Gjerdebygging – Fence building

Litt koselig å ha noen av familiemedlemmene til Eva på besøk. Like glad i mat alle fire. De bare ventet og ventet.

– It’s nice to have some of the family members to Eva visiting. All four of them are waiting for food. They just waited and waited.

Mat snart? - Food soon?
Mat snart? – Food soon?

Hadde tenkt å ta meg en dusj, men liker ikke publikum. Jeg prøvde å lukke døra flere ganger, men Rosa klarte å lukke den opp igjen. 

– I was going to take a shower, but don’t like an audience at all when I shower. I tried to close the door several times, but Rosa was able to open it again. 

Rosa er for nysjerrig - Rosa is too nosy
Rosa er for nysjerrig – Rosa is too nosy

Da det begynte å renne vann åpnet hun like godt døra. Det er mulig hun syntes at jeg var rar som gjorde dette frivillig.

– When it started to drain water, she opened the door. She might have thought that I was a bit weird that did this voluntarily.

Må undersøke - Has to investigate
Må undersøke – Has to investigate

Emil, Brigg og Alvin trengte å få komme ut så jeg dro med meg både Odin, Kelly, Anna og Eva slik at de kunne løpe litt samen med disse gutta. Skal si guttetrione ble overrasket da de oppdaget at Eva plutselig var blitt til tre pluss en. 

– Emil, Brigg, and Alvin needed to get out so I took with me Odin, Kelly, Anna, and Eva so that they could run a little with these guys. I can really say that the boys ‘ trio were very surprised when they discovered that Eva suddenly had split into three plus one.

Overrasket - Surprised
Overrasket – Surprised

Det er virkelig herlig å ha med vennlige hunder å gjøre. Disse har kanskje sett hverandre en gang før for at par år siden.

– It is really wonderful to have friendly dogs. These may have seen each other once before for a couple of years ago.

Vennlige - Friendly
Vennlige – Friendly

Jeg lurte på om Eva prøvde å få til et større bliss i panna ved å bruke snø. Mamman hennes Anna har jo en hvit stripe der.

– I was wondering if Eve was trying to get a bigger white markings in her forehead by using snow. Her mother Anna has a white stripe there.

Eva
Eva
Anna
Anna

Ingen skal si at min venninne Eva Berget og jeg ikke står på. Jeg var så heldig å få holdehjelp da jeg skulle bygge ferdig gjerdet til standen for Griffongjengen. Det er ikke alltid like lett når Anna absolutt skal sitte på fanget.

– No one can say that my friend Eva Berget and I don’t do it. I was so lucky to get her help when I started on finishing the fence to the stand for Griffongang. It isn’t easy when Anna absolutely has to sit in the lap.

Eva B. and Anna
Eva B. and Anna

Imens Eva B. og jeg prøvde å få gjort ferdig gjerdet valgte Kelly å legge seg i senga mi.

– While Eva B. and I tried make the fenc finished chosed Keylly my bed to relax in.

Kelly
Kelly

Berit syntes det var veldig dårlig gjort at Rosa og Serafima hadde tatt varmeputa hennes Eva.

– Berit thought it was very poorly done that Rosa and Serafima had taken her heat pillow Eva.

Eva, Rosa, Serafima and Berit
Eva, Rosa, Serafima and Berit

Men Rosa holdt godt om labben til Eva. Hverken Rosa or Serafima flyttet seg.– Rosa kept her paw on Eva’s leg. Neither Rosa or Serafime moved.

Flytter oss ikke - Not moving
Flytter oss ikke – Not moving

Vil bare legge til at Gin er bedre, men blir veldig fort sliten så han sover veldig mye. Han hoster er i hvert fall mindre og mindre. Ikke kaster han opp så mye slim lengre så medisinene gjør jobben sin godt.

– I just want to add that the Gin is getting better, but gets tired very fast so he is sleeping very much these days. He coughs less and less now and that is a good thing. He does not throw up so much either so the drugs do its job well.

God natt! – Good night!

Gjester – Guests

28.11.2017

Gin var ikke i form det kunne jeg se. Han måtte til veterinæren det var helt klart.

– I could see that Gin was not well. I had to take him to the veterinarian.

Han hostet som bare f… Ingen av de andre hostet og nå begynte jeg å bli redd for at han hadde fått et fiskebein i halsen. Han fikk det på maten sin i går kveld. Det er skummelt for man ser det ikke alltid på røntgen etc.

– He coughed as h… None of the other dogs coughed and now I started to be afraid that he had gotten a bone from the fish he got last night. It is scary because one does not always see these bones on an X-ray.

Da vi tok et røntgenbilde av Gin så man tydelig at han hadde vann i lungene og at det var derfor han hostet og kastet opp slim. Kunne et fiskebein gjøre det noe slikt om det havnet ned i lungene? Veterinæren dementerte dette med fiskebein med en gang siden det er ytterst sjelden at noe slikt skjer. Hva det var var vi ikke helt sikre på, men kennehoste var det kanskje, men ikke sikkert da ingen andre hostet og alle hadde vært på samme sted unntagen Eva. Med samme sted mente jeg Dogs4All.

– When we took an x-ray of Gin so you clearly that he had water in the lungs and that that was why he hosted and threw up mucus. Could a fish bone make it such a thing if it ended up down in the lungs? Vet disavowed the herringbone since it is extremely rare that such a thing happens. What it was we were not completely sure, but maybe it was Kennel cough, but not sure of that either since no other dogs coughed and they all had been in the same place except Eva. With the same location meant I Dogs4All.

29.12.2017

Det gikk heldigvis bedre med Gin i dag. Han pustet mye lettere. Må innrømme jeg var litt lettet da, men jeg skjønner at han ikke er i form.

– It went better with Gin today. He breathed much easier. Have to admit I was a little relieved now, but I know that he is not in well.

Jeg luftet Emil, Brigg og Alvin som vanlig. Dessverre lukket jeg ikke døra til bilen min da jeg luftet dem. Da jeg skulle sette Eva tilbake i buret var Emil kjapp til å hoppe inn i bilen. Kan opplyse deg om at 80 kilo hund som ikke vil er ikke lett å få ut av bilen. 

– I visited Emil, Brigg and Alvin as usual. Unfortunately, I did not close my car door. When I was letting Eva back into my car Emil was quick to jump into the car. Can enlighten you that 80 kilograms of dog that will not do as one will are not easy to get out of the car. 

Emil ville ikke ut - Emil didnt want to get out
Emil ville ikke ut – Emil didnt want to get out

Så da var det bare å lukke døra da og la ham bli med meg hjem. Rosa, Serafima og Elsa ville ha godt av litt overraskende besøk.

– I locked the car and let him go with me home. Rosa, Serafima and Elsa would get a suprise visitor something they needed.

Eva skjønte ikke hvorfor Elsa kjeftet så fælt. Emil bare snudde ræva til og var mer opptatt av å undersøke luktene.

– Eva did not understand why Elsa yelled so much. Emil just turned his ars towards Elsa and was more concerned with investigating scents.

Emil, Eva, Elsa, Gudny and Berit
Emil, Eva, Elsa, Gudny and Berit

Rosa syntes dette store svarte dyret var litt spennende, men Serafima nektet å komme opp på verandaen igjen. Hun mente det fikk være grenser for hvor stor det gikk an å bli.

– Rosa thought this big black beast was a bit exciting, but Serafima refused to come up on the veranda again. She meant it should be limited to how big it was possible to be.

Emil and Rosa
Emil and Rosa

Til slutt mente Rosa at nok var nok at en slik sort kjempe skulle oppholde seg på verandaen. Emil brydde seg katta om Rosas utbrudd. Han ville bare ut i hagen.

– In the end, Rosa meant that enough was enough that such a black giant should stay on the veranda. Emil didn’t care at all what Rosa was doing. He just wanted to get out to the garden.

Rosa fikk nok - Rosa thought it was enough
Rosa fikk nok – Rosa thought it was enough

Da Serafima skjønte at Emil kom til å labbe ned trappa var hun ikke sein om å komme seg opp på verandaen. Rosa og Elsa var veldig fornøyde over å ha klart å «jage» Emil ned av verandaen.

– When Serafima realized that Emil came to walk down the stairs she was quick to get up on the Veranda. Rosa and Elsa were very satisfied to have managed to «chase» Emil down from the veranda.

Må - Must
Må – Must

Elsa måtte ut å sjekke hva Emil holdt på med, men da han snudde seg mot henne kom hun stormende tilbake til verandaen.

– Elsa had to see what Emil was doing, but when he turned towards her she ran back to the veranda.

Elsa
Elsa

Emil syntes det var veldig varmt hos meg. Ikke lett med noen som fryser bare de ser ut og andre som plages av varme bare det er over femten varmegrader. Jeg kjørte Emil hjem igjen og så var det bare å hente neste gjeng med gjester.

– Emil thought it was very hot at my place. It isn’t easy when some freezes when they look out and other think it is too hot when itis over plus fifteen degrees. I drove Emil home again and now it was time to get a new gang of guests.

Emil
Emil

Kelly (søsteren til Eva), Odin (broren til Eva) og Anna (moren til alle tre) skal være her til om fredagen. De fikk en varm velkomst av min gjeng, men Kelly og Elsa kunne jeg ikke la gå sammen. Elsa så seg ut henne med en gang. Hun har jo en annen farge enn Anna og Odin.

– Kelly (sister of Eva), Odin (the brother of Eva) and Anna (mother of all three) are going to stay here until Friday. They received a warm welcome from my gang, but Kelly and Elsa, I could not go together. Elsa didn’t like her at all. She has a different color than Anna and Odin.

Gjestene - The guests
Gjestene – The guests

Rosa syntes det var veldig viktig å passe på Eva da slike tullinger kom på besøk.

– Rosa thought it was very important to watch Eva when such idiots came to visit.

Eva and Rosa
Eva and Rosa

God natt! – Good night!

Vente – Wait

Så starte innlæringen av «Vente» for de to nye damene her i huset. De fikk pent vente ute i gangen imens jeg gjorde i stand frokosten til alle hundene. Dette hadde de ikke vært med på før, men skjønte etter hvert at de ikke fikk lov til å komme inn på kjøkkenet og holdt seg der Eva og Mango stoppet.

– Now I started to learn the two new ladies the command «Wait». The had to wait in the hall while I made their breakfast. They nicely waited out in the hallway while I did the breakfast ready for all of the gang. This they had not done before but realized what to do in a few minutes that they were not allowed to go into the kitchen and stopped next to Eva and Mango.

Eva, Serafima, Mango and Rosa
Eva, Serafima, Mango and Rosa

Rosa og Serafima prøvde seg på selvbetjening da de nok syntes at jeg var veldig treig med å gi dem mat. De kunne jo sulte ihjel stakkars.

– Rosa and Serafima did an attempted on self-service, probably they thought that I was very slow. They could starve to death you know.

Rosa
Rosa

Litt kaldt, men veldig morsomt å løpe rundt i ny hage syntes Serafima. Rosa var rundt hjørnet så hun slapp å fotograferes denne gangen.

– A little bit cold, but fun to run around in a new garden thought Serafima. Rosa was behinde the corner so she didn’t had to be a motiv in this photo.

Serafima and Elsa
Serafima and Elsa

I kveld fikk hundene seifilet på maten sin skal si de slukte den. Matenkoppene deres var nesten tomme før jeg fikk satt dem ned.

– Tonight the dogs got pollock filé on their food. They almost emptied their food bowls before I even got to set them down.

God natt! – Good night!

Hjemmelaget potesalve – Homemade pawoinment

Ingredienser:

2 ss Rapsolje

10 gr bivoks

Smelt dette i microbølgeovnen (ca 2 min). Fordel det i beholdere: F. eks. Kakeformer, krukker, lepomade-hysltre etc. Får du tak i hjemmeprodusert tjære er dette ypperlig å putte i potesalven. Jeg bruker selv potesalve med tjære i til mine når de har såre poter.

Ingredients:

2 canola oil

10 gr. of beeswax

Melt this in the microwave (ca 2 min). Put it into containers: Eg. Cake tins, jars, lip balm-container etc. If you can get a hold of home-produced tar is this a great thing to put in the ointment. I use it with tar then my dogs has sore paws.

 

God natt! – Good night!

Hjemme igjen – Home again

Jeg var hjemme igjen halv fire i natt og kan vel si at jeg føler meg litt trøtt i trynet i dag. Jeg er ikke god på slik natterangling altså, men jeg klarte å huske tøflene jeg fikk i bursdagsgave av den danske gjengen. Gode og varme er det og vil nok bli noe som sitter ofte på mine bein i vinter.

– I was home again at 3:30 AM and I have to say that I feel a bit tired today. I’m not good at staying up duringe the night, but I managed to remember the slippers I got for my present birthday from the Danish gang. They are soft and warm and will probably be something that stays often on my feet during this winter.

Mine tøfler - My slippers
Mine tøfler – My slippers

Jeg fikk en nydelig blomst av Sus Høpfner da hun kom og den står selvfølgelig igjen på bordet hos Astrid. Noe skal man jo glemme igjen.

– I got a beautiful flower from Sus Hpfner when she arrived and that flower is still standing on Astrid’s table. One has to forget something you know.

To nye frøkner ble som sagt med meg hjem igår og Hilde har reist til Danmark. Sus H. og jeg bestemte oss for at vi ville holde dette hemmelig for Sus Fjordside (oppdretteren til Hilde). Sus F. kommer nemlig på besøk til Sus H. om noen dager. 

– Two new damsels were coming home with me yesterday and Hilde has traveled to Denmark. SUS H. and I decided that we would keep this a secret for Sus Fjordside (the breeder to Hilde). Sus F. is coming on a visit to Sus H. in a few days.

Må jeg få presentere Rosa og Serafima. Det skal reise ut i den store verden om noen måneder og trengte litt klimaskifte slik at verden ikke blir et for stort sjokk. Nå skal det i hvert fall bli morsomt å begynne å trene i desember. Jeg gleder meg som en unge.

– May I present Rosa and Serafima? They will be traveling out into the big world in a few months and needed some climate change so that the world will not be a shock. I’m looking forward to start training with them and the other dogs in December. I feel like a kid when I think about it.

Serafima
Serafima
Rosa
Rosa

Nå har jeg startet på standeffektene igjen. Denne gangen for å gjøre dem helt ferdig. Jeg fant ut at å ha den store kista kun som en effekt var litt dumt så nå bestemte jeg meg for å lage den til en ordentlig kiste istedenfor. Serafima lurte på hva jeg drev med da jeg skulle beise resten av den da den var ferdig.

– Now I have started on the condition the effects again. This time to make them completely done. I found out that to have the large coffin only as an effect was a little silly so now I decided to make it into a real coffin instead. Serafima wondered what I was doing when I was going to apply stain on the rest of the chest when it was finished.

Serafima var nysjerrig - Serafima was nosy
Serafima var nysjerrig – Serafima was nosy

Da Ida Naemy (min datter) and Kent-Marius (min sønn) kom prøvde de å slippe unna hundekosen. Som vanlig vant hundene og fikk nok kos hele gjengen.

– When Ida Naemy (my daughter) and Kent-Marius (my son) arrived they tried to get away from the dogs that wanted some attention. As usual, the dogs won and the whole gang got to cuddle a little.

Må kose - Has to cuddle
Må kose – Has to cuddle

Da kvelden kom var plassen ved senga veldig god å ligge på. Jeg måtte skille Berit og Mango siden Mango fortsatt dier Berit. Jeg prøver å finne den bodyen som jeg vet ligger på et lurt sted, men har ikke klart å lokalisere den enda. Smarte steder er ikke et intelligent gjemmested! Har du prøvd det?

– When the evening came was the space next to my bed very good to place til lie on. I had to separate the Berit and Mango Because Mango is still breastfeeding  Berit. I am trying to find the baby body cloth but I have hidden it in a very smart place, but have not been able to locate it yet. Smart places are not an intelligent hiding place! Have you tried it?

Rosa, Serafima, Gudny, Gin, Mango and Berit
Rosa, Serafima, Gudny, Gin, Mango and Berit

Jorunn (min søster) stakk nesa innom før vi sovnet og det likte både Gudny, Serafima og Rosa godt. Elsa derimot var ikke så begeistret for det. Hvis Jorunnhar godbit som Elsa liker blir det en helt annen sak. 

– Jorunn (my sister) stopped by before we fell asleep and Gudny, Serafima and Rosa enjoyed it. Elsa however was not that excited about it. If Jorunn has treats that Elsa loves it is an entirely different matter. 

Jorunn
Jorunn

God natt!– Good night!

 

Astrids bursdagsfeiring – Celebritet Astrid’s birthday

Jane har ikke skjønt at det ikke er alles sko man skal prøve å gå i. Noen kan være litt vel store slik som disse.

– Jane has not understood that she shouldn’t try everyone’s shoes to walk in. Some may be a little big as these.

Jane
Jane

Det er ikke alle nisser man bør ta med seg på flyet hjem til Engand.

– It is not all santas that one should take home on a plane back to England.

Jane og en liten nisse - Jane and a little santa
Jane og en liten nisse – Jane and a little santa

Noen ganger har man bedre vakthunder enn man trenger og disse to fulgte godt med på hva naboen gjorde.

– Sometimes, one has better guard dogs than one need and these two held a close eye on what the neighbor did.

Muffin and Elsa
Muffin and Elsa

De tre småfrøknene var veldig opptatt av at de ville leie valpene. Da jeg slapp ut Berit kastet de seg over henne og ville leie henne alle tre helt til de spurte om hun var valp noe jeg kunne svare benektene på. Da gadd de ikke leie henne. Godt vi hadde tre valper der, Jarvis, Rosa og Serafima.

– The three little misses were very concerned that they wouldn’t get to have the puppies on a leash. When I let Berit out of the car they threw themselves at Berit and wanted to hold her leash until they asked if she was a puppy something I could deny. Then they didn’t bother to hold her leash. Well, it was good that we had three puppies, Jarvis, Rosa and Serafima.

Ut på tur med både små og store. Det var godt det var hender nok til å hjelpe til med alle sammen. Eva syntes at vi var litt treige og da holdt ikke hun kjeft.

– Out on a walk with both small and large. It was good it was hands enough to help with all of them. Eva thought that we were a little slow and because of that she couldn’t shut up.

Ingen navn, ingen glemt - No names, forgot no one
Ingen navn, ingen glemt – No names, forgot no one

Hvor ble innlæringen til trafikkreglene av? – Where did the learning of the traffic rules go?

Så gikk vi - Off we went
Så gikk vi – Off we went

Morsomt å gå tur med noen man aldri har gått tur med før. De eneste nye blant hundene var Leonbergervalpen Hugo og storpuddelen Didrik. De ble ikke så godt mottatt til å begynne med, men det gikk seg til da  gjengen min skjønte at de var vennlige.

– It’s fun to go for a walk with someone you have never walked with before. The only new among the dogs were the Leonberger puppy, Hugo and the Standard Poodle, Didrik. They were not welcome by my gang at first, but both Hugo and Didrik was accepted when my gang realized that they were friendly.

Fin gjeng - Nice gang
Fin gjeng – Nice gang

Eva og Didrik på tur. Didrik gadd ikke følge med oss andre så han dro i forveien slik at han slapp å gå i følge med oss andre. Eva ble med et stykke, men så snudde hun og kom tilbake. Hun syntes nok det var mer gøy å gå sammen med oss andre og ikke en gammel herremann på ti år.

– Eva and Didrik on a walk. Didrik didn’t bother to follow us so he went ahead so that he wouldn’t have to walk with us. Eva was walked with him for a while, but then she turned and came back. She seemed it was more fun to go along with the rest of us and not an old gentleman that is ten years.

Eva and Didrik
Eva and Didrik

Småjentene var flinke til å passe på hundene og syntes det var morsomt å leie valpene på tur. – Little girls were very good at taking care of the dogs and thought it was fun to lead the puppies for a walk. 

De var flinke - They were great
De var flinke – They were great

Jane danset seg gjennom skogen. – Jane danced her way through the forest.

Jane Conway
Jane Conway

Det er alltid spennende for gjengen å få gå på ukjente steder. – It’s always exciting for the gang to walk at unfamiliar places. 

Spennende - Exciting
Spennende – Exciting

Nicholas syntes synd på Mango og Maria syntes synd på Stella. Derfor fikk disse to damene lov å sitte i jakkene slik at de ikke skulle fryse.

– Nicholas felt sorry for Mango and Maria felt sorry for Stella. That’s why these two ladies were so lucky that they were allowed to sit in Nicholas’ and Maria’s jackets so that they wouldn’t freeze.

Nicholas Fowler (owner of Hugo) and Maria Krog
Nicholas Fowler (owner of Hugo) and Maria Krog

Stakkars Hugo, han prøvde å holde følge med Eva da hun løp. Det var glatt under snøen og plutselig lå Hugo med beina i været og Eva lurte på hva som skjedde med ham. Han kom seg ganske raskt opp igjen om enn noe fortumlet. Det er jo ikke vær dag man skal prøve å holde følge med en virvelvind som gjør at beina forsvinner under en.

– Poor Hugo, he tried to keep up with Eva when she ran. It was icy under the snow and suddenly Hugo’s legs were in the air and he lied on his back. Eva stopped and was wondering what was happening to him. He was quickly up again on his four legs but somewhat dazed. It’s not every day one try to keep up with a whirlwind that causes his legs to get up in to the air.

Eva new friend
Eva new friend

Griffoner må være rare. De elsker å gå i kø. – Griffons are weird. They love walking in a line.

I kø - In a line
I kø – In a line

Alle damer på tur må skravle. Disse to var gode på det. – All ladies on a walk has to talk. These to was good at it.

Skravler - Talking
Skravler – Talking

Snart var turen over og vi kunne komme oss inn i et varmt hus igjen.  Soon the walk was over and we could get into a warm house again.

Snart slutt - Almost over
Snart slutt – Almost over

God mat var spist og endelig kom kakene frem. Noe av det beste jeg vet ble også servert og det var ostekake. Tror jeg kunne spiste hele alene om jeg ikke hadde spist så mye av maten.

– The good food was eaten and finally came the cakes. Some of the best I know was also served and it was cheesecake. I think I could eaten the whole cheesecake alone if I hadn’t eaten so much of the food.

Klare for kakespising - Ready for cakes
Klare for kakespising – Ready for cakes

Eva tigger aldri hun bare ber pent om å få smake der hun har mulighet. Hugo kan jeg ikke svare for.

– Eva never begs she only asks nicely whenever she has the possibility to do so. I can not answer for what Hugo does.

Eva og en av de andre gjestene - Eva and one of the other guests
Eva og en av de andre gjestene – Eva and one of the other guests

Det ble nok litt kjedelig for disse tre frøknene så de var veldig glade for å kunne kose seg litt med hundene.

– It was probably a bit dull for these three misses so they were very happy to be able to enjoy themselves with the dogs.

Søte små frøkner - Sweet little misses
Søte små frøkner – Sweet little misses

En meget god venninne fra Danmark. Dessverre kan man ikke stole på slike venninner fra Danmark for jammen i meg kidnappet hun Hilde. Dermed havnet Hilde i Danmark denne helgen og der skal hun være en stund. Uansett må jeg få takke deg Sus og din man Kim for at dere kidnappet Hilde for en liten stund. Nå er jeg veldig spent på hva Sus Fjordside vil si når hun ser henne. 🙂

– A very good friend from Denmark. Unfortunately, one cannot rely on such friends from Denmark for she kidnapped Hilde. That’s why Hilde ended up in Denmark this weekend and that is where she’s going to stay for a while. Anyway, I have to thank you Sus and your husband Kim for kidnapping Hilde for a little while. Now I’m very excited about what the Sus Fjordside will say when she sees her.

Sus Høpfner
Sus Høpfner

Dermed endte to ekstra frøkner opp hos meg. De får du hilse på imorgen.

– Thats why two extra misses ended up at my place. You will greet them in the morning.

Astrid med lidenskapen i fanget. Fotograf: Pia Jacobsen. - Astrid with her passion in her lap. Phtograper: Pia Jacobsen.
Astrid med lidenskapen i fanget. Fotograf: Pia Jacobsen. – Astrid with her passion in her lap. Phtograper: Pia Jacobsen.

Tusen takk Astrid for at jeg fikk komme i din bursdagsfeiring. Jeg storkoste meg med god mat, gode kaker og mennesker man kunne skravle med. 

 Thank you so much, Astrid for letting me inviting me to your birthday celebration. I thoroughly enjoyed myself with good food, good cakes and people one could talk with. 

God natt! – Good night!

 

Gjøre klart – Make it ready

Det var tidlig på morran og vi hadde sovet hos Astrid Krog i natt. Jeg hadde plukket opp Jane Conway på Gardermoen igår. Gjengen har så vidt åpnet øynene.

– It was early in the morning and we had been sleeping at Astrid Krog’s this night. I had picked up Jane Conway at Gardermoen yesterday. The gang has just opened their eyes.

Våken? - Awake?
Våken? – Awake?

I dag er det bursdagen til Astrid K. og imorgen skal den feires med brask og bram. Det skal bli morsomt. De tre unge damene brydde seg ikke om bursdagsfeiring. Det var mest opptatt av å leke.

– Today is the birthday of the Astrid K. and tomorrow it will be celebrated with fanfare. It will be fun. These three young ladies didn’t care about birthday parties. they were most keen to play.

Eva, Serafima and Rosa
Eva, Serafima and Rosa

Rosa hadde veldig lyst på det Piraya gnagde på, men det var visst best og late som man ikke var oppmerksom på det som lå i Pirayas munn.

– Rosa wanted what Piraya gnawed on, but it was certainly safer to pretend that she was not aware of what was in Pirayas mouth.

Rosa and Piraya
Rosa and Piraya

«Hva, ikke noe snø?» så det ut som om de voksne tenkte der de sto og så på at Rosa og Serafima lekte.

– «What, no snow?» were what the adults thought when they were standing and looked at Rosa and Serafima play.

Hva? - What?
Hva? – What?

Jane og jeg tok med hundene på en liten spasertur. Månen og lyset var utrolig flott i kveld og Jane ønsket å forevige det.

– Jane and I took the dogs out for a short walk. The moon and light tonight were so beautiful that Jane wanted to take a picture of it.

Jeg foreviget Jane - I took a picture of Jane
Jeg foreviget Jane – I took a picture of Jane

Fantastisk lys og en pekyrlig liten måne, men den var ikke mindre enn at den syntes på kveldshimmelen.

– Fantastic light and a very small moon, but it wasn’t too small so it was possible to see on the evening sky.

Det var virkelig flott - It was really great
Det var virkelig flott – It was really great

Maten skulle tilberedes og bordene skulle pyntes. Gjengen syntes det var utrolig dårlig gjort å måtte stå igjen på kjøkkenet. – The food was prepered and the tables needed som decorations. The gang thought it was incredibly bad done that they hase to stay in the kitchen. 

Gjengen - The gang
Gjengen – The gang

Så var det dagen over og alle hadde spist og sengetiden var der om vi ville eller ikke.

– Then the day was over and everyone had eaten and bed time was there here even if we wanted or not.

Så var det kveld - And then it was evening
Så var det kveld – And then it was evening

Gratulerer med dagen Astrid. Du er en god venn husk det. KJEMPEBURSDAGSKLEMEROVERSENDTTILDEG

– Happy birthday Astrid. You are a good friend, remember that. ABIGBIRTHDAYHUGISSENDTOVERTOYOU

Bursdagsbarnet Astrid, Jane, Barbro and Sus H.
Bursdagsbarnet Astrid, Jane, Barbro and Sus H.

 

God natt! – Good night!

Tilbake til hverdagen – Back to everyday life

20.11.2017

Gutta måtte luftes og gleden var stor da de fikk komme ut. Gleden ble enda bedre for Alvin da han så hvem jeg hadde med meg.

– The guys had to get out and their joy was great when I came. The pleasure was even better for Alvin when he saw the guest.

Emil and Alvin
Emil and Alvin

Alvin er veldig glad i Eva og stanger henne gjerne der han kommer til. Noen ganger står han helt rolig med hodet sitt inntil kroppen til Eva. Det er ikke alltid Eva synes at dette er like gøy, men Alvin synes det er morsomt hvis Eva blir «sinna» og løper etter ham.

– Alvin is very fond of Eva and he bang his head where ever he can. Sometimes he stands completely still with his head next to Eva’s body. It is not always that Eva thinks that is fun, but Alvin loves when Eva gets «angry» and runs after him. 

Eva and Alvin
Eva and Alvin

Hun jaget ham unna. Han klarte å erte henne på seg i dag også. Godt Bowlingkula Alvin klarte å redde seg unna. De endte opp med å ha en løpeseanse som gjorde til at jeg sto godt plantet inntil gjerdet. Knær og rygg skal ikke svi for at de ikke klarte å holde seg rolige.

– She chased him away. He was able to tease her to react today as well. It’s good the Bowling ball Alvin was able to save himself from her anger. They ended up having a running seance that made me stand very close to the fence. My knees and back are not going to pay for that they couldn’t keep calm.

Brigg, Alvin and Eva
Brigg, Alvin and Eva

Litt seinere på dagen besøkte vi Eva Berget og Colin. Da tok vi en rusletur i skogen, for det var så utrolig flott temperatur og passe mengde med snø for å kunne gå på beina istedenfor på ski.

– A little later in the day, we visited Eva Berget and Colin. Then we took a stroll in the Woods, for it was so incredibly great temperature and we could walk on our feet instead os skiing because of the amount of snow.

Colin and Eva
Colin and Eva

Motivet var veldig fint altså, bare slik at du veit det. Problemet var bare at kameraet på min Iphone ikke er noe godt til fotografering i skumringen.

– The subject was very nice, just so that you know it was just one problem and that was the camera on my iPhone. It is no good when it comes to this light.

Eva B. and Colin
Eva B. and Colin

Dette kunne også blitt et sabla fint bilde hadde lyset vært der, eller kameraet vært bedre. Har ikke funnet noen ISO-innstilling så da fikk det bli som det blei. Jeg er veldig god på dette skjønner du!

– This could also become a damn nice picture had the light been better, or the camera have been better. Have not found any ISO setting so then it had to be like it was. I am very good at this you know!

Colin
Colin

22.11.2017

Lykke satte veldig stor pris på at jeg stakk nesa innom da jeg luftet gutta og at jeg ble en stund. Litt selskapssyk.

– Lykke appreciates that I stuck my nose into his house when I let the guys out and that I stayed in his chair for a while. A needed little company I think. 

Lykke
Lykke

Det var huskaldt da jeg kom opp til gutta i dag så jeg fyret opp i ovnen slik at Alvin ikke skulle fryse. Dermed endte Alvin opp som en ensom majestet foran TV’n sin.

– It was a bit cold inside when I came to the guys today so I lit up in the oven so that Alvin wouldn’t freeze. Now Alvin ended up as a lonely Majesty in front of his TV.

Alvin
Alvin

Tilbakeblikk fra januar 2015. Alvin og Stella varmet seg og koste seg ved å se på sin egen Tv-skjerm som viste peisvarme med god varmeeffekt.

– Looking back from January 2015. Alvin and Stella warmed themselves and enjoyed themselves by looking at their own TV screen that showed a fireplace with a heating effect.

Det varmer - Its varms
Det varmer – Its varms

Når man ser på film vil man helst ikke forstyrres og blikket til disse to sa helt tydelig: «Ikke forstyrr».

– When looking at a movie one prefers not to be disturbed and the gaze of these two said quite clearly: «Do not disturb.»

Ikke forstyrr - Do not desturb
Ikke forstyrr – Do not desturb

Tilbake til nåtiden. – Back to the present.

Det hadde startet å snø og da Emil kom inn igjen var han blitt til en svart og hvit nuffe, ikke en hvit og svart slik som Colin.

– It had started to snow and when Emil came in again, he was turned into a black and white nuffe, not a white and black such as Colin.

Emil kom inn - Emil came in
Emil kom inn – Emil came in

Huset var blitt varmt og da satte krapylene Lykke og Alvin i gang. – The House was warm again and then the rascals Lykke and Alvin started to play.

Lykke and Alvin
Lykke and Alvin

Etter en lekeøkt som for meg virket som om den varte i 30 timer på grunn av møbler og andre pyntegjenstander som måtte beskyttes sovnet de to krapylene.

– After their playtime that seemed like it lasted for 30 hours because of furniture and other decorative items that had to be protected, the rascals fell asleep.

Hvile nå - Rest now
Hvile nå – Rest now

23.11.2017

Gjengen var veldig fornøyde i kveld. De fikk ligge i senga. Fru Zelda var ikke helt begeistret for hun var blitt vant til kun å dele senge med Fru Ville Fart og meg.

– The gang was very satisfied tonight. They got to sleep in my bed. Mrs. Zelda was not entirely thrilled because she had gotten used to sharing the bed with Mrs. Ville Fart and I.

Gjengen i sengen - The gang in the bed
Gjengen i sengen – The gang in the bed

God natt! – Good night!

Klør din hund? – Is your dog itching?

For litt over fem år siden mistet jeg vannet her i huset. Vannpumpa bare tok seg en tur og siden har jeg ikke sett den. Det var bare skallet igjen. Siden da jeg har brukt vannkanner og hentet vann hos venner og på bensinstasjonen.

– About five years ago, I lost the water in the house. Vannpumpa just took a walk and since I have not seen it. It was only the shell again. Since then I have used Jerry cans and retrieved water with friends and at the gas station.

Våren 2014 begynte Mango å klø, det samme gjorde Hilde. Vi var hos dyrlegen og sjekket. Det måtte jo være noe smittsomt siden begge klødde. Alle hundene i huset fikk en tablettkur mot midd da man ikke fant hverken lus, eller luseegg. Tepper ble vasket, tørket og lagt i fryseren. Samt at noen nye ble kjøpt inn slik at hundene hadde noe å ligge på. Bur ble vasket og bilen grundig rengjort. Ikke lot jeg hundene få være med i bilen på over en uke. Det hjalp på kløen så da regnet både veterinær 1 og jeg at vi hadde funnet svaret. 

– In the spring of 2014, Mango and Hilde began to scratch. We were at the vet and checked. It had to be something contagious since both scratched! All the dogs in the House got tablets for mites even though nothing was found neither lice or louse eggs. Blankets were washed, dried and put in the freezer. As well as some new was purchased so that the dogs had something to sleep on. Cages were washed and the car thoroughly cleaned. I let the dogs stay home for over a week so that all of the mittens were dead when the dogs entered the car again. It helped and the dogs itched less so when both the veterinary 1 and I considered that we had found the answer. 

Litt seinere på våren begynte Ice Man å klø. Mango og Hilde hadde også begynt igjen. Ikke var det lus og ikke allergi, for tre hunder får sjelden, eller aldri allergi samtidig. En ny runde med alle hundene til veterinær med alle tre hundene, men denne gangen til veterinær 2. Denne fant ingen ting, men vi fikk en kur mot midd og eksemen i ørene da Mango hadde fått det tilbake.

– A little later in the spring Ice Man began to scratch. Mango and Hilde had also started again. It was not lice and not an allergy, for three dogs rarely get, or never gets allergy at the same time. New round to the veterinarian with all three dogs, but this time to the vet 2. The vet found nothing this time either, but we got a cure for mites and eczema in Mango`s ears. She had got it back.

Nå begynte jeg å føle meg som en dyremishandler. Ingen av veterinærene jeg dro til skjønte noe og venner rundt meg mente og trodde. Folk på nettet begynte også å gi meg råd. Jeg hadde skiftet for flere ganger. Hundene gikk på et forslag i omtrent i tre måneder før jeg prøvde et nytt. Allergifor ble også prøvd. Tørfor var frosset ned osv, men ingen ting hjalp. Ingen av veterinærene jeg var hos forsto noe som helst av hva mine hunder led av, men alle ville gi midisiner mot midd og lus. Det spilte ingen rolle om det var sommer, vinter, vår eller høst. Hundene klødde.

– Now I began to feel like an animal molester. None of the vets I went to knew what it was and just assumed. Friends around me thought and thought and told me what I had to do so that the dogs got better. People on the internet gave a lot of advice too. I had changed for several times. The dogs went one type of food for about three months before I tried a new one. Allergy food was also tried. The dogfood was frozen also, but nothing helped. None of the vets I went to understood anything but they all gave my dogs medicine for mittens, lice etc.

Hver gang jeg ringte til en veterinær fikk jeg beskjed om hva det var før denne hadde sett hundene til og med. Da de hadde sett hundene skjønte de ingen ting. Men alle som en ville gi hundene mine middkur uten at de fant noe som helst av midd eller rester av midd på hundene. Må innrømme at det ikke er mange veterinærer jeg stoler på lengre.

– Every time I called a veterinarian I got the message about what it was before they even had seen the dogs and when they had seen the dogs they realized that it was not lice or mittens. But all wanted to give my dogs medicine for mittens and lice without that they found anything of the mite or the remains of mites on my dogs. Have to admit that there are not many veterinarians I rely on longer.

Da jeg passet hunder begynte noen av disse å klø også. Jeg sa i fra til folk som spurte om pass at mine klødde, men ikke var smittsomme for andre da ingen hunder som var sammen med mine begynte å klø. Noen av dem som kom på besøk klødde etter noen dager, men dette stoppet da de reiste hjem igjen. Ingen hunder vi var sammen med ble noen gang smittet av det mine hunder led av.

– When I babysat dogs some of these dogs began to itch as well. I told people who asked if I could babysit their dogs about the itching but was not infectious for other dogs since dogs we had trained together with didn’t itch at all. Some of those who came to visit started scratching after a few days, but this stopped when they went home. No dogs we were with were ever infected by what my dogs suffered from.  

Etter år med dette mysteriet ga jeg nesten opp. I fjor vinter begynte Gudny å klø så ille at hun begynte å miste håret i ansiktet. Ny tur til veterinær og da mente denne at hun hadde funnet rester etter avføringen til midd på Gudny og Mango. Hun kikket ikke på Berit engang. Ikke ble det tatt skrapeprøve heller, hun brukte bare noe som lignet på Q-tips. Så var det en ny middkur igjen.

– After years of this mystery, I almost gave up. Last winter Gudny began to scratch so bad that she started to lose fur on her face. A new trip to a veterinarian and this one meant she had found the remains of mites on Gudny and Mango. She didn’t even look at Berit or the others. She used a Q-tips stick and some liquid and looked at it under a microscope. Now she wanted me to give my gang a new treatment for mittens

Gudny før hun mistet pels – Gudny before she lost any fur
Gudny begynte å miste pels i ansktet - Gudny loosing fur in her face
Gudny begynte å miste pels i ansktet – Gudny loosing fur in her face

Tre uker etterpå klødde de fortsatt. Ny tur til veterinær. Etter full sjekk fra denne og tok hun noen skrapeprøver av huden på et par av gjengen, men fant ikke noe som helst og ikke skjønte hun at forrige veterinær hadde funnet noe med denne Q-tipslignende saken heller. Jeg fikk ikke middkur denne gangen.

– Three weeks later my gang still scratched. New trip to the veterinarian. After a full check up from this vet. This vet used a scalpel take some samples of my dogs skin. But the vet could not find anything that looked like mittens at all. This vet did not understand that the last vet could see any remains of mittens at all by using a Q-tips stick. I did not get tablets for mittens this time.

Dagen etter ringte jeg tilbake til veterinærklinikken og fikk prate med eieren av klinikken. Etter en lang samtale spurte han: «Gjør det noe om hundene klør?» På daværende tidspunkt holdt jeg på å gi opp alt dyrehold. Vil bare legge til at innimellom klødde kattene også.

– The next day I called back to the Veterinary Clinic and got to talk to the owner of the clinic. After a long conversation he asked: Does it matter that the dogs scratch?» in that moment, I almost give up. I started to think about finding my gang a new home. Just want to add that once in a while the cats was scratching too.

Jeg fikk et tips om at stress kunne fremkalle kløe. Kanskje gjengen min var stresset? Jeg begynte å kikke nærmere på dem, men de gangene de stresset var når de skulle ut i bilen, ut av utgangsdøra, eller når det kom folk. Ellers så var det ikke mye stress her i huset.

– I got a tip that stress could induce itching. Perhaps my gang was stressed? I started to look more closely at them, but the times they stressed was when they were going out in the car, out of the door, or when it came visitors. Otherwise, there wasn’t much stress here in the house.

Så begynte jeg å kikke litt rundt på hva de hadde felles alle sammen. Jo, vannkannene. Det fikk jo vann av disse kannene alle sammen. Jeg begynte nå å koke alt vannet for så og avkjøle det. Til og med vannet jeg helte over maten deres ble kokt og avkjølt. Dette holdt jeg på med et par måneder, men ingen forandring til det bedre ble det. 

– So, I started to look around a bit on what they had in common. Yes, the water cans. They got the water from the same cans I did, but I boiled mine because I drank tea. I now began to boil all the water and then cool it. When I cool it I used glass mugs, no plastic. Even the water I poured over their food was cooked and cooled. I did this for a couple of months, but no change for the better it was.

Endelig fikk jeg vann i huset igjen og nå var i hvert fall vannkannene ute av bildet, men det hjalp ikke stort. Nå var dette problemet så stort for meg slik at jeg ikke turte å pare Gudny tidligere i høst (høsten 2017). Jeg kunne ikke pare en hund som klødde i tilfelle det var allergi inne i bildet. Gudny blir fire mars 2018 så snart er det for sent synes jeg med første kull på henne.

– Finally, I got water in the house again and now the water cans were out of the picture, but it did not help much. Now I knew that the water was not a problem anymore. This was now so big a problem for me that I didn’t dare to mate Gudny earlier this year. I could not mate a dog that scratched in case it was allergy. Gudny will be four March 2018 and soon it is too late I think to let her have her first litter.

Nå var det bare å kikke på andre ting. Jeg trodde i en periode at det var sprøytemidlene på jordene rundt her også, men uansett hvilken årstid vi gikk på så klødde gjengen da vi kom hjem. Vi holdt oss unna jordene i over seks måneder og jeg kjørte andre steder for å gå tur med gjengen, men det hjalp ingen ting.

– Now I had to look around on other things they had in common. I thought in a period that it was the pesticides that the farmers used in the fields because of my neighbor’s dogs that also was sick. But no matter what the time of year it was they still scratched. We kept ourselves away from the fields for over six months and I ran to other places to go for a walk with the gang, but it didn’t help.

I juli var vi borte nesten hele måneden til et lite stykke ut i august og jammen roet kløen seg hos alle sammen. Altså, det måtte være noe hos meg, men hva.

– In July, we were gone almost the entire month until August and the itching calmed down on the gang. It had to be something with me, but what?

Jeg stod ute på verandaen og en morgen og kikket på hundene som løp ut og inn. Jeg tenkte på dette med de såre potene til et par tre av gjengen. Jeg så at de ikke hadde det så bra da de gikk på grus. Da slo det meg der jeg sto og det var at min veranda var full av svartsopp. Hvor gikk hundene absolutt hver dag hele året rundt? Jo, på min veranda for å komme seg ut og inn.

– I stood out on the veranda one morning and looked at the dogs that ran out and in. I was thinking about this with the sore paws of a couple of the gang. I saw that they didn’t like to walk on the gravel. Then it struck me and it was that my veranda was full of black fungus. Where did the dogs walk every day all year around? Yes, on my veranda to get out and in.

Svartsopp - Mildew
Svartsopp – Mildew

Jeg kastet meg i bilen og kjøpte inn klorin, stålull og så fikk jeg låne en høytrykksspyler av min venninne Hege Marie. Jeg satte i gang med å skrubbe halve verandaen. Jeg gjerdet inn resten der jeg ikke hadde vasket.

– I threw myself in the car and bought Chlorine detergent, wire wool and then I got to borrow a High Pressure Jet Cleaners of my friend Hege Marie. I started to scrub half of the veranda. I fenced inthe rest which I had not washed.

Så var det bare å vente enda en gang, for å se om jeg hadde funnet synderen. I løpet av fjorten dager merket jeg stor forandring på gjengen. De klør seg mindre og mindre. Gudny fikk igjen pelsen i ansiktet. Mango har sluttet med å ha betennelse i ørene.

– Now it was just to wait yet again, to see if I’d found the culprit. In about fourteen days I could see a big difference on all of the gang. They scratched fewer and fewer times, it started to get normal. Gudnys fur was starting to come back around her nose. Mango has no inflammation in her ears. 

Torsdag før Dogs4All tok jeg vekk gjerdet for å bruke det på standen til Griffongjengen. Mandag begynte Gudny å klø igjen. I dag 23.11.2017 klør hun fortsatt, men jeg satte på plass gjerdet igjen igår. Grunnen til at jeg ikke vasket hele verandaen var at jeg trengte et teststed hvis hundene sluttet å klø. Nå er jeg 99,99% sikker på at det var svartsoppen sin skyld. Må bare vente noen dager igjen nå så ser jeg om kløen gir seg hos Berit, Mango, Gudny, Gin og Hilde gir seg. Denne gangen slapp Eva unna.

– Thursday before Dogs4All I took the fence down because I had to use it on the stand to the Griffon gang. Monday Gudny began Gudny to itch again. Today 23.11.2017 she still itches, but I put back the fence again yesterday. The reason why I did not wash the whole veranda was that I needed a-testbed for the dogs to see if the would start to scratch again when they could walk on this fungus again. Now I’m 99.99% sure that it was the black fungus’s fault. Just have to wait a few days now and see if the itching stops again on Berit, Mango, Gudny, Gin and Hilde. This time Eva away.

Og med dette sitter jeg nå lettet og smilende og har lært noe nytt. – And with this news I sit here with a big smile and I have learnt something new.

God natt! – Good night!

Dogs4All, dag 2 – Dogs4All, day 2

Så var det på’n igjen, men ingen av disse hadde lyst til å stå opp denne morningen.

– And then it was time to go again, but none of these had the urge to get up this morning.

Ingen ville stå opp - No one wanted to get up
Ingen ville stå opp – No one wanted to get up

Da vi skulle reise gjemte Gudny seg i bingen sammen med Berit. De gadd ikke å bli med så jeg lot dem bli igjen hjemme. Min sønn som passer Eva denne helgen stakk innom og luftet dem. De var nok dødstrøtte begge to, men resten kastet seg ut av døra og var klare for en ny runde på Dogs4All.

– When we were to leave did Gudny hide along with Berit in the playpen. They didn’t bother to join us when I opened the door. I left them at home. My son that babysits Eva this weekend dropped by to let them out to do some business. I guess that they were very tired. The rest of the gang threw themselves out of the door and were ready for a new round at Dogs4All.

I dag holdt Marko Salmela et foredrag om farge genetikk på Griffon. Dette var virkelig spennende.

– Today held Marko Salmela a lecture on color genetics on the Griffon. This was really exciting.

Spennende emne - Exciting topic
Spennende emne – Exciting topic

Elsa derimot syntes det var veldig kjedelig så hun tok seg like godt en power nap. Jammen var frøkna tålmodig.

– Elsa, on the other hand, thought it was really boring so she took a power nap instead. Wow, she is patient.

Elsa sov - Elsa was sleeping
Elsa sov – Elsa was sleeping
Hun stresset ikke i det hele tatt - She did not stress at all
Hun stresset ikke i det hele tatt – She did not stress at all

Den frøkna som satt på raden foran oss var mer aktiv. Elsa fulgte med på henne innimellom.

– The Miss that sat in the row in front of us was more active. Elsa checked her once in a while.

Hva skjer? - What happens?
Hva skjer? – What happens?

Det ble nok litt kjedelig også og da kikket hun på eieren sin gjennom stolryggen. Ser du at Elsa har logoen til Hotel Cæsar på nesa?

– It was probably a bit boring too and now she started to look at her owner through the back of the chair. Can you see that Elsa has the logo of Hotel Cæsar (a Norwegian soap opera) on her nose?

Else begynte å kjede seg - Elsa started to get bored.
Else begynte å kjede seg – Elsa started to get bored.

Elsa syntes det var veldig godt å se igjen eieren sin. De var sammen litt igår også. Elsa skal bli hos meg en stund til. Gleder meg til vi kan begynne å trene i desember på litt agility og lydighet.

– Elsa thought it was very good to see her owner again. They were together a little yesterday too. Elsa will stay with me a while longer. Can’t wait until we can start training Agility and Obedience in December.

Elsa og Britt (eier) - Elsa and Britt the owner
Elsa og Britt (eier) – Elsa and Britt the owner

Det var ikke så mange hunder inne i standen i dag. – It was not that many dogs on our stand today.

Full fart - Full speed
Full fart – Full speed

De som var med av gjengen i dag måtte ut på tur for å lufte seg. Jammen var det rart og kun ha fire hunder. 

– Those who were with me of the gang today had to go out to get some business done. Sure, it was weird to only have four dogs. 

Bare fire! - Only four
Bare fire! – Only four

Er totalt utslitt og akkurat på daværende tidspunkt når bildet ble tatt ønsket jeg bare å dra hjem.

– I’m totally worn out and at the time when this photo was taken, I only wanted to go home.

Gin, Mango and me
Gin, Mango and me

Den firbeinte gjengen min var nok glad for kjerra. Nesten som en sofa å sove i.

– My four-legged gang was happy for the cart. It was almost like a sofa to sleep in.

Alle fikk plass - It was room for them all
Alle fikk plass – It was room for them all

Kvelden nærmet seg. Pepperkakene var spist opp og godteriet slukt.

– The evening was close. The gingerbread was eaten and the sweets were swallowed.

På tide å pakke sammen - Time to pack
På tide å pakke sammen – Time to pack

Så var det på tide å pakke og reise hjem. Gjengen fikk lov til å sitte på helt ut til bilen. Alle unntagen Gin satte pris på det. Han endte opp med å gå ved siden av.

– Now it was time to pack and go home. The gang was allowed to get a hike with the cart out to the car. All except Gin did appreciate it. He ended up going next to it.

Sitte på? - Ride?
Sitte på? – Ride?

Det var ingen slike store innom standen vår på Dogs4All, men om det hadde dukket opp en slik vrinskende firbeint hadde kanskje dagen blitt litt mer spennende for hundene.

– There was no such big four-legged that stopped by our stand at the Dogs4All, but if it had appeared such a whinnying four-legged would perhaps the day become a bit more exciting for the dogs.

Say One word for this video ?

Say One word for this video ?

Posted by Nature Five on 24. november 2017

God natt! – Good night!