Er litt stolt av dem – I’m a bit proud of them

15.06.2019

Astrid og jeg tok en tur og besøkte et vennepar av oss. Vi hentet premiene som er utloddet angående Griffonspesialen. Torild og Ole Josef Lybekk tok imot oss med åpne armer og kan fortelle at ordet stappmett ikke kan dekke følelsen da jeg dro. Jeg spiste for mye igjen.

– Astrid and I visited some friends of us Torild and Ole Josef Lybekk. We picked up some prizes that are for the Griffon club’s lottery. The welcomed us with open arms and can tell that the word full cannot cover the feeling when I left. I ate too much again.

Jeg var så heldig at Torild tok bilder av valpene, Mango og Gudny for meg. Jammen ble bildene fine.

– I was so lucky that Torild took pictures of the puppies, Mango, and Gudny for me. Well, the pictures are really nice.

Først må jeg få presentere Leo B. Mango Unlimited som blir ti år 02.08.2019. Ti år gammel frøken og bestemor til denne firerbanden. Hun ble øyelyst og knesjekket og både øyne og knær var bra.

First I have to present Leo B. Mango Unlimited which will be ten years old 02.08.2019. Ten-year-old Miss and Grandmother of this gang of four. She got her eyes and knees checked and both her eyes and knees were good.

Leo B. Mango Unlimited Mango – Gudny’s mom and grandmother of this litter.)

Så har vi N DK UCH Faith av Jarobas som er mor til denne firerbanden og datter av Mango. Ikke veldig velstelt men det er lov etter ni uker med valper. Gudny fikk også knær og øyne sjekket og begge deler var helt fint.

– Then we have N DK UCH Faith of Jarobas who is the mother of this gang of four and daughter of Mango. Not very well groomed but it is allowed after nine weeks of puppies I think. Gudny got her eyes and knees checked too and both eyes and knees were fine.

N DK UCH Faith av Jarobas (Gudny/Mum)

Den lille studenten Ivan av Jarobas tok fotograferingen med stoisk ro. I hvert fall da portrettet ble tatt.

– The little student Ivan of Jarobas took the photography with stoic calmness. At least when the portrait was taken.

Ivan av Jarobas
Ivan av Jarobas

Imre av Jarobas tenkte vel mest på at han syntes at dette ikke var helt tilpasset hans agenda.

– Imre av Jarobas might have thought that this was not entirely adapted to his agenda.

Imre av Jarobas
Imre av Jarobas

Idris av Jarobas hadde egentlig ikke tid til det her. Det var mye mer morsomt å få løpe sammen med de andre enn og sitte rolig på armen.

– Idris av Jarobas didn’t really have time for this. It was much more fun to run with the others than to sit quietly on the arm.

Idris av Jarobas
Idris av Jarobas

Ian av Jarobas var vel den verste. Han protesterte ved å prøve å vri seg ut av hendene til Ole Josef som holdt ham. Heldigvis hadde Ole Josef holdt en urolig valp før.

– Ian of Jarobas was probably the worst. He protested by trying to get out of Ole Joseph’s hands while Ole Josef was holding him. Luckily, Ole Josef had held wild puppy before.

Ian av Jarobas
Ian av Jarobas

Jeg må rette en stor takk til både Ole Josef og Torild for tålmodigheten deres og de fine bildene av gutta. Tusen takk for at dere gjorde dette.

– I have to give a big thank you to both Ole Josef and Torild for their patience and the nice pictures of the boys. Thank you both so much for doing this.

God natt! – Good night!

Hippie og Alvin i Agility – Hippie and Alvin in Agility

09.06.2019

Jeg har fått en del spørsmål om jeg har begynt å trene Agility med hundene. På grunn av mine helse har det ikke blitt så ofte, men vi er i siget.

– I have had some questions about whether I have started to train Agility with the dogs or not. Because of my health, I can train so often, but we have started.

Ja, jeg har begynt, men jeg har ikke skrevet noe om det enda. Dette er Hippies fjerde treningsdag på vippa. Jeg ønsker at hun skal gå frem på hindret. Det ser ut til at hun er i ferd med å lære seg det, men retningen var det visst ikke så nøye med.

– Yes, I’ve begun, but I haven’t written anything about it yet. This is Hippie’s fourth training day on the seesaw. I want her to move forward on the obstacle. It looks like she’s about to learn it, but the direction wasn’t important thought Hippie.

Hippie jobber godt og elsker dette. Jeg har skjønt at jeg bør bli en sprinter for å holde tritt med denne damen etter hvert.

– Hippie works well and loves this. I’ve realized that I should be a sprinter to keep up with this lady over time.

Vi har også trent på hopp, hjul og tunneler, eller rør som jeg kaller det. Jeg prøvde meg på en kombinasjon av disse hindervariantene. Det gikk faktisk over all forventning. Filmingen ble litt dårlig da jeg både skulle filme og føre Hippie samtidig.

– We have also trained on jumps, tire and tunnels. I tried a combination of these obstacles. It actually went above and beyond expectations. The filming was a bit poor when I had to both film and lead Hippie at the same time.

Selv Alvin trenes i dette og han ser ut til å elske det han også. Det er virkelig morsomt å jobbe sammen med disse firbeinte når man ser hvor høyt de elsker det. Dessverre måtte jeg både filme og føre i denne videoen også.

– Even Alvin got to try Agility and he loves this too. It is really fun to work with them all as they all love it. Unfortnently I had to both film and lead in this video also.

God natt! – Good night!

Ny utfordring for de små – New challenge for the little ones

29.05.2019

Ukas kloklipp ble gjennomført og jeg skal ikke påstå at det var stressende hverken for Imre, de andre og meg selv. Alle prikkene du ser på magen hans er rester av klørne hans.

– This week’s claw cutting was completed and I will not claim that it was stressful either for Imre, the others and myself. All the dots you see on his stomach are remnants of his claws.

Ikke stressende akkurat – Not stress ful

De små hadde litt problem med å komme seg ut av seg selv på grunn av trappa. Derfor lagde jeg denne innretningen. Ivan var den siste ned trappa. Jeg liker at valpene får prøvd seg på forskjellige ting før de flytter og denne gangen fikk de noe som nesten lignet som en sklie for å komme ut.

– The little ones had some trouble getting out by themselves because of the stairs. That’s why I made this facility. Ivan was the last one to try it. I like that the puppies got to try different things before they move and this time they got something that almost resembled as a slide to get out.

De trengte denne utfordringen og den falt visst i smak.

– They needed this challenge and I believe that they liked it.

30.05.2019

Gudny hadde med seg gutta på langtur rundt i hagen. De fulgte pent etter henne, men til slutt syntes Ivan at de hadde gått langt nok og snudde.

– Gudny brought the boys along for a walk around the garden. They followed her nicely, but eventually, Ivan thought they had gone far enough and turned.

På rundtur i hagen med mamman sin – Touring the garden with their mother

De tre andre måtte undersøke hva mamma’n deres skulle. Selv når en mor driter var det visst viktig å se på.

– The other three had to find out what their mother was going to do. Parently it was very important to look at their mother when she pooped.

«Mamma, hva gjør du? – «Mom, what are you doing?»

Vi var på besøk hos min mor et par dager og da trengte jeg å kunne stenge de små inne i perioder. Hippie, Mango, Gudny og valpene var de som fikk være med denne gangen.

– We visited my mother for a couple of days and then I needed to be able to fence in the little ones for some time. Hippie, Mango, Gudny and, her puppies were the one that joins me on this visit.

Ny lekegrind – New play pen

31.05.2019

Spennende med nye steder. De har vært hos min mor en gang før, men det husket det nok ikke. Imre ble med bestemor på tur.

– Exciting with new places. They have been with me when I visited my mom once before, but they probably didn’t remember. Imre went with his grandmother on a walk.

På tur – On a walk

Det var nesten synd å være inne slik at vi brukte en del tid ute på grunn av at det var så fint vær. Jeg tror vi koste oss alle sammen.

– It was almost a pity to be inside so we spent some time out because it was such a nice weather. I think we all had a great time.

Solbading – Sun bath

Hippie og Mango syntes det var storveis å få ligge i senga sammen med meg. Det tok lang tid før de fikk roet seg for de måtte jo få gjort kveldsstellet. Det bestod i å få gnikket skjegget sitt i trynet mitt, på madrassen og hodeputa. Til slutt ble de ferdige og kunne legge seg under dyna ved fotenden.

– Hippie and Mango thought it was great to lie in bed with me. It took a long time for them to calm down before they could go to sleep. It consisted of getting their bearded rubbed in my face, on the mattress, and on the pillow. Finally, they were finished and could lie down under the cover.

Jippi – Yeah

God natt! – Good night!

Deres første skogstur – Their first forest walk

27.05.2019

Noen ganger kan det være greit og ikke synes når man blir jaget ut på do. Berit er en slik liten skapning som er god til å gjemme seg.

– Sometimes it can be okay not to be seen when one is chased out to do some business. Berit is such a small creature that is good to hide.

Borte – Gone

Jeg fikk jaget ut Hilde, men da fikk jeg klar beskjed av Berit om at hun ikke hadde tenkt seg ut.

– I got Hilde to go out, but Berit clearly told me that she had no intrest in going out.

SoovaaaAAA – SleeeeEEEPPP

28.05.2019

De siste nettene har de små vært flinke og ikke bæsjet inne en eneste gang om natta. Tenkte at nå skulle jeg skryte skikkelig av dem. Vel det synet som møtte meg i dag var ikke akkurat mye å skryte av.

– The last few nights, the little ones have been good and not pooped inside a single night. Thought that I should really brag. Well the sight that met me today was not exactly something to brag about.

Skulle skryte, men… – Wanted to brag, but…

Da jeg slapp ut firerbanden i dag rømte alle de voksne til en sikker plass. Nå har nemlig de små overtatt hele huset og det er ikke alle like fornøyd over.

– When I let the gang of four out today, all the adults escaped to a safe place. Now the little ones have taken over the whole house and it isn’t all that is pleased with it.

Jeg lurer litt på hva Imre fortalte moren sin. Hun holdt på hemmeligheten.

– I wonder what Imre told his mother. She kept the secret to herself.

Har du hørt det? – Have you heard about it?

Det er ikke alltid like lett å være konsekvent. Ikke Gudny engang var det viste det seg.

– It is not always easy to be consistent. Not even Gudny turned out to be that all the time.

Theo har i hvert fall funnet et flott sted å sitte slik at han har oversikten over hagen i de fleste retninger.

– Theo has at least found a great place to sit so he has an overview of the garden in most directions.

Han har oversikten – He has the overview

Hver gang de får mat roper jeg på dem. Nå kommer de som noen små raketter for de vet at den lyden betyr «mat».

– Every time they get food I call them. Now they come as small rockets because they know that the sound I make means «food».

Det er ikke alltid hundene kan være med og da må de bli hjemme. Dette var noe Eva syntes var veldig urettferdig. Hun fikk hodet ut av katteluka, men resten ble liksom igjen på innsiden.

– It is not always the dogs can go with them and then they must stay home. This was something Eva thought was very unfair. She got her head out of the cat’s door, but the rest was somehow left inside.

Hva, det gikk ikke! – What, it didn’t work

Det ble skogtur. I dag måtte vi gå tre runder da vi hadde med oss 19 hunder. Hverken Hege Marie eller jeg er overmennesker så dette var første pulje.

– The dogs got a walk in the forest today. We had to walk three rounds because we had 19 dogs with. Neither Hege Marie nor I am superiors so this was some of the first ones.

Klare snart – Soon they are ready

Den første gruppa halveis på turen. – The first group halfway through the walk.

Pause – A break

Neste gruppe har jeg ingen bilder av, men den tredje gruppa derimot ble det flere bilder av. Nå hadde vi med oss Tutta, Gudny, Wendy, Wanja, Idris, Imre, Ivan og Ian. Denne gjengen lot vi gå løse. Ja da, jeg vet det er båndtvang.

– The next group I have no pictures of, but the third group, on the other hand, we took several pictures of. Now we had with us Tutta, Gudny, Wendy, Wanja, Idris, Imre, Ivan and Ian. We let this gang walk without leashes. Yeah, I know it’s not legal at this time of the year in Norway.

De små ble veldig overrasket over at bakken kunne være så våt. De hadde aldri sett en bekk før. En spennende opplevelse for de små.

– The little ones were very surprised that the ground could be so wet. They had never seen a stream before. An exciting experience for the little ones.

Merkelig – Strange

Dette underlaget var ikke helt noe som falt i smak hos de små. Med høye kneløft prøvd de så godt de kunne å slippe og bli våte på beina.

– This substrate was not something that fell into the taste of the little ones. With high knee lift, they tried not to get wet feet.

Hverken Tutta eller Gudny er redd for det våte element så jeg håpet at de små ville følge deres eksempel.

– Neither Tutta nor Gudny is afraid of the wet element so I hoped the little ones would follow their example.

Mamma tør – Mom dare

Gutta skjønte nok ikke at Tutta kunne være så slem å forlate dem i en sådan ekkel stund, men det gjorde hun. Vann er noe Tutta elsker. Hun lærte å kjenne det våte element et annet sted da hun var valp fordi det var tørkesommer det året. Dette stedet er helt ypperlig for de små å bli kjent med det våte element. Vi må nok ta flere turer hit.

– The guys didn’t understand that Tutta could be so bad to leave them in such a nasty moment, but she did. Water is something Tutta loves. Tutta was at another place when she was a puppy last year because the summer was so dry. But she also got to know the wet element. This place is great for the little ones to get to know the wet element. We must go back to this place later.

Da vi kom tilbake til bilen ville de små ha en melkeskvett før vi kjørte. Gudny ville ikke være melkebar denne gangen heller.

– When we got back to the car, the little ones wanted some milk before we left. Gudny would not be a milk bar this time either.

De klarte deg igjen! – They did it again!

Jepp, vi klarte det – Yes, we did it

God natt! – Good night!

Det nye hjemmet – The new home

Morgensupen ble servert ute i sola. Jeg synes synd på Gudny når jeg ser hvordan de fire gutta drar i puppene hennes for å få melken til å komme.

– The morning drink was served out in the sun. I feel sorry for Gudny when I see how the four guys pull her tits to get the milk to come.

Morgensup – Morning drink

Så var det bestemor som tok over, men hun hadde ingen sup å gi. Uansett hvordan jeg gjør det så blir bildene av Ian forfra. Han sto så fint og så på broren og bestemoren sin, men da jeg bøyde meg ned for å få tatt bilde av ham hadde han snudd seg før jeg fikk trykket på utløseren.

– Then it was the grandma who took over, but she had no milk to give. No matter how I do it, Ian’s pictures are often taken so he shows his front and face. He stood so nice and looked at his brother and grandmother, but when I bent down to take a picture of him, he had turned around before I got to press on the trigger.

Ian

I dag besøkte vi det kommende hjemmet til en av gutta og her er det pent plassert. To i hvert bur med mamma i midten.

– Today we visited the coming home of one of the guys and here they are placed in the car. Two in each cage with mum in the middle.

Klar – Ready

På nåværende tidspunkt vet jeg ikke helt hvem som skal bo her. Uansett har nå i hvert fall valpen fått sett og luktet på stedet hvor han skal bo. Godt å få gjøre det sammen med sine søsken, mor og bestemor.

– At this time, I don’t quite know who will be staying here. Anyway, now at least the puppy has seen and smelled the place where he will live. It is good to that with his siblings, mother, and grandmother.

Velkommen hjem – Welcome home
Nytt sted – A new place
Spennende – Exciting

Ivan er en Griffon Belge og var en liten særing som ikke ville kose. Det har slått helt om. Nå vil han helst kose hele tiden.

– Ivan is a Griffon Belge and he didn’t like to snuggle. It is completely reversed, now he would prefer to cuddle all the time.

Ivan

En av gutta fant seg en ny leke! Godt han ikke var sterk nok til å dra duken ned fra bordet pga alt som sto oppå den.

– One of the guys found a new toy! It was good that he wasn’t strong enough to pull the cloth down from the table because of everything that stood on top of it.

Ny leke? – New toy?

Ellen og Hege Marie kom også. Ellen passer Wendy, søsteren til Wanja om dagen. Wendy kjente ikke gutta i fra før. De fant raskt tonen.

– Ellen and Hege Marie also came. Ellen babysits Wenda, Wanja’s sister these days. Wendy didn’t know the boys from before. They quickly became friends.

Deg kjente jeg ikke – I didn’t know you

Den valpen som skal bo her vil bli kalt Ike og dette er senga hans. Gudny og Mango måtte prøveligge den. Den ble godtatt.

– The puppy who will stay here will be called Ike and this is his bed. Gudny and Mango had to try it out. It was accepted.

Datter og mor – Daughter and mother

Gutta har begynt å forstå at blanke skåler av metall har et innhold de bør smake på. Denne gangen var det vann.

– The boys have begun to understand that shiny metal bowls have content they should taste. This time there was water.

Tørste – Thirsty

Ivan fant ut at han skulle jakte på Imre da han gjorde i fra seg. Det dreit Imre i.

Ivan found out he was going to hunt Imre while he was doing his business. Imre doesn’t give a shit.

Jakt – Hunting

Da alle hadde fått kveldsmaten sin lot Alvin det være igjen litt i matkoppen, dette til stor glede for disse to gutta.

– When everyone had their supper, Alvin left it a bit in his food cup, this to the great delight of these two guys.

Smake litt – Taste a little

HUSK AT DETTE ER MIN PRIVATE MENING: Helt siden jeg begynte med avl i 1989 har jeg latt alle mine valper få smake på forskjellige ting. Grunnen til dette er at jeg mener og tror at de får sterkere mage av det enn om du kun får spise et forslag. Jeg startet med å blandet ut litt kokt kyllingkjøttdeig i morsmelkerstatning og ga valpene med teskje til å begynne med. Så blandet jeg morsmelkerstatningen med Vom&Hundemat for valper. Nå er valpene 7 uker og de har fått smake Vigor & Sage, Kingsmoor, Royal Canine, Vom&Hundemat, brød med leverpostei, kokt kyllingfille, pølser, bitepinner av forskjellige slag, vafler, kefir, gulrøtter og agurk. Ingen har hatt diaré.

REMEMBER THAT THIS IS MY PRIVATE BELIEF: Ever since I started breeding in 1989 I have let all my puppies taste different things. The reason for this is that I believe that they get stronger stomachs than if they only get one type of food. I started by mixing out some boiled chicken meat dough in the infant formula and gave the puppies a teaspoon, to begin with. Then I mixed the infant formula with Vom & Hundemat (raw dog food made of meat) for puppies. Now the puppies are 7 weeks old and they have got to taste Vigor & Sage, Kingsmoor, Royal Canine, Vom & Hundemat, bread with liver pâté, boiled chicken fillet, sausages, bites of different kinds, waffles, kefir, carrots, and cucumber. No one has had diarrhea.

God natt! Good night!

Størrelse spiller ingen rolle – Size doesn’t matter

22.05.2019

Smågutta får fortsatt melk, men nå har Gudny så smått begynt å avvende dem.

– The little boys still get milk, but now Gudny has begun to denie them it too.

De får melk fortsatt – They still got milk

23.05.2019

Det er en drøm å fore dem for tiden. De spiser godt og sovner raskt etter at maten er spist.

– It is a dream to feed them now. They eat well and fall fast asleep after their meal is eaten.

Lett å fóre nå – It is easy to feed them now
Min vakre Eva – My beautiful Eva

Ian prøvde seg på et angrep da jeg kom krabbende opp trappa. Han har ikke møtt så mange katter enda så jeg skjønner ikke helt hvor han har denne oppførslen i fra.

– Ian tried an attack when I came crawling up the stairs. He hasn’t met so many cats yet so I don’t quite understand where he has this behavior from.

Ian

Det var godt å ha en Onkel Alvin å gjemme seg bak da jeg kom med kameraet.

It was nice to have an Uncle Alvin to hide behind when I came with the camera.

Onkel Alvin og Ian – Uncle Alvin and Ian

Må bare få opplyse deg om at Alvin ikke ikke bruker leppestivt selv om det så slik ut i dette bildet. Jeg syntes det var et kult tungebilde.

  • I just need you to know that Alvin doesn’t use lipstick even though it look like it in this picture. I thought it was a cool tongue picture.
Der er ikke leppestift – It isn’t lipstick

25.05.2019

Jeg er så glad jeg ikke bor i byen. Det er så deilig å kunne sette seg ut på trappa og ha en rolig morgenstund. Rune og Alvin setter også stor pris på dette. Ingen naboer som forstyrrer i det hele tatt.

– I’m so glad I don’t live in the city. It is so lovely to be able to sit outside on the stairs and have a quiet morning glory. Rune and Alvin also appreciate this. No neighbors that are disturbing us at all.

Morgenkaffe- Morning coffee

På tide med litt pelsstell ser det ut til. – It looks like it is time for a grooming.

Hilde

Idris er en flott liten kar som har det travelt i alle retninger på en gang. Han er kjapp i hodet og løser de fleste utfordringer på strak pote.

– Idris is a great little guy who is in a hurry in all directions at once. He is quick in his head and solves most of the challenges head-on.

Idris (Petit Brabancon)

Imre er aldri langt unna der det skjer. Han er en obsternasig liten fyr som virkelig trenger å bruke hodet.

– Imre is never far away from where it happens. He is an obstinate little guy who really needs to use his head.

Imre (Griffon Belge)

Vi fikk besøk i dag og de små syntes frøkna hadde fine sko.

– We got a visitor today and she had nice shoes something they appreciated.

Besøk – Visitor

Imre er ikke den som lar seg skremme lettest her i verden. At den hunden foran ham veier 63 kg og kunne trått ham flat med en pote brøy Imre seg ikke om i det hele tatt. Imre selv veier cirka 2 kg. Colin ønsket bare å fortelle Imre at han burde holde seg på avstand da Colin synes det fortsatt er litt ekkelt når disse små gutta flyr i mellom beina på ham. Imre derimot var vel det man kan kalle ganske så obsternasig. Det var uansett en herlig diskusjon å overhøre og å se på.

– Imre is not the one who scares easily. The fact that the dog in front of him weighs 63 kg and could easily have tread him flat with a paw didn’t scare at all. Imre himself weighs about 2 kg. Colin just wanted to tell Imre that he should stay away. Colin still thinks it’s a little scary when these little guys run in between his feet. Imre, on the other hand, was what you can call quite as obstinate. Anyway, there was a wonderful discussion to hear and to watch.

God natt! – Good night!

Dato
Date
Tid
Time
Ivan
Hvit
White
Ian
Blå
Blue
Imre
Grønn
Green
Idris
Rød
Red
12.04.1919:00235204232213
14.04.1914:10261211252224
15.04.1910:00291227269243
16.04.1916:54325243302266
17.04.1914:16351263328292
18.04.1914:45356289354325
19.04.1911:30385304380338
20.04.1909:29411314409360
21.04.1922:05449344461405
22.04.1916:57483407472411
23.04.1923:47514413419432
24.04.1923:25548447456468
25.04.1915:45591478483477
26.04.1918:12600538623494
27.04.1923:00668589675532
28.04.1922:36702637729559
29.04.1923:27776657791608
30.04.1923:30777709805635
01.05.1921:48816734837632
02.05.1922:47902776922645
03.05.19Can’tfindmynotes
04.05.1910:00947831968656
05.05.1913:309918701 059701
06.05.1913:301 0389271 108723
07.05.19Didnotweighthem
08.05.1922:401 1109901 186751
24.05.19 23:00 1 487 1 294 1 705. 1 128

Æsj – Yuck

20.05.2019

Klokken var 04.00 og da Rune kom ned i første satt Eva og Alvin ved utgangsdøra og stirret på ham med store øyne. Rune skjønte raskt hvorfor, for den eimen som kom flygende inn i nesa hans var vel ikke akkurat det man kan kalle en parfymelukt. Valpebingen var full av møkk. Rune vekket meg med noen forsiktige ord om at jeg måtte komme ned. Anger på at jeg gjorde det. Det var bare å sette igang.

– It was 04:00 AM and when Rune came down first, Eva and Alvin sat at the exit door and stared at him with big eyes. Rune quickly realized why, because the fad that came flying into his nose was not exactly what one might call a perfume smell. The pup puppy was full of dung. Rune woke me up with some cautious words that I had to come down. Indicates that I did. It was just getting started.

Jeg puttet valpene i hundebadekaret sammen med Gudny. Så dusjet jeg dem og passet på at både poter og resten av dem ble skikkelig reine. Det var fem stykk firbeinte som ikke var særlig fornøyde med meg. Først ble de vekket «midt» på natta for så å bli gjennomvåte alle sammen. Da de var badet fjernet jeg alt i valpebingen. Så var det bare å få skylt det og puttet det i vaskemaskinen. Ære være den som fant opp en slik herlig innretning. Valpene fikk et teppe på gulvet slik at de hadde et sted å være til gulvet i bingen deres tørket.

– I put the puppies in the dog bath together with Gudny. Then I showered them and made sure that both the paws and the rest of them were properly cleaned. There were five pieces of the quill that were not very happy with me. At first, they were awakened «in the middle» the night then they were all soaked together. When they were bathed, I removed everything in the puppy bin. Then I had to get rid of all the poop and put their blankets in the washing machine. Glory be the one who invented such a wonderful device. The puppies got a blanket on the floor so they had a place to stay on the floor while their pen dried.

Heldigvis var det ingen av dem som hadde diaré, men jeg hadde luftet Gudny for tidlig igår kveld slik at hun ikke klarte å holde seg til jeg normalt står opp. Samtidig hadde de klart å velte vannkoppen så det var mildt sagt litt grøppete det som var brunt i bingen.

– Fortunately, none of them had diarrhea, but I had let Gudny put too early last night so she couldn’t keep it until I normally get up. At the same time, they had managed to overturn the water bowl, so it was a bit shabby what was brown in the puppy pen.

Æsj – Yuck

Det var i hvert fall godt med frokost etter en slik behandling.

– At least it was good with breakfast after such a treatment.

Frokost – Brekfast

21.05.2019

Imre var med og holdt vakt. – Imre joined the guard dogs

Vakthundene – The guard dogs..

Lykke hadde vondt i beinet så da måtte han en tur til veterinæren. Ikke helt fornøyd over å bli puttet i bur, men det var jo ikke nok med det han måtte til og med være med å kjøre bil. Kan fortelle deg at Lykke var sur på meg et par dager etterpå, men vi er venner igjen nå.

– Lykke has hurt his leg so he had to go to the vet. Not quite happy to be put in a cage, but that wasn’t enough he even had to go for a drive with me. Can tell you that Lykke was a bit angry with me for a few days afterward, but we are friends again now.

Lykke

Det å få Berit til og slutte å vokte ting er jeg visst ikke særlig flink til. Hadde den bikkja vært ti ganger større kunne man satt henne foran Slottet og ingen ville sluppet inn.

– To get Berit to stop guarding things is certainly not something I’m very good at. Had she been ten times larger, one could put her in front of the King’s castle in Oslo and no one would get in.

Berit vokter veska mi – Berit guards me bag

Jeg må innrømme at jeg blir like fasinert hver gang jeg ser Mango sammen med de små. Hun bare elsker at de leker rundt og med henne.

Det er akkurat som om de små barker seg sammen når det gjelder Colin. De bare elsker å løpe etter ham. Han synes nok de fortsatt er litt for små slik at han er redd for å tråkke på dem.

– It is just as if the little rascalls make a plan together when it comes to Colin. They just love running after him. He probably still thinks they are a bit too small so he is afraid to step on them.

Må bare si det igjen:»Jeg er så stolt av Mango og Gudny.» Det kan adoptere hva som helst tror jeg. Mango har tatt til alt som har kommet hit av valper unntagen Eva. Mango syntes Eva var litt for stor.

– Just have to say it again: «I’m so proud of Mango and Gudny.» They can adopt anything I think. Mango has adopted every puppy that has come into this house except Eva. I believe Mango thought Eva was a little too big.

Leker – Playing

Mango har utrolig lang tunge og jammen hadde Ivan det samme. Imre sto på andre siden og fikk nuss.

– Mango has an incredibly long tongue and it seems as Ivan has one too. Imre stood on the other side and got a kiss.

Bestemor Mango og de små – Grandma Mango and the little ones

Det er ikke mulig for Colin å gå og snuse i fred om dagen. Straks han setter snuta i bakken er en av de små der. Det er merkelig at de tiltrekkes av ham hele tiden. Når jeg får tenkt meg om litt er det vel ikke så rart. Han prøver å overse dem og de ønsker så inderlig at han skal ta kontakt med dem. Noen ganger gidder han å snuse på dem og da blir de nesten helt i ekstase over at de har fått oppmerksomhet av ham.

– It isn’t possible for Colin to go and sniff alone during the day. As soon as he puts his nose down to the ground, one of the little ones is there. It’s strange that they are attracted to him all the time. When I think about it, it is not so strange. He tries to ignore them and they want him to give them some attention. Sometimes he bothered to sniff on them and then they were almost completely ecstatic that they had received the attention of him.

Colin and Idris

God natt! – Good night!

Hvor er utgangen? – Where is the exit?

Nå spiser de av tørrforet til mamma’n. Mamma’n deres spiser maten deres så her bytter de på. Uansett syntes de det var godt. Det er nesten for lettvint å ha valper siden jeg lar de spiser maten selv.

– Now they eat dry food from their mother’s food bowl. Their mum eats their food so they switch. Anyway, they think it was good. It’s almost too easy now to have puppies since I let them eat their own food by themselves.

Nammmm

Etter frokost ville de ut. Ikke alle fant igjen hvor døra var sist de gikk ut.

– After breakfast, they wanted to get out. Not everyone found where the door was the last time they went out.

Ut – Out
Fant den! – Found it!

Til stor fortvilelse for denne lille rønneren var veien inn noe han ikke husket. Da var det godt at vinduet var så stort at han kunne stå å kikke inn og pipe for å komme inn igjen. Må bare understreke at døra var åpen.

– To the great despair of this little rascal was the way in again something he didn’t remember. Then it was good that the window is so big that he could stand and scream to get in again. Just have to tell you that the door was open.

Hvordan kommer jeg meg inn? – How do I get inside again?

Evas lange bein er noe de små setter stor pris på. Det er mulig de beina smaker ekstra godt.

– Eva’s long legs are something the little ones greatly appreciate. It is possible that Eva’s legs taste extra good.

Godt – Good

Skal si det er livatt her om dagen. De bare yrer som du selv kan se. Morsomt for de små, men til fortvilelse for de voksne.

– I can tell you that they are lively these days. They just run around us in all directions. The small ones have a great time and the grown are a bit of despair.

Alvin sto helt stille da de små kom mellom beina hans. Da han skjønte at de ikke var der lengre gikk han tilbake til bamsene sine.

– Alvin stood completely still when the little ones came between his legs. When he realized they weren’t there anymore, he went back to his teddy bears.

Står stille jeg! – I’m standing still!

Han spurtet tilbake til bamsene sine. Problemet for Alvin nå om dagen er at bamsene hans har blitt invadert av noen små rotter.

– The problem for Alvin nowadays is that his teddybears have been invaded by some small rats.

Invadert – Invaded

19.05.2019

Idag besøkte vi Ida Naemy (min datter) og hennes samboer. Det ble ikke tatt så mange bilder, men jeg fikk et.

– Today we visited Ida Naemy (my daughter) and her cohabitant. There were not taken so many pictures, but I got one.

Trøtte – Tired

Gutta har vært med og kjørt bil ganske mange ganger nå. De sover godt i buret under hele kjøreturen og heldigvis blir ingen bilsyke.

– These guys have been with me on several road trips. They sleep well in the cage throughout the drive and fortunately there is no car sickness.

God natt! – Good night!

Vår Nasjonaldag – Our National Day

17.05.2019

Igår kveld hadde jeg hengt et teppe foran valpebingen slik at sola ikke skulle skinne rett inn i bingen til dem. Da jeg sto opp hang ikke teppet slik jeg hadde hengt det opp.

– Yesterday evening, I had hung a blanket in front of the puppy pen so that the sun would not shine right into them. When I got up, the blanket didn’t hang as I had hung it.

Ut nå! – Out now!

Da vi kom ut tok Eva med seg Ivan på tur. Han sa ikke nei. – When we got out Eva took Ivan for a walk. He did not say no to that.

På tur – On a walk

Den letteste måten å få med meg de små ut på er å putte dem i bur for så å bære dem ut. Ingen av disse fire små vil gå i den retningen jeg vil.

– The easiest way to get the puppies with me is to put them in a cage and carry them outside. None of those four is interested to walk in the same direction as I want.

Lettest – Easiest

Tante Eva er den beste barnepiken. Hun vokter dem godt og elsker at de leker rundt henne. Det vil si bare de ikke gnager på beina eller drar i halen hennes. Da blir Eva sur.

– Aunt Eva is the best nanny. She guards them well and loves that they are playing around her. That is if they do not gnaw on her legs or pull on her tail. Then Eva gets angry.

Tante Eva – Aunt Eva
Tålmodig – Patient

Gudny storkoste seg og strakk jeg skikkelig ut. Da så Imre sitt snitt til å leke litt med mamman sin.

– Gudny had a nice time and stretched out. Then Imre saw his opportunity to play a little with his mother.

Gudny koser seg – Gudny is haveing a nice time

Da vi skulle inn igjen tenkte jeg at de kunne gå selv. Dette for å slite dem ut litt også. Det gikk ganske bra synes jeg.

– When we were to go in again I thought they could walk by themselves. This is to wear them out a little too. It went pretty well I think.

Hege Marie kom litt utpå dagen. Da serverte valpene lunsjen ute.

– Hege Marie came and we gave the puppies lunch outside.

Lunsj – Lunch

Idris er en stutt og staselig liten kar som helst skal være med på alt som skjer.

– Idris is a short and stately little guy who wants to take part in everything that happens.

Idris

Imre er en litt større kar enn Idris. Han er veldig fasinert av Colin og flyr stadig etter Colin noe Colin ikke er helt overvettes begeistret for.

– Imre is a slightly larger dude than Idris. He is very fascinated by Colin and is constantly running after Colin something Colin is not completely happy about.

Imre

Da maten var fortæret, leken over og do pausen gjennomført var det igjen på tide å sove litt. Det så nesten ut som om Hege Marie sovnet også.

– When the food was consumed, the playing over and toilet break completed it was time to sleep a little. It almost looked as if Hege Marie fell asleep too.

Pause – Break

Alle pauser slutter og det gjorde denne også. Da var det bare å passe seg for stiftemaskinene som var klare for et raid.

– All breaks end and so did this. Then we had to look out for the staplers that were ready for a raid.

Pausen var over – The break was over
ADVARSEL: Se ned – WARNING: Look down

Et kyss fra bestemor var viktig. – A grandmothers kiss is important.

Imre and Mango

Tutta ville leke med Imre og da hjalp det ikke at han lå og sugde melk av moren sin. Hun er ikke av dem som gir seg så lett. Imre derimot hadde helt andre planer.

– Tutta wanted to play with Imre and then it didn’t help that he sucked milk from his mother. She is not one of those who give up so easily. Imre, on the other hand, had completely different plans.

Leke nå! – Play now!

«Hvorfor har du så store tenner tante Eva?» spurte Tutta. – «Why do you have so big teeth aunt Eva?» asked Tutta.

Så store tenner! – Big teeth!

Gudny trengte og strippes så da var det greit å gjøre det ute. Berit hadde stjålet skoene mine og selvfølgelig hadde hun valgt en av hver. Derfor hadde jeg to forskjellige sko denne gangen da jeg ikke klarte å lokalisere hvor hun hadde gjort av dem.

– Gudny needed to be stripped so I thought it was okay to do it outside. Berit had stolen my shoes and of course, she had chosen one of each. That is why I have two different shoes this time because I was unable to locate where she had hidden them.

Ja, jeg er forskjellige sko – Yes, I have different shoes

Så var det pause igjen. – And then it was a break again.

Pause – Break

Vanligvis pleier Hege Marie og jeg å dra til skogs 17. mai, men denne gangen bestemte vi oss for å bli hjemme. Formen min er ikke helt på topp og med så mange hunder som i dag forble vi ute i hagen. Vi hadde en furu vi kunne ligge under/ved og så lot vi som om resten av hagen var et felt med barhogst.

– Usually, Hege Marie and I take a forest walk on our national day May 17th every year, but this time we decided to stay home. I do not feel so good at the moment and with so many dogs that were here, we remained in the garden. We had a pine we could lie under/at and then we pretended as if the rest of the garden was a field where all the trees were cut down.

God natt! – Good night!

Ut og inn – Out and in

13.05.2019

Ivan var den første til å komme seg ut av bingen. Dessverre fikk jeg ikke filmet det, men jeg fikk filmet da Imre hoppet ut av bingen for første gang.

– Ivan was the first to get out of the puppy pen. Unfortunately, I didn’t get it filmed, but I got to film Imre when he jumped out for the first time.

De som ikke klarte å komme seg ut ble igjen. Gudny ventet tålmodig utenfor i håp om at de to siste skulle komme også. De to andre hoppet, eller bør jeg si kravlet ut og inn som de ville.

– Those who failed to get out were left behind. Gudny patiently waited outside in the hope that the last two would come too. The other two climbed in and out by themselves.

Vi ble igjen – We stayed behind

Det var nydelig vær så de små fikk være ute en stund. Dette satte de stor pris på. Godt å ha gode hjelpere da altså, for de små holder seg sjelden på et sted samtidig. Aurora og Thomas er uvurderlige hjelpere. De hjalp til da de kom på besøk.

– The weather was nice and the small ones got to stay outside for a while. It is nice to have four helping hands because the small ones are seldom in one place at the same time. Aurora and Thomas are really good at helping when they visit.

I sola – In the sun

14.05.2019

Det er ikke alltid like lett å få med seg hele kroppen. Og da ble det slik som her. Stakkars Imre, vel han frøys i hvert fall ikke på ørene.

– Getting your whole body into bed is not always easy. And then it will be a bit like this. Poor Imre, well he did not get cold ears.

Noen ganger synes de det er godt å sove alene. Da blir hengtunnelen brukt. Det er litt vemodig og tenke på at Gudny også brukte den som liten.

– Sometimes they find it good to sleep alone. Then the suspension tunnel is used. It is a bit melancholy to think about that Gudny also used it when she was a puppy.

Sover – Sleeping

Imre var litt søt da han prøvde å komme seg inn i tunnelen. – I think Imre was really cute when he tried to get into the tunnel.

Tittei – Peek a boo

Jeg håper han ikke prøvde å henge seg. – I hope he didn’t try to hang himself.

Slik ble resultatet – And this was the resault

Gudny som valp. Her er hun en måned og seks dager gammel. Tenk at hun er mamma til denne firerbanden.

– Gudny as a puppy. Here she is one month and six days old and now she’s the mother of this gang of four.

Gudny som valp – Gudny as a puppy

Jammen stakk de innom i dag også og da overlot jeg serveringen til dem. De hadde visst ikke noe imot det og de gjorde en flott jobb.

– Well, they stopped by today and then I handed over the feeding to them. They didn’t mind it, and they did a great job.

Jaaaa – Yessss

15.05.2019

De syntes det var dårlig gjort at de ikke kom ut. Dessverre hadde jeg litt å gjøre slik at de måtte bli der en stund.

– They thought it was bad that they didn’t get out of the pen. Unfortunately, I had a bit to do so they had to stay there for a while.

Vil ut – Want to get out

Tutta syntes det små var litt skremmende. Hun løp unna så fort de kom i nærheten av henne. Hun syntes det var greit å se dem på avstand samtidig ønsket hun kontakt, men de ble kanskje litt for ville for henne.

– Tutta thought the little one was a little scary. She ran away as soon as they came to her. She thought it was good to see them at a distance even though she wanted to play with them, but they might be a little too wild for her.

16.05.2019

Colin har fått hilse på de små et par dager nå, men han blir like fornærmet hver gang de prøver å kontakte ham. Bare se på blikket jeg fikk av ham da de forfulgte ham noen meter. Han syntes nok at fire ble for mange. Det var lettere med Tutta da hun var liten. Det virker som han føler at han minster oversikten når de flyr rundt beina hans.

– Colin has been greeting the little ones a few days now, but he gets just as offended every time they try to contact him. Just look at the gaze I got from him as they pursued him a few meters. I believe he thinks four is too many, it was better with Tutta when she was little. He has no control when they run around his feet.

Tuttas redsel for de små gikk over. Nå elsker hun å leke med dem. Hun løper føre og de små etter.

– Tutta’s fear of the little ones is over. Now she loves to play with them. She runs first and the little ones after.

Idris and Tutta

At Mango storkoser seg med barnebarna er det ingen tvil. Det er akkurat som om hun ikke kan få nok av dem.

– There is no doubt that Mango is enjoying herself with her grandchildren. It’s just as if she can’t get enough of them.

Eva er den vaktbikkja når det gjelder de små. Tutta prøvde å leke, men Eva måtte sjekke om de hadde det bra dermed stoppet den leken.

– Eva is a guard dog when it comes to the little ones. Tutta tried to play, but Eva had to check if they were doing and that stopped the playing.

Det kom noen firbeinte på besøk i dag og iblant dem var Vanja. Hennes overraskelse ble stor da hun endte opp i bassenget. Vanja kom seg etter sjokket og klarte å komme ut av det igjen.

– There were some four-legged visiting today and one of them was Vanja. Her surprise was great when she ended up in the pool. Vanja recovered from the shock and managed to get out of it again.

Det ble en spennende dag med mange nye bekjentskaper for de små gutta.

– This became an exciting day with many new acquaintances for the little guys.

Mango vasket og stelte de små akkurat som om de skulle være henne egne barn.

– Mango cleaned and tended the little ones just as if they were to be her own children.

Ian and Mango
Noen av de besøkende – Some of the visitors
Idris

Hilde, Theo. Hippie og Berit har stor respekt for de små. Når de synes det blir for mye rømmer de opp på trappa. Eva var bare innom dem for å sjekke om alt sto bra til.

– Hilde, Theo. Hippie and Berit have great respect for the little ones. When they think it gets too much they escape on to the stairs. Eva just stopped by to check if everything was fine.

Æsj – Yuck

Fytte rakkern og Colin ser ut. Nå må han bade, det er det ingen tvil om. Det tar omtrentlig fem til seks timer å gjennomføre så jeg gledet meg stort. NOT Han er da ferdig tørket og gredd.

– Colin does not look nice now. He needs a bath, no doubt about that. I will use five to six hours to finish him.

Colin trengte et bad – Colin needed a bath

Det var bare å sette igang. Det eneste Colin liker med badingen er når jeg blåser (føner) ham.

I just had to start or I would not get finished today. The only thing Colin likes about getting a bath is when I blow-dry him

Colin

Da kveldsmaten ble servert var Ivan så sliten at han like godt brukte en matskål som krakk imens han spiste av den andre. Jeg har sluttet å fore dem med skje for de klarer godt å spise selv. Det var bare litt koselig å sitte med dem og gi dem mat.

– When the last meal for today was served Ivan was so tired that he used a food bowl as a stool while eating from the other. I have stopped feeding them with a spoon because they manage to eat by themselves. It was just a little cozy to sit with them and give them food.

Idris and Ivan

God natt! – Good night!