Hunder og nyttårsraketter – Dogs and New year firecrackers

Jeg ønsket å sjekke hvordan de tre nye hundene i huset ville reagere på smellene i fra raketter. Dermed ble det et søk på YouTube og da fant jeg denne filmen.

– I wanted to check how the three new dogs in the House would react to the sound from the new year firecrackers. I on YouTube and then I found this video.

Klokka var vel rundt fire igår ettermiddag da det var noen som skjøt opp raketter. Ikke den helt store reaksjonen fra noen her. Colin var på besøk og begynte å bjeffe litt og da fikk han med seg de andre kjeftsmellene her i huset inklusiv meg. Jeg akter ikke å gå rundt og be dem holde kjeft i kveld klokken 24:00.

 – Around four PM yesterday someone fired up some new year firecrackers. Not the big reaction from anyone here. Colin was visiting and began to bark a little and then he got the others to start barking also including me. I’m not going to go around and bark at them to get them to shut up tonight at 24:00.

Dette var reaksjonen på gjengen her i huset i dag da jeg satte igang videoen. Jeg vil spille denne videoen flere ganger i dag med lange pauser i mellom slik at det ikke blir et sjokk for de nye hundene i kveld. Jeg starter vel egentlig litt seint med dette, men bedre seint enn aldri.

– This was the reaction when I started the video. I will lett this video play several times today with breakes inbetween so that the new dogs won’t get a shock when it starts tonight. I should have started sooner, but better late than never.

Godt nytt år! – Happy New Year!

 

Hilde i Danmark – Hilde in Denmark

Hilde reiste til Danmark den 26 novemer 2017. Der skal hun være en stund, men hun kommer tilbake til flokken her i huset.

– Hilde left for Denmark the 26.th of November 2017. She will stay there for a while, but she will be back in the gang again a bit later.

Før turen startet måtte Hilde meditere litt slik at hun ble klar for det danske språket igjen.

– Before the trip started were Hilde meditating because she had to make herself ready for the Danish language again.

Hilde klar til avgang - Hilde ready for take off
Hilde klar til avgang – Hilde ready for take off
Hilde på vei til Danmark - Hilde on her way to Denmark
Hilde på vei til Danmark – Hilde on her way to Denmark

Selv om man er på tur i det store utland må man sove litt og da var det godt å ha funnet seg en ny venninne.

– Even if one is on a trip in the big global one has to sleep a little bit and then it was good to have found a new friend.

Esme and Hilde
Esme and Hilde

Uten mat og drikke duger helten ikke er det noe som heter og det gjelder vel denne gjengen også.

– Without food and drink, can’t the hero do something at all is a saying in Norway and it regards this gang too.

Spiser - Eating
Spiser – Eating

Jeg må takke både Sus og Kim Høpfner for å ta godt vare på den lille dansknorske damen. Vi har holdt det hemmelig at Hilde er i Danmark da vi visste at Hildes oppdretter Sus Fjordside skulle komme på besøk til Sus H. og ville overraske henne. Overraskelse, DET ble det. 😀

– I have to thank both Sus and Kim Høpfner that are taking good care of the little Danish Norwegian Lady. We have kept that Hilde is in Denmark a secret when we knew that Hilde’s breeder Sus Fjordside would come on a visit to the Sus H. and wanted to surprise her. Surprise, IT was.

Ville hun kjenne igjen Hilde uten at vi fortale hvem det var som stod foran henne midt i Sus H.s flokk?

– Would she recognize Hilde without us telling her who was standing in front of her in the middle of Sus H.’s pack?

Som alltid er det godt å se de to nydelige damene sammen. – As allways is it lovely to see those two lovely ladies together.

Sus F. and Hilde
Sus F. and Hilde

Hilde elsker å ligge på fanget og at noen stryker forsiktig over magen. Det viste hun tydelig til de i Danmark også.

– Hilde loves to lie on the lap and that some moves their hand gently over her stomach. She showed it clearly to those in Denmark as well.

Kose nå - Cuddle now
Kose nå – Cuddle now

Hilde har plukket seg ut en bestemt person som har fått det ærefulle oppdraget med å klappe magen hennes og det er Kim, mannen til Sus H. At Kim kanskje synes det kan bli litt mye, bryr ikke Hilde seg. 

– Hilde has picked out a particular person who has received the Honorable mission of stroking her tummy and it’s Kim, husband to Sus H. If Kim thinks it might be too much doesn’t doesn’t bother Hilde at all.

Kim Høpfner and Hilde
Kim Høpfner and Hilde
Hilde koste seg - Hilde enjoyed herself
Hilde koste seg – Hilde enjoyed herself

Nå kan danskene også skryte av at de har snø. – And now the danes can brag about having snow too.

Hilde på tur. - Hilde on a walk
Hilde på tur. – Hilde on a walk

Det eneste jeg vil klage over når det gjelder Sus H. hundehold er at noen av tispene har en tendens til å bli litt feite. De slankes som regel i løpet av et døgn, men allikevel………. Jytte skal visst slankes i januar 2018…. ;(

– The only thing I will complain about when it comes to Sus H. dogs and that is that some of the bitches have a tendency to be a little fat. They usually cut back in within 24 hours, but still…….. Jytte is supposed to cut back in January 2018….. 😉

Jytte
Jytte

Så fikk Sus H. og Kim besøk. Da var det jammen et fang ledig hos besøket også.

– Sus H. and Kim got a visitor. Then it was a free lap with the visitors too.

Alltid et fang - Always a lap
Alltid et fang – Always a lap

Sus H. la ut disse bildene av Hilde og den danske gjengen den 17.1217. Det er tydelig at Hilde trives og jammen er det godt.

– Sus H. shared these photos of Hilde and the Danish gang the 17.th of December 2017. It is obvious that Hilde has a good time.  

Hilde og den danske gjengen - Hilde and the Danish gang
Hilde og den danske gjengen – Hilde and the Danish gang

Det er tragisk altså, nå har danskene nesten mer snø enn oss. – It is tragic now the danes has more snow than us here in Norway.

Hilde i den danske snøen - Hilde in the Danish snow
Hilde i den danske snøen – Hilde in the Danish snow

21.12.2017 – Hildes danske venninner har tatt kvelden og gleder seg nok til julaften.

– 21.12.2017 – Hilde’s Danish friends have gone to bed and I think they are looking forward to Christmas eve.

Hilde, Solvej, Hjørdis and Juliane
Hilde, Solvej, Hjørdis and Juliane

Selv om man har flere hunder er det dessverre slik at man savner den firbeinte vennen på andre siden av vika sør for Norge.

– Even if you have several dogs, it is unfortunately so that you miss the four-legged friend that is on the other side of the bay South of Norway.

Nå er Hilde i Sverige sammen med Sus og Kim Høpfner og skal feire nyttårsaften der. Min gjeng og jeg vil med dette ønske dem og deg et riktig Godt Nytt År.

– Hilde is in Sweden together with Sus and Kim Høpfner and is going to celebrate New Years Eve there. My gang and I want to wish them and you a Happy New Year.

Nyttårshelg - New Years weekend
Nyttårshelg – New Years weekend

God natt! – Good night!

Julen synges inn – Sung Christmas in

Jeg er heldig som har gode venner og da jeg sto opp kastet jeg meg over telefonen og ringte Hege Marie og lurte på om hun hadde lyst til å gå tur sammen med gjengen og meg. Svaret var positivt så vi tok turen ut til Eggemoen og vandret i skogen der.

– I’m lucky to have good friends and when I got up I threw myself on my phone and called. I asked Hege Marie if she wanted to go for a walk together with the gang and me. The answer was positive so we took a drive out to Eggemoen and wandered in the Woods there.

Gjengen er klar for tur - The gang is ready for a walk
Gjengen er klar for tur – The gang is ready for a walk

Eva var allerede ute av bilen og gleden var stor over å få løpe rundt som en gal.

– Eva was already out of the car and show a great pleasure of running around as crazy.

Eva
Eva

Etter å ha fått på alle seler var det bare å sette det ene beinet foran det andre og la seg føre inn i vinterlandet som besto av de norske skoger.

– After getting on all of the harnesses, it was just to put one leg in front of the other and let them lead us into the winter land that consisted of the Norwegian forests.

Vakkert, ikke sant? - Beautiful isn't it?
Vakkert, ikke sant? – Beautiful isn’t it?

Vi har alle den lille kondisen vi hadde siden alle inklusiv meg selv hadde vært syk. Mango tok en liten dritepause imens Gin fulgte i Berit sine fotspor.

– We have all had lost the little shape we had since everyone including myself had been sick. Mango took a little poop break while Gin followed in Berit’s footsteps.

Gin and Mango
Gin and Mango

Jeg bare elsker skog og mark altså. – I just love the forest.

Gjengen og jeg - The gang and I
Gjengen og jeg – The gang and I
Mango i bakken - Mango in the downhill
Mango i bakken – Mango in the downhill

Det var ikke lurt med for lave støvler i dag. Snø i skoa ble kaldt. Da har man inget annet valg enn å fjerne den da.

– It was not a good idea to use low boots today. Snow in the shoes was cold. Then one has no choice but to remove it.

Hege Marie
Hege Marie

Eva var vel av de heldige som har lange bein når snølaget på bakken overstiger fem centimeter.

– Eva was the lucky one who has long legs when snow on the ground exceeds over five centimeters.

Dyp snø - Deep snow
Dyp snø – Deep snow

Hege Marie og jeg hadde en date med min datter Ida Naemy i dag og selvfølgelig ville jeg prøve en vei jeg bare hadde gått et par ganger før. Hege Marie og jeg skulle være hos Ida Naemy  til halv fire.

– Hege Marie and I had a date with my daughter Ida Naemy today and of course I had to try to walk way I had only walked two times before. Hege Marie and I had to be at Ida Naemy’s place 03.30 PM.

Min billett - My ticket
Min billett – My ticket

Hege Marie og jeg følte oss nesten som VIP i dag. Vi hadde sjåfør i form av min datter og ble kjørt direkte inn i parkeringshuset i Oslo Rådhus. Vi slapp alt som var av kø og ble loset opp på balkongen. Til og med stolene ble båret for oss.

– Hege Marie and I felt almost as a VIP today. We had a driver in the form of my daughter and were driven directly into the parking garage at Oslo’s City Hall. We did not have to stand in line to get in and was shown up on the balcony. Even the chairs were carried for us.

Hege Marie and Ida Naemy
Hege Marie and Ida Naemy

Her satt de da og ventet i spenning. De klarte til og med å ta en selfie.

– Here they sat then and waited in excitement. They managed to take a selfie

Hege Marie and Ida Naemy
Hege Marie and Ida Naemy

Den eldre garden av Søvlguttene hadde kommet på plass og nå ventet vi på de hvite små.

– The older once of Søvlguttene had come in place and now we waited on the white small.

De eldste - The oldest once
De eldste – The oldest once

Så kom de. Med de forventningene jeg hadde før konserten må jeg innrømme at da konserten var over hadde jeg sittet både med gåsehud og tårer i øynene flere ganger. For meg var dette en utrolig flott opplevelse.

– Now they came. With the expectations, I had before the concert I have to admit that when the concert was over, I had sat with both goosebumps and tears in my eyes several times. For me, this was a great experience.

Da konserten var over fikk Hege Marie og jeg se litt av Oslos rådhus vi ikke hadde sett før. Jeg var imponert over utsmykningene som var der. Veggmaleriene var helt utrolige og man kunne se hva de skulle forestille uten å måtte såkalt tolke motivene. Disse var ikke malt på en dag.

– When the concert was over Hege Marie and I got to see some of Oslo’s City Hall we had not seen before. I was impressed by the adornments. Wall paintings were absolutely amazing and you could see what they were going to imagine without having to interpret these so-called motives. These paintingsweres not done in a day.

Me and my guard
Me and my guard
Jeg lurer på hva disse navnene tilhører - I wonder what these names belong to.
Jeg lurer på hva disse navnene tilhører. – I wonder what these names belongs to.

Jammen kom jeg bort i et bilde med fire av Oslos tidligere ordførere.

Fra venstre: Landsfaderen Einar Gerhardsen, Albert Nordengen, Brynjulf Bull. Foran: Rolf Stranger

– I came across a picture with four of Oslo’s former mayors.

From the left: Our Country father Einar Gerhardsen, Albert Nordengen, Brynjulf Bull. In front: Rolf Stranger

Fire ordførere - Four Mayors
Fire ordførere – Four Mayors

Nedenfor har jeg delt fire bilder av noen av maleriene. Jeg som har høydeskrekk hadde ikke klart å utføre denne jobben selv om jeg hadde hatt talent for det. Nå skal jeg ikke påberope meg at jeg har talent for slikt altså.

– Below I have shared four pictures of some of the paintings. I’m afraid of heights and had not been able to perform this job even if I’d had the talent for it. Now I shall not invoke me that I have the talent for such a great work.

Tak maling - Roof painting
Tak maling – Roof painting

Med denne sangen ønsker jeg deg og dine en fredfull og god jul i fra gjengen og meg. Dessverre ble ingen av mine opptak med mobilen av det Sølvguttene sang noe fint derfor deler jeg denne med dere. 

– With this song, my gang and I will wish you a peaceful and Merry Christmas. This is the Silverboys singing the «Silent Night» in Norwegian. Unfortunately, none of my recordings with my phone by the Silver boys singing were any good therefore I share this video with you.

God jul! – Merry Christmas!

Alle på tur – Everybody on a walk

I dag ble det julekloklippen utført slik at den ferdig til jul. Deretter fikk de sin første tur siden november. Skal si det var stas for gjengen.

– Today I did the Christmasnailcutting so I do not have to think about that before Christmas. After that, we went for our first walk since November. What a joy it was for the gang.

Kan opplyse deg om at det å kle på 7 bikkjer og sette på 28 sokker tar litt tid. Deretter skal seler og bånd på. Ja, det er en kaotisk halvtime. Ikke alle var vant med sokker, men da vi kom ut skulle man tro de hadde brukt det hele livet. Burde egentlig ha filmet dem før vi gikk ut, men jeg syntes det var viktigere å få frisk luft enn å filme.

– I can enlighten you that to dress 7 dogs and put on 28 socks takes some time. Then, harness’ and leashes were next. Yes, it was a chaotic half an hour. Not everyone was used to socks on their feet, but when we came out and started walking they looked as if they had used it all their life. Should really have filmed them before we went out, but I thought it was more important to get fresh air than film them.

Endelig tur - At last a walk
Endelig tur – At last a walk

Da jeg hadde tenkt å svinge inn på jordet kom Rune nabo kjørende. Jeg spurte om han hadde lyst til å ta med seg sin gjeng og gå en runde over jordene. Det hadde han så da svingte vi opp veien hans.

– When I was going out on the field Rune neighbor came driving. I asked if he wanted to take a walk with my gang and me around over the fields. He did so we walked into his road.

Gjengen - The gang
Gjengen – The gang

Vi ble godt mottatt av Emil og Brigg da vi ankom. Alvin var fortsatt inne.

– We were received by Emil and Brigg when we arrived. Alvin was still inside.

Etter hvert ble Alvin også turklar. Ikke helt fornøyd fordi han har fått på sokker. Alvin dør nemlig litt han når han blir iført slikt.

– Alvin was ready. I was not satisfied since he had to wear socks. Alvin dies a little when we put these things on him.

Alvin klar for tur - Alvin is ready for a walk
Alvin klar for tur – Alvin is ready for a walk

Men han tok da ledelsen sammen med Eva da han skjønte at vi skulle ut av porten.

– But he took the management together with Eva when he realized that we were going out of the gate.

Endelig - At last
Endelig – At last

Alvin glemte sokkene etter hvert og syntes det var veldig greit med tur. Vil bare fortelle at de sokkene Alvin hadde på seg anbefales ikke. De fyller seg med snø og sikker ikke godt på beina. 

– Alvin forgot his socks after a while and thought it was very with the walk. Just want to tell that the socks he wore I will not recommend. They fill themselves with snow and does not sit well on his legs. 

Noen var litt treigere enn andre og da måtte vi vente litt. Stakkars Gin han fant jo så mange gode lukter så han nesten glemte at vi andre var med på tur også.

– Some was a bit slower than others and then we had to wait. Poor Gin found so many nice smells so he almost forgot that we others were on the walk with him.Da jordedelen av turen var over bar det hjemover. Alle de firbeinte var fornøyde og da hadde jeg god samvittighet. Formen vår er ikke helt på topp. Vi trenger å få gått mer slik at vi får bedre kondisjon igjen.

– When the ground part of the walk was over we found the road home. All the four-legged were happy and then I had a clear conscience. We are not back on track after the dogs had Kennel cough and Eva had pneumonia so we need to walk more.

Jeg tør ikke la mine hunder gå løs på bilveien og det er alltid et sammensurium uten like når det gjelder båndene. Kunne de lært seg å gå i en fast rekkefølge så hadde det vært fint, men dessverre så leser de ikke tankene mine.

– I don’t dare to let my dogs walk off leash on the car road so we always has a tangle without equal when it comes to the leashes. Could they learn to walk in a fixed order it had been nice, but unfortunately, don’t they read my mind.

Jeg synes jeg har lang sokkerekke, hvor lang er din? – I think I have a big ring of socks, how long is yours?

Sokketørk - Drying socks
Sokketørk – Drying socks

Eva  måtte bort i stuedøra for å sjekke om Mango og Gudny spiste og da hun kom tilbake til matskåla si var det opptatt der. Til Evas store fortvilelse kom Fru Ville Fart og stjal maten hennes. Fruen malte og koste seg slik at Eva ikke turde gå bort til matskåla si.

– Eva had to go to the living room door to check on Mango and Gudny if they were eating. When she came back to her food bowl was were somebody already eating. To Eva’s great sadness came Mrs. Ville Fart and stole her food. The Lady was purring while she was eating. Eva did not dare to go and tell Mrs. Ville Fart that it wasn’t her food.

Stakkars Eva - Poor Eva
Stakkars Eva – Poor Eva

God natt! – Good night!

Liker ikke – Did not like

Da jeg luftet Emil, Brigg og Alvin lot jeg gjengen få være med. Dette fordi Elsa, Serafima og Rosa skal bli vant til de tre gutta. Eva har kjent dem siden hun var åtte uker gammel så hun er hundreogti prosent sikker på dem. De andre i gjengen kjenner også gutta godt så de er også helt trygge på dem. Rosa likte de tre gutta godt. 

– When I was going to let Emil, Brigg and Alvin out, I let the gang go with me because Elsa, Serafima and Rosa needs to get used to the three guys. Eva has known them since she was 8 weeks old so she is absolutely safe with them. The others in the gang know the guys well so they are not afraid of them either. Rosa liked the three guys well. 

Eva and Brigg
Eva and Brigg

Serafima nektet å gå ut av bilen. Det brydde jeg meg ikke noe om, men til slutt løftet jeg henne ut av bilen og lukket døra. Da fikk hun velge selv om hun ville komme inn i hagen eller ikke. Det kunne jo bli kjedelig å stå utenfor gjerdet alene.

– Serafima refused to step out of the car. It did not care, but in the end I took her out of the car and closed the door. Then she had a choice if she would come into the garden or not. It could be boring to stand outside the fence alone.

Serafima
Serafima

Elsa var livredd gutta de første minuttene da hun traff dem. Jeg merker at hun har lagt seg til uvanen med å skulle jage alle. Jeg har nå begynt å utarbeide en plan for å få slutt på dette tullet. Jeg får bare håpe at Elsa er enig i den planen.

 Elsa was terrified of the guys the first minutes when she met them the first time. I notice that she has added to the habit to chase everyone away. I have now started to draw up a plan to put an end to this nonsense. I can only hope that Elsa agree in that plan.

Elsa fløy bare rundt og kjeftet. Hver gang gutta leet på seg var hun der. Når vi er ute og går tur, bjeffer hun ikke på dem, ikke prøver hun å bite dem i hasene heller.

– Elsa just ran around and yelled each time the guys moved she was was in their heels. If we are out walking, she does not bark at them and she doesn’t bite them in the back of their leg either.

Elsa midt i bildet - Elsa in the middle of the picture
Elsa midt i bildet – Elsa in the middle of the picture

Serafima kom. Hun gadd ikke stå utenfor gjerdet alene. Da vi gikk inn ble hun også med frivillig. 

– Serafima came. She didn’t like to stand outside the fence alone. When we went in, she also joined us on her own free will. 

Serafima ble med inn - Serafima joined us inside
Serafima ble med inn – Serafima joined us inside

Alvin ble i gangen. Han er ikke begeistret for Elsa.

– Alvin stayed in the hallway. He is not enthusiastic about Elsa.

Alvin
Alvin

Emil sa i fra at han ikke likte Elsa. Hun holdt ham i gangen også noe han ikke likte.

– Emil said that he didn’t like Elsa either. She kept him in the hallway also and he did not like that.

Emil
Emil
Gin
Gin

God natt! – Good night!

Brannfarlig – Flammable

Når folk har spurt meg om hvilken øvelse som er den viktigste man kan lære sin hund har jeg alltid svart «Innkalling av frittløpende hund» uten unntak. Heretter tror jeg svaret mitt vil være følgende: «Lær hunden brannvarsling.»

– When people have asked me about the type of exercise that is the most important thing one can learn their dog I always have answered «Recall your dog when it is off leash» without exception. From now on, I think my answer will be the following:»Teach your Dog to be a fire alarm.»

Må innrømme at å våkne klokken fem på morningen med følelsen av at noe er galt, for så å kjenne det lukte brent ikke er en god følelse. Jeg er en slik person som slår av alt lyset når jeg legger meg, men lader mobilen om natta. Dette for at den skal være fulladet på dagtid.

– Have to admit that to wake up at five AM with the feeling that something is wrong and then a smell of something that is burning and a few seconds later I understand that it is a reality. That is not a good feeling. I am such a person that turns off all the lights when I go to bed but I charge my cell phone at night so it will be fully charged during the day.

Jeg kastet meg ut av senga og begynte å gå etter lukten. Først på badet, men ingenting galt der. Så videre til stua hvor hundene ikke helt forsto hvorfor modern vandret rundt med nesa i vært og luktet. Inn på kjøkkenet, men fant ikke noe galt der heller. Jeg kjente øverst og nederst på kjellerdøra før jeg tok i dørhåndtaket. Grunnen til at jeg gjorde det var for å kjenne om den var varm. Hadde den vært varm ville jeg ikke åpnet den i det hele tatt da det ville vært brann på andre siden av den.

– I literally threw myself out of the bed and started to walk around. First, in the bathroom, but nothing wrong there. So on to the living room where dogs were and they did understood why I wandered around with my nose in the air and smelled. Into the kitchen, but found nothing wrong there either. I put my hands on the top and the bottom of the cellar door before I tuched the door nob. The reason I did it was to know if it was warm. It had been hot, I would not open it at all because it would have been a fire on the other side of it.

Synderen for den brente lukta var denne ovnen. Jeg har vel hørt at slike ovner kunne være farlige og da jeg søkte opp hvilke som var det fant jeg ikke denne på lista. Vel, nå kan jeg opplyse deg om at denne typen også er farlig.

– The sinner for the burned smell was this heater. I’ve heard that such heaterss could be dangerous and when I googled which as it was, I did not found this on the list. Well, now I can tell you that this type is dangerous too.

Farlig - Dangerous
Farlig – Dangerous

Den smarteste øvelsen du kan lære din hund er å melde i fra om det begynner å lukte brent. Jeg husket plutselig at jeg hadde denne gamle blekka og den skal leses nøye nå for å se om jeg kan klare og få et par av mine hunde til å melde om det skulle begynne og brenne.

– The smartest exercise you can teach your dog is to tell you if it starts to smell burned. I suddenly remembered that I had this old book and I will read it carefully now to see if I can manage to get a couple of my dogs to report if this is gonna happend again. One never know. (This book is only in Norwegian)

Brannvarslingstrening - Fire alarm training
Brannvarslingstrening – Fire alarm training

Nå sitter jeg her, er kvalm av lukta og med kjellerdøra på vidt gap. Jeg kan ikke tro at jeg har hatt så flaks. Jorunn (min søster) reiste en time før jeg våknet og da hadde det ikke vært noe brent lukt i huset. At jeg skulle ha så flaks og våkne av den lukte kan jeg nesten ikke tro. For det første er jeg skikkelig forkjølet og for det andre sov jeg. 

– Now I’m sitting here, is disgusted by the smell and with cellar door wide open. I can’t believe that I’ve been so lucky. Jorunn (my sister) left an hour before I woke up and at that time it wasn’t any burning smell in the House. I’m so lucky and was waken by the smell, I can hardly believe it. First of all I have a cold and secondly I slept. 

Jeg har som mange andre lest mange historier om mobilladere som tar fyr, at slike ovner tar fyr osv, men som så mange andre og kanskje deg innbefattet så har jeg ikke tatt dette seriøst nok. Du kommer nok ikke til å ta der seriøst nå heller for det skjer jo ikke deg, men alle andre. 

– I have as many others read many stories about mobile phone chargers that catch fire, that such stoves catch fire etc, but like so many others and maybe you included I have not taken this seriously enough. You’ll probably not gonna change now either because this will never happen to you only everybody else. 

Tusen takk til min eldste sønn Roy Are som kom strake veien hit da jeg sendte ham mld klokken fem på morningen. Jeg er deg evig takknemlig.

– Roy Are (my oldest son), thank you for coming straight a way when I sent you the messagen at five AM. I am eternally grateful.

God natt! – Good night!

Mikkel på top – Mikkel on the top

Dette innlegget er fra den 18 desember 2017. – This is from the 18.th of December 2017

Nå har Heidi (Mikkels eier) og jeg trent Mikkel fem ganger og i dag gikk Mikkel vippa i full høyde. Litt gøy å se at vi klarte det Heidi og jeg. 

– Now, Heidi (Mikkel’s owner) and I trained Mikkel five times and today Mikkel walked the Teeter Totter in full height. A bit of fun to see that we did it, Heidi and I. 

Mikkel på vippa - Mikkel on the Teeter Totter
Mikkel på vippa – Mikkel on the Teeter Totter

Nå er vi i ferd med å trene inn tunnelen på Mikkel også. Han gikk den de to første gangene vi trente, men så ville han ikke gå den. Ikke kunne vi forlange det av ham heller da han ikke har lært den så i dag begynte vi med tunelltrening og til slutt gikk han den da tunnelen lå i vinkel også. Han må ha litt støtte fra oss, men går den gjør han.

– Now we are in the process of learning him the tunnel also. He walked the first two times we trained, but then he would not do it. We could not tell him to do it either because he has not learned the obstacle yet. So today we started with the Tunnel training and in the end, he went through the tunnel when it was bent as well. He needs a little bit of support from us, but he is doing well.

Neste hinder han nå skal begynne på er Mønet. Grunnen til at jeg lærer inn mønet etter vippa er at da får han prøvd seg på høyden. Går han den og vippa får vi bommen gratis.

– The next obstacle is the A-Frame. The reason why I’m learning him that after the Teeter Totter is that he’s getting som height with it. The Dog Walk will be easy for him.

Vi lot også Lotepus få gå tunnelen. Han er bare valpen så det er ikke mange hinderene han kan gå enda, men han kan lære seg å følge føringen til Heidi eieren sin.

– We let Lotepus walk the tunnel. He’s just a puppy so there are not many obstacles he can perform yet, but he can learn to follow his owner Hedi.

Lotepus gikk tunnelen - Lotepus walked the tunnel
Lotepus gikk tunnelen – Lotepus walked the tunnel

God natt! – Good night!

Siste host – Last cough

Har lyst på en, men skal ikke ha. Jeg synes de er utrolig søte. – I want one but can’t have. I think they are incredibly sweet.

Matvrak var de alle tre og spiste godt da jeg fikk lov å gi dem litt mat.

– They ate a lot all three of them when I was allowed to feed them.

Julegardiner trengte jeg og stoffet ble kjøpt ifjor, men da rakk jeg ikke å sy dem. Egentlig rekker jeg det ikke i år heller, men ta får man ta seg tid.

– Christmas curtains I needed and the fabric was bought last year, but when did I not to sew them. Actually, I don’t have time this year either, So I had to make time.

Papegøyer kommer i mange rare former og farger. Jeg har ei sjelden ei og hun er pelskledd.

– Parrots come in many strange shapes and colors. I have a rare one and she has fur.

Papegøye - Parrot
Papegøye – Parrot

I dag har Eva bare hostet to ganger. Alle de andre har sluttet å hoste nå. Nå kan jeg være sikker på at alle er smittefri for Kennelhoste. Eva har lungebetennelse så hun er heller ikke smittefarlig. Hun puster mye lettere nå heldigvis.

– Today, Eva just coughed twice. All the other dogs have stopped coughing so none of them are infectious anymore. Since Eva has pneumonia, so she is not infectious when it comes to Kennel Cough. Fortunately, She’s breathing a lot easier now.

Håper været blir fint fremover. Dessverre er ikke dette opptaket av nyeste dato.

– I hope the weather will be nice. Unforntnently isn’t this of a new date.

God natt! – Good night!

Alvin på veterinærkontroll – Alvin at a control with the vet

En av dyrepleierne Camilla Heyerdahl på Ullensaker kom inn døra og Alvin ble veldig glad. Han kjente damen i fra før. Jeg tror jammen gjensynsgleden var gjensidig. 😀

– One of the veterinary assistant Camilla Heyerdahl at Ullensaker veterinary clinic came in the door and Alvin was very happy to see. He knew her from before. I think the feelings were mutual. 😀

Alvin og dyrepleier
Alvin og dyrepleier

Alvin er fortsatt ikke noe glad i de dyra som henger på veggen og kikker på ham når han skal undersøkes. Han synes nok de er nysjerrige.

– Alvin is still not happy about the animals that hangs on the wall and is looking at him when he is going to be examined. He seems that they are very nosy.

Fortsatt sinna - Still angry
Fortsatt sinna – Still angry

Alvin ble friskmeldt og en glad og den lykkelige gutten måtte bare markere litt og fortelle at han hadde vært der.

– Alvin was well again and the happy boy had to nark that he had been there.

En lykkelig Alvin - A happy Alvin
En lykkelig Alvin – A happy Alvin

Dette var nok en slitsom dag for en liten gutt så da var det godt at TV’n ble slått på med riktig varmekanal slik at han og Lykke slapp å fryse. Som mange andre menn kom også Alvin med meget og da mener jeg meget høye lyder i fra den kante han lå og sov. 

– This was probably a tiring day for a little boy so it was good that his tv was turned on his with the right heat channel so that he and Lykke didn’t had to freeze. Like many other men made Alvin a loud and I mean very loud sounds when he lay and slept.

Trøst - Comfort
Trøst – Comfort

God natt! – Good night!

Santa Lucia – Saint Lucy’s day

Siden Hilde er i Danmark for tiden var det Berit som fikk være med som besøkshund. Mamma syntes det var veldig stas og kunne kjøre henne rundt på gåstolen sin. 

– Since Hilde is in Denmark for a time it was Berit that got to bea visiting dog toady. My mom thought it was very fun to be able to drive her around on her walking chair. 

Besøkshund - Visitordog
Besøkshund – Visitordog

Juleavslutning i barnehagen og Luciatoget steg frem. Dessverre blåste det litt og da ble det kaldt, men vi frøys ikke ihjel.

– Christmas party at the kindergarten and Lucia procession came forward. Unfortunately, it was a bit windy so it was cold, but we did not freeze to death.

Mer sang og juleglede ble spredt. – More Christmas Carols was sung and Christmas joy was spread.

To gode venninner Tallulah og Lina. – Two good friends Tallulah and Lina.

To gode venninner - Two good friends
To gode venninner – Two good friends

Eva blir bare bedre og bedre ser det ut til. De nye medisinene hjalp ganske så raskt. Eva hoster fortsatt, men heldigvis er alle de andre ferdig med å hoste for denne gang.

– Eva is getting better and better. The new medicine helped fast. Eva is still coughing, but fortunately, are all of the other dogs finished with their coughing.

God natt! – Good night!