Besøk og enda et besøk – A visitor and another visitor

Tyra har vært her i helgen. Hun ankom på fredag 09. juni og var ikke helt fornøyd over å se meg igjen. Jeg møtte eiren og kjæresten hennes på bensinstasjonen slik at ikke Tyra skulle lete etter dem når de hadde dratt. Vi rakk vel å komme inn døra for Tyra var helt på det rene med at nå skulle det koses og lekes.

– Tyra has been here this weekend. She arrived on Friday 9th of June and was not entirely happy to see me again. I met the owner and her boyfriend at the gas station so Tyra wouldn´t search for them when they left. Since we did it this way it was Tyra that left them instead of them living her. We did get in the door and then Tyra was ready to cuddle and play.

Tyra vil leke - Tyra wants to play
Tyra vil leke – Tyra wants to play

Da Tyra måtte ut satte jeg på henne en lang line på 15 meter. Hvis hun skulle klare å komme seg ut av hagen eller at jeg ikke ville få tak i henne var dette en sikkerhet. Jeg holdt ikke i lina, bare lot den henge etter henne. Samtidig var det lettere for meg å se hvor hun var hen.

– When Tyra had to go out I put on a long rope of 15 meters. If she was able to get out of the garden or that I would not get a hold of her would this be a securityline. I let the rope hang loose after her as you can see in the picture bellow. This made it easier for me to see where she was in the garden also.

Gin and Tyra
Gin and Tyra

Gjengen og Tyra fikk en kalkunstrupe hver. Da løp Tyra inn i buret sitt slik at hun kunne være sikker på å få ligge alene og at ingen fikk stjålet det.

The gang and Tyra got a Turkey throat each. Tyra ran straight in to her cage sp that she could be sure that no one would steal it and that she got to lay alone. 

Tyra og strupen - Tyra and the throat
Tyra og strupen – Tyra and the throat

Tyra var litt redd for Jorunn (min søster) med en gang hun så henne, men det gikk visst over. Da Tyra skjønte at Jorunn egentlig er en snill dame løp hun og hentet en leke slik at Jorunn og hun kunne leke litt sammen.

– Tyra was a bit afraid of Jorunn (my sister) when she saw her, but it did not last for long. When Tyra realized that Jorunn is a really nice lady she ran and retrieved a toy so that Jorunn and she could play together.

Jorunn (my sister) and Tyra
Jorunn (my sister) and Tyra

Jeg hang opp druer til kyllingene. Det var skummelt det. En av dem prøvde å hakke i druene og da leet de seg. Hele kyllinggjengen endte opp ved å sitte forskrekket og se på druene som dinglet i andre enden av buret.

– I hung up grapes to the chickens. It was scary. One of them tried to pick on the grapes and the grapes started to move. The whole chicken gang ended up sitting frightened and look at the grapes that was swinging on the other end of the cage.

Kylling gjengen - The chicken gang
Kylling gjengen – The chicken gang

Siden jeg nå var nesten tom for mat til kyllingene var det på tide å hente påfyll av mat. Det som møtte meg var en stolt hane med fruene på tur.

– I was almost out of food for the chickens, it was time to get some more. Mr Rooster and his wifes met me while they was out walking.

På tur - On a walk
På tur – On a walk

Her har vi en gammel kjenning. Sist jeg var og hilse på fikk jeg bare kjeft da jeg prøvde meg på hanespråk. Nå sto han i høyden og holdt øye med damene sine på andre siden av haugen.

– Here is an old acquaintance. The last time I met him he told me to shut up when I tried to talk Rooster language. Now he stood in height and kept an eye on his women on the other side of the mound.

Vakker? - Pretty?
Vakker? – Pretty?

Da jeg sto opp i dag husket jeg hvorfor jeg ikke har kyllinger lengre. Det luktet kloakk og råtne egg over hele huset. Dermed var det bare å sette igang og gjøre rent hos kyllingene. Jeg lot dem løpe løs i stua imens. Angret litt på det da jeg vasket gulvet etterpå. Jeg la druene og litt mais på gulvet. Det var første gangen de fikk mais og det falt i smak.

– When I got out of bed today, I remembered why I don’t have chickens anymore. It smelled like sewage and rotten eggs all over the house. So it was time to clean their cage. I let them run loose in the living room while I cleaned their cage. O.M.G. I regretted that when I washed the floor afterwards.

Rengjøring - Cleaning
Rengjøring – Cleaning

De løp som gale i vill glede og hoppet over hverandre. Dette varte helt de ble slitne. Og da var plassen under spisebordet det naturlige stedet å bruke som rasteplass. Det å fange dem var heller ikke så lett. Jeg klarte å fange fire, men da var det slutt, de utmanøvrerte etter tur. Da min tålmodighet begynte å ta slutt hadde jeg mest lyst til å hente steikepanna og slå dem i hodet. Litt samarbeidsvillige syntes jeg de kunne være. Heldigvis kom Jorunn og hjalp meg. Vi hoppet rundt i mellom kyllingmøkka som lå pent spredt utover stuegulvet imens vi prøvde å fange de fire krabatene. Vi ville være forsiktige slik at vi ikke skremte dem. Håper jo at de skal bli så tamme at de vil komme bort til oss når vi prater med dem. Foreløpig kommer de bare om vi har noe godt å gi dem i fra handa. De kom bort nå også, med de sleipe f… bare skled unna da vi prøvde å ta dem. Til slutt fant vi frem to seksjoner av valpegrinda og fikk sperret dem. Da klarte vi å ta dem forsiktig opp og sette dem inn i buret igjen.

– They ran like crazy in wild joy and jumped all over each other. This lasted until they were tired. And then they lied down under the dining table as if that is a natural place to use as a rest area. To catch them when I wanted them back in to the cage was not so easy. I managed to catch four. The last four outsmarted me several times. When my patience began to come to an end, I wanted to get the frying pan and hit them in the head with it. I thought they could be a bit more cooperative. Fortunately, Jorunn came and helped me. We jumped around in between the chicken dung that was spread nicely all over the livingroom floor while we tried to capture the four fellas. We wanted to be cautious so that we didn’t scare them. We both hope that they will become so tame that they will come over to us when we talk to them. Now they come if we have something good to give them. They ran away from us now as well, the sneaky b….. just slipped away when we tried to catch them. In the end we found two sections of the puppy pen and blocked them. Now we managed to get hold of them in a gently and nice way and put them into the cage again.

Dette var visst et fint sted - This was a nice place
Dette var visst et fint sted – This was a nice place

Fruene Ville Fart og Zelda har funnet ut at det er fulgerede opp under taket. Heldigvis har de ikke klart å fange noen enda. Jeg håper de ikke klarer det heller.

– Both the Mrs´ Ville Fart and Zelda has found that it is a birdnest up under the roof. Fortunately, they have not managed to catch one yet. I hope they don’t make it either.

Fruene på jakt - The Mrs´ is hunting
Fruene på jakt – The Mrs´ is hunting

Gjensynsgleden var stor da Teddy så Grete igjen. Tyra syntes nesten det var litt dårlig gjort at Grete hilste på Teddy.

– It was great when Teddy and Grete saw again each other again. Tyra seemed almost as it was a bit sad when Grete greeted Teddy.

 

Tyra, Teddy and Grete
Tyra, Teddy and Grete

Da Teddy var ferdig med hilsningssermonien ovenfor Grete kom han på at det var en tispe med løpetid i bilen. Den måtte han jo finne for man kunne jo være heldig.

– When Teddy was done greeting Gretel he remembered that it was a lady in heat in the car. He had to find her, because he could be lucky.

Har du løpetid? - Are you in heat?
Har du løpetid? – Are you in heat?
Fant deg! - Found you!
Fant deg! – Found you!

Hege Marie ble bedt på middag da jeg fikk overlevert nyfisket fjell ørret. Må bare fortelle at både Hege Marie og jeg ble overmette begge to av denne middagen. Tusen takk til Grete og Sten for god middag.

– Hege Marie was asked to dinner when I got handed down freshly-caught mountain trout. Just have to tell you that both Hege Marie and I were both full after this meal. Thanks you both Gretel and Sten for the nice dinner.

Mountain trout
Mountain trout

Da vi Tyra var overlevert og skravletiden var over dro Hege Marie, hundene og jeg til Eggemoen. Alle hundene var i bånd da dette var en tur for møtetrening. Hva vi ville møte visste vi ikke, men vi håpet at det ville dukke opp noen dann og vann på turen. 

– When we had handed over Tyra to Grete and the «talkingtime» was over did Hege Marie, the dogs and I to Eggemoen. All the dogs were on the leash as this was a trip to train on meeting people and dogs. What we would face, we didn’t know, but we hoped that it would show up some one on this walk.

Teddy hater vann, men i dag glemte han det da Hilde vasset ut i dammen. Kanskje det er slik vi kan lære Teddy å like svømming senere i sommer. 😉

– Teddy hate water, but today he forgot it when Hilde waded out in the pond. Maybe it’s the way we can learn Teddy to like swimming later in the summer. 😉

Hilde and Teddy
Hilde and Teddy

Hilde var sleip altså. Plutselig hang hun etter og var liksom veldig opptatt av en eller annen lukt. Da Teddy nådde henne igjen var hun ferdig med lukten og ønsket nok at Teddy og hun kunne ta en skogtur alene.

– Hilde was slick. Suddenly she hung behind me in her leash and was somehow very passionate about a smell of some king. When Teddy reached her , she was finished with the smell and wanted that Teddy and she could take hike alone.

Hildeeee
Hildeeee

Eva var på utstilling i dag på NKK Ekebergsletta. Kritikken hun fikk lyder som følger (Engelsktalende dommer):

Femenin well balanced bitch with good coat. Very nice head and expression. Good underjaw. Good reach of neck. Needs more laid back of shoulder. Good body and topline. Could have stronger hindq. Very highstepping on the move today. I`m sure she can move better.
Very Good

Og jeg som pleier å bli irritert på hunder som ikke vil gå i vått gress. Hadde ikke trodd at Eva skulle mislike det. 

– Eva was on a dogshow today at the NKK Ekebergsletta. The critique she got was like this:

Callip’s Celebrity «Eva» did not like to get wet on her feet either 😉 She got this critique today: Femenin well balanced bitch with good coat. Very nice head and expression. Good underjaw. Good reach of neck. Needs more laid back of shoulder. Good body and topline. Could have stronger hindq. Very highstepping on the move today. I`m sure she can move better.
Very Good

And I tend to get annoyed at the dogs that will not walk in wet grass. Had not thought that Eva would resent it.

Jeg lånte med meg Joy hjem i dag slik at Eva skulle få leke med en hund på sin egen størrelse. – I borrowed Joy today so that Eva got toplay woth a dog her own size.

Stakkars Teddy, han fikk ikke gå sammen med Hilde i dag. Jeg synes han ser litt irritert ut i dette bildet.

– Poor Teddy, he was not aloud to be with Hilde today. In this picture I think he looks a bit irritated. 

Teddy
Teddy

Hege Marie var så mett etter fiskemiddagen at hun ikke orket å sitte i en stol eller på sofaen.

– Hege Marie was so full after the fishdinner that she couldn’t sit in a chair or in the sofa.

Hege Marie. Gudny and Eva
Hege Marie. Gudny and Eva

Berit hadde en jobb å gjøre og det var å passe kyllingene (barna) sine.

Berit had a job to do and that was to look after her chickens (children).

Berit og ungene hennes - Berit and her kids.
Berit og ungene hennes – Berit and her kids.

God natt! – Good night!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.