Hopphinder av kneputer – Jump, made from knee-pads

Et hjemmelaget hopphinder er ikke alltid så lett å lage. Derfor kom jeg på en idé da jeg så disse kneputene hos Europris. Tre slike kneputer trenger du til dette hinderet.  
– A homemade jump isn’t always easy to make. Therefor I came up with this idea when I saw these knee-pads in Europris a store in Norway. You need three knee-pads to make this jump.

Jeg betalte kr. 39,- per stykke. - I paid 39,- NOK per peace.
Jeg betalte kr. 39,- per stykke. – I paid 39,- NOK per peace.

Først løsner du den ene grønne delen slik at den blir pinnen hundene skal hoppe over.

 First you loosen one of green parts so that it can be the stick the dogs get to jump over.

Pinne - The stick
Pinne – The stick

 

Så putter du den grønne delen inn i håndtaket på de hele kneputene. Nå har du et høydehopp i tre høyder.

– Put the green part into the handle on the knee pads that isn’t taken apart. Now you have a jump in three heights.

Feste pinnen - Fasten the stick
Feste pinnen – Fasten the stick

Denne høyden passer kun for voksne hunder og voksne hunder som kan hoppe. Når man skal trene en hund begynner man ALLTID med det letteste alternativet.

– This height is suitable for adults dogs only and grown dogs that can jump. When to train a dog one ALWAYS begins with the easiest option.

Hopphinder
For voksne hunder. – For grown dogs.

Fin høyde for valper og unge hunder. Når jeg begynner med en hund begynner jeg med lavt hinder. På denne høyden kan jeg trene dem i å gå inn på hoppet i fra forskjellige retninger. De lærer raskt at det ikke kommer klikk og godbit fra meg om de går utenom hinderet.

HUSK: Ikke tren for lenge ad gangen. Mine er vant til å jobbe og jeg trener i gjennomsnitt tre minutter ad gangen med en liten leke pause lagt inn i de tre minuttene.

– Nice height for puppies and young dogs. When I start to train a dog I start with a low obstacle. At this height, I can train them on the jump to get in from different directions. They learn quickly that it’s not coming click or treat from me if they bypass the obstacle.

HUSK: Ikke tren for lenge ad gangen. Mine er vant til å jobbe og jeg trener i gjennomsnitt tre minutter ad gangen med en liten leke pause lagt inn i de tre minuttene.

– REMEMBER: do not work out for too long at a time. Mine is used to working and I work out on average three minutes at a time with a small toy break added to the three minutes.

Høydehopp
Fin høyde for valper og unge hunder. – Nice height for puppies and young dogs

Denne posisjonen på hinderet er fin som alternativ to når man skal fortsette å trene hundene på å komme inn fra forskjellige vinkler. Ikke tren på for hardt underlag. Det kan gå ut over skuldrene til hunden din om underlaget er for hardt.

Mango måtte sjekke om det kom et klikk og en godbit. Var akkurat ferdig med å trene alle seks hundene.

 This position on the obstacle is fine as an option two when to continue to train the dogs to come in from different angles. Do not let the dogs train on too hard surfaces. It can hurt the dogs shoulders if the surface is too hard.

Høydehopp
En ny høyde for voksne hunder. – A new height for grown dogs.
 Lykke til med treningen. 🙂 – Good luck with the training. 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.