Hilde, drektig, eller ikke drektig – Hilde, pregnant, or not pregnant

Som du kanskje vet så har Hilde vært i Danmark for å finne kjærligheten. Jeg har ventet og ventet på tegn på at damen skulle være drektig.

– As you might know Hilde has been in Denmark and had two find love. I have waited and waited for a sign that she could be pregnant.

Den 03.02.2018, dag 21 etter første paring kunne jeg ane at magen hennes var begynt å bli litt rundere. Det var akkurat som om den falt ned i løpet av et døgn. Men jeg stolte ikke helt på det jeg så.

– The 03 of February 2018, day 21 after she mated the first time I could see that Hilde’s tummy was a bit larger. I was as it exploded in 24 hours. But I did not trust what I saw.

Hilde and Alvin, 03.02.2018
Hilde and Alvin, 03.02.2018

Dag 28 så magen slik ut og fortsatt så innbilte jeg meg at det var synsbedrag.

– Day 28 did her tummy look like this. Still I told my self that I was imagine what I saw.

Hilde 10.02.2018
Hilde 10.02.2018

Nå først syntes jeg at puppene hennes begynte å skifte farge. Ble litt mer sikker nå.

– Now I thought her breasts had changed color. I’m a little bit mor sure now.

Hilde 16.02.2018
Hilde 16.02.2018

I dag 19.02.2018, dag 37 tør jeg å opplyse deg om følgende: Hilde er drektig. Ingen tvil. Dag 63 etter første paring vil være 17 mars om jeg har regnet riktig.

– Today 19.02.2018, day 37 do I dare to enlighten you: Hilde is pregnant. No doubt. Day 63 after the first mating will be the 17.th of March if I have done the math right.

Hilde 19.02.2018
Hilde 19.02.2018

Dette er faren til Hilde’s valper Kjærsgaard Felix. Eiere er Pia og Gitte Willumsen Berg.

– This is the father to Hilde’s puppies Kjærgaardens Felix. Owned by Pia and Gitte Willumsen Berg.

Han er en flott kar - He is a handsome guy
Han er en flott kar – He is a handsome guy

Får håpe ingen stjeler Hilde sine valper. – I hope noone steels Hilde’s puppies.

God natt! – Good night!

Kan vi klare det? – Can we make it?

Som jeg har skrevet før så har jeg hatt et mål med treningen til Elsa. Målet er å komme oss igjennom en utstilling hvor hun trives. Om vi klarer det vet jeg dessverre ikke enda da vi ikke har forsøkt, men denne treningsdagen fikk jeg en overraskelse.

– As I have posted before do I have a goal with the training of Elsa. The goal is to get us through a dogshow were she will love to work. If we can do it I unfortunately do not know yet because we have not tried it, but this training day, I got a surprise.

Jeg har brukt agility som trening for å få Elsa til å jobbe sammen med meg selv om det er andre tilstede. Dette er noe hun synes er kjempegøy og nå prøver jeg å overføre det til utstillingstrening. Dermed ble det første bordtrening. «Dommeren» hadde ikke Elsa møtt før. Før jeg satte henne på bordet lot jeg Elsa få gå bort til dommerens bein på eget initiativ og lukte. Da klikket jeg og godbit ble gitt.

– I have trained agility with Elsa to show her that it can be fun to work even though it is other people and dogs there. This is something she thinks is fun and now I’m trying to transfer it to the show training. Now it was time for the first training on a table. The «judge» hasn’t Elsa met before. Before I put her on the table I let Elsa smell the «judge’s» legs on her own initiative. When she smelled her legs I clicked and a treat was given.

Elsa trakk seg ikke og jammen tok hun godbit fra «dommeren» også. Hun strakk seg faktisk frem etter godbitene. Det er noe som er skikkelig positivt. – Else did not move away from the «judge» and she even ate her treats. She did noe try to get away instead she tried to get the treats. This is really positive.

Som du sikkert legger merke til så har Elsa ikke på seg utstillingsbånd. Grunnen til dette er at jeg ikke kommer til å bruke det før jeg er sikker på at Elsa liker utstillingstrening. Setter jeg på henne et utstillingsbånd nå kan jeg ødelegge mye om hun ikke liker det vi driver med, for om hun ikke liker det så kan Elsa begynne å koble utstillingsbånd med noe hun ikke liker. Derfor bruker jeg sele på nåværende tidspunkt fordi den bruker vi når vi går tur og når vi trener agility. Altså en uniform som brukes til det meste om hun liker det eller ei.

– As you probably notice isn’t Elsa wearing a show leash. The reason for this is that I’m not going to use it before I’m sure Elsa likes show training. Do I put it on now before I know she loves the show training she might combine the show leash with something she does not like to do. I use the harness at this time because we use it when we walk and when we train agility. An «uniform» used for the most part on things she likes to do or not.

God natt! – Good night!

Den vennlige giganten – The friendly Giant

Ting kan skje så raskt og det har det gjort her. Dessverre er ikke alt til det positive, men «livet må gå videre» heter det seg. Jeg mistet litt av gnisten og nå prøver jeg å få den til å tenne igjen. Derfor tenkte jeg det var best å få skrevet litt om tragedien.

– Things can happen so fast and it has. Unfortunately, not all of it positive, but «life must go on» is it called. I lost a little bit of the famous sparkle and now I’m trying to get it to ignite again. Therefore, I thought it was best to writte a little bit about the tragedy.

Første gang jeg så Giganten Emil var han ikke gamle karen. Da sto han akkurat som i bildet nedenfor med hodet ut av katteluka. Så ble hodet til Emil dyttet vekk og det stakk et annet hode ut og det var Brigg sitt. Dette skjedde i det jeg gikk forbi med min daværende flokk som bestod av min Emil (Griffon Bruxellois, Ruby (mix), Lotta og Dennis (Pyreneisk Gjeterhunder). Jeg pratet så vidt det var med Maud og Rune før jeg tuslet videre med flokken. Dette var i 2012.

– The first time I saw the Giant Emil, he was not an old guy. He was just like in the picture below with his head out of the cat door. So was the head of Emil pushed away and another head was showing and and it was Brigg’s head. This happened wen I walked by with my gang which consisted of my Emil (Griffon Bruxellois, Ruby (mix), Lotta and Dennis (Pyrenean Shepherd dogs). I was talking a little bit with Maud and Rune before I walked on with the my gang. This was in 2012.

Giganten Emil - The Giant Emil
Giganten Emil – The Giant Emil

På den tiden fikk Emil plass i et lite basseng for barn. Det var noen varme vårdager det året og i mai fikk han bade. 

– At that time a swimmingpool for children was big enough for him to take a bath. It was some warm days May that year.

År en - Year one
År en – Year one

Året etter var det ikke like lett. – The following year it was not that easy.

År to - Year two
År to – Year two

Når man er valp trenger man mye hvile og det å bade var slitsomt. – When one is a puppy one needs to rest a lot and to take a bath is very tiring.

Hvile - Rest
Hvile – Rest

Det var kun to dager mellom Emil og Brigg og deres mødre diet sine kull om hverandre. Emil og Brigg var så heldige at de kom til samme eier og har hatt mang en lekestund sammen.

– It was only two days between Emil and Brigg and their mothers nursed their litters together. Emil and Brigg was so fortunate that they came to the same owner and have had many play times together.

Brigg and Emil
Brigg and Emil

 Da Emil var rundt fem måneder brakk han beinet. Hvem skulle trodd at en legekonferanse i Belgia for kirurger fra hele verden skulle redde gutten. Det var ingen veterinærer i Norge som hadde lange nok skruer man kunne bruke i beinet til Emil. En norsk kirurg Maud kjente klarte ved hjelp av kirurgene på denne legekonferansen å anskaffe skruer og Emil ble reddet. I denne perioden bodde stort sett Emil i en dobbel barneseng.

– When Emil was around five months he broke his leg. Who would have thought that a medical Conference in Belgium for surgeons from around the world were to rescue the boy. There were no veterinarians in Norway that had long enough screws that could be used on the boy. But a Norwegian surgeon Maud knew asked the other surgeons at the medical Conference to find suitable screws and Emil were rescued. In this period he lived in a dobbel childrens bed.

Operert - Operated
Operert – Operated

Da skruene skulle fjernes klarte veterinæren å komme bort i en sene i beinet og ikke mange ukene etter at bruddet var grodd røk senen tvers av. Så var det ny operasjon og nytt opphold i grinda var påkrevd.

– When the screws were supposed to be removed the veterinary almost torn a tendon in Emil’s leg. A few days later it broke. And a new operation was on the agenda and Emil had to stay in the crib for a while longer.

En gang til - Once again
En gang til – Once again

Etter hvert ble det opptrening i en vann-tredemølle. Emil elsket de stundene.

– At last he train in a water treadmill. Emil loved those moments.

Emil på vann-tredemølle - Emil on a water treadmill
Emil på vann-tredemølle – Emil on a water treadmill

Det er ikke noe rart at han smiler. – It is not any wonder that he smiles.

Emil smiler - Emil smiles
Emil smiler – Emil smiles

Har du Newfoundlandshund vet du hvorfor håndklær er så viktig. – If you have a Newfoundland dog you know why a towel is important.

Håndkle - Towel
Håndkle – Towel

Det var en ting her i verden Emil var redd for og det var små hunder. Da Maud og jeg ble kjent var Gudny valp. Dette var sommeren 2014. Gudny elsket vann like mye som Emil gjorde. I hvert fall hvis vannet var i et barnebasseng. Til Emils store fortvilelse okkuperte Gudny bassenget hans. Hun jaget etter ham rundt i hagen da Emil prøvde å slippe unna hennes forsøk på å bli venn med ham. Jeg måtte faktisk stoppe henne til slutt.

– There was one thing in this world Emil afraid of and that was small dogs. And when Maud and I got to know each other was Gudny a puppy. This was the summer of 2014. Gudny loved the water as much as Emil did. At least if the water was in a children’s pool. To Emil’s great despair occupied Gudny his pool. She chased after him around the garden as well trying to become his friend while Emil tried to get away from her. I actually had to stop her.

Gudny and Emil
Gudny and Emil

Det hender jeg har hunder inne som er litt redde og trenger litt hjelp og da har Emil og hans flokk blitt brukt. Jeg har aldri opplevd at Emil har vist et aggressivt gen noen sinne. Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas, valpen til Hilde) var en av de heldige som fikk hilse på Emil.

– Sometimes I have dogs that is a bit scared and need some help. I use Emil and his flock to help these dogs. I have never experienced that Emil showed an aggressive gene. Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas, Hilde’s puppy) was one of the lucky ones that got to greet Emil.

Timmy
Timmy

Serafima brukte ham som varmepute. – Serafima used him as heaqt pillow.

Serafima and Emil
Serafima and Emil

Så startet helvete den 31.01.2017. Emil  var ikke i form og vi måtte ta en tur til veterinæren. Han pustet rart og det stinket av øret hans.

– So started hell the 31.01.2017. Emil was not in welland we had to take a trip to the vet. He breathed stange and it stank fromhis ear.

Emil og veterinæren - Emil and the veterinary
Emil og veterinæren – Emil and the veterinary

Medisiner ble gitt, men Emil viste ingen tegn til bedring bortsett i fra i øret. Han ble mer og mer tungpustet, men da jeg skulle på trening med gjengen ville han være med. Jeg lot ham få lov. Etter tre sitt var han totalt utslitt og fikk lov til å  hvile i bilen.

– Medication was given, but Emil showed no signs of improvement except his ear got better. He got more and more short of breath, but when I was going to the training with the gang he wanted to join us, I let him be allowed. After total of three sit, he was exhausted and was allowed to sleep in the car.

Nå begynte han å spise mindre og jeg brukte fantasien der jeg kunne bruke den for å få i ham litt mat. Brødskive med bringebærsyltetøy var det jeg klarte å få i ham til dette måltidet.

– Now he began to eat less and I used my imagination where I could use it to get him to some food. Slice of bread with raspberry jam was what he wanted for this meal.

Emil spiser - Emil is eating
Emil spiser – Emil is eating

Lørdag den 03.02.2017 kom Ida Naemy på besøk. Vi ønsket å gå en tur med flokken og Emil ville være med denne gangen også. Da vi hadde gått omtrent 75 meter skjønte vi at vi måtte snu. Emil hadde ikke mer å gå på. Heldigvis kom Rune kjørende så vi løftet Emil inn i bilen og han fikk sitte på hjem.

– Saturday, the 03.02.2017 came Ida Naemy for a visit. We wanted to go for a walk with the gang and Emil wanted to go with us. When we had walked about 75 metres, we realized that we had to turn around. Emil had no more to go on. Fortunately, came Rune driving and we liftet Emil into the car and he got a ride home.

Emils siste tur - Emil's last walk
Emils siste tur – Emil’s last walk

Mandag 05.02.2018 ringte jeg veterinæren. Rune ble med for denne gangen regnet vi med at Emil måtte få lov til å sove. Da vi kom dit fikk Rune og jeg Emil ut av bilen og han gikk faktisk på sine egne bein inn på veterinærkontoret, men da var han totalt utslitt. Det eneste Emil ville var å veie seg. Hverken Rune eller veterinær Næverdal hadde noe valg. Når Emil bestemte seg for noe så gjorde Emil det han hadde bestemt seg for.

– Monday 05.02.2018 I called the vet. Rune was with me for this time we thought that Emil had to be allowed to sleep. When we got there Rune and I got Emil out of the car and he actually walked on their on his own feet into the veterinarian Office. He was totally worn out when he got in the door. The only thing Emil wanted was to weigh himselves. Neither Rune or veterinary Næverdal had no choice than let him go on to the weight. When Emil decided something, Emil did it.

Emil ville veies - Emil wanted to be weighed
Emil ville veies – Emil wanted to be weighed

Emil måtte ta en ny blodprøve og det viste seg at han nesten ikke hadde røde blodceller igjen i kroppen. Det var derfor han var så kortpustet og ikke klarte å gå noe særlig. Emil ble røntget og kikkhulssjekket i mageregionen for å se om det var noen indre blødninger. Det var det heldigvis ikke. Hjertet var litt forstørret, men ikke noe som skulle tilsi hans tilstand.

– Emil had to take another blood test and it turned out that he almost did not have any red blood cells remaining in the body. That was why he was so short of breath and was unable to walk any long distanses. Emil was x-rayed and his abdominal region twas checked to see if there was any internal bleeding. Fortunately there were not. The heart was slightly enlarged, but not something that would imply his condition.

Vi fikk nye medisiner. Hvis disse virket burde han respondere bra på dem i løpet av et par dager. Tirsdag spiste han godt og gikk noen runder på tunet. Både Rune og jeg jublet og nå regnet vi med at Den vennlige Giganten Emil skulle klare seg.

– We got new drugs. If these worked he should respond well on them in a copule of days. Tuesday, he ate well and went a few rounds in the yard. Both Rune and I cheered and now we thought that the friendly Giant Emil was going to make it.

Da torsdagen kom var Emil så dårlig at det ble bestemt at jeg skulle reise med ham. Jeg lirket ham ut døra med en dentastiks for det var det eneste han ville spise. Så gikk jeg over gårdsplassen og tanken var at jeg skulle rygge bilen bort til ham slik at han slapp å gå. Det var tydeligvis ikke Emil enig i. Jeg så at han kjempet seg opp på beina og at han brukte det han hadde av krefter på å gå bort til bilen. Da hadde ikke Emil flere krefter igjen og jeg løftet den 74 kilos gutten inn i bilen. Hvor jeg fikk kreftene i fra aner jeg ikke. Tårene trillet og jeg visste at dette ville bli Emils siste biltur. Han elsket bilturer.

– When Thursday came was Emil so sick that it was decided that I had to take him to the vet again. I got him out the door with a dentastiks for that was the only thing he would eat. Now I walked over the courtyard and the idea was that I was going to reverse the car over to him so that he wouldn’t have to walk. It was apparently not in Emil’s mind. I saw that he fought his way up on his feet and that he used what he had left to walk up to the car. Then had no more strength left, I lifted the 74 kg boy Emil into the car. Where I got the power to that I have no idea. I cried but was determent to get him in, and I knew that this would be Emil’s last road trip. He loved to ride in a car.

Da vi kom til veterinæren kunne veterinæren nesten ikke tro det han så. Emil var helt hvit i munnen. Veterinæren sa at det var et under at Emil sto på sine egne bein i det hele tatt.

– When we got to the vet, he could hardly believe what he saw. Emil was completely white in the mouth. The vet said it was a wonder that Emil was standing on his own feet at all.

Dette er slik jeg husker denne gutten. Med et vennlig blikk og en glede over å se meg hver gang jeg dukket opp. Det jeg pleide å si til folk når de skulle hilse på den vennlige Giganten Emil var at den største faren var at de kunne bli våte fordi han var veldig glad i å gi kyss. RIP Emil, det har du fortjent og jammen har du gitt mange glede.

– This is how I remember this boy. With friendly eyes and he showed a incredible joy every time I saw him. I used to say to people when they were going to greet the friendly Giant Emil that the greatest danger about him was that they could get wet because he was very fond of giving kisses. RIP Emil, you deserved that and you has given me and many others much joy.

Emil Maxsønn Av Kamperhaugbamsen b. 19.03.2012 - d. 08.02.2017
Emil Maxsønn Av Kamperhaugbamsen b. 19.03.2012 – d. 08.02.2017

PS: Tusen takk til oppdretter for god støtte da det sto på som verst. – Thank you to the breeder for the great support.

Avslappet, eller rolig? – Releaxed or calm?

Jeg begynner å lure på om ovnsbakt hund er godt. Bare for å ha sagt det så ovnsbaker de seg selv.

– I’m starting to wonder if roasted dog is good. Just to say they roast themselves.

Ovnsbakt - Roasted
Ovnsbakt – Roasted

Brigg er i ferd med å legge seg inn i flokken og Gudny var den første til å godta det.

– Brigg is about to add himself into the gang and Gudny was the first to accept it.

Brigg and Gudny
Brigg and Gudny

Berit syntes han var bedre som varmepute. – Berit thought he was better as a heat pillow.

Berit, Brigg and Gudny
Berit, Brigg and Gudny

Stakkars Alvin. Han er nå i ferd med å miste alle sine bamser til denne invasjonsgjengen.

– Poor Alvin. He is now about to lose all his teddy bears to this invasion gang

Invasjon - Invasion
Invasjon – Invasion

Det luktet vondt av øret til Emil og han har ikke vært i form så det ble et veterinærbesøk på ham. Dyrlegen fikk lyttet på ham og tatt blodprøve uten problemer. Emil veier nå 74,4 kg og det vil si at han har gått nesten nesten 5.6 kg. Fikk klar beskjed om at mer vektnedgang ikke var aktuelt for denne gutten sin del. 

– It smelled like shit from Emil’s ear and he has not been in well so it was time for a veterinary visit. The vet got to listen to his heart and took a blood test without any problems. Emil has lost weight and 74.4 kg is not enough weight for this body. He has lost 5.6 kg. He needs to gain a little.

Emil og veterinæren - Emil and the veterinary
Emil og veterinæren – Emil and the veterinary

Da Kong Emil kom hjem fra veterinæren ble han hilst velkommen av sine undersåtter.

– When King Emil came home from the vet, he was welcomed by his subjects.

Hjørdis behøvde ikke være lenge ute før hun var i ferd med å bli forvandlet til en snømann.

– Hjørdis didn’t need to be long out long before she was about to be transformed into a snowman.

Hjørdis
Hjørdis

Noen ganger blir jeg ikke like imponert over hva de firbeinte gjør. Denne gangen var det Alvin. Han gikk noen runder før han klarte å komme seg ut igjen. 

– Sometimes I’m not that impressed on what the four-legged do. This time it was Alvin. He went a few rounds in his toybox before he was able to get out again. 

At noen kan ligge så rolig og ikke bry seg om hva som skjer rundt dem er ikke ofte jeg ser i blant de firbeinte, men Emil slår alle rekorder for min del. Er han avslappet, eller bare rolig tro? 😉

– That someone can be so calm and not care about what’s going on around them is not often I see among the four-legged, but Emil breaks all records for my part. Is he just relaxed or just calm? 😉

God natt! – Good night!

Første trening i hall (Agility) – First training indoors (Agility)

I dag satte jeg igang med trening av noen av de firbeinte. De som var med i dag var Elsa, Hjørdis, Gudny, Rosa og Serafima. Grunnen til at jeg startet med Agility nå da jeg skal jobbe litt med gjengen er at jeg synes det er enkelt å bruke hinderene for å lære hundene og samarbeide med meg. Dettte kan jeg nemlig benytte når jeg skal begynne å trene lydighet. Husk at ingen sier at jeg gjør det rette når det gjelder å trene hund. Jeg bare gjør det jeg synes er lettest å overføre til hundene jeg skal trene. Det samme må bør du gjøre når du skal trene din hund. Altså gjør det du synes er lettest først.

– Today I put on with the training of some of the firbeinte. Those who were with today was Elsa, Hjørdis, Gudny, pink and Serafima. The reason why I started with Agility now that I will be working a little bit with the gang is that I find it easy to use hinderene to teach dogs and partner with me. Keep in mind that no one says that I’m doing the right thing when it comes to training the dogs. I’m just doing what I think is the easiest way to transfer contact to the dogs I’m going to train. The same should you do. Train what you think are easiest for you and your dog.

Jeg begynte med Gudny som jeg har trent litt før, derfor kunne jeg be henne bli og kommandere henne til å hoppe. – I started with Gudny that I have trained before therefor I could tell her to stay and command her to jump the tire.

Gudny
Gudny

Ønsker nå å dele det fineste bildet av henne hvor hun hopper igjennom hjulet.

– So now I want to share the nicest picture of her jumping through the tire.

Fint, ikke sant? - Nice, isn't it?
Fint, ikke sant? – Nice, isn’t it?

Her rakk jeg akkurat å få hennes hjul hopp med på video. – And here I got to film her jump through the tire.

Den neste ut var Rosa. –  The next one was Rosa.

Serafima , hjulet – Serafima, tire

Serafima gikk røret. – Serafima went through the tunnel.

Hjørdis klarte det med glans. – Hjørdis did it

Det morsomme var at her gjør hun en feil og da trodde jeg faktisk at hun skulle gi seg, men jammen prøvde hun igjen på eget initiativ og hoppet. Da ble jeg stolt da.

– The funny thing was that when she made a mistake I actually thought she was going to give in, but on her own initiative she tried again. I was so proud of her.

Elsa: Dette var Elsa’s og min første tur sammen for å trene i en hall. I dag var det ingen andre som trente samtidig som oss. De andre hadde pause. 

– Elsa: This was Elsa’s and my first training in a hall. Noone else trained while we trained. The other had a break.

Elsa er veldig var på lydene. Hun kan høre at de andre pratet inne i kiosken, men hun kunne ikke se dem.

– Elsa reacted on the sounds. She could hear the others in the kiosk, but she couldn’t see them.

Til slutt brydde hun seg ikke i det hele tatt og gjorde det hun skulle.

– In the end she didn’t care at all and did what she were suppose to do.

God natt! – Good night!

Gin ble gipset – Gin got a cast

Gin hadde time hos veterinæren i dag tirsdag kl. 09:00. Det ble nytt røntgenbilde og en flott gipsskinne ble satt på beinet hans slik at vi kunne være sikre på at det ikke ville bli et komplett brudd. Akkurat nå var det kun en brist.

– Gin had an appointment at the vet today Tuesday at. 09:00 AM. A new x-ray was taken and a plastersplint was put on his leg so that we could be sure that there would not be a complete fracture. His leg is not broken but one could see a line on the bone.

Gin med gips på beinet - Gin with a cast on his leg
Gin med gips på beinet – Gin with a cast on his leg

Gipsen måtte ikke bli våt når Gin var ute og luftet seg. Til og begynne med brukte jeg en brødpose på beinet hans til jeg kom på at sokkene til Alvin var gummibelagt inni. Den var til og med stor nok.

– His cast couldn’t get wet when. And now there is a lot of snow here so I used a plasticbag in the beginning. Then it came to my mind that Alvin’s socks had rubber inside. It was even big enough.

Gin og sokken - Gin and the sock
Gin og sokken – Gin and the sock

Når Emil legger seg i døråpningen er det ikke lett for de andre å komme forbi.

– When Emil lies in front of the doorway there is no room to get past him.

Emil er port - Emil is a gate
Emil er port – Emil is a gate

De er litt søte der de står og forteller at  nå er det på tide å komme inn.

– They are a bit sweet when they tells me that it’s time to get in.

Vil ikke være ute for lenge - Won't be outside too long
Vil ikke være ute for lenge – Won’t be outside too long

Hjørdis og Elsa har funnet tonen. Jammen er jeg heldig. Jeg ønsket meg en Griffon Bruxelloistispe og nå har jeg plutselig to. Ikke si det til eierne så! 😉 En stjal jeg fra Bergen og den andre stjal jeg fra Danmark sist helg.

– Hjørdis and Elsa really like each other. I’m lucky. I have wanted a Brussels Griffon female. Now I got two. Do not tell their owners! 😉 One I sole from Bergen and the second one I stole from Denmark last weekend.

Jeg ønsker meg slik - I want one of this sort
Jeg ønsker meg slik – I want one of this sort

Eva syntes det var noe stort tull at Alvin skal sutte på bamser. Alvin derimot var ikke enig og prøvde så godt han kunne og redde en av suttebamsene sine.

– Eva thought it was nonsense that Alvin is going to suck on one og his Teddy bears. Alvin on the other hand did not agree and tried as best he could and save one of them.

"Min," sa Alvin - "Mine," said Alvin
«Min,» sa Alvin – «Mine,» said Alvin

Rune er ikke helt vant med små hunder. Han trodde at kattedoen var sikker bak gitteret. Det var den ikke!

– Rune is not used to small dogs. He thought that the cat toilet was safe behind bars. It wasn’t!

Rosa
Rosa

God natt! – Good night!

Hjem til Norge – Home to Norway

Imorgen ble til i dag og avreise var på agendaen, men først ville Sus H. og jeg gå en tur med de firbeinte. Det var nesten så jeg angret for jammen blåste det surt. Både ører, nese og hender var blå og stive tror jeg. jeg er ikke helt sikker for jeg kunne ikke kjenne at jeg hadde noen av dem etter turen. Før vi gikk fikk de søte små frokost.

– Tomorrow became today and I had to leave Sus H. but first Sus and I wanted to go for a walk with the dogs. It was almost as I regretted this walk beacuse of the cold wind. Both ears, nose and hands were blue and stiff, I think. I’m not entirely sure for I could not feel either of them afterwords. Before we walked gave we the sweet little small once their breakfast.

Frokost - Breakfast
Frokost – Breakfast

Arne fikk ikke frokosten i senga denne gangen, men ganske enkelt servert der han lå.

– Arne did not get breakfast in bed this time, but simply served where he lay.

Arne fikk servering - Arne got served
Arne fikk servering – Arne got served

De søte små fikk også kose seg litt.  The cute little ones got to enjoy themselves .

Leketid - Playtime
Leketid – Playtime

Så labbet ut i den kalde vinden. Det var ikke noe problem å ha med seg en kopp med te, jeg hadde jo bare to hunder i bånd.

– Then we walked out in the cold wind. It was not a problem to have my cup of tea with me, I had only two dogs on a leash.

Tekoppen var med - My cup of tea joined me
Tekoppen var med – My cup of tea joined me

Jeg ble nesten sjokkert det faktisk var is på vannet. – I was almost shocked when I saw ice on the water.

Is - Ice
Is – Ice

Den firkanta mursaken ble brukt til tegelsteinsproduksjon. – This square thing on the left was used to make bricks.

Tegelsteinproduksjon - Production of bricks
Tegelsteinproduksjon – Production of bricks

Selvfølgelig hadde abonnementet mitt fra NextGenTel sviktet meg som vanlig når jeg er i Danmark. Det virket et døgn og så virket det ikke mer. Jeg hadde nemlig tenkt å bruke googlemaps for å komme meg ut på E20 og nordover mot Sverige. Så da jeg svingte ut av gårdsplassen til Sus H. visste jeg at jeg skulle svinge til høyre, men da jeg kom til første kryss cirka femti meter fra Sus H.s gårdsplass svingte jeg til venstre. Magefølelsen min sa meg at dette var feil så jeg snudde. Heldigvis møtte jeg en mann slik at jeg fikk spurt om riktig retning. Han forklarte og i neste kryss skulle jeg til venstre. Alt vel så langt. Neste kryss tok jeg til høyre og det ble feil det også. Da måtte jeg ringe Sus H. Hun satte meg i riktig retning og nå kjørte jeg bare på gefylen. Til slutt stoppet jeg ved en bensinstasjon og spurte om veien. Jammen ble jeg overrasket da jeg hadde kjørt riktig og at jeg kunne fortsette rett frem til jeg kom til E20. Tiden jeg brukte skal ikke nevnes.

– Of course my subscription from NextGenTel failed me as usual when I’m in Denmark. It worked for 24 hours and then it stopped working. My plan were to use googlemaps to get me out on E20 and North to Sweden. So when I turned out of the courtyard of Sus H. I knew that I was going to turn to the right, but when I got to the first crossing approximately fifty metres from the Sus H. s courtyard I turned left. My gut told me that this was wrong so I turned around. Fortunately, I met a man I got to ask for direction. He explained that I needed to go left on the next crossing. All well so far. Next crossing after that I turned right and that was wrong as well. Then I had to call Sus H. She put me in the right direction and now I drove only on what my gut told me. In the end I stopped at a gas station and asked for directions. Sure, I was surprised when I had driven in the right derection by following my gut. I could straight forward until I got to the E20. The time I used to drive around I will not mention.

Så ringte veterinæren og fortalte at de hadde funnet en tynn, tynn strek på røntgenbildet som ble tatt av Gin i forrige uke. Han har blitt holdt i ro, men nå ville de sette på ham gipsskinne slik at det ikke skulle kunne bli et skikkelig brudd. De lurte på om jeg kunne komme om en time. Ingen sjanse for det fra min side så vi fikk time klokka ni morgen tirsdag.

– SThe vet called and told me that they had found a thin, thin line on the x-ray picture that was taken of Gin last week. He has been kept in a cage, but now they wanted to put on him a plaster splint so we could be sure that his leg wouldn’t break. They wondered if I could come in an hour. No chance for it from my side so we got time at 9:00 AM Tuesday.

Jeg var veldig glad for at jeg hadde radio å høre på imens jeg kjørte. Det varte helt til vi kom til Sverige. Da kuttet den også ut. Så der satt jeg da bak rattet med en helt stille bil. Hunder som snorket bak i og meg selv som satt og sang. Da jeg hadde sunget alle de tre sangene jeg kunne ble det veldig kjedelig.

– I was very happy that I couldto listen to the radio while I was driving. It lasted until we came to Sweden. Then it stopped working. So there I sat behind the wheel with a very quiet car. Dogs who was snoring behind me and myself sitting and singing. When I had sung all three songs I could, it got very boring.

Svenskegrensa - The Swedish border
Svenskegrensa – The Swedish border

Så var jeg hjemme igjen. – At last I was home.

Hjemme igjen - Back home again
Hjemme igjen – Back home again

Hjørdis var ikke sikker på om det gikk an å komme lengre ut i hagen enn verandaen. Kan vel si at det ble bråstopp på toppen av trappa.

– Hjørdis was not sure if one could walk any further than my veranda. It was a sudden stopp on the top of the stairs.

Hjørdis
Hjørdis

God natt! – Good night!

PS: Min søster sendte meg dette bildet og fortale at hun og hundepasseren Hege Marie ikke kunne komme seg ut av huset. De måtte til slutt be om assistanse fra en venninne av oss for å komme ut.

– My sister sent me this picture and told me she and the dogsitter could not get out of the house. The had to be asstisted by a friend of us to get out.

Kan ikke åpnes mer - Could not be opened more
Kan ikke åpnes mer – Could not be opened more

Danmarks Grand Canyon – Denmark’s Grand Canyon

I dag skulle vi besøke Hilde’s oppdretter Sus Fjordside. Det gledet jeg meg til. Det var en stund siden jeg så henne sist.

– Today we were going to visit Hilde’s breeder Sus Fjordside. That I was looking forward to because it has been a while since I saw her last time.

På veien igjen - On the road again
På veien igjen – On the road again

Godt det var Sus H. som kjørte for jeg var mest opptatt av å se meg rundt. Tenk det er januar og så finnes det ikke en snø-, eller isflekk noe sted. Det føltes godt for min kropp.

– It’s good it is Sus H. that was driving because I was more busying looking around. It is January and there is no snow or ice anywhere. That felt good for my body.

Ikke snø eller is. - Neither snow or ice.
Ikke snø eller is. – Neither snow or ice.

Folk med respekt for seg selv tar selfie når de er ute og kjører. Selvfølgelig gjaldt oss også og selvfølgelig klarte ikke jeg å holde kjeft som vanlig når et bilde tas.

– People with respect for themselves take a selfie  when they are on the road. Of course we had to too and of course I was unable to shut up as usual when a picture was taken.

Sus til høyre og meg til venstre - Sus to the right and me to the left
Sus til høyre og meg til venstre – Sus to the right and me to the left

Vi avtalte med Sus F. at vi skulle ta en tur på stranden som heter Elsehoved like ved henne. Synd ikke Elsa var med.

– We agreed with the Sus F. that we should take a walk on the beach called Elsehoved near her. Too bad Elsa wasn’t with us.

Elsehoved
Elsehoved

Jeg ble helt fasinert av at det kun var grønne jorder rundt hele. – I was fascinated that it was only green fields around.

Grønne jorder - Green fields
Grønne jorder – Green fields

Det går ikke an å angre på en strandtur når det ser slik ut rundt en. – One can not regret a walk on the beach when it look like this.

Vakkert, ikke sant? - Beautiful, isnt it?
Vakkert, ikke sant? – Beautiful, isnt it?

Merkelig, da var vi ved stranden igår og da smakte de på vannet da også.  De likte det ikke noe særlig. Lukta er vel omtrentlig den samme som på stranden vi var på igår, men måtte de i dag også. Jeg prøvde å forklare dem at smaken vil være like dårlig som igår, men jeg tror ikke de danske hundene skjønte norsk og Hilde hadde glemt det norske språket.

– Strange, when we were at the beach yesterday and they tasted the  water   they did not lik it. The smell is approximate the same as on the beach we were at yesterday, but they had to taste today too. I tried to explain to them that the taste will be just as bad as yesterday, but I don’t think the Danish dogs understood Norwegian and Hilde had forgotten about the Norwegian language.

Smakte ikke godt - Did not taste good
Smakte ikke godt – Did not taste good

Uti forsvant hun og smake måtte hun. – In the water she went and tast it she had to do.

Hilde måtte uti - Hilde had to get in to the water
Hilde måtte uti – Hilde had to get in to the water

Både Sus H. og Sus F. varr klare med kameraene og mange flotte bilder fikk de tatt. Noen av dem ser du er i dette blogginnlegget.

– Both Sus H. and Sus F. was ready with their camera and lot of nice pictures they took. Some of them you see in this blog post.

Klar med kamera - Ready with the camera
Klar med kamera – Ready with the camera
Hvem tok det beste bildet? - Who took the best photo?
Hvem tok det beste bildet? – Who took the best photo?

Jeg elsker flygende hunder! – I love flying dogs!

Berit i farta - Berit on the go
Berit i farta – Berit on the go

Så så vi den danske Grand Canyon. – Now we saw the denish Grand Canyon.

Danmarks Grand Canyon - Denmark's Grand Canyon
Danmarks Grand Canyon – Denmark’s Grand Canyon

Vi måtte bare passe på at vi ikke snublet i den.! – We had to be careful so we didn’t stumbled over it!

Ikke høyt - Not high
Ikke høyt – Not high

Seriøse samtaler måtte til. – Some serious conversations had to be preformed.

Alvorlig - Serious
Alvorlig – Serious

Det er så godt å få holde den lille frøkna mi Hilde igjen. Jeg er utrolig glad i henne. – It so nice to hold on to this the little miss Hilde again. I’m very found of her.

Elsker denne lille frøkna - I love this little red miss
Elsker denne lille frøkna – I love this little red miss

Det er godt hun skal være med hjem imorgen. – It’s nice she is comming home with me tomorrow.

Godt hun skal hjem nå - I'm glad she is comming home new
Godt hun skal hjem nå – I’m glad she is comming home new

Berit har noen merkelige beinstillinger innimellom. Det tror jeg den lille sorte la merke til.

– Berit has some strange leg positions once in a while. I think the little black noticed.

Merkelig - Strange
Merkelig – Strange

Når man går følger jo de firbeinte etter. Hilde var flink og ble med. – When one walk follows the fourlegged. Hilde was good.

En - One
En – One

Så ble de to. – Then they were two.

To - Two
To – Two

Plutselig var de mange. – And suddenly they were many.

Mange - Many
Mange – Many

Jeg tror de følte seg litt lurt da de skjønte at ferden ikke gikk lengre. 

– I think they felt a little cheated when they realized that the mission did not go any further.

Lurt - Cheated
Lurt – Cheated
Stubbetrening - Tree stump training
Stubbetrening – Tree stump training
Berit på stubben - Berit on the stump
Berit på stubben – Berit on the stump

Måtte jo få med bildet forfra også. – Had to show the picture from the front also. 

Berit klarte det - Berit did it
Berit klarte det – Berit did it

Turen var over og mat ble spist. Danskene har altfor god mat. Godt jeg ikke bor der for da hadde jeg veid tre tonn.

– The walk was over and the food was eaten. The Danes has too well tasted food. If I had lived there I would have weighed three tons.

Klar for å spise - Ready to eat
Klar for å spise – Ready to eat

Peter Fjordside leker med to småtroll. – Peter Fjordside playing with two small trolls.

Tid for kos - Time to enjoy
Tid for kos – Time to enjoy
Kjerringskravling - Old women talk
Kjerringskravling – Old women talk

Sus F. ville legge ut noen bilder på Facebook, men denne frøkna syntes at hun kunne brukt tiden på noe bedre.

– Sus F. wanted to post some photos from todays walk on Facebook, but this little miss thought she could use her time better.

For lang tid - Too long
For lang tid – Too long

Meg og Sus H. hadde fortsatt en seriøs samtale ser det ut til. Kanskje vi ikke er venner! 😉 – Me and Sus H. looks like we still have a serious conversation. Maybe we aren’t friends after all. 😉

Og nå var tiden kommet for Sus H. og meg å forlate Sus F. Imorgen reiser jeg tilbake til Norge med tre hunder. Hjørdis skal være hos meg en stund.

– And then tit was tome for Sus H. and I to leave Sus F. Tomorrow I’m going back to Norway with three dogs. Hjørdis is going to stay at my place for a while.

God natt! – Good night!

Den Danske fjellheimen! – The Danish highlands!

Det å våkne i Danmark gjorde ikke vondt. Sus hadde dratt ut på frokostjakt og kom tilbake med bytte i form av danske rundstykker og  masse godt pålegg. Tror jeg må flytte inn jeg altså.

– To wake up in Denmark did not hurt. Sus H. had gone out for a breakfast hunting and came back with some prey in form of Danish rolls and lots of good toppings. Think I need to move to Denmark.

Da frokosten var fortært var bordet ledig og den berømte lille Hilde var fullstendig klar over dette. Berit derimot var veldig fornøyd over å få sitte på fanget og bli klødd på ryggen.

– When breakfast was consumed was the table free and the famous little Hilde was fully aware of this. Berit on the other hand was very happy to sit on a lap and be scratched on the back.

Hilde, Berit and Sus H.
Hilde, Berit and Sus H.

Så var det hundenes tur til å få frokost. De var flinke og spiste opp maten sin alle sammen.

– Then it was the dogs turn to eat breakfast. They were good and ate it all.

Frokost - Breakfast
Frokost – Breakfast

Arne fikk servert frokost på senga og syntes det var helt i hans stil siden han hadde vært gatehund i Thailand. Sus og Kim bodde der et år eller to og det var da de fant ham.

– Arne were served breakfast in bed and thought it was totally in his style since he had been a streetdog in Thailand. Sus and Kim lived in Thailand for a year or two when they found him.

Arne
Arne

Hvis du har fulgt hundene og meg på bloggen en stund har du sikkert skjønt at jeg elsker å gå tur. Heldigvis gjør Sus H. det samme og i dag skulle vi på stranden. Jeg hadde aldri vært på de danske strender på vinterstid. Kan fortelle dere nordmenn at de danske strendene er der på vinteren også.

– If you have followed the dogs and me on the blog for a while you’ve probably know that I love to go hiking. Luckily, Sus H. do the same and today we were going to the beach. I had never been on the Danish beaches in winter time before. I can enlighten you Norwegian that the Danish beaches are there in the winter time too.

Ut på tur - On a walk
Ut på tur – On a walk

Jeg ville elske å han en liten bekk i hagen. – I would love to have a little stream in my garden.

Denne vil jeg ha i hagen - This I want in my garden
Denne vil jeg ha i hagen – This I want in my garden

Berit fikk totalt løpedilla og Sus H. klarte få med seg noen få sekunder i denne videoen hvor jeg sier det er jo bare så deilig og det var det.

– Berit got a total running delirium and Sus H. managed to get a few seconds with her in this video where I say it’s just so nice and that was it.

Det var nesten umulig å ta bilder til å begynne med på grunn av all løpingen.

– It was almost impossible to take any photos in the beginning because of all the running.

Umulig - Impossible
Umulig – Impossible

Jeg skal i hvert fall ikke klage på hardt underlag. Det var masse tang og tare å løpe på. Det var helt herlig å gå på siden den var så myk.

– I will certainly not complain on hard surface since there were lots of seaweed and kelp to run on. It was lovely to walk on because it was so soft.

Kan ikke klage - Can't complain
Kan ikke klage – Can’t complain

Disse flotte endene slo følge med Valborg og resten av gjengen, men bare på avstand.

– These nice ducks companied Valborg and the rest of the gang for a little while.

Valborg og endene - Valborg and the ducks
Valborg og endene – Valborg and the ducks

Arne trengte en liten hvil. Han hadde flydd på strender hele livet slik at det ikke var så mye nytt for han i dette miljøet. Dermed kunne han holde oversikten over de andre der de løp rundt og undersøkte alt det rare. Berit var ekstra fornøyd, for dette var noe hun ikke var vant med. Hilde derimot hadde jo vært her i nesten tre måneder så hun oppførte seg som om det var helt dagligdags rutine for henne. Hun syntes nok at Berit kunne oppført seg med litt mer verdighet siden hun kun var på besøk.

– Arne needed a little rest. He had flown on beaches his whole life so the environment was not new for him this time. TNow he was able to keep track of the others where they run around and examined all that weird things that was lying on the beach. Berit was extra happy for this was something she was not use to. Hilde however had been here in almost three months and now she was acting as if it were completely mundane routine for her. She thought that Berit could have behaved with a little more dignity since she was on a short visit.

Arne og gjengen - Arne and the gang
Arne og gjengen – Arne and the gang

Jeg synes måker er fine fugler, men jeg vet at det er mange som ikke liker dem. Kanskje disse gjør seg klare for skoledagen.

– I think seagulls are nice birds, but I know there is many that don’t like them. Maybe these are maiking themselves ready for todays school.

Måkene - Seagulls
Måkene – Seagulls

Litt lenger borte satt nemlig disse som tente skolelys. Den store i midten er nok læreren. – Further up the beach these sat still as if they were in school. The big one in the middle might be the teacher.

Læreren - The teacher
Læreren – The teacher

Valborg fant seg en fjelltopp ved havet og satte seg på den for å skue utover havet.

– Valborg found herself a mountain top next to the ocean and sat there and looked out on it.

Valborg
Valborg

Det var flere som etter hvert våget seg opp på fjelltoppene. Berit var så tøff at hun turte å gå helt ut på klippen.

– There were several that eventually ventured up on mountain peaks. Berit was so tough that she had the guts to go all the way out on the cliff.

Berit på klippen - Berit on the cliff
Berit på klippen – Berit on the cliff

Hilde fant seg en skyggefull plass slik at skinnet fra skyene ikke skulle bli for sterkt.

– Hilde found herselves a shady place so that the glow from the clouds would not be too strong.

Hilde
Hilde

På vei tilbake til bilen møtte vi en hundegal dame. Trodde ikke de eksisterte, men hun hadde med seg en haug med sheltier og de fikk hilse på våres hunder. 

– On the way back to the car we met a dogcrazy Lady. I didn’t think they excisted, but she had a bunch of shelties and they got to greet our dogs. 

Shetland Sheepdog
Shetland Sheepdog

Da vi kunne se veien dukket disse Samojedhundene frem fra intet. Våre hunder tok helt av og ønsket å jage dem. De to hvite ønsket og jage våres hunder. Jammen var de tøffe på hver sin side av den lille elva.

– When we could see the road these Samoyed dogs came running from nowhere. Our dogs started to bark ølike hell and wanted to chase them off. The two white wanted to get rid of our dogs. Sure, they were tough on opposite side of the little river.

Liker dere ikke - Don't like you
Liker dere ikke – Don’t like you

Så var dagens tur over og både Sus H. og jeg kunne ha god samvittighet når det gjaldt våre firbeinte venner.

– Now was today’s walk over and both Sus H. and I could have a clear conscience when it came to our four-legged friends.

Turen over - The walk is over
Turen over – The walk is over

Sus, Kim, Berit og jeg var nå på vei til å besøke noen søte små og deres eiere Pia og Gitte Willumsen Berg. Jeg prøvde å få tatt noen bilder av de søte små, men på de fleste bildene kan jeg bare si at de søte små var midt i bildet da jeg trykket på avløsren.

– Sus, Kim, Berit and I was now on the way to visit some cute little once and their owners Pia and Gitte Willumsen Berg. I tried to get some pictures of the cute little once, but on most of the pictures, I can only say that the cute little once was in the middle of the photo when I pressed on the button.

Så resultat på bilde nummer en ble slik. Søt stump da. – So the resault on picture one is this. A cut ass though.

Resultat en - Resault one
Resultat en – Resault one

Neste bilde ble ikke så mye bedre. – Next picture was no better.

Fikk med bakenden her også - I got the rear end in this picture too
Fikk med bakenden her også – I got the rear end in this picture too

Litt vel nært. Fy søren dette var ikke lett. – A bit too close. OMG this was not easy.

Ingen kan si at dette ikke er et nærbilde. - Noone can say that this isn't a close up.
Ingen kan si at dette ikke er et nærbilde. – Noone can say that this isn’t a close up.

fant vi ut at det var smart at Pia holdt imens jeg tok et bilde. – Then we found out that Pia should hold one of them so I could take a picture.

To søte damer - Two sweet ladies
To søte damer – Two sweet ladies

Til slutt listet jeg meg bort til de to andre valpene imens de sov og klarte å få tatt et bilde av dem også.

– In the end, I tiptoed myself upon the puppy pen meanwhile the two other puppies slept and managed to get a picture of them as well.

Begge de andre - Both the others
Begge de andre – Both the others

Så gikk det bedre. –Then it got better.

Klarte det! - Got it!
Klarte det! – Got it!

Tusen takk for god mat og drikke Pia og Gitte. Jeg ble visst ikke noe slankere hos dere heller. Jeg var veldig glad for at Sus og Kim klarte å bære meg ut i bilen etter at jeg hadde spist. 

– Thank you very much for the good food and drink Pia and Gitte. I did certainly not get any slimmer at your place either. I was very pleased that Sus and Kim managed to carry me out in the car after I had eaten. 

God natt! – Good night!

Danmark, her kommer jeg igjen! – Denmark, here I come again!

Endelig kom dagen og jeg kunne starte reisen for å komme til Sus og Kim Høpfner. De har hatt Hilde på besøk siden 27. november 2017. Det er lenge det. I hvert fall for meg og vente på når Hilde ville få løpetid om det ble paring. Paring ble gjennomført og nå var dagen kommet hvor jeg ville få se igjen frøkna mi.

– Finally the day came and I could start the journey to get to Sus and Kim Høpfner. They have had Hilde on a visit since 27.th of November 2017. It is a long time. At least for me. We had to wait for Hilde to get in season and then to be mated. The mating did happen and now the day had come that I got to see my little miss again.

Jeg startet 09.45 og da klokken var tolv hadde jeg enda ikke nådd Oslo. Bensin, olje, kjølevæske, mat og drikke måtte anskaffes og som vanlig møtte jeg noen kjente og da måtte jeg skravle litt. Og som de som kjenner meg vet da tar det litt tid. Endelig var jeg kommet til Svenskegrensa. 

– I started at 09.45 AM and when clock was twelve, I had still not reached Oslo. Gasoline, oil, coolant, food and drink had to be bought, as usual I met some people I knew and then I had to talk a little bit with them. And as those who know me know it takes some time. Finally I came to the Swedish border. 

Svenskegrensa - The Swedish border
Svenskegrensa – The Swedish border

Litt nord for Göteborg var jeg nødt til å stoppe og ha en lang pause. Jeg gikk en tur med Berit og så fant jeg et sted hvor jeg fikk litt mat i magan. Da var jeg våken igjen og kunne kjøre videre.

– North of Göteborg I needed a break. I went for a walk with Berit and then I found a place where I got some food in my stomach. Then I was awake again and was able to drive again.

Luftetur i Sverige - A walk in Sweden
Luftetur i Sverige – A walk in Sweden

Jeg skal ikke skrive om hele kjøreturen, men kan fortelle at jeg klarte å finne frem til slutt og det var jeg glad for. Jeg tror jeg var fremme omtrent 22:30. Sus H. møtte jeg ute og vi ble enige om at jeg ikke skulle si noe da jeg kom inn. Alle hundene kom løpende mot meg og var kjempeglade over å få hilse. Bare Hilde sto igjen og kikket. Jeg sa ingen ting bare sto der jeg også. Jeg smilte mot henne og da kom hun gående mot meg og begynte å lukte på beinet mitt. Hun logret ikke bare sto helt stille og luktet akkurat som om hun thadde satt fast nesa i leggen min. Det var akkurat som om hun trengte å få min lukt ordentlig inn i nesa. Så begynte hun å snuse på det andre beinet mitt. Hun sto helt stille med nesa godt plantet inn i buksebeinet mitt. Da løftet jeg Hilde opp på armen. Jeg var fortsatt helt stille. Hun snuste og snuste. Det var liksom som om hun ikke var helt sikker på om det virkelig var jeg som stod der. Så sa jeg: «Er du her!». Da raknet det helt. Hun krøp rundt i armene mine og halen gikk som en visp. Jeg må innrømme at slik hadde jeg aldri sett Hilde før. Det var nesten som om hun var i sjokk over at jeg kom inn døra.

– I’m not going to write about the entire drive, but I can tell you that I was able to find Sus and Kim’s place. Now I was happy. I think I arraived around 22:30 PM. Sus H. met me outside and we agreed in that I shouldn’t say anything when I came in. All the dogs came running towards me and was very happy to see me. Only Hilde just stood there and looked. I didn’t say anything, I just stood there as well. I smiled against her and now she came running to me and began to smell my leg. She did not wagg her tail she only stood perfectly still and smelled me just as if she needed to get my smell properly into her nose. Now she began to sniff at my leg other. Once again she stood perfectly still with her nose firmly planted into pants. I lifted Hilde  but I remained silent. She sniffed. She acted as if she was not quite sure if it really was I who were standing there. So I said: «Are you here!» Now she unravelled completely. She crawled around in my arms while the tail went like a whisk. I have to admit that I had never seen Hilde like this before. It was almost as if she was in shock over the fact that I came in the door.

Nå startet frøkna - And now the little miss started
Nå startet frøkna – And now the little miss started

Hilde la seg til og med på kjøkkenbordet for å være sikker på at jeg ikke kunne overse henne.

– Hilde lied herself on the kitchen table to be sure that I could not ignore her.

Ser du meg?! - Do you see e?!
Ser du meg?! – Do you see e?!

Jeg lot Berit være i bilen da jeg gikk inn, men nå hentet jeg henne. Litt stive bein på damene var det da de så hverandre igjen, men så var det visst godt og ha noen kjente og ligge inntil. Og slik lå de da vi spiste. 

– I let Berit stay in the car when I walked in, but now I retrieved her. Both the ladies had a bit stiff legs as they greeted each other, but then it was nice to lie next to someone known. And this is how thay lay when we ate. 

Hilde and Berit
Hilde and Berit

Nå var det sengetid og da jeg var i ferd med å sovne hadde jeg hakeholder.

– IT was bedtime and when I almost fell asleep I had a chin holder.

Hakeholder - Chin holder
Hakeholder – Chin holder

Jeg våknet midt på natta og da lå de langt nede under dyna begge to.

– I woke up during the night and then they lied inder the cover.

Under dyna - Under the cover
Under dyna – Under the cover

God natt!