Timmy (Bjørn) har valpeproblemer. – Timmy (Bjørn) has puppy trouble.

Har pratet litt med «bestemoren» til Timmy (Bjørn). Timmy hater valper. Han angriper om han får sjansen. Han er rett og slett usikker. Han var alene i kullet og møtte valp kun en gang da han var hos meg. Timmy er fem måneder og det å kunne leke sammen med andre valper er gull for en rønner som selv er valp. Hva gjør man som oppdretter når man får en slik beskjed? Jo, man tilbyr seg å hjelpe. Så tilbudet mitt var som følger:

Jeg tilbød meg å ha Timmy en periode og hjelpe ham inn i valpenes verden. 

– Have had a talk with Timmy´s (Bjørn) «grandmother». Timmy hate puppies. He attacks them if he gets the chance. He is simply unsure of puppies. He was alone in the litter and met only one puppy when he was with me. Timmy is five months and being able to play with other puppies are a golden thing since he is a puppy himself. What do you do when you are a breeder and you got to know this? Of course one offers to help. So my offer was as follows:

I offered to have Timmy a period of time and help him into the puppyworld. 

Mandag 12. juni ankom Timmy. – Monday 12. of June did Timmy arrived.

Berit syntes det var veldig greit å få kos av de som leverte Timmy.

– Berit thought it was really nice to get some cuddling from those you delivered Timmy.

Berit
Berit

Timmy måtte bli med gjengen og meg på en to timers kjøretur. Han var veldig fornøyd og hadde ingen aning om hva som ville møte ham.

– Timmy had to go on a two hours drive with my gang and I. He had no clue on what he was going to meet.

Da vi ankom bestemmelsesstedet stod denne gjengen ved porten og ventet.

– When we arrived at the destination stood this gang and waited for us.

Bolonkagjengen - The Bolonkagang
Bolonkagjengen – The Bolonkagang

 Alle min gjenge kjenner de fleste av disse unntagen Timmy og Gin. I denne gjengen befinner det seg fem valper. To er tre måneder, en er fem måneder og de to siste er ti måneder. Denne gangen brukte jeg gjengen min for å hjelpe Timmy. Hilde måtte sitte i bilen en stund fordi hun har løpetid.

– All of my gang except Timmy and Gin knows this gang. In this gang are there five puppies. Two are three months, one is five months and the last two are ten months. This time I used my gang to help Timmy. Hilde had to stay in the car because she is in heat.

Jeg visste at ingen ville angripe ham og han fikk ikke angripe noen han heller. Jeg måtte sette pekefingeren i nakken på ham et par/tre ganger før han skjønte at jeg mente alvor når det gjaldt hans oppførsel. Jeg lot ham gå med bånd til å begynne med. Dette for å være sikker på at jeg ville få tak i ham om han skulle prøve seg. Jeg ga ham ingen støtte. Hver gang han hoppet opp på meg for å få hjelp gikk jeg unna. Må innrømme at jeg ble helt varm om hjertet da jeg så hvor raskt han skjønte hva jeg mente. 

– I knew that no one would attack Timmy and he was not allowed to attack any of them either. I had to point one of my fingers in his neck a couple of times before he understood that I was serious when it came to his behavior. I let him have his leash on in the beginning. This so I could be sure to get a hold of him if it was needed if he was to try to attack one of the dogs he did not knew. I did not support him either when he jumped up in me to get some help. Every time he jumped I walked away. My heart felt warm when I saw how fast he understood what I meant.

Dette er en liten video av de første minuttene. – This is a little video of the first minutes.

Dette er flokken til Ingunn (oppdretteren til Berit). De fikk sjokk da de så igjen Eva. De syntes nok at hun var blitt veldig stor. Hun var bare valpen sist hun var på besøk hos dem.

– This is Ingunn´s (the breeder of Berit) pack. They got the shock when they saw Eva now. They thought that she was becoming very large. She was just a puppy last she was visiting with them.

Eva fikk kjeft - Eva got it for growing too much
Eva fikk kjeft – Eva got it for growing too much

Da vi kom inn satte Timmy igang med å by de andre valpene opp til lek. Han ble litt vel hardhendt i leken sin slik at Gin prøvde å roe ham ned litt.

– When we came in Timmy tried to get the other puppies up to play. He was a little rough so Gin was trying to calm him down a bit.

Nå kom overraskelsen for Timmy. Denne lille karen og fire andre valper ble med oss hjem slik at Timmy får erfare andre valper på heltid en liten periode.

– Now came the surprise for Timmy. This little fella and four other puppies joined us home so that Timmy will live with other puppies full time a small period of time.

Teo, tre mnd. - Teo, three months
Teo, tre mnd. – Teo, three months

Her er valpegjengen på fem som skal hjelpe Timmy i noen dager. – Here is the puppygang that is going to help Timmy.

Bolonka valpene - Bolonka puppies
Bolonka valpene – Bolonka puppies

Da vi kom hjem oppdaget Emma seg selv i speilen. Det var nok den peneste Bolonkaen hun hadde sett. – When we got home Emma discovered herself in the mirror. The Bolonka in the mirror was the prettiest Bolonka Emma had ever seen.

Emma
Emma

For første gang så Linnea kyllinger. Hun ble veldig lang i halsen. – For the first time in her life, Linnea saw live chickens. Her neck got very long.

Balder og kyllingene - Balder and the chickens
Balder og kyllingene – Balder and the chickens

Selv kyllingene ble litt lange i nakken da de så alle de nye hundene. – Even the chickens got a bit long in their neck when they saw all the new dogs.

Kyllingene - The chickens
Kyllingene – The chickens

God natt! – Good night!

Besøk og enda et besøk – A visitor and another visitor

Tyra har vært her i helgen. Hun ankom på fredag 09. juni og var ikke helt fornøyd over å se meg igjen. Jeg møtte eiren og kjæresten hennes på bensinstasjonen slik at ikke Tyra skulle lete etter dem når de hadde dratt. Vi rakk vel å komme inn døra for Tyra var helt på det rene med at nå skulle det koses og lekes.

– Tyra has been here this weekend. She arrived on Friday 9th of June and was not entirely happy to see me again. I met the owner and her boyfriend at the gas station so Tyra wouldn´t search for them when they left. Since we did it this way it was Tyra that left them instead of them living her. We did get in the door and then Tyra was ready to cuddle and play.

Tyra vil leke - Tyra wants to play
Tyra vil leke – Tyra wants to play

Da Tyra måtte ut satte jeg på henne en lang line på 15 meter. Hvis hun skulle klare å komme seg ut av hagen eller at jeg ikke ville få tak i henne var dette en sikkerhet. Jeg holdt ikke i lina, bare lot den henge etter henne. Samtidig var det lettere for meg å se hvor hun var hen.

– When Tyra had to go out I put on a long rope of 15 meters. If she was able to get out of the garden or that I would not get a hold of her would this be a securityline. I let the rope hang loose after her as you can see in the picture bellow. This made it easier for me to see where she was in the garden also.

Gin and Tyra
Gin and Tyra

Gjengen og Tyra fikk en kalkunstrupe hver. Da løp Tyra inn i buret sitt slik at hun kunne være sikker på å få ligge alene og at ingen fikk stjålet det.

The gang and Tyra got a Turkey throat each. Tyra ran straight in to her cage sp that she could be sure that no one would steal it and that she got to lay alone. 

Tyra og strupen - Tyra and the throat
Tyra og strupen – Tyra and the throat

Tyra var litt redd for Jorunn (min søster) med en gang hun så henne, men det gikk visst over. Da Tyra skjønte at Jorunn egentlig er en snill dame løp hun og hentet en leke slik at Jorunn og hun kunne leke litt sammen.

– Tyra was a bit afraid of Jorunn (my sister) when she saw her, but it did not last for long. When Tyra realized that Jorunn is a really nice lady she ran and retrieved a toy so that Jorunn and she could play together.

Jorunn (my sister) and Tyra
Jorunn (my sister) and Tyra

Jeg hang opp druer til kyllingene. Det var skummelt det. En av dem prøvde å hakke i druene og da leet de seg. Hele kyllinggjengen endte opp ved å sitte forskrekket og se på druene som dinglet i andre enden av buret.

– I hung up grapes to the chickens. It was scary. One of them tried to pick on the grapes and the grapes started to move. The whole chicken gang ended up sitting frightened and look at the grapes that was swinging on the other end of the cage.

Kylling gjengen - The chicken gang
Kylling gjengen – The chicken gang

Siden jeg nå var nesten tom for mat til kyllingene var det på tide å hente påfyll av mat. Det som møtte meg var en stolt hane med fruene på tur.

– I was almost out of food for the chickens, it was time to get some more. Mr Rooster and his wifes met me while they was out walking.

På tur - On a walk
På tur – On a walk

Her har vi en gammel kjenning. Sist jeg var og hilse på fikk jeg bare kjeft da jeg prøvde meg på hanespråk. Nå sto han i høyden og holdt øye med damene sine på andre siden av haugen.

– Here is an old acquaintance. The last time I met him he told me to shut up when I tried to talk Rooster language. Now he stood in height and kept an eye on his women on the other side of the mound.

Vakker? - Pretty?
Vakker? – Pretty?

Da jeg sto opp i dag husket jeg hvorfor jeg ikke har kyllinger lengre. Det luktet kloakk og råtne egg over hele huset. Dermed var det bare å sette igang og gjøre rent hos kyllingene. Jeg lot dem løpe løs i stua imens. Angret litt på det da jeg vasket gulvet etterpå. Jeg la druene og litt mais på gulvet. Det var første gangen de fikk mais og det falt i smak.

– When I got out of bed today, I remembered why I don’t have chickens anymore. It smelled like sewage and rotten eggs all over the house. So it was time to clean their cage. I let them run loose in the living room while I cleaned their cage. O.M.G. I regretted that when I washed the floor afterwards.

Rengjøring - Cleaning
Rengjøring – Cleaning

De løp som gale i vill glede og hoppet over hverandre. Dette varte helt de ble slitne. Og da var plassen under spisebordet det naturlige stedet å bruke som rasteplass. Det å fange dem var heller ikke så lett. Jeg klarte å fange fire, men da var det slutt, de utmanøvrerte etter tur. Da min tålmodighet begynte å ta slutt hadde jeg mest lyst til å hente steikepanna og slå dem i hodet. Litt samarbeidsvillige syntes jeg de kunne være. Heldigvis kom Jorunn og hjalp meg. Vi hoppet rundt i mellom kyllingmøkka som lå pent spredt utover stuegulvet imens vi prøvde å fange de fire krabatene. Vi ville være forsiktige slik at vi ikke skremte dem. Håper jo at de skal bli så tamme at de vil komme bort til oss når vi prater med dem. Foreløpig kommer de bare om vi har noe godt å gi dem i fra handa. De kom bort nå også, med de sleipe f… bare skled unna da vi prøvde å ta dem. Til slutt fant vi frem to seksjoner av valpegrinda og fikk sperret dem. Da klarte vi å ta dem forsiktig opp og sette dem inn i buret igjen.

– They ran like crazy in wild joy and jumped all over each other. This lasted until they were tired. And then they lied down under the dining table as if that is a natural place to use as a rest area. To catch them when I wanted them back in to the cage was not so easy. I managed to catch four. The last four outsmarted me several times. When my patience began to come to an end, I wanted to get the frying pan and hit them in the head with it. I thought they could be a bit more cooperative. Fortunately, Jorunn came and helped me. We jumped around in between the chicken dung that was spread nicely all over the livingroom floor while we tried to capture the four fellas. We wanted to be cautious so that we didn’t scare them. We both hope that they will become so tame that they will come over to us when we talk to them. Now they come if we have something good to give them. They ran away from us now as well, the sneaky b….. just slipped away when we tried to catch them. In the end we found two sections of the puppy pen and blocked them. Now we managed to get hold of them in a gently and nice way and put them into the cage again.

Dette var visst et fint sted - This was a nice place
Dette var visst et fint sted – This was a nice place

Fruene Ville Fart og Zelda har funnet ut at det er fulgerede opp under taket. Heldigvis har de ikke klart å fange noen enda. Jeg håper de ikke klarer det heller.

– Both the Mrs´ Ville Fart and Zelda has found that it is a birdnest up under the roof. Fortunately, they have not managed to catch one yet. I hope they don’t make it either.

Fruene på jakt - The Mrs´ is hunting
Fruene på jakt – The Mrs´ is hunting

Gjensynsgleden var stor da Teddy så Grete igjen. Tyra syntes nesten det var litt dårlig gjort at Grete hilste på Teddy.

– It was great when Teddy and Grete saw again each other again. Tyra seemed almost as it was a bit sad when Grete greeted Teddy.

 

Tyra, Teddy and Grete
Tyra, Teddy and Grete

Da Teddy var ferdig med hilsningssermonien ovenfor Grete kom han på at det var en tispe med løpetid i bilen. Den måtte han jo finne for man kunne jo være heldig.

– When Teddy was done greeting Gretel he remembered that it was a lady in heat in the car. He had to find her, because he could be lucky.

Har du løpetid? - Are you in heat?
Har du løpetid? – Are you in heat?
Fant deg! - Found you!
Fant deg! – Found you!

Hege Marie ble bedt på middag da jeg fikk overlevert nyfisket fjell ørret. Må bare fortelle at både Hege Marie og jeg ble overmette begge to av denne middagen. Tusen takk til Grete og Sten for god middag.

– Hege Marie was asked to dinner when I got handed down freshly-caught mountain trout. Just have to tell you that both Hege Marie and I were both full after this meal. Thanks you both Gretel and Sten for the nice dinner.

Mountain trout
Mountain trout

Da vi Tyra var overlevert og skravletiden var over dro Hege Marie, hundene og jeg til Eggemoen. Alle hundene var i bånd da dette var en tur for møtetrening. Hva vi ville møte visste vi ikke, men vi håpet at det ville dukke opp noen dann og vann på turen. 

– When we had handed over Tyra to Grete and the «talkingtime» was over did Hege Marie, the dogs and I to Eggemoen. All the dogs were on the leash as this was a trip to train on meeting people and dogs. What we would face, we didn’t know, but we hoped that it would show up some one on this walk.

Teddy hater vann, men i dag glemte han det da Hilde vasset ut i dammen. Kanskje det er slik vi kan lære Teddy å like svømming senere i sommer. 😉

– Teddy hate water, but today he forgot it when Hilde waded out in the pond. Maybe it’s the way we can learn Teddy to like swimming later in the summer. 😉

Hilde and Teddy
Hilde and Teddy

Hilde var sleip altså. Plutselig hang hun etter og var liksom veldig opptatt av en eller annen lukt. Da Teddy nådde henne igjen var hun ferdig med lukten og ønsket nok at Teddy og hun kunne ta en skogtur alene.

– Hilde was slick. Suddenly she hung behind me in her leash and was somehow very passionate about a smell of some king. When Teddy reached her , she was finished with the smell and wanted that Teddy and she could take hike alone.

Hildeeee
Hildeeee

Eva var på utstilling i dag på NKK Ekebergsletta. Kritikken hun fikk lyder som følger (Engelsktalende dommer):

Femenin well balanced bitch with good coat. Very nice head and expression. Good underjaw. Good reach of neck. Needs more laid back of shoulder. Good body and topline. Could have stronger hindq. Very highstepping on the move today. I`m sure she can move better.
Very Good

Og jeg som pleier å bli irritert på hunder som ikke vil gå i vått gress. Hadde ikke trodd at Eva skulle mislike det. 

– Eva was on a dogshow today at the NKK Ekebergsletta. The critique she got was like this:

Callip’s Celebrity «Eva» did not like to get wet on her feet either 😉 She got this critique today: Femenin well balanced bitch with good coat. Very nice head and expression. Good underjaw. Good reach of neck. Needs more laid back of shoulder. Good body and topline. Could have stronger hindq. Very highstepping on the move today. I`m sure she can move better.
Very Good

And I tend to get annoyed at the dogs that will not walk in wet grass. Had not thought that Eva would resent it.

Jeg lånte med meg Joy hjem i dag slik at Eva skulle få leke med en hund på sin egen størrelse. – I borrowed Joy today so that Eva got toplay woth a dog her own size.

Stakkars Teddy, han fikk ikke gå sammen med Hilde i dag. Jeg synes han ser litt irritert ut i dette bildet.

– Poor Teddy, he was not aloud to be with Hilde today. In this picture I think he looks a bit irritated. 

Teddy
Teddy

Hege Marie var så mett etter fiskemiddagen at hun ikke orket å sitte i en stol eller på sofaen.

– Hege Marie was so full after the fishdinner that she couldn’t sit in a chair or in the sofa.

Hege Marie. Gudny and Eva
Hege Marie. Gudny and Eva

Berit hadde en jobb å gjøre og det var å passe kyllingene (barna) sine.

Berit had a job to do and that was to look after her chickens (children).

Berit og ungene hennes - Berit and her kids.
Berit og ungene hennes – Berit and her kids.

God natt! – Good night!

Flott en flått! – Great a ticks!

Er det et dyr jeg ikke kan fordra så er det flått. Jeg hater dem. Hvordan i all verden skal man finne noe som virkelig hjelper mot dette udyret. Egentlig så skjønner jeg ikke nytten av dem. Kanskje nytten er å spre sykdommer for det har de blitt flinke til. Stadig flere sykdommer kommer frem i media som er relatert til disse forbannede småkrypene. Det er ikke ofte jeg dreper dyr, men disse har jeg blitt god på å drepe.

– Is there an animal I can’t stand, yes, it is a ticks. I hate them. How in the world are one going to find something that really helps against this beast. I don’t understand the usefulness of them. Maybe the usefulness is to spread diseases for they are good at that. A growing number of diseases is coming forward in the media that are related to these damn small critters. It’s not often I kill animals, but these I have become good at killing.

En av fruene kom inn med en slik og den måtte fjernes. Heldigvis har jeg en flåttpinsett som jeg brukte. Raskt og effetivt ble flåtten fjernet uten å at jeg klemte på magen dens.

– One of the mrs´ came in with one and it had to be removed. Luckily I have a ticks tweezers that I used. Quickly and effective I removed the ticks without squeezing its stomach.

Flått - Ticks
Flått – Ticks
Fjernet den - Removed it
Fjernet den – Removed it

Jeg bruker et stearinlys til å drepe flåtten med. For meg holder det ikke å klemme den flat, jeg ville være sikker på at ingen etterkommere av dette beistet ville overleve.

Stearinlys dreper - Candle kills
Stearinlys dreper – Candle kills
Snart død - Soon to be dead
Snart død – Soon to be dead
Kremert - Cremated
Kremert – Cremated

Bare død flått er god flått. – Only dead ticks is good ticks.

God natt! – Good night!

Hva gjør man når hunden biter? – What to do when the dog bites?

Gin er irritert over grinda som er mellom stua og gangen. Damen med løpetid ligger på andre siden og hverken Gin eller dama har mulighet til å klatre over. Når hundene er hjemme alene så er Gin i valpebingen som det er tak på og Hilde er i gangen. Da er det to grinder i mellom dem. Bare for å være sikker.

– Gin is irritated about the gate between the living room and  female in heat. The lady in heat is located on the other side and neither the Gin or she can climb over it. When the dogs are home alone these days is Gin in the puppy pen that has a top on it and Hilde is locked in the hallway. Then there are two gates in between them. Just to be sure.

Gin and Hilde
Gin and Hilde

Torsdag 07. juni. Uansett hvor irritert Gin var så ble Eva, Gin, Hilde og Berit satt igjen hjemme i dag. Jeg hadde fått en henvedelse om å hjelpe et ungt par med en av deres hunder. Dette fordi en av hundene hadde begynt å bite fremmede mennesker. Valget falt på Mango og Gudny som medhjelpere for meg denne gangen.

– Thursday, 07. June. No matter how annoyed Gin was did I diced that  Eva, Gin, Hilde and Berit was going to stay home today. I had had a talk with a young couple were one of their dogs had started to bite strangers. So the choice fell on Mango and Gudny as aides for me this time.

Jeg kaller de to hundene jeg var på besøk hos for Rød og Svart. Svart er hunden som har et problem.

– I call the two dogs for Black and Red. Black is the one that has a problem.

Før jeg ankom haddet jeg bedt eieren om å sette på halsbånd og et leiebånd på Svart. Ingen skulle holde i leiebåndet, men det ville være lettere for meg å få tak i Svart om han ville prøve å bite meg. Jeg ringte på døra slik gjester pleier å gjøre og ble sluppet inn av husets frue. Begge hundene bjeffet, men var raske til å gå over i snusemodus. De ga seg tid til å bruke nesa, det var et godt tegn. Jeg studerte språket nøye. Svart hadde litt stiv haleføring imens Rød logret og prøvde å få med seg alle nyhetene på buksa mi. Det luktet løpetid av meg på grunn av Hilde. Ingen angrep skjedde.

– Before I arrived I asked the owner to put on a collar and leash on the dog that bites. No one was going to touch the leash, but it would be easier for me to get hold of Black if he tried to bite me. I rang the doorbell as guests do and the lady of the house let me in. Both dogs started to bark and then they started to smell me. That was a good thing that Black dared to smell me. I studied his language carefully. The tail was a little stiff while Red wagged his tail and tried to pick be sure that he got every news on my pants. I smelled as a female in heat because of Hilde. No attack happened.

Etter en stund satte jeg meg ned på ganggulvet. Fruen i huset satte jeg i trappa opp til annen etasje. Begge hundene fortsatte og snuse på meg. Jeg la hendene mine på låret. Etter en stund ville Svart snuse på låret mitt og måtte strekke seg over hånden min. Da klødde jeg ham under haka. Det godtok Svart. Han sto faktisk en god stund og det var tydelig at han syntes kosen under haka var greit. Rød var ikke helt sikker på hva slags tullete oppførsel jeg drev på med så han holdt seg bak meg, men nær nok til å få luktet ordentlig på jakka mi. Etter hvert kom også Rød foran meg og jeg fikk stryke ham litt under haka og i brystet.

– After a while I sat down on the floor. The lady of the house sat down also, but she sat in the stairs. Both dogs continued sniffing me. I put my hands on to my thighs. After a while Black stretched over my hand so that he could sniff on my thigh. When he did that I scratched his chin. I stood still for a while and it seemed as if i liked it. Red stayed behind me but after a while i got in front of me too and liked that I petted him too.

Da jeg skulle reise meg måtte jeg bøye meg litt fremover. Da reagerte Svart og støtet mot meg. Med støte mener jeg at han hoppet mot meg med «trampende» og stive forbein, stirrende blikk og høy stiv hale imens han bjeffet dypt. Jeg løftet gutten rolig opp og bar ham bort til buret hans og ba han gå inn. Han gjorde som han fikk beskjed om. Jeg ba han vente og viste han en flat hånd som skulle forsterke det å «vente».  Jeg gikk litt unna buret slik at jeg ikke skulle virke truende på ham og snudde meg med siden til. Da prøvde han å gå ut. Jeg kremtet og pekte. Han bli i buret. Da jeg gikk litt lengre unna rakk han å gå ut av buret. Jeg hentet båndet hans og gikk rolig etter ham. Laget et strupebånd av båndet og fikk lirket det over hodet hans. Jeg passet på at jeg var rolig hele tiden og at jeg ikke var brå i bevegelsene. Han ville først ikke komme fordi han prøvde å få støtte i fra sin eier. Til slutt fulgte han med meg og jeg ba han gå i buret igjen. Denne gangen gikk jeg ikke så langt unna og så var det bare å vente. Da Svart satte seg og pustet ut lot jeg ham få lov til å komme ut av buret. Svart prøvde seg på meg tre ganger og hver gang han prøvde seg gjentok jeg prosedyren med buret. Jeg ønsket å få tatt hunden psykisk og ikke fysisk.

– When I was standing up I had to bend slightly forward. Now Black reacted and he jumped two wards me while his front legs trampled. His eyes were staring and his tail was stiff. He meant business. His bark was low. I lifted him up and carried him to his cage. I sat him down in front of it a told him to get in to the cage by pointing and saying «get in to the cage». He did as he was told. I told him to wait and I showed him a flat hand that would enhance the command «wait».  I backed a little and turned sideways so that I didn´t seem threatening to him. Black tried to get out. I stopped him and told him to wait. When I went a bit further away he managed to get out of the cage. I retrieved his leash and walked calmly after him and put the leash on him. He sat down next to his owner and wouldn´t move. I told him to follow me but that was not something he wanted to do. I did not give in and after a little while I followed him back to the cage and told him to go in to it. I did not let him get out of the cage before i sat down. Now I told him that he could leave the cage. Black tried to scare me three times and each time he tried I repeated the procedure with the cage. I wanted to get the dog mentally, not physically.

Det er ikke noe problem å ta en hund fysisk, men det er bortkastet energi. Det man ønsker er jo å stoppe en uønsket adferd og da er det greit å legge inn en annen rutine enn den man hadde som ikke fungerte. Derfor valgte jeg at Svart skal gå i bur når han viser en uønsket adferd. Burdøren skal ikke lukkes. Grunnen til at burdøren ikke skal lukkes er at eieren skal bestemme om hunden får lov til å komme ut eller ikke ved å bruke «psyken». Man gir hunden en psykisk grense ved ikke å tråkke utenfor burkanten selv om burdøra står åpen.

– It is no problem to take a dog’s physically, but it is a waste of energy. What you want is to stop an unwanted behavior and post a different routine that is better for the dog and you. That’s why I chose that Black should go in to a cage when he shows an unwanted behavior. The cage door is always open when you train this routine. The reason why the cage door is open is that the owner should decide if the dog is allowed to come out or not by using «the psyche» You give the dog a mental border and the dog are not to leave the cage before the owner say it can.

Så var tiden kommet for å introdusere mine damer. Skal si Svart og Rød ble overrasket da damene kom bjeffende ut av bilen. Svart prøvde seg på en liten skremselspropagande, men damen brydde seg ikke om hverken han eller Rød. De var ferdige med bjeffingen sin og var mest opptatt av å få markert seg. Husets frue, hundene og jeg gikk en liten tur innover i skogen. Svart syntes det var kjempegøy å hente pinner. Rød var mest opptatt av å lukte damene bak. Ingen av damene gadd å bry seg om hverken Svart eller Rød. Det var nok litt skuffende syntes Rød, men Svart var egentlig likeglad med hele damebesøket.

– Now it was time to introduce the ladies Mango and Gudny . Black and Red got really surprised when the ladies came out barking from my car. Black tried some of his scare tactics, but the ladies didn’t care about him nor Red. They were done with their barking and were most keen to get to know the new place. The lady of the house, the dogs and I went for a little walk. Black thought it was great fun to retrieve sticks. Red was most keen to smell the ladies behind. None of the ladies even bothered to care about neither Black or Red. I believe Red thought it was a bit disappointing that my ladies pretended not to see him or Black. 

Da vi kom inn fikk Svart et svare strev med å passe på damene og meg. Hvem skulle han vokte? Han prøvde seg på noen skremsestaktikker, men hverken Mango, Gudny eller jeg brøy oss om ham. Mango, Gudny, Rød og Svart fikk hvert sitte bitebein av husets frue. Hvordan styrer man to fremmede damer som gir blanke i en? Damene hoppet opp i sofaen og la seg der for å gnage på beina de hadde fått. Stakkars Svart, de hadde tatt hans plass. Han så litt molefonken ut der han sto og så på de to krapylene som ikke ga han noen form for respons i det hele tatt.

– When we came in got Black a real hassle to watch out for the ladies and me. Who should he guard? He tried on some of his scare tactics, but neither Mango, Gudny or I gave him any attention. Mango, Gudny, Red and Black got something to chew from the lady of the house. How to control two unknown ladies who don’t give a damn about you is not easy. The ladies jumped up on the sofa and laid there to gnaw on the bones they got. Poor Black, they had taken his place. He looked a little devastated when he looked at those two in the sofa lying side by side a gnawed on their bones without giving him any response at all.   

Stakkars Svart - Poor Black
Stakkars Svart – Poor Black

Rød syntes det var veldig spennende med Gudny og Mango. Da Gudny løp for å sjekke litt rundt i huset måtte Rød bare henge på. Det var ikke hver dag det var slike flotte damer på besøk.

– Red thought it was very exciting to have Gudny and Mango visiting. When Gudny ran around to check out the house Red had to follow. It wasn`t an every day thing to have such great ladies for a visit.

Rød and Gudny
Rød and Gudny

Mango gikk litt lei av beina og fant et øre. Da hun la det i fra seg var Gudny der med en gang og stjal det. Hun tok det med seg opp i sofaen. Da nærmet Svart seg forsiktig. Fruen i huset som han passer på satt ved siden av der Gudny la seg. Svarte mente nok at det var viktig at fruen i huset hans ikke ble angrepet av Gudny der hun lå og passet på øret.

– Mango got a little tired of the bound and found a pig ear instead. When she left it came Gudny and stole it. She took it with her up on the sofa. Black approached her carefully. The lady in the house that Black guards sat next to Gudny where she lay. I believe Black meant it was important that his lady didn´t get attacked by Gudny

Hva skjer? - What happens?
Hva skjer? – What happens?

Nå var det nesten så Mango tro over grensa for Svart. Hun luktet på husfruen hans. – Now it was almost as if Mango crossed Black´s limit. She smelled his missus.

Svart and Mango
Svart and Mango

Og nå koste hun med husets frue. Det var nesten så Svart hoppet opp i sofaen, men det var ingen som tok hensyn til hans meninger. – And now the lady of the house cuddles with Mango. Black almost  jumped up on to the sofa, but there was no one that cared about his opinions.

Mango koser - Mango cuddles
Mango koser – Mango cuddles

Stakkars Svart, alt var tatt i fra ham. Husets frue brøy seg ikke om han. Hun koste med de vemlige gjestene. Ikke fikk han støtte da han ble satt i bur av en vilt fremmed kjerring. Attpå til ba hun ham bli i buret. Hele hans verden har rast sammen og ingen ser ut til å bry seg om det.

– Poor Black, everything was taken from him. The lady of the house did not care about him. She cuddled with those terrible guests. No one supported him when a strange old woman put him in. She even told him to stay in the cage. His entire world has collapsed and no one seems to care about it.

Stakkars Svart - Poor Black
Stakkars Svart – Poor Black

Kanskje det var på tide å prøve å lukte litt på damene. Rød gjorde det så nå prøvde Svart det samme. Damene reagerte ikke en gang. Det endte opp med at Svart bare ble stående å se på at Mango gnagde.

– Maybe it’s time to try to smell the fourlegged ladies. Red did it and now Black tried it too. The fourlegged ladies did not respond at all. Black ended up just standing and looking at Mango while she gnawed.

Kanskje? - Maybe?
Kanskje? – Maybe?

Rød ble sliten og til slutt la han seg.  – At the end Red got tired and lied down.

Rød - Red
Rød – Red

Til slutt la Svart seg også, men da måtte han passe på et bein han fant. – Finally Black lied down with a bone he had to guard.

Svart - Black
Svart – Black

Tidligere i etter middag så jeg på Svart da han gikk opp trappa, da han lekte med husets frue under pinnekastingen og da de lekte med en leke inne. Under disse seansene la jeg merke til at det var noe rart med bakparten til Svart. Han virket stiv. Han sviktet et par ganger i bakbeina. Derfor har jeg bedt eieren om å ta en sjekk av rygg, hofter, kneledd og om det er noe galt med nerver/musklatur. Eieren kunne fortelle meg at det hendte han var litt stiv etter å ha sovet. 

– Earlier in the after noon I looked at Black when he went up the stairs, when he was playing with his missus while he chased sticks and when they were playing with a toy inside. During these sessions, I noticed that there was something odd about the hindquarters to Black. He seemed stiff. He failed a few times in the back legs. Therefore, I have asked the owner to take a check of the back, hips, knee joints and if there is something wrong with the nerves/muscles.

Husk at burmetoden ikke hjelper på alle hunder som biter, men denne metoden er mild og den lager en god rutine for en usikker hund. Ønsker du å bruke denne metoden så vær sikker på at du bruker den på riktig måte. Ønsker du å vite mer om metoden så send meg en mail (barbrobw@gmail.com) så skal jeg forklare hele rutinen både på hunden og menneskene rundt.

– Remember that this cage method does not help all dogs that bite, but this method is mild and it makes a good routine for an insecure dog. Would you like to use this method so please be sure you use it correctly. Would you like to know more about the method then please send me a mail (barbrobw@gmail.com) so I’ll  can explain the whole routine on both the dog and the people around.

Tusen takk til eieren av Svart og Rød for at jeg fikk lov til å skrive om møtet med to flotte firbeinte herrer. 🙂

– Thanks to the owner of Black and Red that I was aloud to write about those two lovely fourlegged men.  🙂

God natt! – Goog night!

 

Dyrebutikkflytting – Moving a petshop.

Når venner trenger hjelp er jeg god til å stille opp om jeg kan. Hege Marie og jeg hjalp til da dyrebutikken skulle flytte. Det gir en merkelig følelse å gå inn i en butikk og bare fylle bilen med varer. 

– When friends need help am I good to line up if I can. Hege Marie and I helped when the pet shop was going to move. It gives a strange feeling to walk into a store and just fill the car with the goods.

Varer ble lesset inn - Goods were loaded into my car
Varer ble lesset inn – Goods were loaded into my car

Det blir fint når vi blir ferdige.It will be nice when we are finished

Phtographer: Catharina Engebretsen
Phtographer: Catharina Engebretsen

De fleste av dyrene har blitt flyttet nå så gleden var stor da de oppdaget de nye bjørkekvistene.

– Most of the animals have been moved now so the joy was great when they discovered the new birch twigs.

Hundene var igjen hjemme, men jammen var de slitne da kvelden kom allikevel. Eva er den beste kvalitetssengen jeg noen gang har skaffet flokken.

– The dogs were left at home, but sure they were tired when in the evening. Eva is the best quality bed I’ve ever got the flock.

Eva, beste hundesenga - Eva. the best dogbed
Eva, beste hundesenga – Eva. the best dogbed

Det ser ut som om Hege Marie også kvalifiserer til å være en god hundeseng. Teddy syntes det så det ut til.

– It looks as Hege Marie also qualify to be a good dog bed. Teddy thought so.

Kvalifiserer - Qualify
Kvalifiserer – Qualify

Da Hege Marie og Teddy skulle reise hjem var klokken 04 på morningen. Da var Teddy så trett at han ikke orket å lee på et bein. Han bare åpnet øynene og ønsket ikke å forlate sofaen.

– When Hege Marie and Teddy were to go home it was at 04:00 AM. Teddy was so tired that he didn’t move a leg. He just opened his eyes and did not want to leave the sofa.

Åpningsdagen var på tirsdag 06. juni og da var nesten alt på plass. Litt småting igjen som tar lang tid å ordne er alt som er igjen. 

– The opening day was on Tuesday 06. of June. Almost everything in place. A little chores left that take a long time to arrange is all that is left.

Flyttingen har pågått i flere dager og dette blogginnelegget er ikke skrevet i kronologisk rekkefølge. – The moving has been going on for several days and this blog post is not written in chronological order.

God natt! – Good night!

 

 

Pias bursdag – Pia´s birthday

Det er søndag 4.de juni og opp og hopp var på agendaen. Det var bare å gjøre seg klar for dagens bursdagsfeiring. Pia Jacobsen har bursdag imorgen, men feires i dag på en av de fineste måtene som finnes. Gode venner og hunder.

– It is Sunday 4th of June and rise and shine was on the agenda because it was time to get ready for today’s birthday celebration. Pia Jacobsen has her birthday tomorrow, but is to be celebrated today on one of its finest ways to be done with good friends and dogs.

På vei til Pia og Gunn Johanne Auset-Jacobsen møtte jeg et par unge mødre med barn. Det er mulig de var på vei til nærmeste kaffebar for det virker som det er in for tiden i blant unge mødre. De lot seg ikke affisere av at jeg kom kjørende så jeg måtte pent stoppe og vente til de hadde gått forbi.

– On the way to Pia and Gunn Johanne Auset-Jacobsen I met a couple of young mothers with children. It is possible they were on the way to the nearest coffee shop. I believe that is in among young mothers. They did not care that I was driving towards them so I had to stop and wait until they had past the car.

De unge mødrene - The young mothers
De unge mødrene – The young mothers

Fikk kjørt et stykke til da sto det en liten padde i veien. Det er ikke morsomt for padder å bli paddeflate så jeg loset krabaten ut av veien. Synd det ikke var en frosk for da kunne jeg ha kysset den og kanskje fått en prins!

– At last I could continue my drive to Pia and Gunn. I had to stop again when I saw a little toad in the middle of the road. It’s no fun for the toads to be flat so I helped the little guy out of the road. Too bad it was not a frog. I could have kissed it and maybe it turned in to a prince!

Padden - The toad
Padden – The toad

Jeg brukte GPSen, men jammen skulle jeg angre. Den viste meg i alle retninger føltes det som og til slutt så kjørte jeg en kjerrevei av en annen verden over et jorde. Jeg tror at de hullene i den vegen ble brukt som vannerservoar slik at bonden kunne vanne jordene sine. Litt senere måtte jeg ringe Astrid Krog og spørre om vegen. Da viste det seg at jeg sto femti meter nedenfor der Pia og Gunn bodde.

– I used my GPS, I regret that. It felt like it showed me in all directions at once and I drove in to something that looked like a road full of holes. I believe those holes was used as water reservoir so that the farmer could give water to his fields. After a while the GPS said I had arrived the destination, but there was no car I knew in the courtyard I was next to. I had to call Astrid Krog were I should go. It turned out that I was fifty meters from where Pia and Gunn lived. 

Pia and Ninetta - Photographer: Tina Strømsmoen
Pia birthdaygirl and Ninetta – Photographer: Tina Strømsmoen
Astrids ankomst - Astrid arrived - Photographer: Tina Strømsmoen
Astrids ankomst – Astrid arrived – Photographer: Tina Strømsmoen

Fire damer som lurer på hva som skjer. At det ankommer så mange hunder er nok ikke helt vanlig for disse damene heller. Mine blir spinnville av glede når det kommer mange firbeinte og mennesker. Disse fire damene var mer høflige.

– Four ladies who are wondering what’s going on. It arrives too many dogs and that is probably not quite common for these ladies either. My spin around all of the guests that arrives in this house. These four ladies was more polite.

No kjæm dem - They arrive now - Photographer: Tina Strømsmoen
No kjæm dem – They arrive now – Photographer: Tina Strømsmoen

Eva, Gin og Hilde var igjen hjemme. Hilde har løpetid og Gin må markere alt som kommer i hans vei om dagen. Eva ble hjemme slik at de hadde selskap. Mango, Gudny, Berit og jeg ankom til slutt.

– Eva, Gin and Hilde were left at home. Hilde is in season and Gin has to mark everything that gets in his way during this days. Eva was at home so that they had company. Mango, Gudny, Berit and I arrived last as usual. 

Endelig - At last
Endelig – At last – Photographer: Tina Strømsmoen
Tina Strømsmoen - Photographer: Gunn
Fire lykkelige damer – Four happy ladies (Tina Strømsmoen) – Photographer: Gunn
Ikke regn på brillene mine! - Do not rain on my glasses!
Ikke regn på brillene mine! – Do not rain on my glasses!
Pia kokken - Pia the cook
Pia kokken – Pia the cook
Så ble kaken fordøyd - And then the cakes was eaten.
Så ble kakene fordøyd – And then the cakes was eaten.
Noen av hundene - Some of the dogs
Noen av hundene – Some of the dogs
Stella og barna - Stella and her children
Stella og barna – Stella and her children

Jeg prøvde å få tatt et nærbilde, men det var ikke så lett. – I tried to get a close up, but it was not so easy. 

Nærbilde -Closeup
Nærbilde -Closeup

Som du kan se så ble ikke resultatet helt velykket. – As you can see didn´t the result get very successful.

Resultatet - The resault
Resultatet – The resault

Selv om man bare er seks uker så skal byttet nedlegges uansett størrelse. -Even if one is only six weeks so shall the prey be killed regardless of size.

Stort bytte - Large prey
Stort bytte – Large prey

Det er alltid noen som skal være imot strømmen. – There is always someone that will be against the flow. 

HMmmmm
HMmmmm
Min - Mine
Min – Mine

Berit fant noe å gnage på så da var hun fornøyd. – Berit found something to gnaw on then she was happy.

Berit
Berit

De to inne i ballsenga var ikke helt fornøyde over å få et tonn på taket. Den lille puddelvalpen Clara til Pia og Gunn var heller ikke fornøyd over å måtte dele med andre på daværende tidspunkt.

– Those two inside the ball bed was not entirely happy about a ton of dog on the roof. The little poodle puppy Clara to Pia and Gunn wasn´t too happy that she had to share her bed with others at that moment either.

Plass? - Room?
Plass? – Room?

Så var det på tide å forlate selskapet og komme seg videre. Da jeg kom til nabogården der hvor Pia og Gunn bor satt det en liten hvit søt en og vinket farvel. Jeg måtte ta et bilde av den. Er den ikke søt?

– And then it was time to leave the party and move on. When I came to the neighboring farm where Pia and Gunn live I saw little white sweet one that waved goodbye. I had to take a picture of it. Isn´t it cute?

Kaninen - The rabbit
Kaninen – The rabbit

På hjemveien stakk jeg innom og hilste på en liten krabat som heter Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas). Han er valpen til Hilde som har løpetid og måtte være hjemme i dag. Det var godt og se at han kjente meg igjen og var over seg av lykke over å se meg igjen. Det varmet i hjerterota altså.

– On the way home I stopped by and greeted a small rascal named Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas). He’s the puppy to Hilde that is in heat and had to stay home today. It was good to see that he recognized me and was over joyed with happiness to see me again. It warmed my heart.

Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas)
Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas) Photo: Heidi Ackermann Hilden

God natt! – Good night!

Ultralyd av hjertet – Ultrasound of the heart

Når man har hund håper man at den skal være frisk hele livet. Noen ganger oppstår det innvendige problemer. Selv hjertet kan få problemer som ikke er medfødt. Det som har skjedd med denne gutten er hjerteposen fyller seg med væske. Ifjor ble den tømt for første gang 66 ml. Det er mye. Han hadde problemer med å puste og det var ikke så rart da hjertet ikke hadde dårlig plass og ikke fikk ført oksygen nok rundt om i kroppen.

– When one has a dog one hope it to be healthy all it´s life. Sometimes internal problems is discovered, even the heart can have problems that are not innated. That was has happened to this boy’s heart. The pericardium fills up with fluid. Last year it was emptied for the first time, 66 ml. It’s a lot. He had trouble breathing and it was no wonder because the heart had not room enough to led around enough oxygen.

Derfor måtte vi til veterinæren med den «lille» kameraten slik at vi kan finne ut om det har begynt å samle seg væske i hjertesekken igjen. Vi kjørte og kjørte og selvfølgelig måtte vi få en slik foran oss. Sykkel- og gangstien hadde fin asfalt, men den asfalten var visst ikke bra nok for denne syklisten. Midt i kjørebanen lå han og det var ikke mulig å kjøre forbi da veien var for svingete. I første rundtkjøring svingte han heldigvis til høyre slik at vi slapp å ligge bak ham lengre. Jeg hadde ikke turt å sykle slik i vegbanen etter som det er sykkelsti rett ved siden av. Jeg synes faktisk det er direkte uhøflig av disse syklistene som eier hele kjørebanen for bil.

– Therefore we had to go to the veterinarian with the «little» buddy so we can find out if it has begun to accumulate fluid in the pericardium again. We drove and drove and of course we had to get a idiot in front of us. The Bicycle and Pedestrian Trail had nice asphalt, but it was not good enough for this idiot. He cycled in the middle of the roadway and it was not possible to get passed him because the road was too curvy. We were lucky! In the first he roundabout he turned to the right so that we didn’t have to remain behind him anymore. I wouldn´t have the guts to ride a bike in the middle of the roadway with cycle path right next to it. I think in fact it is directly rude of those who think they owns the entire roadway.

Syklist - Cyclist
Syklist – Cyclist

Vi kom fram til veterinæren og han ble lagt på bordet. Varmt var det og når man ikke her helt i form ble det ikke noe bedre. Veterinæren skrøt veldig av ham fordi han var så rolig og det var ikke noe problem å få gjennomført ultralyden på denne gutten. Han vel en av de snilleste hundene jeg vet om. Tålmodig var han også.

– We arrived at the vet and Brigg was put on the table. It was hot and when you’re not well it was not any better. The vet boasted Brigg because he was so calm and it was no problem to get the ultrasound done on him. He is one of the kindest dogs I know of. He was very patient also.

Tålmodig - Patient
Tålmodig – Patient

I bordplaten var det et stort hull. – It was a large hole in the table top. 

Bordet - The table
Bordet – The table

Igjennom dette hullet ble ultrayd»mikrofonen» brukt. – Through this hole the ultrasound»microphone» were used.

Ultrakyd - Ultrasound
Ultrakyd – Ultrasound

Ut i fra bildet på skjermen klarte veterinæren og se at det var begynt å samle seg litt væske. Jeg var veldig glad for at veterinæren forklarte hva vi så, for det meste som var på skjermen så bare grått ut med noen lyse konturer innimellom. Jeg forsto at det gråe som leet seg var hjertet, men resten var ikke like lett å skjønne.

– It´s a wonder that the veterinary could see anything from the image on the screen, but she told us that it was starting to accumulate some fluid. I was glad that the vet explained what we saw, for the most part I saw some grey things that moved with some white things in between. I understood that the grey moving thing was the heart.

Skjermen - The screen
Skjermen – The screen

Brigg ble også røntgenfotografert for å sjekke om det var noen svulster i hjertet. Han var like rolig slik at de ikke behøvde å i ham beroligende da heller. Her fikk vi ikke være med inn slik at jeg dessverre ikke fikk tatt noen bilder av det. Kan fortelle at det ikke var noen svulster i hjertet til Brigg.

– Brigg was also x-rayed to check if there were any tumors in his heart. He was kind and calm so that they didn’t had to sedate him. We were not aloud to go with him so unfortunately I didn’t get any pictures of it. Can tell you that there was no tumors in Brigg´s heart.

På veien hjem stoppet vi og kjøpte oss iskrem. Selv endene likte litt iskremkjeks. – On the way home we stopped and bought an ice cream. The ducks loved a bite from the cracker of the ice.

Ender - Ducks
Ender – Ducks

Vi var også innom en venninne og da hjalp vi til med å flytte kyllinger. Må innrømme at det ikke er alle hunder som kan gjemme seg bak en flaggstang, men jeg tror denne kan det om den vil.

– We were stopping by a friend place also and then we helped her to move some chickens. Have to admit that it’s not all dogs that can hide behind a flagpole, but I think this can if it wants to.

Slank?!?!?! - Slim?!?!?!
Slank?!?!?! – Slim?!?!?!

Noen mener at hønene er dumme, men er alle det? De med flere hoder også? – Some believe that the chickens are stupid, are they? Those with multiple heads too?

Har høna flere hoder? - Does the chicken have multiple heads?
Har høna flere hoder? – Does the chicken have multiple heads?

Denne flotte karen syntes nok jeg var uhøflig da jeg prøvde å gale som en hane til ham. Jammen fikk jeg svar på tiltale.

– This great guy thought I was rude when I tried to talk to him as a rooster do. I got a long and good answer I think.

Hanen - THe rooster
Hanen – THe rooster

Jeg skulle ha med meg en kylling hjem slik at den skulle gå seg til å kyllingflokken hjemme. Vi tenkte at han kunne sitte bak sammen med Brigg, men det hadde vi ikke hjerte til allikevel. Kyllingen så jo så liten og puslete ut der den satt i buret til Emil.

– I was going to have a chicken home with me so that it would get to know the rest of the flock he/she was going to live in. We thought that he could sit in the back of the car along with Brigg, but that we did not have heart to let it stay there. The chicken looked so small there it sat in Emil´s cage. 

Ny kylling - New chicken
Ny kylling – New chicken
Han/hun fikk sitte foran - He/she got to sit in the front
Han/hun fikk sitte foran – He/she got to sit in the front

Det var ikke noe problem å sette kyllingen inn til de andre. De kjente hverandre igjen. 🙂 – It was no problem to put the chicken in to the other. They recognized each other . 🙂

God natt! – Good night!