Drittbikkjer – Poop dogs

Jeg føler akkurat nå på det å ha hund. Skogturen sto for tur og jeg tenkte at det ville vært kult å ta bilder av hundene i joggedress. Ikke spør meg om hvorfor. Nydelig solskinn, stedet kjente hundene og jeg godt. Og hull er ikke på agendaen i dag.

– I´m thinking about what I feel when I have dogs. A walk in the forest was on our agenda today. It was a nice weather and I wanted to take some pictures of the dogs in the clothes I made for them. Don’t ask me why. The forest we were to walk in we knew very well. We did not have holes on the agenda today.

Alt var egentlig perfekt. Vi labbet innover og jeg tok bilder i hytten og gevær. Jeg så at Mango rullet seg og jeg tenkte at det var urettferdig at de skulle ha på dresser i dette flott været. Ikke var det spesielt kaldt heller. Jeg gikk bort til Mango for å ta av henne dressen. Da gikk det perfekte over for meg!

– Everything was really perfect. We walked in to the forest and I took pictures of the dogs and a lot of other stuff I saw. I saw that Mango rolled around on the ground and I thought that it was unfair that they had to wear clothes in this great weather. It was not particularly cold either. I called Mango so that I could to take off her suit. At that moment the perfect was over for me!

Drittbikkja som jeg kalte Mango lå og rullet seg i menneskemøkk. Jeg fikk dratt av det ekle kreket sele og dress. Da vi gikk videre har fire drittbikkjer til rullet seg i samme haugen. Jeg løp vekk fra dritten og fikk av hundene seler og dresser. Imens jeg tok av selene og dressene kjente jeg noe som gnikket seg mot leggen min. I to sekunder trodde jeg at jeg var kommet bort i en stein. Da jeg kikket ned stod drittbikkja Mango der og gnidde trynet sitt inn leggen min akkurat som jeg var en vanlig serviett. Jeg satte på selene igjen. Nå fikk jeg en merkelig og rask gange i blant mose, nedfallstrær og lignende på vei tilbake til bilen. 

 The poop dog which I called Mango rolled her selves in to  human poop. I ripped off her clothes. While I was doing that the rest of my dogs rolled around in the same human poop. I ran away from the poop and the dogs followed me. I removed their harnesses and clothes as well. When I did that I felt something against my leg. At first I thought it was a stone, but when I looked down it was Mango that used my leg as a napkin. I put their harnesses back on to my dogs and started to walk back to the car while I was trying to remove the poop from my trousers. They was not comfortable with how I walked when I tried to remove the poop.

Da drittbikkjene og jeg kom frem til bilen løftet jeg dem en etter en inn i burene.Selv endte jeg opp med møkk på hendene. Jeg tok det med stoisk ro og fant frem vannflaska for å få vasket hendene. HAH, korken vil f…. ikke opp. Nå begynte jeg å krabbet halve Eggemoen rundt for å få fjernet møkka på leggen og på hendene.

– When the poop dogs and I came back to the car I lifted them one by one into their cages. I ended up with poop on my hands. I took it stoically and found the dogs water bottle so that I could clean my hands. HAH, what the f…. I couldn´t open it. Now I began to crawled around Eggemoen to removed the poop on my trousers and hands.

Seler og dresser ble lagt i vann og vasket grundig.
Seler og dresser ble lagt i vann og vasket grundig. – My dogs harnesses and their clothes in water

Hvis dere ser en gammel Ford Mondeo med bakluka og vinduer oppe er det bare møkkabikkjene og jeg som har vært på skogtur.

– If you see a old Ford Mondeo with the backdoor and windows open it´s only my dogs and I that has been on a walk in the forest.

Min bil - My car
Min bil – My car

Ikke nok med det, men imens jeg skrev dette kastet selvfølgelig Ice Man opp i buret.

– That was not enough because when I wrote this Ice Man had to  threw up in his cage.

Jeg tror tiden er inne for å gå over til pinnedyr.

 I think it’s time to start with Phasmatidae instead of dogs.

I natt kl. 04:00 ble jeg kattehater – 04:00 AM I became a cathater

I dag klokken 04:00 ble jeg kattehater. Jeg lot fruene (mine to katter) få ligge på soverommet mitt i natt sammen med meg noe jeg skulle få angre bittert på.

– Today at 04:00 I became a cathater. I let the Mrs´ (my two cats) sleep in my bedroom with me, something I was going to regret bitterly.

Klokken 04:00 våknet jeg av at jeg hørte tassende lyder på soverommet. De fløt liksom i alle retninger der ned på gulvet. Innimellom hørte jeg noen tynne skrik og skjønte ikke helt hva som hadde dukket opp inne på mitt soverom. Vinduet sto på vidt gap og da gikk det plutselig opp for meg at en av fruene hadde åpnet det. En av fruene hadde fanget en mus og tatt den med inn. De drev med en katte- og muselek som stort sett ender med døden for den minste parten.

– At 04:00 I woke up that I heard the padding sounds on the bedroom floor. They floated somehow in all directions in which down there. Once in a while, I heard some thin screams and I didn’t understand completely what had appeared in my bedroom. The window was wide open and suddenly I realized that one of the Mrs´ had opened it. And one of the Mrs´ had caught a mouse and taken it in to my bedroom. They ran around and chased a mouse. This was a cat-and mouse game which pretty much ends with the death of the smallest part.

Jeg satte seg opp og fikk slått på lyset. Da så jeg de to «ondskapsfulle» fruene på vær sin side av skrivebordet som sto inne i hjørnet. Det hadde falt ned et papir og under det papiret lå den lille dødsdømte grå saken musestille. Da fruene oppdaget at jeg hadde våknet hoppet de fornøyd opp i sengen og satte seg ved siden av meg. Av blikkene fruene sendte meg skjønte jeg at nå var det på tide at jeg også ble en fullbefaren musefanger. I mitt hode stemte ikke den ideen. Jeg kjente at adrenalinet steg og kikket morskt tilbake på dem. Begge fruene hoppet ned på gulvet igjen akkurat som de skjønte at min hjerne ikke var helt fornøyd med deres opplegg av dette drapsgreiene.

– I sat myself up in the bed and got turned on the light. Then I saw the two «vicious» Mrs´ on each side of my desk that stood in in the corner. It had dropped down a paper and under the paper lay the little death row inmate absolutely still. When the Mrs´ discovered that I had woken they jumped happy up in to my bed and sat together with me. The way the Mrs´ looked at me I realized that now it was time that I too became a fully fledged mouse catcher. In my head did not agree with that idea. My adrenaline rose and I looked back at them with a strict look in my eyes. Both the Mrs´ jumped down on the floor again just as they realized that my brain was not quite happy with their event of this killingthing.

Da det var gått noe som føltes som 300 timer for meg og etter diverse ommøbleringer som ble utført fra senga uten at jeg satte et bein, skjønte jeg at det ikke funket. Da kjente jeg at nå var et hysterisk anfall på vei der jeg satt under dyna. Ikke nådde jeg morgenkåpa mi heller. Til slutt måtte jeg bite i det sure eplet. Sjekket nøye kroksene mine før jeg satte dem på beina, hoppet ut døra og smelte den igjen. Nå måtte jeg faktisk lene seg litt mot døra og trekke pusten et par ganger før jeg begynte å tenke ut en løsning på å fange dette farlige beistet som løp rundt der inne med døden etter seg.

– When it was passed something that felt like 300 hours and after various rearranging of the furniture that was done from the bed without putting a foot down to the floor, I realized that Mrs´ did not get the mouse. Then I felt that a hysterical attack was coming while I sat under the covers. I could not reach my bathrobe either. I had to bite into the sour apple. I checked carefully my crocks before I put my feet in to them, jumped out the door and while I closed the door with a big bang. Now I actually had to lean slightly towards the door and breath a few times before I began to think about a solution to capture this dangerous beast that ran around in in my bedroom with its death behind it.

Til slutt fant jeg en boks på kjøkkenet. Fant ut at lokket til boksen ville være akkurat passe høy til at musa kunne gjemme seg inne i boksen hvis boksen ble satt opp ned på lokket. Jeg syntes at jeg hadde studert nøye hvor løpebanen til musa gikk og «visste» at den kom til å løpe der jeg satte boksen. Det viste seg at boksen måtte flyttes ørten ganger, men til slutt trodde jeg at musa leste tankene mine og gjemte seg under den. Jeg kastet seg ned på gulvet og fikk skjøvet boksen ordentlig opp på lokket og lukket boksen. En mus fanget.

– Finally I found a box in the kitchen. Found out that the lid to the box had just the right high so the mouse could hide it selves inside of the box if the box was set up side down on to the lid. I had studied carefully where the running track to the mouse was so I knew where it was suppose to run so I knew where to put the box. It turned out that I had to move the box many times, but in the end, I thought that the mouse read my mind and hid under it. I threw myself down on to the floor and pushed the box properly on the lid and closed the box. A mouse was caught.

Fruene var ikke helt fornøyd med min måte å fange mus på, men det dreit jeg i. Fruene ble kastet ut av soverommet og musa ble overlevert til skråningen utenfor huset. Da kunne jeg endelig få lov til å sove litt til, men etter det adrenalinkikket det er å fange slike grusomme byttedyr tok det litt tid for meg å få ned hjerteslagene igjen.

– The Mrs´ was not completely satisfied with my way to catch the mouse, but I give a d…. I locked the Mrs´ out of my bedroom and the mouse was handed over to the slope outside my house. Then I finally could be allowed to sleep a little more, but after that adrenaline chock it took some time before I could breath in a calm way and that my heartbeat was normal again.

God natt! – Good night!

 

Dette er riktig TV-kanal – This is the right TV-channel

Ja, det er riktig TV-kanal! - Yes, this is the right TV-channel!
Ja, det er riktig TV-kanal! – Yes, this is the right TV-channel!
"Ikke forstyrr", sier Alvin og Stella.  - "Do not desturbe," sais Alvin and Stella
«Ikke forstyrr», sier Alvin og Stella. – «Do not desturbe,» sais Alvin and Stella
Vi fikk ikke sitte ved middagsbordet. - We did not get to sit at the dinner table.
Vi fikk ikke sitte ved middagsbordet. – We did not get to sit by the dinner table.
De andre rakk å snike seg til en hvil på skinnet de også. Fra venstre: Gudny, Hilde, Stella, Muffin og Mango. - The others managed to sneak onto the skin to get a rest. From the left: Gudny, Hilde, Stella, Muffin and Mango.
De andre rakk å snike seg til en hvil på skinnet de også. Fra venstre: Gudny, Hilde, Stella, Muffin og Mango. – The others managed to sneak onto the skin to get a rest. From the left: Gudny, Hilde, Stella, Muffin and Mango.
"La meg sove i fred", ber Fru Ville Fart. - "Let me sleep, please," begs Mrs Ville Fart.
«La meg sove i fred», ber Fru Ville Fart. – «Let me sleep, please,» begs Mrs Ville Fart.
"Jeg drar til deg om du ikke flytter kameraet," er det Fru Ville Fart sier nå tror jeg. - I hit you if you do not move the camera," is what Mrs. Ville Fart is saying now I think.
«Jeg drar til deg om du ikke flytter kameraet,» er det Fru Ville Fart sier nå tror jeg. – I hit you if you do not move the camera,» is what Mrs Ville Fart is saying now I think.

God natt! – Good night!