Hippie og Alvin i Agility – Hippie and Alvin in Agility

09.06.2019

Jeg har fått en del spørsmål om jeg har begynt å trene Agility med hundene. På grunn av mine helse har det ikke blitt så ofte, men vi er i siget.

– I have had some questions about whether I have started to train Agility with the dogs or not. Because of my health, I can train so often, but we have started.

Ja, jeg har begynt, men jeg har ikke skrevet noe om det enda. Dette er Hippies fjerde treningsdag på vippa. Jeg ønsker at hun skal gå frem på hindret. Det ser ut til at hun er i ferd med å lære seg det, men retningen var det visst ikke så nøye med.

– Yes, I’ve begun, but I haven’t written anything about it yet. This is Hippie’s fourth training day on the seesaw. I want her to move forward on the obstacle. It looks like she’s about to learn it, but the direction wasn’t important thought Hippie.

Hippie jobber godt og elsker dette. Jeg har skjønt at jeg bør bli en sprinter for å holde tritt med denne damen etter hvert.

– Hippie works well and loves this. I’ve realized that I should be a sprinter to keep up with this lady over time.

Vi har også trent på hopp, hjul og tunneler, eller rør som jeg kaller det. Jeg prøvde meg på en kombinasjon av disse hindervariantene. Det gikk faktisk over all forventning. Filmingen ble litt dårlig da jeg både skulle filme og føre Hippie samtidig.

– We have also trained on jumps, tire and tunnels. I tried a combination of these obstacles. It actually went above and beyond expectations. The filming was a bit poor when I had to both film and lead Hippie at the same time.

Selv Alvin trenes i dette og han ser ut til å elske det han også. Det er virkelig morsomt å jobbe sammen med disse firbeinte når man ser hvor høyt de elsker det. Dessverre måtte jeg både filme og føre i denne videoen også.

– Even Alvin got to try Agility and he loves this too. It is really fun to work with them all as they all love it. Unfortnently I had to both film and lead in this video also.

God natt! – Good night!

Tannstein hos hund og Tomatjuice – Tartar on dog’s teeth and Tomato juice

23.03.2019

Fredag den 22.02.2019 leste jeg et innlegg på Facebook om en kvinne som hadde brukt tomatjuice for å fjerne tannstein på sin puddel. Min reaksjon var at dette måtte da være tull.

Friday 22.02.2019 I read a post on Facebook about a woman who had used tomato juice to remove tartar on her poodle. My first reaction was that this had to be nonsense.

Søndag 24.02.2019 dro jeg innom en søndagsåpen butikk og kjøpte en liter med tomatjuice. 

– Sunday 24.02.2019 I stopped by a Sunday-open shop and bought a liter of tomato juice.

Tomat juice - Tomato juice
Tomat juice – Tomato juice

Dette er hva juicen inneholder - This is what the juice contains
Dette er hva juicen inneholder – This is what the juice contains

Mandag den 25.02.2019 hadde jeg time for mine hunder hos en veterinær for å få fjernet tannstein. Denne timen avbestilte jeg igår. Må bare få nevne at hundene skal allikevel innom sjekk hos veterinær om cirka en måned for tannsjekk, men jeg tenkte at jeg ville prøve dette først for å se hvordan det virket.

Monday 25.02.2019. I had time for my dogs at a veterinarian to remove tartar. This hour I canceled yesterday. Just have to mention that the dogs should go to the veterinarian check in about one month for a tooth check, but I wanted to see how this worked before we go there.

Dette blir spennende - This will be exciting
Dette blir spennende – This will be exciting

Berit er hos veterinæren cirka hvert sjette måned for å få fjernet tannstein. Kan dette hjelpe er det ikke sikkert hun behøver å gå så ofte. 

Berit has to check her teeth every six months so the veterinarian can remove tartar from her teeth. If this help maybe she doesn’t need to do it so often.

Ikke pent - Not pretty
Ikke pent – Not pretty

De fikk 0,5 ml tomatjuice over maten sin hver kveld. – They got 0,5 ml Tomato juice over their food every evening.

0,5 ml
0,5 ml

I dag er det den 23.03.2019 og her sitter jeg sammen med mine hunder som nå har vært med på et forsøk. At Tomat juicen hjalp er det ingen tvil om. Tannsteinen ble mykere og lettere å skrape vekk, men jeg klarte ikke å få alt vekk. Uansett skal de til sjekkes hos veterinær og få fjernet resten av tannsteinen som ikke ble borte.

Today it is 23.03.2019 and here I sit with my dogs who have now been on an experiment. There is no doubt that Tomato juice helps. The tartar became softer and easier to scrape of the teeth, but I couldn’t get it all. Anyway, they will be checked with the veterinarian and have the rest of the tartar removed.

Etter en måned - After a month
Etter en måned – After a month

0,5 ml tomatjucie over maten deres hver kveld i fjorten dager. 

– 0.5 ml of tomato juice over their food every night for fourteen days.

Nå har jeg bestemt meg for at jeg kommer til å pusse tennene deres en gang i uka med tomatjuice på tannbørsten. Kanskje de da slipper mer tannstein!? Siden tomatjuice mykner tannstein skal man ikke bruke tomatjuice over lengre tid da dette kan gi emaljeskader også.

– Now I have decided that I will brush their teeth once a week with tomato juice on their toothbrushes. Maybe they won’t get any more tartar!? Since tomato juice softens tartar, do not use tomato juice for a long time as this can cause enamel damage as well.

HUSK: Ikke hopp over sjekk hos veterinæren selv om du prøver dette.

– REMEMBER: Let your dog be checked with a veterinarian even though you try this.

God natt! – Good night!

Roxys (Hildur) første treningssession – Roxy’s (Hildur) first training session

Tusen takk for alle kommentarer og meldinger som har kommet pågrunn av Haakon.

– Thank you so much for all the comments and messages that have come because of Haakon.

Siden dagen igår var så trist måtte jeg finne på noe som alle hundene synes er gøy og det er å trene. Så da dro vi til hallen for å øve litt på agility.

– Since yesterday was a sad day I had to do something with the gang that they love and that is to work. We drove up to the place we train and the gang got to train agility today.

Roxy (Hildur) fikk være med på treningen. Vi var helt alene til å begynne med. Da lot jeg Hilde og Roxy får løpe litt rundt.

– Roxy (Hildur) got to go with the gang and me for the training session. We were all alone for a while and I let Hilde and Roxy run around a little.

Hilde and Roxy
Hilde and Roxy

Roxy ble veldig overrasket da det nye stedet vist seg å ha et hull. Heldigvis var ikke det hullet så stort at hun forsvant ned i det slik et par av hundene gjorde da jeg gikk tur med dem for noen år siden.

– Roxy was very surprised when she found holes at this new place she hadn’t been at before. Fortunately, these holes were not so big that she could fell into them as some of the dogs did on the walk a few years back

"WOW, et hull." - "WOW, a hole."
«WOW, et hull.» – «WOW, a hole.»

Etter hvert kom det noen som skulle montere hopphindere. Da var jeg så «frekk» og spurte om de hadde tid til å hilse på Roxy slik at jeg fikk se hvordan hun ville reagere på fremmede på et nytt sted. Det var ikke nei i deres munn. Dessverre hverken filmet eller tok jeg bilder, men jeg kan fortelle at halen var på topp hele tiden og de fire menneskene innholdt et lite mennesker også. Ikke noe problem med slikt i hvert fall og gøy var det. Roxy syntes det var veldig stas at hun fant mennesker der.

– After a while, it came someone that was to mount some jumps. I was so «rude» that I asked if they had time to greet Roxy so I got to see how she would react to strangers in a new location. None of them said no. Unfortunately neither did I filmed or I took any pictures, but I can tell that the tail was on top the whole time and the four people contained a small human too. No problem at all. Roxy thought it was very funny that she found people there too.

Alvin var veldig glad over å se andre hunder der. Lydene han lager kan virke litt skremmende, men disse hadde hilst på Alvin før.

– Alvin was very happy to see other dogs there. The sounds he makes can seem a little daunting, but these had met Alvin before.

Alvin og de to valpene på rundt fire måneder. - Alvin and to puppies around four month old.
Alvin og de to valpene på rundt fire måneder. – Alvin and to puppies around four month old.

Roxy fikk sin første leksjon i «sitt» i dag. Fort og riktig, takket være henne var det over før vi nesten fikk startet. Jeg klarte å filme hele treningsøkta hennes.

– Roxy got her first lesson in «sit» today. Quickly and correctly thanks to her it was over before we almost got started. I got to filme her whole training session.

Da treningen var over for alle sammen fikk Roxy være med ut og leke litt. Jammen fant hun et fint bytte. Ja da, jeg skal strippe henne ferdig. 😉

– When the training was over for all together Roxy got to be with me and play a little bit. Sure, she found a nice prey. Yes, I will finish her grooming. 😉

"Det er best å få drept dette løvet!" - "It's best to kill this leaf!"
«Det er best å få drept dette løvet!» – «It’s best to kill this leaf!»

Da vi kom hjem var det en sliten liten Roxy som ble løftet ut av bilen. Etter å ha ligget på lading et par timer var det full fart igjen. Da var det stakkars Alvin og Hilde som fikk gjennomgå.

– When we got home it was a tired little Roxy that was lifted out of the car. After a couple of hours on «the charge», it was full speed again. Now it was poor Alvin and Hilde that got it from Roxy.

Alvin, Hilde and Roxy
Alvin, Hilde and Roxy

Det var ikke pent av de store å ha gravd hull i plenen. Stakkars Roxy kom nesten ikke opp igjen etter å ha fallt ned i hullet.

– It was not nice of the grown to have dug holes in the lawn. Poor Roxy fell into one of them and had a big problem of getting out of it again.

Hole on one!
Hole on one!

Jeg visste ikke at bæsj kunne vokse på busker, men det gjør det her i hagen.

– I did not know that poop could grow on trees, but it does so in this garden.

Bæsj - Poop
Bæsj – Poop

Valpegrindtiden over for denne gang - Puppy pen time is over for now
Valpegrindtiden over for denne gang – Puppy pen time is over for now

Roxy fikk kjeft av Elsa som lå og tygde på et øre. Da var det trygt og godt å sette seg hos onkel Alvin og se på den sinte tanta.

– Roxy got a clear message from Elsa that was lying and chewed on an ear. Now it was best to sit next to Uncle Alvin and look at the angry aunt.

Alvin and Roxy
Alvin and Roxy

Alle lekene er nyvaskede til stor glede for Roxy. Kveldsmaten er gitt og dagen er snart over for oss her i huset.

– All the toys are newly washed with great joy for Roxy. Supper is given and the day is soon over for us here in this house

Rene - Clean
Rene – Clean

Kveldsmusa er fanget og da er det vel på tide å finne senga.

– The evening mouse is caught and then it is time to find the bed.

Kveldsmusa - The evening mouse
Kveldsmusa – The evening mouse

God natt! – Good night!

Agilitytrening dag 2 – Agilitytraining day 2

Så var det på’n igjen. Dette var litt morsomt. Fra ikke å ville gå noen hindere til å gjøre dette på bommen alene synes jeg er morsomt. Løs hale og Mikkel viste tydelig at dette var helt greit å gjennomføre. Dette var hans første dag på bommen. Jeg er så stolt av ham.

– Then we were here again. This was so great. From not wanting to work on any of the obstacles in agility to do this on the Dog Walk alone on his first day trying was great. Look at Mikkel’s tail and he clearly tells us that this was perfectly fine to do. This was his first day on the Dog Walk. I’m so proud of him.

Elsa hadde ikke møtt Heidi, eieren til Mikkel før. Som jeg har fortalt tidligere så liker ikke Elsa hverken nye mennesker eller de fleste nye hunder som dukker opp. Heidi prøvde å hilse på henne, men det gadd ikke Elsa hun bare gikk unna. Plutselig på eget initiativ luktet Elsa på beina til Heidi, da klikket jeg med klikkeren. Så fikk hun godbit av meg. Deretter tok Elsa initiativ til å hilse flere ganger på Heidi.

– Elsa had not met Heidi, the owner of Mikkel before. As I have told earlier doesn’t Elsa like new people or most of the new dogs she meet. Heidi tried to greet her, but Elsa she just walked away. Suddenly on her own initiative she tried to smell on Heidi’s foot. I clicked with the clicker. Then she got a treat from me. After that Elsa greeted Heidi several times.

Dette er Elsa’s tredje halltrening sammen med meg og i dag fikk jeg Heidi til å filme imens jeg lot Elsa jobbe. Dette var hennes første dag på vippa og bommen. Hjulet hadde vi prøvd før. Mange vil kanskje steile over ting jeg gjør, men husk jeg gjør dette for at hun skal lære å jobbe sammen med meg  selv om det er andre hunder og mennesker tilstede. Håpet er å kunne gå i utstillingsringen med henne. Det jeg prøver på er å få henne mer selvsikker.

– This is Elsa’s third hall training with me and today i got Heidi to film while I let Elsa work. This was her first day on the Tetter Totter and Dog Walk. The Tire she has tried before. Many may not agree in how I train Elsa in agility but I only use it so that she learn to work with me when it is other people and dogs nearby. The goal is to enter the showring with her. I use this method so that she hopefully will be more confident.

Dessverre var det bare disse to som ble filmet i dag, men jeg kommer tilbake med flere videosnutter seinere bare jeg klarer å bruke kameraet jeg fikk i julegave.

– Unfortunately, it was only these two which was filmed today, but I’ll be back with more videos later when I manage to use the camera I got for Christmas.

Jeg fikk låne Colin i helgen og det var koselig. Han savnet den nye eieren sin det skjønte jeg. Må innrømme at det var godt å se. Da vet jeg at han har det bra. Han fant nå plassen sin ved siden av Emil etter hvert.

–  I got to borrow iColin this weekend and that was cozy. I realized that he missed his new its owner. Have to admit that it was good to see. By that I know that he has has a new home he loves. After a while he found his place next to Emil again.

Colin and Emil
Colin and Emil

Det var stor stas for gjengen og se ham igjen. Colin var ikke lei seg for å være sammen med damene igjen heller. 

– It was great fun for the gang to see him again. Colin was not sorry for being with the ladies again either. 

Gjengen - The gang
Gjengen – The gang

Griffoner er veldig varmesøkende hunder og Serafima fant en flott pelspute og sitte i. Den pelsputa var selvarmende og det var hun ikke lei seg for.

– Griffons is very heat-seeking dogs and Serafima found a great fur pillow she could  sit in. The fur pillow was self heating and that she was not sorry for.

Serafima and Emil
Serafima and Emil

Rosa ville også gjerne sitte i pelsputa, men det var ikke plass til henne.

– Rosa wanted to try too, but there was not any room for her.

Ikke plass - No room
Ikke plass – No room

Så gjorde Serafima noe dumt. Hun flyttet på seg. Da tok Rosa plassen.

– Now Serafima did something stupid. She moved. Now Rosa took the place.

Ikke plass til Serafima - No room for Serafima
Ikke plass til Serafima – No room for Serafima

Klarte jammen å få alle tolv hundene i et bilde. Vel, de er i hvert fall med.

– I managed to get all twelve dogs in one photo. Well, they are at least there.

Alle sammen - All of them
Alle sammen – All of them

Så var kveldens ørevask igang. Den ble gjennomført av Mango og Elsa. Eva syntes ørevask var helt greit.

– So has the evening’s ear cleaning started. It was conducted by Mango and Elsa. Eva seemed perfectly fine with it.

Mango, Eva, Elsa and Rosa
Mango, Eva, Elsa and Rosa

God natt! – Good night!

Første trening i hall (Agility) – First training indoors (Agility)

I dag satte jeg igang med trening av noen av de firbeinte. De som var med i dag var Elsa, Hjørdis, Gudny, Rosa og Serafima. Grunnen til at jeg startet med Agility nå da jeg skal jobbe litt med gjengen er at jeg synes det er enkelt å bruke hinderene for å lære hundene og samarbeide med meg. Dettte kan jeg nemlig benytte når jeg skal begynne å trene lydighet. Husk at ingen sier at jeg gjør det rette når det gjelder å trene hund. Jeg bare gjør det jeg synes er lettest å overføre til hundene jeg skal trene. Det samme må bør du gjøre når du skal trene din hund. Altså gjør det du synes er lettest først.

– Today I put on with the training of some of the firbeinte. Those who were with today was Elsa, Hjørdis, Gudny, pink and Serafima. The reason why I started with Agility now that I will be working a little bit with the gang is that I find it easy to use hinderene to teach dogs and partner with me. Keep in mind that no one says that I’m doing the right thing when it comes to training the dogs. I’m just doing what I think is the easiest way to transfer contact to the dogs I’m going to train. The same should you do. Train what you think are easiest for you and your dog.

Jeg begynte med Gudny som jeg har trent litt før, derfor kunne jeg be henne bli og kommandere henne til å hoppe. – I started with Gudny that I have trained before therefor I could tell her to stay and command her to jump the tire.

Gudny
Gudny

Ønsker nå å dele det fineste bildet av henne hvor hun hopper igjennom hjulet.

– So now I want to share the nicest picture of her jumping through the tire.

Fint, ikke sant? - Nice, isn't it?
Fint, ikke sant? – Nice, isn’t it?

Her rakk jeg akkurat å få hennes hjul hopp med på video. – And here I got to film her jump through the tire.

Den neste ut var Rosa. –  The next one was Rosa.

Serafima , hjulet – Serafima, tire

Serafima gikk røret. – Serafima went through the tunnel.

Hjørdis klarte det med glans. – Hjørdis did it

Det morsomme var at her gjør hun en feil og da trodde jeg faktisk at hun skulle gi seg, men jammen prøvde hun igjen på eget initiativ og hoppet. Da ble jeg stolt da.

– The funny thing was that when she made a mistake I actually thought she was going to give in, but on her own initiative she tried again. I was so proud of her.

Elsa: Dette var Elsa’s og min første tur sammen for å trene i en hall. I dag var det ingen andre som trente samtidig som oss. De andre hadde pause. 

– Elsa: This was Elsa’s and my first training in a hall. Noone else trained while we trained. The other had a break.

Elsa er veldig var på lydene. Hun kan høre at de andre pratet inne i kiosken, men hun kunne ikke se dem.

– Elsa reacted on the sounds. She could hear the others in the kiosk, but she couldn’t see them.

Til slutt brydde hun seg ikke i det hele tatt og gjorde det hun skulle.

– In the end she didn’t care at all and did what she were suppose to do.

God natt! – Good night!

Gin ble gipset – Gin got a cast

Gin hadde time hos veterinæren i dag tirsdag kl. 09:00. Det ble nytt røntgenbilde og en flott gipsskinne ble satt på beinet hans slik at vi kunne være sikre på at det ikke ville bli et komplett brudd. Akkurat nå var det kun en brist.

– Gin had an appointment at the vet today Tuesday at. 09:00 AM. A new x-ray was taken and a plastersplint was put on his leg so that we could be sure that there would not be a complete fracture. His leg is not broken but one could see a line on the bone.

Gin med gips på beinet - Gin with a cast on his leg
Gin med gips på beinet – Gin with a cast on his leg

Gipsen måtte ikke bli våt når Gin var ute og luftet seg. Til og begynne med brukte jeg en brødpose på beinet hans til jeg kom på at sokkene til Alvin var gummibelagt inni. Den var til og med stor nok.

– His cast couldn’t get wet when. And now there is a lot of snow here so I used a plasticbag in the beginning. Then it came to my mind that Alvin’s socks had rubber inside. It was even big enough.

Gin og sokken - Gin and the sock
Gin og sokken – Gin and the sock

Når Emil legger seg i døråpningen er det ikke lett for de andre å komme forbi.

– When Emil lies in front of the doorway there is no room to get past him.

Emil er port - Emil is a gate
Emil er port – Emil is a gate

De er litt søte der de står og forteller at  nå er det på tide å komme inn.

– They are a bit sweet when they tells me that it’s time to get in.

Vil ikke være ute for lenge - Won't be outside too long
Vil ikke være ute for lenge – Won’t be outside too long

Hjørdis og Elsa har funnet tonen. Jammen er jeg heldig. Jeg ønsket meg en Griffon Bruxelloistispe og nå har jeg plutselig to. Ikke si det til eierne så! 😉 En stjal jeg fra Bergen og den andre stjal jeg fra Danmark sist helg.

– Hjørdis and Elsa really like each other. I’m lucky. I have wanted a Brussels Griffon female. Now I got two. Do not tell their owners! 😉 One I sole from Bergen and the second one I stole from Denmark last weekend.

Jeg ønsker meg slik - I want one of this sort
Jeg ønsker meg slik – I want one of this sort

Eva syntes det var noe stort tull at Alvin skal sutte på bamser. Alvin derimot var ikke enig og prøvde så godt han kunne og redde en av suttebamsene sine.

– Eva thought it was nonsense that Alvin is going to suck on one og his Teddy bears. Alvin on the other hand did not agree and tried as best he could and save one of them.

"Min," sa Alvin - "Mine," said Alvin
«Min,» sa Alvin – «Mine,» said Alvin

Rune er ikke helt vant med små hunder. Han trodde at kattedoen var sikker bak gitteret. Det var den ikke!

– Rune is not used to small dogs. He thought that the cat toilet was safe behind bars. It wasn’t!

Rosa
Rosa

God natt! – Good night!

Hunder og nyttårsraketter – Dogs and New year firecrackers

Jeg ønsket å sjekke hvordan de tre nye hundene i huset ville reagere på smellene i fra raketter. Dermed ble det et søk på YouTube og da fant jeg denne filmen.

– I wanted to check how the three new dogs in the House would react to the sound from the new year firecrackers. I on YouTube and then I found this video.

Klokka var vel rundt fire igår ettermiddag da det var noen som skjøt opp raketter. Ikke den helt store reaksjonen fra noen her. Colin var på besøk og begynte å bjeffe litt og da fikk han med seg de andre kjeftsmellene her i huset inklusiv meg. Jeg akter ikke å gå rundt og be dem holde kjeft i kveld klokken 24:00.

 – Around four PM yesterday someone fired up some new year firecrackers. Not the big reaction from anyone here. Colin was visiting and began to bark a little and then he got the others to start barking also including me. I’m not going to go around and bark at them to get them to shut up tonight at 24:00.

Dette var reaksjonen på gjengen her i huset i dag da jeg satte igang videoen. Jeg vil spille denne videoen flere ganger i dag med lange pauser i mellom slik at det ikke blir et sjokk for de nye hundene i kveld. Jeg starter vel egentlig litt seint med dette, men bedre seint enn aldri.

– This was the reaction when I started the video. I will lett this video play several times today with breakes inbetween so that the new dogs won’t get a shock when it starts tonight. I should have started sooner, but better late than never.

Godt nytt år! – Happy New Year!

 

Hjemmelaget potesalve – Homemade pawoinment

Ingredienser:

2 ss Rapsolje

10 gr bivoks

Smelt dette i microbølgeovnen (ca 2 min). Fordel det i beholdere: F. eks. Kakeformer, krukker, lepomade-hysltre etc. Får du tak i hjemmeprodusert tjære er dette ypperlig å putte i potesalven. Jeg bruker selv potesalve med tjære i til mine når de har såre poter.

Ingredients:

2 canola oil

10 gr. of beeswax

Melt this in the microwave (ca 2 min). Put it into containers: Eg. Cake tins, jars, lip balm-container etc. If you can get a hold of home-produced tar is this a great thing to put in the ointment. I use it with tar then my dogs has sore paws.

 

God natt! – Good night!

Klør din hund? – Is your dog itching?

For litt over fem år siden mistet jeg vannet her i huset. Vannpumpa bare tok seg en tur og siden har jeg ikke sett den. Det var bare skallet igjen. Siden da jeg har brukt vannkanner og hentet vann hos venner og på bensinstasjonen.

– About five years ago, I lost the water in the house. Vannpumpa just took a walk and since I have not seen it. It was only the shell again. Since then I have used Jerry cans and retrieved water with friends and at the gas station.

Våren 2014 begynte Mango å klø, det samme gjorde Hilde. Vi var hos dyrlegen og sjekket. Det måtte jo være noe smittsomt siden begge klødde. Alle hundene i huset fikk en tablettkur mot midd da man ikke fant hverken lus, eller luseegg. Tepper ble vasket, tørket og lagt i fryseren. Samt at noen nye ble kjøpt inn slik at hundene hadde noe å ligge på. Bur ble vasket og bilen grundig rengjort. Ikke lot jeg hundene få være med i bilen på over en uke. Det hjalp på kløen så da regnet både veterinær 1 og jeg at vi hadde funnet svaret. 

– In the spring of 2014, Mango and Hilde began to scratch. We were at the vet and checked. It had to be something contagious since both scratched! All the dogs in the House got tablets for mites even though nothing was found neither lice or louse eggs. Blankets were washed, dried and put in the freezer. As well as some new was purchased so that the dogs had something to sleep on. Cages were washed and the car thoroughly cleaned. I let the dogs stay home for over a week so that all of the mittens were dead when the dogs entered the car again. It helped and the dogs itched less so when both the veterinary 1 and I considered that we had found the answer. 

Litt seinere på våren begynte Ice Man å klø. Mango og Hilde hadde også begynt igjen. Ikke var det lus og ikke allergi, for tre hunder får sjelden, eller aldri allergi samtidig. En ny runde med alle hundene til veterinær med alle tre hundene, men denne gangen til veterinær 2. Denne fant ingen ting, men vi fikk en kur mot midd og eksemen i ørene da Mango hadde fått det tilbake.

– A little later in the spring Ice Man began to scratch. Mango and Hilde had also started again. It was not lice and not an allergy, for three dogs rarely get, or never gets allergy at the same time. New round to the veterinarian with all three dogs, but this time to the vet 2. The vet found nothing this time either, but we got a cure for mites and eczema in Mango`s ears. She had got it back.

Nå begynte jeg å føle meg som en dyremishandler. Ingen av veterinærene jeg dro til skjønte noe og venner rundt meg mente og trodde. Folk på nettet begynte også å gi meg råd. Jeg hadde skiftet for flere ganger. Hundene gikk på et forslag i omtrent i tre måneder før jeg prøvde et nytt. Allergifor ble også prøvd. Tørfor var frosset ned osv, men ingen ting hjalp. Ingen av veterinærene jeg var hos forsto noe som helst av hva mine hunder led av, men alle ville gi midisiner mot midd og lus. Det spilte ingen rolle om det var sommer, vinter, vår eller høst. Hundene klødde.

– Now I began to feel like an animal molester. None of the vets I went to knew what it was and just assumed. Friends around me thought and thought and told me what I had to do so that the dogs got better. People on the internet gave a lot of advice too. I had changed for several times. The dogs went one type of food for about three months before I tried a new one. Allergy food was also tried. The dogfood was frozen also, but nothing helped. None of the vets I went to understood anything but they all gave my dogs medicine for mittens, lice etc.

Hver gang jeg ringte til en veterinær fikk jeg beskjed om hva det var før denne hadde sett hundene til og med. Da de hadde sett hundene skjønte de ingen ting. Men alle som en ville gi hundene mine middkur uten at de fant noe som helst av midd eller rester av midd på hundene. Må innrømme at det ikke er mange veterinærer jeg stoler på lengre.

– Every time I called a veterinarian I got the message about what it was before they even had seen the dogs and when they had seen the dogs they realized that it was not lice or mittens. But all wanted to give my dogs medicine for mittens and lice without that they found anything of the mite or the remains of mites on my dogs. Have to admit that there are not many veterinarians I rely on longer.

Da jeg passet hunder begynte noen av disse å klø også. Jeg sa i fra til folk som spurte om pass at mine klødde, men ikke var smittsomme for andre da ingen hunder som var sammen med mine begynte å klø. Noen av dem som kom på besøk klødde etter noen dager, men dette stoppet da de reiste hjem igjen. Ingen hunder vi var sammen med ble noen gang smittet av det mine hunder led av.

– When I babysat dogs some of these dogs began to itch as well. I told people who asked if I could babysit their dogs about the itching but was not infectious for other dogs since dogs we had trained together with didn’t itch at all. Some of those who came to visit started scratching after a few days, but this stopped when they went home. No dogs we were with were ever infected by what my dogs suffered from.  

Etter år med dette mysteriet ga jeg nesten opp. I fjor vinter begynte Gudny å klø så ille at hun begynte å miste håret i ansiktet. Ny tur til veterinær og da mente denne at hun hadde funnet rester etter avføringen til midd på Gudny og Mango. Hun kikket ikke på Berit engang. Ikke ble det tatt skrapeprøve heller, hun brukte bare noe som lignet på Q-tips. Så var det en ny middkur igjen.

– After years of this mystery, I almost gave up. Last winter Gudny began to scratch so bad that she started to lose fur on her face. A new trip to a veterinarian and this one meant she had found the remains of mites on Gudny and Mango. She didn’t even look at Berit or the others. She used a Q-tips stick and some liquid and looked at it under a microscope. Now she wanted me to give my gang a new treatment for mittens

Gudny før hun mistet pels – Gudny before she lost any fur

Gudny begynte å miste pels i ansktet - Gudny loosing fur in her face
Gudny begynte å miste pels i ansktet – Gudny loosing fur in her face

Tre uker etterpå klødde de fortsatt. Ny tur til veterinær. Etter full sjekk fra denne og tok hun noen skrapeprøver av huden på et par av gjengen, men fant ikke noe som helst og ikke skjønte hun at forrige veterinær hadde funnet noe med denne Q-tipslignende saken heller. Jeg fikk ikke middkur denne gangen.

– Three weeks later my gang still scratched. New trip to the veterinarian. After a full check up from this vet. This vet used a scalpel take some samples of my dogs skin. But the vet could not find anything that looked like mittens at all. This vet did not understand that the last vet could see any remains of mittens at all by using a Q-tips stick. I did not get tablets for mittens this time.

Dagen etter ringte jeg tilbake til veterinærklinikken og fikk prate med eieren av klinikken. Etter en lang samtale spurte han: «Gjør det noe om hundene klør?» På daværende tidspunkt holdt jeg på å gi opp alt dyrehold. Vil bare legge til at innimellom klødde kattene også.

– The next day I called back to the Veterinary Clinic and got to talk to the owner of the clinic. After a long conversation he asked: Does it matter that the dogs scratch?» in that moment, I almost give up. I started to think about finding my gang a new home. Just want to add that once in a while the cats was scratching too.

Jeg fikk et tips om at stress kunne fremkalle kløe. Kanskje gjengen min var stresset? Jeg begynte å kikke nærmere på dem, men de gangene de stresset var når de skulle ut i bilen, ut av utgangsdøra, eller når det kom folk. Ellers så var det ikke mye stress her i huset.

– I got a tip that stress could induce itching. Perhaps my gang was stressed? I started to look more closely at them, but the times they stressed was when they were going out in the car, out of the door, or when it came visitors. Otherwise, there wasn’t much stress here in the house.

Så begynte jeg å kikke litt rundt på hva de hadde felles alle sammen. Jo, vannkannene. Det fikk jo vann av disse kannene alle sammen. Jeg begynte nå å koke alt vannet for så og avkjøle det. Til og med vannet jeg helte over maten deres ble kokt og avkjølt. Dette holdt jeg på med et par måneder, men ingen forandring til det bedre ble det. 

– So, I started to look around a bit on what they had in common. Yes, the water cans. They got the water from the same cans I did, but I boiled mine because I drank tea. I now began to boil all the water and then cool it. When I cool it I used glass mugs, no plastic. Even the water I poured over their food was cooked and cooled. I did this for a couple of months, but no change for the better it was.

Endelig fikk jeg vann i huset igjen og nå var i hvert fall vannkannene ute av bildet, men det hjalp ikke stort. Nå var dette problemet så stort for meg slik at jeg ikke turte å pare Gudny tidligere i høst (høsten 2017). Jeg kunne ikke pare en hund som klødde i tilfelle det var allergi inne i bildet. Gudny blir fire mars 2018 så snart er det for sent synes jeg med første kull på henne.

– Finally, I got water in the house again and now the water cans were out of the picture, but it did not help much. Now I knew that the water was not a problem anymore. This was now so big a problem for me that I didn’t dare to mate Gudny earlier this year. I could not mate a dog that scratched in case it was allergy. Gudny will be four March 2018 and soon it is too late I think to let her have her first litter.

Nå var det bare å kikke på andre ting. Jeg trodde i en periode at det var sprøytemidlene på jordene rundt her også, men uansett hvilken årstid vi gikk på så klødde gjengen da vi kom hjem. Vi holdt oss unna jordene i over seks måneder og jeg kjørte andre steder for å gå tur med gjengen, men det hjalp ingen ting.

– Now I had to look around on other things they had in common. I thought in a period that it was the pesticides that the farmers used in the fields because of my neighbor’s dogs that also was sick. But no matter what the time of year it was they still scratched. We kept ourselves away from the fields for over six months and I ran to other places to go for a walk with the gang, but it didn’t help.

I juli var vi borte nesten hele måneden til et lite stykke ut i august og jammen roet kløen seg hos alle sammen. Altså, det måtte være noe hos meg, men hva.

– In July, we were gone almost the entire month until August and the itching calmed down on the gang. It had to be something with me, but what?

Jeg stod ute på verandaen og en morgen og kikket på hundene som løp ut og inn. Jeg tenkte på dette med de såre potene til et par tre av gjengen. Jeg så at de ikke hadde det så bra da de gikk på grus. Da slo det meg der jeg sto og det var at min veranda var full av svartsopp. Hvor gikk hundene absolutt hver dag hele året rundt? Jo, på min veranda for å komme seg ut og inn.

– I stood out on the veranda one morning and looked at the dogs that ran out and in. I was thinking about this with the sore paws of a couple of the gang. I saw that they didn’t like to walk on the gravel. Then it struck me and it was that my veranda was full of black fungus. Where did the dogs walk every day all year around? Yes, on my veranda to get out and in.

Svartsopp - Mildew
Svartsopp – Mildew

Jeg kastet meg i bilen og kjøpte inn klorin, stålull og så fikk jeg låne en høytrykksspyler av min venninne Hege Marie. Jeg satte i gang med å skrubbe halve verandaen. Jeg gjerdet inn resten der jeg ikke hadde vasket.

– I threw myself in the car and bought Chlorine detergent, wire wool and then I got to borrow a High Pressure Jet Cleaners of my friend Hege Marie. I started to scrub half of the veranda. I fenced inthe rest which I had not washed.

Så var det bare å vente enda en gang, for å se om jeg hadde funnet synderen. I løpet av fjorten dager merket jeg stor forandring på gjengen. De klør seg mindre og mindre. Gudny fikk igjen pelsen i ansiktet. Mango har sluttet med å ha betennelse i ørene.

– Now it was just to wait yet again, to see if I’d found the culprit. In about fourteen days I could see a big difference on all of the gang. They scratched fewer and fewer times, it started to get normal. Gudnys fur was starting to come back around her nose. Mango has no inflammation in her ears. 

Torsdag før Dogs4All tok jeg vekk gjerdet for å bruke det på standen til Griffongjengen. Mandag begynte Gudny å klø igjen. I dag 23.11.2017 klør hun fortsatt, men jeg satte på plass gjerdet igjen igår. Grunnen til at jeg ikke vasket hele verandaen var at jeg trengte et teststed hvis hundene sluttet å klø. Nå er jeg 99,99% sikker på at det var svartsoppen sin skyld. Må bare vente noen dager igjen nå så ser jeg om kløen gir seg hos Berit, Mango, Gudny, Gin og Hilde gir seg. Denne gangen slapp Eva unna.

– Thursday before Dogs4All I took the fence down because I had to use it on the stand to the Griffon gang. Monday Gudny began Gudny to itch again. Today 23.11.2017 she still itches, but I put back the fence again yesterday. The reason why I did not wash the whole veranda was that I needed a-testbed for the dogs to see if the would start to scratch again when they could walk on this fungus again. Now I’m 99.99% sure that it was the black fungus’s fault. Just have to wait a few days now and see if the itching stops again on Berit, Mango, Gudny, Gin and Hilde. This time Eva away.

Og med dette sitter jeg nå lettet og smilende og har lært noe nytt. – And with this news I sit here with a big smile and I have learnt something new.

God natt! – Good night!

Hvordan få hunden til å holde seg i nærheten på tur. – How to get the dogs to stay near on a walk.

Tidligere i høst gikk jeg tur sammen med en venninne av meg og hennes to hunder. Jeg viste henne et knep som jeg bruker når jeg skal lære hunder å holde seg nær. Samtidig får jeg lært dem til å følge med på hvor jeg går. Hun hadde ikke tenkt på det før jeg sa det og nå tenkte jeg det var på tide å fortelle den til deg. Jeg har brukt denne metoden helt siden jeg hadde Shetland Sheepdog på åtti-tallet.

– Earlier in the fall, I was on a walk along with a friend of mine and her two dogs. I showed her a trick that I use when I’m going to teach dogs to stay where I am on the walk. At the same time I get to teach them to stay with me and follow where I go. My friend had not thought about it before and now I thought it was time to tell you too. I have used this method since I had Shetland Sheepdog since eighties.

  1. Du skal ikke gå på vei eller sti når du gjør dette. Dette for at hunden ikke skal vite hvilken retning den skal gå i.
  2. Du må holde kjeft og ikke rope på den. Jo mer du roper, jo mer bruker du opp «innkallingskommandoen» din.
  3. Pass også på at du er på et trygt sted hvor det ikke kan komme biler eller annet kjøretøy slik at hunden blir overkjørt.

– 1. You can not walk on a road or path when you do this. That is because the dog shall not know which direction you are going to walk.

– 2. You have to be silent and not call your dog. Now you are going to learn your dog to follow you and be aware of where you are and stay near you. The more you call your dog when you are out walking the more your «call command» will be destroyed.

– 3. Make sure that you are in a safe place where your dog can’t get hit by a car other vehicles.

Min søsters hund Nox er her og han kan gå litt langt ut når man går tur, men han kommer alltid tilbake. Denne gangen ønsket jeg å ha ham litt nærmere. Mine hunder vet at jeg kan skifte retning når som helst uten å gi beskjed til dem. Fikk prøvd ut denne metoden på ham i dag.

– My sister’s dog Nox is here and when we are walking he can go a bit far out, but he always comes back. This time I wanted him to stay a bit closer to my gang and me. My dogs know that I can change directions without giving them any signs at all. I got to try this with Nox today.

Flott terreng å trene i. – Great terrain to train in.

Jeg gjentar.

1. Trygt sted uten vei og sti.

2. Hold kjeft og ikke gi noe tegn til hunden når du skifter retning.

Om hunden skulle løpe et stykke ut i fra deg så skift retning og gå helt til hunden kommer til deg. Ikke si noe eller gi tegn til den at du skifter retning. Som oftest lærer hunden veldig raskt at den må følge med deg.

– I repeat:

1. Find a safe place without any path or roads.

2. Keep your mouth shut and do not give your dog any sign that you change direction.

If the dogs go a bit far from you, change the direction and keep on going until the dog comes to you. Do not give the dog any sign that you change direction. The dog learns quickly that it is safest to follow you.

Du kan også gjøre det på jordet. – You can even do it in a field.

På et jorde - In a field
På et jorde – In a field

Prøv å gå på en sti og så svinger du inn i skogen. Se forskjellen på hvordan hunden forholder seg til deg når du går. Lykke til!

– Try to walk on a path and then turn into the Woods. See if you can see the difference in how the dog relate to you when you walk. Good luck!

PS: Husk også på hva slags individ og rase du har. Har du for eksempel en Østsibirsk Laika er ikke dette en hund som bør slippes i det hele tatt om den ikke brukes i jaktsammenheng, MEN det kan være enkeltindivider av denne rasen også som man kan bruke denne metoden på. Det er veldig viktig at du kjenner din hund og hvordan rasen er før du bruker denne metoden.

– PS: Keep in mind what kind of individ and breed you have. For example, if you have an East Siberian Laika, this is not a dog that should run free without a leash at all if it isn’t used in the hunting context, but there may be individuals of this breed also that one can use this method on. It is very important that you know your dog and the breed of the dog you have before you use this method.

God natt! – Good night!