Er litt stolt av dem – I’m a bit proud of them

15.06.2019

Astrid og jeg tok en tur og besøkte et vennepar av oss. Vi hentet premiene som er utloddet angående Griffonspesialen. Torild og Ole Josef Lybekk tok imot oss med åpne armer og kan fortelle at ordet stappmett ikke kan dekke følelsen da jeg dro. Jeg spiste for mye igjen.

– Astrid and I visited some friends of us Torild and Ole Josef Lybekk. We picked up some prizes that are for the Griffon club’s lottery. The welcomed us with open arms and can tell that the word full cannot cover the feeling when I left. I ate too much again.

Jeg var så heldig at Torild tok bilder av valpene, Mango og Gudny for meg. Jammen ble bildene fine.

– I was so lucky that Torild took pictures of the puppies, Mango, and Gudny for me. Well, the pictures are really nice.

Først må jeg få presentere Leo B. Mango Unlimited som blir ti år 02.08.2019. Ti år gammel frøken og bestemor til denne firerbanden. Hun ble øyelyst og knesjekket og både øyne og knær var bra.

First I have to present Leo B. Mango Unlimited which will be ten years old 02.08.2019. Ten-year-old Miss and Grandmother of this gang of four. She got her eyes and knees checked and both her eyes and knees were good.

Leo B. Mango Unlimited Mango – Gudny’s mom and grandmother of this litter.)

Så har vi N DK UCH Faith av Jarobas som er mor til denne firerbanden og datter av Mango. Ikke veldig velstelt men det er lov etter ni uker med valper. Gudny fikk også knær og øyne sjekket og begge deler var helt fint.

– Then we have N DK UCH Faith of Jarobas who is the mother of this gang of four and daughter of Mango. Not very well groomed but it is allowed after nine weeks of puppies I think. Gudny got her eyes and knees checked too and both eyes and knees were fine.

N DK UCH Faith av Jarobas (Gudny/Mum)

Den lille studenten Ivan av Jarobas tok fotograferingen med stoisk ro. I hvert fall da portrettet ble tatt.

– The little student Ivan of Jarobas took the photography with stoic calmness. At least when the portrait was taken.

Ivan av Jarobas
Ivan av Jarobas

Imre av Jarobas tenkte vel mest på at han syntes at dette ikke var helt tilpasset hans agenda.

– Imre av Jarobas might have thought that this was not entirely adapted to his agenda.

Imre av Jarobas
Imre av Jarobas

Idris av Jarobas hadde egentlig ikke tid til det her. Det var mye mer morsomt å få løpe sammen med de andre enn og sitte rolig på armen.

– Idris av Jarobas didn’t really have time for this. It was much more fun to run with the others than to sit quietly on the arm.

Idris av Jarobas
Idris av Jarobas

Ian av Jarobas var vel den verste. Han protesterte ved å prøve å vri seg ut av hendene til Ole Josef som holdt ham. Heldigvis hadde Ole Josef holdt en urolig valp før.

– Ian of Jarobas was probably the worst. He protested by trying to get out of Ole Joseph’s hands while Ole Josef was holding him. Luckily, Ole Josef had held wild puppy before.

Ian av Jarobas
Ian av Jarobas

Jeg må rette en stor takk til både Ole Josef og Torild for tålmodigheten deres og de fine bildene av gutta. Tusen takk for at dere gjorde dette.

– I have to give a big thank you to both Ole Josef and Torild for their patience and the nice pictures of the boys. Thank you both so much for doing this.

God natt! – Good night!

Hippie og Alvin i Agility – Hippie and Alvin in Agility

09.06.2019

Jeg har fått en del spørsmål om jeg har begynt å trene Agility med hundene. På grunn av mine helse har det ikke blitt så ofte, men vi er i siget.

– I have had some questions about whether I have started to train Agility with the dogs or not. Because of my health, I can train so often, but we have started.

Ja, jeg har begynt, men jeg har ikke skrevet noe om det enda. Dette er Hippies fjerde treningsdag på vippa. Jeg ønsker at hun skal gå frem på hindret. Det ser ut til at hun er i ferd med å lære seg det, men retningen var det visst ikke så nøye med.

– Yes, I’ve begun, but I haven’t written anything about it yet. This is Hippie’s fourth training day on the seesaw. I want her to move forward on the obstacle. It looks like she’s about to learn it, but the direction wasn’t important thought Hippie.

Hippie jobber godt og elsker dette. Jeg har skjønt at jeg bør bli en sprinter for å holde tritt med denne damen etter hvert.

– Hippie works well and loves this. I’ve realized that I should be a sprinter to keep up with this lady over time.

Vi har også trent på hopp, hjul og tunneler, eller rør som jeg kaller det. Jeg prøvde meg på en kombinasjon av disse hindervariantene. Det gikk faktisk over all forventning. Filmingen ble litt dårlig da jeg både skulle filme og føre Hippie samtidig.

– We have also trained on jumps, tire and tunnels. I tried a combination of these obstacles. It actually went above and beyond expectations. The filming was a bit poor when I had to both film and lead Hippie at the same time.

Selv Alvin trenes i dette og han ser ut til å elske det han også. Det er virkelig morsomt å jobbe sammen med disse firbeinte når man ser hvor høyt de elsker det. Dessverre måtte jeg både filme og føre i denne videoen også.

– Even Alvin got to try Agility and he loves this too. It is really fun to work with them all as they all love it. Unfortnently I had to both film and lead in this video also.

God natt! – Good night!