Hjemme igjen og Elsa kom – Home again and Elsa came

Jeg kommer til å savne både Brage og Heidi Line - I'm going to miss both Brage and Heidi Line

Så var dagen kommet for hjemreise. Hjernen bare kuttet ut, men jeg prøvde som best jeg kunne og være en god skuespiller og late som om det å fly høyt opp på himmelen var en helt dagligdags ting. Uansett så måtte vi lufte Brage før vi kunne reise til flyplassen.

– Now the day arrived for the return journey. The brain just cuts out, but I tried as best I could and be a good actress and pretend it was a totally mundane thing to fly high up in the Skye. We had to let Brage out before we went to the airport.

Jeg kommer til å savne både Brage og Heidi Line - I'm going to miss both Brage and Heidi Line
Jeg kommer til å savne både Brage og Heidi Line – I’m going to miss both Brage and Heidi Line

Jeg ble skikkelig fasinert av naturen her på Island og det jeg trodde var et stort fjell bestod for det meste av sand. Altså de største sandhaugene jeg noen gang hadde sett.

– I was really fascinated by nature here in Iceland and what I thought was a huge mountain consisted mostly of sand. That is the biggest sand mounds I had ever seen.

Mest sand - Mostly sand
Mest sand – Mostly sand

Da jeg skulle sjekke inn fant vi ikke bookingnr. så vi måtte bort i skranken til flyselskapet. Jeg hadde heldigvis med meg pass så det da var det bare å levere det også skulle de klare å finne meg. Vel det gjorde de ikke. Heidi Line prøvde å finne billettbestillingen å mobilen sin, men den hadde sviktet helt så det fungerte heller ikke. Langt om lenge og lenge om langt som fant de da ut hvilket fly jeg skulle med og billetten kunne skrives ut. Det gikk ikke det heller, for da hadde det skjedd noe med skriveren deres. Da tenkte jeg at dette var et hint om at jeg ikke skulle reise hjem i dag allikevel, men måtte bli på Island.

– When I was going to check in, we didn´t find the booking. so we had to contact the airline. Luckily I had my passport so it was only to show that and they could find my booking. Well they didn’t. Heidi Line tried to find the ticket order on her cell phone, but her phone had stopped working while we stood there. Far about long and long about far they found out what my booking number was and they could print out my ticket. That didn’t work either because something had happened to their printer. Now I thought that this was a hint that I should not go back home today, but had to stay on Iceland.

Hvor skal jeg? - Where am I going?
Hvor skal jeg? – Where am I going?

Da alt var i orden måtte Heidi Line reise. Jeg kjente at nervene lå langt utenpå der de pleide å være. Jeg fikk da rotet meg frem til innsjekkingsområdet og fikk løsnet belte og de digitale hjelpemidlene og la dem i en kasse, jakka mi og veska i en annen så ble tingene mine røntget eller noe slikt.

– When everything was in order did Heidi Line had to leave. I knew that my nerves where in many layers outside of were they tend to be. I found the check-in area and loosened my belt and together with my digital AIDS that were put in a box, my coat and bag in another. I guess they X-rayed everything.

Selvfølgelig ble jeg stoppet. Jeg skjønte det jo, for smuglere ser sikkert ikke så rolige ut de heller. Vil bare fortelle deg at om det skal smugles noe bør du ikke spørre meg så nervøs som jeg er. Jeg måtte opp på en kasse og frem med hendene i full åpenhet for de andre passasjerene. Hendene mine ble sveipet med en svamp av noe slag. Så ble svampen sjekket for rester etter narkotika. Når jeg tenker meg om nå så burde jeg kanskje vært dopet til det hinsidige slik at jeg ikke behøvde å bry meg om at jeg skulle inn i en sigarformet sylinder med vinger og hjul. Denne sylinderen ville gjøre til at jeg mistet bakkekontakten i noen timer. Fy flaten og så overlevde jeg og sitter her og skriver.

– Now they stopped me. I could understand it, for traffickers are not looking so calm either when having something they shouldn’t have in their luggage. Just want to tell you that if you want to smuggle something do not ask me because I look nervous anyway. I had to step up on a box and put my hands in front of me while the other passengers could see it all. My may was swept with a sponge of some kind. Then the sponge was checked for residues after drugs. When I come to think of it now so should I maybe have been drugged so that it didn’t have to bother me that I was going into a cigar-shaped cylinder with wings and wheels. This cylinder made me loose contact with the ground for a few hours, but I survived and now I’m sitting here writing.

Jeg ringte Jorunn (min søster). Hun var på besøk hos Karen Marie en felles venninne av oss. De spurte meg om når flyet gikk og jeg sa 12:10. Da fikk jeg til svar at klokka var 12:20. Jeg kastet i fra meg kartongen med røyk som jeg skulle kjøpt med til Jorunnog løp som en gal mot innsjekkingen. På veien dit møtte jeg en kar med gul refleksvest. Jeg spurte han om hjelp. Han tok saaaakte imot boardingcardet min og luntet bort til tavla. Jeg trodde jeg skulle bli gal over hvor sakte det gikk an å gå. «Det er to timer til flyet ditt går,» sa han. Jeg så litt rart på ham i to sekunder før jeg kom på at selvfølgelig var det det. Klokka i Norge var 12:20, men på Island var den 10:20. Prat om å føle seg som et naut.

– I called Jorunn (my sister). She was visiting Karen Marie a friend of us. They asked me about when the plane was leaving and I said 12:10. Now they could tell me that the time was 12:20. I threw the carton of cigarettes that I was supposed to buy for Jorunn and ran like crazy to check-in. On the way there I met a guy with a yellow vest. I asked him for help. He took my boarding card and moved slowly towards the screen that showed when the plane was going to leave. I thought I was going to be crazy over how slow it was possible to walk. » There are two hours until your plane leaves,» he said. I looked at him. 10:20? I asked and he confirmed it again. Now I remembered that in Norway it was 12:20 and here in Iceland it was 10:20. NowI felt like a real idiot.

Nå måtte jeg finne på noe. Det var to timer til flyet gikk og for å roe nervene kjøpte jeg meg litt mat. Deretter tok jeg noen bilder slik at jeg fikk noe annet å tenke på. Jeg fant noen dyr og deler av dyr som var forbudt å ta med seg inn til Island. Trist at noen gjør det.

– Now I had to think of something. It was two hours into the flight and went to calm my nerves I bought myself some food. Then I took some pictures so that I got something else to think about. I found some animals and animalparts that is illigal to get in to Iceland. It is sad that someone will do that.

Ikke lovlige dyr - Illegal animals
Ikke lovlige dyr – Illegal animals

 

Endelig skulle man få stige ombord i flyet. Der satt jeg da med en pose sjokolade. – At last, I could enter the plane. And then I sat there with some chocolate. 

Sjokolade - Chocolate
Sjokolade – Chocolate

Cirka 2,5 timer senere var vi klare for landing. Norge og kjente trakter var å se langt der nede. Jeg fikk en medpassasjer til å ta et bilde for meg.

– Approximately 2.5 hours later we were ready for landing. Norway and known places was to see far down there. I had a fellow traveler to take a picture for me.

Norge - Norway
Norge – Norway

Jorunn plukket meg opp og så for vi hjem. Da jeg kom hjem var det en gjeng som var glad for å se meg. De hylte ut og ville nesten ikke gi seg. Tusen takk Hege Marie for godt pass av de firbeinte. Nå var det bare å gjøre seg klar for neste etappe på dagen. Nå skulle jeg ned til Astrid Krog for å hente en liten frøken som heter Elsa. Hege Marie ble med meg. Jeg lot Mango bli med for å hente Elsa.

– Jorunn picked me up at the airport and drove me home. When I got home it was a gang that was happy to see me. They howled and would not give up to get my attention. Thank you very much, Hege Marie for babysitting my gang. Now it was time to get ready for the next step of the day. Now I was going to Astrid Krog and to retrieve a little Miss named Elsa. Hege Marie joined me. I let Mango go with us.

Elsa er litt sky og skal være her en periode for å se om vi kan få henne mer frempå. Enkleste måten å si det på. Elsa har nemlig blitt overfalt av to hunder og de fikk skadet henne ganske så bra. Da vi kom hjem tok jeg sele med lys og en langline på Elsa. Dette for å være sikker på at hun ikke skulle kunne stikke av. Inne hadde hun et kortere bånd. Noe som var bra var at hun var veldig nysjerrig.

–  Elsa is a bit shy and is going to stay here for a period of time to see if we can get her more confident. Easiest way to put it. Elsa has been attacked by to dogs and was injured. When we got home I took a harness with light and a long rope on Elsa. This to be sure she wasn’t going to be able to run away. She had a shorter leash inside. There is something good and that is that she is very nosy.

Nysjerrig Elsa - A nosy Elsa
Nysjerrig Elsa – A nosy Elsa

Da vi kom hjem lot jeg Elsa være i buret sitt til jeg hadde fått satt på henne selen. Jeg lot burdøra stå opp, men hun kom ikke ut av seg selv. Etter en times tid tok jeg Elsa ut av buret og fjernet det helt. Jeg ville ikke at hun skulle bruke det som en sikker plass å være på å ligge og knurre på de andre.

– When we got home I let Elsa be in his cage until I had put on the harness. I let cage door saty opened, but she didn’t come out by herself. After an hour’s I took Elsa out of the cage and removed it completely. I would not want her to use it as a safe place to be and Growl toward my gang.

Disse fire lurte på hva jeg hadde dratt inn i huset nå. Noe så ilsint. De fikk  nesten ikke gå på gulvet en gang for da freste det i den røde frøkna med skjegg som heter Elsa. Eva stakkars holdt seg i gangen og Berit gjemte seg i et bur. Gjengen hadde prøvd å hilse på frøken Elsa da hun ble satt ned på gulvet.

– These four was wondering what I had left in the House now. Something so ilsint. They could hardly go on the floor once and for then sputtered in the Red frøkna with a beard named Elsa. Eva poor remained in the hallway and Berit hid in a cage. The gang had tried to meet Miss Elsa when she was put down on the floor.

Hilde, Mango, Gin and Gundy
Hilde, Mango, Gin and Gundy

Jeg gjorde ingen ting for å prøve å få kontakt med Elsa. Jeg bare gjorde det jeg måtte gjøre med henne for at hun skulle kunne føle at hun var fri, men med sele og bånd. Så lot jeg henne bare gå som hun ville selv. Berit lå i fanget mitt og jammen kom Elsa også. Nå var vi i hvert fall i ferd med å bli venner. 

– I did nothing to try to connect with Elsa. I just did what I had to do with her so that she could be able to feel that she was free. But she needed to have a harness and leash on in case I needed to get her.  Berit was laying in my lap and Elsa came too. Now we were in the process of being friends. 

Elsa kom - Elsa came
Elsa kom – Elsa came

En fin måte å få kontakt med nye hunder på er å ha dem i senga har jeg funnet ut. Jeg ville sette sammen Mango og Elsa fordi Mango er en trygg frue og med det så håper jeg på at Elsa vil ta etter Mango.

– I have found out that a great way to connect with new dogs is to have them in bed. I’m trying to get Elsa to trust Mango so she slept there too. Mango is a confident Lady and I hope that Elsa will do the same as Mango after a while.

Mango and Elsa
Mango and Elsa

God natt! – Good night!

2 kommentarer til «Hjemme igjen og Elsa kom – Home again and Elsa came»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.