Vigelandsparken, Hilde er hjemme igjen – The Vigeland park, Hilde is home again

Timmy har jo reist og Hilde ble med for helgen. I dag søndag 05.03.2017 var det på tide og hente henne hjem. Først bestemte Hege Marie og jeg oss for at vi ville gå en tur i Frognerparken. Alle de restererende hund fikk være med. Jeg lesset inn Eva med sele. Gin, Mango og Gudny med gensere og sele. Berit fikk pent bli igjen hjemme alene da hun har løpetid. Hege Marie lesset inn Teddy. Dermed var vi reiseklare og tenk, denne gangen måtte vi ikke snu fordi vi hadde glemt noe!

– Timmy has moved to his new pack and Hilde joined him for the weekend. Today Sunday (05.March.2017) it was time to bring Hilde home. First Hege Marie and I decided us for a walk in Vigeland Sculpture Park. All the rest of the dogs joined us. I put Eva in her harness and fasten her in the car. Gin, Mango and Gudny with sweaters and harness´ and then they were put in the cages. Berit had to stay home alone because she is in heat. Hege Marie put Teddy in a harness and in to the car. Then we were ready and just think, this time we did not turn around because we had forgotten something!

Vi en ledig parkeringsplass og lesset ut hundene. Det var så kaldt. Det var en isende vind og det kjentes ut som om vi skulle fryse ihjel. Siden vi var der skulle vi i hvert fall gå en liten tur. Da Teddy gjorde sitt fornødne siktet han virkelig godt. Han traff et hull og det så ikke så veldig vanskelig ut å få plukket opp igjen det han la i fra seg, men det var det.

– We found a parking space and unloaded the dogs from the car. It was so cold. IT was a icy wind. It felt like we were going to freeze to death. Well since we were there we wanted to go for a walk and so we did. Teddy was aiming well, he was able to put the poop his in a hole.

Teddy traff godt - Tydde aimed well
Teddy traff godt – Tydde aimed well

Vi traff mange firbeinte, men kun et fåtall som hilste. Litt søte var de vi møtte og utrolig glade var de for å få lov til å hilse på gjengen. Det var nok helst for at det luktet løpetid av alle sammen. Selv om synderen forlukten satt igjen hjemme.

– We met a lot of four legged friends, but only a few who greeted. Those we met was very sweet. Some of them we met was incredibly excited to be allowed to greet the gang. I think it was because all of mine smelled like they were in heat even though the sinner for the smell was left at home.

Eva likte menneskene mer enn hundene - Eva liked the people more than the dogs.
Eva likte menneskene mer enn hunden. – Eva liked the people more than the dog.
For Eva var en valp noe helt annet - Eva thought it was better with a puppy
For Eva var en valp noe helt annet – Eva thought it was better with a puppy
Platået nedenfor Monolitten - The Monolith plateau
Platået nedenfor Monolitten – The Monolith plateau

Da jeg fikk set dette bildet oppdaget jeg at det er ikke mange hunder jeg har. Bare en liten flokk av gale firbeinte som driver meg nesten til vannvidd innimellom. 

– When I saw this image I discovered that there are not many dogs I have. Only a small crowd of crazy four legged individuals that drives me almost crazy once in a while.

Det ble ikke den helt lange tur på oss fordi vi holdt på å fryse ihjel. Oslo har en tendens til å ha en iskald sno om vinteren og den fikk vi merke da vi var der.

– It was not a long walk because we almost freeze to death. Oslo has a tendency to have a ice cold wind in winter and we felt it when we were there.

Kaldt - Cold
Kaldt – Cold

Så var tiden inne for å plukke opp Hilde. Da Hege Marie og jeg ankom satt frøkna i vinduet. Hun satt helt rolig og bare stirret da vi gikk opp mot døra. Desto større var reaksjonen da vi kom inn døra. Hun var helt spinnvill og det var Timmy (Bjørn) også.

– Then there was the time to pick up Hilde. When Hege Marie and I arrived at the new home to Timmy (Bjørn) she sat in the window. She sat completely still and just followed us with her eyes when we walked towards the door. The reaction when we got in the door was not that calm. She was totally crazy and the same was Timmy.

Timmy har fått sin helt egne gris - Timmy has got a pig
Timmy har fått sin helt egne gris – Timmy has got a pig
Både Hilde og Timmy var gale da vi kom - Both Hilde and Timmy was crazy when we came
Både Hilde og Timmy var gale da vi kom – Both Hilde and Timmy was crazy when we came

Da vi dro satt Timmy på armen til en av sine nye eiere. Hilde fulgte gladelig med. Jeg hadde vondt i langt inne i hjerterota da jeg dro for ingen av de to hovedfigurene på denne dagen visste hva som nå ventet dem. Adskillelsens time har kommet. Timmy hadde grått litt da vi forlot ham, men Hilde var veldig fornøyd over å ha kommet hjem. Jeg merker at hun sturer litt, men sørge må hun få lov til. Innimellom går Hilde inn i valpebingen og jeg ser at Hilde stirrer på meg og den følelsen jeg da får er at hun liksom spør: «Skal vi ikke hente Timmy snart?» En venninne av meg sa at jeg ikke skulle menneskeliggjøre hvordan Hilde oppfører seg. Jeg beklager, men for meg er det ikke menneskliggjøring. For meg er det et morsinnstinkt som taler. Tror alle mødre uansett individ savner sitt avkom når det blir borte. Hilde hadde jo bare en valp. Da Mango sine reiste var det lettere for henne fordi hun hadde flere og fikk beholde en, datteren sin Gudny. Hele flokken er anderledes. De hilser og er glade når det kommer folk, men stemingen deres er mye roligere om dagen selv om Berit har løpetid. Det virker som de tar inn over seg sinnstemningen til Hilde. 

– When we left Timmy´s new home he was in his new owners arms. Hilde came joyously with us and out to the car. I felt pain deep in my heart when we left. I knew none of the two main characters on this day knew what was expecting them now. The separation time has come. Timmy cried a little when we left him, but Hilde was very happy to have returned home. I notice that she’s moping a bit, but she must be allowed to mourn. Once in a while Hilde enters the puppy pen and I can see that Hilde is staring at me and the feeling I get is that she somehow ask: «Can we get Timmy now?» A friend of mine said that I should not humanize Hilde´s feelings. I’m sorry, but for me it is not humanizing. For me it is a mother’s instinct that speaks. I think all mothers regardless of individuals missing their offspring when it disappear.  Hilde had only one puppy. When Mango had puppies it was easier for her because she had five and got to keep one, her daughter Gudny. 

Hilde har vært veldig fæl til å ri både på Berit og Gudny vær gang de skal ut eller kommer inn igjen. Nå har det kun vært et par ganger og så har hun bare gått inn igjen. Hilde har forandret seg. Positivt vil jeg si. Spennende å se om det fortsetter slik at bråket mellom henne og Berit roer seg litt. De slåss ikke, men når Hilde rir på Berit så knurrer Berit veldig. Nå går Hilde ned når Berit knurrer. Berit har jo løpetid så det kan ha noe med saken å gjøre. Håper at Hildes riing gir seg etter hvert nå. Hilde er mer stille og ligger mer for seg selv om dagen.

– Hilde has been very nasty to ride both Berit and Gudny when they are going out or comes back in. Now it has only happened a few times. Hilde has changed in a positive way. I´m exciting to see if it continues so that turbulent relationship between her, Berit and Gudny will be better. They do not fight, but when Hilde rides on Berit so murmur Berit a lot. Now Hilde stops early. Berit is in heat and that might help. I hope that this will help them to calm down. Hilde is more quiet and lies more by herself these days.

Selv kattene ser ut til å ha roet seg og finner på mer ute. Jammen satt Fru Ville Fart oppe i et tre. En vakker dame synes jeg.

– Even the cats has calm down and play more outside. Yesterday Mrs Ville Fart  was in a tree. I think she is a beautiful lady.

Fru Ville Fart - Mrs Wild Speed
Fru Ville Fart – Mrs Wild Speed

Når Gin er løs er Berit i valpebingen. Tør som sagt ikke ha dem sammen.

– When Gin is loos I put Berit in the puppy pen. I do not dare to have them together these days.

Damer i løp må stenges inne på grunna av hanner - Ladies in heat is locked in because of males
Damer i løp må stenges inne på grunna av hanner – Ladies in heat is locked in because of males

Gudny hjelper Berit så godt hun kan siden Gin ikke får lov. Det er ikke alltid Berit er like fornøyd med den hjelpen.

– Gudny helps Berit as best as she can since isn´t allowed Gin to. It is not always Berit happy with the help.

Berit and Gudny
Berit and Gudny

Berit gikk rundt stolen hvor Mango og Hilde var med Gudny på ryggen. Hilde syntes de var tåpelige begge to.

– Berit walked around the chair where Mango and Hilde were. Berit had Gudny on her back. Hilde thought they were stupid.

Mango and Hilde
Mango and Hilde

Eva hadde bursdag i dag 07.03.2017 og den fikk hun feiret ved at hun fikk lov til å ta med seg et okseøre ut. Det er noe hun ikke får lov til til vanlig om vinteren for da blir som regele okseørene borte og så kommer de frem om våren. Da er de råtne og som regle vandrer de inn igjen med hjelp av en hund. Den lukta er jeg ikke særlig glad i.

– Eva had her first birthday today (07.03.2017 she celebrated it by being allowed to take one ox ear outside. It’s something she’s not allowed to to normally in the winter . It will be gone in the snow and when the spring comes some of the dosg will bring it back in. Then the ears are rotten and it will wander inside again with the help of a dog. The smell…. 🙁 …… I’m not particularly fond of.

Timmy har sin egen Instagram nå: Timmybrabancon

– Timmy got his own Instagram now: Timmybrabancon

Timmy (Bjørn)
Timmy (Bjørn)

God natt! – Good night!

 

Ingen fredelig tid – Not a peaceful time

Fru Zelda ble sluppet ut igår kveld før jeg skulle legge meg. Jeg lot henne være ut i rundt ti minutter og da jeg ropte henne inn for kvelden kom hun spurtende inn døra. Jeg syntes det var noe rart med ansiktet hennes og det var det. Selvfølgelig hadde hun tatt med seg en mus inn. Hun løp under den stolen som står ute i gangen og slapp musa ned på gulvet for så å pirke bort i den med labben slik at den løp mot hundeburene.

– Mrs. Zelda had to go outside last night before I went to bed. I let her be outside for about ten minutes and then I called her in for the night. She came running in the door. I saw that there were something strange about her face and it was, she had captured a mouse. She ran under the chair that stands out in the hall and she put the mouse down on the floor and then she poked it with the paw so that it ran towards the dog cages.

Berit lå i sin søteste søvn og sov, men jeg skal si hun våknet raskt da hun hørte den lille grå saken løpe mellom buret og veggen. Akkurat da hadde jeg litt lyst til å åpne soveromsdøra til Jorunn og slippe den inn der. Jorunn var ikke hjemme så hun hadde ikke merket noe før i dag uansett, men snill som jeg er så gjorde jeg ikke det.

– Berit was in her sweetest sleep, but she quickly woke up when she heard the little grey thing run between the cage and the wall. My first  thought was that I should open the door to Jorunn´s bedroom and let the mouse in there. Jorunn was not at home and she would not have seen it until today, then she could deal with it. But since I´m a nice sister I did not do it.

Isteden fant jeg frem en plastikkboks med lokk. Jeg dro frem buret som Berit lå i og så dro jeg frem kasse med 30 graders vinkel i fra veggen slik at plastboksen fikk plass. Jeg satte den på høykant og brukte lokket slik at jeg fikk skremt musa inn i boksen. Da jeg prøvde å få på lokket hoppet jo dette grå udyret ut av boksen. Det gjentok seg tre ganger før jeg klarte det. Litt stolt av meg selv var jeg da jeg bar musa ut. Jeg hadde tenkt å slippe den ut i skogkrullen på andre siden av veien. Det hadde ikke musa. Da jeg kom halvveis ned i bakken hoppet musa ut og jeg hoppet tredve meter bakover tror jeg. Ikke datt jeg, ikke skled jeg og det vil si at både musa og jeg overlevde skrekken. Føler veldig stolt over å ha klart å fanget et slikt farlig dyr og fått det ut av døra.

– Instead, I found a plastic box with a lid. I moved the cage that Berit lay in and then I moved box of 30 degree angle from the wall so that the plastic box got the space. I put it on its side and used the lid so that I scared the mouse into the box. When I tried to get the lid on the box the little grey beast jumped out of the box. The mouse got out of the box three times before I got the lid on. I was a little proud of myself that I did capture it. I carried the mouse out. I was going to drop it on the other side of the road in a little forrest. The mouse did not have the same thought I as I did. When I got half way down in the driveway it jumped out of the box and I jumped thirty meters backwards. I kept myself on my feet, did not slipp I and it will say that both the mouse and I survived the horror. I feel very proud to have managed to caught such a dangerous animal and got it out of my house.

Timmy (Bjørn) har reist og koser seg sammen med den nye gjengen sin. Hilde fikk være med på lasset frem til imorgen. Dette avtalte vi på grunn av at det kun var en valp og at Hilde skulle få slippe å lete etter ham når han dro. Kan vel si at de flyttet inn begge to i går kveld.

– Timmy (Bjørn) left us for he new home yesterday and is now cuddling with his new gang. Hilde left with him and is going to stay there until tomorrow. We decided that so that she do not have to look for him when she comes home. I recon I can say that they both moved in yesterday evening.

Hilde and Timmy
Hilde and Timmy

Regnet med at vi ville få noen fredelige dager fremover nå, men det gikk ikke slik. På torsdag la jeg merke til at Berit begynte å flirte med Gin og skjønte at freden ikke ville vare. I dag er hun helt på styr så løpetiden har satt i gang med racerfart. Gudny og Berit har det travelt ute og Gin stakkars må vente på innsiden av verandadøra.

– I counted on some relaxing days now, but it did not happend. On Thursday I saw Berit flirting with Gin and I new the peaceful time would not last. To day she was all over Gin so I can be pretty sure when I say she is in heat. Gudny and Berit had a nice time outside and poor Gin had to wait on the inside of the verandadoor.

Berit har herved flyttet inn i valpebingen. Hun har nok kommet litt lengre i løpetiden enn det jeg regnet med. Jeg tror ikke eieren av Gin ville bli særlig glad om Berit og han fikk et kull. Det ville ikke jeg heller.

– Berit has moved in to the puppy pen. I believe she is a bit further in to the season than I expected. I do not think that the owner of Gin will be very happy if Berit and he had a litter. Neither would I.

Berit i valpegrinda - Berit in the puppy pen
Berit i valpegrinda – Berit in the puppy pen

Fru Zelda synes det er litt kjedelig, det er jo ingen Timmy (Bjørn) som henger i ræva på´a. Det var litt morsomt å gjemme seg i plastikkposene jeg bruker å bære vannkanner. Særlig når en hund kommer slik at hun kan daske til dem når de går forbi. Ingen kom denne gangen.

– Mrs. Zelda finds it a little bit boring today. There is no Timmy (Bjørn) that hangs in the arse when she walks. It was a little bit funny to hide in the plastic bags I use to carry water cans in. Especially when a dog comes so she can spank them when they go by. No one came this time.

Fru Zelda - Mrs Zelda
Fru Zelda – Mrs Zelda

Zelda ville ut og da hun hadde vært ute i rundt to minutter satt hun på gelenderet og så ut som om hun hadde vært utestengt i flere timer.

– Zelda wanted out and when she had been out for about two minutes, she sat on the banister and looked as if she had been banned for several hours.

Zelda
Zelda

Fru Ville Fart syntes også det var dårlig gjort å måtte være ute mer enn to minutter.

– Mrs. Ville Fart (Mrs Wild Speed) did think I treated her badly when she had to be out more than two minutes. 

Fru Ville Fart - Mrs Ville Fart (Mrs Wild Speed)
Fru Ville Fart – Mrs Ville Fart (Mrs Wild Speed)

Gudny så da sitt snitt til å flirte litt med Berit. Berit syntes det var helt greit. Gin stakkars fikk ikke bli med.

– Gudny found out that she could flirt a bit with Berit. Berit thought it was perfectly fine. Gin poor did not join.

Gudny and Berit
Gudny and Berit

Gin måtte stå igjen på innsiden av døra og vente på at damene kom inn igjen.

– Gin had to be on the inside of the door and wait for the ladies to come back in.

GIn
Gin

Gin er litt frustrert over å ikke få være sammen med Berit. – Gin is a little frustrated that he can´t be together with Berit.

Gin er litt trist - Gin is a bit sad
Gin er litt trist – Gin is a bit sad

Tur ble det på oss. Catharina, Hege Marie, Teddy, Anna, Odin, Kelly, Eva, Berit, Gin, Gudny, Mango og meg travet rundt i dag. Flott var det selv om vi måtte vasse i snø. Heldigvis var den ikke for dyp de fleste stedene, men man merker det nok i lårmusklene imorgen. 

– Catharina, Hege Marie, Teddy, Anna, Odin, Kelly, Eva, Berit, Gin, Gudny, Mango and me trotted around today. Great was it even if we had to wade in the snow. Fortunately it was not too deep most places, but I recon we will feel it in our muscles tomorrow. 

Meg, Catharina og noen av de firbeinte - Me, Catharina and some of the fourlegged
Meg, Catharina og noen av de firbeinte – Me, Catharina and some of the fourlegged
Eva, Kelly and Berit
Eva, Kelly and Berit
En liten pause - A little break
En liten pause – A little break
Berit and Teddy flirting
Berit and Teddy flirting

Mor og datter – Anna og Eva. Eva synes det er litt trist at bekken hennes er frosset. Det er jo ikke noe vann å løpe i.

– Mother and daughter – Anna and Eva. Eva finds it a little sad that the stream are frozen. It’s not any water to run in.

Anna and Eva
Anna and Eva
Snow, snow and snow
Snow, snow and snow
Berit har snøsokker - Berit has snowsocks
Berit har snøsokker – Berit has snowsocks
Berit viser den nyeste moten - Berit shows the new fashion
Berit viser den nyeste moten – Berit shows the new fashion

Jeg måtte putte Berit i en bolle og bruke lunkent vann for å få av alle snøbakkene. Kunne ikke la den lille frøkna fryse heller. Flink var hun og Berit ble snøfri.

– I had to put Berit in a bowl and use lukewarm water to get rid of all the snow balls. Could not let the little miss freeze either. She was good and Berit was snow free when we finished.

Stakkars Berit - Poor Berit
Stakkars Berit – Poor Berit

God natt! – Good night!