Vokste og vokser – Grew and grow

Jeg er veldig glad for at vi har to små valper i huset som er livskraftige og sterke. Ingen av dem har fått noe tillegg siden tirsdag 13. om kvelden. Dette stoppet jeg å gi da Hilde hadde begynt å få melk for alvor og ingen av valpene hadde gått ned i vekt.

– I am very happy now that we have two puppies in the house that is vigorous and strong. None of them have received no addition since Tuesday 13. in the evening. This I stopped to give since Hilde now had begun to get milk to feed her puppies and they hadn’t lost any weight during the night.

Jenta og gutten - The Girl and Boy
Jenta og gutten – The Girl and Boy

Alvin syntes det var hans rett å få smake hva valpene fikk da de fikk morsmelktillegg. Det var nok ikke det beste han hadde smakt.

– Alvin thought it was his right to get a taste of what the puppies got when they got milk from me. It was probably not the best he had tasted.

Alvin
Alvin

Berit var veldig enig med Alvin at dette hvite ikke smakte godt, men drikke det skulle de.

– Berit agrees with Alvin that this white liquid didn’t taste good, but drink it, they did.

Alvin and Berit
Alvin and Berit

Det er ikke så lett for de andre å forstå at de ikke får være med inn i bingen til Hilde og valpene. Ingen skal si at ikke de utenfor er nysjerrige i hvert fall.

– It isn’t easy for the others in the gang to understand why they can’t join min in the bin with Hilde and her puppies. Nobody can’t say they aren’t curious.

Elsa and Berit
Elsa and Berit

Det å finne igjen tøffelen min var ikke så lett, men jeg fant den da til slutt. Som vanlig passet Berit godt på den. 

– It isn’t always easy to find my slippers but I found it in the end. As usual, Berit guards it with her life.

Berit Skovakten - Berit the Shoe guard
Berit Skovakten – Berit the Shoe guard

Det er godt at alle tre kan spise samtidig, selv med publikum på utsiden.

– It good all three of them can eat at the same time even though there is an audience.

Det skjer mye på utsiden av bingen hvor Hilde og valpene er som vi ikke ser. Det ventes også mye. Alle de andre ønsker at disse s må skal komme ute og leke tror jeg. Gudny er en av de som venter og venter.

– It happens a lot on the outside of the bin where Hilde and the puppies are. All the others of the gang wish that these two small once has to come out and play, I think. Gudny is one of those who is waiting and waiting.

Gudny
Gudny
Deres vektskala – Their weightscale Female Boy
 16.03.2018
 09:00  221  gr  209  gr
 21:30  238 gr 216 gr
 15.03.2018
 09:30  199  gr  179  gr
 20:00  210  gr  189  gr
 14.03.2018
 10:40  169  gr  158  gr
 16:00  176  gr  163  gr
 21:45  185  gr  168  gr
 13.03.2018
 10:00 162  gr  147  gr
 21:30  163  gr  149  gr
12.03.2018 
19:30 163 gr. 149 gr.
Deres fødselsvekt – Their birth weight 11.03.2018 170 gr. 150 gr.

God natt! – Good night!

Hildes mage ble tom- Hilde’s tummy became empty

Noen ganger gleder man seg til noe og blir sittende med en emmen smak i munnen etterpå. Det er slik nå. Kanskje fordi jeg er litt redd.

– Sometimes one look forward to something and it ends with a bad taste in the mouth. It is like that now. Maybe it is because I’m scared.

10.03.2018.

Lørdag kveld gikk jeg og la meg rundt kl. 23. Klokken to ble jeg vekket av Rune. «Det er noe rart med Hilde,» forklarte han. Jeg kastet meg ned trappa og så at Hilde sto i kassa si. Jeg trodde hun måtte på do og bar henne bort til døra. Akkurat da jeg satte henne ned ute oppdaget jeg en blære bak og dermed ble det ingen luftetur på den frøkna. Jeg ringte Hege Marie slik at hun kom. Hun ville være med på fødselen til Hilde.

– Saturaday night I got in to bed araound 23:00 hours. Around two Rune woke me and told me that it was something strange with Hilde. I ran down the stairs and saw Hilde standing in her crate. I thought she had to go to the toilet so I carried her to the door and was just about to put her down when a saw a bladder haning out. Hilde did not get out. I called Hege Marie because she wanted to join me when Hilde was giving birth.

Sunday, 11.03.2018

Lykken sto ikke i taket akkurat da jeg så blæren. Hilde har termin neste lørdag og det vil si at dette blir prematurvalper. Jeg kjente at jeg ble trist. Skulle Hilde miste valpene sine? Fargen på vannet i den blær var ikke lys og fin som den burde være. Valpen så ut til å komme av seg selv så det var bare å vente.

– I was not happy when I saw the color in this foster bag. Hilde is suppose to give birth next Saturday. I felt sad. Would Hilde lose her puppies? The color of the water in this foster bag was not light green as it should be. The puppy seemed to come out by itself so it was just to wait.

Ingen god farge - Not a good color
Ingen god farge – Not a good color

Nå skjedde det noe rart. Plutselig gikk det hull på den posen og en annen pose dukket opp. Jeg kødder ikke, det var faktisk en ny pose der med en gang og den hadde en fin lys og grønn farge som jeg liker og det bør være. Dette hadde jeg ikke opplevd før.

– Now something strange happened. All of a sudden the foster bag burst and another bag showed. I’m not kidding, it was actually a new bag there with a nice light and green color that I like and it should be. This I had not experienced before.

Fin farge - Nice color
Fin farge – Nice color

Rune gikk og la seg til slutt og Hege Marie og jeg ventet og ventet. Som vanlig skrev jeg opp klokkeslett på når Hilde hadde rier og om det var trykkveer eller ikke.

– Rune went to bed and Hege Marie and I waited and waited. As usual I write down when Hilde had a labor and if she had to push or not.

Skriver alltid opp hva som skjer - I always write whats happen
Skriver alltid opp hva som skjer – I always write whats happen

Jeg liker banankassene godt til å bruke som fødekasse da Hilde får spenntak både med for- og bakbein. Ikke kommer valpene langt unna henne og blir kalde heller. Jeg har sette mange valpekasser som er altfor store for valpene og tispa og valpene kan komme seg for langt unna tispa og bli kalde. Husk at dette er min mening og at jeg ikke er noen veterinær eller profesjonell.

– I like the crates that we get bananas in when Hilde is giving birth. It has a nice size and she can get a good foothold for both her front and back legs. I have seen too many too big crates for the female dog and her puppies. The puppies can get too far away from its mum and get too cold. Remember that I’m not a vet or a profesional.

Fin størrelse - Nice size
Fin størrelse – Nice size

03:16 så vi to tjukke bein utenfor skjeden til Hilde. Da klokka var 03:25 trodde jeg at jeg kjente hodet også, men jammen kan man bli lurt. 03:28 prøvde jeg å trekke forsiktig i valpen, men den satt godt fast. Jeg lirket inn en finger og prøvde å kjenne etter om jeg kunne finne igjen hodet. Det var da jeg skjønte at jeg burde funnet en hale i stedenfor. Jeg sa til Hege Marie at når var jeg jammen ikke sikker på om det var hodet eller halen jeg burde ha kjent. Nå gikk det hull på fosterposen.

– 03:16 we saw two fat legs outside the vagina to Hilde. At 03:25 I thought that I felt and saw the head too, but really, one can be foled. 03:28 I tried to pull gently in the puppyies legs, but it was stuck. I gently put a finger in Hilede and tried to find find the head. It was then I realized that I should have found a tail instead. I said to Hege Marie that when I wasn’t really sure if it was the head or the tail I should have found. When I pulled the legs the foster the bag burst.

03:40 ringte jeg vet. Veterinæren kunne ikke møte på kontoret før 04:30. Fra fosterposen var sprekt og til valpen bør være ute bør det ikke gå mer enn 20 minutter. Dermed visste jeg at denne valpen ville dø.

– 03:40 I had to call the vet. The vet could not be at her office before 04:30. Since the foster bag had burst this puppy would die since it has to be out in about 20 mintues after the forster bag bursts.

Hege Marie, Hilde og jeg satte oss i bilen. Siden jeg bruker banankasse behøvde jeg ikke røre Hilde i det hele tatt og stresse henne mer. Hun ble båret ut i kassa si.

Hege Marie and I put Hilde in the car. Since I use the bananacrate I did not have to move Hilde han stress her more because I could carry her into the car while she was in it.

Hilde hos vet - Hilde at the vet's office
Hilde hos vet – Hilde at the vet’s office

Det ble tatt røntgen for å stadfeste hvor mange valper det var. I dette bildet kan du faktisk se at beina til valpen stikker ut av skjeden til Hilde.

– An X-ray was taken to see how many puppies there were. In this picture, you can see that the puppies legs are stuck in the birth canal. 

Hildes valper - Hildes puppies
Hildes valper – Hildes puppies

Girl 2 var valpen i den sorte fosterposen som kom først. Girl 1 syntes nok det var viktigere at hun skulle få komme ut først slik at hun prøvde å snike i køen. Boy var vel den som var mest høflig av dem alle og ventet pent på at damene som hadde rangen skulle bli ferdige med kranglingen.

– Girl 2 was the puppy in the black foster the bag that came first. Girl 1 seemed it was more important that she should come out first, so she tried to sneak in the queue. The boy was the most polite of all of them and waited nicely on that the ladies were to be done with all the fighting.

Tre stk - Three of them
Tre stk – Three of them

Veterinæren og jeg hadde en liten krangel på grunn av at jeg syntes dette tok altfor lang tid. Halvannen time tok det før Hilde ble båret inn på operasjonsbordet. Vi måtte vente på en dyrelpleier også. Jeg ble utrolig glad da det det viste seg å være ei jeg kjente. Man føler seg litt tryggere da.

The vet and I had an arguing because I thought this was taking too long. it took 1.5 hours before Hilde was carried in to the operatingroom. We had to wait for a vet tech also. I was exeptionally relived when it was a person I knew. I felt a bit safer then.

Rundt halvåtte kom dyrepleieren stormende med en liten rød klump. Jeg satte igang med massasje for å stimulere valpen best mulig og å holde den varm. Det var en liten jente. Så kom dyrepleieren stormende med en liten gutt som Hege Marie satte i gang å massere. Han pustet ikke så godt, men hjertet slo. Siden frøkna jeg hadde var mer livatt overtok jeg gutten og Hege Marie fikk jenta. Den siste valpen var også en jente, men hun overlevde ikke. Det var valpen i den sorte fostersekken.

– Around half eight came vet tech with a small red lump. I started massage to stimulate the puppy the best possible way I could and to keep it warm. It was a little girl. Then came the vet tech rushing with a little boy that Hege Marie started to massage. He did not breath but his heart was biting. Since the miss I had was more lively I let Hege Marie take her and I took the boy. The last puppy was also a girl, but she did not survive. It was the puppy in the black foster bag.

Den lille gutten og jeg - The little boy and I
Den lille gutten og jeg – The little boy and I
Hege Marie og den lille jenta - Hege Marie and the little girl
Hege Marie og den lille jenta – Hege Marie and the little girl

Etter hvert kom Hilde også. Hun var litt i ørska, men våknet til etter hvert. Denne gangen prøvde hun ikke å stikke i fra valpene da vi la dem ned til henne slik hun gjorde sist da Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) ble født.

– Then Hilde came. She was not properly awake yet, but started to getting there. She did not try to get away from her puppies this time as she did the last time when Gromgutten Bjørn av Jarobas (Timmy) was born.

Hilde
Hilde
Hilde og valpene - Hilde and her puppies
Hilde og valpene – Hilde and her puppies

Siden Hilde startet å føde en uke for tidlig hadde hun ikke startet melkeproduksjonen enda dermed måtte vi gi litt tillegg. Valpene nektet å suge i fra den flaska så vi endte omm med å gi melk i fra en sprøyte.

– Hilde startet at week to early to give birth and didn’t had any milk så we had to feed the puppies from a bottle. They refused to eat from it and we ende up giving hem milk from a syringe in their mouth.

Ikke noe melk - No milk
Ikke noe melk – No milk
En trøtt Hilde - A tired Hilde
En trøtt Hilde – A tired Hilde

Priselappen ble 29 000 NOK. Hilde lever og to av valpene hennes overlevde. Jeg får være glad for det selv om prisen var stiv. 

– The cost was 29 000 NOK. Hilde is alive and two of her puppies live. I have to be glad for that even thoug this was expensive.

Mandag 12.03.2018

Frokosten er i ferd med å skli ned på denne lille frøkna. – The brekfast is starting to be consumed by this little miss.

Frokost – Brekfast

Brigg syntes det var veldig kjedelig at jeg ga de små mat. Han ville ut og strikke.

– Brigg thought it was very boring while I fed the babies. He wanted to go out and knit.

Brigg med strikkeposen min Brigg with my knitting
Brigg med strikkeposen min Brigg with my knitting

I dag begynte Hilde å få melk. – Today Hilde started to have milk.

Hilde har melk - Hilde got milk
Hilde har melk – Hilde got milk

Nå kan jeg si at valpene har fått sitt første virkelige måltid. – Now I can say that the puppies got their first real meal.

Første virkelige måltid - Firt real meal
Første virkelige måltid – Firt real meal

God natt! – Good night!

Hilde, drektig, eller ikke drektig – Hilde, pregnant, or not pregnant

Som du kanskje vet så har Hilde vært i Danmark for å finne kjærligheten. Jeg har ventet og ventet på tegn på at damen skulle være drektig.

– As you might know Hilde has been in Denmark and had two find love. I have waited and waited for a sign that she could be pregnant.

Den 03.02.2018, dag 21 etter første paring kunne jeg ane at magen hennes var begynt å bli litt rundere. Det var akkurat som om den falt ned i løpet av et døgn. Men jeg stolte ikke helt på det jeg så.

– The 03 of February 2018, day 21 after she mated the first time I could see that Hilde’s tummy was a bit larger. I was as it exploded in 24 hours. But I did not trust what I saw.

Hilde and Alvin, 03.02.2018
Hilde and Alvin, 03.02.2018

Dag 28 så magen slik ut og fortsatt så innbilte jeg meg at det var synsbedrag.

– Day 28 did her tummy look like this. Still I told my self that I was imagine what I saw.

Hilde 10.02.2018
Hilde 10.02.2018

Nå først syntes jeg at puppene hennes begynte å skifte farge. Ble litt mer sikker nå.

– Now I thought her breasts had changed color. I’m a little bit mor sure now.

Hilde 16.02.2018
Hilde 16.02.2018

I dag 19.02.2018, dag 37 tør jeg å opplyse deg om følgende: Hilde er drektig. Ingen tvil. Dag 63 etter første paring vil være 17 mars om jeg har regnet riktig.

– Today 19.02.2018, day 37 do I dare to enlighten you: Hilde is pregnant. No doubt. Day 63 after the first mating will be the 17.th of March if I have done the math right.

Hilde 19.02.2018
Hilde 19.02.2018

Dette er faren til Hilde’s valper Kjærsgaard Felix. Eiere er Pia og Gitte Willumsen Berg.

– This is the father to Hilde’s puppies Kjærgaardens Felix. Owned by Pia and Gitte Willumsen Berg.

Han er en flott kar - He is a handsome guy
Han er en flott kar – He is a handsome guy

Får håpe ingen stjeler Hilde sine valper. – I hope noone steels Hilde’s puppies.

God natt! – Good night!

Kan vi klare det? – Can we make it?

Som jeg har skrevet før så har jeg hatt et mål med treningen til Elsa. Målet er å komme oss igjennom en utstilling hvor hun trives. Om vi klarer det vet jeg dessverre ikke enda da vi ikke har forsøkt, men denne treningsdagen fikk jeg en overraskelse.

– As I have posted before do I have a goal with the training of Elsa. The goal is to get us through a dogshow were she will love to work. If we can do it I unfortunately do not know yet because we have not tried it, but this training day, I got a surprise.

Jeg har brukt agility som trening for å få Elsa til å jobbe sammen med meg selv om det er andre tilstede. Dette er noe hun synes er kjempegøy og nå prøver jeg å overføre det til utstillingstrening. Dermed ble det første bordtrening. «Dommeren» hadde ikke Elsa møtt før. Før jeg satte henne på bordet lot jeg Elsa få gå bort til dommerens bein på eget initiativ og lukte. Da klikket jeg og godbit ble gitt.

– I have trained agility with Elsa to show her that it can be fun to work even though it is other people and dogs there. This is something she thinks is fun and now I’m trying to transfer it to the show training. Now it was time for the first training on a table. The «judge» hasn’t Elsa met before. Before I put her on the table I let Elsa smell the «judge’s» legs on her own initiative. When she smelled her legs I clicked and a treat was given.

Elsa trakk seg ikke og jammen tok hun godbit fra «dommeren» også. Hun strakk seg faktisk frem etter godbitene. Det er noe som er skikkelig positivt. – Else did not move away from the «judge» and she even ate her treats. She did noe try to get away instead she tried to get the treats. This is really positive.

Som du sikkert legger merke til så har Elsa ikke på seg utstillingsbånd. Grunnen til dette er at jeg ikke kommer til å bruke det før jeg er sikker på at Elsa liker utstillingstrening. Setter jeg på henne et utstillingsbånd nå kan jeg ødelegge mye om hun ikke liker det vi driver med, for om hun ikke liker det så kan Elsa begynne å koble utstillingsbånd med noe hun ikke liker. Derfor bruker jeg sele på nåværende tidspunkt fordi den bruker vi når vi går tur og når vi trener agility. Altså en uniform som brukes til det meste om hun liker det eller ei.

– As you probably notice isn’t Elsa wearing a show leash. The reason for this is that I’m not going to use it before I’m sure Elsa likes show training. Do I put it on now before I know she loves the show training she might combine the show leash with something she does not like to do. I use the harness at this time because we use it when we walk and when we train agility. An «uniform» used for the most part on things she likes to do or not.

God natt! – Good night!

Den vennlige giganten – The friendly Giant

Ting kan skje så raskt og det har det gjort her. Dessverre er ikke alt til det positive, men «livet må gå videre» heter det seg. Jeg mistet litt av gnisten og nå prøver jeg å få den til å tenne igjen. Derfor tenkte jeg det var best å få skrevet litt om tragedien.

– Things can happen so fast and it has. Unfortunately, not all of it positive, but «life must go on» is it called. I lost a little bit of the famous sparkle and now I’m trying to get it to ignite again. Therefore, I thought it was best to writte a little bit about the tragedy.

Første gang jeg så Giganten Emil var han ikke gamle karen. Da sto han akkurat som i bildet nedenfor med hodet ut av katteluka. Så ble hodet til Emil dyttet vekk og det stakk et annet hode ut og det var Brigg sitt. Dette skjedde i det jeg gikk forbi med min daværende flokk som bestod av min Emil (Griffon Bruxellois, Ruby (mix), Lotta og Dennis (Pyreneisk Gjeterhunder). Jeg pratet så vidt det var med Maud og Rune før jeg tuslet videre med flokken. Dette var i 2012.

– The first time I saw the Giant Emil, he was not an old guy. He was just like in the picture below with his head out of the cat door. So was the head of Emil pushed away and another head was showing and and it was Brigg’s head. This happened wen I walked by with my gang which consisted of my Emil (Griffon Bruxellois, Ruby (mix), Lotta and Dennis (Pyrenean Shepherd dogs). I was talking a little bit with Maud and Rune before I walked on with the my gang. This was in 2012.

Giganten Emil - The Giant Emil
Giganten Emil – The Giant Emil

På den tiden fikk Emil plass i et lite basseng for barn. Det var noen varme vårdager det året og i mai fikk han bade. 

– At that time a swimmingpool for children was big enough for him to take a bath. It was some warm days May that year.

År en - Year one
År en – Year one

Året etter var det ikke like lett. – The following year it was not that easy.

År to - Year two
År to – Year two

Når man er valp trenger man mye hvile og det å bade var slitsomt. – When one is a puppy one needs to rest a lot and to take a bath is very tiring.

Hvile - Rest
Hvile – Rest

Det var kun to dager mellom Emil og Brigg og deres mødre diet sine kull om hverandre. Emil og Brigg var så heldige at de kom til samme eier og har hatt mang en lekestund sammen.

– It was only two days between Emil and Brigg and their mothers nursed their litters together. Emil and Brigg was so fortunate that they came to the same owner and have had many play times together.

Brigg and Emil
Brigg and Emil

 Da Emil var rundt fem måneder brakk han beinet. Hvem skulle trodd at en legekonferanse i Belgia for kirurger fra hele verden skulle redde gutten. Det var ingen veterinærer i Norge som hadde lange nok skruer man kunne bruke i beinet til Emil. En norsk kirurg Maud kjente klarte ved hjelp av kirurgene på denne legekonferansen å anskaffe skruer og Emil ble reddet. I denne perioden bodde stort sett Emil i en dobbel barneseng.

– When Emil was around five months he broke his leg. Who would have thought that a medical Conference in Belgium for surgeons from around the world were to rescue the boy. There were no veterinarians in Norway that had long enough screws that could be used on the boy. But a Norwegian surgeon Maud knew asked the other surgeons at the medical Conference to find suitable screws and Emil were rescued. In this period he lived in a dobbel childrens bed.

Operert - Operated
Operert – Operated

Da skruene skulle fjernes klarte veterinæren å komme bort i en sene i beinet og ikke mange ukene etter at bruddet var grodd røk senen tvers av. Så var det ny operasjon og nytt opphold i grinda var påkrevd.

– When the screws were supposed to be removed the veterinary almost torn a tendon in Emil’s leg. A few days later it broke. And a new operation was on the agenda and Emil had to stay in the crib for a while longer.

En gang til - Once again
En gang til – Once again

Etter hvert ble det opptrening i en vann-tredemølle. Emil elsket de stundene.

– At last he train in a water treadmill. Emil loved those moments.

Emil på vann-tredemølle - Emil on a water treadmill
Emil på vann-tredemølle – Emil on a water treadmill

Det er ikke noe rart at han smiler. – It is not any wonder that he smiles.

Emil smiler - Emil smiles
Emil smiler – Emil smiles

Har du Newfoundlandshund vet du hvorfor håndklær er så viktig. – If you have a Newfoundland dog you know why a towel is important.

Håndkle - Towel
Håndkle – Towel

Det var en ting her i verden Emil var redd for og det var små hunder. Da Maud og jeg ble kjent var Gudny valp. Dette var sommeren 2014. Gudny elsket vann like mye som Emil gjorde. I hvert fall hvis vannet var i et barnebasseng. Til Emils store fortvilelse okkuperte Gudny bassenget hans. Hun jaget etter ham rundt i hagen da Emil prøvde å slippe unna hennes forsøk på å bli venn med ham. Jeg måtte faktisk stoppe henne til slutt.

– There was one thing in this world Emil afraid of and that was small dogs. And when Maud and I got to know each other was Gudny a puppy. This was the summer of 2014. Gudny loved the water as much as Emil did. At least if the water was in a children’s pool. To Emil’s great despair occupied Gudny his pool. She chased after him around the garden as well trying to become his friend while Emil tried to get away from her. I actually had to stop her.

Gudny and Emil
Gudny and Emil

Det hender jeg har hunder inne som er litt redde og trenger litt hjelp og da har Emil og hans flokk blitt brukt. Jeg har aldri opplevd at Emil har vist et aggressivt gen noen sinne. Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas, valpen til Hilde) var en av de heldige som fikk hilse på Emil.

– Sometimes I have dogs that is a bit scared and need some help. I use Emil and his flock to help these dogs. I have never experienced that Emil showed an aggressive gene. Timmy (Gromgutten Bjørn av Jarobas, Hilde’s puppy) was one of the lucky ones that got to greet Emil.

Timmy
Timmy

Serafima brukte ham som varmepute. – Serafima used him as heaqt pillow.

Serafima and Emil
Serafima and Emil

Så startet helvete den 31.01.2017. Emil  var ikke i form og vi måtte ta en tur til veterinæren. Han pustet rart og det stinket av øret hans.

– So started hell the 31.01.2017. Emil was not in welland we had to take a trip to the vet. He breathed stange and it stank fromhis ear.

Emil og veterinæren - Emil and the veterinary
Emil og veterinæren – Emil and the veterinary

Medisiner ble gitt, men Emil viste ingen tegn til bedring bortsett i fra i øret. Han ble mer og mer tungpustet, men da jeg skulle på trening med gjengen ville han være med. Jeg lot ham få lov. Etter tre sitt var han totalt utslitt og fikk lov til å  hvile i bilen.

– Medication was given, but Emil showed no signs of improvement except his ear got better. He got more and more short of breath, but when I was going to the training with the gang he wanted to join us, I let him be allowed. After total of three sit, he was exhausted and was allowed to sleep in the car.

Nå begynte han å spise mindre og jeg brukte fantasien der jeg kunne bruke den for å få i ham litt mat. Brødskive med bringebærsyltetøy var det jeg klarte å få i ham til dette måltidet.

– Now he began to eat less and I used my imagination where I could use it to get him to some food. Slice of bread with raspberry jam was what he wanted for this meal.

Emil spiser - Emil is eating
Emil spiser – Emil is eating

Lørdag den 03.02.2017 kom Ida Naemy på besøk. Vi ønsket å gå en tur med flokken og Emil ville være med denne gangen også. Da vi hadde gått omtrent 75 meter skjønte vi at vi måtte snu. Emil hadde ikke mer å gå på. Heldigvis kom Rune kjørende så vi løftet Emil inn i bilen og han fikk sitte på hjem.

– Saturday, the 03.02.2017 came Ida Naemy for a visit. We wanted to go for a walk with the gang and Emil wanted to go with us. When we had walked about 75 metres, we realized that we had to turn around. Emil had no more to go on. Fortunately, came Rune driving and we liftet Emil into the car and he got a ride home.

Emils siste tur - Emil's last walk
Emils siste tur – Emil’s last walk

Mandag 05.02.2018 ringte jeg veterinæren. Rune ble med for denne gangen regnet vi med at Emil måtte få lov til å sove. Da vi kom dit fikk Rune og jeg Emil ut av bilen og han gikk faktisk på sine egne bein inn på veterinærkontoret, men da var han totalt utslitt. Det eneste Emil ville var å veie seg. Hverken Rune eller veterinær Næverdal hadde noe valg. Når Emil bestemte seg for noe så gjorde Emil det han hadde bestemt seg for.

– Monday 05.02.2018 I called the vet. Rune was with me for this time we thought that Emil had to be allowed to sleep. When we got there Rune and I got Emil out of the car and he actually walked on their on his own feet into the veterinarian Office. He was totally worn out when he got in the door. The only thing Emil wanted was to weigh himselves. Neither Rune or veterinary Næverdal had no choice than let him go on to the weight. When Emil decided something, Emil did it.

Emil ville veies - Emil wanted to be weighed
Emil ville veies – Emil wanted to be weighed

Emil måtte ta en ny blodprøve og det viste seg at han nesten ikke hadde røde blodceller igjen i kroppen. Det var derfor han var så kortpustet og ikke klarte å gå noe særlig. Emil ble røntget og kikkhulssjekket i mageregionen for å se om det var noen indre blødninger. Det var det heldigvis ikke. Hjertet var litt forstørret, men ikke noe som skulle tilsi hans tilstand.

– Emil had to take another blood test and it turned out that he almost did not have any red blood cells remaining in the body. That was why he was so short of breath and was unable to walk any long distanses. Emil was x-rayed and his abdominal region twas checked to see if there was any internal bleeding. Fortunately there were not. The heart was slightly enlarged, but not something that would imply his condition.

Vi fikk nye medisiner. Hvis disse virket burde han respondere bra på dem i løpet av et par dager. Tirsdag spiste han godt og gikk noen runder på tunet. Både Rune og jeg jublet og nå regnet vi med at Den vennlige Giganten Emil skulle klare seg.

– We got new drugs. If these worked he should respond well on them in a copule of days. Tuesday, he ate well and went a few rounds in the yard. Both Rune and I cheered and now we thought that the friendly Giant Emil was going to make it.

Da torsdagen kom var Emil så dårlig at det ble bestemt at jeg skulle reise med ham. Jeg lirket ham ut døra med en dentastiks for det var det eneste han ville spise. Så gikk jeg over gårdsplassen og tanken var at jeg skulle rygge bilen bort til ham slik at han slapp å gå. Det var tydeligvis ikke Emil enig i. Jeg så at han kjempet seg opp på beina og at han brukte det han hadde av krefter på å gå bort til bilen. Da hadde ikke Emil flere krefter igjen og jeg løftet den 74 kilos gutten inn i bilen. Hvor jeg fikk kreftene i fra aner jeg ikke. Tårene trillet og jeg visste at dette ville bli Emils siste biltur. Han elsket bilturer.

– When Thursday came was Emil so sick that it was decided that I had to take him to the vet again. I got him out the door with a dentastiks for that was the only thing he would eat. Now I walked over the courtyard and the idea was that I was going to reverse the car over to him so that he wouldn’t have to walk. It was apparently not in Emil’s mind. I saw that he fought his way up on his feet and that he used what he had left to walk up to the car. Then had no more strength left, I lifted the 74 kg boy Emil into the car. Where I got the power to that I have no idea. I cried but was determent to get him in, and I knew that this would be Emil’s last road trip. He loved to ride in a car.

Da vi kom til veterinæren kunne veterinæren nesten ikke tro det han så. Emil var helt hvit i munnen. Veterinæren sa at det var et under at Emil sto på sine egne bein i det hele tatt.

– When we got to the vet, he could hardly believe what he saw. Emil was completely white in the mouth. The vet said it was a wonder that Emil was standing on his own feet at all.

Dette er slik jeg husker denne gutten. Med et vennlig blikk og en glede over å se meg hver gang jeg dukket opp. Det jeg pleide å si til folk når de skulle hilse på den vennlige Giganten Emil var at den største faren var at de kunne bli våte fordi han var veldig glad i å gi kyss. RIP Emil, det har du fortjent og jammen har du gitt mange glede.

– This is how I remember this boy. With friendly eyes and he showed a incredible joy every time I saw him. I used to say to people when they were going to greet the friendly Giant Emil that the greatest danger about him was that they could get wet because he was very fond of giving kisses. RIP Emil, you deserved that and you has given me and many others much joy.

Emil Maxsønn Av Kamperhaugbamsen b. 19.03.2012 - d. 08.02.2017
Emil Maxsønn Av Kamperhaugbamsen b. 19.03.2012 – d. 08.02.2017

PS: Tusen takk til oppdretter for god støtte da det sto på som verst. – Thank you to the breeder for the great support.

Avslappet, eller rolig? – Releaxed or calm?

Jeg begynner å lure på om ovnsbakt hund er godt. Bare for å ha sagt det så ovnsbaker de seg selv.

– I’m starting to wonder if roasted dog is good. Just to say they roast themselves.

Ovnsbakt - Roasted
Ovnsbakt – Roasted

Brigg er i ferd med å legge seg inn i flokken og Gudny var den første til å godta det.

– Brigg is about to add himself into the gang and Gudny was the first to accept it.

Brigg and Gudny
Brigg and Gudny

Berit syntes han var bedre som varmepute. – Berit thought he was better as a heat pillow.

Berit, Brigg and Gudny
Berit, Brigg and Gudny

Stakkars Alvin. Han er nå i ferd med å miste alle sine bamser til denne invasjonsgjengen.

– Poor Alvin. He is now about to lose all his teddy bears to this invasion gang

Invasjon - Invasion
Invasjon – Invasion

Det luktet vondt av øret til Emil og han har ikke vært i form så det ble et veterinærbesøk på ham. Dyrlegen fikk lyttet på ham og tatt blodprøve uten problemer. Emil veier nå 74,4 kg og det vil si at han har gått nesten nesten 5.6 kg. Fikk klar beskjed om at mer vektnedgang ikke var aktuelt for denne gutten sin del. 

– It smelled like shit from Emil’s ear and he has not been in well so it was time for a veterinary visit. The vet got to listen to his heart and took a blood test without any problems. Emil has lost weight and 74.4 kg is not enough weight for this body. He has lost 5.6 kg. He needs to gain a little.

Emil og veterinæren - Emil and the veterinary
Emil og veterinæren – Emil and the veterinary

Da Kong Emil kom hjem fra veterinæren ble han hilst velkommen av sine undersåtter.

– When King Emil came home from the vet, he was welcomed by his subjects.

Hjørdis behøvde ikke være lenge ute før hun var i ferd med å bli forvandlet til en snømann.

– Hjørdis didn’t need to be long out long before she was about to be transformed into a snowman.

Hjørdis
Hjørdis

Noen ganger blir jeg ikke like imponert over hva de firbeinte gjør. Denne gangen var det Alvin. Han gikk noen runder før han klarte å komme seg ut igjen. 

– Sometimes I’m not that impressed on what the four-legged do. This time it was Alvin. He went a few rounds in his toybox before he was able to get out again. 

At noen kan ligge så rolig og ikke bry seg om hva som skjer rundt dem er ikke ofte jeg ser i blant de firbeinte, men Emil slår alle rekorder for min del. Er han avslappet, eller bare rolig tro? 😉

– That someone can be so calm and not care about what’s going on around them is not often I see among the four-legged, but Emil breaks all records for my part. Is he just relaxed or just calm? 😉

God natt! – Good night!

Agilitytrening dag 2 – Agilitytraining day 2

Så var det på’n igjen. Dette var litt morsomt. Fra ikke å ville gå noen hindere til å gjøre dette på bommen alene synes jeg er morsomt. Løs hale og Mikkel viste tydelig at dette var helt greit å gjennomføre. Dette var hans første dag på bommen. Jeg er så stolt av ham.

– Then we were here again. This was so great. From not wanting to work on any of the obstacles in agility to do this on the Dog Walk alone on his first day trying was great. Look at Mikkel’s tail and he clearly tells us that this was perfectly fine to do. This was his first day on the Dog Walk. I’m so proud of him.

Elsa hadde ikke møtt Heidi, eieren til Mikkel før. Som jeg har fortalt tidligere så liker ikke Elsa hverken nye mennesker eller de fleste nye hunder som dukker opp. Heidi prøvde å hilse på henne, men det gadd ikke Elsa hun bare gikk unna. Plutselig på eget initiativ luktet Elsa på beina til Heidi, da klikket jeg med klikkeren. Så fikk hun godbit av meg. Deretter tok Elsa initiativ til å hilse flere ganger på Heidi.

– Elsa had not met Heidi, the owner of Mikkel before. As I have told earlier doesn’t Elsa like new people or most of the new dogs she meet. Heidi tried to greet her, but Elsa she just walked away. Suddenly on her own initiative she tried to smell on Heidi’s foot. I clicked with the clicker. Then she got a treat from me. After that Elsa greeted Heidi several times.

Dette er Elsa’s tredje halltrening sammen med meg og i dag fikk jeg Heidi til å filme imens jeg lot Elsa jobbe. Dette var hennes første dag på vippa og bommen. Hjulet hadde vi prøvd før. Mange vil kanskje steile over ting jeg gjør, men husk jeg gjør dette for at hun skal lære å jobbe sammen med meg  selv om det er andre hunder og mennesker tilstede. Håpet er å kunne gå i utstillingsringen med henne. Det jeg prøver på er å få henne mer selvsikker.

– This is Elsa’s third hall training with me and today i got Heidi to film while I let Elsa work. This was her first day on the Tetter Totter and Dog Walk. The Tire she has tried before. Many may not agree in how I train Elsa in agility but I only use it so that she learn to work with me when it is other people and dogs nearby. The goal is to enter the showring with her. I use this method so that she hopefully will be more confident.

Dessverre var det bare disse to som ble filmet i dag, men jeg kommer tilbake med flere videosnutter seinere bare jeg klarer å bruke kameraet jeg fikk i julegave.

– Unfortunately, it was only these two which was filmed today, but I’ll be back with more videos later when I manage to use the camera I got for Christmas.

Jeg fikk låne Colin i helgen og det var koselig. Han savnet den nye eieren sin det skjønte jeg. Må innrømme at det var godt å se. Da vet jeg at han har det bra. Han fant nå plassen sin ved siden av Emil etter hvert.

–  I got to borrow iColin this weekend and that was cozy. I realized that he missed his new its owner. Have to admit that it was good to see. By that I know that he has has a new home he loves. After a while he found his place next to Emil again.

Colin and Emil
Colin and Emil

Det var stor stas for gjengen og se ham igjen. Colin var ikke lei seg for å være sammen med damene igjen heller. 

– It was great fun for the gang to see him again. Colin was not sorry for being with the ladies again either. 

Gjengen - The gang
Gjengen – The gang

Griffoner er veldig varmesøkende hunder og Serafima fant en flott pelspute og sitte i. Den pelsputa var selvarmende og det var hun ikke lei seg for.

– Griffons is very heat-seeking dogs and Serafima found a great fur pillow she could  sit in. The fur pillow was self heating and that she was not sorry for.

Serafima and Emil
Serafima and Emil

Rosa ville også gjerne sitte i pelsputa, men det var ikke plass til henne.

– Rosa wanted to try too, but there was not any room for her.

Ikke plass - No room
Ikke plass – No room

Så gjorde Serafima noe dumt. Hun flyttet på seg. Da tok Rosa plassen.

– Now Serafima did something stupid. She moved. Now Rosa took the place.

Ikke plass til Serafima - No room for Serafima
Ikke plass til Serafima – No room for Serafima

Klarte jammen å få alle tolv hundene i et bilde. Vel, de er i hvert fall med.

– I managed to get all twelve dogs in one photo. Well, they are at least there.

Alle sammen - All of them
Alle sammen – All of them

Så var kveldens ørevask igang. Den ble gjennomført av Mango og Elsa. Eva syntes ørevask var helt greit.

– So has the evening’s ear cleaning started. It was conducted by Mango and Elsa. Eva seemed perfectly fine with it.

Mango, Eva, Elsa and Rosa
Mango, Eva, Elsa and Rosa

God natt! – Good night!

Første trening i hall (Agility) – First training indoors (Agility)

I dag satte jeg igang med trening av noen av de firbeinte. De som var med i dag var Elsa, Hjørdis, Gudny, Rosa og Serafima. Grunnen til at jeg startet med Agility nå da jeg skal jobbe litt med gjengen er at jeg synes det er enkelt å bruke hinderene for å lære hundene og samarbeide med meg. Dettte kan jeg nemlig benytte når jeg skal begynne å trene lydighet. Husk at ingen sier at jeg gjør det rette når det gjelder å trene hund. Jeg bare gjør det jeg synes er lettest å overføre til hundene jeg skal trene. Det samme må bør du gjøre når du skal trene din hund. Altså gjør det du synes er lettest først.

– Today I put on with the training of some of the firbeinte. Those who were with today was Elsa, Hjørdis, Gudny, pink and Serafima. The reason why I started with Agility now that I will be working a little bit with the gang is that I find it easy to use hinderene to teach dogs and partner with me. Keep in mind that no one says that I’m doing the right thing when it comes to training the dogs. I’m just doing what I think is the easiest way to transfer contact to the dogs I’m going to train. The same should you do. Train what you think are easiest for you and your dog.

Jeg begynte med Gudny som jeg har trent litt før, derfor kunne jeg be henne bli og kommandere henne til å hoppe. – I started with Gudny that I have trained before therefor I could tell her to stay and command her to jump the tire.

Gudny
Gudny

Ønsker nå å dele det fineste bildet av henne hvor hun hopper igjennom hjulet.

– So now I want to share the nicest picture of her jumping through the tire.

Fint, ikke sant? - Nice, isn't it?
Fint, ikke sant? – Nice, isn’t it?

Her rakk jeg akkurat å få hennes hjul hopp med på video. – And here I got to film her jump through the tire.

Den neste ut var Rosa. –  The next one was Rosa.

Serafima , hjulet – Serafima, tire

Serafima gikk røret. – Serafima went through the tunnel.

Hjørdis klarte det med glans. – Hjørdis did it

Det morsomme var at her gjør hun en feil og da trodde jeg faktisk at hun skulle gi seg, men jammen prøvde hun igjen på eget initiativ og hoppet. Da ble jeg stolt da.

– The funny thing was that when she made a mistake I actually thought she was going to give in, but on her own initiative she tried again. I was so proud of her.

Elsa: Dette var Elsa’s og min første tur sammen for å trene i en hall. I dag var det ingen andre som trente samtidig som oss. De andre hadde pause. 

– Elsa: This was Elsa’s and my first training in a hall. Noone else trained while we trained. The other had a break.

Elsa er veldig var på lydene. Hun kan høre at de andre pratet inne i kiosken, men hun kunne ikke se dem.

– Elsa reacted on the sounds. She could hear the others in the kiosk, but she couldn’t see them.

Til slutt brydde hun seg ikke i det hele tatt og gjorde det hun skulle.

– In the end she didn’t care at all and did what she were suppose to do.

God natt! – Good night!

Gin ble gipset – Gin got a cast

Gin hadde time hos veterinæren i dag tirsdag kl. 09:00. Det ble nytt røntgenbilde og en flott gipsskinne ble satt på beinet hans slik at vi kunne være sikre på at det ikke ville bli et komplett brudd. Akkurat nå var det kun en brist.

– Gin had an appointment at the vet today Tuesday at. 09:00 AM. A new x-ray was taken and a plastersplint was put on his leg so that we could be sure that there would not be a complete fracture. His leg is not broken but one could see a line on the bone.

Gin med gips på beinet - Gin with a cast on his leg
Gin med gips på beinet – Gin with a cast on his leg

Gipsen måtte ikke bli våt når Gin var ute og luftet seg. Til og begynne med brukte jeg en brødpose på beinet hans til jeg kom på at sokkene til Alvin var gummibelagt inni. Den var til og med stor nok.

– His cast couldn’t get wet when. And now there is a lot of snow here so I used a plasticbag in the beginning. Then it came to my mind that Alvin’s socks had rubber inside. It was even big enough.

Gin og sokken - Gin and the sock
Gin og sokken – Gin and the sock

Når Emil legger seg i døråpningen er det ikke lett for de andre å komme forbi.

– When Emil lies in front of the doorway there is no room to get past him.

Emil er port - Emil is a gate
Emil er port – Emil is a gate

De er litt søte der de står og forteller at  nå er det på tide å komme inn.

– They are a bit sweet when they tells me that it’s time to get in.

Vil ikke være ute for lenge - Won't be outside too long
Vil ikke være ute for lenge – Won’t be outside too long

Hjørdis og Elsa har funnet tonen. Jammen er jeg heldig. Jeg ønsket meg en Griffon Bruxelloistispe og nå har jeg plutselig to. Ikke si det til eierne så! 😉 En stjal jeg fra Bergen og den andre stjal jeg fra Danmark sist helg.

– Hjørdis and Elsa really like each other. I’m lucky. I have wanted a Brussels Griffon female. Now I got two. Do not tell their owners! 😉 One I sole from Bergen and the second one I stole from Denmark last weekend.

Jeg ønsker meg slik - I want one of this sort
Jeg ønsker meg slik – I want one of this sort

Eva syntes det var noe stort tull at Alvin skal sutte på bamser. Alvin derimot var ikke enig og prøvde så godt han kunne og redde en av suttebamsene sine.

– Eva thought it was nonsense that Alvin is going to suck on one og his Teddy bears. Alvin on the other hand did not agree and tried as best he could and save one of them.

"Min," sa Alvin - "Mine," said Alvin
«Min,» sa Alvin – «Mine,» said Alvin

Rune er ikke helt vant med små hunder. Han trodde at kattedoen var sikker bak gitteret. Det var den ikke!

– Rune is not used to small dogs. He thought that the cat toilet was safe behind bars. It wasn’t!

Rosa
Rosa

God natt! – Good night!

Hjem til Norge – Home to Norway

Imorgen ble til i dag og avreise var på agendaen, men først ville Sus H. og jeg gå en tur med de firbeinte. Det var nesten så jeg angret for jammen blåste det surt. Både ører, nese og hender var blå og stive tror jeg. jeg er ikke helt sikker for jeg kunne ikke kjenne at jeg hadde noen av dem etter turen. Før vi gikk fikk de søte små frokost.

– Tomorrow became today and I had to leave Sus H. but first Sus and I wanted to go for a walk with the dogs. It was almost as I regretted this walk beacuse of the cold wind. Both ears, nose and hands were blue and stiff, I think. I’m not entirely sure for I could not feel either of them afterwords. Before we walked gave we the sweet little small once their breakfast.

Frokost - Breakfast
Frokost – Breakfast

Arne fikk ikke frokosten i senga denne gangen, men ganske enkelt servert der han lå.

– Arne did not get breakfast in bed this time, but simply served where he lay.

Arne fikk servering - Arne got served
Arne fikk servering – Arne got served

De søte små fikk også kose seg litt.  The cute little ones got to enjoy themselves .

Leketid - Playtime
Leketid – Playtime

Så labbet ut i den kalde vinden. Det var ikke noe problem å ha med seg en kopp med te, jeg hadde jo bare to hunder i bånd.

– Then we walked out in the cold wind. It was not a problem to have my cup of tea with me, I had only two dogs on a leash.

Tekoppen var med - My cup of tea joined me
Tekoppen var med – My cup of tea joined me

Jeg ble nesten sjokkert det faktisk var is på vannet. – I was almost shocked when I saw ice on the water.

Is - Ice
Is – Ice

Den firkanta mursaken ble brukt til tegelsteinsproduksjon. – This square thing on the left was used to make bricks.

Tegelsteinproduksjon - Production of bricks
Tegelsteinproduksjon – Production of bricks

Selvfølgelig hadde abonnementet mitt fra NextGenTel sviktet meg som vanlig når jeg er i Danmark. Det virket et døgn og så virket det ikke mer. Jeg hadde nemlig tenkt å bruke googlemaps for å komme meg ut på E20 og nordover mot Sverige. Så da jeg svingte ut av gårdsplassen til Sus H. visste jeg at jeg skulle svinge til høyre, men da jeg kom til første kryss cirka femti meter fra Sus H.s gårdsplass svingte jeg til venstre. Magefølelsen min sa meg at dette var feil så jeg snudde. Heldigvis møtte jeg en mann slik at jeg fikk spurt om riktig retning. Han forklarte og i neste kryss skulle jeg til venstre. Alt vel så langt. Neste kryss tok jeg til høyre og det ble feil det også. Da måtte jeg ringe Sus H. Hun satte meg i riktig retning og nå kjørte jeg bare på gefylen. Til slutt stoppet jeg ved en bensinstasjon og spurte om veien. Jammen ble jeg overrasket da jeg hadde kjørt riktig og at jeg kunne fortsette rett frem til jeg kom til E20. Tiden jeg brukte skal ikke nevnes.

– Of course my subscription from NextGenTel failed me as usual when I’m in Denmark. It worked for 24 hours and then it stopped working. My plan were to use googlemaps to get me out on E20 and North to Sweden. So when I turned out of the courtyard of Sus H. I knew that I was going to turn to the right, but when I got to the first crossing approximately fifty metres from the Sus H. s courtyard I turned left. My gut told me that this was wrong so I turned around. Fortunately, I met a man I got to ask for direction. He explained that I needed to go left on the next crossing. All well so far. Next crossing after that I turned right and that was wrong as well. Then I had to call Sus H. She put me in the right direction and now I drove only on what my gut told me. In the end I stopped at a gas station and asked for directions. Sure, I was surprised when I had driven in the right derection by following my gut. I could straight forward until I got to the E20. The time I used to drive around I will not mention.

Så ringte veterinæren og fortalte at de hadde funnet en tynn, tynn strek på røntgenbildet som ble tatt av Gin i forrige uke. Han har blitt holdt i ro, men nå ville de sette på ham gipsskinne slik at det ikke skulle kunne bli et skikkelig brudd. De lurte på om jeg kunne komme om en time. Ingen sjanse for det fra min side så vi fikk time klokka ni morgen tirsdag.

– SThe vet called and told me that they had found a thin, thin line on the x-ray picture that was taken of Gin last week. He has been kept in a cage, but now they wanted to put on him a plaster splint so we could be sure that his leg wouldn’t break. They wondered if I could come in an hour. No chance for it from my side so we got time at 9:00 AM Tuesday.

Jeg var veldig glad for at jeg hadde radio å høre på imens jeg kjørte. Det varte helt til vi kom til Sverige. Da kuttet den også ut. Så der satt jeg da bak rattet med en helt stille bil. Hunder som snorket bak i og meg selv som satt og sang. Da jeg hadde sunget alle de tre sangene jeg kunne ble det veldig kjedelig.

– I was very happy that I couldto listen to the radio while I was driving. It lasted until we came to Sweden. Then it stopped working. So there I sat behind the wheel with a very quiet car. Dogs who was snoring behind me and myself sitting and singing. When I had sung all three songs I could, it got very boring.

Svenskegrensa - The Swedish border
Svenskegrensa – The Swedish border

Så var jeg hjemme igjen. – At last I was home.

Hjemme igjen - Back home again
Hjemme igjen – Back home again

Hjørdis var ikke sikker på om det gikk an å komme lengre ut i hagen enn verandaen. Kan vel si at det ble bråstopp på toppen av trappa.

– Hjørdis was not sure if one could walk any further than my veranda. It was a sudden stopp on the top of the stairs.

Hjørdis
Hjørdis

God natt! – Good night!

PS: Min søster sendte meg dette bildet og fortale at hun og hundepasseren Hege Marie ikke kunne komme seg ut av huset. De måtte til slutt be om assistanse fra en venninne av oss for å komme ut.

– My sister sent me this picture and told me she and the dogsitter could not get out of the house. The had to be asstisted by a friend of us to get out.

Kan ikke åpnes mer - Could not be opened more
Kan ikke åpnes mer – Could not be opened more