7 gale damer og deres hunder – 7 crazy ladies and their dogs

Da frokosten ble servert i dag tidlig hadde ikke Timmy tid til å vente på at hans matkopp ble satt ned. Han rakk i hvert fall å drikke vannet som var i maten til Eva.

– When breakfast was served this morning didn´t Timmy (Bjørn) have time to wait for his food. He managed at least to drink some of the water that was in Eva´s food.

Spise sammen - Eat together
Spise sammen – Eat together

Når man skal ha gjester på besøk gjør man jo siste rest av husarbeidet like før de dukker opp utenfor døra. Med god hjelp av Timmy (Bjørn) så gikk det bra.

– We were expecting guests today and the rest of the housecleaning was done just before they showed up outside the door. I had good help from Timmy (Bjørn) so it went well.

Timmy støvsuger - Timmy is vacuuming
Timmy støvsuger – Timmy is vacuuming

Etter støvsugingen fant Timmy ut at madrassen til Eva trengte å ristes. Den var nok støvfri da han var ferdig.

– After vacuuming found Timmy that the mattress to Eva needed to tumble. It was probably dust-free when he was finished.

Timmy rister Eva´s madrass - Timmy cleaning Eva´s matress
Timmy rister Eva´s madrass – Timmy cleaning Eva´s matress

Timmy fant seg selv. Det var nok en stor overraskelse tror jeg over at han kunne. 😉

– Timmy found himself. That was a big surprise I think that he could. 😉

Timmy fant en Timmy - Timmy found a Timmy
Timmy fant en Timmy – Timmy found a Timmy

Da Timmy var ferdig med husarbeide var det hviletid. Da er det godt å ha en stor tante å ligge inntil.

– When Timmy was finished with the housework it was time to rest for a while. It is good to have a big aunt to lie next to.

Hvile - Rest
Hvile – Rest

Endelig kom gjestene. Først lot jeg Eva hilse slik at hun fikk stillet sin nysjerrighet og så slapp jeg resten av gjengen ut i gangen til gjestene. Gjengen mottok dem på sin sedvanlige rolige måte ved å løpe bjeffende og hyldende ut i gangen som om de skulle drepe alle som var der. 😉 Hilde har nå fortalt hele nabolaget at vi har besøk i dag.

– Finally the guests arrived. First, I let Eva greet them so she could still her curiosity and then I let the rest of the gang out in the hallway to greet the guests. The gang received them in their usual calm way by running and barking, out into the hall as if they were going to kill everyone who was there. 😉 Hilde has told the whole neighborhood that we had guests today. 

Endelig kom gjestene - At last the guests came.
Endelig kom gjestene – At last the guests came.

Menneskene til gjestene fikk komme inn de også. Lett er det ikke å prøve å få av bånd og seletøy når det er en haug med andre hunder som også vil ha oppmerksomhet.

– The dog´s humans was let in too. It´s not easy to try to get the leashes of the dogs when there are a bunch of other dogs who also want attention.

Ikke lett - Not easy
Ikke lett – Not easy

Når man ankommer til et sted med mange hunder og har med seg mange hunder lønner det seg å slippe dem ut slik at de kan få tatt resten av hilsningssermonien ute. Noen av damene hadde løpetid så gutta boys (Teddy og Gin) ble plassert i bur da vi ikke var sikre på hvem av dem som ville bli far til et eventuelt kull. Damene savnet ikke gutta da de prøvde å klare jobben selv.

– When one arrives to a place with many dogs and have many dogs, it smart to get them out so that they can get the rest of the greetingsceremony outside. Some of the ladies was in heat so the boys (Teddy and Gin) was placed in cages because we were not sure of which one of them would be the father of a litter. The ladies did not miss the boys, they tried to fix it themselves.

Damene ordnet opp - The ladies fixed it
Damene ordnet opp – The ladies fixed it (Lilli, Tirill and Eden)
Gunn og Timmy
Gunn og Timmy
Pia, Gunn and me
Pia, Gunn and me

Eva måtte forte seg å undersøke hva den ene gjesten gjorde i hagen hennes. Gjesten syntes det var uhøflig å forstyrre i en sådan stund.

– Eva had to hurry to investigate what one guest did in her garden. The guest thought it was rude to interrupt at that time.

Hva gjør du? - What are you doing?
Hva gjør du? – What are you doing?

Jeg tror dette er Spicy og Eden som har en skikkelig «løpetid». 

– I believe this is Spicy and Eden that runs like h….

Full sprangkonkurranse - A running competition
Full sprangkonkurranse – A running competition

Stella, Muffin og Sala var glade for å være på biltur. De endte jo opp hos kaoset i huset her.

– Stella, Muffin and Sala were happy to be on the road trip. They ended up with the chaos in this house.

Stella, Muffin and Sala
Stella, Muffin and Sala

Jeg tror velkomstkomiteen bestod av 14 hunder og seks damer da Astrid, Luna, Sala, Muffin, Stella og valpen kom inn døra. Det er ikke lett å få plassert alt da, det kan jeg love det.

– I think the Welcoming Committee consisted of 14 dogs and six ladies when Astrid, Luna, Sala, Muffin, Stella and the puppy came in the door. It is not easy to get it all placed, that I can promise you.

Astrid, valpen og litt baggasje - Astrid, puppy and a bit of luggage
Astrid, valpen og litt baggasje – Astrid, puppy and a bit of luggage

Berit syntes det var meget uhøflig å legge i fra seg trusa på ganggulvet så hun bar den like godt inn i stua. Hun tok godt vare på den!

 – Berit thought it was very rude to leave the panties on the floor so she carried it in to the living room. She took good care of it!

Berit og trusa - Berit and the panty
Berit og trusa – Berit and the panty

Berit startet på sitt overfall av første gjest da de endelig fikk satt seg. Første offer var Gunn. – Berit started on her assault of the first guest when they finally sat down. First victim was Gunn.

Overfall - Assult
Overfall – Assult

Eva fant ut at Berit ikke gjorde en god nok jobb så hun hjalp til. Jeg håper ikke Gunn ble altfor redd over overfallene. Det er flaut å ha så «rolige» hunder.

– Eva found out that Berit did not do a good enough job so she helped. I hope not Gunn was too scared of assaults. This is very embarrassing to have so «calm» dogs. 

Hjelp til overfall - Helping to assult
Hjelp til overfall – Helping to assult

Jeg har en hund her i huset med et identitetsproblem og det er Eva. Stakkars hun tror hun er en griffe, og det gjelder størrelse også. Eva elsker å ligge på fanget og kose og dette fanget var hun spesielt glad for at kom. Hippie syntes det var dårlig gjor da det ikke var igjen noe plass for henne.

 – I have a dog in my house with an identity problem and that it is Eva. Poor Eva she thinks she’s a Griffon, and it comes to size, too. Eva loves to cuddle and a lap and she was happy with that this lap came. Hippie thought it was a bad idea since there were now room for her.

Gunn, Hippie and Eva
Gunn, Hippie and Eva

«Griffene sitter slik, så hvorfor kan ikke jeg?» tenkte Eva. – «The Griffons sits like this so why cant I?» thought Eva.

Eva, Gunn, Gudny and Berit
Eva, Gunn, Gudny and Berit
Berit er veldig glad i nærbilder! - Berit loves closeups!
Berit er veldig glad i nærbilder! – Berit loves closeups!

Kristin var litt smartere enn Gunn da hun «valgte» kosehund. Kun Berit er litt lettere å håndtere enn både Eva og Berit. 😉

– Kristin was a little smarter than Gunn when she «selected» a dog to cuddle. Just a little easier to handle just Berit than both Eva and Berit.

Berit and Kristin
Berit and Kristin

Kristin hadde stadig noen små i hendene. – Kristin had some small once in her hands.

Kristin and Hippie
Kristin and Hippie

Den minste av dem alle sovnet og ble i Kristins hender over lengre tid til stor misunnelse for oss andre. Jeg tror Eden også syntes det var det var dårlig gjort for nå var fanget hun eide opptatt.

– The smallest one of all fell asleep and stayed in Kristin´s hands for a long time to the envy of the rest of us. I believe Eden thought it was a bad idea too since the lap she owned was taken.

Eden, Kristin and the little one
Eden, Kristin and the little one

Pia slapp ikke unna hun heller. Er man i nærheten av firbeinte får man alltid noen i fanget eller på nakken.

– Pia did not get away either. If one is in the vicinity of fourlegged ones do one always get someone in their lap or on the neck.

Spicy, Pia, Chablis and Rosin
Spicy, Pia, Chablis and Rosin

Astrid og Pia hadde en prat om pelsstell. Astrid er en god lærer slik at Pia fikk god utdannelse innenfor dette området.

– Astrid and Pia had a conversation about grooming. Astrid is a good teacher so Pia gets an good education.

Astrid, Spicy, Luna and Pia
Astrid, Spicy, Luna and Pia

Pia, jeg kan fortelle deg at det ikke nytter å gjemme seg bak Muffin, for du blir med på bildene uansett. 😉

– Pia, I can tell you that it is no use to hide behind Muffin, for you are in the photos anyway.

Luna, Astrid, Stella Pia and Muffin
Luna, Astrid, Stella Pia and Muffin
Luna og hennes lille pike - Luna and her little girl
Luna og hennes lille pike – Luna and her little girl

Tre triste damer, kanskje bordet var for langt unna! –Three sad ladies, maybe the table was too far away!

Tre tiste damer?!?!?! - Three sad ladies?!?!?!
Tre tiste damer?!?!?! – Three sad ladies?!?!?!

Jeg lurer litt på hva disse to drømmer om her. – I wonder what these two dreams about in this photo.

Et flott bilde av to snille damer. - A lovely photo of to kind ladies
Et flott bilde av to snille damer. – A lovely photo of to kind ladies.

Følg alltid med på hva som foregår bak ryggen din. Da har du den klar.

– Always have an eye on what’s going on behind your back. Then you are safe.

Hege Marie, Tirill, Lilli, and Tina
Hege Marie, Tirill, Lilli, and Tina
Hundedamene - The dogladies
Hundedamene – The dogladies

Hippie fant seg selv også.– Hippie found herself too.

Hippie
Hippie

Hippie og Timmy fikset skikkelig slik at man kunne være sikker på å ha avispapir alle steder. Da kunne man være sikker på å treffe om man måtte tisse.

– Hippie and Timmy fixed it properly so that one could be sure to have newspaper at all locations. Then, one could be sure to hit it if one had to pee.

Timmy ordner opp - Timmy fixing things
Timmy ordner opp – Timmy fixing things
En ny liten! - A new little one
En ny liten! – A new little one!

To enebarn møtes for første gang. Timmy var som alle andre enebarn ikke fornøyd med å låne ut lekene sine.

– Two singletons that meet for the first time. Timmy was as all singletons not happy about others playing with his toys.

Gunn var så snill og fikk tatt noen fine portrettbilder av de firbeinte. Håper jeg har klart å sette riktig navn på hundene i dagens innlegg.

– Gunn was so nice and had taken some nice portrait photos of the dogs. Hope I’ve managed to put the correct name of dogs in today’s post.

Spicy and Berit
Spicy and Berit
Hilde
Hilde
Timmy (Bjørn)
Timmy (Bjørn)
Stella
Stella
Eden
Eden
Luna´s daughter
Luna´s daughter
Eva
Eva
Rosin
Rosin
Sala
Sala
Berit
Berit
Hippie
Hippie
Lilli
Lilli

Det eneste bildet jeg klarte å få av Muffin. – The only picture I got of Muffin.

Muffin and Bjørn
Muffin and Bjørn

Hege Marie prøvde å få laget Fastelavnsboller, men de rakk dessverre ikke å bli ferdig før gjestene dro. Så vi endte opp med et spise et par til kveldsmat.

– Hege Marie tried to make Fastelavns buns , but they did unfortunately not to be ready to eat before the guests left. So we ended up with a a couple to eat en the evening. (Fastelavn is the name for Carnival in the historically Lutheran nations of  Denmark, Sweden, Norway, Iceland and the Faroeislands which is either the Sunday or Monday before Ash Wednesday.)

Hege Marie
Hege Marie

Alle gjestene har forlatt oss og kvelden sank inn i alle som var i huset. 

– All the guests has left and the evening got in to all of us that was left in the house.

Gin, Eva, Mango, Gudny and Berit
Gin, Eva, Mango, Gudny and Berit

Nå la jeg meg her, ikke forstyrr! – Now I lied down here, do not disturb!

Berit
Berit

Må innrømme at det vil ta noen år før jeg blir slank! Jeg er altfor glad i god mat og andre gode spiselige ting.

– Have to admit that it will take a few years before I get slim! I am too fond of good food and other good edible things.

Fastelavnsboller - Fastelavnsbuns
Fastelavnsboller – Fastelavnsbuns
Zelda and Hege Marie
Zelda and Hege Marie

Those who was the photographers today was Tina Strømsmoen, Gunn Johanne Auset-Jacobsen, Astrid Krog, Hege Marie and me.

God natt! – Good night!

 

2 kommentarer til «7 gale damer og deres hunder – 7 crazy ladies and their dogs»

  1. Herlig og morsomt skrevet, som alltid, Barbro! Tusen takk for kjempegod lapskaus, at du åpnet ditt hus og så trivelig treff med dedikerte hundedamer og masse snille hunder ! Det satte jeg pris på! -Eden fikk til og med prøvd ut «jokketog»!! hehe 😀 Klem

    1. Ler høyt, jokketog falt visst i smak hos dem… 😀 Det var veldig koselig at dere ville komme syntes jeg. Nå er resten at sjokoladekaka, lapskausen og bollene dere aldri fikk smakt i fryseren. Håper dere tar en tur seinere også. Velkommen er dere. 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.