Timmys (Bjørn) fiende ble en venn. – Timmy´s (Bjørn) enemy become a friend.

Siden Timmy ikke liker valper har jeg aliert meg med andre som har valper. En ting skal være sikkert og det er at Timmy får bo sammen med valper og å møte valper. I dag dro vi til Astrid Krog som har fem valper.

– Since Timmy doesn’t like puppies I have allied myself with others who have puppies. One thing I´m sure about and that is that Timmy will live together with puppies and meet puppies these days he stays with me. Today we went to Astrid Krog which has five puppies.

Alle tolv hundene ble lastet inn i bilen og så satte vi snuten sørvover mot Mjøndalen. Jeg lot Bolonkavalpene få låne burene til mine hunder. En av dem blir bilsyk og jeg tenkte det var smart at de andre slapp å prøve og rømme unna når den bilsyke kastet opp. Da vi ankom Astrid hadde Teo, Emma og Nico kastet opp.

– All twelve dogs were loaded into the car and then we put our noses to the south toward Mjøndalen. I let the Bolonkapuppies borrow the cages of my dogs. One of them gets car sick and I thought it was smart that the other ones didn’t have to try and get away from what the car sick threw up. When we arrived at Astrid´s place Teo, Emma and Nico had pucked. 

De fem Bolonkavalpene - The five Bolonkapuppies
De fem Bolonkavalpene – The five Bolonkapuppies

Astrid har ei på 4,5 måneder som heter Piraya og fire på syv uker. Her skal det valpetrenes. Timmy har møtt Piraya tre ganger før, men han har ikke likt henne og vist det veldig tydelig. Nesten samme rutine som sist. I dag måtte han møte Piraya og hennes gjeng alene. Han fikk ingen støtte i fra meg. Jeg lot han ha sele og bånd på slik at jeg hadde mulighet til å få tak i ham om det trengtes. 

– Astrid has a 4.5 months female called Piraya and four seven weeks old. Timmy has to be trained to be more secure towards other puppies. Grown dogs are not a problem. Timmy have met Piraya three times before, but he has not liked her and displayed it very clearly. So I used almost the same routine as last time. Today, he had to meet Piraya and her gang alone in the beginning of the visit. He got no support from me. I let him have his harness and leash on so that I had the opportunity to get a hold of him if it was needed. 

I denne videoen får man se hvordan en hund er fra den er usikker til den er klar for det den blir utsatt for. Med dette mener jeg at her vises det godt hundespråk. Fra halen mellom beina, slikking, bøyd rygg til at halen kommer opp og hunden tør å tisse. Da Timmy turte å tisse kunne jeg fjerne selen for da var hans usikkerhet og angrepsmodus over.

– In this video you get to see how a dog is from it is insecure until it is ready for that it is exposed to. By this I mean that you are shown good dog language. From the tail between his legs, licking, bent back to the tail comes up and the dog dares to pee. When Timmy dared to pee, I removed his harness now his insecurity and attack mode was over.

Jeg må innrømme at jeg ble både stolt og glad over Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) i dag. Nok en gang skjønte han at han faktisk måtte klare bragden alene. Jeg var der, men det var ikke for å støtte ham, kun rettlede ham om det ble nødvendig. Kun en gang behøvde jeg så shhh på ham og da ga han seg. Istedenfor å prøve og jage de andre hundene vekk endte det som du kan se i videoen nedenfor.

– I have to admit that I was both proud and happy over Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) today. Once again, he realized that he actually had to do the feat alone. I was there, but it was not to support him, just guide him if it became necessary. Only once I had to say shhh at him and then he gave in. Instead of trying to scare the others dogs away it ended it as you can see in the video below.

Det var nemlig en ting Timmy ikke hadde forstått da han møtte Piraya tidligere og det var at de to leker veldig likt. De er ganske hardhente i leken og løper omtrent like raskt. Første gang Timmy møte Piraya var vel hun rundt fem til seks uker og Timmy rundt syv til åtte uker. Det var hjemme hos meg. Han satte ikke pris på besøket hennes da hun prøvde å stjele lekene hans, hun labbet inn i bingen hans og storkoste midt i blandt alle de andre griffen og Eva. Det var da det var griffetreff hos meg.

– It was one thing Timmy had not understood when he met Piraya previously that and it was that Piraya and him plays in a very similar way. They are quite rough in their playfulness and runs fast. The first time Timmy met Piraya was when she was around five to six weeks and Timmy around seven to eight weeks. It was at my place. He had never seen another puppy before and he didn’t appreciate the visit because she was steeling his toys, she went into his bin. She was playful in a way Timmy wasn´t use to. He had only been playing with grown dogs and not other puppies.

Timmy and Piraya
Timmy and Piraya

Nå hadde vi nådd punktet hvor jeg kunne slippe inn Bolonkavalpene. Wow, jammen var det en vill gjeng som nå var nødt til å bli kjent med hverandre. De fem hadde aldri møtt Priaya og hennes gjeng. Det var så morsomt. Det er nesten så jeg har lyst til å starte dagpass av valper, men man vet jo ikke om en ville fått kunder nok. Alt måtte undersøkes.

– Now we had reached the point where I could get the Bolonkapuppies. Wow, it was life a wild bunch that had to get to know each other. Those five had never met Priaya and her gang. It was so funny. It’s almost so I want to start a dogcare senter for puppies while their owner is at work, but I don’t know if I would get enough customers. Everything had to be examined. 

Noen av Bolonkaene - Some of the Bolonkas
Noen av Bolonkaene – Some of the Bolonkas

Astrid satte ut bassenget. Det likte Emma veldig godt. Hun elsker nemlig å grave i vannkoppen om hun får sjansen.

– Astrid sat the pool out for the dogs. Emma loved it. She loves to dig into the water cup if she gets the chance.

Emma
Emma

Så hoppet Teo broren til Emma og Berit opp i bassenget. – Teo, brother of Emma and Berit jumped in too.

Emma, Berit and Teo
Emma, Berit and Teo
Berit, Teo, Hilde, Emma og Linnea. Balder i bakgrunnen. - Berit, Teo, Hilde, Emma and Linnea.
Berit, Teo, Hilde, Emma og Linnea. Balder i bakgrunnen. – Berit, Teo, Hilde, Emma and Linnea. Balder in the back.

Det er ikke alle som liker å bli våte på beina og Mango er en av dem. Da er det bedre å lage giraffhals slik at man når ned til vannet når man er tørst. Hilde synes vel egentlig at Mango bare er tåpelig som ikke gidder å være med ut i vannet.

– It’s not all that like to get their feet wet and Mango is one of them. It si better to create a giraffe neck so that one reach down to the water when one are thirsty. Hilde seems that Mango is just silly that she can’t be bothered to be out in the water with her.

Mango and Hilde
Mango and Hilde

Eva ville også gjerne bade, men det var liksom litt lite vann der til at hun fikk svømt skikkelig. Det var nesten bare tærne hennes som ble våte.

– Eva wanted to take a bath too, but it was too little water in the poos so she got to swim properly. IT was almost as her toes didn´t get wet.

Hilde and Eva
Hilde and Eva

Gin jumpet inn i bassenget med en gang han oppdaget det. Timmy derimot syntes at dette ikke var en helt sikker gesjeft å drive med. 

– Gin jumpet into the pool when he discovered it. Timmy on the other hand thought it wasn´t a completely safe thing to do.

Gin and Timmy
Gin and Timmy

Jeg så interessen til Timmy, men han hoppet ikke opp i så jeg satte ham rett og slett opp i bassenget til stor overraskelse for Timmy. Han hadde nok ikke regnet med å bli våt på beina. Litt høye kneløft var det til og begynne med, men det gikk raskt over. Timmy trengte forresten ikke å være engstelig for å drukne for barnepiken hans Eva var der hele tiden og passet på ham.

– I saw that Timmy was very nosy, but he didn’t jump up in so I put him simply up in the pool of great surprise to Timmy. He had probably not counted on to get your feet wet. It was a little high and deep knee bends to begin with, but it went over. Timmy didn´t had to be anxious that he would drown his nanny Eva was there all the time and looked after him.

Selv Timmy begynte å bli sliten slik at han tok seg en liten hvil imens han prøvde nyy typer skjegg.

– Even Timmy started to be tired so he took a little rest while he tried new types of beards.

Timmy med skjegg - Timmy with a beard
Timmy med skjegg – Timmy with a beard

Astrid hentet mer vann og da var det noen som fikk seg en overraskelse. Emma tok det på strak pote og syntes egentlig det var ganske så morsomt. Spesielt da hun skulle ut av bassenget. Da drypp det vann av pelsen hennes og hun ble hengede over kanten og kikke på det som dalte ned. Da hun hoppet ut av bassenget var det borte til stor overraskelse for den lille frøkna.

– Astrid put more water in to the pool and then someone who got a surprise. For Emma the surprise was fun when she jumped in the pool again. Especially when she was trying to leave the pool it dripped water of her coat and she was hanging over the edge and looked at it. When she jumped out of the pool it was gone to big surprise of the small Miss.

Så kom det besøk. Tre flotte damer som ville hilse på hundene til Astrid. Stor var deres overraskelse da det var litt flere hunder der enn vanlig. Til sammen var det 22 hunder i hagen hos Astrid den dagen.

– Astrid got some visitors. Three great ladies that wanted to see Astrid´s dogs. It was a big surprise for them when it was few more dogs there than it usual is. It was a total of 22 dogs in the garden at Astrid today.

Merkelig, men er det valper et sted så har besøkende en tendens til å havne på bakken eller gulvet. Det skjedde nå også.

– Strange, but it is there a place where there are puppies the visitors has a tendency  to end up on the ground or the floor. It happened now, too.

Gjestene på gulvet - Guests on the floor.
Gjestene på gulvet – Guests on the floor.

Teo syntes det var veldig greit å bli kjent med denne lille frøkna. – Teo thought it was very nice to get to know this little girl.

Disse to fant hverandre - These to found each other
Disse to fant hverandre – These to found each other

Da gjestene ble for umulige satt Astrid og jeg dem i valpebingen. Det fire små på syv uker turte vi ikke slippe løs i hagen da de kunne forsvinne under uthuset, verandaen, gjennom gjerdet etc. 

– When the guests became too impossible Astrid and I put them in the puppy pen. The four small puppies at seven weeks we did not dare let loose in the garden because they could disappear under the outbuilding, porch, through the fence etc. 

Tre damer i bingen - Three ladies in the bin
Tre damer i bingen – Three ladies in the bin

Valpen Blå gutt blir kalt det fordi den har et blått halsbånd. De andre blir kalt Grønn gutt, Svart gutt, Rosa jente. Eva hadde veldig lyst til å leke med de små, men bingen ville blitt for liten til henne og de fire små valpene slik at hun kun fikk hilst på dem slik du ser på bildet.

– Blue boy is called that because it has a blue dog collar. The other is called Green boy, Black boy, Pink girl. Eva wanted to play with the little ones, but the bin would av been too small for her and the four puppies so that she only got to meet them as you see in the picture.

Eva og den blå gutten - Eva and the blue boy
Eva og den blå gutten – Eva and the blue boy

Damen som skal ha Svart gutt kom på besøk. Hun fikk med seg Svart gutt på et par timers visit hjemme hos seg. Siden de kan gjøre det på denne måten er Svart gutt ekstra heldig for den dagen han flytter på ordentlig kjenner han hjemmet han skal bo i.

– The lady who is going to buy black boy came to visit. She took him home for a couple of hours. Since they can do it this way is Black boy extra lucky because he will know his new home before he moves permanently.

Svart gutt og eieren hans - Black boy and his new owner
Svart gutt og eieren hans – Black boy and his new owner
Berit og Hilde er slitne - Berit and Hilde is tired
Berit og Hilde er slitne – Berit and Hilde is tired
Emma sovnet - Emma fell asleep
Emma sovnet – Emma fell asleep

Maggie var litt sur i dag, men da sola forsvant fra hagen var hun klar for lek. Da hjalp det ikke å være trøtt valp eller at Timmy hadde fått litt respekt for henne. De hadde deg gøy i hvert fall.

– Maggie was a bit grumpy today, but when the sun disappeared from the garden, she was ready to play. It did not count that some of them was puppies that was tired or that Timmy had gotten a little respect for her. Those who dares to play with her had a lot of fun.

Leker - Playing
Leker – Playing

Muffin syntes at Sala kunne gi henne litt bedre plass på teppet. Siden Sala ikke flyttet seg satte Muffin seg like godt opp på Sala. Sala var vel fornøyd for hun fikk jo en varm rompe til å varme seg.

– Muffin thought that Sala could give her some space on the blanket. Since Sala didn´t move Muffin sat herself down on Sala. Sala was satisfied with that I think because she got a hot arse to warm her.

Muffin and Sala
Muffin and Sala

Der var tiden kommet hvor gjengen og jeg måtte forlate Astrid og hennes gjeng for i dag. Jeg hadde fått vasket teppene som valpen hadde spydd på så de hadde engt til tørk og var klare for bruk igjen. Akkurat da vi kjørte over brua i Mjøndalen oppdaget jeg noen damer som foret svaner. Jeg klarte ikke å la være og stoppe. Jeg bare måtte ta bilder av svanene. 

– There was come where the gang and I had to leave Astrid and her gang for today. I had washed the blankets that the puppies had puked on so they was clean and dry again. Just as we drove over the bridge in Mjøndalen, I discovered some ladies that fed the swans. I had to stop and take some pictures of the swans. 

Damene og svanene - The ladies and the swans
Damene og svanene – The ladies and the swans

Jeg måtte le, da damene begynte å gå tomme for mat og begynte å gå mot bilen fulgte svanene etter. Hadde damene åpnet bildørene er jeg sikker på at svanene hadde blitt med inn i bilen. Damen ble litt redde og måtte søke ly bak bilene for å slippe unna.

 I had to laugh, when the ladies almost had now food left the swans started to follow them. Had the ladies opened their car doors I am sure that the swans had gotten in to their car. The ladies was a little scared and had to seek shelter behind the cars to escape.

Svanene fulgte på - The swans followed
Svanene fulgte på – The swans followed

Da vi kom hjem var det ingen av valpene som hadde spydd i bilen. Nico hadde bare siklet fælt. Så var det foringstid og sengetid for alle de firbeinte og meg.

– When we got home there was none of the puppies who had vomited in the car. Nico had only drooled a lot. Then it was feeding time and bedtime for all the fourlegged ones and me.

Det er noen matkopper - There some food cups
Det er noen matkopper – There some food cups
Tømte ble de og nå er de rene - They were emptied and now they are clean
Tømte ble de og nå er de rene – They were emptied and now they are clean

God natt! – Good night!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.