4 pinner og en tønne – 4 sticks and a barrow

10.03.2019

Det er dag 28 siden vi paret Gudny med Fredrik. Jeg får stadig spørsmål fra Ingelill (eieren til Fredrik) med flere om Gudny er drektig eller ikke. Det jeg har sagt til nå er at Gudny ikke har gått helt ned bak. Altså vulvaen hennes er litt større enn vanlig. Hun er mer kosete og Mango er stadig der Gudny er. Denne gangen lå faktisk, Hilde og Tutta der også. Men størrelsen på magen tilsier at det ikke er noen valper der.

– It’s day 28 since we mated Gudny with Fredrik. I always get questions from Ingelill (the owner of Fredrik) and other whether Gudny is pregnant or not. What I have said until now is that Gudny’s vulva is slightly larger than usual. She is more cuddly and Mango is where Godny is. This time, Hilde and Tutta were actually there too. When I look at Gudny’s tummy it looks empty.

Ta vare på - Care
Ta vare på – Care

19.03.2019

Det er 37 dagen siden Gudny paret seg første gang. I dag hadde jeg en lang samtale med Astrid Krog, oppdretteren til Mango. Fortsatt kan jeg ikke si at Gudny er drektig og det fortalte jeg Astrid. Jeg tenkte at det var på tide å sende Ingelill Lanto (Eieren Fredrik) en melding og fortelle at Gudy dessverre er tom.

– It is 37 days since I mated Gudny. Today I had a long conversation with Astrid Krog, the breeder of Mango. Still, I cannot say that Gudny is pregnant and I told Astrid. I thought it was time to send Ingelill Lanto (Owner of Fredrik) a message and tell that Gudny, unfortunately, isn’t pregnant.

20.03.2019

Da jeg sto opp i dag fikk jeg midlt sagt litt sjokk. Jeg lurer på om Fredrik har vært her i natt og blåst opp magen til Gudny. Den hadde bare eksplodert! Dag 38 skulle altså være avjørende for om jeg kunne si at Gudny var drektig eller ikke. Jeg måtta faktisk ta ut selen til Gudne med over 300 meter tror jeg det var.

– When I got up today I got a little shock. I wonder if Fredrik has been here tonight and blew up Gudny’s stomach. It had exploded! Today is day 38, and now I can tell that Gudny is pregnant. I had to make Gudny’s harness bigger today. I think it was around three hundred meters.

Jeg sendte Ingelill en melding og spurte om hun hadde savnet Fredrik i natt, men hun hadde ikke det. Gudny begynner nå å se ut som ei tønne på fire pinner.

– I sent Ingelill a message and asked if she had missed Fredrik during the night. She had not missed him. Gudny is now starting to look like a barrow on four sticks.

Stor mage - Big stomach
Stor mage – Big stomach

22.03.2019

I dag hadde ikke Gudy lyst til å bli med ut og gå. Det er ikke lange turene vi tar om dagen, men litt går det jo an å gå ut av døra selv om man har rundt tre uker igjen. Meldingen var i hvert fall helt klar.

– Today, Gudny didn’t want to go for a walk. We do not take long walks these days, but it will not harm her to walk a little even though she has around three weeks left. Her message to me was not something one could misunderstand.

Klar melding - A clear message
Klar melding – A clear message

29.03.2019

Som jeg skreiv tidligere i dette innlegget så er det godt å ha en mor og støtte seg på. Mango er enda mer klengete på Gudny nå og det er helt tydelig at Gudny syntes at det var greit å ha mamma der. Hjertet smelter heltav å se hvor godt Mango passer på datteren sin i disse dag. <3

– As I wrote earlier in this blog post is it nice and comfy to have one’s mother nearby when one is pregnant. Mango guards Gudny even more now and Gudny thinks that’s nice to have her mother close. My hearts melt to see how Mango looks after her daughter these days. <3

Gudny and Mango
Gudny and Mango

God natt! – Good night!

Jeg er dum – I’m stupid

Advarsel: Følgende innlegg inneholder bilder som kan forstyrre noen lesere. – WARNING: The following post contains images that may be disturbing to some readers.

12.03.2019

Rune har et flott hunderom med to binger. Den ene bingen ligger småbikkjene i om natt og den andre har Colin som hybel.

– Rune has a great room for the dogs in his house with two bins. In one of them, I put the little ladies and Theo and in the other one, Colin has his dorm during the night.

Igår kveld lot jeg jentenesove løse i bingen. Jeg delte dem ikke inn slik at de lå i hvert sitt bur. Det angret jeg på da jeg sto opp i dag. Hvor dum kan man bli?

– Last night I didn’t put the girl in their own cage when we were going to bed. I got to regret that when I got up this morning. Hoe stupid can one be?

Jeg skjønte de hadde slåss, da jeg så at Berit hadde blod i pelsen. Jeg sjekket henne der jeg så blod, men fant kun et sår på halsen hennes. Hvem hun hadde slåss med aner jeg ikke. Jeg ga dem frokost. Lot dem vente litt. Etter det tenkte jeg at det var best å få sjekke Berit skikkelig. Jeg fant som sagt kun et sår på halsen hennes. Jeg satte henne i hundebadekaret og skulle til å dusje henne. Da fikk hun helt panikk. Det to noen sekunder før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Jeg spurtet avgårde etter mobilen min og skrev følgende melding til min veterinær. «Berit har øyet utenpå. Håper du er der. Kommer nå. I løpet av et minutt hadde jeg fått svar: «Ok».

– I realized they had been fighting when I saw that Berit had blood in her fur. I checked where I saw blood, but found only a sore on her neck. Who she had fought with, I have no idea. I gave them breakfast. Let them wait for a little while. After that, I thought it was best to check Berit properly. As I said, I found only one wound on her neck. I put her in the dog bath and was going to shower her. Then she totally panicked. It took approximately two seconds before I realized what had happened. I ran for my cellphone and wrote the following message to my vet. «Berit has the eye on the outside. Hope you are there. Coming now. Within a minute I had received an answer:» Ok. «

Berit skadet - Berit hurt
Berit skadet – Berit hurt

Vi kom oss til veterinæren og hun satte igang med en gang. Heldigvis var ikke selve øyeeplet skadet, men øyelokket var på baksiden av øyet. Det måtte frem. Fare var at det hadde gått for langt tid slik at øyet hadde begynt å tørke. Jeg tenktedet i det jeg satte henne i bur var om jeg skulle dryppe øyet hennes med saltvann, men så turte jeg ikke allikevel. Kan på nåværende tidspunkt fortelle at det burde og kunne jeg ha gjort da det ville minske faren for uttørking av øyet.

– We got to the vet and she started right away. Fortunately, the eyeball itself was not damaged, but the eyelid was on the back of the eye. The eyelid had to be pulled out over the eye. The danger now was that if the eye had started to dry out we had to remove it. I thought about that when I put her in the cage as if I was to drip her eye with salt water, but then I didn’t dare anyway. Can tell you at this point that I should and could have done it. It would have lessened the danger of drying the eye.

Stakkars Berit'n min - My poor little Berit
Stakkars Berit’n min – My poor little Berit

Hun ble dopet og sovnet etter en liten stund. – She was drugged and fell asleep after a little while.

Sover - Sleeping
Sover – Sleeping

Skrekk og gru hvor fort øyet hovnet opp. Tenk om jeg bare hadde sett det med en gang, men jeg så det dessverre ikke da jeg undersøkte henne første gangen. Dette gjør vondt i hjertet altså og ikke minst for den lille krøllete frøkna som lå på bordet. Hvordan kunne jeg vær så idiotisk og ikke stenge damene i hvert sitt bur?

– It is terrible to see how quickly the eye swelled. Imagine if I had just seen it right away, but unfortunately, I didn’t see it when I first examined her. This really hurts my heart, and not least for the little curly lady lying on the table. How could I be so stupid that I didn’t put them in their own cages during the night?

Operasjon - Operation
Operasjon – Operation

Berit kviknet til etter hvert og var ved godt mot. Nå blir det noen lange dager med rekonvalens. Mest sannsylig blir hun blind på et øye, men det er mulig hun får beholde det.

– Gradually Berit woke up again and was in good spirits. Now there will be some long days of convalescence. Most likely, she becomes blind in one eye, but she may be able to keep it.

Våken - Awake
Våken – Awake

God natt! – Good night!