Tannstein hos hund og Tomatjuice – Tartar on dog’s teeth and Tomato juice

23.03.2019

Fredag den 22.02.2019 leste jeg et innlegg på Facebook om en kvinne som hadde brukt tomatjuice for å fjerne tannstein på sin puddel. Min reaksjon var at dette måtte da være tull.

Friday 22.02.2019 I read a post on Facebook about a woman who had used tomato juice to remove tartar on her poodle. My first reaction was that this had to be nonsense.

Søndag 24.02.2019 dro jeg innom en søndagsåpen butikk og kjøpte en liter med tomatjuice. 

– Sunday 24.02.2019 I stopped by a Sunday-open shop and bought a liter of tomato juice.

Tomat juice - Tomato juice
Tomat juice – Tomato juice
Dette er hva juicen inneholder - This is what the juice contains
Dette er hva juicen inneholder – This is what the juice contains

Mandag den 25.02.2019 hadde jeg time for mine hunder hos en veterinær for å få fjernet tannstein. Denne timen avbestilte jeg igår. Må bare få nevne at hundene skal allikevel innom sjekk hos veterinær om cirka en måned for tannsjekk, men jeg tenkte at jeg ville prøve dette først for å se hvordan det virket.

Monday 25.02.2019. I had time for my dogs at a veterinarian to remove tartar. This hour I canceled yesterday. Just have to mention that the dogs should go to the veterinarian check in about one month for a tooth check, but I wanted to see how this worked before we go there.

Dette blir spennende - This will be exciting
Dette blir spennende – This will be exciting

Berit er hos veterinæren cirka hvert sjette måned for å få fjernet tannstein. Kan dette hjelpe er det ikke sikkert hun behøver å gå så ofte. 

Berit has to check her teeth every six months so the veterinarian can remove tartar from her teeth. If this help maybe she doesn’t need to do it so often.

Ikke pent - Not pretty
Ikke pent – Not pretty

De fikk 0,5 ml tomatjuice over maten sin hver kveld. – They got 0,5 ml Tomato juice over their food every evening.

0,5 ml
0,5 ml

I dag er det den 23.03.2019 og her sitter jeg sammen med mine hunder som nå har vært med på et forsøk. At Tomat juicen hjalp er det ingen tvil om. Tannsteinen ble mykere og lettere å skrape vekk, men jeg klarte ikke å få alt vekk. Uansett skal de til sjekkes hos veterinær og få fjernet resten av tannsteinen som ikke ble borte.

Today it is 23.03.2019 and here I sit with my dogs who have now been on an experiment. There is no doubt that Tomato juice helps. The tartar became softer and easier to scrape of the teeth, but I couldn’t get it all. Anyway, they will be checked with the veterinarian and have the rest of the tartar removed.

Etter en måned - After a month
Etter en måned – After a month

0,5 ml tomatjucie over maten deres hver kveld i fjorten dager. 

– 0.5 ml of tomato juice over their food every night for fourteen days.

Nå har jeg bestemt meg for at jeg kommer til å pusse tennene deres en gang i uka med tomatjuice på tannbørsten. Kanskje de da slipper mer tannstein!? Siden tomatjuice mykner tannstein skal man ikke bruke tomatjuice over lengre tid da dette kan gi emaljeskader også.

– Now I have decided that I will brush their teeth once a week with tomato juice on their toothbrushes. Maybe they won’t get any more tartar!? Since tomato juice softens tartar, do not use tomato juice for a long time as this can cause enamel damage as well.

HUSK: Ikke hopp over sjekk hos veterinæren selv om du prøver dette.

– REMEMBER: Let your dog be checked with a veterinarian even though you try this.

God natt! – Good night!

Klør din hund? – Is your dog itching?

For litt over fem år siden mistet jeg vannet her i huset. Vannpumpa bare tok seg en tur og siden har jeg ikke sett den. Det var bare skallet igjen. Siden da jeg har brukt vannkanner og hentet vann hos venner og på bensinstasjonen.

– About five years ago, I lost the water in the house. Vannpumpa just took a walk and since I have not seen it. It was only the shell again. Since then I have used Jerry cans and retrieved water with friends and at the gas station.

Våren 2014 begynte Mango å klø, det samme gjorde Hilde. Vi var hos dyrlegen og sjekket. Det måtte jo være noe smittsomt siden begge klødde. Alle hundene i huset fikk en tablettkur mot midd da man ikke fant hverken lus, eller luseegg. Tepper ble vasket, tørket og lagt i fryseren. Samt at noen nye ble kjøpt inn slik at hundene hadde noe å ligge på. Bur ble vasket og bilen grundig rengjort. Ikke lot jeg hundene få være med i bilen på over en uke. Det hjalp på kløen så da regnet både veterinær 1 og jeg at vi hadde funnet svaret. 

– In the spring of 2014, Mango and Hilde began to scratch. We were at the vet and checked. It had to be something contagious since both scratched! All the dogs in the House got tablets for mites even though nothing was found neither lice or louse eggs. Blankets were washed, dried and put in the freezer. As well as some new was purchased so that the dogs had something to sleep on. Cages were washed and the car thoroughly cleaned. I let the dogs stay home for over a week so that all of the mittens were dead when the dogs entered the car again. It helped and the dogs itched less so when both the veterinary 1 and I considered that we had found the answer. 

Litt seinere på våren begynte Ice Man å klø. Mango og Hilde hadde også begynt igjen. Ikke var det lus og ikke allergi, for tre hunder får sjelden, eller aldri allergi samtidig. En ny runde med alle hundene til veterinær med alle tre hundene, men denne gangen til veterinær 2. Denne fant ingen ting, men vi fikk en kur mot midd og eksemen i ørene da Mango hadde fått det tilbake.

– A little later in the spring Ice Man began to scratch. Mango and Hilde had also started again. It was not lice and not an allergy, for three dogs rarely get, or never gets allergy at the same time. New round to the veterinarian with all three dogs, but this time to the vet 2. The vet found nothing this time either, but we got a cure for mites and eczema in Mango`s ears. She had got it back.

Nå begynte jeg å føle meg som en dyremishandler. Ingen av veterinærene jeg dro til skjønte noe og venner rundt meg mente og trodde. Folk på nettet begynte også å gi meg råd. Jeg hadde skiftet for flere ganger. Hundene gikk på et forslag i omtrent i tre måneder før jeg prøvde et nytt. Allergifor ble også prøvd. Tørfor var frosset ned osv, men ingen ting hjalp. Ingen av veterinærene jeg var hos forsto noe som helst av hva mine hunder led av, men alle ville gi midisiner mot midd og lus. Det spilte ingen rolle om det var sommer, vinter, vår eller høst. Hundene klødde.

– Now I began to feel like an animal molester. None of the vets I went to knew what it was and just assumed. Friends around me thought and thought and told me what I had to do so that the dogs got better. People on the internet gave a lot of advice too. I had changed for several times. The dogs went one type of food for about three months before I tried a new one. Allergy food was also tried. The dogfood was frozen also, but nothing helped. None of the vets I went to understood anything but they all gave my dogs medicine for mittens, lice etc.

Hver gang jeg ringte til en veterinær fikk jeg beskjed om hva det var før denne hadde sett hundene til og med. Da de hadde sett hundene skjønte de ingen ting. Men alle som en ville gi hundene mine middkur uten at de fant noe som helst av midd eller rester av midd på hundene. Må innrømme at det ikke er mange veterinærer jeg stoler på lengre.

– Every time I called a veterinarian I got the message about what it was before they even had seen the dogs and when they had seen the dogs they realized that it was not lice or mittens. But all wanted to give my dogs medicine for mittens and lice without that they found anything of the mite or the remains of mites on my dogs. Have to admit that there are not many veterinarians I rely on longer.

Da jeg passet hunder begynte noen av disse å klø også. Jeg sa i fra til folk som spurte om pass at mine klødde, men ikke var smittsomme for andre da ingen hunder som var sammen med mine begynte å klø. Noen av dem som kom på besøk klødde etter noen dager, men dette stoppet da de reiste hjem igjen. Ingen hunder vi var sammen med ble noen gang smittet av det mine hunder led av.

– When I babysat dogs some of these dogs began to itch as well. I told people who asked if I could babysit their dogs about the itching but was not infectious for other dogs since dogs we had trained together with didn’t itch at all. Some of those who came to visit started scratching after a few days, but this stopped when they went home. No dogs we were with were ever infected by what my dogs suffered from.  

Etter år med dette mysteriet ga jeg nesten opp. I fjor vinter begynte Gudny å klø så ille at hun begynte å miste håret i ansiktet. Ny tur til veterinær og da mente denne at hun hadde funnet rester etter avføringen til midd på Gudny og Mango. Hun kikket ikke på Berit engang. Ikke ble det tatt skrapeprøve heller, hun brukte bare noe som lignet på Q-tips. Så var det en ny middkur igjen.

– After years of this mystery, I almost gave up. Last winter Gudny began to scratch so bad that she started to lose fur on her face. A new trip to a veterinarian and this one meant she had found the remains of mites on Gudny and Mango. She didn’t even look at Berit or the others. She used a Q-tips stick and some liquid and looked at it under a microscope. Now she wanted me to give my gang a new treatment for mittens

Gudny før hun mistet pels – Gudny before she lost any fur
Gudny begynte å miste pels i ansktet - Gudny loosing fur in her face
Gudny begynte å miste pels i ansktet – Gudny loosing fur in her face

Tre uker etterpå klødde de fortsatt. Ny tur til veterinær. Etter full sjekk fra denne og tok hun noen skrapeprøver av huden på et par av gjengen, men fant ikke noe som helst og ikke skjønte hun at forrige veterinær hadde funnet noe med denne Q-tipslignende saken heller. Jeg fikk ikke middkur denne gangen.

– Three weeks later my gang still scratched. New trip to the veterinarian. After a full check up from this vet. This vet used a scalpel take some samples of my dogs skin. But the vet could not find anything that looked like mittens at all. This vet did not understand that the last vet could see any remains of mittens at all by using a Q-tips stick. I did not get tablets for mittens this time.

Dagen etter ringte jeg tilbake til veterinærklinikken og fikk prate med eieren av klinikken. Etter en lang samtale spurte han: «Gjør det noe om hundene klør?» På daværende tidspunkt holdt jeg på å gi opp alt dyrehold. Vil bare legge til at innimellom klødde kattene også.

– The next day I called back to the Veterinary Clinic and got to talk to the owner of the clinic. After a long conversation he asked: Does it matter that the dogs scratch?» in that moment, I almost give up. I started to think about finding my gang a new home. Just want to add that once in a while the cats was scratching too.

Jeg fikk et tips om at stress kunne fremkalle kløe. Kanskje gjengen min var stresset? Jeg begynte å kikke nærmere på dem, men de gangene de stresset var når de skulle ut i bilen, ut av utgangsdøra, eller når det kom folk. Ellers så var det ikke mye stress her i huset.

– I got a tip that stress could induce itching. Perhaps my gang was stressed? I started to look more closely at them, but the times they stressed was when they were going out in the car, out of the door, or when it came visitors. Otherwise, there wasn’t much stress here in the house.

Så begynte jeg å kikke litt rundt på hva de hadde felles alle sammen. Jo, vannkannene. Det fikk jo vann av disse kannene alle sammen. Jeg begynte nå å koke alt vannet for så og avkjøle det. Til og med vannet jeg helte over maten deres ble kokt og avkjølt. Dette holdt jeg på med et par måneder, men ingen forandring til det bedre ble det. 

– So, I started to look around a bit on what they had in common. Yes, the water cans. They got the water from the same cans I did, but I boiled mine because I drank tea. I now began to boil all the water and then cool it. When I cool it I used glass mugs, no plastic. Even the water I poured over their food was cooked and cooled. I did this for a couple of months, but no change for the better it was.

Endelig fikk jeg vann i huset igjen og nå var i hvert fall vannkannene ute av bildet, men det hjalp ikke stort. Nå var dette problemet så stort for meg slik at jeg ikke turte å pare Gudny tidligere i høst (høsten 2017). Jeg kunne ikke pare en hund som klødde i tilfelle det var allergi inne i bildet. Gudny blir fire mars 2018 så snart er det for sent synes jeg med første kull på henne.

– Finally, I got water in the house again and now the water cans were out of the picture, but it did not help much. Now I knew that the water was not a problem anymore. This was now so big a problem for me that I didn’t dare to mate Gudny earlier this year. I could not mate a dog that scratched in case it was allergy. Gudny will be four March 2018 and soon it is too late I think to let her have her first litter.

Nå var det bare å kikke på andre ting. Jeg trodde i en periode at det var sprøytemidlene på jordene rundt her også, men uansett hvilken årstid vi gikk på så klødde gjengen da vi kom hjem. Vi holdt oss unna jordene i over seks måneder og jeg kjørte andre steder for å gå tur med gjengen, men det hjalp ingen ting.

– Now I had to look around on other things they had in common. I thought in a period that it was the pesticides that the farmers used in the fields because of my neighbor’s dogs that also was sick. But no matter what the time of year it was they still scratched. We kept ourselves away from the fields for over six months and I ran to other places to go for a walk with the gang, but it didn’t help.

I juli var vi borte nesten hele måneden til et lite stykke ut i august og jammen roet kløen seg hos alle sammen. Altså, det måtte være noe hos meg, men hva.

– In July, we were gone almost the entire month until August and the itching calmed down on the gang. It had to be something with me, but what?

Jeg stod ute på verandaen og en morgen og kikket på hundene som løp ut og inn. Jeg tenkte på dette med de såre potene til et par tre av gjengen. Jeg så at de ikke hadde det så bra da de gikk på grus. Da slo det meg der jeg sto og det var at min veranda var full av svartsopp. Hvor gikk hundene absolutt hver dag hele året rundt? Jo, på min veranda for å komme seg ut og inn.

– I stood out on the veranda one morning and looked at the dogs that ran out and in. I was thinking about this with the sore paws of a couple of the gang. I saw that they didn’t like to walk on the gravel. Then it struck me and it was that my veranda was full of black fungus. Where did the dogs walk every day all year around? Yes, on my veranda to get out and in.

Svartsopp - Mildew
Svartsopp – Mildew

Jeg kastet meg i bilen og kjøpte inn klorin, stålull og så fikk jeg låne en høytrykksspyler av min venninne Hege Marie. Jeg satte i gang med å skrubbe halve verandaen. Jeg gjerdet inn resten der jeg ikke hadde vasket.

– I threw myself in the car and bought Chlorine detergent, wire wool and then I got to borrow a High Pressure Jet Cleaners of my friend Hege Marie. I started to scrub half of the veranda. I fenced inthe rest which I had not washed.

Så var det bare å vente enda en gang, for å se om jeg hadde funnet synderen. I løpet av fjorten dager merket jeg stor forandring på gjengen. De klør seg mindre og mindre. Gudny fikk igjen pelsen i ansiktet. Mango har sluttet med å ha betennelse i ørene.

– Now it was just to wait yet again, to see if I’d found the culprit. In about fourteen days I could see a big difference on all of the gang. They scratched fewer and fewer times, it started to get normal. Gudnys fur was starting to come back around her nose. Mango has no inflammation in her ears. 

Torsdag før Dogs4All tok jeg vekk gjerdet for å bruke det på standen til Griffongjengen. Mandag begynte Gudny å klø igjen. I dag 23.11.2017 klør hun fortsatt, men jeg satte på plass gjerdet igjen igår. Grunnen til at jeg ikke vasket hele verandaen var at jeg trengte et teststed hvis hundene sluttet å klø. Nå er jeg 99,99% sikker på at det var svartsoppen sin skyld. Må bare vente noen dager igjen nå så ser jeg om kløen gir seg hos Berit, Mango, Gudny, Gin og Hilde gir seg. Denne gangen slapp Eva unna.

– Thursday before Dogs4All I took the fence down because I had to use it on the stand to the Griffon gang. Monday Gudny began Gudny to itch again. Today 23.11.2017 she still itches, but I put back the fence again yesterday. The reason why I did not wash the whole veranda was that I needed a-testbed for the dogs to see if the would start to scratch again when they could walk on this fungus again. Now I’m 99.99% sure that it was the black fungus’s fault. Just have to wait a few days now and see if the itching stops again on Berit, Mango, Gudny, Gin and Hilde. This time Eva away.

Og med dette sitter jeg nå lettet og smilende og har lært noe nytt. – And with this news I sit here with a big smile and I have learnt something new.

God natt! – Good night!

Ultralyd av hjertet – Ultrasound of the heart

Når man har hund håper man at den skal være frisk hele livet. Noen ganger oppstår det innvendige problemer. Selv hjertet kan få problemer som ikke er medfødt. Det som har skjedd med denne gutten er hjerteposen fyller seg med væske. Ifjor ble den tømt for første gang 66 ml. Det er mye. Han hadde problemer med å puste og det var ikke så rart da hjertet ikke hadde dårlig plass og ikke fikk ført oksygen nok rundt om i kroppen.

– When one has a dog one hope it to be healthy all it´s life. Sometimes internal problems is discovered, even the heart can have problems that are not innated. That was has happened to this boy’s heart. The pericardium fills up with fluid. Last year it was emptied for the first time, 66 ml. It’s a lot. He had trouble breathing and it was no wonder because the heart had not room enough to led around enough oxygen.

Derfor måtte vi til veterinæren med den «lille» kameraten slik at vi kan finne ut om det har begynt å samle seg væske i hjertesekken igjen. Vi kjørte og kjørte og selvfølgelig måtte vi få en slik foran oss. Sykkel- og gangstien hadde fin asfalt, men den asfalten var visst ikke bra nok for denne syklisten. Midt i kjørebanen lå han og det var ikke mulig å kjøre forbi da veien var for svingete. I første rundtkjøring svingte han heldigvis til høyre slik at vi slapp å ligge bak ham lengre. Jeg hadde ikke turt å sykle slik i vegbanen etter som det er sykkelsti rett ved siden av. Jeg synes faktisk det er direkte uhøflig av disse syklistene som eier hele kjørebanen for bil.

– Therefore we had to go to the veterinarian with the «little» buddy so we can find out if it has begun to accumulate fluid in the pericardium again. We drove and drove and of course we had to get a idiot in front of us. The Bicycle and Pedestrian Trail had nice asphalt, but it was not good enough for this idiot. He cycled in the middle of the roadway and it was not possible to get passed him because the road was too curvy. We were lucky! In the first he roundabout he turned to the right so that we didn’t have to remain behind him anymore. I wouldn´t have the guts to ride a bike in the middle of the roadway with cycle path right next to it. I think in fact it is directly rude of those who think they owns the entire roadway.

Syklist - Cyclist
Syklist – Cyclist

Vi kom fram til veterinæren og han ble lagt på bordet. Varmt var det og når man ikke her helt i form ble det ikke noe bedre. Veterinæren skrøt veldig av ham fordi han var så rolig og det var ikke noe problem å få gjennomført ultralyden på denne gutten. Han vel en av de snilleste hundene jeg vet om. Tålmodig var han også.

– We arrived at the vet and Brigg was put on the table. It was hot and when you’re not well it was not any better. The vet boasted Brigg because he was so calm and it was no problem to get the ultrasound done on him. He is one of the kindest dogs I know of. He was very patient also.

Tålmodig - Patient
Tålmodig – Patient

I bordplaten var det et stort hull. – It was a large hole in the table top. 

Bordet - The table
Bordet – The table

Igjennom dette hullet ble ultrayd»mikrofonen» brukt. – Through this hole the ultrasound»microphone» were used.

Ultrakyd - Ultrasound
Ultrakyd – Ultrasound

Ut i fra bildet på skjermen klarte veterinæren og se at det var begynt å samle seg litt væske. Jeg var veldig glad for at veterinæren forklarte hva vi så, for det meste som var på skjermen så bare grått ut med noen lyse konturer innimellom. Jeg forsto at det gråe som leet seg var hjertet, men resten var ikke like lett å skjønne.

– It´s a wonder that the veterinary could see anything from the image on the screen, but she told us that it was starting to accumulate some fluid. I was glad that the vet explained what we saw, for the most part I saw some grey things that moved with some white things in between. I understood that the grey moving thing was the heart.

Skjermen - The screen
Skjermen – The screen

Brigg ble også røntgenfotografert for å sjekke om det var noen svulster i hjertet. Han var like rolig slik at de ikke behøvde å i ham beroligende da heller. Her fikk vi ikke være med inn slik at jeg dessverre ikke fikk tatt noen bilder av det. Kan fortelle at det ikke var noen svulster i hjertet til Brigg.

– Brigg was also x-rayed to check if there were any tumors in his heart. He was kind and calm so that they didn’t had to sedate him. We were not aloud to go with him so unfortunately I didn’t get any pictures of it. Can tell you that there was no tumors in Brigg´s heart.

På veien hjem stoppet vi og kjøpte oss iskrem. Selv endene likte litt iskremkjeks. – On the way home we stopped and bought an ice cream. The ducks loved a bite from the cracker of the ice.

Ender - Ducks
Ender – Ducks

Vi var også innom en venninne og da hjalp vi til med å flytte kyllinger. Må innrømme at det ikke er alle hunder som kan gjemme seg bak en flaggstang, men jeg tror denne kan det om den vil.

– We were stopping by a friend place also and then we helped her to move some chickens. Have to admit that it’s not all dogs that can hide behind a flagpole, but I think this can if it wants to.

Slank?!?!?! - Slim?!?!?!
Slank?!?!?! – Slim?!?!?!

Noen mener at hønene er dumme, men er alle det? De med flere hoder også? – Some believe that the chickens are stupid, are they? Those with multiple heads too?

Har høna flere hoder? - Does the chicken have multiple heads?
Har høna flere hoder? – Does the chicken have multiple heads?

Denne flotte karen syntes nok jeg var uhøflig da jeg prøvde å gale som en hane til ham. Jammen fikk jeg svar på tiltale.

– This great guy thought I was rude when I tried to talk to him as a rooster do. I got a long and good answer I think.

Hanen - THe rooster
Hanen – THe rooster

Jeg skulle ha med meg en kylling hjem slik at den skulle gå seg til å kyllingflokken hjemme. Vi tenkte at han kunne sitte bak sammen med Brigg, men det hadde vi ikke hjerte til allikevel. Kyllingen så jo så liten og puslete ut der den satt i buret til Emil.

– I was going to have a chicken home with me so that it would get to know the rest of the flock he/she was going to live in. We thought that he could sit in the back of the car along with Brigg, but that we did not have heart to let it stay there. The chicken looked so small there it sat in Emil´s cage. 

Ny kylling - New chicken
Ny kylling – New chicken
Han/hun fikk sitte foran - He/she got to sit in the front
Han/hun fikk sitte foran – He/she got to sit in the front

Det var ikke noe problem å sette kyllingen inn til de andre. De kjente hverandre igjen. 🙂 – It was no problem to put the chicken in to the other. They recognized each other . 🙂

God natt! – Good night!