Hvordan kan denne paragrafen i Hundeloven gå mot Bob? (Only in Norwegian)

Har endelig klart å finne ut hvorfor de to politifolkene mente at Bob burde avvlives. Trodde faktisk ikke det jeg leste.

Hendelsen:

Bob var bundet. Siden han er en hund som er glad i mennesker var hans oppførsel truende fordi han hoppet mot forbipasserende. Dessverre klarte han å hoppe opp på en ung kvinne som fikk et blåmerke og et risp i huden. Dette medførte i at hun måtte ta stivkrampesprøyte. Bob hoppet også opp på en annen person. Denne personen vitnet for Bob. Nå har Bob sittet i politiets varetekt på kennel i nesten to år og i løpet av de to årene har han ikke vist en eneste tendens til aggrisivetet.

ADVARSEL: Bind ALDRI din hund uten for et offentlig sted. Det er ikke lov i Norge.

Kopierer det NOA skriver jeg slik at jeg ikke skriver de steningene feil.

NOAH:

«Politiet ble ikke tilkalt av noen, de passerte da Bob stod bundet, og stanset da de mente at det var en farlig situasjon av Bob sto der.»

«Vi vil opplyse om at det ikke er jenta som fikk blåmerket som har anmeldt saken, hun har kun vitnet som fornærmet. Det er politiet selv som har anmeldt, og som krever avliving.»

Resten av kommentarene etc. finner du på NOAHs side på Facebook.

Dette er paragrafen i Hundeloven politiet har bestemt seg for å bruke mot Bob.

«§ 18. Avliving eller omplassering av en hund etter en eller flere uønskede hendelser

En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt.

Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den.

Hvis hundeholdet ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig, kan vedtak om avliving eller omplassering omfatte alle andre hunder som hundeholderen har hånd om.

Følgende særlige bestemmelser gjelder foran de generelle reglene i første og annet ledd:

a) En hund som har påført barn vesentlig skade, bør normalt avlives.
b) En hund som har angrepet eller vesentlig skadet dyr i landbruket eller tamrein, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det.
c) En hund som ved ensidig angrep har vesentlig skadet andre husdyr, medregnet andre hunder, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det, unntatt der hunden ikke antas å utgjøre større risiko i fremtiden enn hunder vanligvis gjør, og heller ikke kan fryktes å angripe og skade samme eiers dyr på nytt.

En hund som har gått ulovlig løs eller uten godt nok tilsyn, etter at politiet har gitt hundeholderen mer enn én skriftlig advarsel i løpet av de siste tre år, kan avlives eller omplasseres av politiet. Dette gjelder uten hensyn til om advarselen gjelder samme hund. Vedtaket kan omfatte alle de hunder som hundeholderen har hånd om. Advarselen regnes ikke som enkeltvedtak.»

Politiet har ikke overholdt loven.

Denne saken er helt syk. Her er en video av Bob og et intervju av Elisabeth Stenberg Jakobsen som Bob hoppet på. Elisabeth Stenberg Jakobsen har ikke anmeldt eller bedt om at Bob skal avvlives.

NRK har også tatt opp Bobs sak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.