Hjemmelaget potesalve – Homemade pawoinment

Ingredienser:

2 ss Rapsolje

10 gr bivoks

Smelt dette i microbølgeovnen (ca 2 min). Fordel det i beholdere: F. eks. Kakeformer, krukker, lepomade-hysltre etc. Får du tak i hjemmeprodusert tjære er dette ypperlig å putte i potesalven. Jeg bruker selv potesalve med tjære i til mine når de har såre poter.

Ingredients:

2 canola oil

10 gr. of beeswax

Melt this in the microwave (ca 2 min). Put it into containers: Eg. Cake tins, jars, lip balm-container etc. If you can get a hold of home-produced tar is this a great thing to put in the ointment. I use it with tar then my dogs has sore paws.

 

God natt! – Good night!

Klør din hund? – Is your dog itching?

For litt over fem år siden mistet jeg vannet her i huset. Vannpumpa bare tok seg en tur og siden har jeg ikke sett den. Det var bare skallet igjen. Siden da jeg har brukt vannkanner og hentet vann hos venner og på bensinstasjonen.

– About five years ago, I lost the water in the house. Vannpumpa just took a walk and since I have not seen it. It was only the shell again. Since then I have used Jerry cans and retrieved water with friends and at the gas station.

Våren 2014 begynte Mango å klø, det samme gjorde Hilde. Vi var hos dyrlegen og sjekket. Det måtte jo være noe smittsomt siden begge klødde. Alle hundene i huset fikk en tablettkur mot midd da man ikke fant hverken lus, eller luseegg. Tepper ble vasket, tørket og lagt i fryseren. Samt at noen nye ble kjøpt inn slik at hundene hadde noe å ligge på. Bur ble vasket og bilen grundig rengjort. Ikke lot jeg hundene få være med i bilen på over en uke. Det hjalp på kløen så da regnet både veterinær 1 og jeg at vi hadde funnet svaret. 

– In the spring of 2014, Mango and Hilde began to scratch. We were at the vet and checked. It had to be something contagious since both scratched! All the dogs in the House got tablets for mites even though nothing was found neither lice or louse eggs. Blankets were washed, dried and put in the freezer. As well as some new was purchased so that the dogs had something to sleep on. Cages were washed and the car thoroughly cleaned. I let the dogs stay home for over a week so that all of the mittens were dead when the dogs entered the car again. It helped and the dogs itched less so when both the veterinary 1 and I considered that we had found the answer. 

Litt seinere på våren begynte Ice Man å klø. Mango og Hilde hadde også begynt igjen. Ikke var det lus og ikke allergi, for tre hunder får sjelden, eller aldri allergi samtidig. En ny runde med alle hundene til veterinær med alle tre hundene, men denne gangen til veterinær 2. Denne fant ingen ting, men vi fikk en kur mot midd og eksemen i ørene da Mango hadde fått det tilbake.

– A little later in the spring Ice Man began to scratch. Mango and Hilde had also started again. It was not lice and not an allergy, for three dogs rarely get, or never gets allergy at the same time. New round to the veterinarian with all three dogs, but this time to the vet 2. The vet found nothing this time either, but we got a cure for mites and eczema in Mango`s ears. She had got it back.

Nå begynte jeg å føle meg som en dyremishandler. Ingen av veterinærene jeg dro til skjønte noe og venner rundt meg mente og trodde. Folk på nettet begynte også å gi meg råd. Jeg hadde skiftet for flere ganger. Hundene gikk på et forslag i omtrent i tre måneder før jeg prøvde et nytt. Allergifor ble også prøvd. Tørfor var frosset ned osv, men ingen ting hjalp. Ingen av veterinærene jeg var hos forsto noe som helst av hva mine hunder led av, men alle ville gi midisiner mot midd og lus. Det spilte ingen rolle om det var sommer, vinter, vår eller høst. Hundene klødde.

– Now I began to feel like an animal molester. None of the vets I went to knew what it was and just assumed. Friends around me thought and thought and told me what I had to do so that the dogs got better. People on the internet gave a lot of advice too. I had changed for several times. The dogs went one type of food for about three months before I tried a new one. Allergy food was also tried. The dogfood was frozen also, but nothing helped. None of the vets I went to understood anything but they all gave my dogs medicine for mittens, lice etc.

Hver gang jeg ringte til en veterinær fikk jeg beskjed om hva det var før denne hadde sett hundene til og med. Da de hadde sett hundene skjønte de ingen ting. Men alle som en ville gi hundene mine middkur uten at de fant noe som helst av midd eller rester av midd på hundene. Må innrømme at det ikke er mange veterinærer jeg stoler på lengre.

– Every time I called a veterinarian I got the message about what it was before they even had seen the dogs and when they had seen the dogs they realized that it was not lice or mittens. But all wanted to give my dogs medicine for mittens and lice without that they found anything of the mite or the remains of mites on my dogs. Have to admit that there are not many veterinarians I rely on longer.

Da jeg passet hunder begynte noen av disse å klø også. Jeg sa i fra til folk som spurte om pass at mine klødde, men ikke var smittsomme for andre da ingen hunder som var sammen med mine begynte å klø. Noen av dem som kom på besøk klødde etter noen dager, men dette stoppet da de reiste hjem igjen. Ingen hunder vi var sammen med ble noen gang smittet av det mine hunder led av.

– When I babysat dogs some of these dogs began to itch as well. I told people who asked if I could babysit their dogs about the itching but was not infectious for other dogs since dogs we had trained together with didn’t itch at all. Some of those who came to visit started scratching after a few days, but this stopped when they went home. No dogs we were with were ever infected by what my dogs suffered from.  

Etter år med dette mysteriet ga jeg nesten opp. I fjor vinter begynte Gudny å klø så ille at hun begynte å miste håret i ansiktet. Ny tur til veterinær og da mente denne at hun hadde funnet rester etter avføringen til midd på Gudny og Mango. Hun kikket ikke på Berit engang. Ikke ble det tatt skrapeprøve heller, hun brukte bare noe som lignet på Q-tips. Så var det en ny middkur igjen.

– After years of this mystery, I almost gave up. Last winter Gudny began to scratch so bad that she started to lose fur on her face. A new trip to a veterinarian and this one meant she had found the remains of mites on Gudny and Mango. She didn’t even look at Berit or the others. She used a Q-tips stick and some liquid and looked at it under a microscope. Now she wanted me to give my gang a new treatment for mittens

Gudny før hun mistet pels – Gudny before she lost any fur
Gudny begynte å miste pels i ansktet - Gudny loosing fur in her face
Gudny begynte å miste pels i ansktet – Gudny loosing fur in her face

Tre uker etterpå klødde de fortsatt. Ny tur til veterinær. Etter full sjekk fra denne og tok hun noen skrapeprøver av huden på et par av gjengen, men fant ikke noe som helst og ikke skjønte hun at forrige veterinær hadde funnet noe med denne Q-tipslignende saken heller. Jeg fikk ikke middkur denne gangen.

– Three weeks later my gang still scratched. New trip to the veterinarian. After a full check up from this vet. This vet used a scalpel take some samples of my dogs skin. But the vet could not find anything that looked like mittens at all. This vet did not understand that the last vet could see any remains of mittens at all by using a Q-tips stick. I did not get tablets for mittens this time.

Dagen etter ringte jeg tilbake til veterinærklinikken og fikk prate med eieren av klinikken. Etter en lang samtale spurte han: «Gjør det noe om hundene klør?» På daværende tidspunkt holdt jeg på å gi opp alt dyrehold. Vil bare legge til at innimellom klødde kattene også.

– The next day I called back to the Veterinary Clinic and got to talk to the owner of the clinic. After a long conversation he asked: Does it matter that the dogs scratch?» in that moment, I almost give up. I started to think about finding my gang a new home. Just want to add that once in a while the cats was scratching too.

Jeg fikk et tips om at stress kunne fremkalle kløe. Kanskje gjengen min var stresset? Jeg begynte å kikke nærmere på dem, men de gangene de stresset var når de skulle ut i bilen, ut av utgangsdøra, eller når det kom folk. Ellers så var det ikke mye stress her i huset.

– I got a tip that stress could induce itching. Perhaps my gang was stressed? I started to look more closely at them, but the times they stressed was when they were going out in the car, out of the door, or when it came visitors. Otherwise, there wasn’t much stress here in the house.

Så begynte jeg å kikke litt rundt på hva de hadde felles alle sammen. Jo, vannkannene. Det fikk jo vann av disse kannene alle sammen. Jeg begynte nå å koke alt vannet for så og avkjøle det. Til og med vannet jeg helte over maten deres ble kokt og avkjølt. Dette holdt jeg på med et par måneder, men ingen forandring til det bedre ble det. 

– So, I started to look around a bit on what they had in common. Yes, the water cans. They got the water from the same cans I did, but I boiled mine because I drank tea. I now began to boil all the water and then cool it. When I cool it I used glass mugs, no plastic. Even the water I poured over their food was cooked and cooled. I did this for a couple of months, but no change for the better it was.

Endelig fikk jeg vann i huset igjen og nå var i hvert fall vannkannene ute av bildet, men det hjalp ikke stort. Nå var dette problemet så stort for meg slik at jeg ikke turte å pare Gudny tidligere i høst (høsten 2017). Jeg kunne ikke pare en hund som klødde i tilfelle det var allergi inne i bildet. Gudny blir fire mars 2018 så snart er det for sent synes jeg med første kull på henne.

– Finally, I got water in the house again and now the water cans were out of the picture, but it did not help much. Now I knew that the water was not a problem anymore. This was now so big a problem for me that I didn’t dare to mate Gudny earlier this year. I could not mate a dog that scratched in case it was allergy. Gudny will be four March 2018 and soon it is too late I think to let her have her first litter.

Nå var det bare å kikke på andre ting. Jeg trodde i en periode at det var sprøytemidlene på jordene rundt her også, men uansett hvilken årstid vi gikk på så klødde gjengen da vi kom hjem. Vi holdt oss unna jordene i over seks måneder og jeg kjørte andre steder for å gå tur med gjengen, men det hjalp ingen ting.

– Now I had to look around on other things they had in common. I thought in a period that it was the pesticides that the farmers used in the fields because of my neighbor’s dogs that also was sick. But no matter what the time of year it was they still scratched. We kept ourselves away from the fields for over six months and I ran to other places to go for a walk with the gang, but it didn’t help.

I juli var vi borte nesten hele måneden til et lite stykke ut i august og jammen roet kløen seg hos alle sammen. Altså, det måtte være noe hos meg, men hva.

– In July, we were gone almost the entire month until August and the itching calmed down on the gang. It had to be something with me, but what?

Jeg stod ute på verandaen og en morgen og kikket på hundene som løp ut og inn. Jeg tenkte på dette med de såre potene til et par tre av gjengen. Jeg så at de ikke hadde det så bra da de gikk på grus. Da slo det meg der jeg sto og det var at min veranda var full av svartsopp. Hvor gikk hundene absolutt hver dag hele året rundt? Jo, på min veranda for å komme seg ut og inn.

– I stood out on the veranda one morning and looked at the dogs that ran out and in. I was thinking about this with the sore paws of a couple of the gang. I saw that they didn’t like to walk on the gravel. Then it struck me and it was that my veranda was full of black fungus. Where did the dogs walk every day all year around? Yes, on my veranda to get out and in.

Svartsopp - Mildew
Svartsopp – Mildew

Jeg kastet meg i bilen og kjøpte inn klorin, stålull og så fikk jeg låne en høytrykksspyler av min venninne Hege Marie. Jeg satte i gang med å skrubbe halve verandaen. Jeg gjerdet inn resten der jeg ikke hadde vasket.

– I threw myself in the car and bought Chlorine detergent, wire wool and then I got to borrow a High Pressure Jet Cleaners of my friend Hege Marie. I started to scrub half of the veranda. I fenced inthe rest which I had not washed.

Så var det bare å vente enda en gang, for å se om jeg hadde funnet synderen. I løpet av fjorten dager merket jeg stor forandring på gjengen. De klør seg mindre og mindre. Gudny fikk igjen pelsen i ansiktet. Mango har sluttet med å ha betennelse i ørene.

– Now it was just to wait yet again, to see if I’d found the culprit. In about fourteen days I could see a big difference on all of the gang. They scratched fewer and fewer times, it started to get normal. Gudnys fur was starting to come back around her nose. Mango has no inflammation in her ears. 

Torsdag før Dogs4All tok jeg vekk gjerdet for å bruke det på standen til Griffongjengen. Mandag begynte Gudny å klø igjen. I dag 23.11.2017 klør hun fortsatt, men jeg satte på plass gjerdet igjen igår. Grunnen til at jeg ikke vasket hele verandaen var at jeg trengte et teststed hvis hundene sluttet å klø. Nå er jeg 99,99% sikker på at det var svartsoppen sin skyld. Må bare vente noen dager igjen nå så ser jeg om kløen gir seg hos Berit, Mango, Gudny, Gin og Hilde gir seg. Denne gangen slapp Eva unna.

– Thursday before Dogs4All I took the fence down because I had to use it on the stand to the Griffon gang. Monday Gudny began Gudny to itch again. Today 23.11.2017 she still itches, but I put back the fence again yesterday. The reason why I did not wash the whole veranda was that I needed a-testbed for the dogs to see if the would start to scratch again when they could walk on this fungus again. Now I’m 99.99% sure that it was the black fungus’s fault. Just have to wait a few days now and see if the itching stops again on Berit, Mango, Gudny, Gin and Hilde. This time Eva away.

Og med dette sitter jeg nå lettet og smilende og har lært noe nytt. – And with this news I sit here with a big smile and I have learnt something new.

God natt! – Good night!

Hvordan få hunden til å holde seg i nærheten på tur. – How to get the dogs to stay near on a walk.

Tidligere i høst gikk jeg tur sammen med en venninne av meg og hennes to hunder. Jeg viste henne et knep som jeg bruker når jeg skal lære hunder å holde seg nær. Samtidig får jeg lært dem til å følge med på hvor jeg går. Hun hadde ikke tenkt på det før jeg sa det og nå tenkte jeg det var på tide å fortelle den til deg. Jeg har brukt denne metoden helt siden jeg hadde Shetland Sheepdog på åtti-tallet.

– Earlier in the fall, I was on a walk along with a friend of mine and her two dogs. I showed her a trick that I use when I’m going to teach dogs to stay where I am on the walk. At the same time I get to teach them to stay with me and follow where I go. My friend had not thought about it before and now I thought it was time to tell you too. I have used this method since I had Shetland Sheepdog since eighties.

  1. Du skal ikke gå på vei eller sti når du gjør dette. Dette for at hunden ikke skal vite hvilken retning den skal gå i.
  2. Du må holde kjeft og ikke rope på den. Jo mer du roper, jo mer bruker du opp «innkallingskommandoen» din.
  3. Pass også på at du er på et trygt sted hvor det ikke kan komme biler eller annet kjøretøy slik at hunden blir overkjørt.

– 1. You can not walk on a road or path when you do this. That is because the dog shall not know which direction you are going to walk.

– 2. You have to be silent and not call your dog. Now you are going to learn your dog to follow you and be aware of where you are and stay near you. The more you call your dog when you are out walking the more your «call command» will be destroyed.

– 3. Make sure that you are in a safe place where your dog can’t get hit by a car other vehicles.

Min søsters hund Nox er her og han kan gå litt langt ut når man går tur, men han kommer alltid tilbake. Denne gangen ønsket jeg å ha ham litt nærmere. Mine hunder vet at jeg kan skifte retning når som helst uten å gi beskjed til dem. Fikk prøvd ut denne metoden på ham i dag.

– My sister’s dog Nox is here and when we are walking he can go a bit far out, but he always comes back. This time I wanted him to stay a bit closer to my gang and me. My dogs know that I can change directions without giving them any signs at all. I got to try this with Nox today.

Flott terreng å trene i. – Great terrain to train in.

Jeg gjentar.

1. Trygt sted uten vei og sti.

2. Hold kjeft og ikke gi noe tegn til hunden når du skifter retning.

Om hunden skulle løpe et stykke ut i fra deg så skift retning og gå helt til hunden kommer til deg. Ikke si noe eller gi tegn til den at du skifter retning. Som oftest lærer hunden veldig raskt at den må følge med deg.

– I repeat:

1. Find a safe place without any path or roads.

2. Keep your mouth shut and do not give your dog any sign that you change direction.

If the dogs go a bit far from you, change the direction and keep on going until the dog comes to you. Do not give the dog any sign that you change direction. The dog learns quickly that it is safest to follow you.

Du kan også gjøre det på jordet. – You can even do it in a field.

På et jorde - In a field
På et jorde – In a field

Prøv å gå på en sti og så svinger du inn i skogen. Se forskjellen på hvordan hunden forholder seg til deg når du går. Lykke til!

– Try to walk on a path and then turn into the Woods. See if you can see the difference in how the dog relate to you when you walk. Good luck!

PS: Husk også på hva slags individ og rase du har. Har du for eksempel en Østsibirsk Laika er ikke dette en hund som bør slippes i det hele tatt om den ikke brukes i jaktsammenheng, MEN det kan være enkeltindivider av denne rasen også som man kan bruke denne metoden på. Det er veldig viktig at du kjenner din hund og hvordan rasen er før du bruker denne metoden.

– PS: Keep in mind what kind of individ and breed you have. For example, if you have an East Siberian Laika, this is not a dog that should run free without a leash at all if it isn’t used in the hunting context, but there may be individuals of this breed also that one can use this method on. It is very important that you know your dog and the breed of the dog you have before you use this method.

God natt! – Good night!

De farligste hundene i verden – The most dangerous dogs in the world

Dette er jeg faktisk ikke i tvil om. – I do not doubt this.

Dommen er klar. Her er de fem mest farlige hundene i verden, og det er kanskje ikke de du tror.

– The verdict is clear. Here are the five most dangerous dogs in the world, and perhaps it is not the ones you think.

5. Feilernærte hunder – Wrongly nourished dogs

Vi starter med nummer fem, og teller oss ned til den farligste hunden i verden.

– We start with the number five, and counts us down to the most dangerous dog in the world.

På femteplassen finner vi feilernærte hunder. Hunder som enten får mat som de skulle vært en olymisk mester i vektløfting, eller de som får så lite at de ser ut som de har løpt hele livet sitt, uten å ha fått så mye som en kalori. Både hunder med for mye energi og hunder med for lite energi kan utagere og bli farlige. En velbalansert diett som reflekterer hundens aktivitetsnivå og liv, er det tryggeste.


– On the fifth place we find wrongly nourished dogs. Dogs that are getting food as they should have been an olympic champion in weightlifting, or those who get so little that they look like they have been running all their life, without so much as a calorie. Both dogs with too much energy and dogs with too little energy can act out and be dangerous. A well balanced diet that reflects the dog’s activity level and life, is the safest.

4. Den dominerte – The dominated one

På en fjerdeplass finner vi hunder som er dressert med makt. Hunder som er kuet, og som gjør det de får beskjed fordi de er redde. En dag får hunden kanskje nok, og tar igjen?

– On a fourth place we find dogs that are trained by force. Dogs that are subdued, and does what they are told because they are afraid. One day the dog may get enough, and attack?

3. Vokteren – The guardian

Hunden som aldri får gjøre noe annet enn å passe på huset. Den utfører alltid jobben til punkt og prikke, og med stor stolhet. Men alle arbeidere trenger fritid, og fridager. Ellers blir det muligens streik på grunnlag av enorm frustrasjon. I verste fall får ikke engang du lov til å komme inn i huset.

– The dog that never get to do anything other than to guard the house. It performs the job perfectly, and with great pride. But all workers need time off, and days off. Otherwise it is possibly strike on the basis of enormous frustration. In the worst case you will not be allowed to come into your own house.

2. Den dårlig sosialiserte – The badly socialized one

På en andreplass finner vi hunder som ikke er sosialisert. Hunder som ikke kan sitt eget språk, og som ikke har noen venner på fire bein. Hunder som ikke fra tidlig alder får leke med andre hunder, eller tilegne seg gode manerer. Alle vet at kommunikasjon er viktig, og at misforståelser fort kan gå veldig galt.

– On a second place we find dogs that are not socialized. Dogs that can not read the language on other dogs, and that doesn’t have any friends on four legs. Dogs that has not from an early age got to play with other dogs, or acquired good manners. Everyone knows that communication is important, and that misunderstandings quickly can go very wrong.

1. Den bortskjemte – The spoiled one

Førsteplassen går helt klart til den lille kongen eller dronningen som tror at den bestemmer alt i hele verden. Og som får det som den vil hver gang. Alt den vil ha får den, og alt den ikke vil slipper den. Den bortskjemte hunden forstod nemlig tidlig hvordan tenner og knurring fungerer, og er ikke redd for å bruke det.

– The first place is quite clear. It is the small King or Queen who think that it determines everything in the entire world. And who got its will every time. All it wants it gets, and if it has something it will not let you have it. The spoiled dog understood in early age how teeth and growl works, and is not afraid to use it.

Jeg fant dette på hunden.noI found this on hunden.no (It´s only in Norwegian).

Har kjæledyr adgang i matbutikker og bespisningssteder i Norge? Mattilsynet har gitt sitt svar. – Are pets allowed in food stores and dining places in Norway? The Norwegian food safety authority has given their answer.

Siden det har vært så store diskusjoner angående dette teamaet om lovligheten av å ta med seg sin hund inn i matbutikker og bespisningssteder ville jeg finne ut en gang for alle hva som var lovlig.

– Now the answer has come to the question whether one can have with their dog into food stores and dining places in Norway. I’ve previously posted a post about this. This post can be found at this link.

Nå har svaret kommet på spørsmålet om man kan ha med seg hund inn i matbutikker og bespisningssteder i Norge. Jeg har tidligere lagt ut et innlegg om dette. Dette innlegget finner du på denne linken.

– Since there has been a lot of discussions about that one takes their dog into food stores and dining places I wanted to find out once and for all what was legal. 

MATTILSYNETS SVAR PÅ MIN FORESPØRSEL:

Sakstittel: Publikumshenvendelser 2017 – Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
Saksnr: 2017/80

Kjæledyr i næringsmiddelvirksomheter

Hei.

Jeg viser til henvendelsen din vedr. hund i næringsmiddelvirksomheter.

I henhold til forskrift om næringsmiddelhygiene har dyr adgang til næringsmiddelvirksomheter der det ikke tilberedes, håndteres eller lagres næringsmidler, forutsatt at de ikke utgjør en fare for mattryggheten. Det vil si at kjæledyr for eksempel kan ha adgang til serveringsområdet i en restaurant, hvis den ansvarlige for virksomheten har vurdert at det er trygt med hensyn til den aktiviteten de bedriver. Det forutsettes selvsagt at eieren har kontroll på dyret. Merk at det kun er lov der det ikke tilberedes, håndteres eller lagres næringsmidler, det betyr at det ikke er lov å ta med kjæledyr i f.eks. matbutikker.

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Det kan være andre grunner enn å sikre trygg mat. Det vil si at selv om det er lov å ta med kjæledyr på restaurant, kan man ikke kreve å få ta dyret med seg.

Håper at dette var oppklarende.

Med vennlig hilsen

Kari S. Laastad Høe
Mattilsynet, Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

Telefon: 22 40 00 00
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no

 

THE NORWEGIAN FOOD SAFETY AUTHORITY´S ANSWER:

– Hi.
I refer to your request re. dog in food businesses.

According to the regulation on food hygiene have animals access to food businesses where the food is being cooked, handled or stored food products, provided that they do not pose a risk to food safety. That is, for example, the pet may have access to the dining area in a restaurant, if the person responsible for the business has considered that it is safe with regard to the activity they do. It is assumed of course that the owner has control of the animal. Note that it is only allowed where it is not prepared, handled or stored food products, it means that it is not allowed to bring pets in the eg. food stores.

Some businesses that serve and has turnover food choose anyway to ban access for pets. There may be other reasons than to ensure safe food. That is, even if it is allowed to bring pets at the restaurant, one can not require to take the animal with them.

Hope that this was clarifying.


With best regards
Kari S. Laastad Finds Out What Happened
Norwegian food safety authority, Department, Northern Norway, Hadeland and Valdres

Ultralyd av hjertet – Ultrasound of the heart

Når man har hund håper man at den skal være frisk hele livet. Noen ganger oppstår det innvendige problemer. Selv hjertet kan få problemer som ikke er medfødt. Det som har skjedd med denne gutten er hjerteposen fyller seg med væske. Ifjor ble den tømt for første gang 66 ml. Det er mye. Han hadde problemer med å puste og det var ikke så rart da hjertet ikke hadde dårlig plass og ikke fikk ført oksygen nok rundt om i kroppen.

– When one has a dog one hope it to be healthy all it´s life. Sometimes internal problems is discovered, even the heart can have problems that are not innated. That was has happened to this boy’s heart. The pericardium fills up with fluid. Last year it was emptied for the first time, 66 ml. It’s a lot. He had trouble breathing and it was no wonder because the heart had not room enough to led around enough oxygen.

Derfor måtte vi til veterinæren med den «lille» kameraten slik at vi kan finne ut om det har begynt å samle seg væske i hjertesekken igjen. Vi kjørte og kjørte og selvfølgelig måtte vi få en slik foran oss. Sykkel- og gangstien hadde fin asfalt, men den asfalten var visst ikke bra nok for denne syklisten. Midt i kjørebanen lå han og det var ikke mulig å kjøre forbi da veien var for svingete. I første rundtkjøring svingte han heldigvis til høyre slik at vi slapp å ligge bak ham lengre. Jeg hadde ikke turt å sykle slik i vegbanen etter som det er sykkelsti rett ved siden av. Jeg synes faktisk det er direkte uhøflig av disse syklistene som eier hele kjørebanen for bil.

– Therefore we had to go to the veterinarian with the «little» buddy so we can find out if it has begun to accumulate fluid in the pericardium again. We drove and drove and of course we had to get a idiot in front of us. The Bicycle and Pedestrian Trail had nice asphalt, but it was not good enough for this idiot. He cycled in the middle of the roadway and it was not possible to get passed him because the road was too curvy. We were lucky! In the first he roundabout he turned to the right so that we didn’t have to remain behind him anymore. I wouldn´t have the guts to ride a bike in the middle of the roadway with cycle path right next to it. I think in fact it is directly rude of those who think they owns the entire roadway.

Syklist - Cyclist
Syklist – Cyclist

Vi kom fram til veterinæren og han ble lagt på bordet. Varmt var det og når man ikke her helt i form ble det ikke noe bedre. Veterinæren skrøt veldig av ham fordi han var så rolig og det var ikke noe problem å få gjennomført ultralyden på denne gutten. Han vel en av de snilleste hundene jeg vet om. Tålmodig var han også.

– We arrived at the vet and Brigg was put on the table. It was hot and when you’re not well it was not any better. The vet boasted Brigg because he was so calm and it was no problem to get the ultrasound done on him. He is one of the kindest dogs I know of. He was very patient also.

Tålmodig - Patient
Tålmodig – Patient

I bordplaten var det et stort hull. – It was a large hole in the table top. 

Bordet - The table
Bordet – The table

Igjennom dette hullet ble ultrayd»mikrofonen» brukt. – Through this hole the ultrasound»microphone» were used.

Ultrakyd - Ultrasound
Ultrakyd – Ultrasound

Ut i fra bildet på skjermen klarte veterinæren og se at det var begynt å samle seg litt væske. Jeg var veldig glad for at veterinæren forklarte hva vi så, for det meste som var på skjermen så bare grått ut med noen lyse konturer innimellom. Jeg forsto at det gråe som leet seg var hjertet, men resten var ikke like lett å skjønne.

– It´s a wonder that the veterinary could see anything from the image on the screen, but she told us that it was starting to accumulate some fluid. I was glad that the vet explained what we saw, for the most part I saw some grey things that moved with some white things in between. I understood that the grey moving thing was the heart.

Skjermen - The screen
Skjermen – The screen

Brigg ble også røntgenfotografert for å sjekke om det var noen svulster i hjertet. Han var like rolig slik at de ikke behøvde å i ham beroligende da heller. Her fikk vi ikke være med inn slik at jeg dessverre ikke fikk tatt noen bilder av det. Kan fortelle at det ikke var noen svulster i hjertet til Brigg.

– Brigg was also x-rayed to check if there were any tumors in his heart. He was kind and calm so that they didn’t had to sedate him. We were not aloud to go with him so unfortunately I didn’t get any pictures of it. Can tell you that there was no tumors in Brigg´s heart.

På veien hjem stoppet vi og kjøpte oss iskrem. Selv endene likte litt iskremkjeks. – On the way home we stopped and bought an ice cream. The ducks loved a bite from the cracker of the ice.

Ender - Ducks
Ender – Ducks

Vi var også innom en venninne og da hjalp vi til med å flytte kyllinger. Må innrømme at det ikke er alle hunder som kan gjemme seg bak en flaggstang, men jeg tror denne kan det om den vil.

– We were stopping by a friend place also and then we helped her to move some chickens. Have to admit that it’s not all dogs that can hide behind a flagpole, but I think this can if it wants to.

Slank?!?!?! - Slim?!?!?!
Slank?!?!?! – Slim?!?!?!

Noen mener at hønene er dumme, men er alle det? De med flere hoder også? – Some believe that the chickens are stupid, are they? Those with multiple heads too?

Har høna flere hoder? - Does the chicken have multiple heads?
Har høna flere hoder? – Does the chicken have multiple heads?

Denne flotte karen syntes nok jeg var uhøflig da jeg prøvde å gale som en hane til ham. Jammen fikk jeg svar på tiltale.

– This great guy thought I was rude when I tried to talk to him as a rooster do. I got a long and good answer I think.

Hanen - THe rooster
Hanen – THe rooster

Jeg skulle ha med meg en kylling hjem slik at den skulle gå seg til å kyllingflokken hjemme. Vi tenkte at han kunne sitte bak sammen med Brigg, men det hadde vi ikke hjerte til allikevel. Kyllingen så jo så liten og puslete ut der den satt i buret til Emil.

– I was going to have a chicken home with me so that it would get to know the rest of the flock he/she was going to live in. We thought that he could sit in the back of the car along with Brigg, but that we did not have heart to let it stay there. The chicken looked so small there it sat in Emil´s cage. 

Ny kylling - New chicken
Ny kylling – New chicken
Han/hun fikk sitte foran - He/she got to sit in the front
Han/hun fikk sitte foran – He/she got to sit in the front

Det var ikke noe problem å sette kyllingen inn til de andre. De kjente hverandre igjen. 🙂 – It was no problem to put the chicken in to the other. They recognized each other . 🙂

God natt! – Good night!

Har kjæledyr adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes? – Has pets access to the places where they serve food or trade food in Norway?

Det har blitt så store protester om det som står på Mattilsynets sider. Har fått link til Lovdata om at det skal være forbudt med hund i matbutikker. Nå stoler jeg hverken på det ene eller andre som står på disse sidene lengre så nå har jeg sendt en mail til Mattilsynet og forspurt om hva som er rett. Når jeg får svar vil jeg legge ut svaret her på bloggen og dele dette slik at det ikke skal være feil det som er skrevet. Håper det er greit for dere som har sjekket linken til Mattilsynets sider.

Link til Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623/KAPITTEL_6?q=s%C3%A6rskilte%20bestemmelser%20om%20nyttehunder#KAPITTEL_6

Lovdata sier dette. 

§ 14.Virkeområde

I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om nyttehunders adgang til næringsmiddelforetak i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning.

Med nyttehund forstås førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

0 Tilføyd ved forskrift 9 des 2011 nr. 1325.

§ 15.Særskilte bestemmelser om nyttehunder

Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.

0 Tilføyd ved forskrift 9 des 2011 nr. 1325.

Tillegget til lovdata sin side:

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623/ARTIKKEL_6#ARTIKKEL_6

II. Hygienebestemmelser

2. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal så langt det er mulig, sikre at råvarer beskyttes mot forurensning, idet det tas hensyn til all foredling som råvarene senere skal gjennomgå.
3. Uten at den alminnelige forpliktelsen fastsatt i nr. 2 berøres, skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak overholde relevante bestemmelser i EØS-regelverk og nasjonal lovgivning som gjelder kontroll av farer i primærproduksjonen og tilknyttede aktiviteter, herunder:
a) tiltak for å kontrollere forurensning som kommer fra luft, jord, vann, fôr, gjødsel, veterinærpreparater, plantevernmidler og biocider og oppbevaring, håndtering og disponering av avfall,

og

b) tiltak som gjelder dyrs helse og velferd og plantehelse, og som kan påvirke menneskers helse, herunder programmer for overvåkning og kontroll av zoonoser og zoonotiske smittestoffer.
4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som oppdretter, høster eller jakter på dyr, eller som produserer råvarer av animalsk opprinnelse, skal treffe egnede tiltak for, når det er relevant, å:
a) holde alle lokaler og innretninger som brukes i forbindelse med primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter, herunder lokaler og innretninger som brukes til lagring og håndtering av fôr, rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring,
b) holde utstyr, beholdere, kasser, kjøretøyer og fartøyer rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring,
c) så langt det er mulig, sikre at dyr som skal slaktes, og når det er nødvendig, produksjonsdyr, er rene,
d) bruke drikkevann eller rent vann når det er nødvendig for å hindre forurensning,
e) sikre at personale som håndterer næringsmidler, er ved god helse og får opplæring om helserisikoer,
f) så langt det er mulig, hindre at dyr og skadedyr forårsaker forurensning,
g) oppbevare og håndtere avfall og farlige stoffer slik at forurensning unngås,
h) hindre innføring og spredning av smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker gjennom næringsmidler, herunder ved å treffe forebyggende tiltak når nye dyr innføres, og rapportere mistanke om utbrudd av slike sykdommer til vedkommende myndighet,
i) ta hensyn til resultatene av alle relevante analyser som utføres på prøver som er tatt fra dyr, eller andre prøver som har betydning for menneskers helse,

Hører stadig om folk som har tatt med seg sine hunder inn i matbutikker og på facebook fortelles det om hvor ulovlig slikt er. Nå har jeg begynt å se meg lei på alle antakelsene om dette er lovlig i Norge eller ikke. Dermed satte jeg i gang med å lete i mattilsynets lover og regler angående dette emnet. Link til mattilsynets sider er lagt inn nederst på siden.

– I´m talking about Norway now. 🙂 I keep hearing about people who have taken their dogs into food stores and on Facebook people are always telling how illegal this is in Norway. So now I had to find out what was right. 

Endelig fant jeg svaret og da var det som jeg trodde før jeg ble nedstemt av en gjeng og en innehaver som ikke har firebeinte selv. Tror jammen jeg skal skrive ut et eksemplar og ha i bilen bare for å trøkke det opp i trynet på alle bedreviterne.

– Finally I found the answer. It was as I thought before I was voted down by a gang people that didn´t even own an animal. Well, I’m going to print out a copy and have it in my car just so that I can put it up in the face of anyone that says it is illegal.

14 hunder på kafé. - 14 dogs in a Cafe.
14 hunder på kafé. – 14 dogs in a Cafe.

Mattilsynet skriver følgende: – Norwegian food safety authority writes the following:

Har kjæledyr adgang til steder de næringsmidler serveres og omsettes? – Have pets access to the places they served food and trade food?


Kjæledyr kan ha adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes der det ikke er fare for mattryggheten. Slike steder kan være i kaféer, restauranter, kaffebarer, puber, sportstuer og andre spise- og utsalgsteder. Dette gjelder både inne og utendørs. 

– Pets can have access to places where food is served and traded where there is no risk of food safety. Such sites can be in the cafes, restaurants, coffee shops, pubs, sports, living rooms and other dining and retail outlets locations. This is true both in and outdoors. 

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Dette kan være av andre grunner enn å sikre trygg mat.

– Some businesses that serve and has turnover food choose anyway to ban access for pets. This may be for reasons other than to ensure safe food.

Spesielt om nyttehunder – Especially aboutassistance dog

Nyttehunder kan medbringes i de områdene hvor kunder ordinært har adgang. Dette er bestemt i næringsmiddelhygieneforskriften.

– Assistance dogs can be brought in the areas with which customers has an ordinance access. This is determined in the food hygiene regulations.

Med nyttehund menes «førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

– With the Assistance dogs it mean «guide dog or service dog specifically trained to perform tasks for the blind or severely visually impaired people or people with physical impairment of function».

Logoen er linket opp til: – The logo is linked up to (Only in Norwegian):

STRENDER I NORGE.

Dette innlegget er i fra 2014. Om det gjelder nå, eller om det har kommet nye regler vet jeg dessverre ikke. (Only in Norwegian)

BLÅTT FLAGG

Nye direktiver i Danmark – Overdosevaksinering – New directives in Denmark – Vaccine Overdosing

Jeg har faktisk spurt en del veterinærer om dette med dosering angående små og store hunder. Hvorfor får små hunder samme dose som de store, men ingen vil, eller kan svare.

– I have in fact asked some vets about this with dosage regarding small and large dogs. Why do small dogs the same dose as the large one? No one can or wont answer me.

Dette burde faktisk mattilsynet ta en kikk på. Det samme gjelder rabiesvaksinene, stemmer det at det holder med en dose for en hund og den vil være vaksinert for livet?

– This should in fact the FDA (Mattilsynet in Norway) take a look at. The same applies to rabies vaccines, is it true that it is enough with one dose for a dog and it will be vaccinated for life?

Ny direktiver kommer i Danmark, jeg lurer på når de kommer til Norge.

– New directives coming in Denmark, I wonder when they’re coming to Norway.

Nya direktiv vaccinera hunden endast 2-3 gånger under hundens livstid

The Dangers of Vaccine Overdosing

Over-vaccinating and the overdosing of pet vaccines has become a global issue. 5 lbs dogs are receiving the same dose of the rabies vaccine as 150 lbs Great Danes, and vets are now witnessing terrible side effects.

Posted by Planet Paws on 26. februar 2017

Hoftedysplasi – Hipdysplasia

Hofteledsdysplasi hos hunder er det spunnet mange myter om. Man har alltid trodd at rask vekst og tunge hunder kunne utløse hofteledsdysplasi (HD), men en ny undersøkelse i Norge viser at dette ikke er tilfellet.

– Hipdysplasia in dogs is it spun many myths about. We have always believed that the fast growth and heavy dogs could trigger Hipdysplasia (HD), but a new study in Norway shows that this is not the case.

Tidligere undersøkelser fra blant annet Danmark har vist at nettopp hurtig vekst og kroppsvekt kunne være en av årsakene til sykdommen, men Randi Krontveits arbeide viser noe helt annet.

– Previous studies from Denmark have shown that rapid growth and body weight could be one of the causes of the disease, but Randi Krontveit´s research shows something completely different.

Overraskende resultater:
Forskeren kom frem til resultater som ikke før er dokumentert. Eksempelvis viser det seg at valper som er født om sommeren, ikke har så stor risiko for å utvikle HD som valper født om vinteren. Hun påviser også at valper helt frem til de er tre måneder skal ha mosjon i eksempelvis parker og kupert terreng for å minske risikoen for HD. Risikoen øker for hunder som går i trapper i denne alderen.

– Surprising results: 
The researcher got results that are not documented before. For example, it turns out that the puppies that are born in the summer has less chance to develop HD that puppies born during the winter. She detects that the puppies until they are three months should have exercise out in gently undulating terrain to minimize the risk of HD. The risk increases for dogs that goes in stairs at this age.

Hundene ble fulgt fra de var valper og frem til de var 10 år. Både oppdrettere, eiere og dyrleger har svart på spørreskjemaer gjennom hele hundens liv.

– The dogs were followed from they were puppies until they were 10 years old. The breeders, owners and veterinarians have black on questionnaires throughout the dog’s life.

Det deltok 500 hunder i dette prosjektet. – It was attended 500 dogs in this project.

Jeg har også lest om hva man bør bruke som underlag i valpekassa og i bingen når de er små, men finner dessverre ikke igjen denne artikkelen om dette forskningsprosjektet. Hvis du kjenner til det hadde jeg satt stor pris på å få linken.

– I have also read about what you should use as substrates in puppy crate and in play pen when they are small, but unfortunately I can´t find this article about this research project. If you know it I had appreciate to get the link.

 

Dyrevelferdloven.

Det er ikke lov å stille ut hunder med kuperte ører og hale i Norge. Det er heller ikke lov å fjerne sporer/ulveklør. Er man i tvil om dette er gjort kan man røntgenfotografere hunden for å sjekke.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 9. Medisinsk og kirurgisk behandling

Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet.

Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.

Ved smertefulle inngrep skal det nyttes nødvendig bedøvelse og smertelindring.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om medisinsk og kirurgisk behandling, herunder fastsette vilkår for eller forby visse former for slik behandling og gjøre unntak fra andre ledd.