Den vennlige giganten – The friendly Giant

Ting kan skje så raskt og det har det gjort her. Dessverre er ikke alt til det positive, men «livet må gå videre» heter det seg. Jeg mistet litt av gnisten og nå prøver jeg å få den til å tenne igjen. Derfor tenkte jeg det var best å få skrevet litt om tragedien.

– Things can happen so fast and it has. Unfortunately, not all of it positive, but «life must go on» is it called. I lost a little bit of the famous sparkle and now I’m trying to get it to ignite again. Therefore, I thought it was best to writte a little bit about the tragedy.

Første gang jeg så Giganten Emil var han ikke gamle karen. Da sto han akkurat som i bildet nedenfor med hodet ut av katteluka. Så ble hodet til Emil dyttet vekk og det stakk et annet hode ut og det var Brigg sitt. Dette skjedde i det jeg gikk forbi med min daværende flokk som bestod av min Emil (Griffon Bruxellois, Ruby (mix), Lotta og Dennis (Pyreneisk Gjeterhunder). Jeg pratet så vidt det var med Maud og Rune før jeg tuslet videre med flokken. Dette var i 2012.

– The first time I saw the Giant Emil, he was not an old guy. He was just like in the picture below with his head out of the cat door. So was the head of Emil pushed away and another head was showing and and it was Brigg’s head. This happened wen I walked by with my gang which consisted of my Emil (Griffon Bruxellois, Ruby (mix), Lotta and Dennis (Pyrenean Shepherd dogs). I was talking a little bit with Maud and Rune before I walked on with the my gang. This was in 2012.

Giganten Emil - The Giant Emil
Giganten Emil – The Giant Emil

På den tiden fikk Emil plass i et lite basseng for barn. Det var noen varme vårdager det året og i mai fikk han bade. 

– At that time a swimmingpool for children was big enough for him to take a bath. It was some warm days May that year.

År en - Year one
År en – Year one

Året etter var det ikke like lett. – The following year it was not that easy.

År to - Year two
År to – Year two

Når man er valp trenger man mye hvile og det å bade var slitsomt. – When one is a puppy one needs to rest a lot and to take a bath is very tiring.

Hvile - Rest
Hvile – Rest

Det var kun to dager mellom Emil og Brigg og deres mødre diet sine kull om hverandre. Emil og Brigg var så heldige at de kom til samme eier og har hatt mang en lekestund sammen.

– It was only two days between Emil and Brigg and their mothers nursed their litters together. Emil and Brigg was so fortunate that they came to the same owner and have had many play times together.

Brigg and Emil
Brigg and Emil

 Da Emil var rundt fem måneder brakk han beinet. Hvem skulle trodd at en legekonferanse i Belgia for kirurger fra hele verden skulle redde gutten. Det var ingen veterinærer i Norge som hadde lange nok skruer man kunne bruke i beinet til Emil. En norsk kirurg Maud kjente klarte ved hjelp av kirurgene på denne legekonferansen å anskaffe skruer og Emil ble reddet. I denne perioden bodde stort sett Emil i en dobbel barneseng.

– When Emil was around five months he broke his leg. Who would have thought that a medical Conference in Belgium for surgeons from around the world were to rescue the boy. There were no veterinarians in Norway that had long enough screws that could be used on the boy. But a Norwegian surgeon Maud knew asked the other surgeons at the medical Conference to find suitable screws and Emil were rescued. In this period he lived in a dobbel childrens bed.

Operert - Operated
Operert – Operated

Da skruene skulle fjernes klarte veterinæren å komme bort i en sene i beinet og ikke mange ukene etter at bruddet var grodd røk senen tvers av. Så var det ny operasjon og nytt opphold i grinda var påkrevd.

– When the screws were supposed to be removed the veterinary almost torn a tendon in Emil’s leg. A few days later it broke. And a new operation was on the agenda and Emil had to stay in the crib for a while longer.

En gang til - Once again
En gang til – Once again

Etter hvert ble det opptrening i en vann-tredemølle. Emil elsket de stundene.

– At last he train in a water treadmill. Emil loved those moments.

Emil på vann-tredemølle - Emil on a water treadmill
Emil på vann-tredemølle – Emil on a water treadmill

Det er ikke noe rart at han smiler. – It is not any wonder that he smiles.

Emil smiler - Emil smiles
Emil smiler – Emil smiles

Har du Newfoundlandshund vet du hvorfor håndklær er så viktig. – If you have a Newfoundland dog you know why a towel is important.

Håndkle - Towel
Håndkle – Towel

Det var en ting her i verden Emil var redd for og det var små hunder. Da Maud og jeg ble kjent var Gudny valp. Dette var sommeren 2014. Gudny elsket vann like mye som Emil gjorde. I hvert fall hvis vannet var i et barnebasseng. Til Emils store fortvilelse okkuperte Gudny bassenget hans. Hun jaget etter ham rundt i hagen da Emil prøvde å slippe unna hennes forsøk på å bli venn med ham. Jeg måtte faktisk stoppe henne til slutt.

– There was one thing in this world Emil afraid of and that was small dogs. And when Maud and I got to know each other was Gudny a puppy. This was the summer of 2014. Gudny loved the water as much as Emil did. At least if the water was in a children’s pool. To Emil’s great despair occupied Gudny his pool. She chased after him around the garden as well trying to become his friend while Emil tried to get away from her. I actually had to stop her.

Gudny and Emil
Gudny and Emil

Det hender jeg har hunder inne som er litt redde og trenger litt hjelp og da har Emil og hans flokk blitt brukt. Jeg har aldri opplevd at Emil har vist et aggressivt gen noen sinne. Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas, valpen til Hilde) var en av de heldige som fikk hilse på Emil.

– Sometimes I have dogs that is a bit scared and need some help. I use Emil and his flock to help these dogs. I have never experienced that Emil showed an aggressive gene. Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas, Hilde’s puppy) was one of the lucky ones that got to greet Emil.

Timmy
Timmy

Serafima brukte ham som varmepute. – Serafima used him as heaqt pillow.

Serafima and Emil
Serafima and Emil

Så startet helvete den 31.01.2017. Emil  var ikke i form og vi måtte ta en tur til veterinæren. Han pustet rart og det stinket av øret hans.

– So started hell the 31.01.2017. Emil was not in welland we had to take a trip to the vet. He breathed stange and it stank fromhis ear.

Emil og veterinæren - Emil and the veterinary
Emil og veterinæren – Emil and the veterinary

Medisiner ble gitt, men Emil viste ingen tegn til bedring bortsett i fra i øret. Han ble mer og mer tungpustet, men da jeg skulle på trening med gjengen ville han være med. Jeg lot ham få lov. Etter tre sitt var han totalt utslitt og fikk lov til å  hvile i bilen.

– Medication was given, but Emil showed no signs of improvement except his ear got better. He got more and more short of breath, but when I was going to the training with the gang he wanted to join us, I let him be allowed. After total of three sit, he was exhausted and was allowed to sleep in the car.

Nå begynte han å spise mindre og jeg brukte fantasien der jeg kunne bruke den for å få i ham litt mat. Brødskive med bringebærsyltetøy var det jeg klarte å få i ham til dette måltidet.

– Now he began to eat less and I used my imagination where I could use it to get him to some food. Slice of bread with raspberry jam was what he wanted for this meal.

Emil spiser - Emil is eating
Emil spiser – Emil is eating

Lørdag den 03.02.2017 kom Ida Naemy på besøk. Vi ønsket å gå en tur med flokken og Emil ville være med denne gangen også. Da vi hadde gått omtrent 75 meter skjønte vi at vi måtte snu. Emil hadde ikke mer å gå på. Heldigvis kom Rune kjørende så vi løftet Emil inn i bilen og han fikk sitte på hjem.

– Saturday, the 03.02.2017 came Ida Naemy for a visit. We wanted to go for a walk with the gang and Emil wanted to go with us. When we had walked about 75 metres, we realized that we had to turn around. Emil had no more to go on. Fortunately, came Rune driving and we liftet Emil into the car and he got a ride home.

Emils siste tur - Emil's last walk
Emils siste tur – Emil’s last walk

Mandag 05.02.2018 ringte jeg veterinæren. Rune ble med for denne gangen regnet vi med at Emil måtte få lov til å sove. Da vi kom dit fikk Rune og jeg Emil ut av bilen og han gikk faktisk på sine egne bein inn på veterinærkontoret, men da var han totalt utslitt. Det eneste Emil ville var å veie seg. Hverken Rune eller veterinær Næverdal hadde noe valg. Når Emil bestemte seg for noe så gjorde Emil det han hadde bestemt seg for.

– Monday 05.02.2018 I called the vet. Rune was with me for this time we thought that Emil had to be allowed to sleep. When we got there Rune and I got Emil out of the car and he actually walked on their on his own feet into the veterinarian Office. He was totally worn out when he got in the door. The only thing Emil wanted was to weigh himselves. Neither Rune or veterinary Næverdal had no choice than let him go on to the weight. When Emil decided something, Emil did it.

Emil ville veies - Emil wanted to be weighed
Emil ville veies – Emil wanted to be weighed

Emil måtte ta en ny blodprøve og det viste seg at han nesten ikke hadde røde blodceller igjen i kroppen. Det var derfor han var så kortpustet og ikke klarte å gå noe særlig. Emil ble røntget og kikkhulssjekket i mageregionen for å se om det var noen indre blødninger. Det var det heldigvis ikke. Hjertet var litt forstørret, men ikke noe som skulle tilsi hans tilstand.

– Emil had to take another blood test and it turned out that he almost did not have any red blood cells remaining in the body. That was why he was so short of breath and was unable to walk any long distanses. Emil was x-rayed and his abdominal region twas checked to see if there was any internal bleeding. Fortunately there were not. The heart was slightly enlarged, but not something that would imply his condition.

Vi fikk nye medisiner. Hvis disse virket burde han respondere bra på dem i løpet av et par dager. Tirsdag spiste han godt og gikk noen runder på tunet. Både Rune og jeg jublet og nå regnet vi med at Den vennlige Giganten Emil skulle klare seg.

– We got new drugs. If these worked he should respond well on them in a copule of days. Tuesday, he ate well and went a few rounds in the yard. Both Rune and I cheered and now we thought that the friendly Giant Emil was going to make it.

Da torsdagen kom var Emil så dårlig at det ble bestemt at jeg skulle reise med ham. Jeg lirket ham ut døra med en dentastiks for det var det eneste han ville spise. Så gikk jeg over gårdsplassen og tanken var at jeg skulle rygge bilen bort til ham slik at han slapp å gå. Det var tydeligvis ikke Emil enig i. Jeg så at han kjempet seg opp på beina og at han brukte det han hadde av krefter på å gå bort til bilen. Da hadde ikke Emil flere krefter igjen og jeg løftet den 74 kilos gutten inn i bilen. Hvor jeg fikk kreftene i fra aner jeg ikke. Tårene trillet og jeg visste at dette ville bli Emils siste biltur. Han elsket bilturer.

– When Thursday came was Emil so sick that it was decided that I had to take him to the vet again. I got him out the door with a dentastiks for that was the only thing he would eat. Now I walked over the courtyard and the idea was that I was going to reverse the car over to him so that he wouldn’t have to walk. It was apparently not in Emil’s mind. I saw that he fought his way up on his feet and that he used what he had left to walk up to the car. Then had no more strength left, I lifted the 74 kg boy Emil into the car. Where I got the power to that I have no idea. I cried but was determent to get him in, and I knew that this would be Emil’s last road trip. He loved to ride in a car.

Da vi kom til veterinæren kunne veterinæren nesten ikke tro det han så. Emil var helt hvit i munnen. Veterinæren sa at det var et under at Emil sto på sine egne bein i det hele tatt.

– When we got to the vet, he could hardly believe what he saw. Emil was completely white in the mouth. The vet said it was a wonder that Emil was standing on his own feet at all.

Dette er slik jeg husker denne gutten. Med et vennlig blikk og en glede over å se meg hver gang jeg dukket opp. Det jeg pleide å si til folk når de skulle hilse på den vennlige Giganten Emil var at den største faren var at de kunne bli våte fordi han var veldig glad i å gi kyss. RIP Emil, det har du fortjent og jammen har du gitt mange glede.

– This is how I remember this boy. With friendly eyes and he showed a incredible joy every time I saw him. I used to say to people when they were going to greet the friendly Giant Emil that the greatest danger about him was that they could get wet because he was very fond of giving kisses. RIP Emil, you deserved that and you has given me and many others much joy.

Emil Maxsønn Av Kamperhaugbamsen b. 19.03.2012 - d. 08.02.2017
Emil Maxsønn Av Kamperhaugbamsen b. 19.03.2012 – d. 08.02.2017

PS: Tusen takk til oppdretter for god støtte da det sto på som verst. – Thank you to the breeder for the great support.

8 kommentarer til «Den vennlige giganten – The friendly Giant»

  1. Tusen takk til DEG Barbro- som gjorde det rette for Emil❤️ Jeg vet at Maud hadde vært enig- Emil var så kjær for henne❤️
    Utrolig trist at han er borte nå- men han har hatt gode år- det må vi minne oss på- jeg tror nesten ikke jeg kjenner heldigere hunder enn de som har kjent Maud sin omsorg og kjærlighet- og at de skulle være så heldig å bli kjent med nettopp DEG- det er fantastisk. TAKK! Barbro❤️

    Stor klem fra Inger Cecilie

  2. Så vondt å lese, Barbro. Jeg traff aldri Emil, men jeg har ofte sittet og humret over det du har skrevet om han, og sett på alle de flotte bildene du har delt med oss.
    Ord hjelper jo ikke, men føler med og tenker på deg! Heldige er de hunder som har fått, og får dra nytte av din omsorg og kompetanse 🙂

    1. Når en venn er i trøbbel må vi stille opp da også selv om det å ta en slik avgjørelse ikke er lett. I dette tilfellet var det ikke noe valg. Det var dessverre ikke noe mer å gjøre. Den vennlige Giganten Emil vil fortsette å leve i hjertet på oss som var så heldige å bli kjente med ham. <3 Tusen takk for kommentaren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.