Hippie og Alvin i Agility – Hippie and Alvin in Agility

09.06.2019

Jeg har fått en del spørsmål om jeg har begynt å trene Agility med hundene. På grunn av mine helse har det ikke blitt så ofte, men vi er i siget.

– I have had some questions about whether I have started to train Agility with the dogs or not. Because of my health, I can train so often, but we have started.

Ja, jeg har begynt, men jeg har ikke skrevet noe om det enda. Dette er Hippies fjerde treningsdag på vippa. Jeg ønsker at hun skal gå frem på hindret. Det ser ut til at hun er i ferd med å lære seg det, men retningen var det visst ikke så nøye med.

– Yes, I’ve begun, but I haven’t written anything about it yet. This is Hippie’s fourth training day on the seesaw. I want her to move forward on the obstacle. It looks like she’s about to learn it, but the direction wasn’t important thought Hippie.

Hippie jobber godt og elsker dette. Jeg har skjønt at jeg bør bli en sprinter for å holde tritt med denne damen etter hvert.

– Hippie works well and loves this. I’ve realized that I should be a sprinter to keep up with this lady over time.

Vi har også trent på hopp, hjul og tunneler, eller rør som jeg kaller det. Jeg prøvde meg på en kombinasjon av disse hindervariantene. Det gikk faktisk over all forventning. Filmingen ble litt dårlig da jeg både skulle filme og føre Hippie samtidig.

– We have also trained on jumps, tire and tunnels. I tried a combination of these obstacles. It actually went above and beyond expectations. The filming was a bit poor when I had to both film and lead Hippie at the same time.

Selv Alvin trenes i dette og han ser ut til å elske det han også. Det er virkelig morsomt å jobbe sammen med disse firbeinte når man ser hvor høyt de elsker det. Dessverre måtte jeg både filme og føre i denne videoen også.

– Even Alvin got to try Agility and he loves this too. It is really fun to work with them all as they all love it. Unfortnently I had to both film and lead in this video also.

God natt! – Good night!

Er microchippen farlig? – Is the microchip dangerous?

Jeg kjente at jeg ble litt redd da jeg ble opplyst om dette, men hva skal man bruke istedenfor? Skal vi gå tilbake til tatovering?

– I got a bit scared when I was informed about this, but what should we use instead? Should we go back to tattoos?

En veterinær har forspurt om disse microchipene vi bruker for å ID-merke våre kjæledyr farlige for våre dyr, kun stillhet var det han ble møtt med. Er de farlige?

– One veterinarian has asked about these microchips we use to ID our pets and the only answer he got was silence. Are they dangerous?

Implanted Microchips Cause Cancer

God natt! – Good nigt!

Når har bedømmelsen i utstilling gått for langt? – When has a judge in a dogshow gone too far?

Jeg må innrømme at disse bildene fikk meg til å gråte. Dommere på utstilling har stor makt for mange hundefolk og hunder blir avlet og holdt i den utstillingskondisjonen som vinner mest. At denne hunden vant er en katastrofe da den er på sultegrensa. Jeg håper at reaksjonene på hva disse dommerne har latt vinne får en slik reaksjon at de mister dommerlisensen. Dette er ikke bare nesten dyreplageri. Det er dyreplageri.

– I have to admit that these photos made me cry. Judges at the exhibition has great power for many people and dogs are being bred and kept in the exhibition stamina that wins the most. That this dog won is a disaster because this dog has to be starved to look like this. I hope that the reactions on what these judges has done get such a reaction that they will lose their judge licenses. This is not only almost animal abuse, it is animal abuse.

Hva tenker eieren og dommeren med? - What is the owner and judge thinking with?
Hva tenker eieren og dommeren med? – What is the owner and judge thinking with?

Eieren av denne hunden skal etter min mening får utstillings- og avlsforbud, samt forbud til å ha dyr i sin besittelse i det hele tatt. Hadde denne personen vært en valpekjøper av meg hadde ikke den hunden vært i hans hender i dag.

– The owner of this dog should in my opinion gett exhibition- and breeding ban, as well as banned to have animals in his possession at all. Had this person been a puppy buyer of mine he would not have the dog in his hands today.

Se på resten av bildene og bedøm selv. Skal gøy med hunden være slik? Jeg mener at å stille en hund skal være gøy for både handler og hund.

– Look at the rest of the photos and judge by yourself. Should having fun with your dog be like this? I meen that to show a dog should be fun for both handler and dog.

En annen ting, presidenten for FCI burde gå av. At han som er leder for en av verdens største hundeorganisasjoner godtar dette, DET ER EN SKAM. 

– Another thing, The President of the FCI should leave the Presidency. He is the leader of the world biggest dog organisation and should not have accepted this, THIS IS A HUGH DISGRACE. 

Dette er presidenten for FCI Rafael de Santiago (Puerto Rico): President - This is the President of FCI Rafael de Santiago (Puerto Rico): President
Dette er presidenten for FCI Rafael de Santiago (Puerto Rico): President – This is the President of FCI Rafael de Santiago (Puerto Rico): President

 

Denne dommeren må miste dommerlisensen sin - This judge has to lose his license.
Denne dommeren må miste dommerlisensen sin – This judge has to lose his license.

Det er så reddselsfullt - It's so frightening.
Det er så reddselsfullt – It’s so frightening.

Det er så reddselsfullt - It's so frightening.
Det er så reddselsfullt – It’s so frightening.

Jeg oppfordrer deg til å sende mail til FCI direkte og si hva du mener om dette og at du anbefaler at disse dommerene mister dommerlisensen sin. Samtidig anbefaler jeg deg som stiller til ikke å stille for disse dommerene.

– I encourage you to send a mail to FCI directly and say what you think about this and that you recommend that these judges lose their license as a judge. At the same time, I recommend you not to show your dog for these judges.

Her er mailadressen:  info@fci.be

 

Nesearbeide – Smeller

Smeller er en ny hundesport i Norge. Nesearbeide er noe alle hunder bør få lov til å prøve seg på.

– Smeller is a new sport in Norway. This is nosework and every dog should try this. 

En fin sport om hunden skal holdes i ro etter en skade og trenger litt hjernetrim for at den skal være rolig. Denne sporten er virkelig trettende for en hundehjerne på en positiv måte.

– It´s nice sport for the dog if it has to stay calm after an injury etc. Dogs need to use their brain and this exercise is tiring for the dogs brain in a positive way.

Filmen viser under vises klasse I. I denne klassen (begynnerklassen) er det mulig å gjennomføre øvelsene på flere måter. Hunden kan både belønnes og føres i lang line – dersom fører har behov for det.

– This video shows you the beginners class. It is possible do this in different ways. 

Hundesporten Smeller har en egen web-side. – (This is a link to the Norwegian Smellerwebpage)

K9 nose work has a its own web-page

Utstilling

Utstillingsregler NKK

Utstilling er en skjønnhetskonkurransen for hund hvor man kan vinne mange titler i både inn og utland. Det finnes også titler i brukshund, agility, rallylydighet, lydighet osv.

Mange tror at det bare er å møte opp i ringen å få premie noe jeg kan love dere at det ikke er. Man bør trene på å få hunden til å stå riktig i forhold til sin rase. Den skal trave rundt sammen med føreren slik at dommeren kan se hvordan hunden beveger seg. Jeg skal ta for meg noe av det som skjer på en utstilling slik at du lettere kan forstå hva som foregår i ringen om du er nybegynner.

En utstillingsring.
En utstillingsring.

Når man ankommer utstillingen møtes man av en utstillings-ring. I den ringen skal det kun være tre personer. Dommer, ringsekretær og skriver. Frem til utstillingen starter.

Dommeren bedømmer hundene, skriver skriver kritikken og ringsekretæren roper opp de som skal inn, holder styr på premieringer slik at alle får det de skal ut i fra hvordan hunden har blitt bedømt av dommeren. Trenger du å henvende deg til noen angående det som skjer i ringen, skal du ALLTID henvende deg til ringsekretæren ingen andre. Prat aldri med dommeren om denne ikke prater til deg først.

Hundene i ringen på dette bildet til venstre viser første (rød), andre (blå), tredje (gul) og fjerde (grønn) plass. Der skal de respektive vinnerne stå.

Vi begynner når vi entrer ringen. En dommer fortalte meg en gang at mange dommere velger hunder i det man entrer ringen. Den bedømmelsen holder på om de ikke finner noe galt når de bedømmer hunden alene. Det vil si at i det man entrer ringen bør hunden vises på en best mulig måte.

Små raser vises på bord. Nå er det om å gjøre å få hunden til å stå pent slik at dommeren får dømt hunden på en best mulig måte. Ikke alle raser skal stå likt, så du må selv finne ut hvordan din rase skal stilles ut for dommeren.

Du kan få beskjed om å gjøre følgende:

  1. Løp en runde rundt i ringen. Pass da på at du løper riktig vei. Det vil si at hunden skal løpe på din venstre side og hunden skal vises mot dommeren. Når man er nervøs er det lett å gjøre feil.
  2. Deretter kan du få beskjed om å vise hunden i en trekant. Da vil dommeren se hunden bakfra, fra siden og forfra.
  3. Så kan du få beskjed om å løpe frem og tilbake. Da skal dommeren se hunden bakfra og forfra. Pass på at du løper rett fra dommeren og rett mot dommeren og at hunden synes begge veier. Det hjelper ikke om hunden løper pent hvis den løper bak deg når du går mot dommeren.

Neste steg er at du og de andre i samme klasse skal vise hundene deres slik at dommeren kan se bevegelsene til hundene. Denne gangen sammenligner dommeren din hund med de andres.

Dommeren plukker nå ut hvilke hunder han vil sette opp som første, andre, tredje og fjerde. De resterende hunden kan nå forlate ringen. Det er kun hunder med CK som går videre. Er det for få hunder med CK kan andre hunder også plukkes ut til å være med i finalen i sin klasse.

Lydighet – Obidience

Reglementet for lydighet (This is a link to the Norwegian laws about compiting in obidience)

Lydighet består av mange forskjellige øvelser som skal gjennomføres på hver sin måte. «Fri ved fot» som dere ser på bildene er slik at hunden skal holde seg på førers venstre side og når føreren stopper skal hunden sette seg.

– Obedience consists of many different exercises to be implemented in different ways. ‘Heel’ as you can see in the pictures the dog will remain at the handler’s left side, and when the handler stops the dog must sit down automatically.

Mango fri ved fot Hilde fri ved fotMango er veldig pent plassert i forhold til førerens bein, det samme er Hilde.

– Mango and Hilde is well placed by their handlers legs in this exercise.

Øvelsen fri ved fot er den øvelsen som man kan kalle grunnøvelse for å konkurrere i lydighet og mange andre konkurranseformer for hund.

– This exercises called «Heel» is the most important exercise for competitions for dogs. This exercise is the foundation in many dogsports.