Julen 2017 og Godt nytt år! – Christmas 2017 and a Happy new year!

Tenk et nytt år har kommet og nye forventninger oppstår i hodet på oss tobeinte. Julen 2017 foregikk ganske så stille og koselig for seg for min del.

– A new year has come and new expectations arise in the minds of us two-legged. Christmas 2017 was going quiet and cozy just as I like it.

At noe kan være så lite (4,2 kg), for så og få en til å ligge som en klump opp i et hjørne burde ikke være mulig.

– That something can be so small (4.2 kg), and make one to lie like a lump into a corner should not be possible.

Det er mulig - It is possible
Det er mulig – It is possible

Som alle barn var det lek  som gjaldt julaftens morgen. – As all children needed the young once to play Christmas eve morning.

Leketid - Playtime
Leketid – Playtime

De gamle tok en hvil og syntes nok at de av litt yngre garde kunne lagt seg de også.

– The old once took a rest and thought that those of a little younger age could rest also.

Gin hviler - Gin is resting

Gin hviler – Gin is restingMango pusset tenna noe hun gjorde bra. – Mango cleaned her teeth and she did a good job.

Mango
Mango

Gudny virket bare trøtt. – Gudny seemed tired.

Gudny
Gudny

Julaftens formiddag ble utnyttet ute i skogen med med gjengen på 44 bein. Først i køen gikk Rosa, så kom Serafima, Elsa, Gin, Berit, Mango, Gudny and Eva. Rune holdt seg på utsiden av køen.

– Christmas Eve morning we were out in the forest with the gang on 44 legs. First in the queue went Rosa, then came Serafima, Elsa, Gin, Berit, Mango, Gudny, and Eva. Out of line was Rune.

Alle åtte - All the eight
Alle åtte – All the eight

Emil kom labbende etter. Det er mulig han ikke likte køgåing.

– Emil came walking in slow motion. It is possible he dosen’t like to walk in a line.

Emil
Emil
Først i køen var bowlingkula, Alvin. - First in line was the bowling ball Alvin.
Først i køen var bowlingkula, Alvin. – First in line was the bowling ball Alvin.

På julaften var gjengen veldig stille og rolige. – Christmas eve was the gang very quiet and calm.

Eva, Serafima, Mango and Gudny
Eva, Serafima, Mango and Gudny

Første dag jul begynte med feber, annen dag jul endte på dass med tarmflerr og tredje dag jul endte med oppkast. Ja, det var en stille og rolig jul så langt. Under dynadager ble det på meg. Vel burde vel heller si underhunderdynadager.

– The day after Christmas eve I got a fever, the next day I ended up on the toilet with intestine tore and the day after that I ended up with vomiting. Yes, it was a quiet and peaceful Christmas so far. It was under covers days for me. Well, I should rather call it undercoverdogsdays.

Kjeder seg, eller koser de seg? - Are they bored or do they have a cozy time?
Kjeder seg, eller koser de seg? – Are they bored or do they have a cozy time?

Jeg prøvde meg på juletre, men fikk så god hjelp av to black and tan damer at jeg satte det ned i kjellern igjen.

– I tried to have Christmastree, but I had two good helpers that is black and tan so I put it in the basement instead.

Serafima and Eva
Serafima and Eva

Både Eva og Rosa ville ha tauet. – Both Eva and Rosa wanted the rope. 

Eva and Rosa
Eva and Rosa

Stakkars Rosa. Hun hang og slang som en filledukke i tauet da Eva og hun prøvde å dra i hver sin ende.

– Poor Rosa. She got shaken like a rag doll in the rope when Eva and she tried to pull in each end.

Stakkars Rosa - Poor Rosa
Stakkars Rosa – Poor Rosa

Så var lekestunden over og da sovnet de. – When they were finished playing, they fell asleep.

Hviletide - Time for resting
Hviletide – Time for resting

Det ble også tid til noen korte turer og alle elleve hundene satte pris på det. Rune og jeg prøvde å gå tur på jordet, men vi måtte snu da det var for dyp snø.

– We got time for some short walks as well and all eleven dogs appreciate it. Rune and I tried to walk in the fields but we had to turn around because it was too much snow.

Bare litt snø - Just a little snow
Bare litt snø – Just a little snow

Rosa syntes Brigg var litt rar som la seg ned i det kalde dekket som vi andre kaller snø. Hun prøvde faktisk å slikke ham ren for snø noe Brigg ikke satte helt pris på.

– Rose thought Brigg was a little strange when he lied down in to the cold whit cover that we others call snow. She tried to lick him free for snow but Brigg did not presiate that.

Brigg and Rosa
Brigg and Rosa

Stakkars Berit, hun hadde fått store hvite byller på beina. Godt turen ikke var lang i dag for da hadde jeg måtte bære henne. Dette er en av grunnene til at jeg liker at det er bein på både dekken og dresser. Berit burde faktisk hatt sokker på også.

– Poor Berit, she had gotten large white boils on her legs. It’s good the walk wasn’t long. If it had been long I have had to carry her. Thisis one of the reasons why I like to have legs on the dogs clothes. Berit should have had socks also.

Berit
Berit

Brigg var litt smartere, han valgte kun to baller på beina. – Brigg was a bit smarter he only got two balls on his leges.

Brigg
Brigg

Emil derimot stilte omtrent i samme klasse som Berit. Full av hvite baller på beina. Vi endte opp med å bruke blåsa (hundeføneren) for å få fjernet dem.

– Emil on the other hand looked like Berit. He was full of white balls on his legs. Vi had to use the hairdryer for dogs to remove all of it.

Emil
Emil

Så ble gjengen rolig og man kunne se på film.  And then the gang was calm and one could watch a movie. 

Serafima and Eva
Serafima and Eva
Det byttet på å ligge øverst - They took turns to be on top.
Det byttet på å ligge øverst – They took turns to be on top.

Det er ikke alle sovestillinger jeg forstår kan være av de gode. – There aren’t all sleeping positons that can be good.

Eva and Berit
Eva and Berit

Siden Colin er redd for raketter skal han være hos Hege Marie i helgen. Vel Hege Marie og jeg skal feire nyttårsaften sammen fordi jeg bor slik til at det er få raketter som skytes nærme huset mitt.

– Since Colin is afraid of the New year firecracker, he will be with Hege Marie this weekend. Well, Hege Marie and I will be celebrating new year’s Eve together because I live so that there will be few New year firecracker that will be launched close to my house.

Colin kom - Colin came
Colin kom – Colin came

Stå og eta var visst ikke noe alternativ. – To stand and eat was no alternative. 

Colin
Colin

Hege Marie og jeg fant ut at vi ville gå en tur med de store. Colin hadde veldig lyst til å si i fra til både Emil og Brigg så til slutt måtte jeg faktisk fortelle ham hvor David kjøpte øl hen. Så var det over. Da kunne vi slappe av på det meste av turen. Colin har tre ting han hater og det er traktorer, hester og lastebiler. I dag fikk Colin gå med grime for den gutten har en utrolig styrke når han vil noe.

 Hege Marie and I found out that we wanted to go for a walk with the big ones. Colin wanted to put Emil and Brigg in place so, in the end, I had actually had to tell him where David bought his beer. Then it was over. Now we could relax on most of the walk. Colin has three things he hates and that is tractors, horses, and trucks. Today Colin got to wear a halter for the boy has an incredible strength whenever he wants something.

Vi bestemte oss for å oppsøke et sted med hester hvor de går i innhegning. Et lite stykke av innhegningen går langs veien. Dette for å teste om grima ville hjelpe. Da vi gikk forbi første gangen reagerte ikke Colin i det hele tatt. Jeg tror faktisk ikke at han så dem en gang.

– We decided to walk to a place where the horses go in the pen. A little piece of the enclosure is next to the way. This to test if the halterneck would help. When we went past the pen the first time Colin did not react not at all. I actually don’t think he saw them.

På vei tilbake fikk vi full uttelling. Da kom to stk travende mot oss. Da reiste Colin seg på to bein og brølte. Det Colin ikke hadde regnet med var grima. Den vred hodet hans litt slik at da han landet skled han. Hvis blikk kunne drepe hadde vel hestene vært brent nå. Han kikket forundret på dem og det var akkurat som han ikke helt skjønte hvordan de hadde klart å dytte til ham på så lang avstand. Etter det ble han bare stående å se på dem i slakt bånd. Dette var både Hege Marie og jeg veldig fornøyde med.

– On the way back we got a full value of the halterneck. Then came two horses came trotting towards us. Now Colin got up on two legs and roared. What Colin had not counted on was the halterneck. IT twisted his head a little so that when he landed, he slipped. If look could kill had the horses been burned now. He looked bemused on them and it was just like he’s not quite realized how they had managed to push him on such a long distance. After that, he was just standing looking at them on a loose leash. This was both Hege Marie and me very happy with.

Store på tur - Big once on a walk
Store på tur – Big once on a walk

Knerten har kommet hjem igjen og Elsa har dermed fått seg en ny fiende. Denne fiende vil hun gjerne drepe. Hun legger sin fulle tyngde i både kropp og sjel når det gjelder å kjefte på ham. Det værste for henne er at han også svaret med et oooOOOO eller han ler. 

– Knerten has come home again and now Elsa has found herself a new enemy. This enemy she will like to kill. She puts her full weight on both body and soul when it comes to yell at him. The worst for her is that he answers her with a loud oooOOOO or he’s laughing at her. 

Knerten and Elsa
Knerten and Elsa

Det var nyttårsaften og hundene fikk tur på morningen slik at vi ikke skulle behøve å være redde for noen smell. Jeg skjønner ikke at jeg gidder å gå med alle disse båndene når jeg egentlig kan bruke et på alle sammen. Et slikt som gjør at de går to og to ved siden av hverandre. Det henger hjemme i gangen, men er jeg smart nok til å bruke det? «Nei.»

– It was new year’s Eve and the dogs got a walk in the morning so that we would not have to be afraid of any New year firecrackers. I don’t see why I bother to walk with all these leashes when I really can use on all of them. A leash that makes sure that they are walking next to each other. It hangs on a hook at home, but I’m I smart enough to use it? «No.»

Jeg er så dum - I'm so stupid
Jeg er så dum – I’m so stupid

Dette er jo mye lettere når jeg skal slippe dem løs da, det må jeg innrømme.

– This is much easier when I let them loose I have to admit.

Løsslipp - Letting them loose
Løsslipp – Letting them loose

Må bare fortelle at dette er en privat vei hvor det kjører to biler i løpet av et døgn. Det er derfor jeg tør å ha alle løse her. 

– I have to tell you that this is a private road and it drives aproxemently two cars in a day. Therefor I dare to have the gang loose here.

Løp gjengen, løp - Run gang, run
Løp gjengen, løp – Run gang, run

Colin ble litt hvitere på denne turen. – Colin got at bit whiter on this walk.

Snø - Snow
Snø – Snow

Selvfølgelig måtte Rosa miste en av sine sokker. Hege Marie og jeg satte i gang en liten leteaksjon, men vi fant den ikke. Til begges store overraskelse var vel ikke det så rart da vi oppdaget hvem som hadde plukket den opp. Det var flink jente det.

– Of course Rosa had to loose one of her socks. Hege Marie and I tried to find it but we didn’t. To our great surprise it wan’t so strange when we discovered who had picked it up. Thats a good girl.

Berit
Berit

Jeg er ikke helt sikker på om Hege Marie har skjønt at Knerten ikke kan ammes da han ikke er et pattedyr. Knerten så allikevel veldig fornøyd ut.

– I’m not sure that Hege Marie has understood that Knerten can’t be breastfed since his not a mammal. Knerten seemed satisfied with it anyway.

Knerten and Hege Marie
Knerten and Hege Marie

Da klokken viste at det nye året var kommet sto vi ute på verandaen og kikket på fyrverkeriet. Ingen av gjengen brydde seg, men Colin sto bak spisebordet. Imens vi sto ute og så på fyrverkeriet kom det to paniske rådyr løpende nede på jordet. Da kjente jeg på dette med å skyte opp fyrverkeri. Hva er egentlig vitsen? Datoen og det nye året kommer allikevel. Kan vi istedenfor fyrverkeri bruke laserlysshow?

– When the clock showed that the new year had come we stood out on the veranda and looked at the fireworks. None of the gang cared, but Colin was behind the dining room table.  While we stood there and looked at the Fireworks came two panic-stricken deer running down the field. Now I started to think about firing up Fireworks. What exactly is the point? The date and the new year comes anyway. Can we instead of fireworks to use laser light show?

Colin
Colin

Så var det nye året kommet og hverdagen er her. Det var nå litt over ett døgn siden jeg så Emil, Brigg og Alvin sist. Da jeg kom på besøk første nyttårsdag ville Emil sitte på fanget. Ikke det at det var så tungt, men når man har en slik liten Emil på fanget er det ikke mye man får se. Jeg sitter faktisk under ham. Måtte si det slik at du kan være sikker på at jeg er der.

– Now has the new year arrived and everyday life is here. It was now a little over 24 hours since I saw Emil, Brigg and Alvin. When I came to visit the first new year’s day Emil wanted to sit on my lap. Not that it was so heavy, but when you have such a small Emil on the lap, there isn’t much to see. I’m actually below him. Had to say it so you can be sure that I’m there.

Emil and me
Emil and me

Så vil jeg få takke for at du har fulgt gjengen og meg gjennom året. Vi har ikke de helt store forsettene noen av oss, men vi vil fortsette å leve vårt daglige liv med små og store hendelser. 

– I want to thank you for that you have followed the gang and me through the year. We do not have any major resolution any of us, but we will continue to live our daily lives with small and large events. 

That's why I love Golden Retriever! ? ? ?

That's why I love Golden Retriever! ? ? ?

Posted by NTD Funniest on 13. desember 2017

Godt nytt år! – Happy new year!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.