Kelly koste seg – Kelly had a nice time

18.05.2018

Alle fikk melk og var veldig fornøyde. Jeg tror også Kelly var veldig glad over å få tømt melkebaren sin.

– They all got milk and was satisfied. I think Kelly was too because the milk bar was empty now.

Nok til alle - Enough to all
Nok til alle – Enough to all

Mammakos er noe alle barn liker. – To cuddle with their mom is something all children like.

Kose - Cuddle
Kose – Cuddle

Filip (sønnen til Catharina) koste seg med valpene. De så ikke ut til å mislike menneskebarnet som dukket opp i bingen.

– Filip (son to Catharina) had a nice time with the puppies. It didn’t seem like the puppies disliced that a human child had landed in their bin.

Filip og valpene - Filip and the puppies
Filip og valpene – Filip and the puppies

Roxy (Hildur) synes det er kjempegøy å kunne løpe rundt i hagen. Det er ikke alltid like lett å være elegant da det viste seg at det var lettere å se ut som en klumpsete elefant.

– Roxy (Hildur) loves to run around in the garden but it isn’t easy to be elgant all the time she looked more like an clumpsy elephant.

Jeg aner dessverre ikke hva slags humle dette er. Kanskje du vet?

– I do not know what sort of bumblebee this is. Do you know?

Flott - Nice
Flott – Nice

God natt! – Good night!

17. mai, vår dag – 17th of May, our day

17.05.2018

Dagen startet ved å sløve litt. Koselig og ikke måtte stresse avgårde for en gangs skyld. 17. mai og Norge trenger jeg vel ikke å forklare for dere som bor i Norge.

– The day started by slacking a little. Cosy not to have to rush off for once. 17th of May is the Norwegian Constitution Day.

Ingen stress - No stress
Ingen stress – No stress

Så startet dagen for oss. Endelig var Hege Marie’s og min 17. mai tur på agendaen. Vi fikk fire ekstra gjester med oss. De heter Ellen Kåsastul, Panda, Kiwi og Frøya. Tre av gjestene var i buret til Brigg.

– So started the day for us. Finally, it was Hege Marie’s and my 17.th of May walk on the agenda. We got four extra guests with us. Their name is Ellen Kåsastul, Panda, Kiwi and Frøya. Three of the guests were in the cage to Brigg.

Klare - Ready
Klare – Ready

På grunn av at Alvin og Colin ikke går sammen valgte vi å sette igjen Brigg og Colin hjemme. 

– Since Alvin and Colin dosn’t go together did we chose to leave Brigg and Colin at home.

Alvin and Berit
Alvin and Berit

Roxy sovnet med en gang hun kom i buret. Serafima ville sjekke at Hege Marie ble med før hun sovnet så hun holdt et overvåkent blikk på henne. Det er helt tydelig at Serafima har flyttet og anser Hege Marie som sin matmor nå.

– Roxy fell asleep right away she got in the cage. Serafima would check that Hege Marie was going with me before she fell asleep so she kept an eye on hers. It’s clear that Serafima has moved and thinks Hege Marie is her owner now.

Roxy and Serafima
Roxy and Serafima

Da vi fikk parkert var gikk kaoset sin vante gang. Det var dette med rutine da. Jeg er vel som de fleste og tar letteste utvei. Ingen rutine.

– When we had parked the chaos started as usual. We should have had a routine for this by now, but I guess I’m as most people and that is the easiest way. No routine.

Nesten alle i et bilde - Almost everyone in one picture
Nesten alle i et bilde – Almost everyone in one picture

Roxy syntes vannet var spennende, men holdt seg på land.

– Roxy thought the water was exciting, but she stayed on land.

Roxy skuer utover vannet - Roxy is looking out on the water
Roxy skuer utover vannet – Roxy is looking out on the water

Alvin syntes det var greit å kjenne på vannet, men tærne hans slapp å føle det våte. Ok, litt fuktig på frambeina ble han. Tror jammen Roxy (Hildur) tar etter Alvin. Tær skal være tørre.

– Alvin felt it was ok to taste the water, but the toes had to stay on dry land. Ok, a little wet on his front legs he was. I believe Roxy (Hildur) does the same as Alvin. Toes are to be on dry land.

Alvin and Roxy
Alvin and Roxy

Drømmen er en liten øy hvor hundene kan få løpe løse hele sommeren. Lurer på om det finnes en slik øy vi kan få campere på jeg) Dette stedet var ingen øy altså, jeg kom bare til å tenke på det.

– The dream is a small island where dogs can run free all summer. Wonder if there is such an island we can camp? This place was no island, I came just to think about it.

Alvin, Roxy, Panda and Eva
Alvin, Roxy, Panda and Eva

Roxy oppfører seg som om hun var som limt til Alvin. – Roxy behaves as she was glued to Alvin’s front legs.

Alvin og Roxy igjen
Alvin og Roxy igjen

Hege Marie prøvde å ha full oversikt over hvor Roxy var, men det er ikke lett når man har en hund på størrelse med en rotte som var alle steder på en gang. Lettere for Ellen da hun har to Shetland Sheepdogs Kiwi, Panda og en Border Collievalp, Frøya.

– Hege Marie tried to have a full overview of Roxy, but it’s not easy when one has a dog on the size of a rat that was all places at once. Easier for Ellen because she had two Shetland Sheepdogs Kiwi, Panda, and a Border Collie puppy, Frøya.

Hege Marie, Ellen Kåsastul and Kiwi
Hege Marie, Ellen Kåsastul and Kiwi

Om sommeren når været var som denne dagen skulle man ha bodd på et slikt sted med en liten sandstrand.

– During the summer when the weather was like this day one should have been living in such a place with a small sandy beach.

Elsa, Alvin and Eva
Elsa, Alvin and Eva

Lettere servering på armen ble det for vesletutta Roxy. Hun spiste godt og etter et lite toalettbesøk virket avknappen.

– The serving was performed on the arm for Roxy. She ate well and after a small lavatory worked the off button.

Mattid for Roxy - Time for food for Roxy
Mattid for Roxy – Time for food for Roxy

Det var godt bursekken var med slik at Roxy hadde et sted å sove for det trengte hun. Det er slitsomt for en liten sjel og skulle utforske hele verden på en gang. Man kan trenge noen pauser da altså.

– It was good the cage bag was there so that Roxy had a place to sleep for she needed it. It’s tiring for a little soul that has to explore the whole world at once. One may need some breaks when one tries to do that.

Sov godt! - Sleep tight!
Sov godt! – Sleep tight!

Her er ikke diskusjonen vennlig. Hvorfor den ikke var det vet jeg ikke, men jeg måtte kremte noen ganger. Litt av problemet er at disse damene er litt for tett i alder. Gudny er fire, Elsa er tre, Berit er tre og Serafima vil gjerne prøve å hevde seg litt hun også selv om hun bare er ett år. Når folk spør meg anbefaler jeg at det minst bør være to til tre år mellom hundene. Så her har jeg driti på draget. Åh, jeg holdt på å glemme Eva, hun er jo bare to år.

– This conversation is not friendly. I do not know what they are discussing, but I had to pretend to clear my voice a couple of times. Some of the problems are that these ladies are a little too close in age. Gudny is four, Elsa is three, Berit is three and Serafima who is one would like to try climb upwards. When people ask me, I recommend that it should be at least two or three years between their dogs. So here I have done it wrong myself. Oh, I almost forgot Eva, she’s only two years.

Se på halen, ingen vil senke sin. – Look at their tail, none of them will lower their tail.

Elsa, Gudny, Berit and Serafima
Elsa, Gudny, Berit, and Serafima

Føya lære seg og svømme i dag. Den frøkna kommer til å bli en vannrotte det er jeg sikker på.

– Føya learned to swim today. This little miss is going to be a water rat that I’m sure of.

Panda and Frøya
Panda and Frøya

Serafima er ikke så glad i vann enda så hun kunne ikke forstå at Frøya orket å bli så våt.

– Serafima is not that found of water and could not understand that Frøya liked to be so wet.

Serafima and Frøya
Serafima and Frøya

Endelig åpnet gourmet restauranten slik at vi kunne få stappet i oss noe mat. Vi er jo så tynne og sarte vi damene veit du!

– Finally opened the gourmet restaurant so that we could stuff ourselves with some food. We are so thin and delicate you know!

Gourmet restauranten har åpnet - The Gourmet restaurant has opened
Gourmet restauranten har åpnet – The Gourmet restaurant has opened

Gudny tok seg også et par svømmeturer. Hun prøvde å hilse på Herr And, men han var ikke interessert i slike undervannssvømmere som ikke holdet seg over vann så han bare forsvant i sivet. Merkelig at tørking av pels må foregå i sand.

– Gudny took a couple of swims too. She tried to greet Mr. Duck, but he was not interested in such underwater swimming so he just disappeared in the willows. Strange that the drying of her fur must be in the sand.

Gudny
Gudny

Så satt vi der og ventet på måltidet. Når tre damer var på tur var det i hvert fall ikke kjedelig.

– Then we sat there and waited for the meal. When three women were on a walk, it was at least not dull.

Ventet - Waited
Ventet – Waited

Godt man har med seg en flink servitrise. Frøya ønsket og smake og Elsa forsøkte å passe på at Frøya ikke fikk.  

– It’s nice to have a good waitress. Frøya wanted to taste and Elsa guarded so that Frøya didn’t get to taste.

Serveringen var upåklagelig - The service was impeccable
Serveringen var upåklagelig – The service was impeccable

Som seg hør og bør 17. mai serverte denne gourmet restauranten pølse i lompe med ketchup og sennep. Helt perfekt grillet til undertegnede. Nei da, vi hadde ikke glemt iskrem, men den ble spist på vei til der hvor vi parkerte.

– As it should did the gourmet restaurant serve sausage in lompe with ketchup and mustard on the 17.th of May. Absolutely perfect grilled to yours truly. No, we had not forgotten ice cream, but it was eaten on the way to where we parked.

LOMPE is a special type of lefse is “lompe”. It is a small and thin version of lefse which is rolled around a hot dog, instead of (or together with) the regular hot dog bun. This is the customary way to eat hot dogs in Norway, especially on 17th of May. You wrap your sausage in them together with ketchup and mustard

Hører til på 17. mai - This belongs to 17.th of May
Hører til på 17. mai – This belongs to 17.th of May

Dessverre var vi nødt til å forlate den lille paradisplassen vi hadde funnet og bevege oss hjemover igjen.

– Unfortunately, we had to leave the small paradise place we had found and go home.

Avgang - Leaving
Avgang – Leaving

Vi passet på at vi forlot plassen slik vi ønsket å finne den hvis vi kommer tilbake hit en annen gang.

– We made sure that we left the place the way we wanted to find it if we were to come back here another time.

Ryddet - Cleaned
Ryddet – Cleaned

Passe størrelse på en plaske dam for hundene hjemme i hagen dette.

– I nice size on a dam in the garden for the dogs.

Passe str - Nice size
Passe str – Nice size
På veien igjen- On the road again
På veien igjen- On the road again

Roxy var sliten og hun måtte sitte på armen, men Roxy hadde ikke tenkt å roe seg i det hele tatt. Buresekken var opptatt av Serafima slik at Roxy pent måtte sitte på min arm. Jeg var sikker på at imorgen måtte jeg til en parykkmaker om hun skulle fortsette slik.

– Roxy was tired and she had to be carried, but Roxy wasn’t going to settle down at all. cage bag was occupied by Serafima so Roxy had to stay in my arm. I was sure that tomorrow I had to find someone that could make me a wig if she was going to continue like this.

Ikke lett - Not easy
Ikke lett – Not easy

Frøya var også sliten så hun fikk sitte i sekken selv om hun egentlig ikke hadde lyst. Hun er bare et par uker eldre enn Roxy.

– Frøya was tired too so she got to ride in the bag even though she really didn’t wanted to. She is just a couple of weeks older than Roxy.

Frøya and Ellen
Frøya and Ellen

Roxy fikk gå litt selv, men Berit ville helst at Roxy kunne gått på andre siden av veien. Gresstråene ville Berit helst ha for seg selv.

– Roxy got to walk a little bit by herself, but Berit would rather that Roxy could have walked on the other side of the road. She wanted to have the grass to herselves.

Roxy and Berit
Roxy and Berit

Jeg vet ikke om du husker hvordan små barn kan være når de ikke ønsker å gå selv lengre. Da kaster de seg ned på bakken og griner eller så henger de seg fast i armer eller bein slik at man ikke får gått. Kan vel si at Roxy ikke var noe unntak.

– I do not know if you remember how young children can be when they don’t want to walk by themselves anymore. Then they throw themselves down on the ground and nagging or they grab your arms or legs so that you can’t walk normally before you pick them up. Might say that Roxy was no exception.

Der satt hun fast - And there she fastened
Der satt hun fast – And there she fastened

Jammen ble Alvin sliten også. Etter 4,5 kilometers tur og tre millioner ganger over plenen for å hente ball var han utslitt han også. Dette var siste turen over plenen for i dag.

– Sure was Alvin tired too. After 4.5 km walk and three million times across the lawn to get the ball, he was worn out too. This was the last run across the lawn for today.

God natt! – Good night!

Dagen før dagen – The day before the big day

16.05:2018

«Er det der her enda,» tenkte Colin. – «Is that thing still here,» thought Colin.

Hildur and Colin
Hildur and Colin

Skal vi dra nå? – Are we leaving now?

Nå? - Now:
Nå? – Now:

Badetid for Gudny, men hun syntes nok vannet var litt kaldt så det holdt med å kikke på det.

– Bath time for Gudny, but she thought the water was too cold so she only looked at it.

Badetid - Bath time
Badetid – Bath time

Da jeg måtte reise var det to som ikke var så glade. Godt de har hverandre å trøste seg med. Colin er veldig glad i Brigg og der Brigg er er som regel Colin også.

– When I had to leave them was these two not so happy. It’s good they have each other. Colin is very found of Brigg and where Brigg is, is Colin.

Colin and Brigg
Colin and Brigg

Litt lekeslåssing i blandt de små skal det være. Det varte ikke mange sekundene før de sov.

– A little play fighting among the small ones as it should be. It didn’t last long before the sleept.

Litt slåssing - A little fighting
Litt slåssing – A little fighting

Kelly og Roxy (Hildur) holdes på hver sin side av grinda. Dette fordi Kelly har søte små og Roxy ikke kan være sammen med dem enda. Når de søte små kommer i en alder hvor de kan være sammen med Roxy vil de nok dessverre være for store og ville for henne.

– Kelly and Roxy (Hildur) are held on each side of the gate. This is because Kelly has sweet small ones and Roxy cannot be together with them yet. When the cute little ones get in an age where they can be with Roxy, they will probably be too large and wild for her.

Må jeg? - Do I have to?
Må jeg? – Do I have to?

Da vi kom hjem sto bassenget der og Roxy kan faktisk nå opp og drikke av det sammen med moren sin.

– When we got home was the pool there and Roxy can reach the water and drink along with her mother.

Hun nådde opp - She could reach it
Hun nådde opp – She could reach it

Det å hvile har ikke Roxy helt skjønt vitsen med så da fjernet jeg henne fra gjengen slik at hun fikk være alene sammen med Hilde. Da jeg gjorde det sovne Roxy omtrent før jeg fikk stappet henne innenfor inngjerdingen.

– Roxy has not understood why she has to rest. When it’s time for her to rest I removed Roxy and Hilde from the rest of the gang so that she can get a chance to sleep a little. When I did so it didn’t take long before she fell asleep.

De deles - Split them
De deles – Split them

Det blåse skikkelig på kvelden slik at gardina prøvde å stikke av. Da var det på tide å stenge dører og vinduer for kvelden.

– The wind got so strong in the evening so that the curtains tried to run away. Now it was time to close both windows and doors for the evening.

Gardina prøvde å stikke av - The curtains tried to run away
Gardina prøvde å stikke av – The curtains tried to run away

Store som små må ha mat for å fungere. Litt forskjell på megde og matskål.

– Big as small needs food to function. A little bit of difference between their food bowls.  

Brigg and Roxy
Brigg and Roxy

Roxy var i gang med jakten og det var ikke lett å fange dette byttet. Jammen distraheres hun raskt. 😀

– Roxy started to hunt and it was not easy to catch this prey. She gets distracted fast. 😀

Balansetrening har hun visst også begynt med. Greit det når man blir passet godt på.

– Roxy has begun her balance training on her own, it’s good as it is in a safe environment.

Balansere - Balancing
Balansere – Balancing

Alvin prøvde å psyke frem ballen noe som ikke fungerte så godt. Vel, egentlig er det feil å si for han klarte å psyke Hege Marie ned av sofaen slik at hun kunne få den frem for ham.

– Alvin was trying to psyche the ball out from under the sofa which did not work so well. Well, actually, it is wrong to say for he managed to psyche Hege Marie down off the couch so that she could get the ball back for him.

Redd ballen - Save the ball
Redd ballen – Save the ball

Roxy syntes det var dårlig gjort at Brigg og Alvin var ute uten henne. Heldivis kom de da inn til slutt.

– Roxy thought it was bad that Brigg and Alvin was outside. Fortnently they came in too.

Hvofor er dere der? - Why are you there?
Hvofor er dere der? – Why are you there?

Alvin og Brigg fikk smake is og det ville Roxy også. – Alvin and Brigg got to taste ice cream. Roxy wanted some too.

Smake - Taste please
Smake – Taste, please

Roxy ble ikke helt flat. – Roxy didn’t get completely flat.

Roxy
Roxy

Kvelden har kommet før en stor dag for Norge skal starte. Gleder meg til imorgen 17. Mai som er norges nasjonaldag.

– The evening has come before a great day for Norway has started. Tomorrow is the 17.th of May is the National day of Norway. 

Der besvimte hun - And there she fainted
Der besvimte hun – And there she fainted

God natt! – Good night!

Roxys (Hildur) svømmer – Roxy (Hildur) is swimming

15.05.2018

Hege Marie tok bilde av Serafima og Roxy (Hildur) da de skulle stå opp. Hvis dette skulle vært stemt over hadde Hege Marie vært i mindretall, for ut i fra bildet var hverken Serafima eller Roxy interessert i å krabbe ut av dyna.

– Hege Marie took a picture of Serafima and Roxy (Hildur) when they were supposed to get out of bed. If this should have been voiced over Hege Marie would have been in the minority, for as it looks from the image was neither Serafima or Roxy interested in getting out of the covers.

Serafima and Roxy
Serafima and Roxy

Roxy har flyttet til Hege Marie og bor der sammen med Serafima og to katter. Når Hege Marie jobber er Roxy hos mamman sin Hilde. Da er det godt med en velkomst sup når man ankommer.

– Roxy has moved to Hege Marie and lives there together with Serafima, and two cats. When Hege Marie works Roxy is together with her mum Hilde. When she arrives in the morning is nice to get a morning drink from Hilde.

Godt å se mamma - It was nice to see mum
Godt å se mamma – It was nice to see mum

Verandaen er gjerdet inn slik at kattene har et fristed når de er ute. Elsa hater katter og det er ikke lett å få stoppet henne i fra å jage dem. Lykke, katten lå bak putene i hjørnet på sofaen.

– The veranda is enclosed so that the cats have a refuge when they are out. Elsa hate cats and it is not easy to stop her from chasing them. Lykke, the cat is lying behind the cushions in the corner.

De så ham ikke - They didn't see him
De så ham ikke – They didn’t see him

Elsa er en god lekekamerat og hun sier bestemt i fra om Roxy ikke oppfører seg.

– Elsa is a great playmate and she tells Roxy if Roxy isn’t behaving.

Elsa og Roxy leker - Elsa and Roxy is playing
Elsa og Roxy leker – Elsa and Roxy is playing

Colin måtte sjekke Roxy. Jeg var nesten redd for at hun ville følge med inn da Colin trakk pusten.

– Colin must check Roxy. I was almost afraid that she would disappear when Colin was sniffing her. 

Hun ble litt liten - She was a bit small
Hun ble litt liten – She was a bit small

Det å gi sekslingene frokost var ikke så enkelt. Jeg dekket på med en flott blå «duk», men det brydde de seg visst ikke om. De var like gode som Roxy og Haakon når det gjaldt å spise. Og jeg som trodde at gjeterhunder var mer intelligente!

– To give the six puppies breakfast was not so simple. I covered the floor with a great blue «cloth», but it looks like they didn’t care. They were just as good as eating as Roxy and Haakon when they started to eat. And I thought herder dogs was more intelligent!

Spiser - Eating
Spiser – Eating

En etter en ble mett og fant ut at det var på tide å sove litt.

– One by one they got full and that it was time to sleep.

En igjen - One left
En igjen – One left

Siden Roxy er så interessert i bassenget lot jeg henne få ta en svømmetur. Det var visst ikke det morsomste Roxy hadde gjort, men jeg må innrømme at Roxy var veldig morsom etterpå da hun prøvde å tørke seg med alle sine krumspring.

– Since Roxy is so interested in the pool, I let her go for a swim. It certainly was not the most fun Roxy had done, but I have to admit that Roxy was really funny afterward when she tried to get dry with all her athletic moves.

Da Alvin og jeg lekte litt på kvelden var det ikke mulig å fa tak i ballen, for den eide Alvin. Som skrevet i et tidligere blogginnlegg er ikke Alvin av den slække typen. Jeg har ikke sjans til å nå ham igjen.

– When Alvin and I played in the evening was it not possible for me to get the ball at all because Alvin owned it. As I have written in an earlier post isn’t Alvin a slow bulldog. I have no chance to reach him when he run.

Min - Mine
Min – Mine

God natt! – Good night!

På stranda – On the beach

14.05.2018

Roxy’s (Hildur) dag startet med litt lek imens Serafima prøvde å være modell for Hege Marie da hun tok bilder.

– Roxy’s (Hildur) dag started with some playing, while Serafima tried to be a model when Hege Marie took some pictures-

Serafima and Roxy
Serafima and Roxy

Dagen første luftetur var på tapetet og det er mulig at Roxy nå ønsker å bli en sau siden hun spiste mat som de gjør.

– This day’s first walk was on the agenda and it is possible that Roxy now wants to be a sheep since she ate the same food as they do.

Morgentur - Morning walk
Morgentur – Morning walk

Mor og datter på morgentur i hagen. – Mother and daughter on their morning walk in the garden.

Mor og datter - Mother and daughter
Mor og datter – Mother and daughter
Resten av gjengen koste seg også - The rest of the gang had a cozy time also
Resten av gjengen koste seg også – The rest of the gang had a cozy time also

Alvin syntes det var dårlig gjort at Roxy ikke ville leke med ham, men hun var bare opptatt av å spise.

– Alvin thought it was badly done that Roxy would not play with him, she was just eager to eat.

Hva med meg da? - What about me?
Hva med meg da? – What about me?

Så var man barnepike for søte sekslinger. – And then one was babysitting those sweet siblings again.

"Jeg er helt alene," sa den ene - Im all alone," said one of them.
«Jeg er helt alene,» sa den ene – Im all alone,» said one of them.

Roxy synes bassenget er spennende, men at Hilde gikk opp i og hoppet ut av seg selv var hun ikke like begeistret for. Etterpå drakk til og med Hilde av bassenget.

– Roxy seems the pool is exciting, but that Hilde went in and jumped out of it by herself, she was not Roxy excited about. Afterward, Hilde drank from it.

Roxy synes at mamma er dum - Roxy thought mum was stupid
Roxy synes at mamma er dum – Roxy thought mum was stupid

Det er mulig Roxy syntes det var mulig å tømme bassenget på denne måten. – Maybe Roxy thought it was possible to empty the pool this way.

Jeg må innrømme at Roxy er heldig som har så tålmodige voksne hunder rundt seg. Griffonene er strengere enn både Alvin, Brigg, Colin og Eva.

– Have to admit that Roxy is really lucky with patience, adults dogs around her. My Griffons are stricter than both, Alvin, Brigg, Colin, and Eva.

Alvin slapp lett unna i dag da Roxy prøvde  leke med ham. Smart å ignorere stiftetmaskiner innimellom.

– Alvin got off easy today when Roxy tried to play with him. Smart to ignore the staples once in a while.

Roxy’s første strandtur. Vannet var ikek så viktig denne dagen, det viktigste var kvister, gress og sand.

– Roxy ‘s first time at the beach. The water was not interesting today. The most important thing was the twigs, grass, and sand.

Selv små kanter kan bli til enorme åser ved siden av en «så stor hund» som Roxy.

– Even small edges can become hugh edge hills next to a «big» dog like Roxy.

En stor åskant - A hugh edge hill
En stor åskant – A hugh edge hill

Jeg prøvde å stikke beina uti for å lokke Alvin med meg, men det var så kaldt at det føltes som om beina ble til is med en gang. Jeg klarte å holde ut i to minutter, men da føltes som om jeg ikke hadde bein lengre. Må innrømme at Alvin var smartere enn meg siden han holdt seg på land.

– I tried to put my feet into the water to lure Alvin with me, but it was so cold that it felt as if my legs turned into ice right away. I was able to stay in the water for about two minutes, but then it felt as if I didn’t have any feet anymore. I have to admit that Alvin was smarter than me since he stayed on dry land.

Alvin var smartere enn meg! - Alvin was smarter than me!
Alvin var smartere enn meg! – Alvin was smarter than me!
Det var greit å ha tørre bein - It was best to keep the feet dry
Det var greit å ha tørre bein – It was best to keep the feet dry
Jeg håper det gikk bra med sjåføren - I hope it went well with the driver
Jeg håper det gikk bra med sjåføren – I hope it went well with the driver

God natt! – Good night!

På besøk – On a visit

13.05.2018

Nå har jeg tisset. Skal jeg bli sittende her? – Now I have peed. Do I have to sit here?

Jeg vil inn - I want to get in
Jeg vil inn – I want to get in

Man trenger flere enn en tur ut for å ikke gjøre inne. – One needs more than one time outside to get to learn to do the business outside.

Neste tur ut - Next time out
Neste tur ut – Next time out

Hvis Alvin tror han blir forfulgt er det ikke bare fantasi. – If Alvin feels that someone is following him, he does not imagine it.

Alvin blir forfulgt - Alvin is being chased
Alvin blir forfulgt – Alvin is being chased

Alvin er ikke glad i traktorer og det fortalte han helt tydelig. Vi kunne se den langt unna, men det spilte visst ingen rolle for ham. Den skulle ikke ha vært der.

– Alvin is not fond of tractors and he told me quite clearly. We could see it far away, but it didn’t seem to matter to him. It should not have been there.

Vann er alltid spennende for små barn og for Roxy (Hildur) var det intet unntak.

– Water is exciting for small children and it was for Roxy too.

Det er mulig Roxy ønsket å fortsette som rå. – It is possible Roxy wanted to stay raw.

Roxy under grillen - Roxy under the barbecue
Roxy under grillen – Roxy under the barbecue

Alvin syntes det var litt vel varmt. Jeg elsker å si at det er litt for varmt her fordi det er så sjelden jeg kan si det. 

– Alvin thought it was a bit too warm. I have to admit that I love to say it is too hot here because it is seldom I can say it. 

For varmt - Too hot
For varmt – Too hot

Jammen holdt med en planke da Roxy ville sole seg. – Roxy didn’t need more space than one plank when she wanted to take a sunbath.

Roxy elsker sola - Roxy loves the sun.
Roxy elsker sola – Roxy loves the sun.

Det var ikke lett å få med seg hele kroppen ut når man er sliten. – It isn’t easy to take the whole body out when one is tired.

Klarte det ikke - Didnt make it
Klarte det ikke – Didnt make it

Da Ida Naemy (min datter) løftet Roxy sov hun godt. Det var ikke tegn til å lette på øyelokket en eneste gang.

– When Ida Naemy (my daughter) lifted Roxy she slept well. Roxy did not move an eyelid at all, she slept.

Er mann trøtt, så er man trøtt - Is one tired, then one is tired
Er mann trøtt, så er man trøtt – Is one tired, then one is tired

Roxy og Alvin fikk være med på besøk og husets katt syntes det var kjempespennende med Roxy. Katta hadde litt mer respekt for Alvin, men han gadd ikke å bry seg om katta i det hele tatt.

– Roxy and Alvin got to go for a visit together with me. The cat thought Roxy was very exciting and she had a bit more respect for Alvin than Roxy. Alvin didn’t care about the cat at all.

Katten var veldig nysjerrig på Roxy - The cat was very nosy about Roxy
Katten var veldig nysjerrig på Roxy – The cat was very nosy about Roxy

Roxy var klar for å nedlegge dagens bytte, den svarte katten. Dessverre gikk ikke det så bra da katten så henne.  – Roxy was ready to hunt down today’s prey, the black cat. It did not go well because the cat saw her.

Roxy og katten - Roxy and the cat
Roxy og katten – Roxy and the cat

Disse tre er jeg både stolt og glad i. Mine barn. – I’m both proud and fond of these three. My children.

Kent-Marius, Ida Naemy and Roy Are
Kent-Marius, Ida Naemy and Roy Are
De elsker dyr - They are really fond of animals
De elsker dyr – They are really fond of animals

Det er mulig Roxy har funnet enda et nytt yrke. Knivsluker siden det var det hun prøvde på her.

– It is possible the Roxy has found yet another profession. Swallow knives since that’s what she tried to do.

Roxy
Roxy

Hadde bakbeina vært litt lengre bak hadde dette vært en fin utstillingsposisjon. Ser du, jeg plukker og plukker pels.

– If her hind legs had been put a bit back it would have been a nice show position. Do you see it, I’m removing more and more of her fur.

Roxy i posisjon - Roxy in position
Roxy i posisjon – Roxy in position

Hvor mange må til for å strekke en strømkabel? – How many is needed to stretch a power cable?

Hvor mange må til? - How many has to do it?
Hvor mange må til? – How many has to do it?

Katta fant seg et smart gjemmested, men da var Roxy borte.– The cat found herself a smart place to hide but now was Roxy gone.

Hvor ble Roxy av? - Where did Roxy go?
Hvor ble Roxy av? – Where did Roxy go?

Roxy var trøtt og trengte litt søvn. – Roxy was tired and needed som sleep.

Der var hun - There she was
Der var hun – There she was

Så var våkentiden der igjen. – And then it was time to stay awake again.

Ende flere bilder? - More pictures?
Ende flere bilder? – More pictures?
Koser seg - Having a nice time
Koser seg – Having a nice time

Alvin fikk være med å gynge og det syntes han var veldig koselig. Han ble nesten litt trøtt av all gynginga.

– Alvin got to rock and han thougt that was very cozy. He almost got a bit tired.

Godt å ha en snill onkel. – It is nice to have a kind uncle.

Onkel Alvin - Uncle Alvin
Onkel Alvin – Uncle Alvin
Matmor kom - Their owner came
Matmor kom – Their owner came

Som du har sett tidligere i dette blogginnlegget har Roxy litt problemer med å få med seg alt på et sted når hun skal sove. Vel denne gangen var det vel egentlig øret som prøvde å stikke av. Det forundrer meg ikke før Roxy hører ikke alltid like godt.

– As you have seen earlier in this blog post has some problems with the Roxy to get everything in a place when she’s going to sleep. Well this time it was well actually ear who tried to run away. It amazes me not until Roxy hear not always as well.

Kveld - Evening
Kveld – Evening

God natt! – Good night!

Roxys (Hildur) første treningssession – Roxy’s (Hildur) first training session

Tusen takk for alle kommentarer og meldinger som har kommet pågrunn av Haakon.

– Thank you so much for all the comments and messages that have come because of Haakon.

Siden dagen igår var så trist måtte jeg finne på noe som alle hundene synes er gøy og det er å trene. Så da dro vi til hallen for å øve litt på agility.

– Since yesterday was a sad day I had to do something with the gang that they love and that is to work. We drove up to the place we train and the gang got to train agility today.

Roxy (Hildur) fikk være med på treningen. Vi var helt alene til å begynne med. Da lot jeg Hilde og Roxy får løpe litt rundt.

– Roxy (Hildur) got to go with the gang and me for the training session. We were all alone for a while and I let Hilde and Roxy run around a little.

Hilde and Roxy
Hilde and Roxy

Roxy ble veldig overrasket da det nye stedet vist seg å ha et hull. Heldigvis var ikke det hullet så stort at hun forsvant ned i det slik et par av hundene gjorde da jeg gikk tur med dem for noen år siden.

– Roxy was very surprised when she found holes at this new place she hadn’t been at before. Fortunately, these holes were not so big that she could fell into them as some of the dogs did on the walk a few years back

"WOW, et hull." - "WOW, a hole."
«WOW, et hull.» – «WOW, a hole.»

Etter hvert kom det noen som skulle montere hopphindere. Da var jeg så «frekk» og spurte om de hadde tid til å hilse på Roxy slik at jeg fikk se hvordan hun ville reagere på fremmede på et nytt sted. Det var ikke nei i deres munn. Dessverre hverken filmet eller tok jeg bilder, men jeg kan fortelle at halen var på topp hele tiden og de fire menneskene innholdt et lite mennesker også. Ikke noe problem med slikt i hvert fall og gøy var det. Roxy syntes det var veldig stas at hun fant mennesker der.

– After a while, it came someone that was to mount some jumps. I was so «rude» that I asked if they had time to greet Roxy so I got to see how she would react to strangers in a new location. None of them said no. Unfortunately neither did I filmed or I took any pictures, but I can tell that the tail was on top the whole time and the four people contained a small human too. No problem at all. Roxy thought it was very funny that she found people there too.

Alvin var veldig glad over å se andre hunder der. Lydene han lager kan virke litt skremmende, men disse hadde hilst på Alvin før.

– Alvin was very happy to see other dogs there. The sounds he makes can seem a little daunting, but these had met Alvin before.

Alvin og de to valpene på rundt fire måneder. - Alvin and to puppies around four month old.
Alvin og de to valpene på rundt fire måneder. – Alvin and to puppies around four month old.

Roxy fikk sin første leksjon i «sitt» i dag. Fort og riktig, takket være henne var det over før vi nesten fikk startet. Jeg klarte å filme hele treningsøkta hennes.

– Roxy got her first lesson in «sit» today. Quickly and correctly thanks to her it was over before we almost got started. I got to filme her whole training session.

Da treningen var over for alle sammen fikk Roxy være med ut og leke litt. Jammen fant hun et fint bytte. Ja da, jeg skal strippe henne ferdig. 😉

– When the training was over for all together Roxy got to be with me and play a little bit. Sure, she found a nice prey. Yes, I will finish her grooming. 😉

"Det er best å få drept dette løvet!" - "It's best to kill this leaf!"
«Det er best å få drept dette løvet!» – «It’s best to kill this leaf!»

Da vi kom hjem var det en sliten liten Roxy som ble løftet ut av bilen. Etter å ha ligget på lading et par timer var det full fart igjen. Da var det stakkars Alvin og Hilde som fikk gjennomgå.

– When we got home it was a tired little Roxy that was lifted out of the car. After a couple of hours on «the charge», it was full speed again. Now it was poor Alvin and Hilde that got it from Roxy.

Alvin, Hilde and Roxy
Alvin, Hilde and Roxy

Det var ikke pent av de store å ha gravd hull i plenen. Stakkars Roxy kom nesten ikke opp igjen etter å ha fallt ned i hullet.

– It was not nice of the grown to have dug holes in the lawn. Poor Roxy fell into one of them and had a big problem of getting out of it again.

Hole on one!
Hole on one!

Jeg visste ikke at bæsj kunne vokse på busker, men det gjør det her i hagen.

– I did not know that poop could grow on trees, but it does so in this garden.

Bæsj - Poop
Bæsj – Poop
Valpegrindtiden over for denne gang - Puppy pen time is over for now
Valpegrindtiden over for denne gang – Puppy pen time is over for now

Roxy fikk kjeft av Elsa som lå og tygde på et øre. Da var det trygt og godt å sette seg hos onkel Alvin og se på den sinte tanta.

– Roxy got a clear message from Elsa that was lying and chewed on an ear. Now it was best to sit next to Uncle Alvin and look at the angry aunt.

Alvin and Roxy
Alvin and Roxy

Alle lekene er nyvaskede til stor glede for Roxy. Kveldsmaten er gitt og dagen er snart over for oss her i huset.

– All the toys are newly washed with great joy for Roxy. Supper is given and the day is soon over for us here in this house

Rene - Clean
Rene – Clean

Kveldsmusa er fanget og da er det vel på tide å finne senga.

– The evening mouse is caught and then it is time to find the bed.

Kveldsmusa - The evening mouse
Kveldsmusa – The evening mouse

God natt! – Good night!

Den siste hjelpen – The last help

07.05.2018

Hege Marie har vært ute på tur med Serafima og Hildur i bånd. Hildur har fått nytt navn og vil bli kalt Roxy til daglig. Så var det det å huske dette da. At hun skal hete Roxy mener jeg.

– Hege Marie has been out walking with Serafima and Hildur on a leash. Hildur has now got a new name and will be called Roxy. Now I have to remember this. That she will be named Roxy I mean.

Serafima and Roxy (Hildur)
Serafima and Roxy (Hildur)

Hilde er fortsatt flink og bæsjen rakk ikke å nå gulvet en gang. 

– Hilde is still good and his poop did never reach the floor.

Haakon bæsjer - Haakon take a shit
Haakon bæsjer – Haakon take a shit

Haakon prøver innimellom å leke med sin søster, men hun ble for hardhendt slik at jeg faktisk må gå inn og stoppe leken. Han er bare halvparten så stor som henne.

– Haakon tries to play with his sister, but she played too hard for him so I actually have to stop them. His size is only half of his sister.

Haakon er utrolig glad i Hjørdis og hun lar ham bite henne i skjegget og leker akkurat passe hardt med ham. Dessverre forlater hun oss på onsdag. Torsdag drar hun hjem til Danmark.

– Haakon is incredibly fond of Hjørdis. She lets him chew on her beard and plays nicely with him. Unfortnently is she going home on Thursday to Denmark.

Hjørdis and Haakon
Hjørdis and Haakon

Øynene har åpnet seg på disse søte små så nå blir det nok liv i leiren for alvor.

– Their eyes have opened up on these cute little ones so now it will more life in the bin.

Åpne øyne - Open eyes
Åpne øyne – Open eyes

Haakon har to snille tanter som tar godt vare på ham. – Haakon has to nice aunts that are taking good care of him.

Hjørdis, Haakon and Elsa
Hjørdis, Haakon and Elsa

08.05.2018

Jeg ble sa glad da Haakon spiste en munnfull. – I was so happy when Haakon ate a mouthful.

Roxy (Hildur) i lek med Serafima. Disse to frøknene har blitt bestevenner og det vil de nok forbli resten av livet.

– Roxy (Hildur) playing with Serafima. These two misseses are best friends and they will stay so for the rest of their lives.

Det er ikke så lett å få skiftet på senga. Gudny hadde det veldig travelt med å komme seg i den da hun var livredd for at hun ikke skulle få sove sammen med meg i natt.

– It’s not easy to put new bedsheet on the bed. Gudny had was in a hurry to get in my bed because she was terrified that she would not sleep in my bed tonight.

Jeg nekter å flytte meg. - I refuse to move.
Jeg nekter å flytte meg. – I refuse to move.

Hjørdis, Gudny og Mango skulle få ligge i senga mi i natt og de fant seg vært sitt hjørne.

– Hjørdis, Gudny, and Mango were going to sleep together with me tonight and they found themselves a corner each.

Hjørdis, Gudny and Mango
Hjørdis, Gudny and Mango

Da dyna var på plass viste disse to damene meg hvor de ville ligge. Hvor skal jeg ha hodet da?

– When the duvet was in place these two ladies showed me where they wanted to lie. Where I’m I suppose to rest my head?

Dyna på plass - The duvet in place
Dyna på plass – The duvet in place

09.05.2018

Alvin bestemte seg for at Jorunn (min søster) ikke fikk lov til å ha på seg sko. Han prøvde meget bestemt å få dem av beina hennes.

– Alvin decided that Jorunn (my sister) were not allowed to wear shoes. He tried very specific to get them off her feet.

Alvin and Jorunn
Alvin and Jorunn

Alt Alvin har mener Roxy er hennes. Alvin bryr seg ikke om slikt.

– All Alvin has, does Roxy mean that is her. Alvin does not care about such a thing.

Roxy elsker også sko og størrelsen spiller visst ingen rolle. – Roxy loves shoes and the size doesn’t matter.

Roxy (Hildur)
Roxy (Hildur)

Jeg prøvde å få tatt et bilde av Roxy, men det var ikke så lett enda Hege Marie holdt henne.

– I tried to get a picture of Roxy, but it was not so easy even though Hege Marie held her.

Vil ikke! - Dont' want to!
Vil ikke! – Dont’ want to!

Det tok litt tid, men vi fikk et bilde og det var vel egentlig en sensasjon.

– It took a while, but we got one picture and that was a sensation.

Klarte det! - Made it!
Klarte det! – Made it!

Roxy har en tendens til å henge seg over ting når hun sover og denne gangen var ingen unntak.

– Roxy has a tendency to hang herself over things when she’s asleep and this time was no exception.

Alvin and Roxy
Alvin and Roxy

10.05.2018

Nå har jeg begynt å strippe Roxy. Det er ikke lett for rolig har hun ikke tid til å være.

– I have started to groom Roxy. I have to pull her babyfur of since she is wirehaired but she will not sit or lie still.

Roxy
Roxy

Ut på tur og bli våt. Fire av de i liten størrelse i gjengen bare elsker vann.

– Out on a walk and get wet. Four of them that have a small size loves the water.

Hilde, Elsa, Gudny and Serafima
Hilde, Elsa, Gudny and Serafimaire

Alvin syntes ikke vann er morsomt så da får vi trene på det og håpe at han vil like det etter hvert.

– Alvin does not like water. Well, then we have to train in it and hope he will like it.

Vått gress var ikke noe problem, eller kanskje det var litt glatt!

– Wet gras was not a problem or might it have been a little slipperey!

I skrivende stund sitter jeg å venter på at veterinæren skal ringe meg tilbake slik at jeg kan reise opp til henne med Haakon. I dag skal han få slippe. Det eneste han ønsker er enten å ligge tett inntil sin mor eller i genseren min. 

– The only thing I do while I’m writing now is waiting for the vet to call me back so that Haakon and I can drive to her. Today he’s going to sleep. The only thing he wants is either to be close to his mother or lie in my sweater. 

Alvin, Haakon and Hilde
Alvin, Haakon and Hilde

Kroppen hans tar ikke til seg næring og i dag har han ikke sugd mange ganger av Hilde heller. Haakon er flink til å drikke vann. Han drakk godt da jeg ga ham vann fra et eggeglass. Han har kastet opp mørk væske siden igår. De gangene jeg har prøvd å gi ham mat fra sprøyte ser det ut som om han får vondt. Han blir skikkelig stresset og hjertet hans hamrer som besatt. Så ja, nå er det på tide å la den lille kroppen få vandre over regnbuebroen der hvor søsteren hans sitter og venter på ham. Siden jeg har en firbeint venn må jeg faktisk være der i disse stundene også og ikke la det gå for langt. 

– He has not tried to get milk from his mother today. He drinks water though. I gave him some and that he thought it was good. I tried to give him some goat milk but he turned his head away. He has thrown up dark liquid since yesterday. Those times I’ve tried to give him food from a syringe he almost panicking. It looks like he gets in pain when he eats what I give him. He gets really stressed and his heart pounding as obsessed. So yes, now it’s time to let the little body wander over the Rainbow Bridge where his sister is sitting and waiting for him. Since I have a four-legged frind I need to be there for them at these moments also and not let it go too far.

Jammen flyttet Haakon raskt inn i hjertet mitt. Vakker var han. – Haakon moved quickly into my heart. He was very beautiful.

Haakon av Jarobas 11.03.2018 - 11.05.2018
Haakon av Jarobas 11.03.2018 – 11.05.2018

God natt! – Good night!

Haakon er syk – Haakon is sick

04.05.2018

Dette var den fjerde humlen jeg har sett i år. Håper det fortsette slik og at jeg få se mange av dem.

– This was the fourth bumblebee I have seen this year. I hope to see many of them this summer.

La humlen suse - Let the Bumblebee fly
La humlen suse – Let the Bumblebee fly

Dermed var Kelly ferdig med sin dritetur for i dag. Sa da kunne hun ta vare på sine kjære små igjen.

– And then Kelly was finished with her shit walk for today. Now she could take care of her small loved ones.

Kelly
Kelly

Haakon har tydeligvis lært av Elsa at det er slik man hilser på Jorunn (min søster). Alvin synes dette var bare tull så han oveså likegodt hele Jorunn siden han ikke fikk lov til å tygge litt på skoa Jorunn hadde på beina.

– Haakon has learned from Elsa how to greet Jorunn (my sister). Alvin seemed that this was bullshit and ignored Jorunn since he wasn’t allowed to chew on her shoes while she was wearing them.

Jorunn, Haakon, Elsa and Alvin
Jorunn, Haakon, Elsa and Alvin

Haakon lekte litt med Elsa til hennes store glede. Han er ikke så brautende som sin søster.

– Haakon played a little with Elsa to her great joy. He is not as wild as his sister.

Deretter var det Hildur sin tur. Hun er mildt sagt en tornado om dagen.

– Then it was Hildur’s turn. She is mildly said a tornado these days.

Hildur på raid - Hildur on a raid
Hildur på raid – Hildur on a raid

Der fant hun jammen i meg litt tørkepapir. – Now she found some paper towel.

Hildur fant litt papir - Hildur found some paper
Hildur fant litt papir – Hildur found some paper

Alvin og Hjørdis skjønte ikke helt hva hun skulle med det.– Alvin and Hjørdis didn’t understand what she was going to do with that.

"Mitt," sa Hildur og løp - "Mine," said Hildur and ran
«Mitt,» sa Hildur og løp – «Mine,» said Hildur and ran

05.05.2018

Tornadoen klarer godt å sove også.. Når hun sovner er det nesten ikke å få vekket henne og hammen er det bra slik at vi ikke behøver å liste oss rundt.

– The tornado can sleep also. When she sleeps it almost impossible to wake her and that is good so we don’t have to worry that we will wake her while we are walking around.

Sove?!?!?! - Sleep?!?!?!?!
Sove?!?!?! – Sleep?!?!?!?!

Det er ikke alltid like lett å gå fra sted til sted her i huset. – It isn’t always easy to walk around in this house.

06.05.2018

Endelig ble resten av trærne lagt ned og delt. Nå er det bare å finne en kvistkutter et eller annet sted slik at jeg kan få fjernet greinene også.

– At last, the rest of the trees was cut. Now it’s just to find a branch cutter somewhere so that I can get rid of the branches also.

De var ikke små - They wern't small
De var ikke små – They wern’t small

Nå var det ikke mye igjen av snøfonna ved huset mitt heller. Litt rart å tenke på at denne var over to meter høy. 

– Now it wasn’t much left of the snow by my house either. It strange to think about that this has been over two meters high.

Bare litt - Just a little
Bare litt – Just a little

Man trenger litt solskinn på kroppen. – One needs a bit of sunshine on one’s body.

Haakon and Hilde
Haakon and Hilde

Hvofor må det kastes søppel ute og ikke i en søppeldunk?

– Why must it be disposed of garbage out in the ditch and not in a garbage can?

Ikke bra - Not good
Ikke bra – Not good

Karen-Marie Stordal passer godt på at sønnen Kristian Fredrik jobber og løfter riktig. 😉

– Karen-Marie Stordal has a close eye on her son Kristian Fredrik while he is working and to see if he lift the wood the right way. 😉  

Barnearbeid - Child labor
Barnearbeid – Child labor

Sondre var veldig flink han også. – Sondre did well also.

Hele dugnadsgjengen og jammen gjorde de en flott innsats alle sammen. Tusen takk og all ære til dem.

– The voluntary work gang and sure they did a great effort altogether. Thank you so much.

From the left: Roy Are, Rune, Karen Marie, Vidar, Lexi, Emilie og Tallulah
From the left: Roy Are, Rune, Karen Marie, Vidar, Lexi, Emilie og Tallulah

Haakon har fått en forkjærlighet for haler. Eva prøvde å si i fra at dette ikke var ok, men det så han visst ikke.

– Haakon has been a penchant for tails. Eva was trying to say that this was not ok, but he didn’t see that.

Vi har vært klar over en stund nå at Haakon ikke er helt frisk så i dag tok Hege Marie med seg Hildur hjem. Hildur skal bo hos henne. Men det å få på seg sele var ikke så gøy. Den var litt stor så vi måtte knyte på en sløyfe slik at den passet henne.

– We have been aware of for a while now that Haakon is not quite well so today Hege Marie took Hildur wither her. Hildur will stay with Hege Marie. But to wear a harness was not so fun. It was a little too big so we had to tie on a loop so that it suited her.

07.05.2018

For å være ærlig så vet ikke om Haakon vil overleve. Han puster litt tungt. I dag var vi hos veterinær. Veterinæren mente at han har en luftveisinfeksjon.  Jeg har flyttet Hilde og gjengen hjem sammen med meg slik at hun og Haakon skal få det mest mulig rolig. 

– To be honest so do I not know if Haakon will survive. He’s breathing a little heavy. Today we were at the vet. The vet thought that he has a respiratory infection.  I have moved my gang and I back home so that Hilde and Haakon have it as quiet as possible around them.

Jeg må innrømme at jeg jubler hver gang Haakon er ute og leker litt. – I have to admit that I cheers everytime Haakon is playing.

God natt! – Good night!

PS: Det ble ikke noe flytting av bloggen som du kan se. – I did not move my blogg as you can see.

Brigg er rar – Brigg is strange

03.05.2018

De henger seg på som klegger. Viktig å få i seg mest mulig.

– They fasten quick. It is important to get as much as they can.

Kelly har nok melk - Kelly has enough milk
Kelly har nok melk – Kelly has enough milk

Brigg synes Hildur kan være litt vel intensiv og det har han rett i.

– Brigg thinks Hildur can be a bit intensive and he is right.

Hildur and Brigg
Hildur and Brigg

Brigg har noen merkelige ting for seg. Ikke vet jeg hvorfor han gjør dette stadig vekk, men det er mulig han var hest i sitt forrige liv og ønsket av jeg skulle ri en tur.

– Brigg has some strange things he does. I don’t know why he sometimes does this, but it is possible he was the horse in his previous life and has a desire of getting me to horseback riding on him.

Brigg er rar - Brigg is strange
Brigg er rar – Brigg is strange

Hildur undersøker alt. Og nå er det Alvins edlere deler som får en skikkelig gjennomgang. Alvin stakkars har hoppet mer enn en gang når de små har prøvd å bite litt i det som henger bak i. Enda så tar han sjansen, det hadde ikke jeg turt.

– Hildur examines everything. And now it is Alvin’s unmentionables that get a proper review. Poor Alvin has jumped more than once when the little ones have tried to bite a little in those things that hang in the back. Even so, he takes the chance, that I did not have the guts to do if it was me.

Hildur and Alvin
Hildur and Alvin

Alvin er veldig glad i bamsene sine og synes ikke noe om at Haakon prøvde å okkupere en av dem.

– Alvin loves his teddies and does not like that Haakon tries to occupy one.

Haakon and Alvin
Haakon and Alvin

Haakon ville bare ha et sted å ligge han. – Haakon only wanted a place to lie.

Haakon
Haakon

Hilde mente at nå var det sengetid for disse små og jammen hørte de.

– Hilde ment it was time for bed and her children listen to her.

Sengetid - Bedtime
Sengetid – Bedtime
Så var det natta her i huset og jammen er det godt for ei gammal kjerring.

– Now it is night in this house and that is good for an old lady like me.

God natt! – Good night!