Den sorte og hvite fare – The black and white danger

Nox og gjengen syntes det var herlig å løpe rundt i hagen hos Astrid Krog. Denne gangen må hundene luftes litt på omgang da Astrid hadde fire tisper med løpetid og jeg en. Nox fikk selskap av Serafima.

– Nox and the gang thought it was wonderful to run around in the garden of Astrid Krog. This time we have to let the dogs out in different gruops. Four of Astrid’s dog is in heat plus Gudny so that the males were separated from the girls. Nox was joined by Serafima.

Nox and Serafima
Nox and Serafima
Han dreit egentlig i det - He didn't care about tha
Han dreit egentlig i det – He didn’t care about that

Elsa kjenner flokken til Astrid godt og ble kjempeglad da vi ankom her igår kveld, men hun var ikke kjempeglad for den store, skumle, sorte og hvite pelsdotten. Den faren måtte hun passe de andre hundene for. Elsa spottet ham og var veldig klar for å redde de andre hundene fra den «livsfarlige» Nox.

– Elsa knows Astrid and her pack well and was so happy when we arrived here last night, but she was not so happy for the big, scary, black and white fur ball that arrived last night. This danger she had to protect the other dogs from. Elsa mocked him and was very ready to rescue the other dogs from the «deadly danger» Nox.

Elsa skuler - Elsa frowns
Elsa skuler – Elsa frowns

Elsa hadde ikke møtt Serafima før. Nå prøvde Serafima å bli venn med Elsa, men Elsa var mest opptatt av den sorte og hvite faren som løp rundt i hagen til Astrid.

– Elsa had not met Serafima before. And now Serafima tried to be friends with Elsa, but Elsa was most concerned with the black and white danger who ran around in the garden of Astrid.

Serafima and Elsa
Serafima and Elsa

Nå gjorde jammen i meg den sorte og hvite faren Nox et forsøk på å hilse på henne. Stakkars Elsa! Hun satt i hvert fall ikke pris på slik oppførsel. Må innrømme at uansett hva slags oppførsel Nox hadde vist hadde nok ikke Elsa satt pris på den. Jo, forresten en ting hun hadde likt og det var hvis Nox hadde gått i oppløsning og blitt borte.

– Now did the black and white danger an attempt to greet Elsa. Poor Elsa! She did not like his behavior. Have to admit that no matter what kind of behavior Nox had shown had probably not Elsa appreciated it. By the way one thing she had liked and it was if the Nox had disintegrated and been gone.

Elsa and Nox
Elsa and Nox

Nox ga seg ikke og Elsa prøvde så godt hun kunne og slippe unna Nox’s hilsningsrituale.

– Nox did not give in and Elsa tried as best she could be escaping from Nox’s greeting ritual. 

Fortsettelse! - Continuing!
Fortsettelse! – Continuing!

Så fant hun ut hva som hjalp. Hun freste (nesten som en katt) og jammen trakk Nox seg tilbake. Han holdt avstand en god stund til denne lille hvesende løvinnen.

– Then she found out what helped. She sputtered (almost like a cat) and Nox pulled back. He kept a distance for quite a while from this little hissing lioness.

Elsa fant løsningen - Elsa found the solution
Elsa fant løsningen – Elsa found the solution

Nox og Gin satt inn slik at damene med løpetid fikk komme ut også. Nicoline ankom og hadde med seg Maggie, søsteren til Elsa og …….. som er fra det siste valpekullet Astrid hadde.

– Nox and Gin were put in cages so that the ladies in heat could come out too. Nicoline arrived and brought with her Elsa’s sister Maggie,  and Jarvis (I’m Your Man Unlimited), which is from the last puppy litter Astrid had.

Maggie, Elsa and Rosa
Maggie, Elsa and Rosa

Det tok litt tid før de kjente hverandre igjen, men Elsa var ikke redd for Maggie i det hele tatt.

– It took some time before they knew each other again, but Elsa was not afraid of Maggie at all.

Elsa and Maggie
Elsa and Maggie

Serafima var veldig glad da Rosa fikk komme ut og leken var igang. Rosa har nå sin første løpetid og det er nok ikke lenge før Serafima får sin også.

– Serafima was very happy when Rosa joined her outside and they started to play. Rosa is in heat for the first run time and it’s probably not long before Serafima will be too.

Rosa and Serafima
Rosa and Serafima

Nicoline hadde veldig lyst til å hilse på Elsa så hun tok med seg noen godbiter og ga hundene. Elsa holdt seg på god avstand, men fulgte nye med på hva som skjedde på avstand.

– Nicoline wanted to greet Elsa so she took some goodies and gave the dogs. Elsa remained at a distance but kept and eye on what happened at a distance.

Nicoline og noen av hundene - Nicoline and some of the dogs
Nicoline og noen av hundene – Nicoline and some of the dogs

Da nesten hele griffegjengen samlet seg til et hilsningsrituale syntes nok Elsa det var litt skummelt, men hun holdt seg der og freste ikke til noen. Hun ville gjerne være med i gjengen.

– When almost all of the griffgang gathered to have a greeting ritual thought Elsa it was a little scary, but she stayed with them and did not sputter to anybody. She wanted to be in the gang too.

Litt skummelt - A bit scary
Litt skummelt – A bit scary
Litt rettere i ryggen - Her back is a bit straighter
Litt rettere i ryggen – Her back is a bit straighter

Nicoline prøvde å hilse på Elsa igjen, men Elsa holdt fortsatt avstand.

– Nicoline wanted to greet Elsa again, but Elsa kept her distance.

Nicoline

Elsa tar sjelden eller aldri godbiter fra for henne fremmede mennesker, men Nicoline var ikke den som ga opp. Elsa sto bare bak under krakken og kikket på hva de andre hundene gjorde. 

– Elsa rarely or never takes treats from for her unknown people, but Nicoline wasn’t the one who gave in. Elsa just stood under the bench and looked at what the other dogs did.

Nicoline prøvde igjen - Nicoline tried it again
Nicoline prøvde igjen – Nicoline tried it again

Elsa rømte ikke, hun kom faktisk litt nærmere. Ingen presset henne. Denne gangen kunne hun velge hva hun ville gjøre. Jeg håpet at «smittende atferd» ville slå inn. Denne gangen i positiv retning.

Elsa did not run away, instead she came a little closer. No one pushed her. This time she could choose what she wanted to do. I was hoping that «contagious behavior» would help her. What I called «contagious behavior» means that the dogs do as the other dogs do. This time in a positive way. 

Elsa stakk ikke av - Elsa did not run away
Elsa stakk ikke av – Elsa did not run away

Så gjorde Elsa det. Hun strakte seg frem, åpnet munnen og tok en godbit fra Nicolines hånd. Da kunne jeg ha grått. Dette klarer vi Elsa med masse tålmodighet. 😀 😀 😀 <3 Elsa tok tre godbiter.

– Now Elsa did it. She stretched forward, opened her mouth and took a treat from Nicoline’s hand. Then I could have cried. We can do this Elsa with lots of patience. 😀 😀 😀 <3 Elsa ate three treats.

Elsa gjord det - Elsa did it
Elsa gjord det – Elsa did it

Da godbitseansen var over var det tid for å hvile litt. Elsa var nok sliten nå for dette var et tøft og stort steg for henne. Hvem la hun seg ved siden av, jo, Eva.

– When the treat seance was over it was time to rest a little bit. Elsa was probably tired now for this was a big and tough step for her. Who did she lie next to, yes, it was Eva.

Elsa and Eva
Elsa and Eva

Mango har blitt en god venninne av Elsa og avslapning kan dem. – Mango has become a good friend of Elsa and they are good at relaxing.

Elsa and Mango
Elsa and Mango

Så fikk Nox og de andre gutta luftet seg litt igjen. Sala var heller ikke så begeistret for Nox. Hun syntes vel heller at slikt ungdommelig gutte mas var slitsomt.

– Nox and the other guys got to get out again. Sala wasn’t excited about Nox either. She seemed that such youthful boys’ behavior was tiring.

 

Rosa, Sala and Nox
Rosa, Sala and Nox

Deretter var det jentenes tur igjen. Nå var det faktisk så kaldt at vi måtte kle på noen av jentene da de frøys. 

– Now it was the girls turn to be out. It was getting so cold now that we used sweaters on the girls that was freezing.

Gudny og Stelle ordnet opp selv i manko av gutter. – Gudny and Stella fixed it themselves since they were in lack of boys.

Gudny and Stella
Gudny and Stella

Elsa syntes nok at Gudny og Stella kunne oppført seg litt bedre. – It seemed as if Elsa thought that Gudny and Stella could behaved better.

Serafima. Gudny, Stella, Rosa and Elsa
Serafima. Gudny, Stella, Rosa and Elsa

Da kvelden nærmet seg var det tid til litt sofakos før man gikk inn for kvelden. Damen var ikke lei seg for det.

– When the evening was closing up it as a time for a little sofa cuddling before we went in for the night. The ladies were not sorry for it.

Berit, Hilde, Gundy, Mango and Elsa
Berit, Hilde, Gundy, Mango and Elsa

Gudny syntes nok det var litt dårlig gjort at Berit og Mango hadde tatt hele plassen på puta. Kanskje hun ville klare å stirre Berit av puta!

 Gudny seemed that it was a bit bad that Berit and Mango had taken the entire space on the pillow. Maybe she could stare Berit of the pillow!

Gudny, Eight Wonder and Mango
Gudny, Eight Wonder and Mango

God natt! – Good night!

Et vennskap er i fred med å oppstå – A friendship has started

Elsa hadde plukket seg Eva som hennes fiende nummer en her i huset, men i dag skjedde det noe.

– Elsa had as I said earlier set out Eva as her enemy, but tonight something happened.

Først la Elsa seg på rygge ved siden av Eva. Kanskje Elsa håpet på en liten vask av Eva. Eva var nok ikke helt sikker på om den lille Løvinnen Elsa ville frese til henne igjen.

– First Elsa lied herself down next to Eva on her back. Maybe Elsa hoped that Eva should have celaned her a little. Eva was not quite sure about the little Lioness Elsa if she would mill to her again.

Der lå de to fiendene da! - And there the two enemies lied
Der lå de to fiendene da! – And there the two enemies lied

Jammen sovnet de sammen. Jeg ble skikkelig overrasket, men det gledet meg stort. Det er jeg sikker på at det gjorde for eieren også. 🙂

– At last they fell asleep together. I was really surprised, but it delighted me big. I’m sure it did for the owner as well. 🙂

Så sovnet de - And then they slept
Så sovnet de – And then they slept

Men da Elsa snudde seg, snudde Eva seg også. Hun tok ikke sjansen på å få en ilsint Elsa i nesa.

– But when Elsa turned around, turned Eva too. She did not take any chance of getting a furious Elsa in her nose.

Ops
Ops

Eva syntes nok det var tryggere å ha Gin der enn Elsa. Elsa forsvant ut av stolen for å leke med en av de andre og da jumpet Gin opp i stolen med en gang.

– I think Eva seemed it was safer to have the Gin in the chair when Elsa jumped out of it to play with one of the other dogs.

Eva and Gin
Eva and Gin

På kvelden endte Elsa nok en gang opp i stolen sammen med Eva. Der sovnet de faktisk begge to.

– In the evening Elsa ended in the chair together with Eva. Then they fell asleep.

Elsa og Eva sovnet - Elsa and Eva fell asleep
Elsa og Eva sovnet – Elsa and Eva fell asleep

God natt! – Good night!

En rolig dag – A quiet day

Elsas fiende nummer en her i huset er Eva. Fruene (kattene) har Elsa stort sett latt være nå og begge fruene får nå lov til å gå forbi henne og inn i min seng. Elsa er fortsatt ikke begeistret for at de prøver å ligge i mitt fang. I dag fikk Eva lukte ordentlig på Elsa uten at Elsa prøvde å jage henne.

– Elsa’s enemy number one here in this house is Eva. The Mrs’ (my cats) can walk past Elsa now without Elsa trying to scare them. Both the Mrs’ are allowed to walk past her and into my bed too. Elsa is still not thrilled that they try to lie in my lap. Today, Eva got to smell Elsa properly without that Elsa was trying to attack her.

Elsa and Eva
Elsa and Eva

Litt å gnage på trenger man når man ikke pusser tenner absolutt hver dag så i dag ble det servert. Da løp alle til hvert sitt og jeg fikk en rolig stund inne.

– A little to gnaw on a fourlegged need when it dosn’t brush his/her’s teeth every day so today I gave them some. Then they ran away in all directions to lie down and gnaw.  I got a quiet moment in.

Eva får alltid sist fordi hun alltid er først ferdig. – Eva gets last because she is always first to finish.

Eva sist, men først - Eva last, but first
Eva sist, men først – Eva last, but first
Mango and Elsa
Mango and Elsa
Gudny
Gudny

Da alle hadde fått og de hadde lagt seg rundt om i huset ville jeg trekke litt frisk luft. Jammen fikk jeg besøk av en liten krabat som burde lagt seg for vinteren for lenge siden. Vakker var den.

– When all had gotten somethein to chew on I’d got some fresh air. Now I got a visit from a small Rascal that should have settled for the winter a long time ago. Beautiful was it.

En liten gjest - A little visitor
En liten gjest – A little visitor

Det er så vakkert like før solen går ned og lyser opp over skogen. Se på de fargene. Burde egentlig tatt en fjelltur bare for å få med alle fargene. Vel, det får bli til neste år, kanskje.

– It is so beautiful just before the sun goes down and lights up the forest. Look at the colors. Should have taken a walk in the mountains just to see all of the colors. Well, it will be next year, maybe.

Høsten er vakker - Autumn is beautiful
Høsten er vakker – Autumn is beautiful

Vakkert, ikke sant? - Beautiful, isn't it?

Da jeg hadde luftet meg nok tenkte jeg at jeg fikk fortsette å strikke. Ønsker jo å dele mønsterene på disse hundegenserene med deg etter hvert. Men hvor i all verden var det rosa garnet blitt av? Godt det var lang tråd slik at jeg fikk fulgt tråden. Selvfølgelig var det «hamsteren» Berit som hadde stjålet det.

– When I had stayed outside on the veranda for a while I got thought it was time to continue to knit. I want to share the knitting patterns for these dog sweaters with you. But where in the world was the pink yarn? Well, it has a long thread so that I had followed the thread. Of course, it was the «Hamster» Berit who had stolen it.

Hmm
Hmm

Neimen om Berit ville slippe byttet sitt. Det tok en god stund med overtalelse før jeg endelig kunne fortsette på genserstrikkingen.

– Berit would not let me have her prey. It took a good while with persuasion before I could be able to continue on my knitting again.

Vil ikke slippe - Wont let go
Vil ikke slippe – Wont let go

For noen dager siden var min venninne Eva innom. Og min fibeinte Eva var meget begeistret over besøket. Hva de så etter jeg jeg ikke, men noe spennende må det har vært siden begge så etter det!

– A few days ago was my friend Eva visited me. And my four-legged Eva was very excited about the visit. What they saw after out the I do not know, but something exciting it must have been since both looked at it!

Eva and Eva
Eva and Eva

Etter at de hadde sett lenge ut av vinduet endte de opp i en dyp samtale. Den samtalen handlet nok om hva det var de hadde sett der ute.

– After that, they had looked out the window for a long time they ended up in a deep conversation. I believe that the conversation was about what they had seen out there.

Begge Evaene - Both the Evas
Begge Evaene – Both the Evas

God natt! – Good night!

En tispe med løpetid og en hanne – A female in heat and a male

Alle må på do i løpet av dagen og det må jeg også. Hundene synes visst det er veldig greit å holde meg med selskap uansett hva jeg slipper ned i do. Godt jeg ikke er sjenert!

– Everyone must go to the bathroom during the day and so do I. The dogs thinks it’s very nice to keep me company no matter what I let down in to the toilet. Well I’m not shy!

Elsa and Mango
Elsa and Mango

Så var vi klare for dagens tur. Det er så vått ute at jeg har valgt å sette på gjengen dresser slik at de ikke blir gjennom våte. Gin og Eva slapp.

– Now we were ready for today’s walk. It’s so wet outside that I have chosen to put on the gang their suits so that they don’t get so wet. Gin and Eva don’t have any. Eva has longer legs so that is no problem.

Klare for tur - Ready for a walk
Klare for tur – Ready for a walk

Etter at alle var påkledd så kunne jeg få på meg jakke og sko. Da kunne jeg slippe ut Gin av buret. Han vet veldig godt at Gudny har løpetid.  Gudny skulle egentlig vært paret, men på grunn av at jeg ikke har fått øyelyst henne enda venter jeg med paring til neste løpetid om alt går bra.

– After everyone was dressed I could put on my jacket and shoes. Then I could let Gin out of the cage. He knows that Gudny is in heat. Gudny should have been mated, but haven’t got her eyes checked yet so I have to mate her next time she is in heat if everything is alright.

Gjengen på høsttur - The gang on an autumn walk
Gjengen på høsttur – The gang on an autumn walk

Da gjengen kunne få gå løs valgte jeg å ha langline på Elsa. På tur er det veldig greit da jeg ikke stoler hundre prosent på at hun vil følge oss. Hun var fortsatt litt på tuppa når det gjaldt Eva, men på turen så visst det ikke ut til å stemme.

– When they could run free, I chose to have a long rope on Elsa. It is only for safe keeping because I do not trust that Elsa will follow my gang and I  of anything happends. She is still a little bit on the edge about Eva, but on this walk she did not show any sign that she is scared of Eva at all.

Elsa, Eva, Hilde and Berit
Elsa, Eva, Hilde and Berit

Det å gå tur nå om dagen er nesten klin umulig da Gudny står og Gin henger seg på så fort hun er ute av buret. Hvor i verden var Gudny? Hun fikk da vitterligen gå løs. Det å ha Gin i bånd hjalp visst ikke så mye.

– To go for a walk now a day’s is almost impossible, that’s because Gudny is ready to mate and Gin is trying to do what Gudny wants as soon as she gets out of the cage. Where in the world was Gudny? She got to walk without a leash, and to have Gin on a leash did not help at all.

Der Gin var, der var Gudny også! - Where Gin was, was Gudny also!
Der Gin var, der var Gudny også! – Where Gin was, was Gudny also!

Jeg prøvde å få Gudny til å gå foran. Det fungerte veldig fint i cirka en meter. Da saknet hun liksom bare farten og vrengte hele gåsa mot Gin.

– I tried to get Gudny to go in front of me. It worked very nicely for about 100 centimeters. Then she slowed down and twisted her whole «goose2 towards Gin.

Gudny and Gin
Gudny and Gin

Jeg prøvde nok en gang å få tispeskinnet til å gå foran. Da gikk hun heldigvis, men det varte bare til jeg snudde hodet for å se etter de andre. Jammen klarte udyret å sakne farten nok en gang og liksom tilfeldig havne der Gin gikk. Gin var ikke lei seg. Jeg kjente at jeg begynte å bli «litt» irritert på frøkna. Hun kunne da for f… holde seg foran og ikke snike seg bort til Gin hele tiden! TISPESKINN

– I tried once again to get the bitch to walk in front of me. This time it worked, but it lasted only until I turned my head to look for the others. Sure the beast was able to once again slow down and randomly end up where Gin was. Gin was not sorry. I knew that I was getting a bit annoyed at the little miss. Why in the h… couldn’t she stay in front of me and not try to sneak herself back to Gin all the time!?!?!?!?! BITCHES 

Gudny and Gin again
Gudny and Gin again

Klarte jammen i meg å få alle med på et bilde. Litt stolt av det.

– I did really get everyone in one picture. I’m a bit proud of that.

Alle på et bilde - All in one photo
Alle på et bilde – All in one photo

Gin hadde veldig god kontroll på hvor Gudny var til enhver tid. Jeg måtte passe på til en hver tid! Elsa ville gjerne være med de andre og løpe, men langlina ble litt tung. Til slutt tok jeg den av og hun holdt seg til flokken absolutt hele tiden. Da hun gikk litt langt ut snudde jeg og gikk i en helt annen retning uten å si noe som helst. Da hun hadde kommet litt vel langt vekk oppdaget hun at jeg hadde snudd og jammen er den damen rask. To ganger gjorde jeg dette og da ga hun seg med å gå langt vekk. Hun måtte faktisk passe på hvor jeg gikk hen. Ingen sti å følge og jeg skiftet stadig retning da vi gikk på jordene uten å si noe som helst. Resten av gjengen er vant med at jeg bare trasker av gårde så de passer godt på hvor jeg er hen.

– Gin had a very good control on where Gudny was. I had to watch out for them all the time. Elsa wanted to run together with the other dogs, but the long rope was a little too heavy. I took it off and she stayed together with the gang and I. Then she went a bit far out I turned and went in a completely different direction without saying anything at all. When she had gotten a little far away she discovered that I had turned and came at once. Wow, she was fast. Two times I did this and then she stopped going far from me. She had to watch me because I did not go straight forward. It was no path to follow and I changed direction constantly as we walked in fields without saying anything at all. The rest of the gang are familiar with this so they know they has to keep an eye on me.

Riktig retning - The right direction
Riktig retning – The right direction

Vi måtte gå jordekanten et stykke og da tok jeg Gin på armen. Han hadde fortsatt god kontroll på hvor Gundy var.

– We had to walk next to the field so I put Gin in my arms. He still had good control of Gundy.

Gin har kontrollen - He has the control
Gin har kontrollen – He has the control

Mango rotet seg litt ut på jordet. Det så nesten ut som om hun druknet i kornet.

– Mango got herself in to the field. It almost looked as if she drowned in it.

Mango svømte seg gjennom kornåkeren. - Mango swam through the corn field.
Mango svømte seg gjennom kornåkeren. – Mango swam through the corn field.

Er Gudny i buret står Gin utenfor og prøver så godt han kan å få Gudny igjennom burveggen.

– Is Gudny is in a cage do Gin stay outside of it and is trying as best he can to get Gudny through cage wall.

Enda en gang Gin og Gudny - Once more Gin and Gudny
Enda en gang Gin og Gudny – Once more Gin and Gudny

Mango er ganske klar på når foringstidene ikke overholdes her i huset. – Mango is quite clear on when the feeding time isn’t right here in the House.

Berit bruker fortsatt Eva som varmeelement. Tror aldri det vil gi seg gitt! – Berit is still using Eva as the heating element. I don’t think they will stopp doing that!Så var det natta i dette huset - Then it was night in this house

Så var det natta i dette huset – Then it was night in this house 

Elsa i drømmeland. Det er mulig hun besvimte på grunn av skoen, men det er ikke sikkert. Så med denne lille videosnutten av Elsa sier vi god natt fra dette huset.

– Elsa is in Neverland. It’s possible she fainted because of the shoe, but it is not secure. So with this little video snippet of Elsa we say good night from this House.

 God natt! – Good night!

Eva leker med Elsa – Eva is playing with Elsa

26.09.2017 – Mamma har reist hjem og Eva, Elsa og Berit skulle få ligge sammen med meg i natt. Det gikk fint det helt til jeg skulle legge meg. De hadde jo ikke tid til å sove. Leke skulle de og leke gjorde de. Senga var nemlig et fint sted å begynne på å få Eva og Elsa venner. 

– September the 26.th, 2017 – Mom has gone home and Eva, Elsa and Berit sleept with me tonight. It was fine until I was going to bed too. They had no time to sleep. Play, they wanted to do and play they did. The bed was a good place to start to get Eva and Elsa to be friends.

29.09.2017 – Jeg møtte krabben Frank i dag. Må innrømme at disse dyrene ikke er noe jeg vil ha i hus. Selv om jeg må innrømme at Frank var søt.

September the 29.th, 2017. – I met the crab Frank today. Have to admit that these animals are not something I want to have in the house. Even though I have to admit that Frank was sweet.

Krabben Frank - The crab Frank
Krabben Frank – The crab Frank

Elsa må gjemme seg godt når hun skal på do. Det viste hun denne gangen også. Dessverre får jeg ikke redigert filmene så da ble det to filmer istedenfor en.

– Elsa has to hide when she has to go to the toilet. That she showed me this time too. Sorry I cant edit these to videoes. 

Heldigvis er halen til tops og det har den vært i mange dager. 😀 – Luckily her tale has been high up in the sky and that is has stayed for many days now. 😀

Jeg har noen stoffbur og nå var det på tide å få vasket dem. Jeg la skjelettene deres på gulvet selve buret ble puttet i vaskemaskinen.

– I have some cages that needed to be cleaned and now it was time to do it. I put the skeletons on the floor and the actual cage I put in the washing machine.

Burskjelett - Cage skeletons
Burskjelett – Cage skeletons

Flott, nå har jeg tre renvaskede bur. – Great now I have three cleaned cages.

Rene -Cleaned
Rene -Cleaned

God natt! – Good night!

Frihet – Freedom

Siden Elsa ikke leita etter et sted å komme seg ut av hagen på i hele går fikk hun for første gang gå løs i hagen sammen med de andre hundene. Litt seinere på dagen kunne jeg sette opp hverandadøra og hun holdt seg hos meg og hundene. Hadde ikke turt dette om jeg ikke var sikker på at det ville gå bra bare for å ha sagt det. Hun elsket den friheten.

– Since Elsa didn’t look to find a way out of the garden yesterday she could be outside without a long leash for the first time along with the other dogs. A little later in the day could I let the door stay open and she stayed with me and the other dogs. If I hadn’t been sure that she would have stayed with us I could not have done that. She loved that freedom.

En glad Elsa - A happy Elsa
En glad Elsa – A happy Elsa
Eva and Elsa
Eva and Elsa
Mom and Mrs Ville Fart
Mom and Mrs Ville Fart

Berit var meget bestemt på å rydde. Klær skal ikke henge rundt omkring. Berit syntes at det var bedre de lå rundt omkring.

– Berit was very determined to clean. Clothing should not hang around. Berit thought that it was better they lay all around instead.

Berit
Berit

God natt! – God natt!

Et gamlehjemsbesøk – A nursing home visit

Elsa og Eva kan heldigvis gå sammen ute, uten at Elsa prøver å jage Eva.  

– Elsa and Eva can be outide together without Elsa trying to chase Eva away.

Elsa and Eva
Elsa and Eva

I dag dro vi for å hilse på søstrene til min mor Ingeborg og Hildur. De hadde ikke sett hverandre på rundt 20 år og jeg skjønte at mamma gledet seg veldig til dette besøket.

– Today we went to visit my mom’s sisters, Ingeborg and Hildur. They had not seen each other for about 20 years and I my mom looked forward to this visit them.

Da vi ankom hjemmet hvor de bor satt det en dame i sofaen ved inngangen. Plutselig sier damen: «Næmmen er det ikke Ulla da. Den damen viste seg å være barndomsvenninne med mamma og de har ikke sett hverandre på over seksti år og enda kjente hun igjen mamma. Damen het forrsten Ingeborg hun også. 

– When we arrived at the nursing home where they live it sat a lady on the sofa at the entrance. Suddenly the Lady says: «What is it, Ulla?» The Lady turned out to be childhood friend with mom and they have not seen each other for over sixty years and yet the lady recognized my mom. The Lady’s name was also Ingeborg. 

Min mor og hennes barndomsvenninne - My mother and her childhood friend
Min mor og hennes barndomsvenninne – My mother and her childhood friend

Det ble mange timer på hjemmet og det var virkelig godt å se dem igjen. Tre av fire søstre fikk endelig møte hverandre igjen. Dessverre har den eldste gått bort for noen år siden. Jeg spurte de ansatte om når Ingeborg og Hildur hadde vært ute av døra sist og de kunne opplyse meg om at disse to damene ikke hadde vært utenfor døra på over fire måneder. Må innrømme at jeg gjorde vondt å forlate dem der.

– We stayed many hours at the nursing home and it was really nice to see them again. Three of four sisters meet each other again at last. Unfortunately, the oldest passed away some years ago. I asked the staff about when Ingeborg and Hildur had been out of the door recently and they could enlighten me that these two ladies had not been outside the door for over four months. Have to admit that I did hurt to leave them there.

Ingeborg, Hildur and mom
Ingeborg, Hildur and mom

Mamma hilste på kjæresten til Ida Naemy (min datter). Han heter Max. Så kom broren hans Milliam og hilste like etterpå. Da mente mamma at hun akkurat hadde hilst på ham. Max og Milliam er eneggede tvilling og det er ikke alltid like lett å se forskjell på de to skøyerne. Jeg måtte be Max komme tilbake siden forvirringen nå var komplett for mamma. Vi lo godt alle sammen og det gjorde mamma også da hun skjønte at det var to av dem.

– Mom greeted the boyfriend of Ida Naemy (my daughter) today. His name is Max. Then came his brother Milliam and greeted soon afterward. When my mom saw him she believed had just met him. Max and Milliam are identical twins and it is not always easy to see the difference between those two rascals. I had to ask Max come back since the confusion now was complete for mom. We all laughed and my mom did also when she realized that there were two of them.

Max and Milliam
Max and Milliam

Roy Are (min eldste sønn) luftet hundene imens vi var borte. Han tok med seg Elsa og gikk en tur og det hadde visst gått bra. I dag begynte hun å leke med Gudny og Berit. Hilde ville stoppe leken, men jeg ba Hilde om ikke å bry seg. Dette var et veldig godt tegn på at frøkna begynner å tø opp og trives sammen med gjengen.

– Roy Are (my oldest son) aired dogs. He went for a walk with Elsa. Tonight she started to play with Gudny and Berit. Hilde wanted to stop them, but I told her not to bother. This was a very good sign that the little lioness Elsa begins to like it here along with the gang.

Lekingen har startet - The playtime has started
Lekingen har startet – The playtime has started

Da klokka var 01:00 lekte fortsatt Gudny og Elsa. Tror snart jeg må putte dem i en skoeske skal jeg få dem til å sove i natt!

– At 01:00 hours they were still playing still. Think I must put them in a shoe box if I’m going to get them to sleep during the night!

Endelig begynte det å roe seg. – At last they started to calm down.

Gudny and Elsa
Gudny and Elsa
Sovnet - Sleeping
Sovnet – Sleeping

God natt! – Good night!

Slangen – The snake

Imens de andre hundene spiste satte jeg matkoppen til Elsa i sofaen sammen med meg og skal si frøkna spiste. Matkoppen ble tom. Da Elsa har vært ute har hun leita etter et sted å komme seg ut av hagen på. I dag roet det seg litt. 

– Meanwhile, the other dogs ate in their cages I put Elsa’s food bowl on the sofa next to me and now the little miss ate. The food bowl got empty. When Elsa has been outside in the garden she has been looking for a way out of it. Today she started to calm down and did not search that intensive to find a way out of the garden.

Elsa
Elsa

Mamma har en stor forkjærlighet for dyr, noe hun har hatt hele livet. Derfor bestemte jeg oss for at vi skulle ta en tur til en av dyrebutikkene på Gran. Dette til stor begeistring for mamma. Nå skulle hun få se noe hun ikke hadde sett så veldig ofte i virkeligheten. Jeg tror vi så en da vi var i dyreparken i København da jeg var liten, men er ikke sikker på om jeg husker riktig. Først måtte hundene ut etter maten. 

– My mom has a great fondness for animals, something she has had all of her life. Therefore, I decided that was going to a pet shop in Gran today. Mom loved that idea. Now she was going to get to see something she had not seen very often in real life. I think we saw one when we were in the Zoo in Copenhagen when I was a child, but am not sure if I remember correctly.

Da vi kom til dyrebutikken var innehaveren der og til mammas store glede tok han ut en av kvelerslangene slik at hun fikk ta på og holde den. Da tror jeg mamma var i sin helt egen verden. Tusen takk til innehaver Ryno Du Toit for å ha gitt mamma et minne for livet.

– When we got to the pet shop was the owner there and to my mom’s great joy, he took out one of the boas so that she could pet and hold it. Then I think my mom was in her own world. Thank you so much to the owner Ryno Du Toit for have given mom a memory for life.

Ulla og Boaslangen - Ulla and the Boa
Ulla og Boaslangen – Ulla and the Boa

Mamma ble litt kjedelig etter det møtet med slangen for hun har ikke pratet om noe annet siden. Hun ville gjerne tilbake for å hilse på den en gang til.

– My mom was a little boring after that meeting with the Boa for she has not talked about anything else since. She would like to return to greet it a second time.

Da vi kom hjem spiste vi litt og så gikk vi en tur. Mango og Elsa ble med. Mango og Elsa syntes mamma gikk veldig sakte.

– When we got home we went for a walk and Mango and Elsa joined us. Mango og Elsa syntes mamma gikk veldig sakte.

På tur - On a walk
På tur – On a walk

Elsa måtte ha halsbånd da jeg var redd for at hun skulle komme seg ut av selen og stikke av. Samtidig hadde jeg knytt båndet til Mango sammen med Elsa sitt i tilfelle jeg skulle miste taket. Elsa ville nemlig ikke ha kommet så langt med Mango på slep.

– Elsa, had to have a collar on the walk today. I was afraid that she was going to get out of the harness and run. At the same time, I had tied Elsa’s leash together with Mango’s leash in case I  lost it. Else would not have gotten far with Mango in tow.

Mango and Elsa
Mango and Elsa

Mango og Elsa syntes at dette gikk altfor sakte og pauser var det også. Til slutt kom Jorunn og reddet dem. Jeg vet ikke helt om Elsa syntes at Jorunn var den reddene engelen, men hun måtte pent bli med Jorunn og Mango.

– Mango and Elsa thought that this walk was way too slow and it even had puses in it. Eventually, Jorunn saved them. I do not know if Elsa thought that Jorunn was the right person to save her, but she had to join Jorunn and Mango.

Elsa, Jorunn and Mango
Elsa, Jorunn and Mango

Det var veldig viktig å tørke skjegg og bart syntes Elsa etter den turen hun var utsatt for i dag. Jammen turte hun å gjøre det selv om Gin lå der.

– It was very important to dry the beard and mustache seemed Elsa after the walk she was exposed to today. Sure, she even dit it when Gin was located next to her.

Gin and Elsa
Gin and Elsa

Elsa liker ikke Eva og kan vel si at det er gjensidig siden Elsa stadig ønsker å holde Eva ute i gangen. Denne gangen var Eva smart og la seg inntil meg før Elsa rakk det. Fikk et litt fortvilet blikk i fra Elsa om at dette var å gå for langt.

 Elsa do not like Eva and may well say that it is mutual since Elsa wants to keep Eva out in the hall. This time Eva was smart and lied down next to me before Elsa did it. This made Elsa slightly distressed and she gave med this look that told me that Eva has gone way to far.

Eva and Elsa
Eva and Elsa

Dette er ikke en lykkelig Elsa som måtte legge seg på andre enden av sofaen.  This is not a happy Elsa beause she had to lay down in the other end of the sofa.

En ikke lykkelig Elsa - Elsa is not happy about this
En ikke lykkelig Elsa – Elsa is not happy about this

Elsa ble ikke lenge alene i den enden. Hun var ikke helt fornøyd, men godtok at Hilde og Mango la seg sammen med henne.

– Elsa was not alone for a long time on the other end of the sofa. She was not entirely happy but accepted that Hilde and Mango lied themselves down next to her.

Elsa, Hilde and Mango
Elsa, Hilde and Mango

Jammen spiste Elsa godt i kveld også. – Elsa is eating well tonight also.

Nå i kveld løsnet forholdet mellom Elsa og meg. Hun logret og var faktisk glad for å se meg. Jeg ble helt rørt. Det er så gøy når man får inn en hund og man har kommet seg opp på første trappetrinn.

– Tonight the relationship between Elsa and me started to get good. She wagged her tail and was actually happy to see me. I was quite touched. It’s so fun when one get a dog that is a bit afraid and one get up onto the first step on a long stair.

Må innrømme at jeg lo godt da jeg så dette produktet for salg. Jeg fant det på siden til CoolStuff. Det er vel beregnet på å ha de litt moro, men noen tror virkelig at det kan oversette hva hunden sier. – I have to admit that I laughed out laoud when I read about this product for sale. I found it on this page for CoolStuff. Some might think it translate what the dog are saying, but I recon it is just for fun. This page is in several languages just look at the bottom of the page.

Folk biter på - And people believe it
Folk biter på – And people believe it

God natt! – Good night!

Min mor – My mother

I dag var Mango og Elsa med når jeg hentet min mor. Hun skal være her i noen dager sammen med hundene og meg. Litt liv får de nok lagd for henne også tenker jeg. I dag spiste Elsa litt til frokost. I kveld skal jeg ikke gi henne mat i buret siden hun ikke føler seg trygg nok til å spise der selv om alle de andre er i sine bur.

– Today was Mango and Elsa with me when I picked up my mother. She’ll be here for a few days with the dogs and me. A little life they will make for her too I guess. Elsa ate a little bit brekfast today. Tonight I will not give Elsa food in her cage because she does not feel safe enough to there even though the other dogs are in their cages when they eat.

Mamma hadde nesten ikke fått satt seg før Gin var i fanget hennes. Den lille løvinnen Elsa satt under spisebordet og så bare forurettet ut over at jeg hadde dratt en ny person inn i huset.

– Mom got to sit down before the Gin was in her lap. The little lioness Elsa placed herself under dining table and then just wronged out over that I had gotten a new person in my home .

Ulla and Gin
Ulla and Gin

Mango passet godt på da mamma smurte seg mat. Det kunne jo komme noe godt ut av det.

– Mango kept a close eye on my mom while she smeared butter on her food. Mango could, of course, get a treat out of it.

Ulla, Mango og Jorunn (min søster) - Ulla, Mango and Jorunn (my sister)
Ulla, Mango og Jorunn (min søster) – Ulla, Mango and Jorunn (my sister)

Jeg hadde satt vekk noen av hundene slik at mamma fikk spise det meste av måltidet i fred. Da måltidet var over var Berit på plass med en gang og det var fint for da fikk mamma trent fingrene sine ved på klø Berit på magen.

– I had put away some of the dogs so that my mom got to eat most of your meal in peace. When the meal was over was Berit in place right away and it was fine for then my mom got to train her fingers by scratch Berit on her stomach.

Berit, Ulla and Jorunn
Berit, Ulla and Jorunn

Da mamma skulle legge seg ville hun ha et par hunder i senga. Det fikk hun da lov til, til Berit og Mango’s store glede. Jeg hørte skravling fra soverommet til langt på natt som mamma og hundene må ha storkost seg.

– When my mom was going to bed, she wanted to have a couple of dogs in the bed with her. Of course, she was allowed to, to Berit and Mango’s great joy. I heard my mom chatter from the bedroom late into the night.  Mama and the dogs must have great time.

Berit and Mango
Berit and Mango

Elsa likte ikke min mor. Dette viste hun veldig ved å holde seg på god avstand. Mamma går med gåstol/krykker inne så det var mulig at det var det som skremte mest. Jeg lot Elsa bare være og prøvde ikke på noen måte å sette Elsa i fanget til mamma.

– Elsa did not like my mother. She showed that by keeping a distance. Mom uses a walker/crutches inside when she walks and it was possible that it was what scared Elsa the most. I let Elsa do what she wanted and did not try to put Elsa in my mom’s lap.

God natt! – Good night!

Den lille løvinnen Elsa – The little lioness Elsa

Det stikker en del fremmede hunder innom døra her i løpet av et år, men jeg har aldri opplevd dette før. 🙂

– My gang and I has several alien dogs visiting us during a year, but I have never experienced this before. 🙂

Elsa har nok et drikkeproblem også for jammen kom hun med vin og sjokolade. Jeg spurte eieren om hvor mye Elsa pleide å får hver dag. 😉 Tusen takk til eier for vin og sjokolade.

– Elsa has a drinking problem also because her owner had packed some wine and chocolate in Elsa’s bag. I asked the owner about how much Elsa used to get every day. 😉 Thank you to the owner for wine and chocolate.

Godteri - Goodies
Godteri – Goodies

Hege Marie hadde nesten ikke fått satt seg en gang før disse to var på plass da hun kom på besøk. – Hege Marie didn’t almost got to sit before these two was in place.

Velkomst - Welcoming
Velkomst – Welcoming

Elsa har nå begynt å vokte meg. De andre holder seg litt på avstand. Etter dette bildet var tatt så satte jeg Elsa ned på gulvet. Vokting vil jeg ikke ha noe av. – Elsa started to gurad me. The other dogs keep a distance. After this picture was take I put Elsa down on the floor. I will not let her guard me.

Elsa, Gudny and Eva
Elsa, Gudny and Eva

Berit hadde helt andre ting å vokte. Jeg må passe å ikke glemme strikketøyet på et sted hvor Berit kommer til for da blir det stjålet med en gang.

– Berit has something else she is guarding. I can not forget my knitting at a place where Berit can reach it. That is the same as telling Berit that she can steel it.

Berit
Berit

Elsa ble satt ned på gulvet da hun ikke tillot de andre å komme bort til meg for å legge seg på fanget. Berit, Mango og Hilde var snare til å legge seg på fanget da de skjønte at de fikk lov av meg. Det tok ikke så lange tiden før Elsa var på plass igjen også, men de tre damene mine slapp henne ikke opp på fanget. Elsa fikk kun lov til å ligge inntil beinet mitt. Berit, Mango og Hilde sa tydelig i fra om hva de mente med slik oppførsel. Måten de gjorde det på var med blikket og måten de trykket seg ned i fanget på. Eva holdt seg i andre sofaen.

– Elsa was put down on the floor when she didn’t allow the others to come up to me to lie down on her lap. Berit, Mango and Hilde were quick when they jump onto my lap when they realized that they were allowed to by me. It didn’t take so long time before Elsa was in place again as well, but the three ladies didn’t allow her to get onto my lap. Elsa was only allowed to be next to my leg. Berit, Mango and Hilde clearly told her by using their eyes and press their head down into my lap what they meant by such behavior she had shown them. Eva remained in the other sofa.

Berit, Mango. Hilde and Elsa
Berit, Mango. Hilde and Elsa

Jeg flyttet meg over i sofaen etter en stund og da skjedde det noe. Elsa la seg faktisk på rygg og slappet av. Det så faktisk ut som om hun koste seg. Denne gangen prøvde hun ikke å jage noen av de andre. Eva er ikke trygg på den lille løvinnen Elsa enda og det viste hun ved å legge hodet over armelent på sofaen.

– I moved over onto the sofa for a while and then something happened. Elsa lied on her back and actually relaxed. It seemed as if she actually enjoyed it. This time she did not try to chase some of the others. Eva does not like the little lioness Elsa yet and that she showed by adding the head over the armrest of the sofa.

Ny possisjon - New position
Ny possisjon – New position

Da det var sengetid var hun klar for å sove i senga igjen sammen med Mango. Mango hadde lagt seg under dyna alt. Elsa har hverken spist frokost eller kvelds i dag, men jeg tar det med stoisk ro da jeg vet at hun spiste hos Astrid igår før hun kom hit. Hun spiste forresten ikke kvelds igår heller.

– When it was bedtime she was ready to sleep in my bed together with Mango. Mango was already lying in under the quilt. Elsa has neither eaten breakfast or dinner today, but I take it with stoic calmness because I know she ate at Astrid yesterday before she came here. She did not eat yesterday evening either.

Elsa i senga - Elsa in bed
Elsa i senga – Elsa in bed

God natt! – Good night!