veranda when I was there. Every time I came in they lay in front of the front door.

Hele gjengen var utslitt av å passe på inngangsdøra i kveld. De hadde jo hørt mange mennesker utenfor uten å fått hilse på dem. 

– The whole gang was worn out by watching the front door. They had heard a lot of people outside without meeting them. 

Slitne - Tired
Slitne – Tired
Jeg tror Gin besvimte. - I think Gin fainted.
Jeg tror Gin besvimte. – I think Gin fainted.

Jeg så den første Hestehoven i hagen i dag. Verdens vakreste blomst med lovnad om sommer og varme.

– I saw the first Horsehoof in the garden today. The world’s most beautiful flower with the promise of summer and heat.

Hestehov - Horsehoof
Hestehov – Horsehoof

God natt! – Good night!

Så dro Timmy (Bjørn) – Timmy (Bjørn) left

Prat om å være glemsk. Det ble så sent i natt at jeg klarte å glemme og stenge Timmy inne i valpebingen. Han gikk løs sammen med hele gjengen i natt. Det ble da ca 4 834 4271,25 tissedammer og 4 4412 000,000001 bæsjer utover gulvet. Syntes han var flink jeg. Det verste var at en eller annen av de voksne hadde brukt valpebingen som toalett og den dammen kalte jeg bare en badedam. Timmy kunne i hvert fall svømme der! 

– Talk about being forgetful. It was so late in the night that I managed to forget to close the Timmy in the puppy pen. He was loose along with the whole gang this night. It was circa 4 834 4271.25 peeplaces and 4 4412 000.000001 poops on the floor. I thought he was good. The worst was that one of the adults had used the puppy pen as a toilet and the pond I will call a lake for bathing. Timmy could swim there!

I det jeg skulle slukke lyset våknet Gudny. Hun var litt søt syntes jeg med en fantastisk hårsveis. Omtrent slik ser vel jeg ut om morningen når jeg våkner også.

– I was going to turn off the light when Gudny woke up. She was so sweet, really tired and with a wonderful hairdo. I believe she looks like me when I wake up in the morning too.

Gudnys dårlige hårnatt - Gudny´s bad hairnight
Gudnys dårlige hårnatt – Gudny´s bad hairnight

Siden Timmy skulle reise i dag ble han loset inn til Catharina for en hundevask sammen med sin mor. Når man skal reise må man være rein. Ikke noe mokkel på det området. Alt var greit før jeg satte på vannet.

– Since Timmy was leaving us today he was at Catharina´s job for a dog wash along with his mother. He is not leaving this house smelling like a toilet. Everything was alright before I let the water come.

Før vi startet - Before we started
Før vi startet – Before we started

Nå begynte moroa syntes Timmy, NOT! Fikk skikkelig vondt i hjertet av det her. 

– Now the fun began thought Timmy, NOT! My heart ached for him. 

Våt! - Wet!
Våt! – Wet!

Plutselig ble Timmy tynn når pelsen lå klistret til kroppen.

– All of a sudden was Timmy thin when the fur looked as if it was glued to his body.

Timmy
Timmy
Timmy trist - Timmy sad
Timmy trist – Timmy sad

Hilde fikk seg et bad hun også. Det var første gangen begge gikk frivillig inn i buret da jeg ba dem om det. Det var tydelig at de var ferdig med bad for denne gangen.

– Hilde got a bath too. This was the first time both went voluntarily into the cage when I asked them to. It was obvious that they were done with the bath for this time.

Trøtt liten Timmy - Tired little Timmy.
Trøtt liten Timmy – Tired little Timmy.

Da vi kom hjem ville Timmy sove. Han virket litt kald så jeg stengte Hilde i bingen sammen med ham. Der sovnet de begge to.

– When we got home was Timmy sleepy. He seemed a little cold so I closed Hilde with him in puppy pen where they both fell asleep.

Timmy and Hilde
Timmy and Hilde

Endelig var Timmy ferdig med å pakke og klar for å reise ut i den store verden. De nye eierne har fått beskjed om å bruke flyttebil i dag.

– And then Timmy was finished packing and ready to leave for the big world. The new owners got a message from Timmy that said they needed to use a big car today.

Timmy har pakket - Timmy has packed
Timmy har pakket – Timmy has packed

Den nye eieren kom sammen med mor og kjæresten. De havnet nok en gang på gulvet. Den størte griffen jeg har, Eva, hun var veldig i slaget som vanlig. Eva forelsket seg helt i Christian.

– The new owner came together with her mother and boyfriend. The just fell down on to the floor. The biggest griff Eva tried everything to get their attention. Eva did fall in love with Christian.

Stolene og sofaen er ikke bra nok - The chairs and sofa is not good enough
Stolene og sofaen er ikke bra nok – The chairs and sofa is not good enough

Hedda (Timmys eier) fikk god kontakt. – Hedda (Timmy´s owner) and Timmy got a good connection.

Timmy and Hedda
Timmy and Hedda

Heidi var fotografen i kveld. Ikke alltid like lett når motivet forsvinner raskere enn man rekker å knipse.

– Heidi was the photographer this evening. Not always easy when your subject disappears faster than you have time to take the picture.

Heidi
Heidi

Gin fant en jakke og var storfornøyd med deg. – Gin found a jacket and was happy about that.

Gin
Gin

Hilde kjenner denne røde saken og var veldig glad for at den ble plukket frem. Hedda skal få låne den en stund slik at det er lettere å få med seg Timmy på tur. Dette for at han ikke skal gå så langt enda.

– Hilde knows this red backpack and was very happy that it was there. Hedda is going to borrow it for a while so that it is easier to take Timmy for a walk. Timmy should not walk long distances yet.

Hedda, Timmy, Hilde and Eva
Hedda, Timmy, Hilde and Eva

Timmy likte jakka han også og det var veldig greit å ligge på den og tygge på okseøre.

– Timmy liked the jacket also and it was very nice to lie on it and chew on an oxear.

Timmy and a oxear
Timmy and a oxear

Før valpekjøperne forlater huset her må de gjennom en seanse med kloklipp. Jeg viser dem først ved å klippe det ene beinet og så får de klippe de tre andre beina. De var imponert over hvor flink Timmy var til å ligge stille imens de klippet. Jeg syntes de var flinke til å klare kloklipperprøven.

–  Before the puppy buyers leave the house, they have to go through a seance with nailcutting. I show them first by cutting one leg and they cut the other three. They were impressed with how good Timmy was to lie still while the cut his nails. They passed the nailcuttingtest.

Kloklipp - Nailcutting
Kloklipp – Nailcutting

Nå var stunden kommet for avreise. Kontraktene var undertegnet, bagasjen til Timmy var båret ut. Jeg er litt trist, men jeg vet han kommer til et godt hjem. Lykke til til Timmy og hans eier.

– And now has the moment come for departure. The contracts were signed, Timmy´s luggage were carried out. I´m a bit sad but I know he is going to a great home. Good luck to Timmy and his owner.

Klar for avreise - Ready to leave
Klar for avreise – Ready to leave

God natt! – Good night!

Timmys (Bjørn) vektskala – Timmy (Bjørn) weightscale
03.03.2017
16:25  2037 gr.
23.02.2017
16:20  1838 gr.
20.02.2017
20:55  1796 gr.
15.02.2017
23:15  1673 gr.
11.02.2017
23:30  1520 gr.
09.02.2017
21:10  1481 gr.
07.02.2017
21:20  1440 gr.
05.02.2017
23:57  1388 gr.
03.02.2017
23:56  1335 gr.
01.02.2017
23:45  1329 gr.
30.01.2017
22:15  1268 gr.
28.01.2017
 23:55  1232 gr.
26.01.2017
 21:45  1183 gr.
24.01.2017
 23:50  1146 gr.
14:25  1162 gr.
23.01.2017
11:15  1122 gr.
22.01.2017
 23:59  1102 gr.
14:25  1066 gr.
21.01.2017
22:42  1042 gr.
11:15  1047 gr.
20.01.2017
23:56 1027 gr.
12:56 1012 gr.
19.01.2017
21:56 1005 gr.
03:50 1005 gr.
18.01.2017
 17:22  980 gr.
 13:06  971 gr.
 01:36  964 gr.
17.01.2017
23:03  938 gr.
 16:36  929 gr.
 12:30  924 gr.
16.01.2017
23:56  924 gr.
12:45 894 gr.
15.01.2017
23:50 872 gr.
10:40 849 gr.
14.01.2017
23:35 826 gr.
12:45 811 gr.
13.01.2017
23:45 783 gr.
09:45 754 gr.
12.01.2017
23:32 726 gr.
14:44 726 gr.
11.01.2017
21:45 694 gr.
11:50 681 gr.
10.01.2017
23:40 666 gr.
13:50 661 gr.
09.01.2017
23:55 606 gr.
13:59 598 gr.
08.01.2017
23:28 580 gr.
10:20 551 gr.
07.01.2017
19:06 535 gr.
11:30 531 gr.
06.01.2017
23:50 492 gr.
10:35 481 gr.
05.01.2017
23:40 460 gr.
11:40 440 gr.
04.01.2017
23:40 411 gr.
10:20 393 gr.
03.01.2017
23:30 386 gr.
12:55 355 gr.
02.01.2017
21:40 326 gr.
14:48 315 gr.
01.01.2017
20:00 283 gr.
13:54 278 gr.
31.12.2016
18:45 253 gr.
12:20 252 gr.
30.12.2016
23:13 244 gr.
17:05 230 gr.
13:18 230 gr.
Bjørns fødselsvektBjørn´s birth weight 226 gr.