Fjerde uke av Mars, Turen fra helvete – Fourth week of March, The walk from hell

26.03.15

Godt å ha hjelpere til å fjerne is. – It is nice to have good helpers to remove some of the ice.

Tallulah and Lexi
Tallulah and Lexi

27. 03.2018

Ute skinner sola og da må man ut. Gjengen ble gjort klar og Hege Marie hjalp til.

– The sun is shining and we have to get out for a walk. The gang has to get ready and Hege Marie helped.

Klargjøring - Make them ready
Klargjøring – Make them ready

Gjengen elsker dette. Hilde var hjemme med Hildur og Haakon. – The gang loves this. Hilde stayed at home with Hildur and Haakon.

Alvin, Gudny, Eva, Mango, Berit, Brigg, Elsa and Hjørdis in front.
Alvin, Gudny, Eva, Mango, Berit, Brigg, Elsa and Hjørdis in front.

Elsa holdt seg heldigvis i noe lavere terreng. Imens andre er mer aktive og er både høyt og lavt. Gudny er en av dem. Denne gangen var hun høyt oppe.

– Thankfully Elsa remained in a lower terrain. Meanwhile, others are more active and are both high and low. Gudny is one of them. This time, she was high up.

Gudny på topp – Gudny on the top.

Gudny
Gudny

Der løp hun mot porten. – And then she ran towards the gate

Der forsvant hun - And there she go
Der forsvant hun – And there she go

28.03.2018

Så var vi nok en gang klar for tur. I dag fikk Hilde også være med. – And then we was ready for another walk. Today Hilde joined us.

Klar - Ready
Klar – Ready

Berit hadde bestemt seg for å overholde båndtvangen. Hjørdis var ikke like begeistret som Berit var for dette.

– Berit had decided to follow the law about holding the dogs on a leash. Hjørdis was not as excited as Berit was for this.

Hjørdis and Berit
Hjørdis and Berit

29.03.2018

Jeg lurer på hva Berit drømmer om her. Blir hun gladere fordi halen kiler henne på magen? Må innrømme at jeg synes hun er søt der hun ligger. <3 Jeg har aldri hatt en hund som har gjort dette før. 🙂

– I wonder what Berit is dreaming about. Maybe she gets happier when her tale tickles her tummy. I have to admit that I think she is cute when she is lying like this and dreaming. <3 I have never had a dog that has done this before. 🙂

29.03.2018

TUREN FRA HELVETE – THE WALK FROM HELL

I løpet av mars har jeg gått to turer med syv av hundene hvor ingen har dratt i båndet. Vi møtte til og med en kar på en av disse turene og alle oppførte seg helt eksemplarisk. De gikk da med halsbånd og jeg var så stolt. Selvfølelsen vokste litt på grunn av disse to turene. Så da Skjærtorsdag kom fant jeg ut at jeg ville gå en tur med gjengen til Sølvsberget. Jeg visste at det ville være andre med hund der fordi det var flere fra klubben som skulle opp dit i dag. 

– During March, I’ve walked two times with seven of the dogs where no one has pulled their leashes. We met a guy on one of these walks and they all behaved very exemplarily. I used collars on the dogs, and I was so proud. My self-esteem grew a little because of these two walks. So when the Holy Thursday came I wanted to go for a walk with the gang to the Sølvsberget. I knew that there would be others with dogs there because it was several dog owners from the dog club that was walking up there today. 

Turen startet med det sedvanlige kaoset å få alle ut av bilen. Jeg hadde ryggsekk med meg hvor jeg hadde med vann til hundene. Denne gangen hadde de sele på seg alle sammen. På vei opp møtte vi et ektepar og gjengen oppførte seg som om de skulle drepe dem. Jeg kjente at jeg ble svett og det så vel ut som om jeg kom rett ut i fra dusjen.

– The walk started with the usual chaos to get everyone out of the car. I had my backpack with me where I had water for the dogs. This time, they all were wearing the harness’. On the way up, we met a married couple and the gang behaved as if they were going to kill them. I got sweaty and it felt as if I came right out from the shower.

Det var på dette tidspunktet jeg burde ha snudd. Vi kom oss opp på toppen og akkurat da vi ankom skulle alle de andre med hunder gå nedover igjen. Elsa fikk panikk over å se de andre hundene og likte ikke at et par av dem gikk forbi oss slik at hun vred seg ut av selen sin. Hun løp ingen steder, men ble bare stående og bjeffe et lite stykke unna. Imens dette skjedde kom det noen med en Schnauzer og skulle forbi. Selvfølgelig stoppet de slik at Alvin ble stående ansikt til ansikt med den hunden. Dermed begynte han å knurre. En fra klubben tilbød seg å holde noen av hundene slik at jeg kunne få selen på Elsa igjen. Jeg gav henne de små hundene. Jeg fikk lokket Elsa til meg og fikk satt på henne selen.

– It was at this point I should have turned around. We got up on the top and when we arrived all the others with dogs was to go down again. Elsa panicked when she saw the other dogs and did not like that a couple of them went past us so she got out of her harness. She didn’t run away, but was just standing and yelp at a little distance from me. Meanwhile, this happened a couple came with a Schnauzer and was trying to pas us. Of course, they stopped so that Alvin was standing face to face with the dog. Now he began to murmur. A person from the dog club offered to hold some of the dogs so that I could get the harness on Elsa again. I gave her the little dogs. I called Elsa to me and put on her harness. 

Jeg trenger virkelig å få trent på dette med å møte andre og å få gjengen min til å slutte å bjeffe. De høres jo ut som de morderhunder. Den ene trekker opp den andre og med en stresset Barbro i andre enden på båndene blir det ikke bedre. Jeg vet at det skal være møtetrening i klubben, men er ikke sikker på om hundene og jeg er velkommen. Dette fordi jeg nå har fått høre at mine hunder er aggressive og at ingen bør ha sine hunder sammen med gjengen min. Da jeg hørte det måtte jeg nesten le. Om vi får være med på møte treningen så har jeg ikke tenkt å trene alle på en gang. Den personen jeg fikk høre dette av hadde fått advarsel om å ha sine hunder sammen med mine hunder. 

– I really need to get a routine on how my dogs and I should meet others and my gang has to stop barking. They sounds like they are killer dogs. They make each other worce and with a stressed Barbro on the other end of the leashes is not making it better. I know that it is going to be «meeting training» in the dog club, but I’m not sure that the dogs and I are welcome. This because I now have been hearing that my dogs are aggressive and that no one should have their dogs together with my gang. When I heard this I almost had to laugh. If we get to join the «meeting training» I’m not going to train all the dogs at the same time. The person I heard this from was warned about having his/hers dogs together with my dogs. 

På tur til Sølvsberget - On our walk to the Sølvsberget
På tur til Sølvsberget – On our walk to the Sølvsberget

Pelspleie i mars. Eieren til Hjørdis spurte om jeg kunne fikse litt på pelsen hennes. Dermed satte jeg i gang.

– Grooming in March. The owner of Hjørdis asked if I could groom her. I did.

På tide med pelsstell - time to groom
På tide med pelsstell – time to groom

Snart ferdig med halve frøkna. Ingen saks er satt bort i denne pelsen. Jeg brukte kun strippestål og pinsett.

– Soon to be finished with the half of the miss. No scissors are used on this coat. I only the Stripping stick made of steel and tweezers.

Halve - Half
Halve – Half
Pinsett, strippestål og kam - Tweezers, stripping stick mad of steel and comb
Pinsett, strippestål og kam – Tweezers, stripping stick mad of steel and comb

Jeg prøvde å få Hjørdis til å stå pent og vise seg frem, men nå var hun bare sur på meg og det så faktisk ut som om jeg hadde ribbet henne. Vel, det var jo det jeg gjorde.

– I tried to get to Hjørdis stand nicely and show herself, but now she was just mad at me and it looked like I had stripped her. Well, that’s what I did.

Hjørdis er sur - Hjørdis is grumpy
Hjørdis er sur – Hjørdis is grumpy

Jeg tenkte at eieren kunne ta resten. 😉 – I thougt the owner could do the rest. 😉

Resten - The rest
Resten – The rest

Elsa trengte også så få fjernet litt pels. Vel litt og litt! Det var bare å få det unna. Alle Griffonene, Berit og Brigg fikk stelt pelsen sin i mars. 

– Elsa needed to remove som fur too. Well, some and some! It was just to remove it. All the Griffons, Berit and Brigg got groomed in March.

Elsa
Elsa

De samme verktøyene ble brukt. Jeg liker å begynne med beina. – The same tools was used. I like to start with the legs.

Venstre frambein - Left front leg
Venstre frambein – Left front leg
Så sovnet hun - And then she fell a sleep
Så sovnet hun – And then she fell a sleep

Så var det neste frøken sin tur. Denne gangen hadde jeg lyst på noe som lignet på puddel så da ble Berit offeret.

– So was the next miss’ turn. This time I wanted something that looked like a poodle so Berit became the victim.

Berit
Berit

Da Berit var ferdig syntes jeg hun lignet litt på Sid. – When Berit was finished I thought she looked a bit like Sid.

Sid versa Berit

God natt! – Good night!

 

 

 

Tredje uke i mars, Leteaksjon – Third week in March, Search and rescue

19.03.2018

Da jeg skulle klippe klørne i dag var Gudny og Brigg veldig klare på en gang. Jeg har klippet mange klør, men ikke på to hunderpå en gang så de fikk pent vente på tur.

– When I was to cut their nails today both Gudny and Brigg was ready at the same time. I have cut many nails but not on two dogs at the same time so they had to wait in line.

Kloklipp - Nail cutting
Kloklipp – Nail cutting

Brigg var den første som fikk slippe inn til valpene og Hilde. Hun ba ham ikke om å gå ut av bingen.

– Brigg was the first of the other dogs that were allowed into the puppies and Hilde. She did not tell him to get out of her bin.

Hilste på - Greeted
Hilste på – Greeted

Berit passet godt på kjeksen hun fikk. – Berit guarded her biscuit  she got.

Godt - Good
Godt – Good

Det er ikke lov å leke inne, men regler er til for å brytes. – They are not allowed to play inside, but rules are made to be broken

Leke?!?!?! - Playing?!?!?!?
Leke?!?!?! – Playing?!?!?!?

20.03.2018

Ja vi elsker denne snøen! Vel hundene ser ikke ut til å ha noe imot den.

– Yes, we love this snow! Well, the dogs doesn’t mind it.

Snø, snø and snø - Snow, snow and snow
Snø, snø and snø – Snow, snow and snow

Fortsatt mye snø. – There is still a lot of snow.

Er det lavere? - Is it lower?
Er det lavere? – Is it lower?

Endelig ser det ut til at bar bakke begynner å komme frem.

– Finally, it appears that the ground is starting to show.

Begynner - Started
Begynner – Started

Alvin har nå okkupert bingen som Hilde og valpene skal ligge i etter hvert. Kanskje han venter på dem.

– Alvin has now occupied the bin that Hilde and the puppies will be in later. Maybe he’s waiting for them.

Alvin
Alvin

23.03.20.18

Så var vi på besøk hos Astrid. Det var spennende syntes Brigg for der hadde han ikke vært før.

– Now we were visiting Astrid. This was exciting thought Brigg because he hadn’t been there before.

Brigg and Gudny
Brigg and Gudny

Alvin labbet også rundt og jeg tror han fikk markert alle busker i hagen til Astrid.

– Alvin walked around also and I think he got to mark all the shrubs in the garden of Astrid.

Alvin and Hjørdis
Alvin and Hjørdis

24.03.2018

Gnage - Gnaw
Gnage – Gnaw

Godt å varme seg imens man gnager. – It is good to get war while one gnaw.

Godt - Tasty
Godt – Tasty

Elsa fant seg sitt eget sted. God plass hadde hun i hvert fall. – Elsa found her own place. She had a lot of space.

Elsa
Elsa

De er fortsatt innenfor gjerdet. – They are still inside of the fence.

Fortsatt innenfor - Still inside
Fortsatt innenfor – Still inside

25.03.2018

Kan ikke klage på dette været. Da kunne vi ikke vær inne. – Can’t complain about this weather. We could not stay in.

Brunes - Get brown
Brunes – Get brown

Jeg synes hun er vakker. – I think she is beautiful.

Vakker - Beautiful
Vakker – Beautiful

Sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i sinnet, sol, bare sol. – Sun outside, Sun inside, Sun in the heart, Sun in the mind, Sun, just Sun.

Solelskere - Sun lovers
Solelskere – Sun lovers

Vi venter på noen tonn med snø skal komme ned fra taket. – We are waiting for some tons of snow to come down from the roof.

Få ned litt - Get some down
Få ned litt – Get some down

Jeg fikk helt panikk i dag da jeg ikke kunne finne Berit. Jeg ropte, skrek, lokket og bannet litt innimellom for jeg kunne ikke skjønne at hun faktisk hadde stukket av. Det var bare å sette igang en leteaksjon etter henne. Heldigvis fant jeg henne etter å ha lett i cirka en time. Hun lå og sov og ble vekket av at jeg trampet inn inn i stua. Jeg holdt nesten på å begynne å grine da jeg så hvor hun var. Det var ikke lett å se henne da hun har samme farge som bamsen. Kjente at det å ha en liten hund ikke alltid er like morsomt.

– I got totally panic today when I couldn’t find Berit. I cried, screamed, called and swore a little once in a while for I could not belive that she had walked away from me. It was only to start to look for her. Fortunately, I found her about an hour. She was asleep and was awakened by me when I stepped into the living room. I almost start crying when I saw where she was. It was not easy to see her because she has the same color as the teddy bear. I known that having a small dog is not always as fun.

Fant henne - Found her
Fant henne – Found her

God natt! – Good night!

Andre uke i mars – Second week of March

Den 11 mars kom valpene til verden med litt dramatikk. Det ble keisersnitt og to levende av tre. En tispe og en hanne. Det fikk navnene Hildur og Haakon. Fødselen kan du lese om her om du ønsker.

– The March 11, came the puppies to the world with a little drama. It was a c-section and two were alive out of three. A female and a male. Their names are Hildur and Haakon. Their birth, you can read about here if you wish.

Hilde og valpene - Hilde and her puppies
Hilde og valpene – Hilde and her puppies

14.03.2018

Resten av gjengen begynte nå å bli lei av å vente på at de små skulle komme ut og leke. Hilde var jo inne hos dem og de andre syntes nok at de også kunne få komme inn å hilse på. Isteden tok Hege Marie og jeg med oss de andre i gjengen og labbet ut på tur.

– The rest of the gang began to be tired of waiting for the little ones to come out and play. Hilde was inside the bin with them and the others thought that they also should be allowed to say hello. Instead, Hege Marie and I took the others in the gang and got out for a walk.

Alvin liker gult - Alvin like yellow
Alvin liker gult – Alvin like yellow

Hege Marie og jeg prøver å lære hundene at de ikke skal trekke i bånd når de har halsbånd på seg. Har de sele skal de trekke frem. 😀

– Hege Marie and I are trying to learn the dogs not to pull on a leash when they have collars on them. If they have a harness on the are to the pull forward. 😀

Brigg, Eva and Hege Marie
Brigg, Eva and Hege Marie

Både Hege Marie og prøver så godt vi kan å få det til, men lett skal det ikke være. Kanskje jeg må spørre Cesar Millan om hjelp. Det er en drøm jeg har å få møte ham.

– Both Hege Marie and I are trying to get this to work, but it is not easy to do it. I might have to ask Cesar Millan for help. It’s a dream I have to meet him.

Prøver - Trying
Prøver – Trying

Eva skjønte ikke hvor de andre ble av da de forsvant rundt svingen. 

– Eva did not understand where the other was because they disappeared around the curve.

Hvor der de andre? - Where are the others?
Hvor der de andre? – Where are the others?
Her er de! - Here they are!
Her er de! – Here they are!

Brigg var mest opptatt av å spise snø. – Brigg was most keen to eat snow. 

Brigg
Brigg
En hvitere Brigg - A whiter Brigg
En hvitere Brigg – A whiter Brigg

Jeg vet ikke helt om den gale postdama Hege Marie har begynt modellkarriere som snøviser, men det kan se slik ut.

– I’m not sure if the crazy mail lady Hege Marie has begun a modeling career as snow shower, but it can look like it.

Den gærne postdama - The crazy mail lady
Den gærne postdama – The crazy mail lady

Til Alvins store forskrekkelse hadde vannet i skåla blitt hvitt. Det syntes han ikke var normalt for alt det hvite skulle vært ute. Litt spennende var det visst også for han ble stående en stund å studere før han drakk.

– To Alvin’s great consternation the water in the bowl had turned white. He did not think that this was normal for all the white should have been outside. A little bit exciting it was for he was standing for a while just to study it before he drank.

Hva skjedde? - What happend?
Hva skjedde? – What happend?

Eva trådde støttende til og når det gjaldt studeringen. Berit overså hele greia.

– Eva was supportive when it came to study it. Berit pretended not to care at all.

Eva and Alvin
Eva and Alvin

Så sluknet Alvin for dagen. – And then the day was over for Alvin.

Så var dagen over - Then the day was over
Så var dagen over – Then the day was over
Det var den ikke for disse fire individene - The day was not over for these four individuals
Det var den ikke for disse fire individene – The day was not over for these four individuals

15.03.2018

Hjørdis nekter å spise i bur med døra lukket. Derfor har hun funnet ut at hun kan stå med fronten inni buret og bakparten utenfor for da får jeg ikke lukket det. Så slik spiser hun sin mat. Smart, ikke sant?

– Hjørdis refuses to eat in a cage with the door closed. Therefore, she has found out that she can stand with her front legs inside the cage and the hind legs outside out of it for then I can’t get close it. So, this is how she eat her food. Smart, right?

Frokost - Brekfast
Frokost – Brekfast

Da klokka var halv tolv mente Brigg det var på tide med tur så han gikk rett og slett og hentet genseren til Eva for å fortelle meg at turtiden var kommet.

– When the clock was half-past eleven did Brigg mean it was time for todays walk. The way he told me so was that he simply went and retrieved Eva’s sweater to tell me that it was time.

Brigg sa at..... - Brigg said that.....
Brigg sa at….. – Brigg said that…..

Dessverre for Brigg så måtte jeg ut og kjøre en tur først og jammen var det bar vei.

– Unfortnently for Brigg I had to take a drive and the roads are without any snow or ice.

Ikke noe snø eller is på veien - No snow or ice on the road
Ikke noe snø eller is på veien – No snow or ice on the road

16.3.2018

Hundeviskeren er et veldig spennende program. I hvert fall synes Alvin det.

– The Dog wiperer is a very exciting program. At least Alvin think so.

Alvin og Hundeviskeren - Alvin and Dog Whisperer
Alvin og Hundeviskeren – Alvin and Dog Whisperer

Lexi kom sovende inn døra og ble litt forskrekket da hun ble ble vekket av de firbeinte. 

– Lexi came in the door sleeping and was a little startled when she was awakened by the four-legged once. 

Lexi ble vekket - Lexi was awakened
Lexi ble vekket – Lexi was awakened

Da var det slutt på sovingen for Lexi sin del. De firbeinte overtok sovingen så det gikk visst bra.

– Then it was the end of the sleeping for Lexi’s part. The four-legged took over the sleeping so it went well.

Trøtt - Tired
Trøtt – Tired

Alle ville kose, men de glemte Alvin. – They all wanted to be petted but they forgot Alvin.

Våken - Awake
Våken – Awake

Litt valpekos måtte til bare Hilde fikk kos først. – A little puppy cuddling had to be done after they had petted Hilde.

Hilde, Tallulah and Lexi
Hilde, Tallulah and Lexi

Denne gangen hadde jeg ingen leker så da ble det laget en arbeidsoppgave for de to små aktive damene, posebretting.

– This time I had no toys so I gave them something to do instead for the two small active ladies. It was folding plasticbags.

Brette plastikkposer - Fold the plastic bags
Brette plastikkposer – Fold the plastic bags

Man er da høgglig og venter i kø på frokosten. – One is polite and waits in line for their brakfast.

Kø - Line
Kø – Line

Alvin ville bare opplyse om at han er 4 år. Alvin just wanted to enlighten us that he is 4 years.

4 år - 4 years
4 år – 4 years

Elsa vil bare kose og kose. Eva fikk bare være publikumer denne gangen.

– Elsa just want to snuggle and cuddle. Eva got only to be an audience his time.

Tallulah, Elsa and Eva
Tallulah, Elsa and Eva

Alle vil hilse på de små, men de må godkjennes av Hilde først.

– They all wants to greet the small once. But they has to let Hilde approve them first.

Besøk - Visitors
Besøk – Visitors

Hilde synes ikke det er morsomt å måtte ut på do. Hun er veldig raskt ferdig.

– Hilde does not like to get out these days to do her business. She is really quick.

Ferdig - Finished
Ferdig – Finished

Vi venter på at flere tonn med snø og is skal lande. – We are waiting for several tons of snow and ice to land.

Venter - Waiting
Venter – Waiting

Lexi prøver å lære Brigg at det er hun som skal gå først igjennom døra. Ikke lett å stoppe den kjempen.

– Lexi is trying to learn Brigg that it is her that is suppose to go through the door first. It is not easy to stop this giant.

Lexi and Brigg
Lexi and Brigg

Ingen kommer til å stjele denne bagen. – Noone is going to steal this bag.

Voktende! - Guarding!
Voktende! – Guarding!

Så var det en liten sliten frøken som sovnet. – And now a little tired miss fell asleep.

Slitsomt - Tiring
Slitsomt – Tiring

18.03.2018

Vi venter fortsatt. – We are still waiting.

Venter fortsatt - Still waiting
Venter fortsatt – Still waiting

Litt solbading må til. – Some Sun bathing is needed.

Fantastisk - Fantastic
Fantastisk – Fantastic

Det er vår og vi kan merke det så vidt nå. – It spring and we can fell it a little bit now.

Solskinn og vår - Sunshine and spring
Solskinn og vår – Sunshine and spring

Etter å ha hentet ørten hunder utenfor gjerdet gravde jeg grøft. Alle har vært innenfor siden.

– After having retrieved numerous dogs outside the fence I dug a ditch. All have been within the fence since.

Ingen utenfor - Nobody outside
Ingen utenfor – Nobody outside

Eva fikk seg en runde langs gjerdet, men hun holdet seg også innenfor.

– Eva got a lap inside the fence, and she stayed inside of it.

En runde - A lap
En runde – A lap

«Min sko,» mente Berit som vanlig. – «My shoe,» ment Berit as usual.

Som vanlig - As usual
Som vanlig – As usual

Nei da, jeg har ikke gått på fremsiden der takraset kan komme. – No, I have not been on the front of the house where the snow can fall from the roof.

Hvor kan jeg gå ut? - Where can I get out?
Hvor kan jeg gå ut? – Where can I get out?

God natt! – Good night!

Valpenes aktivitet øker – The puppies activity increase

27.03.2018

Hildur synes nå at fotografering kan avsluttes. – Hildur thinks it time to stop the photo shoot.

Hildur
Hildur

30.03.2018

Jeg prøvde å få en kosestund sammen med valpene uten Hilde, men det var ikke mulig. Hilde la seg like godt i mellom begge to slik at det ikke var mulig å overse henne.

– I tried to cuddle the puppies without Hilde, but it was not possible. Hilde let put herself between Haakon and Hildur so that it was not possible to ignore her.

Haakon, Hilde, Hildur and me
Haakon, Hilde, Hildur and me

31.03.2018

Det spiller ingen rolle om en må på do og den andre er sulten. Da gjør man slikt samtidig.

– It doesn’t matter if one has to pee and the other one is hungry. They just do it at the same time.

Haakon synes mammas bein er helt ok å gnage på. – Haakon thinks it’s ok to gnaw on mums legs.

Jeg har begynt å lure på om Hildur har stjålet de beste puppene slik at Haakon  må sulte. Vektskalaen virker slik synes når jeg ser hvor mye Hildur veier i forhold til Haakon.

– I have begun to wonder if Hildur has stolen the best breasts so that Haakon must starve. Regarding his weight, it seems so I think when I see how much he weighed in relation to Hildur.

For et slaraffenliv. Jeg fikk ikke maten servert da jeg hadde små barn. Tenk og ha tvillinger og kunne hvile så mye. Nesten så jeg blir litt misunnelig.

– What a lazy life. I didn’t get the food served when I had young children. She has twins and can sleep almost all day. Almost so I get a little envious.

Hildur, Haakon and Hilde
Hildur, Haakon and Hilde

Må innrømme at jeg storkoser meg om dagen. Valper lukter utrolig godt og egentlig kunne jeg sittet og kost med dem hele dagen.

– Have to admit that I really enjoy these days. Puppies smell incredibly good and I could sit and cuddle with them throughout the day.

Deres vektskala – Their weight scale Hildur Haakon
 31.03.2018
21:00  661  gr  504  gr
 30.03.2018
18:40  647  gr  479  gr
29.03.2018
 28.03.2018
 23:59  599  gr  456  gr
 27.03.2018
20:00  554  gr  429  gr
 26.03.2018
 21:30 525  gr  414  gr
25.03.2018
 11:30 484  gr 387  gr
 24.03.2018
09:00  447 gr  376  gr
23.03.2018
08:00  421  gr 347  gr
 22.03.2018
 14:00 397  gr  325  gr
21:00  407  gr  330  gr
21.03.2018
 12:00 374  gr  312  gr
 21:00  385  gr 323  gr
20.03.2018
 12:00 329  gr  293  gr
 21:15  363  gr  304  gr
19.03.2018
 14:00  315  gr  272  gr
 20:15  315  gr  382  gr
18.03.208
 09:30 274  gr 251  gr
 21:00 291  gr 265  gr
17.03.2018
 09:45  249 gr 225 gr
 22:45  263  gr 241  gr
 16.03.2018
 09:00  221  gr  209  gr
 21:30  238 gr 216 gr
 15.03.2018
 09:30  199  gr  179  gr
 20:00  210  gr  189  gr
 14.03.2018
 10:40  169  gr  158  gr
 16:00  176  gr  163  gr
 21:45  185  gr  168  gr
 13.03.2018
 10:00 162  gr  147  gr
 21:30  163  gr  149  gr
12.03.2018 
19:30 163 gr. 149 gr.
Deres fødselsvekt – Their birth weight 11.03.2018 170 gr. 150 gr.

God natt! – Good night!

 

Første uken i mars – First week in March

02.03.2018

Hilde hadde fortsatt magen full og det å bli kledd på syntes hun ikke var like morsomt. Ikke å gå tur heller. Vi gikk ikke langt nå siden hun var så nære fødsel.

– Hilde has her tummy filled and she didn’t like to get dressed now. We did not go for long walks now since she is near to giving birth these days.

"Gå tur sa du?!?! - "Did you say walk?!?!
«Gå tur sa du?!?! – «Did you say walk?!?!

«Ikke på vilkår,» tenke Eva da hun fikk på sokker. – «Not on these terms,» thought Eva when she got socks on.

Eva
Eva

Alvin døde som vanlig litt da han måtte ha på sokker og det at han i tillegg måtte ha på seg dress gjorde visst ikke saken bedre. Jeg vet ikke om noen som er så god på å se ulykkelig ut som han hvis det er noe han ikke vil.

– Alvin died, as usual, a little bit when he had to wear socks and that he even had to wear a dog overall did not make it better. I do not know about someone who is so good to look unhappy if there is something he doesn’t want to do.

Alvin er ulykkelig - Alvin is unhappy
Alvin er ulykkelig – Alvin is unhappy

Berit liker heller ikke å bli kledd på og imens jeg kledde på de andre gikk hun og la seg. Hun håpet på at jeg skulle glemme henne.

– Berit dosen’t like to get dressed either so while I dressed the other dogs she got in to the bin and lied down. She was hoping that I forgot about her.

Berit
Berit

Da vi kom ut var ugangskråka Berit igang som vanlig. Berit hadde tatt på seg oppgaven og holde Hjørdis i bånd. 

– When we got out the door was Berit ready for her mischief at once. Berit had taken on the task and keep Hjørdis on a leash.

"Hjelp," ropte Hjørdis - "Help," shouted Hjørdis
«Hjelp,» ropte Hjørdis – «Help,» shouted Hjørdis

Hildes mage ble bare større og større. På nåværende tidspunkt var det litt over en uke igjen før hun skulle føde.

– Hildes stomach got bigger and bigger. At this time it was a little over a week left before she was to give birth.

Hildes mage - Hildes tummy
Hildes mage – Hildes tummy

04.03.2018

Rune trengte hengeren og den var ikke lett å se. Det er mulig den ikke er der i det hele tatt. – Rune needed his car trailer but it was not easy to see it. It is possible it isn’t there at all.

Hvor? - Where?
Hvor? – Where?
Fant den! - Found it!
Fant den! – Found it!

04.03.2018

Jeg skulle ut gjøre istand bilen slik at jeg kunne få plass til alle hundene. Eva og Alvin fikk ikke plass i samme bur. Alvin trodde jeg skulle ut og kjøre og ble fornærmet, for han ville gjerne være med han også.

– I was going out prepare the car so that I could get all nine dogs into my car in a safe way. Eva and Alvin did not fit in the same cage. Alvin thought I’d were to go without him and was offended, he wanted to go with us too.

Stakkars Alvin - Poor Alvin
Stakkars Alvin – Poor Alvin

05.03.2018

Alle fikk okse ører å spise på. Dumt av de andre å legge sine ører i fra seg for å prøve og stjele. Imens de var opptatt med det tok hamsteren Berit godt vare på ørene deres. 

– All the dogs got bull ears to gnaw on. Stupid of the others to try and steal ears from each other. While they were busy trying, cared the Hamster Berit for their ears and guarded them well. 

Berit har dem! - Berit got them!
Berit har dem! – Berit got them!

Brigg var den smarteste, han tok med sitt ut og lå der og koste seg.

– Brigg was the smartest one. He took his ear outside and lied down and enjoyed the ear there.

Brigg var smartest - Brigg was the smartest one
Brigg var smartest – Brigg was the smartest one

07.03.2018

Tallulah og Lexi (mine barnebarn) kom på besøk og skulle være her et par netter. Da vi skulle ake var Alvin der med en gang. Han elsker de to frøknene og der de var, der var han også.

– Tallulah and Lexi (my granddaughters) came to visit and was staying for a couple of nights. When we were going to slide was Alvin where the girls were right away. He loves these two misses and there they were, was he was, too.

Lexi, Alvin and Tallulah
Lexi, Alvin and Tallulah

Da jeg slapp ut resten av gjengen kom de også. – When I let the rest of the gang out they joined us.

De fulgte dem - They joined them
De fulgte dem – They joined them

Det var kaldt og de små ville inn igjen, men Alvin nektet. Til slutt måtte jeg kle på ham. Han har nesten ikke pels og derfor syntes jeg det var best å få på ham litt over ryggen.

– It was cold and the little ones wanted to get inside again, but Alvin refused. Finally I had to dress him. He has almost no fur and therefore I thought it was best to get something over his back.

Alvin, Eva, Lexi and Tallulah

Tallulah syntes brøytekanten var høy. På visse steder var den det.

– Tallulah thought the plowing edge was high. At certain places it was.     

Tallulah and AlvinTallulah and Alvin

Da vi spiste syntes Gudny det var helt på sin plass å få sitte ved bordet. Der ble hun selv uten servering.

– When we were to eat Gudny thought that it was absolutely fine to have her own chair to sit on while we ate. She did not get anything while she was sitting there.

Spise - Eating
Spise – Eating

Siden det ikke var lenge til fødsel så ble hunderommet gjort klart slik at Hilde fikk sin egen binge og de andre fikk en binge som de kunne være i om natta. De fikk hvert sitt bur om de ønsket å ligge i fred for de andre. Tallulah og Lexi hjalp til. De syntes det var veldig spennende at det snart skulle komme valper.

– Since it wasn’t long until there will be a birth here we had to make the dog room ready so that Hilde got her own bin and the other had a bin they could stay in during the night. It got cages there too if they wanted to lie alone. They thought it was very exciting that there would be puppies here soon.

Tallulah viste hvor sterk hun var - Tallulah is showing how strong she is
Tallulah viste hvor sterk hun var – Tallulah is showing how strong she is

Så ville Lexi også være med å bære. – Lexi wanted to help also.

Begge bar - Both carried
Begge bar – Both carried

08.03.2018

Det var godt med hjelpende hender da jeg ga frokost. – It was nice with helping hands while I fed the dogs.

Lexi and Brigg
Lexi and Brigg

Elsa likte ikke jentene til å begynne med, men nå blir hun kjempeglad når de kommer. Lexi og Elsa har virkelig funnet tonen. 

– Elsa did not like the girls in the beginning, but now she loves when they come. Lexi and Elsa have found each other.

Lexi and Elsa
Lexi and Elsa

08.03.2018

"Min!" sa Berit som vanlig - "Mine!" said Berit as usual
«Min!» sa Berit som vanlig – «Mine!» said Berit as usual

Vi har mye bamsekos her i huset. – There is a lot of Teddy bear cuddling in this house.

Bamsekos - Teddy bear cuddling
Bamsekos – Teddy bear cuddling

Hilde elsker å få magekos. – Hilde loves tummy petting.

Hilde
Hilde

09.03.2018

Det å ha to små tobeinte damer på besøk tar på de fleste. Flokken var ganske utslitte da de hadde reist.

– Having two small two-legged ladies for a visit vore out most of the gang. The gang was quite worn out when they had left.

Elsa and Eva
Elsa and Eva

Alvin orket ikke legge seg ned en gang. Han måtte ha en pause før han la seg så han plasserte hodet på puta og sovnet.

– Alvin couldn’t lie down right away. He had to have a break before he let himself down so he placed his head on a pillow and went to sleep.

Alvin er trøtt - Alvin is tired
Alvin er trøtt – Alvin is tired

10.03.2018

Da frokosten skulle serveres ble Eva overfalt. – When I were to serve breakfast was Eva assoulted.

Overfall - Attack
Overfall – Attack

Eva klarte seg godt i kampens hete. – Eva did well.

Else ble spist - Elsa was eaten
Else ble spist – Elsa was eaten

Så var det Eva’s tur til å bli spist. Jeg tror Elsa ble mett. – Then there was Eva’s turn to be eaten. I think Elsa was full.

Elsas tur til å spise Eva - Elsa's turn to eat Eva
Elsas tur til å spise Eva – Elsa’s turn to eat Eva

11.03.2018

I natt kom valpene. Det kan du lese om her– During the night the puppies came. You can read about that here.

Nei, nå får jeg fortsette og skrive på neste blogginnlegg. – No, now I have to stop and start to write on the next blogpost.

God natt! – Good night!

Hildur og Haakon – Hildur and Haakon

17.03.2018

Hvordan i all verden skal disse små beina klare å bære den kulemagen selv om de får hjelp av de foran?

– How in the world are these two small legs going to carry the big tummy even though they get help from those in the front?

Hvordan? - How?
Hvordan? – How?

Haakon vet hvor melkebaren er og har ikke problemer med å tømme.

Haakon knows where the milkbar is and has no problem emptying it.

Haakon
Haakon

Haakon fikk seg en langtur og en joggeseanse ble satt inn. Vel jogging og jogging, kanskje jeg burde kalt det padling eller svømming!

– Haakon got a long walk and a jog seance was a part of it. Well jogging and jogging, I might have called it canoeing or swimming instead!

19.03.2018

Nå har øynene begynt å åpne seg. Hildur var først ute.

– Now have the eyes has began to open. Hildur was first.

Hildur åpner øynene - Hildur gets her eyes opened
Hildur åpner øynene – Hildur gets her eyes opened

Hildur fikk en tur på bordet da jeg prøvde å få tatt et bilde av fjeset hennes. Bordtreningen likte hun ikke. Ikke sto hun heller hun bare la seg ned og nektet og se inn i kameraet!

– Hildur was on the table when I tried to get a picture of her face. She did not like the table training. Did not stand ones. She rather lies down than stand and look into the camera!

Hildur på bordet - Hildur on the table
Hildur på bordet – Hildur on the table

Haakon smiler til verden så smil tilbake. – Haakon smiles to the world so smile back.

Haakon
Haakon

Hilde har stjerner i øynene og drømmer for sine barn. Hva drømmene hennes er har hun ikke fortalt meg enda.

– Hilse has stars in her eyes and some dreams for her babies. What she has dreamed she has not told me yet.

Hilde

Brigg var den første som fikk lov å titte innom da Hilste spiste sammen med de små. Alle da andre firbeinte ble jaget ut etter tur.

– Brigg was the first that was allowed to take a look when Hilde ate together with her babies. All da other four-legged ones had to leave.

Brigg
Brigg

Hildur og Haakon synes det er godt å ha en tvilling de kan ligge inntil. Hildur til venstre og Haakon til høyre.

– Hildur and Haakon think it is good to have a twin they can lie next to. Hildur to the left and Haakon to the right.

Tvilling - Twins
Tvilling – Twins

21.03.2018

Hildur har fått opp øynene i dag. – Hildur has opened her eyes today.

Hildur åpnet øynene - Hildur has opened her eyes
Hildur åpnet øynene – Hildur has opened her eyes

Haakon også, men ikke like mye. – Haakon also, but not that much yet.

Haakon åpner øynene - Haakon opens his eyes
Haakon åpner øynene – Haakon opens his eyes

24.3.2018

I dag var jeg sikker på at valpene var tre uker så jeg bar dem ut i stua. Jeg syntes de var litt dårlige på koordinasjon til å være tre uker, men tre uker er tre uker. Jeg hadde faktisk en diskusjon med Hege Marie om det også da vi var på tur. Hun mente to uker.

– Today I was sure that the puppies were three weeks old so I put them out in the living room. I thought they had a bit bad coordination to be three weeks, but three weeks is three weeks. I actually had a discussion about it with Hege Marie also when we were on the walk. She meant two weeks.

Litt seinere på dagen måtte jeg ringe til Hege Marie og fortelle at hun hadde rett. Hildur og Haakon er bare to uker. Jeg er fortsatt ikke distré, bare litt glemsk.

– A little later in the day I had to call Hege Marie and tell her that she was right. Hildur and Haakon’s only two weeks. I’m still not disorganized, just a little forgetful.

Tre uker?!?!?! - Three weeks?!?!?!
Tre uker?!?!?! – Three weeks?!?!?!

28.03.2018

Elsa fulgte nøye med da Haakon fikk en kloklipp. – Elsa looke closely while I cut Haakon’s nails

Haakon and Elsa
Haakon and Elsa

29.03.2018

Nå syntes Haakon jeg hadde sittet foran PCen lenge nok. Dermed vinket han farvel til deg for i kveld.

– Now Haakon seemed that I had been sitting in front of the PC long enough. So he waves you goodbye for tonight.

Haakon vinker - Haakon waved
Haakon vinker – Haakon waved
Deres vektskala – Their weightscale Female Boy
 28.03.2018
 23:59  599  gr  456  gr
 27.03.2018
20:00  554  gr  429  gr
 26.03.2018
 21:30 525  gr  414  gr
25.03.2018
 11:30 484  gr 387  gr
 24.03.2018
09:00  447 gr  376  gr
23.03.2018
08:00  421  gr 347  gr
 22.03.2018
 14:00 397  gr  325  gr
21:00  407  gr  330  gr
21.03.2018
 12:00 374  gr  312  gr
 21:00  385  gr 323  gr
20.03.2018
 12:00 329  gr  293  gr
 21:15  363  gr  304  gr
19.03.2018
 14:00  315  gr  272  gr
 20:15  315  gr  382  gr
18.03.208
 09:30 274  gr 251  gr
 21:00 291  gr 265  gr
17.03.2018
 09:45  249 gr 225 gr
 22:45  263  gr 241  gr
 16.03.2018
 09:00  221  gr  209  gr
 21:30  238 gr 216 gr
 15.03.2018
 09:30  199  gr  179  gr
 20:00  210  gr  189  gr
 14.03.2018
 10:40  169  gr  158  gr
 16:00  176  gr  163  gr
 21:45  185  gr  168  gr
 13.03.2018
 10:00 162  gr  147  gr
 21:30  163  gr  149  gr
12.03.2018 
19:30 163 gr. 149 gr.
Deres fødselsvekt – Their birth weight 11.03.2018 170 gr. 150 gr.

God natt! – Good night!

Nå har de fått navn – Now they got names

Nå har valpene fått navn og som vanlig ble det menneskenavn da jeg liker det på hundene. Det er jo derfor hundene her i huset heter Hilde, Berit, Gudny og Eva. Mango het Mango da hun kom til meg og Brigg og Alvin er ikke mine.

– Now I have named the puppies and as usual I like humans names on the dogs. The dogs here in the house are named Hilde, Berit, Gudny and Eva. Mango was named Mango when she came to me and Brigg and Alvin isn’t mine.

Jenta har fått navnet Hildur av Jarobas og gutten heter Haakon av Jarobas.

– The girl has been names Hildur av Jarobas and the boy is named Haakon av Jarobas.

Navnet Hildur er en islandsk form av Hild, som kommer av det norrøne ordet «hildr», som betyr «slag/kamp/strid.

– Hildur is one of several female given names derived from the name Hild formed from Old Norse hildr, meaning «battle». Hild, a Nordic-German Bellona, was a Valkyrie who conveyed fallen warriors to Valhalla. Warfare was often called Hild’s Game. Hildur is rather exclusively used in Nordic counties, but the more recent variations with the same origin, Hilda and Hilde, are in wider use

Navnet Haakon kommer fra det norrøne navnet Hákon, hvor «há» kan bety «høy», «hest» eller «strid», og «kon» betyr «etterkommer» eller «sønn»

– Haakon, also spelled Håkon (in Norway), Hakon (in Denmark), Håkan (in Sweden), or Hákon, is an older spelling of the modern Norwegian form of the Old Norwegian masculine first name Hákon meaning «High Son» from há (high, chosen) and konr (son, descendant, kin). An old English form is Hacon as in Haconby, Hacon’s Village. Haakon was the name of seven kings of Norway (see Norwegian royalty).

15.03.2018

Det kan da ikke være behagelig å ligge slik, men det var slik Hilde valgte å ligge.

– It may not be comfortable to lie like this, but this was Hilde’s choice to do so.

Det kan ikke være behagelig - It may not be comfortable
Det kan ikke være behagelig – It may not be comfortable

16.03.2018

Hilde hadde bestemt seg for at hun ikke gadd å spise om ikke jeg serverte det til henne i hånda.

– Hilde had decided that she didn’t bother to eat if I didn’t gave it to her with my hand.

Servering - Serving
Servering – Serving

Både Eva og Elsa syntes at den lille burde vært med dem og ikke ligget i fanget mitt. Egentlig synes de vel at disse små er litt kjedelige. Både Eva og Elsa har vært med på andres valpekull før og venter nok veldig på at de også kan få mulighet til å leke litt med dem. Eva var veldig flink med Bjørn av Jarobas (Timmy) da han var liten. Eieren til Elsa kunne fortelle at Elsa også er veldig flink med valper.

– Both Eva and Elsa might seem that the little girl should have been with them instead of lying in my lap. Maybe they thought the puppy is a bit tedious. Both Eva and Elsa has been involved in other litters before and might wait for a opportunity to play a little with them. Eva was very good with Bjørn av Jarobas (Timmy) when he was little. The owner of the Elsa could tell me that Elsa also is very good with puppies.

Nysjerrig - Nosy
Nysjerrig – Nosy

Tallulah og Lexi skulle være hos meg til imorgen og det var stor stas å se de små. Hilde var heller ikke lei seg for å vise frem de små. Både Tallulah og Lexi lurte litt på hvorfor det var blod på teppet til Hilde. Da fortalte jeg som sant var at siden Hilde hatte fått valper måte hun rense seg innvendig og det var derfor hun blødde litt. Da var blodet helt greit og de lurte også på om dette skjedde med andre mammaer. Da måtte jeg fortelle at det gjorde det. Da kom neste spørsmål og det var om jeg også hadde blødd da jeg fikk pappan deres. Da måtte jeg svare at ja, jeg hadde også blødd etter å ha født faren deres. Godt de stoppet den spørrerunden etter det spørsmålet. Men jeg synes det er bedre å være ærlig mot barn om slikt og de syntes at det var helt greit siden dette var en vanlig ting som skjedde med alle mammaer.

– Tallulah and Lexi were going to stay with me until tomorrow and they enjoyed seeing the little ones. Hilde was not sorry about showing them her babies. Both Tallulah and Lexi was wondering a bit on why there was blood on the blanket to Hilde. I told them the truth and was that since Hilde had puppies she had clean up inside and that’s why she was bleeding a little. Then the blood was perfectly fine for them and they also wondered if this happened with other mums. Then I had to tell them that it did it. Then came the next question and it was if I had bled when I got their father. Then I had to answer that Yes, I also had bled after given birth to their father. Now they stopped the asking anymore after that question. I think it is better, to be honest with children about such things and they thought that it was perfectly fine since this was a common thing that happened to all mums.

Hilde and Lexi
Hilde and Lexi

Jeg forklarte Tallulah og Lexi at de måtte hilse og klappe Hilde først for å se om hun ville la dem hilse på babyene hennes. 

– I explained to Tallulah and Lexi that they had to and greet and pet Hilde first to see if she would let them greet her babies. 

Klappe mor først - Pet mum first
Klappe mor først – Pet mum first
Deres vektskala – Their weightscale Hildur Haakon
 16.03.2018
 09:00  221  gr  209  gr
 21:30  238 gr 216 gr
 15.03.2018
 09:30  199  gr  179  gr
 20:00  210  gr  189  gr
 14.03.2018
 10:40  169  gr  158  gr
 16:00  176  gr  163  gr
 21:45  185  gr  168  gr
 13.03.2018
 10:00 162  gr  147  gr
 21:30  163  gr  149  gr
12.03.2018 
19:30 163 gr. 149 gr.
Deres fødselsvekt – Their birth weight 11.03.2018 170 gr. 150 gr.

God natt! – Good night!

Vokste og vokser – Grew and grow

Jeg er veldig glad for at vi har to små valper i huset som er livskraftige og sterke. Ingen av dem har fått noe tillegg siden tirsdag 13. om kvelden. Dette stoppet jeg å gi da Hilde hadde begynt å få melk for alvor og ingen av valpene hadde gått ned i vekt.

– I am very happy now that we have two puppies in the house that is vigorous and strong. None of them have received no addition since Tuesday 13. in the evening. This I stopped to give since Hilde now had begun to get milk to feed her puppies and they hadn’t lost any weight during the night.

Jenta og gutten - The Girl and Boy
Jenta og gutten – The Girl and Boy

Alvin syntes det var hans rett å få smake hva valpene fikk da de fikk morsmelktillegg. Det var nok ikke det beste han hadde smakt.

– Alvin thought it was his right to get a taste of what the puppies got when they got milk from me. It was probably not the best he had tasted.

Alvin
Alvin

Berit var veldig enig med Alvin at dette hvite ikke smakte godt, men drikke det skulle de.

– Berit agrees with Alvin that this white liquid didn’t taste good, but drink it, they did.

Alvin and Berit
Alvin and Berit

Det er ikke så lett for de andre å forstå at de ikke får være med inn i bingen til Hilde og valpene. Ingen skal si at ikke de utenfor er nysjerrige i hvert fall.

– It isn’t easy for the others in the gang to understand why they can’t join min in the bin with Hilde and her puppies. Nobody can’t say they aren’t curious.

Elsa and Berit
Elsa and Berit

Det å finne igjen tøffelen min var ikke så lett, men jeg fant den da til slutt. Som vanlig passet Berit godt på den. 

– It isn’t always easy to find my slippers but I found it in the end. As usual, Berit guards it with her life.

Berit Skovakten - Berit the Shoe guard
Berit Skovakten – Berit the Shoe guard

Det er godt at alle tre kan spise samtidig, selv med publikum på utsiden.

– It good all three of them can eat at the same time even though there is an audience.

Det skjer mye på utsiden av bingen hvor Hilde og valpene er som vi ikke ser. Det ventes også mye. Alle de andre ønsker at disse s må skal komme ute og leke tror jeg. Gudny er en av de som venter og venter.

– It happens a lot on the outside of the bin where Hilde and the puppies are. All the others of the gang wish that these two small once has to come out and play, I think. Gudny is one of those who is waiting and waiting.

Gudny
Gudny
Deres vektskala – Their weightscale Female Boy
 16.03.2018
 09:00  221  gr  209  gr
 21:30  238 gr 216 gr
 15.03.2018
 09:30  199  gr  179  gr
 20:00  210  gr  189  gr
 14.03.2018
 10:40  169  gr  158  gr
 16:00  176  gr  163  gr
 21:45  185  gr  168  gr
 13.03.2018
 10:00 162  gr  147  gr
 21:30  163  gr  149  gr
12.03.2018 
19:30 163 gr. 149 gr.
Deres fødselsvekt – Their birth weight 11.03.2018 170 gr. 150 gr.

God natt! – Good night!

Hildes mage ble tom- Hilde’s tummy became empty

Noen ganger gleder man seg til noe og blir sittende med en emmen smak i munnen etterpå. Det er slik nå. Kanskje fordi jeg er litt redd.

– Sometimes one look forward to something and it ends with a bad taste in the mouth. It is like that now. Maybe it is because I’m scared.

10.03.2018.

Lørdag kveld gikk jeg og la meg rundt kl. 23. Klokken to ble jeg vekket av Rune. «Det er noe rart med Hilde,» forklarte han. Jeg kastet meg ned trappa og så at Hilde sto i kassa si. Jeg trodde hun måtte på do og bar henne bort til døra. Akkurat da jeg satte henne ned ute oppdaget jeg en blære bak og dermed ble det ingen luftetur på den frøkna. Jeg ringte Hege Marie slik at hun kom. Hun ville være med på fødselen til Hilde.

– Saturaday night I got in to bed araound 23:00 hours. Around two Rune woke me and told me that it was something strange with Hilde. I ran down the stairs and saw Hilde standing in her crate. I thought she had to go to the toilet so I carried her to the door and was just about to put her down when a saw a bladder haning out. Hilde did not get out. I called Hege Marie because she wanted to join me when Hilde was giving birth.

Sunday, 11.03.2018

Lykken sto ikke i taket akkurat da jeg så blæren. Hilde har termin neste lørdag og det vil si at dette blir prematurvalper. Jeg kjente at jeg ble trist. Skulle Hilde miste valpene sine? Fargen på vannet i den blær var ikke lys og fin som den burde være. Valpen så ut til å komme av seg selv så det var bare å vente.

– I was not happy when I saw the color in this foster bag. Hilde is suppose to give birth next Saturday. I felt sad. Would Hilde lose her puppies? The color of the water in this foster bag was not light green as it should be. The puppy seemed to come out by itself so it was just to wait.

Ingen god farge - Not a good color
Ingen god farge – Not a good color

Nå skjedde det noe rart. Plutselig gikk det hull på den posen og en annen pose dukket opp. Jeg kødder ikke, det var faktisk en ny pose der med en gang og den hadde en fin lys og grønn farge som jeg liker og det bør være. Dette hadde jeg ikke opplevd før.

– Now something strange happened. All of a sudden the foster bag burst and another bag showed. I’m not kidding, it was actually a new bag there with a nice light and green color that I like and it should be. This I had not experienced before.

Fin farge - Nice color
Fin farge – Nice color

Rune gikk og la seg til slutt og Hege Marie og jeg ventet og ventet. Som vanlig skrev jeg opp klokkeslett på når Hilde hadde rier og om det var trykkveer eller ikke.

– Rune went to bed and Hege Marie and I waited and waited. As usual I write down when Hilde had a labor and if she had to push or not.

Skriver alltid opp hva som skjer - I always write whats happen
Skriver alltid opp hva som skjer – I always write whats happen

Jeg liker banankassene godt til å bruke som fødekasse da Hilde får spenntak både med for- og bakbein. Ikke kommer valpene langt unna henne og blir kalde heller. Jeg har sette mange valpekasser som er altfor store for valpene og tispa og valpene kan komme seg for langt unna tispa og bli kalde. Husk at dette er min mening og at jeg ikke er noen veterinær eller profesjonell.

– I like the crates that we get bananas in when Hilde is giving birth. It has a nice size and she can get a good foothold for both her front and back legs. I have seen too many too big crates for the female dog and her puppies. The puppies can get too far away from its mum and get too cold. Remember that I’m not a vet or a profesional.

Fin størrelse - Nice size
Fin størrelse – Nice size

03:16 så vi to tjukke bein utenfor skjeden til Hilde. Da klokka var 03:25 trodde jeg at jeg kjente hodet også, men jammen kan man bli lurt. 03:28 prøvde jeg å trekke forsiktig i valpen, men den satt godt fast. Jeg lirket inn en finger og prøvde å kjenne etter om jeg kunne finne igjen hodet. Det var da jeg skjønte at jeg burde funnet en hale i stedenfor. Jeg sa til Hege Marie at når var jeg jammen ikke sikker på om det var hodet eller halen jeg burde ha kjent. Nå gikk det hull på fosterposen.

– 03:16 we saw two fat legs outside the vagina to Hilde. At 03:25 I thought that I felt and saw the head too, but really, one can be foled. 03:28 I tried to pull gently in the puppyies legs, but it was stuck. I gently put a finger in Hilede and tried to find find the head. It was then I realized that I should have found a tail instead. I said to Hege Marie that when I wasn’t really sure if it was the head or the tail I should have found. When I pulled the legs the foster the bag burst.

03:40 ringte jeg vet. Veterinæren kunne ikke møte på kontoret før 04:30. Fra fosterposen var sprekt og til valpen bør være ute bør det ikke gå mer enn 20 minutter. Dermed visste jeg at denne valpen ville dø.

– 03:40 I had to call the vet. The vet could not be at her office before 04:30. Since the foster bag had burst this puppy would die since it has to be out in about 20 mintues after the forster bag bursts.

Hege Marie, Hilde og jeg satte oss i bilen. Siden jeg bruker banankasse behøvde jeg ikke røre Hilde i det hele tatt og stresse henne mer. Hun ble båret ut i kassa si.

Hege Marie and I put Hilde in the car. Since I use the bananacrate I did not have to move Hilde han stress her more because I could carry her into the car while she was in it.

Hilde hos vet - Hilde at the vet's office
Hilde hos vet – Hilde at the vet’s office

Det ble tatt røntgen for å stadfeste hvor mange valper det var. I dette bildet kan du faktisk se at beina til valpen stikker ut av skjeden til Hilde.

– An X-ray was taken to see how many puppies there were. In this picture, you can see that the puppies legs are stuck in the birth canal. 

Hildes valper - Hildes puppies
Hildes valper – Hildes puppies

Girl 2 var valpen i den sorte fosterposen som kom først. Girl 1 syntes nok det var viktigere at hun skulle få komme ut først slik at hun prøvde å snike i køen. Boy var vel den som var mest høflig av dem alle og ventet pent på at damene som hadde rangen skulle bli ferdige med kranglingen.

– Girl 2 was the puppy in the black foster the bag that came first. Girl 1 seemed it was more important that she should come out first, so she tried to sneak in the queue. The boy was the most polite of all of them and waited nicely on that the ladies were to be done with all the fighting.

Tre stk - Three of them
Tre stk – Three of them

Veterinæren og jeg hadde en liten krangel på grunn av at jeg syntes dette tok altfor lang tid. Halvannen time tok det før Hilde ble båret inn på operasjonsbordet. Vi måtte vente på en dyrelpleier også. Jeg ble utrolig glad da det det viste seg å være ei jeg kjente. Man føler seg litt tryggere da.

The vet and I had an arguing because I thought this was taking too long. it took 1.5 hours before Hilde was carried in to the operatingroom. We had to wait for a vet tech also. I was exeptionally relived when it was a person I knew. I felt a bit safer then.

Rundt halvåtte kom dyrepleieren stormende med en liten rød klump. Jeg satte igang med massasje for å stimulere valpen best mulig og å holde den varm. Det var en liten jente. Så kom dyrepleieren stormende med en liten gutt som Hege Marie satte i gang å massere. Han pustet ikke så godt, men hjertet slo. Siden frøkna jeg hadde var mer livatt overtok jeg gutten og Hege Marie fikk jenta. Den siste valpen var også en jente, men hun overlevde ikke. Det var valpen i den sorte fostersekken.

– Around half eight came vet tech with a small red lump. I started massage to stimulate the puppy the best possible way I could and to keep it warm. It was a little girl. Then came the vet tech rushing with a little boy that Hege Marie started to massage. He did not breath but his heart was biting. Since the miss I had was more lively I let Hege Marie take her and I took the boy. The last puppy was also a girl, but she did not survive. It was the puppy in the black foster bag.

Den lille gutten og jeg - The little boy and I
Den lille gutten og jeg – The little boy and I
Hege Marie og den lille jenta - Hege Marie and the little girl
Hege Marie og den lille jenta – Hege Marie and the little girl

Etter hvert kom Hilde også. Hun var litt i ørska, men våknet til etter hvert. Denne gangen prøvde hun ikke å stikke i fra valpene da vi la dem ned til henne slik hun gjorde sist da Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) ble født.

– Then Hilde came. She was not properly awake yet, but started to getting there. She did not try to get away from her puppies this time as she did the last time when Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) was born.

Hilde
Hilde
Hilde og valpene - Hilde and her puppies
Hilde og valpene – Hilde and her puppies

Siden Hilde startet å føde en uke for tidlig hadde hun ikke startet melkeproduksjonen enda dermed måtte vi gi litt tillegg. Valpene nektet å suge i fra den flaska så vi endte omm med å gi melk i fra en sprøyte.

– Hilde startet at week to early to give birth and didn’t had any milk så we had to feed the puppies from a bottle. They refused to eat from it and we ende up giving hem milk from a syringe in their mouth.

Ikke noe melk - No milk
Ikke noe melk – No milk
En trøtt Hilde - A tired Hilde
En trøtt Hilde – A tired Hilde

Priselappen ble 29 000 NOK. Hilde lever og to av valpene hennes overlevde. Jeg får være glad for det selv om prisen var stiv. 

– The cost was 29 000 NOK. Hilde is alive and two of her puppies live. I have to be glad for that even thoug this was expensive.

Mandag 12.03.2018

Frokosten er i ferd med å skli ned på denne lille frøkna. – The brekfast is starting to be consumed by this little miss.

Frokost – Brekfast

Brigg syntes det var veldig kjedelig at jeg ga de små mat. Han ville ut og strikke.

– Brigg thought it was very boring while I fed the babies. He wanted to go out and knit.

Brigg med strikkeposen min Brigg with my knitting
Brigg med strikkeposen min Brigg with my knitting

I dag begynte Hilde å få melk. – Today Hilde started to have milk.

Hilde har melk - Hilde got milk
Hilde har melk – Hilde got milk

Nå kan jeg si at valpene har fått sitt første virkelige måltid. – Now I can say that the puppies got their first real meal.

Første virkelige måltid - First real meal
Første virkelige måltid – First real meal

God natt! – Good night!