Har kjæledyr adgang i matbutikker og bespisningssteder i Norge? Mattilsynet har gitt sitt svar. – Are pets allowed in food stores and dining places in Norway? The Norwegian food safety authority has given their answer.

Siden det har vært så store diskusjoner angående dette teamaet om lovligheten av å ta med seg sin hund inn i matbutikker og bespisningssteder ville jeg finne ut en gang for alle hva som var lovlig.

– Now the answer has come to the question whether one can have with their dog into food stores and dining places in Norway. I’ve previously posted a post about this. This post can be found at this link.

Nå har svaret kommet på spørsmålet om man kan ha med seg hund inn i matbutikker og bespisningssteder i Norge. Jeg har tidligere lagt ut et innlegg om dette. Dette innlegget finner du på denne linken.

– Since there has been a lot of discussions about that one takes their dog into food stores and dining places I wanted to find out once and for all what was legal. 

MATTILSYNETS SVAR PÅ MIN FORESPØRSEL:

Sakstittel: Publikumshenvendelser 2017 – Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
Saksnr: 2017/80

Kjæledyr i næringsmiddelvirksomheter

Hei.

Jeg viser til henvendelsen din vedr. hund i næringsmiddelvirksomheter.

I henhold til forskrift om næringsmiddelhygiene har dyr adgang til næringsmiddelvirksomheter der det ikke tilberedes, håndteres eller lagres næringsmidler, forutsatt at de ikke utgjør en fare for mattryggheten. Det vil si at kjæledyr for eksempel kan ha adgang til serveringsområdet i en restaurant, hvis den ansvarlige for virksomheten har vurdert at det er trygt med hensyn til den aktiviteten de bedriver. Det forutsettes selvsagt at eieren har kontroll på dyret. Merk at det kun er lov der det ikke tilberedes, håndteres eller lagres næringsmidler, det betyr at det ikke er lov å ta med kjæledyr i f.eks. matbutikker.

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Det kan være andre grunner enn å sikre trygg mat. Det vil si at selv om det er lov å ta med kjæledyr på restaurant, kan man ikke kreve å få ta dyret med seg.

Håper at dette var oppklarende.

Med vennlig hilsen

Kari S. Laastad Høe
Mattilsynet, Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

Telefon: 22 40 00 00
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no

 

THE NORWEGIAN FOOD SAFETY AUTHORITY´S ANSWER:

– Hi.
I refer to your request re. dog in food businesses.

According to the regulation on food hygiene have animals access to food businesses where the food is being cooked, handled or stored food products, provided that they do not pose a risk to food safety. That is, for example, the pet may have access to the dining area in a restaurant, if the person responsible for the business has considered that it is safe with regard to the activity they do. It is assumed of course that the owner has control of the animal. Note that it is only allowed where it is not prepared, handled or stored food products, it means that it is not allowed to bring pets in the eg. food stores.

Some businesses that serve and has turnover food choose anyway to ban access for pets. There may be other reasons than to ensure safe food. That is, even if it is allowed to bring pets at the restaurant, one can not require to take the animal with them.

Hope that this was clarifying.


With best regards
Kari S. Laastad Finds Out What Happened
Norwegian food safety authority, Department, Northern Norway, Hadeland and Valdres

3 kommentarer til «Har kjæledyr adgang i matbutikker og bespisningssteder i Norge? Mattilsynet har gitt sitt svar. – Are pets allowed in food stores and dining places in Norway? The Norwegian food safety authority has given their answer.»

  1. hei, og takk for et oppklarende svar jeg også har lurt på. Godt å lese at det faktisk er lov, for de fleste «markasteder» henviser til Mattilsynet når de forbyr hunder.. I byen er ikke dette en stor utfordring vil jeg tro, men vi hundefolk er ofte ute i skog og mark. Når det regner eller er kaldt er det direkte hundemishandling å la hunden ligge ute (ikke alle hunder er vant til å ligge ute i all salgs vær) og jeg går derfor direkte hjem igjen uten å bidra til økonomisk vekst i form av kaffe og mat kjøp. Norske serverings- og bo steder i fjell og utmark har tippet helt over og blitt hundefiendtlige. Det synes jeg er fryktelig trist. Vi må kunne finne en god løsning slik at både mennesker og dyrs velferd kan tilfredsstilles.

    1. Hei! Jeg mener også at det må gå an å finne en gylden middelvei. Jeg trasker heller ikke rundt på steder hvor hunder ikke er velkomne. Derfor gjør jeg som du. Det blir turer der de firbeinte er velkomne og er de ikke det så drar jeg heller hjem. 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.